DREPT – ANUL I

1y ago
26 Views
1 Downloads
272.81 KB
8 Pages
Last View : 2d ago
Last Download : 10m ago
Upload by : Kamden Hassan
Transcription

DREPT – ANUL ILUNIGRUPA8-1111-1414-1717-208-10101102103Drept Civil. Partea Generală.Persoanele –S- Conf.univ.drI.GENOIUDREPT CIVIL. PARTEA GENERALĂ.PERSOANELE –C- Conf.univ.dr I.GENOIUDrept Civil. Partea Generală.Persoanele –S- Conf. univ. drI.GENOIUDrept Civil. Partea Generală.Persoanele –S- Conf.univ.drI.GENOIUECONOMIE - C - Lect. univ. dr. G.BĂDICU104MARŢIEconomie –SAsist. univ. dr. D. 1313-1414-1616-1717-18Limba franceză – S – Conf. univ. dr. I. TĂNĂSESCUDREPT ADMINISTRATIV II - C - Lect. univ. dr. M. GRIGOREEconomie Economie –S14-17Drept Civil. Partea Generală.–S- Asist. univ. dr. D. IancuPersoanele –S- Conf.univ.drAsist. univ. dr. D. IancuI.GENOIULimba engleză - S - Lect. univ. dr. D.DIACONUOrganizarea și etica profesiilorjuridice - C - Lect. univ. dr. S.IONESCUEducaţie fizică şi sport– S – Lect. univ. dr C. Mănescu12-14 Limba engleză - S - Lect. univ. dr. D.DIACONUOrganizarea și etica profesiilorjuridice - C - Lect. univ. dr. S.IONESCUORGANIZAREA ȘI ETICA PROFESIILOR JURIDICE - C - Lect. univ. dr. S. IONESCUOrganizarea și etica profesiilorjuridice - C - Lect. univ. dr. S.IONESCUOrganizarea și etica profesiilorjuridice - C - Lect. univ. dr. S.IONESCU

Drept administrativ II - S -Lect.univ. dr. E. BULEA18-20JOI8-1010-1212-14Pedagogie I– C – Lect. univ.dr. I. STĂNCESCU*14-16Pedagogie I - S - Lect. univ.dr. I. Stăncescu*16-1818-208-1010-1212-14VINERIDrept administrativ II - S -Lect.univ. dr. E. BULEA14-1616-18Drept administrativ II - S Lect. univ. dr. E. BULEADrept administrativ II - S -Lect.univ. dr. E. BULEADREPT CONSTITUŢIONAL ŞI INSTITUŢII POLITICE II – C – Conf. univ. dr. C. GILIADrept constituţional II - S Asist.univ.drd . N. MORARDrept constituţional II - S Asist.univ.drd . N. MORAREconomie –SAsist. univ. dr. A.TăbîrcăDrept constituţional II - S Asist.univ.drd . N. MORARDrept constituţional II - S Asist.univ.drd . N. MORAR18-20* Disciplina este adresată studenţilor înscrişi la Programul de formare psihopedagogică

DREPT – ANUL JOI18-208-1010-1212-14203Educaţie fizică şi sport– S – Lect. univ. dr C. Mănescu10-1212-14202Drept civil. Teoria generală aobligaţiilor– S – Lect. univ. dr. N.EnacheDrept civil. Teoria generală a obligaţiilor– S –Lect. univ. dr. N. EnacheDrept civil. Teoria generală a obligaţiilor–S – Lect. univ. dr. N. EnacheOrganizaţii şi relaţii internaţionale –S – Lect. univ. dr. D. GUNĂORGANIZAŢII ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE - C - Lect. univ. dr. D. GUNĂOrganizaţii şi relaţii internaţionale – S – Lect. Dreptul material al U.E– S –univ. dr. D. GUNĂLect. univ. dr. N.ENACHEDreptul material al U.E– S –Organizaţii şi relaţii internaţionale – S –Lect. univ. dr. N.ENACHELect. univ. dr. D. GUNĂDreptul material al U.E– S –Lect. univ. dr. N.ENACHERETORICĂ–CConf. univ. dr. T. CIULEIDrept penal. Partea generală II - S Conf. univ. dr. L. VLĂDILĂDREPT PENAL.PARTEA GENERALĂ II - C - Conf. univ. dr. L. VLĂDILĂDrept penal. Partea generală II - S - Conf.univ. dr. L. VLĂDILĂDrept penal. Partea generală II - S - Conf.univ. dr. L. VLĂDILĂRetorică–S- Asist.univ.dr M.HîncuRetoricăRetorică–S- Asist. univ. dr M. Hîncu–S- Asist. univ. dr M. HîncuDREPT CIVIL. TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR– C – Prof. univ. dr. S. NECULAESCUDIDACTICA SPECIALITĂŢII – C – Conf. univ. dr. R. POSTOLACHE*DREPTUL MATERIAL AL U.E– C – Conf. univ. dr. C. MĂTUŞESCU

