ESO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I . - Editorial Casals

2y ago
217 Views
18 Downloads
5.65 MB
40 Pages
Last View : Today
Last Download : 1m ago
Upload by : Braxton Mach
Transcription

Llengua catalanai LiteraturaESO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURAESO BAESOLENGUA CASTELLANA Y LITERATURA1

ESO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURAÍNDEX03Codi obert0408101214ESO. Llengua catalana i LiteraturaClaus del projecteMaterial de l’alumnatEl llibre de l’alumnat. Pas a pasMaterial del docentÍndex de continguts2224252628BA. Llengua catalana i LiteraturaClaus del projecteMaterial de l’alumnatMaterial del docentEl llibre de l’alumnat. Pas a pasÍndex de continguts323334BA. Literatura universalMaterial de l’alumnatMaterial del docentÍndex de contingutseCasals. Portal de recursoseducatius i llibres digitals38Pla lector39Material complementariIl·lustració de Josep M. Madorell i Muntané (1923-2004), del llibre Aventures extraordinàriesd’en Massagran, de Josep M. Folch i Torres (1880-1950).36ESOLENGUA CASTELLANA Y LITERATURA2

Codi obert és el denominador comú del conjunt de projectes que conformenla proposta educativa d’Editorial Casals. Respon a la necessitat d’oferir-vosun material pedagògic coherent i complet, atent als corrents de renovaciópedagògica que ens interpel·len i compromès amb les noves tecnologies a l’aula.És l’expressió de la voluntat comuna d’estar oberts al món, un món que canviaamb celeritat i que ens anima a desplegar una actitud desperta i diligent, a obrirla ment als nous reptes, a estimular els talents.Dotar els nostres joves d’instruments útils, extrets de la vida real, és un delspilars de la nostra proposta educativa: oferir-los el codi que els haurà de servirper interpretar la realitat, per estimular el sentit crític, per participar en laconstrucció del futur, per créixer com a persones autònomes i, en definitiva,per ser més lliures i feliços.Codi obert, a més, dota tots els seus projectes derecursos digitals actuals. Uns recursos que han estatconcebuts especialment per al treball a l’aula,entesos com un material clau per a l’aprenentatge,perquè estem oberts a les noves tecnologies ioberts al futur.Codi obert, en consonància amb l’ensenyamentbasat en les metodologies actives, ofereix un seguitde materials que ajuden l’alumnat a generar aprenentatgessignificatius i vivencials. Partim de la premissa que els nostresalumnes són individus actius, estimulats i creatius; per aquest motiu, estemoberts a la motivació com a principi generador de l’aprenentatge.De sempre, l’escola ha estat un espai natural on aprendre la vida, tant perprendre consciència de nosaltres mateixos i viure la pròpia individualitat, comper aprendre a conviure en la diversitat, perquè els valors i les actituds noméss’adquireixen a través de la vivència compartida. En definitiva, Codi obert ésun projecte pensat per als nostres joves, ciutadans de demà, i per a vosaltres,educadors, pilars de l’educació, per acompanyar-vos en la vostra feina.Perquè qui té el codi per desxifrar el coneixement, té la clau del futur3

