POINTERS FOR REVIEW ARALING PANLIPUNAN - GRADE 1 Ikalawang .

3y ago
379 Views
42 Downloads
1.24 MB
10 Pages
Last View : Today
Last Download : 5m ago
Upload by : Aarya Seiber
Transcription

Quirino Highway corner P. dela Cruz Street, Novaliches, Quezon CityTelefax: 417-3105email address: rcbn es@yahoo.comPOINTERS FOR REVIEWARALING PANLIPUNAN - GRADE 1Ikalawang Markahan Kahulugan ng Pamilya at ang mga Kasapi nito Mga Uri ng Pamilya Mga Papel na Ginagampanan ng mga Kasapi ng Pamilya Pagtutulungan ng mga Kasapi ng Pamilya Kahalagahan ng Bawat Kasapi ng Pamilya Mga Pang-araw-araw na Gawain ng Pamilya Mga Gawain ng Pamilya sa Pagtugon ng mga Pangangailangan ngBawat Kasapi Ang Family Tree Ang Kuwento ng Sariling Pamilya Mga Nakagawiang Gawain ng Pamilya Mga Tradisyon ng Pamilya Iba Pang Pagdiriwang at Tradisyon na Sama-sama ang Pamilya Pagkakatulad at Pagkakaiba sa mga Gawain at Tradisyon ng BawatPamilya Mga Alituntunin ng Pamilya Mga Uri ng Alituntunin Kahalagahan ng Pagtupad sa mga Alituntunin ng Pamilya Mga Pagpapahalaga sa Pamilya Pakikipag-ugnayan ng Sariling Pamilya sa Ibang Pamilya

Quirino Highway corner P. dela Cruz Street, Novaliches, Quezon CityTelefax: 417-3105email address: rcbn es@yahoo.comPOINTERS FOR REVIEWARALING PANLIPUNAN - GRADE 2Ikalawang Markahan Mga Unang Tao sa Komunidad Ang Pamayanan Noon Populasyon ng Komunidad Mga Pambansang Sagisag Mga Bantayog, Estruktura at Mahahalagang Bagay sa Komunidad Mga Tanyag na Tao sa Komunidad Mga Nagpapakilala sa ating Komunidad Mga Sining sa Komunidad Mga Pagdiriwang, Tradisyon, at Pagsasalo-salo sa Komunidad

Quirino Highway corner P. dela Cruz Street, Novaliches, Quezon CityTelefax: 417-3105email address: rcbn es@yahoo.comPOINTERS FOR REVIEWARALING PANLIPUNAN - GRADE 3Ikalawang Markahan Ang Kasaysayan ng Pilipinas at Rehiyon Ang Kasaysayan ng mga Lungsod ng NCR Pinagmulan ng Pangalan ng Lungsod at Batas na Bumuo sa Rehiyon Pag-aasahan ng mga Gawain Mga Programa at Proyekto ng Pamahalaan Mga Pagbabago sa NCR Makasaysayang Pook sa mga Lungsod ng NCR Makasaysayang Pangyayari sa Metro Manila at sa Pilipinas Mga Simbolo o Sagisag ng mga Lungsod o Munisipalidad ng NCR Pag-aasahan ng mga Gawain ng mga Lungsod ng NCR Paghahambing sa mga Simbolo o Seal Himno o Awit ng NCR, Lungsod Quezon, at San Juan Mahahalagang Pook sa Pilipinas at NCR o Lalawigan

Quirino Highway corner P. dela Cruz Street, Novaliches, Quezon CityTelefax: 417-3105email address: rcbn es@yahoo.comPOINTERS FOR REVIEWARALING PANLIPUNAN - GRADE 4Ikalawang Markahan Gawaing Pangkabuhayan sa Iba’t Ibang Lokasyon ng Bansa Pakinabang Pang-ekonomiko ng mga Likas na Yaman ng Bansa Matalino at Di- Matalinong Paraan ng Pangangasiwa ng mga Likasna Yaman ng Bansa Kahalagahan ng Matalinong Pagpapasya sa Pangangasiwa ng Likasna Yaman ng Bansa Kahalagahan ng Pagtangkilik sa Sariling Produkto sa Pag-unlad ngBansa Mga Hamon at Oportunidad sa mga Gawaing Pangkabuhayan ngBansa Mga Gawaing Lumilinang sa mga Likas na Yaman ng Bansa Pagkakakilanlang Kultural ng Pilipinas Papel na Ginagampanan ng Kultura sa Pagbuo ng PagkakakilanlangPilipino Kaugnayan ng Heograpiya, Kultura at Pangkabuhayang Gawain saPagbuo ng Pagkakakilanlang Pilipino Kahulugan ng Pambansang Awit at Watawat ng Bansa Pagpapahalaga at Pagmamahal sa Kulturang Pilipino

