Aho Hizkuntzaren Sustapena Haur Hezkuntzan-PDF Free Download

AHO HIZKUNTZAREN SUSTAPENA HAUR HEZKUNTZAN
14 Feb 2020 | 7 views | 0 downloads | 84 Pages | 416.15 KB

Share Pdf : Aho Hizkuntzaren Sustapena Haur Hezkuntzan

Download and Preview : Aho Hizkuntzaren Sustapena Haur Hezkuntzan


Report CopyRight/DMCA Form For : Aho Hizkuntzaren Sustapena Haur HezkuntzanTranscription

Lan hau burutu ahal izan da alde batetik hezkuntza premia bereziak dituen ikaslegoarekin lan. egiterakoan jaso den esperientziatik eta bestetik lengoaiaren berreziketarekin zerikusia duen eta. merkatuan aurki dezakegun hainbat dokumentuetatik Hauen berri azkenean jasotzen den bibliografian. izan dezakezue, Guztiarekin Haur Hezkuntzako irakaslegoari tresna ordenatu bat eskeini nahi izan zaio komunikazioaren. eremuan lagungarri gerta dakion eta normalean gelan aurki ditzazken mintzaera eragozpen txikiak. jatorriz funtzionalak ekiditzeko aurretiko lana burutu ahal izan dezan. Lan hau burutzen Vitoria Gasteizko P A T 1 eta 2ko Entzumena eta Hizkuntza ondorengo irakasleak. logopedak aritu izan dira,ELENA SANCHEZ GUTIERREZ,M TERESA SAEZ DEL CASTILLO MORAZA. GUADALUPE ARTEAGA GO I,BEGO A RUIZ DE GARIBAY GARCIA. AURORA PALOMAR VAZQUEZ,M PILAR VILLAR MATA,MARI LO TRIGO SABANDO. Gauza berri bezala euskarak dituen ezaugarrietara egin diren moldaketak aipa ditzazkegu fonetika eta. gramatika estruktura desberdina duen hizkuntza bezala. Euskararen berezitasunen moldaketak,MIREIA ARREGI eta ORO SAEZ RUIZ DE OLANO.
Koordinaketa,PEDRO I GONZALO BILBAO FERNANDEZ,Ikuskapena. JASONE AGIRRE UGARTEMENDIA,NEKANE SAGASTUME ETXEBERRIA. Vitoria Gasteizko P A T 1eko Talde Multiprofesionalen Entzumena eta Hizkuntzaren arduraduna eta. Euskara Normalkuntza teknikaria,AURKEZPENA, Irakaskuntza jarreren aldaketa etengabea metodologi berrikuntza eta gaurkotze. profesionalak dudarik gabe talde lana esperientzia pertsonalen trukaketa aurreko. lanak elkarrekin aztertzea eta irakurketa sakonetan beren oinarria dute. Guzti honek irakasleen mintegiei mahai baten inguruan eztabaidatzen aritzen. diren profesional kezkatien ohiko eta aldizkako bilerei zentzua ematen die eguneroko. betebeharretan sortzen diren arazoak elkarrekin aztertu eta horiei aurre egiteko. daitezkeen irtenbideak irizpide bateratu eta ikerketak aberasturiko ezagupenetik. abiatzen direlarik, Ukaezina izanik hizkuntza bera ondo menperatzeak alderdi akademikoa alde. batera utzirik eragin zuzena duela izaeraren garapenean orain atsegin handiz. aurkezten dizuedan lan hau zenbait urtetan zehar hizkuntza profesional talde baten. laguntza zehatzaz jorratutako lan sekuentzia baten emaitza duzue. 1996ko Irailan,Edurne Gumuzio A ibarro,Pedagogi Berrikuntzarako Zuzendaria.
AURKIBIDEA,1 AHO HIZKUNTZA,2 AHO HIZKUNTZAK BETETZEN DITUEN FUNTZIOAK. 3 HAURRAREN GARAPEN PSIKOLINGUISTIKOA LEHENBIZIKO URTEAN. 4 NOLA ERRAZTU AHO HIZKUNTZA,5 AHO HIZKUNTZA HAUR HEZKUNTZAN. HIZKUNTZA IKASKUNTZAREN AURRETIKO PORTAEREN GARAPENA. 1 ARRETAREN LORPENA,2 IKUS HARREMAN ETA BEHAKETAREN LORPENA. 3 IKUS BEREIZKETAREN LORPENA,4 KEINU IMITAZIOAREN LORPENA. HIZKUNTZA SUSPERTZEKO IHARDUERA PLANA I,1 ARNASKETARAKO SARRERA.
2 ENTZUN PERZEPZIOAREN GARAPENA, 3 ORGANO ARTIKULATORIOEN GARAPENA Mugikotasuna eta tonua. 4 ARIKETA ARTIKULATORIOAK,5 ADIERAZPEN JOLASAK,HIZKUNTZA SUSPERTZEKO IHARDUERA PLANA II. 1 ARNASKETARAKO SARRERA Putz egitea,2 ARNASKETA,3 ENTZUN PERZEPZIOAREN GARAPENA. 4 ORGANO ARTIKULATORIOEN GARAPENA Mugikortasuna eta tonua. 5 ADIERAZPEN JOLASAK,6 EGITURAKETA GAITASUNAREN GARAPENA Ulermena. 6 1 GAUZA ETA PERTSONEN IDENTIFIKAZIOAREN LORPENA,6 2 AGINTEAK BETETZEAREN LORPENA.