ESO LLENGUA CATALANA I LITERATURAOBERTAL CONEIXEMENTCOMPARTIT1. Transferir aprenentatgesentre àreesFem projectes per aplicarl’aprenentatge de la llengua i laliteratura a contextos reals.Centrem l’objecte d’estudi en la realitat, i elque passa a la vida real no està dividit encompartiments sinó que és global. Per talde promoure la tranferència d’aprenentatgesentre blocs curriculars o àrees calen activitatsen context i projectes que activin les ganesd’aprendre, investigar i experimentar.Com més interacció amb la realitat, milloraprenentatge.CLAUS DEL PROJECTEPautes generalsper desenvoluparel projectePROJECTE17sessionsAquest soc joiaquests som nosaltresmou les teves capacitatsT’ho explico a través de l’artPRESENTACIÓDEL PROJECTEAlguns de vosaltres us coneixeud’anys previs, però d’altres és laprimera vegada que coincidiu dinsd’una aula. Ser un grup cohesionatdotarà de sentit tot el que passi alllarg del curs, i per a això cal que usconegueu, no creieu?Amb aquest projecte, us coneixereu els uns als altres d’una maneradiferent del que esteu acostumats.T’animes? T’agrada la música?Comunicaciói argumentacióCreativitatEines digitalsTreballen equipQUÈ HAS DE SABER PEREXPLICAR COM ETS?PRODUCTEFINALPer mostrar als altres qui ets, hauràsde posar en joc coneixements ihabilitats que ja tens i altres quepracticaràs:Cadascú de vosaltres ha d’escollir unfragment de cançó en què se sentiidentificat i fer un collage que enreculli la idea. Prendre consciència dels aspectesque et caracteritzen. Comprendre i analitzar el significatDesprés, entre tots compondreuuna «nova» cançó recollint els fragments de cadascú.de les cançons. Expressar gustos, emocions, sentiments. en un collage. Usar programes d’edició d’arxiusd’àudio.Què aprendràs?ComunicacióCreativitatEines digitalsTreball en equipDescriuràs els tretsque et caracteritzenutilitzant la lletra d’unacançó.Posaràs en marxa lateva creativitat perfer un collage que etdescrigui.Usaràs eines digitalsper editar el fragmentde la cançó que hasescollit.Debatreu i col·laborareuamb tots els membres dela classe per crear entretots la cançó que uscaracteritza com a grupclasse.Capacitats integradesdins del projecteESOLLENGUA CATALANA I LITERATURA4

ESO LLENGUA CATALANA I LITERATURA CLAUS DEL PROJECTESeqüenciaciód’activitatsOBERTALS REFERENTSLITERARIS FEMENINSProjecte 1 Aquest soc jo i aquests som nosaltresQUÈ FAREU?IndividualmentSessió 1Analitzar-te a tu mateixa o atu mateix. Buscar una cançóen què t’identifiquis.Sessió 2Analitzar el contingutde la cançó escollida.Qui soc jo? Com soc?Quina cançó em caracteritza? Per què?Busquem la cançó.Sessió 3 i 4Fer un collage que reculliaspectes diversos perexplicar com ets.Escollim el fragment de la cançó que més ensidentifica.Fem un primer esborrany del collage, utilitzantdibuixos, imatges, papers, textos, petits objectes.Fem la versió definitiva del collage.Sessió 5 i 6Aquest soc jo. Vol saber-neres més, sobre mi?Compartim amb els companys i companyes elcollage mentre sona de fons la cançó escollidaper cadascú. No cal explicar res: el collage ha deparlar per ell mateix.Preguntem, si cal, coses que es vulgui saber sobreels altres (per escrit).En grupSessió 7Aquests som nosaltres.Ho expliquem cantant.En quins aspectes d’aquesta cançó m’identifico?Analitzem la cançó escollida.Rutina de pensament: paraula-idea-frase.«Si camines solarribaràs més ràpid;si caminem juntsarribarem més lluny »2. Visibilitzar el paper de les donesen la història de la literaturaIncorporem l’obra literària de lesautores que van participar demanera activa en la cultura del seutemps.Proverbi xinèsNo hi ha una història sense dones. Per això,emfasitzem la presència de les autores que,malgrat la seva capacitat creativa i intel·lectual,han hagut de lluitar contra tota mena deprejudicis per la seva condició femenina o quesimplement han quedat silenciades.Creem la versió final de la cançó que ens defineixcom a grup classe.VEIEM ELS VÍDEOS!Esteu preparats?Us heu de presentar a la resta del grup sense paraules: mostrant-los el vostre collagementre la vostra cançó sona com a música de fons.I com a grup.Heu d’ajuntar els fragments de cançó de cadascú per compondre una «nova» cançócol·lectiva que us definirà com a grup.A Internet trobareu webs que us ajudaran a tallar i ajuntar les cançonsOBERTA LA NORMATIVAACADÈMICAQUÈ AVALUAREM?La teva professora o professor t’avaluarà amb la rúbrica que et presentarà. Aquestarúbrica valorarà els aspectes següents:Individualment:El grau en què la cançó escollida reflecteix la teva manera de ser, gustos.La coherència entre la informació que conté el collage i els trets de la ca.çó quesents com a propis.La creativitat en l’elaboració del collage. Com a grup: El respecte cap a les presentacions dels altres i la implicació en el treball de grup.Presentaciódel producte finalESO3. Incorporar les novetats ortogràfiques i gramaticals de l’IECIntroduïm de forma didàctica lesnoves propostes de l’IEC.Avaluacióper rúbriquesLLENGUA CATALANA I LITERATURALes novetats ratificades pel Ple de l’Institutd’Estudis Catalans (2016) s’han d’anarincorporant a la pràctica diària de la llengua.Ens apropem, doncs, amb rigor a les novesversions de l’Ortografia catalana i la Gramàticacatalana, i apliquem els canvis amb unenfocament pràctic i pedagògic.5

