Ministerstvo školství, Mládeže A Tělovýchovy

2y ago
66 Views
3 Downloads
444.37 KB
6 Pages
Last View : 11d ago
Last Download : 4m ago
Upload by : Dani Mulvey
Transcription

Informace MŠMT o standardizovaných jazykových zkouškách, kterými lze v roce 2020nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové částimaturitní zkoušky podle § 81 odst. 6 školského zákonaPraha dne 20. března 2019Č. j. MSMT-7242/2019-1Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 19a odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb.,o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve zněnípozdějších předpisů, zveřejňuje informaci o jazykových zkouškách dokládajících jazykové znalostižáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky,které ředitel školy může zvolit jako náhradu zkoušky z cizího jazyka profilové části maturitní zkouškyv jarním zkušebním období a podzimním zkušebním období 2020.Úroveň zkoušek se stanoví dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (dále jenSERR) / Common European Framework of Reference for Languages (dále jen CEF).Úroveň dleNázev zkouškySERR/CEFAnglický jazykB2Státní jazyková zkouška základníC1Státní jazyková zkouška všeobecnáC2Státní jazyková zkouška speciálníCambridge English: B1 Preliminary for Schools (PET)také známý jako Preliminary English Test for Schools (PET for Schools)Cambridge English: B1 Preliminary (PET)také známý jako Preliminary English Test (PET)Cambridge English: B1 Business Preliminary (BEC Preliminary)také známý jako Business English Certificate Preliminary (BEC Preliminary)Cambridge English Certificate s celkovým skóre mezi 140 až 159Cambridge English: B2 First for Schools (FCE)také známý jako First Certificate in English for Schools (FCE for Schools)Cambridge English: B2 First (FCE)také známý jako First Certificate in English (FCE)Cambridge English: B2 Business Vantage (BEC Vantage)také známý jako Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)Cambridge English Certificate s celkovým skóre mezi 160 až 179Cambridge English: Legal, také známý jako ILEC (zkoušky složené31. prosince 2016)Cambridge English: Legal, také známý jako ILEC (zkoušky složené31. prosince 2016)Cambridge English: Financial, také známý jako IFCE (zkoušky složené31. prosince 2016)Cambridge English: Financial, také známý jako IFCE (zkoušky složené31. prosince 2016)Cambridge English: C1 Advanced (CAE)také známý jako Certificate in Advanced English (CAE)B1B1B1B1B2B2B2B2B2C1B2C1C11dodododo

C2Cambridge English: C1 Business Higher (BEC Higher)také známý jako Business English Certificate Higher (BEC Higher)Cambridge English Certificate s celkovým skóre mezi 180 až 199Cambridge English: Proficiency (CPE)také známý jako Certificate of Proficiency in English (CPE)Cambridge English Certificate s celkovým skóre mezi 200 až 210C2IELTS Academic stupeň 8,5 C1IELTS Academic stupeň 7–8B2IELTS Academic stupeň 5,5–6,5B1IELTS Academic stupeň 4–5C2IELTS General Training stupeň 8,5 C1IELTS General Training stupeň 7–8B2IELTS General Training stupeň 5,5–6,5C1C1C2B1IELTS General Training stupeň 4–5B1, B2, C1,ELSA – English Language Skills AssessmentC2B1, B2,JETSET ESOL International QualificationsC1, C2B1, B2C1A2–B1B1–B2B2–C1EFB – English for Business (Level 1, 2, 3)EFB – English for Business (Level 4)telc English A2–B1 (duální zkouška, na certifikátu musí být uvedeno výslednéhodnocení B1)telc English B1–B2 (duální zkouška)B1–B2telc English B2–C1 University (duální zkouška)telc English A2–B1 Business (duální zkouška, na certifikátu musí být uvedenovýsledné hodnocení B1)telc English B1–B2 Business (duální zkouška)B2–C1telc English B2–C1 Business (duální zkouška)A2–B1B1telc English B1B2telc English B2B1telc English B1 BusinessB1telc English B1 Hotel and RestaurantB2telc English B2 BusinessB2telc English B2 TechnicalC1telc English C1C2telc English C2TOEIC Listening and Reading Test: 550–780 (B1); 785–940 (B2)TOEIC Speaking and Writing Test: 240–300 (B1); 310–350 (B2)(pro prokázání všech jazykových dovedností třeba předložit oba certifikáty)TOEIC Bridge : 170–180 (B1)B1, B2B1B1, B2TOEFL iBT : 42–71 (B1); 72–94 (B2)B1, B2TOEFL iTP Level 1: 460–542 (B1); 543–626 (B2)2