7 EGITURAKETA GAITASUNAREN GARAPENA Adierazpena, 7 1 a IZENDATZEKO GAITASUNA GARATU PERTSONAK GAUZAK ETA. 7 1 b GAI EZBERDINEI BURUZKO HIZTEGIA, 7 2 ESALDIEN BIDEZ BEHAR NAHI AGINDU ETA IDEIAK ADIERAZTEKO. GAITASUNA GARATU,7 3 GALDERAK ERANTZUTEKO GAITASUNA GARATU. 7 4 GALDERAK EGITEKO GAITASUNA GARATU, 7 5 GAUZAK EKINTZAK ETA IRUDIAK DESKRIBATZEKO GAITASUNA. 7 6 ISTORIOTXO GRAFIKO ZEIN ESPERIENTZIEN AURKEZPENAREN. SEKUENTZIAKETARAKO GAITASUNA GARATU,GORPUTZ ERRITMOA.
BIBLIOGRAFIA,AHO HIZKUNTZA,AHO HIZKUNTZAK BETETZEN DITUEN FUNTZIOAK. HAURRAREN GARAPEN PSIKOLINGUISTIKOA LEHENBIZIKO URTEAN. NOLA ERRAZTU AHO HIZKUNTZA,AHO HIZKUNTZA HAUR HEZKUNTZAN. AHO HIZKUNTZA, Hitz egiteko gaitasuna gizakia eta beste espezien arteko ezberdintasun nabariena da Hizkuntzak. ideiak oroitzapenak ezagupenak nahiak kanporatu eta barneratzea ahalbidetzen du beste gizon eta. emakumeekin zuzenean harremanetan jartzea errazten du komunikatzeko baliabide nagusia izanik. Hizkuntza bereganatzeko prozesuaren konplexutasunaz menperatu ahal izateko martxan jarri. beharreko guztiaz gogoeta egin behar da Hau da sinbolo kodea hiztegia eskuratzea barne erabiltzen. ikastea hitzen esanahia eta esaldiak eratzeko era egokia ezagutzea kontzeptuen erabilpena etab eta. horretarako baldintza batzuk bete behar dira Adibidez. Nerbio sistemaren heltzea,Fonazio aparatua egoera onean. Entzumen maila nahikoa,Gutxieneko adimen maila,Garapen psikoafektiboa.
Inguruaren adorea,Pertsonarteko harremana,AHO HIZKUNTZAK BETETZEN DITUEN. Aho hizkuntzak BURU GARAPEN ETA SOZIALIZAZIO PROZESUAN eragin zuzena du. HIZKUNTZA ETA BURU GARAPENA, Hizkuntza eta buru garapenaren arteko loturaz betidanik eztabaidatu da. Sistema linguistikoa inguruarekin erlazionaturik eskuratzeak prozesu mental eta sozialaren. garapena errazten du Hitza prozesu honen oinarria da errealitatearekin kontaktuan jartzen baitu arreta. erak oroimena pentsaera irudimena orokortzea abstrakzioa sortuz hizkuntza garrantzizkoa da. pentsaeraren garapenean, Hizkuntza oroimen eta arretaren artean harreman argia dago izendatutakoaren ikus eta entzun. bereizketa hobetu kontzeptuak sailkatzen lagundu kanpoko mundua barneratu analisi eta sintesi. gaitasuna trebatu eta erabiltzea ahalbidetzen du eta Rosengardek hizkuntzak oroimen eta perzepzioan. eragina duela baieztatzen du Hitzak orokortzen gauzen ezaugarri adierazgarrienak lotzen eta. ezberdintzen laguntzen du hizkuntza oroitzapen eta informazio pilaketa ahalbidetzen duena da. Giza jarrera aho hizkuntzan oinarritzen da Barneko hizkuntza eta kanpotik heltzen denak giza. portaeraren antolaketan norberaren sentsazio eta sentimenduen ezagupenean zenbait erantzunen. aldaketan laguntzen dute, Laburbilduz aho hizkuntzak giza garapen osoan eragina du eta buru prozesua zein soziala. posible dira horri esker,HIZKUNTZA ETA SOZIALIZAZIO PROZESUA.
Sozializazio prozesuaren lehenbiziko pausua pertsonarteko harremanetan kokatzen da hauen. menpe egonik hizkuntza eskuratzea Haurrak hizkuntza ikaskuntzan hasteko estimulazioa behar du hitz. egiten ikasten du baldin eta bere inguruan berari hitz egiten dioten pertsonak badaude heldua hizkuntza. bat ikastera animatuko duen estimulua eredua izanik. Haurrak hasiera hasieratik bere inguruko munduarekin komunikatzeko gogoa du eta entzuten. dituen hotsak errepikatzen saiatzen da gogo hori handia ala txikiagoa izanik motibazio eta atsegin. mailaren arabera Txikitatik haurrari elkarrizketa atsegin zaio helduekin hitz egin nahi du ahal duen. guztia egiten du entzun diezaioten eta haserretzen da lortzen ez duenean erantzun guztiak bilatzen ditu. eta bere inguruan esaten dena erne aditzen du Helduak haurrari begira gertaera hurbiletaz hitz zehatzak. erabiltzen ditu esaldi labur eta errazak sortuz eta hau guztia giro afektiboz inguraturik azken hau. ahozko