tica specialităţii – S – Conf. univ. dr. R. POSTOLACHEDREPTUL MEDIULUI - C - Conf. univ. dr. L. MOCANUDreptul mediului - S –Conf. univ. dr. L. MOCANUDreptul mediului - S –Conf. univ. dr. L. MOCANUDreptul mediului - S –Conf. univ. dr. L. MOCANU15-1616-1818-20* Disciplina este adresată studenţilor înscrişi la Programul de formare psihopedagogică

DREPT – ANUL tul transporturilor şi asigurări - S – Conf. univ. dr. A. ŢUŢUIANUDreptul transporturilor şi asigurări- S – Conf. univ. dr. A. ŢUŢUIANUDREPTUL TRANSPORTURILOR ŞI ASIGURĂRI - C - Conf. univ. dr. A. ŢUŢUIANUDREPT PROCESUAL PENAL II - C - Lect. univ. dr. D. BARBUDrept procesual penal II - S - Lect. univ. dr. D. BARBUDrept procesual penal II - S - Lect. univ. dr. D. BARBUCRIMINALISTICĂ - C - Lect. univ. dr. E. BULEACriminalistică - S –Lect. univ. dr. E. BULEA sgr 1* B202Criminalistică - S –Lect. univ. dr. E. BULEA sgr.3* B202Criminalistică - S – B202Lect. univ. dr. E. BULEA sgr.2*Criminalistică - S –B202 Lect. univ. dr. E. BULEA sgr.4*DREPT COMERCIAL I - C - Conf. univ. dr. A. ŢUŢUIANUDrept comercial I - s - Conf. univ. dr. A. ŢUŢUIANUDrept comercial I - s - Conf. univ. dr. A. ŢUŢUIANU

VINERI18-208-1010-1212-1414-1616-1818-20Drept civil. Succesiuni - S - Conf. univ. dr. I.GENOIUDREPT CIVIL. SUCCESIUNI- C - Conf. univ. dr. I.GENOIUDrept civil. Succesiuni - S - Conf. univ. dr. I.GENOIUDREPT PENAL. PARTEA SPECIALĂ II - C - Lect. univ. dr. O. MASTACANDrept penal. Partea specială II - S - Lect. univ. dr. O.MASTACANDrept penal. Partea specială II - S - Lect. univ. dr. O. MASTACAN* Seminarele la disciplina Criminalistică se vor desfășura în sala B 202, în format „față în față”, începând cu data de 19.04.2021

DREPT – ANUL 12-1414-1616-1818-208-1010-12Drept procesual civil II - S - Lect. univ. dr. S. IONESCUDREPT PROCESUAL CIVIL II - C - Lect. univ. dr. S. IONESCUDrept procesual civil II - S - Lect. univ. dr. S. IONESCUJOIMIERCURIDreptul concurenţei - S – Lect. univ. dr. M. NiţăDREPTUL CONCURENŢEI - C – Lect. univ. dr. M. NIŢĂDreptul concurenţei - S – Lect. univ. dr. M. Niţă12-1414-1616-18VINERI18-208-10Dreptul comerțului internațional - S – Lect. univ. dr. M. NIŢĂDREPTUL COMERȚULUI INTERNAȚIONAL - C – Lect. univ. dr. M. NIŢĂC.E.D.O. Jurisprudenţă relevantă privind România –S- Conf. univ. Dreptul comerțului internațional - S – Lect. univ. dr. M. NIŢĂdr. L. VLĂDILĂC.E.D.O. JURISPRUDENŢĂ RELEVANTĂ PRIVIND ROMÂNIA - C –Conf. univ. dr. L. VLĂDILĂC.E.D.O. Jurisprudenţă relevantă privind România –S- Conf. univ. dr. L.VLĂDILĂ

