Izmantojamās Mācību Literatūras Saraksts 1. - 12. Klasei

3y ago
62 Views
3 Downloads
527.75 KB
12 Pages
Last View : 25d ago
Last Download : 5m ago
Upload by : Raelyn Goode
Transcription

Apstiprināts ar Rīgas Imantas vidusskolasdirektores 28.05.2018. rīkojumu Nr. VSIM-18-146-rsIzmantojamās mācību literatūras saraksts 1. - 12. klasei2018./2019. m.g.Mācību grāmatu un darba burtnīcu saraksts 1. klaseiMācību grāmatas:Nr.Autors, nosaukums1.2.3.Z. Anspoka Latviešu valoda 1. klasei; I daļaZ. Anspoka Latviešu valoda 1. klasei; II daļaI. Helmane; A. Dāvida Matemātika 1. klasei IdaļaI. Helmane; A. Dāvida Matemātika 1. klasei IIdaļaG. Ansone Dabaszinības 1. klaseiD. Kazanoglou Fly High 1 Pupils Book MG CDpackI.Vilkārse; I.Čerpinska Mūzika 1. klaseiI. Gaile u.c. Kristīgā mācība 1.klasei4.5.6.7.8.Izdevniecība, izdošanasgadsLielvārds, 2013.Lielvārds, 2014.Lielvārds, 2013.Lielvārds, 2014.Lielvārds, 2018.Pearson Education limitedThird impression, 2010.Zvaigzne ABC,2005.Zvaigzne ABC,2005.

Apstiprināts ar Rīgas Imantas vidusskolasdirektores 28.05.2018. rīkojumu Nr. VSIM-18-146-rsMācību grāmatu un darba burtnīcu saraksts 2. klaseiMācību grāmatas:Nr.Autors, nosaukums1.2.3.Z. Anspoka Latviešu valoda 2. klasei; I daļaZ. Anspoka Latviešu valoda 2. klasei; II daļaI. Helmane; A. Dāvida Matemātika 2. klasei IdaļaI. Helmane; A. Dāvida Matemātika 2. klasei IIdaļaG. Ansone Dabaszinības 1. klaseiD. Kazanoglou Fly High 1 Pupils Book MG CDpackI.Vilkārse; I.Čerpinska Mūzika 2. klaseiI. Gaile u.c. Kristīgā mācība 2.klasei4.5.6.7.8.Izdevniecība, izdošanasgadsLielvārds, 2014.Lielvārds, 2015.Lielvārds, 2014.Lielvārds, 2015.Lielvārds, 2018.Pearson Education limitedThird impression, 2013.Zvaigzne ABC,2005.Zvaigzne ABC,2005.Darba burtnīcas:1.D. Kazanoglou Fly High 2 Activity BookPearson Education limitedThird impression, 2013

Apstiprināts ar Rīgas Imantas vidusskolasdirektores 28.05.2018. rīkojumu Nr. VSIM-18-146-rsMācību grāmatu un darba burtnīcu saraksts 3. klaseiMācību grāmatas:Nr.Autors, nosaukums1.2.3.Z. Anspoka Latviešu valoda 3. klasei; I daļaZ. Anspoka Latviešu valoda 3. klasei; II daļaI. Helmane; A. Dāvida Matemātika 3. klasei IdaļaI. Helmane; A. Dāvida Matemātika 3. klasei IIdaļaG. Ansone Dabaszinības 3. klaseiD. Kazanoglou Fly High 3 Pupils Book MG CDpackI. Vilkārse; I. Čerpinska Mūzika 3. klaseiI. Gaile u.c. Kristīgā mācība 3.klasei4.5.6.7.8.Izdevniecība, izdošanasgadsLielvārds, 2015.Lielvārds, 2016.Lielvārds, 2015.Lielvārds, 2016.Lielvārds, 2018.Pearson Education limitedFourth impression, 2013.Zvaigzne ABC,2005.Zvaigzne ABC,2008.Darba burtnīcas:1.D. Kazanoglou Fly High 3 Activity BookPearson Education limitedFifth impression, 2013