komunikazioan oinarrizko eta ezinbesteko elementua delarik. Haurra eta helduen artean harreman eta komunikaziorik ez dagoenean komunikatzeko. gaitasunen garapena gelditu egiten da beraz haurrak hitz egiteko gaitasun biologikoak izateaz gain. inguru sozial egokia behar du afektibitatea oso garrantzitsua baita hizkuntzaren lorpenean. Komunikatzeko gogoa izatea ala ez bere inguruko pertsonekiko gurasoak harreman on edo txarren. araberakoa da afektibitatea egonez gero helduen mezua arretaz entzuten da identifikazioa baitago eta. beraiek imitatzen eta beraiengandik ikasten saiatzen da afektibitate falta dagoenean isiltasunean murgil. Ikastetxeak hizkuntzaren garapen eta hobekuntzan zer esan handia du bereziki familian. pobreturik dagoenean Irakasleak ikaskuntza honetan funtsezko papera izango du era berean beste. haurren eragina erabakigarria izango da, Eskolako jakintza iharduera gehienetan hizkuntzaren menpekoa denez hizkuntza garatu eta. hobetzea ezinbestekoa da,Sozializazio prozesua, Hizkuntza haurraren sozializazio prozesuan beharrezkoa da inguruan egokitu eta integratzen. laguntzen baitio Haurrak bere inguruko balore sinismen iritzi ohiturak jasotzen ditu eta beragandik. itxaroten dena eta besteengandik zer espero dezakeen ikasten hasten da eta honen arabera egoera. bakoitzean moldatzen daki Eredu kultural hauek aho hizkuntzaren bidez transmititzen dira. Haur batentzat sozializazio eragileak familia eskola senitarteko hurbilak auzokoak eta. komunikabideak dira familia lehenbiziko eta garrantzitsuena izanik Lehen arau eta jarrera ereduak. familia inguruan jasotzen ditu bertan nortasunaren egitura eta haurraren gizartearekiko jarrera eta. portaera garatzen direlarik, Ikastetxean hastea sozializazio ibilbidean pausu inportantea da beste haurrekin eta. irakaslearekin harreman aktiboa hasten du Eskolak funtsezko zeregina du ezagupen eta adimen ohiturak. zein gizartearen baloreak transmitituko baitizkio,HAURRAREN GARAPEN PSIKOLINGUISTIKOA. LEHENBIZIKO URTEAN, Hizkuntzaren garapena bi etapa oso ezberdinetan banatzen da aurrelinguistika bata eta.
linguistika edo ahozkoa bestea, Hasieran haurra keinu eta mugimenduez komunikatzen da arreta bereganatu erantzun bat lortu. edo jarrera bat adierazteko asmoz Laster lehen hitzak esan aurretik helduen hizkuntza beregana. zuzentzen direnean ulertzen hasten da Poliki poliki entzuten dituen hotsak errepikatzeko gogoa azaltzen. du laleo edo balbuzeoen etapa da honetan haurrak silabak lasaiki igortzen ditu bor borra. ETAPA AURRELINGUISTIKA, LEHEN HILABETEA BIGARREN HILABETEA HIIRUGARREN HILABETEA. Zaratarekiko sentikortasuna Espresioa begirakune zuzena eta Artikulazioa soinu asko. erakusten du Soinuak bereizten zehatza Ezagunei begi atseginez emititzen ditu marmar eta. ditu Negar egiten du Hots egiten die irriparre koloka egiten du. guturalak emititzen ditu Artikulazioa a e u bokalak Soziabilitatea Erantzun soziala. Soinu begiratzearen fasea hasten emititzen ditu ahozko espresioaren bitartez. da Soziabilitatea hasierako erantzun ematen hasten da. Bizitasun gutxi dauka aurpegian soziala,begirakune goibela zeharrekoa. 4 ETA 5 HILABETEAK SEIGARREN HILABETEA ZAZPIGARREN HILABETEA. Espresioa Aurpegiak gogo Artikulazioa Oihuak eta Artikulazioa Sarritan mmm. beroko egoerak adierazten ditu purrustadak egiten ditu eta bere ezpain hotsa emititzen du negar. arnasa hartu eta barre egin gogor kabuzko berriketak ere bai egiten duenean eta silaba. egiten du Zarata guztiak adi adi Soziabilitatea soinuak entzutean askotako bokal hotsak emititzen. entzuten ditu eta batipat burua soinuak datozen tokirantz hasten da. gizakiaren ahotsa mugitzen du Irribarreak egiten Soziabilitatea Gizarteko. Soziabilitatea bere kabuz egiten ditu eta berriketan aritzen da ingurunearekin harremanak. du barre dauzka, ZORTZIGARREN HILABETEA BEDERATZIGARREN HILABETEA 10 etik URTERA. Artikulazioa ba ka eta de Artikulazioa Da da esaten du edo Artikulazioa ahoko muskulu. moduko silaba bakunak antzeko zailtasuna duten silabak guztiak erabiltzen ditu. artikulatzen ditu Soinuak imitatzen ditu Ulermena txalo egiten du agur. Ulermena bere izena entzutean esaten du bere izena ulertzen du. erantzun egiten du eta ukapenak ere bai,Hiztegia Lehenengo hitzak.