C1TOEFL Junior Standard: 745–835 (B1); 850–900 (B2)TOEFL Junior Speaking: 11-13(B1); 14-16 (B2)(pro prokázání všech jazykových dovedností třeba předložit oba certifikáty)TOEIC Listening and Reading Test: 945–990 (C1)TOEIC Speaking and Writing Test: 360–400 (C1)(pro prokázání všech jazykových dovedností třeba předložit oba certifikáty)TOEFL iBT : 95–120 (C1 a vyšší)C1TOEFL iTP Level 1: 627–677 (C1)B1Pearson Tests of English General (Level 2)B2Pearson Tests of English General (Level 3)C1Pearson Tests of English General (Level 4)C2B1Pearson Tests of English General (Level 5)City & Guilds International ESOL and International Spoken ESOL Achiever(pro prokázání všech jazykových dovedností třeba předložit oba certifikáty)(zkoušky složené do 31. července 2015)LanguageCert International ESOL (Listening, Reading, Writing) – Achiever B1LanguageCert International ESOL Spoken Exam – Achiever B1(pro prokázání všech jazykových dovedností třeba předložit oba certifikáty)LanguageCert International ESOL (Listening, Reading, Writing) – CommunicatorB2LanguageCert International ESOL Spoken Exam – Communicator B2(pro prokázání všech jazykových dovedností třeba předložit oba certifikáty)LanguageCert International ESOL (Listening, Reading, Writing) – Expert C1LanguageCert International ESOL Spoken Exam – Expert C1(pro prokázání všech jazykových dovedností třeba předložit oba certifikáty)LanguageCert International ESOL (Listening, Reading, Writing) – Mastery C2LanguageCert International ESOL Spoken Exam – Mastery C2(pro prokázání všech jazykových dovedností třeba předložit oba certifikáty)Zkouška podle NATO STANAG 6001 – úroveň 2C1Zkouška podle NATO STANAG 6001 – úroveň 3B1, B2C1B1–C2B1B2C1C2Německý jazykB2Státní jazyková zkouška základníC1Státní jazyková zkouška všeobecnáC2Státní jazyková zkouška speciálníB1ÖSD Zertifikat B1B2ÖSD Zertifikat B2C1ÖSD Zertifikat C1C2ÖSD Zertifikat C2B1ÖSD B1 Zertifikat/JugendlicheB1Goethe-Zertifikat B1B2Goethe-Zertifikat B2C1Goethe-Zertifikat C1C2Goethe-Zertifikat C2: GDSB1, B2, C1Test Deutsch als Fremdsprache (Test DaF)3