Apstiprināts ar Rīgas Imantas vidusskolasdirektores 28.05.2018. rīkojumu Nr. VSIM-18-146-rsMācību grāmatu un darba burtnīcu saraksts 4. klaseiMācību grāmatas:Nr.Autors, nosaukums1.Z. Anspoka Latviešu valoda un literatūra 4.klasei; I daļaZ. Anspoka Latviešu valoda un literatūra 4.klasei; II daļaI. Helmane; A. Dāvida Matemātika 4. klasei IdaļaI. Helmane; A. Dāvida Matemātika 4. klasei IIdaļaD. Birkenbauma Ar gudru ziņu 4. klaseiDabaszinībasD. Kazanoglou Fly High 4 Pupils Book MG CDpackI. Vilkārse; Čerpinska Mūzika 4. klasei2.3.4.5.6.7.Izdevniecība, izdošanasgadsLielvārds, 2016.Lielvārds, 2017.Lielvārds, 2016.Lielvārds, 2017.Raka, 2006.Pearson Education limited,2013.Zvaigzne ABC,2002.Darba burtnīcas:1.D. Kazanoglou Fly High 3 Activity BookPearson Education limitedFifth impression, 2013

Apstiprināts ar Rīgas Imantas vidusskolasdirektores 28.05.2018. rīkojumu Nr. VSIM-18-146-rsMācību grāmatu un darba burtnīcu saraksts 5. klaseiMācību grāmatas:Nr.Autors, nosaukumsS. Ābola; I. Zemīte Literatūra 5. klasei I daļaS. Ābola; I. Zemīte Literatūra 5. klasei II daļaV.Veckāgana Latviešu valoda 5. klaseiI.France, G. Lāce Matemātika 5. klaseiT. Hutchinson Project 1 Students Book Thirdedition6.K.Veiss Informātika 5. klasei*7.I. Vilks Dabaszinības 5. klasei8.I. Vasmanis, Vilkārse Mūzika 5.klasei9.I.M Rubana Sociālās zinības 5. klasei*10. I.Briška; D. Kalēja: M. Rudovska Vizuālāmāksla 5. klasei*11. E. Arhangeļska ; L. Ignatjeva Prosto po russki 6.klasei**12 Tamburin – Deutch fur kinder****- 5.m klasei (ar otrās svešvalodas apguvi)1.2.3.4.5.Izdevniecība, izdošanasgadsZvaigzne ABC, 2013.Zvaigzne ABC, 2013.Lielvārds, 2004.Lielvārds, 2013.0xford, 2008.Zvaigzne ABC, 2011.Lielvārds, 2006.Zvaigzne ABC, 2003.Raka, 2006.Raka, 2009.Retorika-A, 2008.Hueber Verlag, 2012Darba burtnīcas:1.T. Hutchinson ; Cheril Pelteret Project 1Workbook Third editionOxford; 2008

Apstiprināts ar Rīgas Imantas vidusskolasdirektores 28.05.2018. rīkojumu Nr. VSIM-18-146-rsMācību grāmatu un darba burtnīcu saraksts 6. klaseiMācību , nosaukumsI. Strēle; J. Strēlis Literatūra 6. kl. I daļa CDI. Strēle; J. Strēlis Literatūra 6. kl. II daļa CDV.Veckāgana Latviešu valoda 6. klaseiI.France, G. Lāce Matemātika 6. klaseiT. Hutchinson Project 2 Students Book FourtheditionBeste Freunde A 1.1 KursbuchK.Veiss Informātika 6. klasei*I. Vilks Dabaszinības 6. klaseiI. Vasmanis, Vilkārse Mūzika 6.klasei*M Rubana Sociālās zinības 6. klasei*I.Briška; D. Kalēja: M. Rudovska Vizuālāmāksla 6. klasei*I. Ivanova Zdrastvui, eto ja- krievu valoda 6.klaseiS.Goldmane u.c. Latvijas vēsture pamatskolai1.daļaS.Goldmane u.c. Pasaules vēsture pamatskolai1.daļaIzdevniecība, izdošanasgadsZvaigzne ABC, 2014.Zvaigzne ABC, 2014.Lielvārds, 2005.Lielvārds, 2013.0xford, 2013.Hueber Verlag 2013Zvaigzne ABC, 2011.Lielvārds, 2007.Zvaigzne ABC, 2004.Raka, 2007.Raka, 2009.Zvaigzne ABC,2007.Zvaigzne ABC,2011.Zvaigzne ABC,2012.Darba burtnīcas:1.2.3.S. Goldmane u.c. Latvijas vēsture pamatskolai1.daļa darba burtnīcaT. Hutchinson Project 2 Work book FourtheditionBeste Freunde A 1.1 Arbeitsbuch2012;Zv. ABCOxford; 2013Hueber Verlag, 2013