Quirino Highway corner P. dela Cruz Street, Novaliches, Quezon CityTelefax: 417-3105email address: rcbn es@yahoo.comPOINTERS FOR REVIEWARALING PANLIPUNAN - GRADE 5Ikalawang Markahan Kahulugan at Layunin ng Kolonyalismo Ang Dahilan ng Espanya sa Pananakop ng Pilipinas Pananakop ng Espanya sa Pilipinas Ang Paglalayag ni Ferdinand Magellan Labanan sa Mactan Ang Ekspedisyon nina Loaisa, Cabot, Saavedra at Villalobos Ekspedisyon ng Legazpi Mga Unang Engkwentro sa Pagitan ng mga Espanyol at Pilipino Kristiyanismo sa Buhay ng mga Pilipino Sistemang Reduccion Mga Patakarang Pangkabuhayan ng mga Espanyol sa Pilipinas(Encomienda, Tributo, Polo y Servicios, Bandala, SistemangKasama) Ang Patronato Real Reaksyon ng mga Pilipino sa Pamamalakad ng mga Espanyol

Quirino Highway corner P. dela Cruz Street, Novaliches, Quezon CityTelefax: 417-3105email address: rcbn es@yahoo.comPOINTERS FOR REVIEWARALING PANLIPUNAN - GRADE 6Ikalawang Markahan Mga Pagbabago sa Pamumuhay sa Panahon ng mga AmerikanoPamahalaang Militar at Kolonyal ng mga AmerikanoPatakarang Pasipikasyon at KooptasyonSistema at Balangkas ng Pamahalaang KolonyalMalayang KalakalanMga Programang Pampamahalaan noong Panahon ng KomonweltMga Suliraning Panlipunan at PangkabuhayanAng Motibo at Pananakop ng mga Hapones sa PilipinasPananakop ng mga Hapones sa PilipinasMga Patakarang Pang-ekonomiya sa Panahon ng HaponesPakikibaka ng mga Pilipino laban sa mga Hapones

Quirino Highway corner P. dela Cruz Street, Novaliches, Quezon CityTelefax: 417-3105email address: rcbn es@yahoo.comPOINTERS FOR REVIEWARALING PANLIPUNAN - GRADE 7Ikalawang Markahan Ebolusyong Kultural sa Asya Kahulugan, Konsepto at Katangian ng Kabihasnan Ang mga Sinaunang Kabihasnang Asyano: Kabihasnang Sumer,Indus at Shang Mga Kaisipang Asyano sa Pagbuo ng Imperyo Sinaunang Kanluran, Silangan, Hilaga, Timog at Timog-SilangangAsya Mga Kalagayang Legal at Tradisyon ng mga Kababaihan sa Asya Mga Relihiyon at Paniniwalang Asyano

Quirino Highway corner P. dela Cruz Street, Novaliches, Quezon CityTelefax: 417-3105email address: rcbn es@yahoo.comPOINTERS FOR REVIEWARALING PANLIPUNAN - GRADE 8Ikalawang Markahan Kabihasnang Klasiko ng Gresya Kabihasnang Klasiko ng Roma Kabihasnang Klasiko ng Africa Kabihasnang Klasiko ng America Kabihasnang Klasiko ng Pacific Mga Pangyayaring Nagbigay-daan sa Pag-usbong ng Europa sa Gitnang Panahon Ang Paglakas ng Simbahang Katoliko bilang isang Institusyon sa GitnangPanahon Holy Roman Empire Panlunsad ng mga Krusada Piyudalismo, Manoryalismo, at Pag-usbong ng mga Bayan at Lungsod Epekto at Kontribusyon ng ilang mahahalagang pangyayari sa Europa sapagpapalaganap ng pandaigdigang kamalayan

Quirino Highway corner P. dela Cruz Street, Novaliches, Quezon CityTelefax: 417-3105email address: rcbn es@yahoo.comPOINTERS FOR REVIEWARALING PANLIPUNAN – GRADE 9Ikalawang Markahan Demand1. Kahulugan, Batas at Salik2. Demand Function, Schedule at Curve3. Pagtugon sa mga Pagbabago ng mga Salik na Nakakaapekto saDemand4. Elastisidad ng Demand Suplay1. Kahulugan, Batas at Salik Suplay2. Supply Function, Schedule at Curve3. Pagtugon sa mga Pagbabago ng mga Salik na Nakakaapekto saSuplay.4. Elastisidad ng Suplay Interaksyon ng demand at suplay sa kalagayan ng presyo at ngpamilihan. “Shortage” at “Surplus” Mga Paraan ng Pagtugon sa mga Suliraning Dulot ng Kakulangan atKalabisan sa Pamilihan Konsepto ng Pamilihan Iba’t Ibang Istruktura ng Pamilihan Gampanin ng Pamahalaan sa mga Gawaing Pangkabuhayan sa Iba’tIbang Istruktura ng PamilihanNOTE: Magdala ng calculator sa araw ng pagsusulit.

