Maarifa Ya Uislamu-PDF Free Download

Maarifa ya Uislamu
08 Nov 2019 | 2.2K views | 128 downloads | 223 Pages | 2.06 MB

Share Pdf : Maarifa Ya Uislamu

Download and Preview : Maarifa Ya Uislamu

Report CopyRight/DMCA Form For : Maarifa Ya UislamuTranscription

Maarifa ya Uislamu
Darasa la Watu Wazima
Juzuu 4
Toleo la pili
Familia ya Kiislamu
Islamic Propagation Centre
Toleo la Kwanza 2004
Islamic Propagation Center IPC
S L P 55105 Dar es Salaam Tanzania
Hakimiliki 2008 IPC
Maarifa ya Uislamu
Darasa la Watu Wazima
Juzuu ya Nne
Wachapaji Wasambazaji
Islamic Propagation Center IPC
S L P 55105 Dar es Salaam Tanzania
Chapisho la kwanza 24 Februari 2004
Nakala 1000
Chapisho la pili 1 April 2008
Nakala 1000
Kimetayarishwa na Islamic Propagation Center
P O BOX 55105 simu 022 2450403
Usanifu wa kurasa na Jalada Islamic Propagation Center
ii
NENO LA AWALI
Shukurani zote njema zinamstahiki Allah s w aliye Bwana na Mlezi
wa walimwengu wote Rehema na Amani ziwaendee Mitume wake wote
pamoja na wale waliofuata mwenendo wao katika kuhuisha Uislamu
katika jamii
Tunamshukuru Alla s w kwa kutuwafikisha kutoa juzuu ya Nne ya
Maarifa ya Uislamu kwa Darasa la watu Wazima Masomo haya ya
Uislamu kwa watu wazima yamejikita katika Qur an na Sunnah ya
Mtume Muhammad s a w
Juzuu hii imekusudiwa kuwawezesha wasomaji kufahamu vyema
umuhimu wa ndoa lengo lake katika Uislamu pamoja na wajibu wa mume
na mke katika familia Imekusudiwa kuwawezesha wanandoa ikibidi
watalikiane kwa wema Imekusudiwa vile vile iwaelekeze Waislamu
namna ya kurithi au kurithishana Kiislamu Aidha juzuu hii huwaongoza
wasomaji kubaini hila na upogo uliomo katika kampeni za kudhibiti uzazi
Na zaidi inatarajiwa wasomaji waweze kuona zile haki heshima na hadhi
kubwa aliyonayo mwanamke katika Uislamu ambazo hazipati
mwanamke yeyote katika mifumo ya maisha ya kijahiliya
Hivyo basi baada ya wasomaji kuipitia juzuu hii kwa makini
inatarajiwa watakuwa mstari wa mbele kwenye harakati za kuhuisha
Uislamu katika jamii wakitumia neema ya mali nguvu vipawa na muda
aliowajaalia Allah s w kama walivyofanya Mitume na watu wema
waliotangulia
iii
YALIYOMO
Neno la Awali iii
Utangulizi vii
Sura ya kwanza 1
Ndoa ya Kiislamu 1
Maana ya Ndoa 1
Umuhimu wa ndoa 1
Kuchagua Mchumba 7
Mahari 14
Khutuba ya Ndoa 17
Kufunga Ndoa Kiislamu 19
Ndoa ya mke mmoja hadi wanne 23
Zoezi la Kwanza 29
Sura ya Pili 30
Wajibu katika Familia 30
Wajibu Mume kwa Mkewe 30
Wajibu wa Mke kwa Mumewe 36
Wajibu wa Wazazi kwa Watoto 46
Wajibu wa Watoto kwa Wazazi 56
Mipaka katika kuwatii Wazazi 58
Wajibu kwa Watumishi wa Nyumbani 60
Wajibu kwa Jamaa wa Karibu 62
Wajibu kwa Jirani 64
Wajibu kwa Mayatima 66
Wajibu kwa Maskini na Wasiojiweza 68
Wajibu baina ya Wakubwa na Wadogo 70
Zoezi la Pili 73
Sura ya tatu 74
Talaka na Eda 74
Maana ya Talaka 74
Talaka katika Uislamu 74
Suluhu Kati ya Mume na Mke 75
Haki ya kutaliki 78
Aina za Talaka 80
iv

. Tunamshukuru Alla s w kwa kutuwafikisha kutoa juzuu ya Nne ya Maarifa ya Uislamu kwa Darasa la watu Wazima Masomo haya ya Uislamu kwa watu wazima yamejikita katika Qur an na Sunnah ya Mtume Muhammad s a w Juzuu hii imekusudiwa kuwawezesha wasomaji kufahamu vyema umuhimu wa ndoa lengo lake katika Uislamu pamoja na wajibu wa mume