B1, B2GFB – German for Business (Level 1, 2, 3)C1GFB – German for Business (Level 4)B1Zertifikat Deutsch / telc Deutsch B1B2telc Deutsch B2B1telc Deutsch B1 BerufB2telc Deutsch B2 BerufB1–B2telc Deutsch B1–B2 BerufB2–C1telc Deutsch B2–C1 BerufB1–B2telc Deutsch B1–B2 Pflege (profesní zkouška v oboru zdravotnictví)B2B2–C1telc Deutsch B2 Medizin Zugangsprüfung (profesní zkouška v oboru zdravotnictví)telc Deutsch B2–C1 Medizin (profesní zkouška v oboru zdravotnictví)C1telc Deutsch C1C1telc Deutsch C1 HochschuleC2telc Deutsch C2B1WiDaF Basic 170–180 (B1)WiDaF (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft) 247–495 (B1); 496–735(B2)WiDaF (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft) 736–897 (C1); 898–990(C2)DSD – Deutsches Sprachdiplom (Stufe 1) der KMK(Německý jazykový diplom I. stupně)DSD – Deutsches Sprachdiplom (Stufe 2) der KMK(Německý jazykový diplom II. stupně)B1, B2C1, C2B1B2, C1B1Zkouška podle NATO STANAG 6001 – úroveň 2C1Zkouška podle NATO STANAG 6001 – úroveň 3Francouzský jazykB2Státní jazyková zkouška základníC1Státní jazyková zkouška všeobecnáC2Státní jazyková zkouška speciálníB1B2C1C2B1B2DELF B1 (Diplôme d’Etudes en Langue Française) – všechny formyCIEP / Ministère français de l’Education nationaleDELF B2 (Diplôme d’Etudes en Langue Française) – všechny formyCIEP / Ministère français de l’Education nationaleDALF C1 (Diplôme Approfondi de Langue Française)CIEP / Ministère français de l’Education nationaleDALF C2 (Diplôme Approfondi de Langue Française)CIEP / Ministère français de l’Education nationaleDFP B1 (Diplôme de Français Professionnel) – všechny odborné specializaceChambre de Commerce et d’Industrie de Paris Ile-de-France (CCIP)DFP B2 (Diplôme de Français Professionnel) – všechny odborné specializaceChambre de Commerce et d’Industrie de Paris Ile-de-France (CCIP)4

B1DFP C1 (Diplôme de Français Professionnel) – všechny odborné specializaceChambre de Commerce et d’Industrie de Paris Ile-de-France (CCIP)TCF (Test de Connaissance du Français) – tři povinné a dvě doplňkové zkoušky;300–399 (B1)CIEP / Ministère français de l’Education nationaleTCF (Test de Connaissance du Français) – tři povinné a dvě doplňkové zkoušky;400–499 (B2)CIEP / Ministère français de l’Education nationaleTCF (Test de Connaissance du Français) – tři povinné a dvě doplňkové zkoušky;500–599 (C1)CIEP / Ministère français de l’Education nationaleTCF (Test de Connaissance du Français) – tři povinné a dvě doplňkové zkoušky;600–699 (C2)CIEP / Ministère français de l’Education nationaletelc Français B1B2telc Français B2C1B1B2C1C2B1–B2TFI (Test de Français International ) 345–600 (B1); 605–820 (B2)C1TFI (Test de Français International ) 825–990 (C1)B1Zkouška podle NATO STANAG 6001 – úroveň 2C1Zkouška podle NATO STANAG 6001 – úroveň 3Španělský jazykB2Státní jazyková zkouška základníC1Státní jazyková zkouška všeobecnáC2Státní jazyková zkouška speciálníB1B2DELE B1 (Diploma de Español como Lengua Extranjera)DELE A2/B1 Escolar(pouze v případě, že výsledné hodnocení na certifikátu dokládá úroveň B1)DELE B2 (Diploma de Español como Lengua Extranjera)C1DELE C1 (Diploma de Español como Lengua Extranjera)C2DELE C2 (Diploma de Español como Lengua Extranjera)B1Italský jazykB2Státní jazyková zkouška základníC1Státní jazyková zkouška všeobecnáC2Státní jazyková zkouška speciálníB1Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri (PLIDA PLIDA JUNIORES)B2Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri (PLIDA PLIDA JUNIORES)C1Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri (PLIDA PLIDA JUNIORES)C2Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri (PLIDA)B1Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (CILS CILS JUNIORES) UNOB2Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (CILS CILS JUNIORES) DUEC1Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (CILS) TREC2Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (CILS) QUATTRO5