10-1212-1414-1515-1616-1717-1818-20

DREPT – ANUL IV GRUPA 401 402 NI 8-10 10-12 12-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-20 MARŢI 8-10 10-12 12-14 Drept procesual civil II - S - Lect. univ. dr. S. IONESCU 14-17 DREPT PROCESUAL CIVIL II - C - Lect. univ. dr. S. IONESCU 17-19 Drept procesual

Related Documents:

Drept civil. Succesiuni – Anul IV – Sem. II – Drept - 2012 . MULTIPLE CHOISE . 1 In ce conditii este influentata cota sotului supravietuitor de renuntarea sau . nedemnitatea unuia dintre copii defunctului ? A. daca avem mai multi copii, iar unul dintre ei este nedemn sau renuntator, cota

titulat: Drept civil. Partea specială, și anume al domnilor: Gh. Chibac, doctor în drept, profesor universitar; A. Băieșu, doctor în drept, conferențiar univer sitar, Al.Ro tari, doctor în drept, conferențiar universitar, O. Efrim, magistru în drept. Scopul primordial al acestui manual este de a familiariza studenții de la

DREPT PENAL – PARTEA SPECIALĂ I – Prof. univ. dr. Ioana Vasiu Sala 6 ”Mircea Mureșan” 14-16 Dreptul sănătăţii (opţ) / rept bancar (opţ) R.Apan Sala 6 Drept penal-partea specială I N. Radu S.21 16-18 Drept penal- partea specială I N. Radu S.21 18-20 Drept penal- partea specială I N. Radu S.21 Dr. familiei S. Drăgan S.12 M I E R C

Drept civil. Succesiuni şi liberalităţi 2 2 5 E6 8. D.D.3.6.8. Drept penal – partea specială II 2 2 6 E6 9. D.D.3.6.9. Drept procesual penal II 2 2 5 E6 10. D.D.3.6.10. Drept comercial. Obligaţiile 2 2 5 E6 11. D.D.3.6.11. Dreptul familiei şi regimuri matrimoniale 3 2 6 E6 .

- disciplina Drept penal general I face parte din planul de învăţământ al anului II, specializarea Drept, fiind normată cu 2 ore de curs în semestrul I. - disciplina Drept penal general II face parte din planul de învăţământ al anului II, specializarea Drept, fiind normată cu 2 ore de curs în semestrul II. - disciplina Drept penal .

Texts of Wow Rosh Hashana II 5780 - Congregation Shearith Israel, Atlanta Georgia Wow ׳ג ׳א:׳א תישארב (א) ׃ץרֶָֽאָּהָּ תאֵֵ֥וְּ םִימִַׁ֖שַָּה תאֵֵ֥ םיקִִ֑לֹאֱ ארָָּ֣ Îָּ תישִִׁ֖ארֵ Îְּ(ב) חַורְָּ֣ו ם

Drept penal român. Partea gene rală Constantin Bulai, Constantin Mitrache 1996 1 Drept penal. Partea generală, vol. I şi II, ed. A II-a Matei Basarab Lumina Lex, 1997 2 Drept penal. Partea generală. Curs universitar, ed. a III-a Alexandru Boroi All Beck, 2001 4 Drept penal român. .

10. Efrain Balli Jr. 23. Madelynn Cortez 36. Alfredo Avila Lopez . 11 . Eligio Meudiola 24. George Garcia 37. Jesus Ruben Briseno . 12. Natalia Quintero Moreno 25. Diego Gonzalez Corpus 38. Juan E. Vela . NUMBER OF VOTES RECEIVED -49 . ELECTORS FOR TOM HOEFLING . 1. Tim Sedgwick 2. Dixie Sedgwick 3. Jared McCurrin 4. Jessica Kimberly Fagin 5. Andrew C. Sanders 6. Megan Sanders 7. Lynn Sanders .