ESO LLENGUA CATALANA I LITERATURA CLAUS DEL PROJECTEAssociació d’un contingut sobretipologia textual a un documentalaudiovisual.OBERTA L’ERA DIGITAL4. Activar les ganes d’aprendrei investigarPersonalitzem l’ensenyamentmitjançant les TIC.3COMUNICACIÓ ESCRITA2. El diari de viatge1. Associar els continguts amb la vidaquotidiana de l’alumnat per tal que elscomprenguin millor.2. Dur a terme activitats contextualitzades queens permeten transferir coneixements entreàrees, com també elaborar, processar i gestionarinformació.És una narració en què un viatger, com si fos un diari personal, explica en primera persona les experiències i emocions viscudes durant un recorregut. Solil·lustrar-se amb dibuixos i fotografies. Molts es publiquen en blogs, on elslectors poden deixar-hi comentaris.ESTRUCTURATítolComptem amb més de 80 recursos digitals percurs, que tenen una doble finalitat:[ESCRIURE]Camp base de l’Everest al TibetPublicat el 2 de juny de 2017XinaShigatseXinaNepalMonestir SakyaBhutanDia i dataDivendres, 28 d’abril de 2017Dia 16: Shigatse – Monestir Sakya –Camp base de l’EverestRecorregutRelat del’experiènciaÍndiaBanglaDeshCho Oyu050 kmCamp base de l’EverestTibetNEverestNepalÍndiaDesprés de matinar com el primer, baixem al menjador on esmorzem amb tranquil·litat,sense cap símptoma de mal de muntanya. Carreguem les motxilles al cotxe i ens arribem almonestir Sakya, la nostra primera parada d’avui.Fem el trajecte envoltats de paisatges increïbles: el cel estava esquitxat de núvols que semblaven de cotó i la terra era ocupada per petits pobles plens de color. Arribem al monestir,situat a 4.200 metres d’altitud. Són les 11:30 del matí. Com tota la resta d’edificis d’aquestazona del Tibet, el monestir és de color gris cendra. Es va construir pensant en la defensa delterritori, per això hi ha talaies als murs que l’envolten. En visitem l’interior: el gran pati, la salade reunions amb les seves columnes d’arbres tibetans portats de zones llunyanes, les capelles.Pronoms en1a personaLèxic queexpressasentimentsA les 13:30 donem per acabada la visita i ens disposem a menjar en un restaurant que hi hadavant del monestir: un plat de fideus fregits amb carn i verdura, arròs, aigua per 90 rmb (11,5 ) per persona. Tot estava per llepar-se’n els dits.Expressionscol·loquialsAl voltant de les 14:30 tornem a posar-nos en marxa cap al camp base de l’Everest, perdent-nos entre paisatges de somni cada vegada més salvatges i rierols que trenquen lesmuntanyes deixant unes cicatrius bellíssimes.Viatge al Tibet en 19 dies (text adaptat).ACTIVITATS13 Respon les preguntes sobre el text anterior.a Qui ha pogut ser-ne l’autor? Ha fet el viatge sol?En quina persona l’ha escrit?b A qui va dirigida la narració?c AS Situa en el mapa el lloc on transcorre aquestrelat.IranAfganistanf On acaba la ruta el divendres 28 d’abril?14 Imitació de models. Escriu vuit línies que relatin laruta des del monestir Sakya fins que es veu l’Everest,a la serralada de l’Himàlaia. Segueix les Iemend Són a l’inici, al mig o al final de la ruta?e Què és una expedició? Creus que l’autor del textestà fent una expedició?OmanÍndiaMar d’AràbiaBirmàniaBanglaDeshTailàndia1 15:00 hores. Breu parada a 5.200 metres. Estirarles cames.2 Entrada al Parc Nacional de l’Everest. Dos controls per documentació. Paisatge àrid. 100 km deruta.3 Apareix l’Everest a l’horitzó. Majestuós.[54] Competències de l’àmbit lingüístic: 1-2 (act. 13), 3 (act. 13e), 4-6 (act. 14). Actitudinals: 1ESOLLENGUA CATALANA I LITERATURA6

