PROGRAM CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ BIENALĂ

2y ago
142 Views
3 Downloads
602.19 KB
35 Pages
Last View : 1m ago
Last Download : 9m ago
Upload by : Grant Gall
Transcription

.PROGRAM CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ BIENALĂ20-21 martie 2015SISTEMUL JURIDIC ÎNTRE STABILITATE ŞI REFORMĂVineri, 20 martie 20150830 – 0930Înregistrarea participanţilor – foaier Aula Magna0930 – 1130Ceremonia de aniversare a 25 ani de învâtământ juridic craiovean1130 – 1200Pauză1200 – 1330Deschiderea lucrărilor Conferinţei Internaţionale Bienale1330 – 1500Pauză1500 – 1830Conferința Internațională Bienală - Lucrări pe secțiuniSâmbătă, 21 martie 20150930 – 1330Conferința Internațională Bienală - Lucrări pe secțiuni1330Închiderea lucrărilor Conferinţei Internaţionale Bienale.[3]

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ BIENALĂ 2015PROGRAM: 20 - 21 martie 2015Vineri, 20 martie 2015PLEN – AULA MAGNA (etaj I)Oră1200 – 1330NumeAfiliereTitlu lucrareModerator: Prof.univ.dr. Dan-Claudiu DănișorProf.Dr. Dr.h.c. NicolasQuelozProf.univ.dr. ValerianCiocleiFaculté de droit, Université deFribourg, SuisseFacultatea de Drept, Universitateadin BucureştiProf.univ.dr. LucianBerceaProf.univ.dr. CostelNiculeanuFacultatea de Drept, Universitateade Vest din TimișoaraFacultatea de Drept şi ŞtiinţeSociale, Universitatea din CraiovaProcuror Parchetul de pe lângăCurtea de Apel Craiova[4]Terminer sa vie en prison: choixcontraint et double peineRaportul dintre infracțiunea de spălarede bani (art. 29 alin. (1) lit. c din Legeanr. 656/2002) și infracțiunea de tăinuire(art. 270 alin. (1) Cod penal)Credit în lei vs. credit în valută. Tertiumnon datur?Opinie critică referitoare la aplicareapedepsei principale în cazul concursuluide infracţiuni în prevederile Noului Codpenal

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ BIENALĂ 2015PROGRAM: 20 - 21 martie 2015Secţiunea Drept Privat I – Amfiteatrul 1.2 (etaj I)Oră1500 – 1645NumeAfiliereModeratori: Prof.univ.dr. Sevastian CercelConf.univ.dr. Florin ManguExecutor judecătorescFormator Institutul Național alBogdan DumitracheMagistraturiiProf.univ.dr. EugenFacultatea de Drept și ȘtiințeChelaruAdministrative, Universitatea dinPiteștiConf.univ.dr. FlorinFacultatea de Drept, UniversitateaMangude Vest din TimișoaraConf.univ.dr. MirceaBobFacultatea de Drept, UniversitateaBabes Bolyai Cluj-NapocaProf.univ.dr. Radu I.MoticaLect.univ.dr. AdinaRenate MoticaLect.univ.dr. SergiuStănilăLect.univ.dr. ManuelaLavinia IstrătoaieFacultatea de Drept, Universitateade Vest din TimișoaraFacultatea de Drept, Universitateade Vest din TimișoaraFacultatea de Drept și ȘtiințeSociale, Universitatea din Craiova[5]Titlu lucrareGreu de împlinit: prescripția executăriisiliteDespre viciul de consimțământ al eroriiIncidența art. 1354 C. civ. în materiarăspunderii pentru lucruri, pentruanimale și pentru ruina edificiuluiEfectele scurgerii termenului de opţiunesuccesorală, în lumina ultimelormodificări legislativeCondițiile uzucapiunii în reglementărilelegale succesive ale acestei instituții dela vechiul la Noul Cod civilDespre notarea în cartea funciară șiefectele acesteia. ControversePlata prețului în contractul de vânzare.Remedii pentru neplata prețului