ahozkatzen ditu bat edo bi,Sistematikoki imitatzen du. HAMABI HILABETE 13 15 HILABETEE 15 18 HILABETEE, Hiztegia Bi edo hiru hitz Ulermena Zenbait objetu izenaz Hiztegia Bost hitz esaten ditu. ahozkatzen ditu indikatzen ditu bere izena barne dagoela. Ulermena Erakarri egiten dioten Hiztegia Hiruzpalau hitz Behaketa Liburuekiko. objetuak eskatzen ditu keinuak eta ahozkatzen ditu Haurraren jerga lehenengo harremana hasten da. hitzak erabiliaz Jostailuak hasten da Marrazkiak ukitzen hasten da. eskatzen zaizkionean erakutsi Soziabilitatea ta ta esaten du. egiten ditu edo antzerakoa seinalatu egiten,du eta berriketan aritzen da. 18 21 HILABETE 21 HILABETETIK 2 URTERA, Ulermena Galdera asko egiten Ulermena Hiru aginduri. ditueneko lehenengo adina hasten erantzuten die, da gauzen izena jakin nahi du Hiztegia Hogei bat hitz.
Hau zer da Mintzamena Bi edo hiru hitz, Hiztegia Hamar bat hitz konbinatzen ditu bere kabuz. ahozkatzen ditu objetuak eta esaldi gramatikalak eginaz. marrazkiak izendatu eta Soziabilitatea Jana eskatzen du. seinalatzen ditu Besteek esaten dituzten azkenengo. Mintzamena Esaldiaurrekoaren hitzak maiz errepikatzen ditu. hasiera da,ETAPA LINGUISTIKOA EDO AHOZKOA, Etapa honetan arian arian zabaltzen joango den nahiko ulergarria den hizkuntza menperatzen du. Egia esan bigarren urtearen amaieran hasten da Zailtasun batzuk izan arren fonemak ezberdintzen ditu. Ecoalia hitz bukaerako silaben igortzea desagertzen da nahiz eta larritasun uneetan berriro ager. daitekeen entzundako hitzak inguruko gauzekin lotzen ditu hitzen bat ahozkatzea zaila suertatzen. zaionean hitz berriak asmatzen ditu,BI URTE BI URTE ETA ERDI HIRU URTE. Hizkuntza menperatu aurretiko Ulermena Galdera asko egiten Ulermena Galderak ulertzen ditu. igaroaldia ditueneko bigarren adina Gauzen eta erantzun egiten die Ulertu. Artikulazioa Inguruan duenaren zergatia ezagutu nahi du Ulertu egiten du eta bapatean emandako. eragina nabarmentzen zaio egiten zaio eta berak ere ulertzen bi agindu egiteko gai da. Hiztegia Hirurehundik milara die besteei Behaketa Laminetan. bitarteko hitz ingurune Mintzamena Gauzen erabilpena adierazitako ekintzak azaltzen. linguistikoaren arabera esaten du Bere izena osorik ditu Galdera asko egiten. Mintzamena Zenbait esaten du ditueneko adina gauzen. konbinaketa motz eta Behaketa Laminetan bost irudi zertarakoa interesatzen zaio eta. estereotipatu egiten ditu oso aipatzen ditu baina bost baino ematen dizkioten erantzunak. esaldi konposatu gutxi Hiru hitz gehiago identifikatzen ditu berak dituen planteamenduekin. dituzten esaldiak Esperientzia Soziabilitatea Bere buruaz hitz bat datozen ikusten du. errazak adierazten ditu egin behar duenean bere izena Hiztegia Bederatzirehundik mila. Soziabilitatea Hizketa baino gehiago izenordea berrehunera bitarteko hitz. komunikabide gisa erabiltzen du erabiltzen du Espresioa Esaldi konposatuak. Jerga alde batean uzten du eta eta zailak erabiltzen ditu Hitz. norberaz hitz egin behar duenean jokoekin esperimentuak egiten. hirugarren pertsona erabiltzen du ditu eta sarritan gramatikako. Behaketa Lamina bateko hiru joskerak erabiltzen ditu. edo lau irudi izendatzen ditu Istorioak kontatzerakoan fikzioa. eta errealitatea nahasteko,gaitasuna erakusten du,Soziabilitatea Taldeko. monologoa hasten da,HIRU URTE ETA ERDI LAU URTE BOST URTE.