ESO LLENGUA CATALANA I LITERATURA CLAUS DEL PROJECTEOBERTA DIVERSES FORMESD’APRENDRE3COMUNICACIÓ ESCRITA[ELABORACIÓ DE TEXTOS]Taller d’escripturaAA AD APPROJECTE: ESCRIURE UN RELAT DE VIVÈNCIES (15 línies)Temple d’AugustAmfiteatreVia Augusta5. Personalitzar l’ensenyamentRealitzem una adaptació curriculardel llibre de l’alumnat.CircFòrum localTeatreNecròpolisc Mira el vídeo i respon les preguntes sobre la ciutat romana de Tàrraco.FASES DEL PROJECTE1 Objectiu1 Quina gran plaça destaca a la plana?2 Quin monument hi ha fora de la muralla i a propdel mar?3 On es troba l’amfiteatre?4 En quina zona hi ha el fòrum de la província?Narrar una experiència viscuda durant una excursiócultural (d’un dia de durada) a la ciutat de Tarragona,on destaquen els monuments i ruïnes romans.2 Obtenció d’informacióa Completa el text amb els mots que hi falten: capital, colònia, circ, ibèrica, guerres, fòrums, romans,prosperitat.L’any 218 aC, els van arribar a Hispània i van fundarla ciutat de Tàrraco, prop d’una ciutat que ja existia.Els segles II i III van constituir una època de per aTàrraco; Juli Cèsar li va concedir l’estatus de . Finsi tot l’emperador Octavi August hi va residir un tempsper dirigir les contra els càntabres i els asturs. Tàrraco era aleshores la d’una província anomenadaTarraconense. Disposava de dos : el provincial i ellocal i s’hi van construir un teatre, un i un amfiteatre.b Relaciona cada element assenyalat al plànol de lapart superior de la pàgina amb la seva ts de gladiadorsCamí ample i transitatObres dramàtiquesCulte a l’emperadorCurses de carrosCentre administratiuAjustem i modifiquem la proposta curriculardesenvolupada a cada curs amb l’objectiud’atendre l’alumnat amb necessitats educativesespecials. L’adaptació curricular es porta a termeseguint els mateixos apartats que conformen launitat del llibre de l’alumnat.d Busca a la web del Museu Nacional Arqueològicde Tarragona on van trobar les següents restes:mosaic de la Medusa, estàtua femenina i ninaarticulada d’ivori.3Planificació i organització de la informacióPensa en l’estructura que tindrà la teva narració: Cada paràgraf (entre quatre i cinc) inclourà un fetimaginari succeït durant la visita a Tarragona. És millor que expliquis els fets cronològicament(al matí., després de dinar., a la tarda.).4Producció: imitació de modelsFes una narració sobre experiències viscudes durant una excursió cultural a Tarragona seguint elmodel de l’activitat 7 de la pàgina 52.5RevisióRepassa l’ortografia i els signes de puntuació deltext; evita les possibles repeticions de paraules.Valora la teva narració segons els criteris que hiha a les taules del document adjunt.[56] Competències de l’àmbit lingüístic: 3 (2d), 4-6 (1-5), 7 (2c). Actitudinals: 1Vídeos que permetentransferir coneixements.ESOLLENGUA CATALANA I LITERATURA7

ESO LLENGUA CATALANA I LITERATURA MATERIAL DE L’ALUMNAT1 ESOLlibre de l’alumnatISBN: 978-84-218-6661-0NOVETAT CURS 2019-20202 ESOLlibre de l’alumnatISBN: 978-84-218-6662-7NOVETAT CURS 2020-20213 ESOLlibre de l’alumnatISBN: 978-84-218-6663-4NOVETAT CURS 2019-20204 ESOLlibre de l’alumnatISBN: 978-84-218-6664-1NOVETAT CURS 2020-2021Descobreix l’índex de continguts dels llibres a les pàgines 14-21 del catàleg.ESOLLENGUA CATALANA I LITERATURA8