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ BIENALĂ 2015Asist.univ.dr.Alexandra Muntean1645 – 1700Oră0017 – 1830PROGRAM: 20 - 21 martie 2015Facultatea de Drept, Universitateade Vest din TimișoaraIntenția reformatoare a legiuitorului înraport cu textul art.13 din Legeanr.7/1996 a cadastrului și publicitățiiimobiliareAsist.univ.dr. IrinaFacultatea de Drept și Științe Uzucapiunea tabulară în Codul civil.Olivia CălinescuSociale, Universitatea din CraiovaMod de operareProf.univ.dr. MarianFacultatea de Drept, Universitatea Despredispariția,disoluțiasauNicolaedin Bucureștitransformarea dreptului comercial înlumina Noului Cod civilProf.univ.dr. SevastianFacultatea de Drept și Științe Consiliul de familie în reglementareaCercelSociale, Universitatea din CraiovaNoului Cod civilPAUZĂ DE CAFEA/COFFEE BREAK/PAUSE DE CAFÉNumeAfiliereTitlu lucrareModeratori: Prof.univ.dr. Gabriel OlteanuConf.univ.dr. Adrian CircaConf.univ.dr. AdrianFacultatea de Drept, Universitatea Hotărâri fără frontiere: evoluții aleCircaL. Blaga din Sibiueficacității internaționaleConf.univ.dr. OanaFacultatea de Drept și ȘtiințeNatura juridică a creanței de participareGhiţăSociale, Universitatea din Craiovaîn cadrul regimului separației de bunuriProf.univ.dr. GabrielFacultatea de Drept şi alefiscalizarea creativității și aceea a munciinormaleProf.univ.dr. SorinFacultatea de Economie șiDomnişoruAdministrarea AfacerilorUniversitatea din Craiova[6]

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ BIENALĂ 2015PROGRAM: 20 - 21 martie 2015Prof.univ.dr. ȘtefanScurtuAsist.univ.dr. MariaCristina PetreFacultatea de Drept și ȘtiințeSociale, Universitatea din CraiovaFacultatea de Drept, Universitateadin BucureștiLect.univ.dr. MariaMarieta SoreaţăFacultatea de Drept și ȘtiințeSociale, Universitatea din CraiovaLect.univ.dr. LuciaIrinescuProf.univ.dr. IoanaNicolaeFacultatea de Drept, UniversitateaA.I. Cuza din IașiFacultatea de Drept, UniversitateaTransilvania din BraşovAsist.univ.dr. RaduPătruFacultatea de Drept, UniversitateaTitu Maiorescu din BucureștiAsist.univ.dr. DianaGeanina IonaşConf.univ.dr. IurieMihalacheFacultatea de Drept, UniversitateaTransilvania din BrașovFacultatea de Drept, Universitatea„Constantin Stere”, RepublicaMoldova[7]Obligaţiile solidare, în reglementareaCodului civil românRăspunderea juridică pentru prejudiciicauzate prin activități care implicăorganisme modificate geneticConceptul de constructor de bunacredință în accepțiunea vechiului șinoului Cod civil. Studiu comparativ dedoctrina și jurisprudențăAutoritatea părintească în contextulsocio-juridic actualNoutăţi legislative aduse în materiasuccesiunilor de Regulamentul (UE)nr.650/2012 al Parlamentului Europeanşi al Consiliului din 4 iulie 2012Cerinţeimperativeprivindreglementarea legală a negocieriicolective în domeniul relaţiilor de muncăDezmoștenireaLacunele Codului civil al RepubliciiMoldova cu referire la reglementareacontractului de transport