Apstiprināts ar Rīgas Imantas vidusskolasdirektores 28.05.2018. rīkojumu Nr. VSIM-18-146-rsMācību grāmatu un darba burtnīcu saraksts 7. klaseiMācību ors, nosaukumsD.Štokmane; I.Vīduša Literatūra 7. kl 1. daļaD. Štokmane; I.Vīduša Literatūra 7. kl 2. daļaV.Veckāgana Latviešu valoda 7. klaseiB. Āboltiņa; S. Januma Matematika 7. klasei 1.daļaB. Āboltiņa; S. Januma Matematika 7. klasei 2.daļaK.Veiss Informātika 7. klasei*I. Nagle; R. Gribuste Bioloģija 7. klaseiI. Grauzdiņa; I. Vasmanis Mūzika 7.klasei*R. Alhimionoks u.c. Sociālās zinības 7. klasei*A.Biseniece Kontinentu ģeogrāfija 7. klaseiI.Ivanova u.c. Krievu valoda 7.klasei Zdrastvui, eto ja.S. Goldmane u.c. Latvijas vēsture pamatskolai2.daļaS.Goldmane u.c. Pasaules vēsture pamatskolai2.daļaBeste –Freunde A 1-2 KursbuchT. Falla,P. A Davies Solutions –Preintermediate Students bookIzdevniecība, izdošanasgadsZvaigzne ABC; 2014.Zvaigzne ABC;2015.Lielvārds, 2006.Zvaigzne ABC;2015.Zvaigzne ABC;2015.ZvaigzneABC,2011.Lielvārds, 2011Zvaigzne ABC, 2005.Raka, 2006.Zvaigzne ABC, 2007.Zvaigzne ABC, 2008.Zvaigzne ABC,2011.Zvaigzne ABC,2012.Hueber Verlag 2013.Oxford , 2012.Darba burtnīcas:1.2.3.S.Goldmane u.c. Latvijas vēsture pamatskolai2.daļa darba burtnīcaT. Falla, P. A Davies Solutions –Preintermediate WorkbookBeste Freunde A1.2 ArbeitsbuchZvaigzne ABC,2012.Oxford , 2012.Hueber Verlag, 2013

Apstiprināts ar Rīgas Imantas vidusskolasdirektores 28.05.2018. rīkojumu Nr. VSIM-18-146-rsMācību grāmatu un darba burtnīcu saraksts 8. klaseiMācību .16Autors, nosaukumsI. Karpenko;M. Milzere Literatūra 8.kl I daļa CDI. Karpenko; M. Milzere Literatūra 8.kl II daļa CDV.Veckāgana Latviešu valoda 8. klaseiB. Āboltiņa , S.Januma Matemātika 8.kl 1. daļaB. Āboltiņa , S. Januma Matemātika 8.kl 2. daļaT. Hutchinson ; Project 4 StudentsBook CDG. Gailītis Fizika pamatskolai 1. daļaM. Drille, V. Kakse Ķīmija 8. klasēmR. Gribuste ;D. Brante Bioloģija 8. klaseiI. Grauzdiņa;I. Vasmanis Mūzika 8.klasei*R. Alhimionoks u.c. Sociālās zinības 8. klasei*I.Druva- Druvaskalne u.c. Āzijas un Eiropasģeogrāfija 8. klaseiBeste Freude 2.1 KursbuchJ. Pestune u.c. Krievu valoda 8.kl. Zdrastvui, etoja.M. Drille; V. Kakse Ķīmija 8. klaseiS. Goldmane u.c. Latvijas vēsture pamatskolai3.daļaS.Goldmane u.c. Pasaules vēsture pamatskolai3.daļaIzdevniecība, izdošanasgadsZvaigzne ABC, 2013Zvaigzne ABC, 2013Lielvārds, 2007.Zvaigzne ABC,2014.Zvaigzne ABC, 2014.Oxford, 2009.Raka,2004.Zv aigzne ABC, 2013.Lielvārds, 2012.Zvaigzne ABC, 2006.Raka, 2007.Zvaigzne ABC, 2011Hueber Verlag, 2013.Zvaigzne ABC, 2009.Zvaigzne ABC, 2013Zvaigzne ABC, 2011.Zvaigzne ABC,2014.Darba burtnīcas :1.2.3.S. Goldmane u.c. Latvijas vēsture pamatskolai3.daļa darba burtnīcaT. Hutchinson ; Project 4 WorkBook CD Thethird editionBeste Freunde A 2.1 ArbeitsbuchZvaigzne ABC, 2013.Oxford ,2009.Hueber Verlag, 2013