ESO LLENGUA CATALANA I LITERATURA MATERIAL DE L’ALUMNATRECURSOS DE L’ALUMNATL’alumnat disposa dels recursos següents:Vídeos per analitzar aspectes decomunicació oral, tipologies textuals,gèneres literaris i història de la literatura:documentals, informatius i pel·lícules.Vídeos per relacionar la literatura amb lamúsica, l’art i el cinema.Interactius d’activitats per consolidar unconeixement.Àudios amb cançons per exemplificarconceptes de poesia.Àudios amb dictats.Enllaços al DIEC i a altres institucionsoficials relacionades amb la llengua.Enllaços a pàgines web per tal deprocessar i gestionar informació.Tots elsrecursos de l’alumnatdisponibles aon-line ioff-line.BAESOLLENGUA CATALANA I LITERATURADescarregal’App eCasals AR(Realitat augmentada)per accedirdirectamentals recursos.9

ESO LLENGUA CATALANA I LITERATURA EL LLIBRE DE L’ALUMNAT. PAS A PAS1. Punt de partidaUna tipologia textual, un gènere o un període literari com a fil conductor de la comunicació orali escrita.COMUNICACIÓ ORALLLENGUACOMUNICACIÓ ORAL[ESCOLTAR]6Yo a eso no juego (2016) és un informe sobre persecució i ciberpersecució a nensde 12 a 16 anys realitzat a Espanya per l’organització Save the Children. El resultatés molt preocupant: un de cada deu nens afirma que ha estat víctima d’assetjament i un 7 % diu que n’ha sofert a través d’Internet o del mòbil.Una cosa rere l’altraEl principal motiu que donen els nens agressors és que «no saben per què ho fan»i el segon és per «fer una broma». Tant si som víctima, agressor o observador, elbullying és un conflicte que afecta a tots i cal que identifiquem i afrontem les situacions de maltractament entre iguals per tal de resoldre-les de la millor manerapossible.Comunicació oralEscoltar: Instruccions contra el bullyingParlar: A l’escola, bon rotllo!Comunicació escritaLlegir75 consells per sobreviure als exàmens, María FrisaEscriure1 Què és un text amb funció conativa?Elaboració de textos1 Escriure un text amb els connectors adequatsTaller d’escriptura: un text instructiuConeixement de la llengua [Gramàtica]1 L’adverbi2 La preposició3 La conjunció4 La interjeccióVinga, doncs: a analitzar!FITXA TÈCNICA: «Especial bullying», dins del programa InfoK (02-052016). Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA.Comunicació oral1ACTIVITATS1AS Què és la tutoria entre iguals? Per què ha posaten marxa aquest projecte l’institut?2AS Què és el bullying? Es tracta d’un assetjamentfísic, psíquic o tots dos casos?3ASDetectem situacions de perill a classe. Pergrups, classifiqueu les situacions inferiors amb elsegüent codi de color. A continuació, poseu en comúles respostes i proposeu un canvi perquè cada situació d’alerta i de perill passi a ser adequada.AS2Adequat. Actues correctament amb un company.Alerta. Estàs molestant un company.Perill. Estàs sent violent físicament o psicològicamentamb un company de forma intencionada i recurrent.Indica què fa falta per ser un tutor antibullying.Convidar a sortir amb el teu grup d’amics un companyque últimament notes una mica trist.a Ser alumne de tercer d’ESO.c Aportar maduresa i sentit comú a la situació.Burlar-te d’un company cada vegada que parla.d Ser simpàtic.Agredir un company.e Actuar de forma preventiva.Escoltar i tenir en compte les opinions dels teus companys.f Ser un gran conversador.g No utilitzar la violència per resoldre els conflictes.Denunciar una situació d’assetjament.titut? Una formadora de tutors?5AS Per què el programa «Tutoria entre iguals»s’aplica al llarg de tot el curs?6AS Per què hem de combatre el bullying? Digues lateva opinió.3No ajudar avui un company que té dubtes sobre alguntema perquè no disposes de temps.4 Qui creus que és la Judith? Una professora de l’ins-Difamar un company amb comentaris falsos a les xarxes socials.Trencar la motxilla d’un company.Robar el material escolar a un company.Discutir amb un company que, sense voler, t’ha fet malmentre jugàveu.[112] Competències de l’àmbit lingüístic: 7 (act. 1-6). Actitudinals: 2TIPOLOGIA ORAL: Narració no literària.SITUACIÓ COMUNICATIVA: Un replec en el temps és la nova pel·lículaLiteratura1 Què és la literatura?2 Els gèneres literaris3 La narració literàriaACTIVITATS1 El text és un fragment d’un reportatge inclòs dins l’InfoK, espai de notícies del Canal Super 3, destinat al públic infantil i juvenil. Quin enunciat inferior en reflecteix l’estructura?Literatura i cinema: Els personatges dels contesUn cop d’ull als conceptes bàsicsA qui li agradapracticar esport?Qui ha viajatalguna vegadaamb caravana?Qui parla mésde tres idiomes?Qui té una mascota a casa?Qui no té Facebook?A qui li agradapatinar?A continuació, cada grup passa les seves preguntes aun altre i aquest ha de contestar-les amb el nom decompanys de classe. Guanya el grup que responguiabans totes les preguntes de manera correcta. Peraixò, es llegiran les preguntes en veu alta i els companys que s’hi vegin representats aixecaran la mà.Perseguir un company fins a casa seva dient-li paraulesofe