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ BIENALĂ 2015PROGRAM: 20 - 21 martie 2015Secţiunea Drept Privat II – Amfiteatrul 1.4 (etaj I)Oră1500 – 1645NumeModeratori:AfiliereTitlu lucrareProf.univ.dr. Lucian BerceaLect.univ.dr. Lavinia StuparuDr. NicoletaŢăndăreanuJudecător, Înalta Curte de Casațieși JustițieProf.univ.dr. RaduBufanAsist.univ.dr. SergiuGolubFacultatea de Drept, Universitateade Vest din TimișoaraFacultatea de Drept, UniversitateaBabes Bolyai Cluj-NapocaAsist.univ.dr. AdrianaIoana PîrvuFacultatea de Drept şi ŞtiinţeAdministrative, Universitatea dinPiteştiUniversitatea Petru Maior TârguMureșPractician în insolvență, HodoșBusiness Recovery SPRL TârguMureșAsist.univ.dr. Raul FelixHodoşAttila Kiss[8]Răspunderea persoanelor culpabile deinsolvențadebitorului.AspectecontroversateRolul dispozițiilor generale in Codul fiscalsi in Codul de procedura fiscalăCâteva consideraţii despre „super”creanţele în cadrul procedurii deinsolvenţăAngajarea răspunderii pentru creditareaimprudentăUnele considerații cu privire lanecorelarea unor termene legale privindconvocarea adunării generale aacționarilor în cazul societăților aflate înprocedura insolvenței

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ BIENALĂ 20151645 – 1700PROGRAM: 20 - 21 martie 2015Conf.univ.dr. FlorinMoţiuFacultatea de Drept, Universitateade Vest din TimișoaraOproblemăpersoanei fiziceLect.univ.dr. SergiuPopoviciFacultatea de Drept, Universitateade Vest din TimișoaraInsolvenţa tranfrontalieră: cadru Lect.univ.dr. MădălinaVoiculescuFacultatea de Drept, UniversitateaTitu Maiorescu din BucureștiNumele comercial si marca versusnumele de domeniuProf.univ.dr. ViorelGăinăFacultatea de Drept și ȘtiințeSociale, Universitatea din CraiovaProcedurasocietățiLect.univ.dr. CătălinVoiculescuFacultatea de Drept și ȘtiințeSociale, Universitatea din CraiovaDrepturile consumatorilor în cazulcontractelor încheiate în afara spațiilorcomerciale și în cazul contractelor ladistanțăLect.univ.dr. LaviniaStuparuFacultatea de Drept și ȘtiințeSociale, Universitatea din CraiovaRolul legislației, actului constitutiv și alreglementărilor specifice în conturarearegimului juridic al instituțiilor de creditinsolvențeiPAUZĂ DE CAFEA/COFFEE BREAK/PAUSE DE CAFÉ[9]actuală:insolvenţagrupuluide

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ BIENALĂ 2015Oră1700 – 1830NumeModeratori:PROGRAM: 20 - 21 martie 2015AfiliereTitlu lucrareConf.univ.dr. Daniel GhițăLect.univ.dr. Adrian IlieAsist.univ.dr. Horia ŢiţFacultatea de Drept, UniversitateaA.I. Cuza din IașiDelimitări conceptuale și practice întrenoțiunea de conflict pozitiv decompetență și cea de litispendențăProf.univ.dr. ClaudiaRoşuFacultatea de Drept, Universitateade Vest din TimișoaraIntervenţia altor creditori în cadrulprocedurii executării siliteLect.univ.dr. FlorinaPopaFacultatea de Drept, Universitateade Vest din TimișoaraMenționarea greșită a momentului de lacare curge termenul pentru declarareacăii de atac prin dispozitivul hotărârii,motiv temeinic justificat de repunere întermenConf.univ.dr. CarmenTamara UngureanuProf.univ.dr. Dan ŢopFacultatea de Drept, UniversitateaA.I. Cuza din IașiUniversitatea Valahia dinTârgovișteImpreviziunea în contractele de comerținternaționalDiscuţii cu privire la modificarea sicompletarea Codului muncii potrivitlegii nr. 12/2015referitoare laconcediul de odihnă al salariaţilor[10]