Apstiprināts ar Rīgas Imantas vidusskolasdirektores 28.05.2018. rīkojumu Nr. VSIM-18-146-rsMācību grāmatu un darba burtnīcu saraksts 9. klaseiMācību grāmatas:Nr.Autors, nosaukumsL. Silova; A. Vanaga Literatūra 9. kl I daļa CDL. Silova; A. Vanaga Literatūra 9. kl II daļa CDV.Veckāgana Latviešu valoda 9. klaseiB. Āboltiņa; S. Januma Matemātika 9. klasei 1.daļa5.B. Āboltiņa; S. Januma Matemātika 9. klasei 2.daļa6.T.Hutchinson Project 5 The third editionStudents Book7.V. Rasmane u.c. Fizika pamatskolai 2. daļa8.M.Drille; V. Kakse Ķīmija 9. klasei9.R. Gribuste; D. Brante Bioloģija 9.klasei10. I. Grauzdiņa ; I. Vasmanis Mūzika 9. klasei11. R. Alhimionoks u.c. Sociālās zinības 9. klasei*12. S. Goldmane u.c Latvijas vēsture pamatskolai4.daļa13. S. Goldmane u.c Pasaules vēsture pamatskolai4.daļa14. G. Gailītis u.c. Fizikas uzdevumi 9. klasei*15. G. Šustere Latvijas ģeogrāfija 9.klasei16. E. Arhangeļska, L. Ignatjeva Prosto po russki*- tikai mācību kabineta komplekts1.2.3.4.Izdevniecība, izdošanasgadsZvaigzneABC, 2014.ZvaigzneABC, 2014.Lielvārds, 2008.Zvaigzne ABC, 2013Zvaigzne ABC, 2013Oxsford, 2014.Raka, 2006.Zvaigzne ABC, 2014.Lielvārds, 2013.Zvaigzne ABC ,2008.Raka, 2007.Zvaigzne ABC,2015Zvaigzne ABC, 2016.Zvaigzne ABC , 1999.Zvaigzne ABC, 2011.Retorika A, 2007.Darba burtnīcas :1.2.T. Hutchinson Project 5 WorkBook audio CD Oxsford, 2015.S.Goldmane u.c. Latvijas vēsture 4 . daļa - darba Zvaigzne ABC, 2015burtnīca

Apstiprināts ar Rīgas Imantas vidusskolasdirektores 28.05.2018. rīkojumu Nr. VSIM-18-146-rsMācību grāmatu un darba burtnīcu saraksts 10. klaseiMācību grāmatas:Nr.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12Autors, nosaukumsI. Urbanoviča. u.c. Laviešu valoda10. klasei CDI. Dubiņa u.c. Literatūra 10. klaseiE. Slokenbrga u.c. Matemātika 10.klM. Harris; A. Sikorzynska Choices IntermediateStudents BookMarčenko; Saveļjeva Krievu val 10. kl 2. izd.Putj 1Z. Melbārde u.c. Pasaules ģeogrāfija v-sk 1.daļaI. Misāns u.c. Pasaules vēsture v-sk 1.daļaI. Briška u.c. Vizuālā māksla 1.daļa*S. Austruma; Muižarāja KulturoloģijavidusskolaiM. Siņicins Ekonomika vidusskolāmD. Niebisch u.c Schritte international 1 Kursbuch ArbeitsbuchD. Niebisch u.c Schritte international 2 Kursbuch ArbeitsbuchIzdevniecība, izdošanasgadsZvaigzne ABC, 2010.Zvaigzne ABC 2.izd,2009.Lielvārds, 2009.Pearsons Education Limited,2012Zvaigzne ABC,2007.Zvaigzne ABC, 2009.Zvaigzne ABC, 2000Raka, 2009.Zvaigzne ABC, 2010.Raka ,2009.Hueber Verlag, 2006.Hueber Verlag, 2006.Tikai matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmas apguvei:1.2.3.4.5.L. Sausiņa Bioloģija v-sk. 1. daļaL. Sausiņa Bioloģija v-sk. 2. dāļaE. Šilters u.c. Fizika 10. klaseiFizikas praktiskie darbi 10. klaseiĀ. Kaksis Ķīmija 10. klaseiZvaigzne ABC, 2008.Zvaigzne ABC,2008.Lielvārds, 2006.Zvaigzne ABC, 1996.Lielvārds, 2009.Tikai humanitārā un sociālā virziena programmas apguvei:1.2.M. Biseniece u.c. Psiholoģija v-sk.I. Jansone-Henkuzene u.c. Dabaszinības 10.klaseiZvaigzne ABC, 2011.Lielvārds, 2009.