Related Books

Maarifa ya Uislamu manmudy files wordpress com

Maarifa ya Uislamu manmudy files wordpress com

na ufikiaji wa lengo la kila nguzo ya Uislamu Ili kufikia lengo kwa ufanisi juzuu hii imegawanywa katika sura tano zifuatazo 1 Shahada 2 Kusimamisha Swala 3 Zakat na Sadaqat 4 Swaumu 5 Hija na Umra Katika Toleo hili la Pili sura hizi zimeboreshwa zaidi hasa katika eneo la kuonesha namna linavyofikiwa lengo la kila nguzo ya Uislamu

What Women Bring to the Exercise of Leadership

What Women Bring to the Exercise of Leadership

and leadership women hold only 14 4 of executive positions in Fortune 500 companies while men hold 85 6 Regarding executive earnings women earn 7 6 of the top earnings compared to 92 4 for men 7 For those employed full time in management and professional occupations the average median weekly earnings are 1 266 for men and 939 for women 8

Storage of Fruits and Vegetables

Storage of Fruits and Vegetables

Storage of Fruits and Vegetables need for the home preservation and food processing of earlier days built for vegetable or fruit storage

Verrechnungspreisrichtlinien 2010 BMF

Verrechnungspreisrichtlinien 2010 BMF

Title Verrechnungspreisrichtlinien 2010 Author BMF Created Date 11 5 2010 10 35 27 AM

Introduction to Microsoft Publisher Tools You May Need

Introduction to Microsoft Publisher Tools You May Need

Introduction to Microsoft Publisher Tools You May Need 1 Why use Publisher instead of Word for creating fact sheets brochures posters newsletters etc While both Word and Publisher can create documents that seem fairly similar at first glance the underlying structure of each is markedly different

SAMPLE WRITTEN SELECTION EXAM FOR THE CORRECTIONAL OFFICER

SAMPLE WRITTEN SELECTION EXAM FOR THE CORRECTIONAL OFFICER

The following pages provide sample questions that represent the written selection exam for the CO YCO and YCC classifications Your answers to these questions can be checked using the answer key and explanations provided at the end of the sample exam Sample Written Selection Exam for the CO YCO and YCC Classifications Page 1

Product News C12 ACERT Marine Propulsion Engine

Product News C12 ACERT Marine Propulsion Engine

PRODUCT NEWS CAT C12 ACERT MARINE PROPULSION ENGINE LEXM5524 00 4 of 6 C F S B r h W k g r e w o P e n i g n E W k e u q r o T m N Engine Speed rpm 600 800 10001200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 495 333 171 9 2942 2008 1073 139 468 381 294 207 C F S B r h p h b l r e w o P e n i g n E p h e u q r o T t f b l Engine Speed rpm 600 800 10001200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 664 446

Alberta s Bighorn Backcountry offers spectacular Rocky

Alberta s Bighorn Backcountry offers spectacular Rocky

Public Land Use Zone Rules Know the Law General You shall comply with the lawful orders instructions and directions of an Officer You shall comply with the instructions prohibitions and directions contained in signs and notices posted by or at the

BUCCANEER xtra

BUCCANEER xtra

avoid contact of herbicide with foliage green stems exposed non woody roots or fruit of crops desirable plants and trees because severe injury or destruction may

CONVERSION OF GROUP OR EMPLOYEE LIFE INSURANCE TO AN

CONVERSION OF GROUP OR EMPLOYEE LIFE INSURANCE TO AN

process your application and issue a policy without this information If you received this form because you are no longer eligible for Waiver of Premium the Notice of Right to Convert form does not need to be completed Please refer to your Waiver of Premium cover letter from the insurance company for instructions 3 Select the amount of

ACT ON NAVIGATION IN THAI WATERS B E 2456

ACT ON NAVIGATION IN THAI WATERS B E 2456

ACT ON NAVIGATION IN THAI WATERS B E 2456 Whereas there has been the Royal Command of His Majesty King Vajiravudth Pra Mongkut Klao Chao Yu Hua proclaiming that the Act on Navigation in Thai Waters of 25th June R S 124 has sill contained

Breve historia de las religiones Webnode

Breve historia de las religiones Webnode

al dedo lo que escrib en Historia imp a de las religiones Cuando un observador objetivo se adentra en la jungla de las religiones se encuentra con unos desconcertantes contrastes donde se combinan constantemente el pasado con el presente y el futuro lo material con lo espiritual lo racional con lo irracional lo religioso con lo pol tico la verdad con la mentira la pobreza con la