Ulermena Jarraian eginiko bi Ulermena Galdera erabilpena Artikulazioa Haur izaera. galderari erantzuteko gai da burutzen da nola eta zergatia desagertu egiten da. Bapateko hiru agindu betetzeko Espresioa Hizkuntzaren haur Hiztegia Bi milatik bi mila. gai da egoera gaindituz doa Egitura berrehunera bitarteko hitz. Behaketa Lamina batean zaila eta konposatua duten Soziabilitatea Egozentrismotik. ezagutzen dituen irudi guztiak konbinaketa gramatikalak egiten sozializaziora igarotzen ari dela. izenda ditzake ditu hamar bat hitz dituen esaldi erakusten diguten galderak egiten. luzeak osatuaz ditu Sozializazio hori jakina,berak dituen ikuspuntuek. baldintzatuta egongo da, Oharrak Ulertu behar dugu aldi bakoitza ez dela zati itxi bat aurreko aldiarekin harremanetan dagoen. eta aurreko aldiak baldintzatuta dagoen zati bat baizik. Haurrak hazten den neurrian bere hurbileko esperientzietatik at dauden gauza eta pertsonetaz. hitz egin dezake Oroimen eta irudimenaren garapenak haurrei bertan ez dauden gauzak edo iragan zein. geroko egoerak gogoratzen uzten die Une honetan abstrakzio sinbolizazio eta pentsatzeko gaitasunen. garapena hasten da, Zazpi urtekin haurra soinu eta artikulazio guztiak egiteko gai dela kontsideratzen da noizean. behin akats morgologiko eta joskerakoak izan arren Hamar urte izan arte ez du lortzen esanahi. sinbolikoa harzea ezta hitz esanguratsuak ulertu eta erabiltzea ere. NOLA ERRAZTU AHO HIZKUNTZA, Aho hizkuntza ikasteak motibazio maila beste pertsonekiko harremanak teknika behar ditu. Lehenbiziko hilebeteetan gurasoek irribarrez eta keinuz haurrari gustatzen zaizkion mihi eta. ezpainez egiten dituen zaratak onartu behar dituzte eta bere inguruan dauden gauza zein helduek sortzen. dituzten soinuak imitatzera eta bokalizazioak egitera animatu behar dute. Jolasa hizkuntzaren garapena errazten duen iharduera bat da Haurrek jolasten duten bitartean. etengabe hitz egiten dute Hizkuntza eta jolasa beti loturik. Haurrari hitz egiten hasten denean hizkuntzarekin jolastea atsegin zaio soinu eta hitzak. desitxuratzen ditu ezpainak itxirik ala ahoa zabalik hitz egiten du hitzak alderantziz esaten ditu Hau. guztiak ahozko hizkuntza bereganatzen laguntzen dio. Eskola funtsezkoa da hizkuntzaren garapen eta hobekuntzan batez ere familian pobreturik. dagoenetan Zentzu honetan esan behar da gelaren disziplina denboraldi batzutan ixilik egotearen. beharra txarra izan litekeela batez ere lehen adinetan Haurrei galdetzeko beren iritzi eta erantzunak. emateko denbora emateak komunikazioa erraztuko du, Hizkuntzaren lorpenarekin zuzen erlazionaturiko arlo batzuk suspertu egin behar dira hizketaren.
garapenean eragina duten alde guztiak hartzen baitituzte Bereziki garrantzitsua da psikomotrizitatea. Irakasleak ondorengoa garatzeko iharduerak burutu beharko ditu. Gorputz eskema sentitu eta menperatzea,Entzun bereizketa zuzena. Ikus bereizketa ona,Motrizitate fina egokia,Koordinazio dinamikoa eta oreka ona. Leku eta denbora antolaketa,Begiak eta eskuak koordinatzea. Aho aurpegi motrizitatea Muskulo fonatorioen estimulazioa eta. mugimenduen koordinaketa artikulaziorako, Psikomotrizitateaz gain ezinbestekoa garapen orekaturako aho hizkuntzarekin zuzenki loturiko. zenbait iharduera burutu beharko dira narrazioak antzezpen edo rol joku errazak hitz jokuak. asmakizunak abestiak olerki errazak, Kontuan hartu behar da Haur eskoletan 0tik 6 urtera ahozko iharduerek denboraren ehuneko.