Apstiprināts ar Rīgas Imantas vidusskolasdirektores 28.05.2018. rīkojumu Nr. VSIM-18-146-rsMācību grāmatu un darba burtnīcu saraksts 11. klaseiMācību tors, nosaukumsI. Urbanoviča. u.c Laviešu valoda 11. klasei CDD. Auzāne u.c. Literatūra 11. klaseiE. Slokenbrga u.c. Matemātika 11.klD. Niebisch u.c. Schritte 2 Kursbuch ArbeitsbuchS.Hilpert u.c. Schritte 3 Kursbuch ArbeitsbuchJ.Marčenko; Z.Saveļjeva Krievu val 11. kl 2. izd.Putj 2Z. Melbārde u.c. Pasaules ģeogrāfija v-sk 1.daļaZ. Melbārde u.c. Pasaules ģeogrāfija v-sk 2.daļaI. Briška u.c. Vizuālā māksla 2.daļa*M. Siņicins Ekonomika vidusskolāmI.Butulis u.c. Pasaules vēsture v-sk 2.daļaM. Harris; A. SikorzynskaChoices intermediate Students BookM. Harris; A. SikorzynskaChoices upperintermediate Students BookK. Veiss Informātika v-sk. 2daļa*S. Austruma; I. Muižarāja Kulturoloģijavidusskolai*Izdevniecība, izdošanasgadsZvaigzne ABC, 2011.Zvaigzne ABC, 2009.Lielvārds, 2010.Hueber Verlag, 2006.Hueber Verlag,2007.Zvaigzne ABC, 1998.Zvaigzne ABC, 2009.Zvaigzne ABC, 2010.Raka, 2010.Raka , 2009.Zvaigzne ABC, 2001Pearson education Limited,2013.Pearson educationLimited,2013.Zvaigzne ABC, 2009.Zvaigzne ABC, 2010.Tikai matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmas apguvei:1.2.3.4.L.Sausiņa Bioloģija v-sk 3. dE. Šilters u.c. Fizika 11 klaseiJ. Krūmiņa red. Fizikas praktiskie darbi 11.klaseiĀ. Kaksis Ķīmija 11. klaseiZvaigzne ABC, 2009.Lielvārds, 2006.ZvaigzneABC, 1996.Lielvārds, 2011.Tikai humanitārā un sociālā virziena programmas apguvei:1.2.I.Jansone-Henkuzene u.c Dabaszinības 11.klaseiI. Grauzdiņa , Ē. Siliņš Mūzika 9.-12. klaseiLielvārds, 2011.Zvaigzne ABC, 1998.Darba burtnīcas:1.M. Harris Choices Intermediate Workbook audioCDPearsons Education Limited,2012

Apstiprināts ar Rīgas Imantas vidusskolasdirektores 28.05.2018. rīkojumu Nr. VSIM-18-146-rsMācību grāmatu un darba burtnīcu saraksts 12. klaseiMācību grāmatas:Nr.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Autors, nosaukumsI. Urbanoviča. u.c Laviešu valoda 12. klasei CDI. Auziņa;D. Dalbiņa. Literatūra12. klaseiE. Slokenberga u.c. Matemātika 12.klaseiJ. Marčenko; Z. Saveļjeva Krievu val 12. kl 2.izd. Putj 3Siņicins Ekonomika vidusskolāmD.Bleiere u.c.Pasaules vēsture v-sk 3.daļaM. Harris; A. SikorzynskaChoices upperintermediate Students BookS. Austruma; Muižarāja KulturoloģijavidusskolaiS. Hilpert Schritte international 4 Kursbuch ArbeitsbuchSchritte international 5 Kursbuch ArbeitsbuchIzdevniecība, izdošanasgadsZvaigzne ABC, 2012.Zvaigzne ABC, 2003.Lielvārds, 2011.Zvaigzne ABC, 1999.Raka , 2009.Zvaigzne ABC,2003.Pearson education Limited,2013Zvaigzne ABC, 2010.Hueber Verlag, 2007.Hueber VerlagTikai matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmas apguvei:1.2.3.4.L.Sausiņa Bioloģija v-sk 4. dE. Šilters u.c. Fizika 12. klaseiJ. Krūmiņa red. Fizikas praktiskie darbi 12.klaseiĀ. Kaksis Ķīmija 12. klaseiZvaigzne ABC, 2010.Lielvārds, 2008.Zvaigzne ABC, 1997.Lielvārds, 2011.Tikai humanitārā un sociālā virziena programmas apguvei:1.2.3.4.I. Jansone-Henkuzene u.c. Dabaszinības 12.klaseiI. Grauzdiņa; Siliņš Mūzika 9.-12.kl.R. Alhimionoks; Purēns Filozofija vidusskolāmG. Catlaks ;J. Ikstens Politika un tiesībasvidusskolaiLielvārds, 2012.Zvaigzne ABC, 1998.Raka, 2010.Zvaigzne ABC , 2011.Darba burtnīcas:1.R. Fricker Choices upperintermediateworkbook Audio CDPearson education Limited,2013.