Ruský tátní jazyková zkouška základníStátní jazyková zkouška všeobecnáStátní jazyková zkouška speciálníТРКИ 1/TORFL 1 (тест по русскому языку как иностранному)Первый сертификационный уровень. Общее владение �ный экзамен)ТРКИ 2/TORFL 2 (тест по русскому языку как иностранному)Второй сертификационный уровень. Общее владение �ный экзамен)ТРКИ 3/TORFL 3 (тест по русскому языку как иностранному)Третий сертификационный уровень. Общее владение �ный экзамен)ТРКИ 4/ TORFL 4 (тест по русскому языку как иностранному)Четвертый сертификационный уровень. Общее владение �ный экзамен)Русский язык: повседневное общениеПороговый уровень (Экзамен ГИРЯ им. А.С. Пушкина)Русский язык: повседневное общениеПостпороговый уровень (Экзамен ГИРЯ им. А.С. Пушкина)Русский язык: повседневное общениеУровень компетентного владения (Экзамен ГИРЯ им. А.С. Пушкина)Русский язык: повседневное общениеУровень носителя языка (Экзамен ГИРЯ им. А.С. Пушкина)РЭТ 2 (Русский язык в международном туристическом бизнесе. ЭкзаменГИРЯ им. А.С. Пушкина)РЭТ 3 (Русский язык в международном туристическом бизнесе. ЭкзаменГИРЯ им. А.С. Пушкина)Русский в сфере делового общения. Первый уровень /В1 (Экзамен СанктПетербургского государственного университета )Русский язык: Деловое общение. Базовый уровень (Экзамен ГИРЯ им.А.С. Пушкина)Русский в сфере делового общения. Второй уровень /В2 (Экзамен СанктПетербургского государственного университета)Русский язык: Деловое общение. Средний уровень. (Экзамен ГИРЯ им.А.С. Пушкина)Русский в сфере делового общения. Третий уровень /С1 (Экзамен СанктПетербургского государственного университета )Русский язык: Деловое общение. Продвинутый уровень. (Экзамен ГИРЯ им.А.С. Пушкина)B1Zkouška podle NATO STANAG 6001 – úroveň 2C1Zkouška podle NATO STANAG 6001 – úroveň 3Mgr. Václav Pícl v. r.náměstek pro řízení sekce vzdělávání6

B2–C1 telc Deutsch B2–C1 Medizin (profesní zkouška v oboru zdravotnictví) C1 telc Deutsch C1 C1 telc Deutsch C1 Hochschule C2 telc Deutsch C2 B1 WiDaF Basic 170–180 (B1) B1, B2 WiDaF (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft) 247–495 (B1);

Related Documents:

Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 internet: www.eagri.cz e-mail: info@mze.cz ISBN 978-80-7434-418-3 Praha 2018

Use the English phonemic alphabet page, which you find at the beginning of good dictionaries, as a guide to pronouncing new words. Effective English Learning ELTC self-study materials Tony Lynch and Kenneth Anderson, English Language Teaching Centre, University of Edinburgh 2012 9 3. Don't forget to learn the word stress of a new word. Every English word has its own normal stress pattern. For .

The best way to tempt the old to go on working may be to build on such ‘bridge’ jobs: part-time or temporary employment that creates a more gradual transition from full-time work to retirement. Studies have found that, in the United States, nearly half of all men and women who had been in full-time jobs in middle age moved into such ‘bridge’ jobs at the end of their working lives. In .

business entities, business relationships, and property rights—forms the substance of business law and is the main focus of this document. While the predominant concern in a business law course is substantive law, we will first consider the basics of procedural law, the form or organization of the legal system and its methods of conducting .

that young learners don’t have a concept of ideas such as parts of speech, discourse or phonology. Adult learners have the benefit of understanding these concepts through their knowledge of the L1. Any attempt to explain these abstract concepts at an early age will likely serve only to confuse YELLs. Howatt (1991: 293) found, in a study on the history of language learning, that learning .

Compass Starter Writing Log pages 9 and 10 Construction paper signs: Name, Girl / Boy, Age, Color, Happy / Sad Crayons Writing Strategy Focus Describing Characters Writing Strategy Capitalizing Words Capitalizing words is a fundamental skill. It signals the importance of certain words, such as names.

DOL computer systems are important to our job functions. However, networked computers and the Internet pose some significant security risks: – Information passing between computers might be intercepted or misdirected. – Hackers may exploit weaknesses in security to get access to things that should

Cookbook, n. a book containing recipes and other information about the preparation and cooking of food. The Common Lisp Cookbook is a collaborative resource to help you learn Common Lisp the language, its ecosystem and to get you started in a wide range of programming areas. It can be used by Lisp newcomers as a tutorial (getting