handia hartu behar dutela,MOTIBAZIOA, Haurra ez badago motibaturik aurrera egitea zaila du inolako interesik edo arretarik ez baitu. Irakasleak hezitzaileak bere esperientzia eta irudimena beharko ditu umea motibatzea lortzeko. AHO HIZKUNTZA HAUR HEZKUNTZAN, Haur Hezkuntzaren Curriculumean Haur Hezkuntzaren Curriculumaren Garapenerako. Dekretuaren Eranskina 236 1992 Komunikazioa eta Errepresentazioari dagokien Esperientzi Eremuan. aipatzen diren lehenbiziko bi Helburu Orokorrak gogora ekartzea garrantzizkoa da. hezkuntz interbentzioak neska mutila ondoko hauetarako gaituko duten ikas irakaste. prozesu batzuk garatzea du helburutzat, 1 Sentimendu nahi eta ideiak adieraztea ahozko mintzairaren bidez piskanaka ohizko. komunikazio testuinguru eta egoera desberdinetara eta solaskide desberdinetara egokituz. 2 Beste neska mutilek eta pertsona helduek adierazten dizkioten mezuak eta mugak ulertzea. ahozko mintzaira besteekiko harremanerako bide gisa baloratuz. Ondorengo ataletan goian aipatutakoa lortu ahal izateko Hizkuntza Ikaskuntzaren Aurretiko. Portaeren Garapenerako helburu jarraibide eta iharduera batzuk eta Hizkuntza Suspertzeko Iharduera. Plana aurkezten dira, Honen bidez Haur Hezkuntzako Irakaslegoak Komunikazio eremuan lan egiten lagunduko dion. tresna ordenatua eskuratzen du eta lan prebentiboa egin ahal izango du ikasleen artean normalean aurkitu. ohi diren hizkuntza arazo funtzional arinak ekidinez Era berean arlo honetan zailtasunak dituzten. hezkuntza premia berezietako ikasleekin aho hizkuntza lantzeko egokia suertatuko da. HIZKUNTZA IKASKUNTZAREN AURRETIKO,PORTAEREN GARAPENA.
1 ARRETAREN LORPENA,2 IKUS HARREMAN ETA BEHAKETAREN LORPENA. 3 IKUS BEREIZKETAREN LORPENA,4 KEINU IMITAZIOAREN LORPENA. HIZKUNTZA IKASKUNTZAREN AURRETIKO,PORTAEREN GARAPENA. 1 ARRETAREN LORPENA, 1 1 Haurra 30 segundutan eserita eta erlajaturik geratuko da. Tresna haurraren beraren gorputza,Iharduerak,Irakaslea eta haurra aurrez aurre eserita.
Irakasleak haurra aulkian jartzen du eta eskuak magalean jartzen dizkio Jezarrita. egotearren errefortzatu egiten du laztan batez musika jarriz gusanito bat. Apurka apurka errefortzua kentzen joango zaio Honela jarraituko da umea 30. segundutan zehar inolako errefortzurik gabe ahozko zein fisikoa eskuak. magalean dituelarik lasai jezarrita geratu arte, Hasieran haurrak jarrera mantendu ezin badu beharrezkoa gerta daiteke irakasleak. bere aurrean jarrita haurraren belaunak bere hanken artean dituelarik aulkian. mantentzea, 1 2 Haurrak autosustaketa jokaerekin elkartezinak diren mugimenduak egingo ditu. portaera horiek baztertzeko jarrera eta arreta egokiak lortzearren. Tresnak anilak sartzeko euskarria ontzia eta bolak ahokatzeko egurrezko piezak. Iharduerak, Autosustaketa jokaera ezberdinak ezagutzeko asmoz haurrari ariketa tipo. batzukeskeintzen zaizkio anilak euskarrian sartzea bolatxoak ontzian sartzea piezak. ahokatzea etab gehien atsegin zaion ariketa hautatzen da eta errefortzatu egiten zaio. Eta autosustaketa jokaeren behaketa hasten da,Burua alde batetik bestera mugitzea. Gorputza kulunkatzea,Eskuei begiratzea,Atzamarrak era estereotipatuan mugitzea.
Jarrera estereotipatua zein den ezagutu ondoren autosustaketa jokaera bakoitzari. dagokion berariazko jarreraren leheneratzea ezartzen da. Burua kulunkatzen badu agindu eta eskuko laguntza erabiliz burua hiru jarrera. ezberdinetan mantentzen irakasten zaio atzerantz zuzen eta beherantz. Gorputza bada kulunkatzen duena lepoak hurrengo bi jarreretan mantentzeko. eskatzen zaio aurrera eta beherantz eta atzerantz aulkiaren bizkarraldearen. kontra ondo jezarrita, Eskuei begira badago edo papertxoak ibiltzen baditu hiru jarrera hauetan eskuak. izateko eskatzen zaio zabalik besoak gorantz besoak gurutzean eta gorputz. ondoan utzita, Atzamarrak mugitzen baditu pilotatxoak eginez bi jarrera hauek eskatzen. zaizkio erpuruak gainerako atzamarretatik bereizturik eskuak elkartu eta. banatzea bi jarreretan 90 ko angelua mantenduz, Jarreraren leheneratzea hastean agindua ematen zaio Honi jarraitzen ez badio. eskuez laguntzen zaio, 1 3 Haurrak ahozko agindu nahiz bestelako laguntzarik gabe ariketa hasi aurretik. irakasleari begiratuko dio,Tresnak kotxe bat txilibitu bat jostailuak.
