• Have any questions?
  • info.zbook.org@gmail.com

EKONOMI TINGKATAN 4 MODUL AMAN JAYA SPM 2018

4m ago
220 Views
11 Downloads
321.22 KB
6 Pages
Last View : 1d ago
Last Download : 8d ago
Upload by : Melina Bettis
Share:
Transcription

EKONOMI TINGKATAN 4MODUL AMAN JAYA SPM 2018KERTAS 2TAJUK: 1.0 PENGENALAN KEPADA EKONOMISTANDARD KANDUNGAN : 1.1 KONSEP KEKURANGAN, PILIHAN DAN KOS LEPAS1.2 SISTEM EKONOMI DAN PENYELESAIAN MASALAHEKONOMI1.a) Gambar di bawah menunjukkan perbualan antara Puan Dina dan anaknyaMariaIbu, Lily nak laptop baharu. Sekarangada promosi , harganya RM1 200 jeTak boleh, Lily. Duit ibu hanya cukupuntuk membeli televisyen baharuyang berharga RM1200juga.Televisyen lama dah rosakhampir enam bulani. Sekiranya anda adalah Puan Dina, apakah masalah ekonomi yang Puan Dinasedang hadapi.(5 markah) ii.Apakah perkara yang patut Pn Dina pertimbangkan sebelum membuat keputusan?(4 markah) .

a) Maklumat berikut mengenai dua orang individu.Encik Alang bekerja sebagai seorang pensyarah di sebuah Institusi PengajianTinggi manakala Puan Alimah merupakan pemilik Pusat Salon.i)Nyatakan dua faktor pengeluaran dalam situasi di atas.(2 markah) ii) Bandingkan kedua-dua faktor pengeluaran tersebut(5 markah) b) Maklumat yang berikut berkaitan dengan Negara X dan Negara ZNegara XNegara ZKerajaan tidak campur tangan dalamKerajaan berkuasa penuh dalamkegiatan ekonomikegiatan ekonomiJelaskan perbezaan ciri antara kedua-dua negara tersebut.(4 markah) .2. a) Jadual di bawah menunjukkan pelbagai kombinasi output maksimum bagi barangperkilangan dan barang pertanian yang dapat dikeluarkan oleh sebuah ekonomi padatingkat teknologi yang tertentu.KombinasiABCDEFGBarang perkilanganunit)3734302820100Barang pertanian(unit)0101720293640

i. Dengan menggunakan kertas graf, lukiskan keluk kemungkinan pengeluaran barangpertanian dan Barang perkilangan.(4 markah)ii. Hitungkan kos lepas sekiranya Negara tersebut menukar kombinasi pengeluarandari:a) titik A ke titik C(2 markah) .b) titik G ke D(2 markah) .iii. Sekiranya negara tersebut ingin mencapai pengeluaran sebanyak 30 unit barang Xdan 25 unit barang Y, apakah cadangan anda kepada negara tersebut?(3 markah) b. Perbualan berikut menunjukkan mesyuaratpengurusan atasan Syarikat Luna Sdn BhdSaya cadangkannegara Z, dimanamenggalakkanpersaingan bebasSyarikat kita bercadang untuk memasarkanbarangan ke luar Negara. Ada cadangan?Saya cadangakan Negara Kwalaupun kerajaanbercampur tangan, kamimasih boleh mendapatkankeuntungan

i.Kenalpasti system ekonomi Negara Z dan Negara K.(2 markah) .ii. Bezakan cara penyelesaian masalah apa dan bagaimana hendak dikeluarkan olehNegara Z dan Negara K(4 markah) .iv. Jelaskan kelebihan system ekonomi Negara Z(5 markah) .v. Adakah kebaikan kerajaan K campurtangan dalam ekonomi di Negara tersebut.(6 markah) 3. a) Maklumat berikut mengenai aktiviti pengeluaran di Pekan , Pahang.Bandar Diraja Pekan telah dibangunkan sebagai hub automobil negara. Bandar inimenempatkan beberapa syarikat pengeluaran kereta multinasional yangmenggunakan kaedah intensif modal sepenuhnya.i.Mengapakah sesetengah industri menggunakan kaedah intensif modal manakalasesetengah industri pula menggunakan kaedah intensif buruh?( 5 markah) b)Jadual berikut mengenai keluaran Syarikat Wira dengan pelbagai teknik pengeluaran.Teknik pengeluaranMeja komputer(unit)Kabinet TV (unit)

KP6 5007 4009 6007 800i.Andaikan Syarikat Wira menukar teknik pengeluaran daripada K kepada P.a. Hitungkan kos lepas.( 2 markah ) .b. Terangkan sebab kos lepas wujud berdasarkan maklumat diberi.(5 markah) .BAHAGIAN ESEI.1. Jadual di bawah menunjukkan anggaran perbelanjaan kerajaan pada tahun 2014.Projek pembinaan rumah kebajikan diProjek Empangan Pedu II, KedahBalingRM4.3 jutaRM10.6 jutaa) Kerajaan hanya memperuntukan perbelanjaan sebanyak RM15 juta. Jelaskanmasalah ekonomi yang dihadapi oleh kerajaan dan cara mengatasinya.(8 markah)b) Adakah anda bersetuju dengan tindakan kerajaan bercampur tangan dalamekonomi?Berikan alasan anda.(12 markah)2. Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan berikut.Leko King jenama kian popularBagi pengusaha Leko King, Mohd Hakim Abu Bakar, idea untuk membukaperniagaan berasaskan keropok leko ini tercetus daripada keinginannya untukbergelar usahawan. Leko King yang terkenal di Pantai Klebang, Melaka turut

melakar sejarah kejayaan tersendiri apabila mendapat sambutan untukdifrancaiskan.Dipetik dan disesuaikan dari sinar harian, 18 Februari 2016a) I) Adakah anda bersetuju dengan keputusan Mohd Hakim untuk menjadi seorangusahawan. Beri alasan anda.(10 markah)ii) Bagaimanakah kerajaan boleh membantu usahawan kecil sederhana untukmencapai kejayaan.(10 markah)

MODUL AMAN JAYA SPM 2018 KERTAS 2 TAJUK : 1.0 PENGENALAN KEPADA EKONOMI STANDARD KANDUNGAN : 1.1 KONSEP KEKURANGAN, PILIHAN DAN KOS LEPAS 1.2 SISTEM EKONOMI DAN PENYELESAIAN MASALAH EKONOMI 1. a) Gambar di bawah me