Quirino Highway corner P. dela Cruz Street, Novaliches, Quezon CityTelefax: 417-3105email address: rcbn es@yahoo.comPOINTERS FOR REVIEWARALING PANLIPUNAN – GRADE 10Ikalawang Markahan Mga Isyung Pulitikal - MigrasyonMga Isyung Pulitikal - Teritoryo at HanggananMga Isyung Pulitikal - Political DynastyMga Isyung Pang-ekonomiya - Graft and Corruption

ARALING PANLIPUNAN - GRADE 5 Ikalawang Markahan Kahulugan at Layunin ng Kolonyalismo Ang Dahilan ng Espanya sa Pananakop ng Pilipinas Pananakop ng Espanya sa Pilipinas Ang Paglalayag ni Ferdinand Magellan Labanan sa Mactan Ang Ekspedisyon nina Loaisa, Cabot, Saavedra at Villalobos Ekspedisyon ng Legazpi Mga Unang Engkwentro sa Pagitan ng mga Espanyol at Pilipino Kristiyanismo sa Buhay ng mga .

Related Documents:

Araling Panlipunan . ii Araling Panlipunan 2 ito. Hindi inaangkin ni kinakatawan n Pangalawang Kalihim: Yolanda S. Quijano, Ph.D. Consultant: –Ikalawang Baitang Patnubay ng Guro Unang Edisyon, 2013 ISBN: Paunawa hinggil sa karapatang-sipi. Isinasaad ng Seksiyon 176 ng Batas Pambansa Bilang 8293: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa ano mang akda ng Pamahalaan ng Pilipinas. Gayon pa .

Araling Panlipunan . 2 Araling Panlipunan 2 Ma. Ther Inilimbag sa Pilipinas ng _ Department of Eduction-Instructional Materials Council Secretariat (DepEd-IMCS) Office Address: nd 2 Floor Dorm G, PSC Complex Meralco Avenue, Pasig City Philippines 1600 Telefax: (02) 634-1054 or 634-1072 E-mail Address: imcsetd@yahoo.com Mga Bumuo ng Kagamitan ng Mag-aaral Consultant: Zenaida E. Espino .

ARALING PANLIPUNAN - GRADE 5 Unang Markahan Aralin 1 – Ang Kinalalagyan ng Pilipinas sa Mundo: a. Mundo: Tahananan ng Sangkatauhan b. Absolute Location ng Pilipinas at ang mga Guhit sa Mapa o Globo c. Grid d. Relatibong Lokasyon Aralin 2 – Ang Pilipinas Bilang Bansang Tr

ARALING PANLIPUNAN - GRADE 7 Ikalawang Markahan Ebolusyong Kultural sa Asya Kahulugan, Konsepto at Katangian ng Kabihasnan Ang mga Sinaunang Kabihasnang Asyano: Kabihasnang Sumer, Shang at Indus Sinaunang Kanlurang Asya: Ang mga Akkadian, Babylonian, Hittite,

Masusing Banghay-Aralin sa Araling Panlipunan Ika-8 Baitang I. Layunin Sa araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1. Nakapagsasabi ng dahilan at epekto ng unang yugto ng Imperyalismo at Kolonyalismo. 2. Naipapaliwanag ang iba

2 ARALING PANLIPUNAN 1 DRR LESSON EXEMPLAR Layunin Pagkatapos ng araling ito, inaasahan ang mga mag-aaral na: Matukoy ang kahulugan ng polusyon. Maisa-isa ang mga bahagi ng kapaligiran na naaapektuhan ng

Bruksanvisning för bilstereo . Bruksanvisning for bilstereo . Instrukcja obsługi samochodowego odtwarzacza stereo . Operating Instructions for Car Stereo . 610-104 . SV . Bruksanvisning i original

MP Board Intermediate Syllabus 2020-Commerce Stream: Down below the MP Board Intermediate Syllabus 2020 for Commerce Stream is given which comprises three broad subjects i.e Economics, Business Studies, and Accountancy. The MP Board class 12th syllabus for Commerce stream can be accessed below. MP Board Intermediate Syllabus 2020 for Economics: P a r t Na me Un i t Na me .