Iharduerak, Irakasleak mahai gainean gauza bat ipintzen du eta saio bakoitzaren aurretik esaten. du Begira iezadazu eta itxaroten du Haurrak begiratzen badio segidan esaten dio. Begira hona eta gauzetariko bat seinalatzen du Haurrak gauza horri begiratzen badio. berehala erreforzatzen zaio, Haurrak Begira iezadazu agintearekin bitan jarraian irakasleari begiratzen dionean. azken honek aginte hori zenbait segundutan atzeratuko du haurrak eskatu gabe. begira diezaion, Haurrak bost gauza aurkeztu aurretik laguntzarik gabe bost aldiz begiratzen badio. helburua lortutzat har daiteke, 1 4 Haurrak gauza bati begiratuko dio irakasleak gauza hori seinalatu eta Begira. hona esatean,Tresnak gauza ezberdinak,Iharduerak, Irakasleak mahai gainean zerbait jartzen du eta hau seinalatuz Begiratu hona.
esaten dio Haurrak gauzari begiratzen badio errefortzatu egiten zaio Erantzuten ez. badu edo erantzuna zuzena ez bada laguntza fisikoa eskaintzen zaio burua poliki. objeturantz zuzenduz edo objetua haurraren aurpegirantz hurbilduz. Hemendik aurrera gauzak banan banan aldatzen dira haurrak bost objeturi. begiratzea lortu arte,2 IKUS HARREMAN ETA BEHAKETAREN LORPENA. 2 1 Haurrak irakaslearen hitzaren aurrean mugimenduez erantzungo du irakaslea. edonon baina haurrarengandik gertu dagoelarik, Tresnak txintxirrina txilinak musika tresnak ateak jotzea ahotsa. Iharduerak, Irakasleak haurrari honelako gauzak esaten dizkio Kaixo polit hori nola zaude. laztana bere izenaz deitzen dio, Lehendabizi has daiteke haurraren aurrean eta gero beste edonon baita umearen. atzean ere Honek erantzutean erreforzatuko zaio musukatuz laztanduz hitz. gozoekin irribarrez, 2 2 Haurrak bere belarritik 50zmtara sortutako zarata edo ahotsaren aurrean burua.
mugituko du,Tresnak Txintxirrina txilinak musika tresnak. Iharduerak, Haurraren erlazionatzeko gaitasuna garatzean datza Honetarako bere aurrean. zenbait soinu atera gehien atsegin zaiona ezagutzearren. Soinu horren aurrean erantzun badu haurraren inguruan mugitzen hasiko da Bere. erantzuna hitz gozoekin errefortzatu Erantzuten ez badu laguntza fisiko txiki bat. erabil liteke hitz egiten eta erreforzatzen zaion bitartean burua eskuez mugitzen. Aurrean aipatutakoa ahotsa bakarrik erabiliz burutu ahal da. 2 3 Haurrak bere izena esan duenarengana mugituko du burua. Tresna Ahotsa,Iharduerak, Irakasleak beste kideen artean dagoen haurraren izena esaten du Haurrak erantzun. edo begiratzen ez badio burua mugitzen ez badu beregana hurbiltzen da eta zuzenean. esaten dio, Erantzun nimi oaren aurrean hitz gozo eta laztanduz erreforzatzen zaio. Hau lortutzat har daiteke haurrak bere izena entzutean burua horrengana mugitzen. 2 4 Haurra 20 segundutako tarteetan zarata bortitz edo arraroak entzutean. asaldatuko da eta lasai mantenduko da intentsitate normalean sortutako ahots. edo hots ezagunen aurrean, Tresnak magnetofoia hots ezberdinak grabaturik dituen zinta ahotsa.
Iharduerak, Haurrari zarata mota ezberdinak integratzen laguntzean datza Era berean haurraren. erantzun bereizlearen ebaluaketa da, Hots hauek aurkezteko era didaktiko bat magnetofoian grabatzearena izan daiteke. Komenigarria da hots batetik bestera isilune bat uztea erdiko intentsitatean jartzea. haurrarengandik metro erdira Laztandu animatu hitzekin asaldatzen bada. Helburua lortuko da haurrak erantzun bereizlea ematean.