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ BIENALĂ 2015PROGRAM: 20 - 21 martie 2015Conf.univ.dr. RoxanaCristina RaduFacultatea de Drept şi ŞtiinţeSociale, Universitatea din CraiovaAspectecontroversateprivindîncheierea, executarea și încetareacontractului individual de muncă pedurată determinatăLect.univ.dr. FlaminiaStârc MeclejanFacultatea de Drept, Universitateade Vest din TimișoaraReforma de drept și de fapt în România.Cazul persoanelor juridiceLect.univ.dr. DanaMaria DiaconuFacultatea de Drept, Universitateade Vest din TimișoaraObligația generală reglementată de art.1349 alin. (1) din Noul Cod civil – oanaliză din perspectiva condițiilorrăspunderii civile delictualeConf.univ.dr. DanielGhiţăFacultatea de Drept și ȘtiințeSociale, Universitatea din CraiovaAutoritatea de lucru judecat în noul Codde procedură civilăAsist.univ.dr. RalucaLucia CismaruFacultatea de Drept și ȘtiințeSociale, Universitatea din CraiovaEfectul constitutiv al hotărârii de lor juridice, sociale și economiceLect.univ.dr. OanaMoticaFacultatea de Drept, Universitateade Vest din TimișoaraConsiderații privind încheierea logodneiîn Codul civil român[11]

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ BIENALĂ 2015PROGRAM: 20 - 21 martie 2015Secţiunea Științe Penale – Amfiteatrul 3.2 (etaj III)Oră1500 – 1645NumeModeratori:AfiliereTitlu lucrareConf.univ.dr. Lavinia Valeria LefteracheProf.univ.dr. Costel NiculeanuConf.univ.dr. LaviniaValeria LefteracheLect.univ.dr. FlaviuCiopecAsist.univ.dr. RalucaIoana MocanuFacultatea de Drept, Universitateadin BucureștiFacultatea de Drept, Universitateade Vest din TimișoaraFacultatea de Drept, Universitateadin BucureștiDr. Ionel GrigorieJudecător, Curtea de Apel CraiovaLect.univ.dr.Magdalena RoibuFacultatea de Drept, Universitateade Vest TimișoaraMarja de apreciere a judecătorului penalîn aplicarea confiscării extinseTrafic de persoane. Trafic de migranţi.Analiză comparativă privind legislaţiadin România şi cea din Elveţia în aceastămaterieMăsurile preventive privative delibertate în reglementarea Noului Cod deprocedură penalăDespre capcane și elipse în Noul Cod deprocedură penalăLect.univ.dr. LauraStănilăFacultatea de drept, Universitateade Vest TimișoaraDespre clone și alte copii reușite.Problema ‚‚savior siblings’’[12]Vinovăţia persoanei juridice

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ BIENALĂ 2015Lect.univ.dr. RodicaBurduşelConf.univ.dr. RuxandraRăducanuFacultatea de Drept, UniversitateaTitu Maiorescu din BucureștiFacultatea de Drept și ȘtiințeSociale, Universitatea din CraiovaDespre tendinţa de a transforma avortulîntr-un drept al omuluiElemente de noutate ale Codului Penaldin 2009 în materia corupțieiProf.univ.dr. TeodorSâmbrianFacultatea de Drept și ȘtiințeSociale, Universitatea din CraiovaTermeni juridici vechi și noi din domeniulștiințelor penale neincluși în dicționareale limbii române1645 – 1700Oră1700 – 1830PROGRAM: 20 - 21 martie 2015PAUZĂ DE CAFEA/COFFEE BREAK/PAUSE DE CAFÉNumeModeratori:AfiliereTitlu lucrareProf.univ.dr. Costel NiculeanuJudecător dr. Ionel GrigorieAsist.univ.dr. MihaiDuneaFacultatea de Drept, UniversitateaA.I. Cuza din IașiAsist.univ.dr. MariaMagdalena BârsanFacultatea de Drept, UniversitateaTransilvania din Brașov[13]Despre claritate şi obscuritate normativăîn materia conţinutului infracţiuniiatunci când se reglementează tendinţeatenuante sau agravante alelegiuitorului penalDispoziții legale referitoare la analizajuridica ainfracțiunilor de falsinformatic si cea de frauda informatica

