363 XERREM Terrassa.pptx)

3y ago
15 Views
2 Downloads
2.62 MB
14 Pages
Last View : 1m ago
Last Download : 5m ago
Upload by : Laura Ramon
Transcription

Coordinadora d’Associacions per la Llengua CatalanaPresentaciódel projecteXerremBarcelona 2013MS130071

Coordinadora d’Associacions per la Llengua Projectes i campanyes de la CALQuè femEstructuraEspais XerremMetodologiaHistòriaAbast territorialDifusióL’equipInformació general2

Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana1. PresentacióLa CALEl projecte Xerrem és una de les activitats que organitza la CAL.La CAL va néixer amb la voluntat de fer un treball de xarxa entreassociacions i persones a títol individual d’arreu del país, quevolguessin implicar-se en un projecte basat en aquestobjectiu:“cooperar en la recuperació col·lectiva de la identitat nacional delsPaïsos Catalans i treballar per a la promoció de la llengua i lacultura catalana, mitjançant projectes que promoguin l‘ús delcatalà i la cohesió social.”(Extret de l’article 2 dels estatuts.)Es tracta d’una entitat sense ànim de lucre que dóna servei al país.3

Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana2. Projectes i campanyes de la CALLa CAL es vertebra en 21nuclis territorials, amb mésde 600 socis de l’entitat.Eines de treball:la mobilització i laconscienciació de la poblaciómitjançant activitatsadreçades a promoure lanostra cultura i llengua.Projecte XerremCorrellenguaPremisJoan CorominesL’escletxa4

Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana3. Què femEl projecte Xerrem organitza i duu a terme, en espais d’ús públic,grups destinats a facilitar la millora de l’expressió oral de personesadultes mitjançant pràctiques de conversa, per tal de contribuir alcreixement de l’ús social del català.Objectius: Llengua: col·laborar en la millora del bagatge i la fluïdesade la parla en català. Cohesió: fomentar la cohesió social. País:donar a conèixer referents dels països de parla catalanai dels diferents llocs d’origen dels assistents.5

Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana4. EstructuraEl projecte consta de: Una metodologia i un material didàctic. Els guies. Són persones voluntàries que condueixen les conversesdel grup. Els xerraires. Són persones amb motivació de millorar la sevaexpressió oral en català. Espais Xerrem cedits per les entitats col·laboradores.XerrairesProjecte Xerrem GuiaMetodologiaMaterial didàcticEspais Xerrem6

Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana5. Espais XerremEls grups Xerrem provenen de sol·licituds vingudes d’instànciessocials diverses, i s’ubiquen a llocs com ara: Centres cívics Biblioteques Escoles de primària i d’adults Fundacions Equipaments municipals Ateneus Entitats culturals i esportives Parròquies Associacions d’immigrants Espais i entitats socials Associacions de veïns Empreses7

Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana6. MetodologiaConsta d’un material didàctic organitzat en cinc nivells graduals decompetència lingüística, basats en els cinc patrons discursius.Els dossiers Xerremplantegen preguntes perimpulsar les converses,a més de suggerirreferents de catalanitatvinculats als temes deconversa, i proposendiverses activitats permillorar la fluïdesa.PatróXerrem 1: Parla’ns de tu. Amb preguntesexpressiu sobre gustos, preferències, costums.PatróXerrem 2: Digues com és. Convida a ferdescriptiu descripcions de persones, llocs, ambients.PatrónarratiuXerrem 3: Fes-nos-en cinc cèntims. Promoula narració de fets, anècdotes, records.PatróinstructiuXerrem 4: Dóna’ns un consell. Promouconverses pràctiques sobre maneres de fer.PatróXerrem 5 : Digues què en penses.argumentatiu Demana l’opinió sobre qüestions diverses.8

Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana7. HistòriaEl projecte Xerrem va néixer l’any 2007 a la ciutat de Barcelonai a poc a poc s’ha anat implantant pel territori català.Historial de creixement (1): grups torial de creixement (2): implicació social1200Guies1000Xerraires8006004002001602007 2008 2009 2010 2011 20122007 2008 2009 2010 2011 2012Entitats i persones promotores del projecte: 154Percentatge de xerraires nouvinguts: 41,5%9

Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana8. Abast territorial15El projecte Xerrem s’esténper tots el territori català.1 7 comarques 20 poblacions 65 entitats col·laboradores 80 promotors 85 grups 162 guies 723 xerraires12246123121312314626210

Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana8.1 Xerrem i Junts a Terrassa (gener 2014)Grups XerremBiblioteca D2 TerrassaAss. cultural de dones Can BoadaParròquia de Sant CristòfolBiblioteca D6 TerrassaBiblioteca D6 TerrassaBiblioteca D2 TerrassaAV Ca n'AngladaBiblioteca D6 TerrassaAteneu TerrassencAteneu TerrassencBiblioteca D3 TerrassaAss. cultural de dones Can BoadaBiblioteca D4 TerrassaCasal Cívic Sant LlorençBiblioteca D4 TerrassaCasal Cívic Pla de Bon AireAV Les ArenesBiblioteca Central de TerrassaLa Trobada (Minyons de Terrassa)Grups JuntsÒmnium TerrassaGrup de Colònies Ca n'AngladaCentre Diari Can PaletGrupsXerrem: 19 / Junts: 3VoluntarisXerrem: 38 / Junts: 7Hores anuals (octubre-juny)Xerrem: 50 / Junts: 25Assistents per grupXerrem: 8 / Junts: 10Percentatge de nouvingutsXerrem: 23% / Junts: 100%11

Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana9. DifusióEl projecte Xerrem es difon per mitjà de: la seva pàgina web www.cal.cat la revista de la CAL: L’escletxa el butlletí electrònic de la CAL dins dels programa Xerrem d’arreu emèssetmanalment a Sants3Ràdio i distribuïtper la Federació de Ràdios Locals deCatalunya presentacions del projecte a nuclis localsde la CAL, centres de normalització,entitats culturals,.12

Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana10. s· Gestor administratiu (CAL)· Gestor econòmic (CAL)· Gestor d’afers externs· Gestors d’afers interns13

Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana11. Informació generalwww.cal.catCarrer Muntadas, 24, baixos08014 BarcelonaTel. 934 159 002(Feiners, de 16.30h a 19.30h)xerrem@cal.cat14

Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana 5 Objectius: Llengua : col·laborar en la millora del bagatge i la fluïdesa de la parla en català . Cohesió : fomentar la cohesió social. País : donar a conèixer referents dels països de parla catalana

Related Documents:

Oficina de Turisme. Ajuntament de Terrassa Raval de Montserrat, 14 · 08221 Terrassa · Tel. 34 93 739 70 19 · Fax 34 9

Templates 18 joint genome institute brand guidelines Microsoft PowerPoint / Presentations JGI Template. Size 10"x7.5". JGI_Template.pptx: Title Page JGI_Template.pptx: Orange Content Page JGI_Template.pptx: Green Content Page JGI_Template.pptx: Blue Content Page Stacked 1-Color White with and without DOE tag (for use on dark backgrounds)

2 bizhub 423/363/283/223 Konica Minolta has developed a multifunction device with the user in mind. The bizhub 423/363/283/223 cuts your costs of ownership and reduces your impact on the environment while you do business. Plus the new bizhub 423/363/283/223 black-and-white multifunction device boasts

Konica Minolta bizhub 423/363/283/223 Specification & Installation Guide Copy continued Copy Productivity 1:1 Copy Speed: 8.5" x 11" (Letter) (ppm) bizhub 423 bizhub 363 bizhub 283 bizhub 223 Plain Paper 42 36 28 22 Thick Paper 13 12.5 10 9 Sort/Staple (Simplex): 8.5" x 11" (Letter) (ppm) bizhub 423 bizhub 363 bizhub 283 bizhub 223 Plain Paper .

90 Day Marketing.pptx . 90-Day Plan IT 2014-02-17.docx . 30-60-90 Waxie Sales 4 slides.ppt . 306090dayplan Nat Evans.pptx . SPBC 30 - 60- 90 Day Plan - Wescott.doc . Wescott SPBC Orientation Checklist.doc . 90 Day Plan CA - Wescott 11_18_2014.pptx "Rick, thank you for the information as requested, very well put together!

PowerPoint plug-in which will automatically convert PPTX documents to HTML5 formatted documents without almost any human effort while keeping the structure of slides. The software we intended to create will have two main advantages. Firstly, the created product from PPTX file will obey the SCORM [3] standard. The SCORM

363 Resenha VARIA HISTORIA, Belo Horizonte, vol. 27, nº 45: p.363-366, jan/jun 2011 363 HUINZINGA, Johan.

Grade 1 Mathematics Student At-Home Activity Packet This At-Home Activity Packet includes 16 sets of practice problems that align to important math concepts your student has worked with so far this year. We recommend that your student completes one page of practice problems each day. Encourage your student to do the best they can with this content—the most important thing is that they .