12 Tamburin – Deutch fur kinder** Hueber Verlag, 2012 **- 5.m klasei (ar otrās svešvalodas apguvi) Darba burtnīcas: 1. T. Hutchinson ; Cheril Pelteret Project 1 . Beste Freunde A 1.1 Arbeitsbuch Hueber Verlag, 2013 . Apstiprināts ar Rīgas Imantas vidusskolas direktores 28.05.2018. rīkojumu Nr. VSIM-18-146-rs

Related Documents:

Independent Personal Pronouns Personal Pronouns in Hebrew Person, Gender, Number Singular Person, Gender, Number Plural 3ms (he, it) א ִוה 3mp (they) Sֵה ,הַָּ֫ ֵה 3fs (she, it) א O ה 3fp (they) Uֵה , הַָּ֫ ֵה 2ms (you) הָּ תַא2mp (you all) Sֶּ תַא 2fs (you) ְ תַא 2fp (you

additif a en fait des effets secondaires nocifs pour notre santé. De plus, ce n’est pas parce qu’un additif est d’origine naturelle qu’il est forcément sans danger. Car si l’on prend l’exemple d’un champignon ou d’une plante toxique pour l’homme, bien qu’ils soient naturels, ils ne sont pas sans effets secondaires.

ASTM C 40 Surface Moisture CSA A23.2-11A ASTM C 70 As directed by the Engineer. Relative Density and Absorption CSA A23.2-6A ASTM C 128 MRB-A211 One test per material. Material Finer than 75 µm ASTM C 117 MRB-A204 One test per sample. Title: Microsoft Word - Specification 1001 _I_ Supplying and Placing Granular Backfill.doc Author: jbetke Created Date: 3/8/2010 3:23:55 PM .

Les lettres de Mgr. Doutreloux à Don Bosco 275 A la tête du diocèse qui a vu naître la dévotion au Saint-Sacrement, Victor-Joseph Doutreloux se doit de soutenir avec intérêt les congrès eucharistiques. Le troisième aura lieu à Liège, en juin 1883; l'évêque sera nommé président du comité perma- nent des congrès en 1890. Homme spirituel et d'une piété profonde, il tenait à .

Bribery and Corruption – V05.0 UPR GV12 - Effective: 9 June 2020 Bribery and Corruption . UPR GV12 version 05.0 . Policies superseded by this document . This document replaces version 04.0 of UPR GV12, with effect from 9 June 2020. Summary of significant changes to the previous version . The threshold for personal gifts in section 8.2.2 has been raised from 20 to 60. References to HEFCE .

BUKU AJAR RISET KEPERAWATAN OLEH : Siti Nur Qomariah, S.Kep.,Ners,M.Kep NIDN. 0718108403 PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS GRESIK 2016 . ii KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah, Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT serta sholawat dan salam tak lupa saya haturkan pada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya atas terselesaikannya buku .

to help science teachers identify hazardous substances that may be used in school laboratories and provide an inventory of these substances. Because school science curricula have changed since then, the safety guide has been : updated and revised to reflect those changes. This guide on safety in the chemistry labo-ratory was also written to provide high school chemistry teachers with an easy .

and papyrus. Vivid primary colors of red, yellow, and blue were the predominant colors the Egyp-tians chose for their simplistic, repetitious, and orderly design styles. Greeks (600 – 146 BC) and Romans (28 BC - 325 AD) Influenced by the Egyptians, the Greeks and Romans used flowers in similar ways. All three cultures