ESO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2 ESO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 03 04 08 10 12 14 22 24 25 26 28

Related Documents:

Lengua castellana a ez eón 2 ESO Vacaciones 10 ¡Refresca la memoria y avanza! Lengua castellana a ez eón 1 acaciones 10 ESO agoneses ¡Refresca la memoria y avanza! ticas a ter 2 ESO . Editorial Casals, fundada en 1870 Libro adaptado a los contenidos que prescribe la Ley Orgá

4.1. Objetivos de Lengua castellana y Literatura en la ESO. La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos: 1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos

Nuria Muñoz Álvarez ha impartido Lengua castellana y Literatura en los siguientes grupos: 1ºC, 1ºE y 2ºA de ESO. Beatriz Giménez de Ory ha impartido Lengua castellana y Literatura en los siguientes grupos: 1ºB, 2ºD y 3ºC de ESO, y 2º de Bachi

Lengua Castellana y Literatura 9788468239132 Lengua Castellana y Literatura. 2º ESO. LCL 2 Andalucía Ediciones Vicens Vives, S.A. Matemáticas 9788467584936 Matemáticas. 2º ESO. Matemáticas 2 ESO Proyecto Savia. Andalucía Ediciones SM, S.A. Música 9788430784998 Música. 2º ESO.

Akal SM SM Akal LENGUA Y LITERATURA Lengua y Literatura 1º Bachill. Sansy LENGUA Y LITERATURA Lengua y Literatura 2º Bachill. . de LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA evaluada negativamente del curso anterior, en

contribuciÓn de la materia de lengua castellana y literatura a los objetivos generales de etapa 6. competencias bÁsicas (lomce) aplicadas a la eso y al bachillerato 7. contribuciÓn de la materia de lengua castellana y literatura a las compete

3 Lengua y Literatura ESO SOLUCIONARIO Solucionario Aprueba-Lengua-3-cubierta 5/5/11 13:00 Página 1. 3 Lengua y Literatura ESO M.a Teresa Bouza Álvarez Alicia Romeu Rodríguez SOLUCIONARIO PORT SOLUC APRUEBA 3 ESO 5/5/11 13:25 Página 1. Índice de contenidos Bloque I. Leer y escribir 1.

The anatomy and physiology Topic text is clearly and concisely written, and is presented in easily digestible units of information to help facilitate learning. SE GIDE: PIMAL’S 3D HMA AATOM AD PHSIOLOG Page 10 of 31. SLIDE USER GUIDE: PRIMALS 3D HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY Page 11 of 31 MOVIE SLIDE – DIAGRAM SLIDE – ILLUSTRATION SLIDE – PHOTOGRAPH SLIDE – STATIC 3D IMAGE The View .