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ BIENALĂ 2015PROGRAM: 20 - 21 martie 2015Prof. Fenyvesi CsabaPh.D.University of Pecs, Faculty of LawOne example for the Legal SystemStability: The criminal protection ofdefence counsel and other lawyers in thecriminal procedureConf.univ.dr. SorinOctavian AlamoreanuFacultatea de Drept, UniversitateaBabes Bolyai Cluj NapocaFormarea grafica a persoanelorLect.univ.dr. LiviaDumitrescuFacultatea de Drept și ȘtiințeSociale, Universitatea din CraiovaImpactul cooperării judiciare asupraunor prevederi din Noul Cod deprocedură penalăLect.univ.dr. ȘtefaniaVali Ileana-NiţăFacultatea de Drept și ȘtiințeSociale, Universitatea din CraiovaConţinutul constitutiv al infracţiunii despălare de baniLect.univ.dr. CameliaRaluca VoineaFacultatea de Drept și ȘtiințeSociale, Universitatea din CraiovaModalități de a aduce atingerepatrimoniului incriminate de noua legeapenală - aspecte de stabilitate și dereformă[14]

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ BIENALĂ 2015PROGRAM: 20 - 21 martie 2015Secţiunea Drept Public I – Amfiteatrul 3.4 (etaj III)Oră15 – 1645NumeAfiliereTitlu lucrare00Moderatori:Prof.univ.dr. Verginia VedinașAsist.univ.dr. Mădălina DănișorProf.univ.dr. VerginiaVedinaşFacultatea de Drept, Universitateadin BucureștiStabilitatea legislativă și codificarea înadministrația publicăProf.univ.dr. GheorgheMihaiLect.univ.dr. Ion GâleaFacultatea de Drept, Universitateade Vest din TimișoaraFacultatea de Drept, Universitateadin BucureștiFacultatea de Drept, Universitateade Vest din TimișoaraFacultatea de Drept, Universitateade Vest din TimișoaraFacultatea de Drept și ȘtiințeAdministrative, UniversitateaValahia din TârgovișteContribuții la tema izvoarelor dreptuluiProf.univ.dr. ValentinConstantinLect.univ.dr. AndreeaVerteş-OlteanuConf.univ.dr. ClaudiaGilia[15]Clasificarea tratatelor în legislaţiaromână: o falsă problemă?Comentarii la Protocolul nr. 16 al CEDOAlegătorul faţă cu „reacţiunea” digitalăReferendumulcontraputere?–puteresau

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ BIENALĂ 2015PROGRAM: 20 - 21 martie 2015Conf.univ.dr. TudorPașcaneanuVice-director, Institutul de CreaţieLegislativă şi Drept Comparat dinChişinăuRepere privind conceptul de autonomielocalăAsist.univ.dr. RamonaDuminicăFacultatea de Drept şi ŞtiinţeAdministrative, Universitatea idice – condiţie pentru o legislaţie decalitateAsist.univ.dr. CarmenGina AchimescuFacultatea de Drept, Universitateadin BucureştiProtecțiadrepturiloromuluișiautonomia ordinii juridice a UE – Avizul2/2013 al CJUEAsist.univ.drd.Laurențiu ŞoneriuFacultatea de Drept, UniversitateaL. Blaga din SibiuRevizuirea hotărârilor în contenciosuladministrativ, în lumina jurisprudenţeiCurţii Constituţionale a României şi aCurţii de Justiţie a Uniunii EuropeneLect.univ.dr. MihaiCristian ApostolacheFacultatea de Litere şi Ştiinţe,Universitatea Petrol-Gaze dinPloieştiImpactul schimbărilor legislative şi alnecorelării reglementărilor interne cuceleeuropeneasuprapracticiiadministraţiei publice localeLect.univ.dr. MădălinaNicaFacultatea de Drept și ȘtiințeSociale, Universitatea din CraiovaAsist.univ.dr. MădălinaDănişorFacultatea de Drept și ȘtiințeSociale, Universitatea din CraiovaIntegritateaşitransparenţaînexercitarea mandatului de parlamentar:cum şi încotro?Eficiența ca obiectiv și provocare asistemului responsabilității penale[16]