Related Books

FCC Part15.247 TEST REPORT - Adafruit

FCC Part15 247 TEST REPORT Adafruit

FCC Part15.247 TEST REPORT FCC ID: 2ADUIESP-12 Product Name: WIFI Module Trademark: AI-THINKER Model Number: ESP-12, ESP Prepared For : Shenzhen Anxinke technology co ...

One Light (Una Luz) Verso 1

One Light Una Luz Verso 1

One Light (Una Luz) Verso 1 Una luz que brilla en la oscuridad Puedo hacer una diferencia donde estoy Verso 1 Una luz que brilla en la oscuridad Puedo hacer una diferencia donde estoy Verso 1 Una luz que brilla en la oscuridad Puedo hacer una diferencia donde estoy Verso 2 Una esperanza que pasa por todas las naciones

Tematik - rastono69.files.wordpress.com

Tematik rastono69 files wordpress com

Tema : Lingkungan Alam dan Buatan Subtema : Lingkungan yang Asri Alokasi Waktu : 4 x 35 menit ... Gambar-gambar tentang contoh lingkungan alam dan buatan. 2.

PERSIAPAN INI DISUSUN OLEH : TRIYANTA, S.Pd/NIP 19661218 ...

PERSIAPAN INI DISUSUN OLEH TRIYANTA S Pd NIP 19661218

Buatlah sebuah paragraf sederhana berdasarkan gambar-gambar di bawah ini. ... Rancanagn Bahan Ajar Tema Lingkungan Kelas 3 SD Page 7 Oleh : Triyanta, S.Pd., MM.

SILABUS TEMATIK KELAS II Tema 2 : Bermain di Lingkunganku ...

SILABUS TEMATIK KELAS II Tema 2 Bermain di Lingkunganku

Tema 2 : Bermain di Lingkunganku Subtema 1 : ... lingkungan rumah berdasarkan gambar yang diamati Mengidentifikasi makna keberagaman karakteristik

SCREEN PRINTING Oleh: Ismadi, S.Pd., M.A.

SCREEN PRINTING Oleh Ismadi S Pd M A

dalam perkembangan teknik printing. Screen printing sering juga disebut sablon. Penciptaan bentuk dilakukan dengan menyapukan warna pada bahan screen yang direntangkan di seluruh permukaan kerangka screen. Dengan menggunakan proses ini, dapat dibuat daerah berwarna pada permukaan kain dan desain tersebut bisa dicetak berulang-ulang, sehingga mampu menghasilkan sejumlah bentuk motif yang serupa ...

tema 3 lingkungan - ekowinarto.files.wordpress.com

tema 3 lingkungan ekowinarto files wordpress com

tema 3 lingkungan setelah mengikuti pembelajaran tema ini kamu akan mampu 1 membiasakan hidup rukun di rumah ... gambar 3.1 dani bermain di sekolah.

Buku Bahan Ajar Cetak Tinggi dan Cetak Dalam Page 1

Buku Bahan Ajar Cetak Tinggi dan Cetak Dalam Page 1

Sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia yaitu untuk kelas XI mencakup 144 jam pelajaran, maka dalam semester 3 ini kami bahas tentang penyiapan mesin, alat dan bahan, penyetelan unit-unit cetak tinggi dan cetak dalam serta mengoperasikan mesinnya

Mari Berdiskusi Tema 2 Lingkungan

Mari Berdiskusi Tema 2 Lingkungan

18 PKn SD/MI Kelas 3 Gambar 2.3 Berteman dengan siapa saja. Jangan membeda-bedakan teman. Sudahkah kamu melakukannya? Semuanya adalah temanmu, yang

DPTI Design Standard: Structural

DPTI Design Standard Structural

with appropriate annotations being made on the construction drawings. Segmental precast post-tensioned structures must use oversize ducts to allow for additional strand capacity in the event of duct blockages. 4.6. Drainage of Voids in Bridge Superstructures Where bridge superstructures contain voids (e.g. box girder, super T-Beam, voided slab construction and voids under footway slabs, etc ...