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ BIENALĂ 2015Prof.univ.dr. WalidLaggoune1645 – 1700Oră1700 – 1830PROGRAM: 20 - 21 martie 2015Faculté de droit, Université BadjiMokhtar Annaba, AlgérieSystème juridique et enjeux de laproduction normative en AlgériePAUZĂ DE CAFEA/COFFEE BREAK/PAUSE DE CAFÉNumeModeratori:AfiliereTitlu lucrareConf.univ.dr. Tereza DanciuLect.univ.dr. Cătălin VoiculescuProf.univ.dr. DanClaudiu DănişorFacultatea de Drept și ȘtiințeSociale, Universitatea din CraiovaGarantarea disponibilității interesuluigeneral ca limită a restrângeriiexercițiului libertățilorProf.univ.dr. Iulian M.NedelcuAsist.univ.dr. PaulIulian NedelcuFacultatea de Drept și ȘtiințeSociale, Universitatea din CraiovaFuncția publică și funcționarul public.Aspecteteoreticeșipracticecontroversate. Cu privire specială asupracalității de funcționar public a mediculuiAsist.univ.dr. PaulIulian NedelcuFacultatea de Drept și ȘtiințeSociale, Universitatea din CraiovaFundamente conceptuale ale statului -Cuprivire specială asupra teoriilor privindstructuralismul şi utilitarismulProf.univ.dr.habil.George GîrleşteanuFacultatea de Drept și ȘtiințeSociale, Universitatea din CraiovaProtecția mandatului parlamentar înstatul de drept român[17]

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ BIENALĂ 2015PROGRAM: 20 - 21 martie 2015Conf.univ.dr. AdrianBogdanFacultatea de Drept și ȘtiințeSociale, Universitatea din CraiovaProf.univ.dr. MihaiFloroiuFacultatea de Științe Juridice,Sociale și Politice, UniversitateaDunărea de Jos GalațiLect.univ.dr. SoniaDrăghiciFacultatea de Drept și ȘtiințeSociale, Universitatea din CraiovaConstituția de la 1866. Procedura deadoptare și revizuireConf.univ.dr. AnișoaraBăbălăuFacultatea de Drept și ȘtiințeSociale, Universitatea din CraiovaElveția,partecomponentăparadisurilor fiscale europeneLect.univ.dr. Alia DuţăFacultatea de Drept și ȘtiințeSociale, Universitatea din CraiovaArmonizarea fiscală - una din ţinteleintegrării în Uniunea EuropeanăConf.univ.dr. NataliaChirtoacăInstitutul de Cercetări Juridice șiPolitice al Academiei de Științedin MoldovaParticularități în procesul de creare anormelor de drept internaționalLect.univ.dr. SilviuCătălin DrăganFacultatea de Drept și ȘtiințeSociale, Universitatea din CraiovaCodul administrativ – o necesitate aactivităţii administraţiei publice actuale[18]Incidența activității OSCE naleRăspunderea internaționalăa

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ BIENALĂ 2015PROGRAM: 20 - 21 martie 2015Secţiunea Drepturile Omului, Globalizare și Securitate – Amfiteatrul 2.5 (etaj II)Secțiune organizată prin proiectul de cercetare interdisciplinara nr. 6c/27.01.2014 “Strategii discursive de intervenţie în politicile culturale deintegrare socială şi politică a etniei rome în regiunea Oltenia“Oră1500 – 1645NumeModeratori:AfiliereTitlu lucrareProf.univ.dr. Sorin Liviu DameanConf.univ.dr. Ionuț SerbanAsist.univ.dr. MihaelaBărbieruFacultatea de Drept și ȘtiințeSociale, Universitatea din CraiovaFenomenul globalizării între tendință șirealitate contemporanăProf.univ.dr. Ionel BușeFacultatea de Drept și ȘtiințeSociale, Universitatea din CraiovaMitologii politice şi problema securităţiifrontierelor în spaţiul ex-sovieticProf.univ.dr. Sorin LiviuDameanFacultatea de Drept și ȘtiințeSociale, Universitatea din CraiovaVasile Boerescu – reformator alsistemului juridic românesc în a douajumătate a secolului al XIX-leaConf.univ.dr.Constanțiu DinulescuFacultatea de Drept și ȘtiințeSociale, Universitatea din CraiovaProfesorul Ioan Tanoviceanu (18581917) – o mare personalitate a dreptuluiromânescLect.univ.dr. CătălinaMaria GeorgescuFacultatea de Drept și ȘtiințeSociale, Universitatea din CraiovaElaborarea politicilor și strategiilor desecuritate națională: cadrul legislativ șipolitic după integrarea euro-atlantică[19]

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ BIENALĂ 2015Conf.univ.dr. CosminLucian GhergheFacultatea de Drept și ȘtiințeSociale, Universitatea din C

Facultatea de Drept, Universitatea din ucureşti Raportul dintre infracțiunea de spălare de bani (art. 29 alin. (1) lit. c din Legea nr. 656/2002) și infracțiunea de tăinuire (art. 270 alin. (1) Cod penal) Prof.univ.dr. Lucian Bercea Facultatea de Drept

Related Documents:

de la Auditoría Interna El 62% de los encuestados está de acuerdo en que la Auditoría Interna brinda servicios de calidad, objetivos y oportunos. Perspectivas de los resultados de la Auditoría Interna El 62% de los encuestados está de acuerdo en que la Auditoría Interna constituye un apoyo efectivo a las funciones del órgano de dirección.

Equipa de Avaliação Interna da Escola Secundária de Lousada 2011/2012 2 Constituição da Equipa A Equipa da Avaliação Interna da Escola Secundária de Lousada, formada em Outubro de 2011, é cons-tituída pelos seguintes elementos: 1. Isabel Pinto - Docente (Coordenadora da Avaliação Interna de Escola

Adattatore per AB-QM DN 10, filettatura interna G ½ per AB-QM, filettatura interna G 3/ 8 (1 pezzo) 003Z3954 Adattatore per AB-QM DN 15, filettatura interna G ¾ per AB-QM, filettatura esterna G ¾ A (1 pezzo) 003Z3955 Adattatore per AB-QM DN 20, filettatura interna G 1 per

Crisis de Stokes- Adams Servicio Medicina Interna CAULE. BAV primer grado PR 0.20 Benigno, frec. asintomático. . Manual de Diagnóstico y Terapéutica Médica. Hospital Universitario 12 de octubre.6ª edición. Harrison Principios de Medicina Interna. 17ª edición. Fauci Anthony. FARRERAS ROZMAN. Medicina Interna. Ediciones Elsevier.

1010 Reconocimiento de los elementos obligatorios en el estatuto de auditoría interna La naturaleza obligatoria de los Principios Fundamentales para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna, el Código de Ética, las Normas y la definición de auditoría interna, debe estar reconocida en el estatuto de auditoría interna.

Desafíos de la Auditoría Interna para el 2021 Pero ¿Conocemos cuáles son las características de un auditor interno o de una función de auditoría interna? Aseguramiento, Visión y Objetividad: Los órganos de gobierno y la alta dirección confían en Auditoría Interna para obtener aseguramiento objetivo e independiente sobre la

Esperamos que el Manual resulte en beneficio del personal de la Oficina de Auditoría Interna en el desempeño de sus funciones. Las guías que se establecen en el mismo entrarán en vigor una vez sean aprobadas por el Comité Asesor en Auditoría Interna y el Contralor de Puerto Rico. Aprobado por: Comité Asesor en Auditoría Interna

Reforzar entre el personal del Área de Auditoría Interna de la CI, el conocimiento de la alineación de funciones y su vinculación a las normas que dan origen al desarrollo de la función de auditoría en el INEGI. 2. Alcance El presente Boletín está dirigido a todo el personal del Área de Auditoría Interna de la CI. 3.