Faculty Of Juridical, Social And Political Sciences Year .

2y ago
383 Views
6 Downloads
727.64 KB
12 Pages
Last View : 1d ago
Last Download : 3m ago
Upload by : Amalia Wilborn
Transcription

Faculty of Juridical, Social and Political SciencesDomain of StudyLevel(BA/ MA)Study programmeYear ofstudy(I, II, III,IV)SemesterDrept e titleTeoria generală a dreptului / General Theory of LawDrept constituţional și instituții publice / Constitutional Law andPublic InstitutionsDrept civil. Teoria generală / Civil Law. General TheoryDrept roman / Roman LawIstoria statului şi dreptului / History of state and lawTeoria construcției Uniunii Europene / The Theory of EuropeanUnion ConstructionEducaţie fizică / physical trainingEducaţie fizică / physical trainingDrept civil. Persoanele / Civil Law. PersonsDrepturi și libertăți publice / Public Rights and FreedomsDrept administrativ I / Administrative Law IDoctrine juridice /Legal DoctrinesLogică juridică / Legal LogicDrept civil. Drepturi reale / Civil Law. Real RightsDrept penal. Partea generală I / Penal Law. General Principles IDreptul mediului / Environment LawDrept financiar şi fiscal / Financial and Fiscal LawDrept administrativ II / Administrative Law IIElemente de urbanism şi amenajarea teritoriului / Elements ofUrbanism and City PlanningPolitici demografice / Demographic policiesEtică și integritate academică / Academic Ethics and IntegrityLimba engleză juridică / English legal languageFrench legal languageCreditunits666334226665565554321

Faculty of Juridical, Social and Political SciencesLawLawLawLLLLawLawLawYear ofstudy(I, II, I6LawLLawIII6LawLawLLLawLawIIIIII66Domain of StudyLevel(BA/ MA)Study programmeSemester444Course titleDrept civil. Teoria obligaţiilor / Civil Law Theory. ObligationsDrept penal. Partea generală II / Penal Law. General Principles IIDreptul Uniunii Europene / European Union lawLimba engleză juridică / English legal languageFrench legal languageCriminologie /PenologieCriminology / PenologyContencios administrativ / Administrative litigationContencios constituțional / Constitutional litigationFilosofia dreptului / Philosophy LawSociologie juridică / Juridical SociologyDrept civil. Contracte / Civil Law. ContractsDrept penal. Partea specială I / Criminal Law. The Special Part IDrept procesual penal I / Criminal Procedure Law IDrept comercial. Întreprinderea / Commercial Law. TheUndertakingDreptul familiei / Family LawInfracţiuni contra patrimoniului şi fapte de corupţie / offencesagainst heritageProbaţiunea în procesul penal / Probation on criminalproceedingsRetorică juridică / Legal rhetoricLimba latină juridică / Latin legal languageDrept internaţional public/ Public International LawDrept civil. Succesiuni şi liberalităţi / Civil Law. Successions andLibertiesDrept penal. Partea specială II /Criminal Law. The Special Part IIDrept procesual penal II / Criminal Procedure Law IICreditunits66525245555422255552

Faculty of Juridical, Social and Political SciencesLawLawLLLawLawYear ofstudy(I, II, wIV8LawLLawIV8Domain of StudyLevel(BA/ MA)Study programmeSemesterCourse title66Drept comercial. Obligaţiile / Commercial Law. LiabilitiesLibertăţi în materie civilă / Civil libertiesClinică juridică / Legal ClinicDrept comparat şi sisteme de drept / Comparative law and lawsystemsDrept procesual civil I / Civil Procedure Law IDrept internaţional privat / International Private LawDreptul proprietăţii intelectuale / Intellectual property lawDreptul european al concurenţei / European Competition LawRegimuri matrimoniale / Matrimonial property regimesProtecţia minorului / Juvenile AuthorityOrganizaţii şi relaţii internaţionale / Organizations andInternational RelationsDrept diplomatic şi consular / Diplomatic and Consular LawDreptul asigurărilor / Insurance LawDreptul şi administrarea afacerilor / Business Law andAdministrationClinică juridică / Legal ClinicContencios administativ / Administrativ LitigationDrept procesual civil II / Civil Procedure Law IIDreptul comerțului internațional / International Commercial LawCriminalistică / ForensicsPractică de cercetare pentru elaborarea lucrării de lincență(3săptămâni 30 de ore) / Research Practice for the GraduationPaper (3 Weeks 30 Hours)Practică de specialitate (3 săptămâni 40 de ore)Practical training (3 weeks 40 hours)Dreptul transporturilor / Transport LawCreditunits523553333445442233

Faculty of Juridical, Social and Political SciencesDomain of StudyLevel(BA/ MA)Study programmeYear ofstudy(I, II, III,IV)SemesterCourse titleDrept vamal / Customs LawProtecția internațională a drepturilor omului/ InternationalProtection of Human RightsIV8Convenția europeană a drepturilor omului. Jurisprundența CEDO/ The European Convention on Human Rights. Jurisdiction of theECHRDrept execuţional penal / Criminal Execution LawIV8Medicină legală/ Forensic MedicineDreptul muncii si securităţii sociale / Social Security and LabourIV8LawDeontologia relaţiilor de muncă/ Deontology of Labor PracticesAdministrative sciences (L)Public administrationTeoria generală a statului şi dreptului / General Theory of StateI1and LawCreditunitsLawLLawLawLLawLawLLawLPublic administrationLPublic administrationI1Stiinţa administraţiei I / The Science of Public Administration I5LPublic administrationI1Istoria administraţiei publice/History of Public Administration5LPublic administrationI1Comunicare în administraţia publică/ Communication for PublicAdministration5LPublic administrationI1Logică/ Logic4LPublic administrationI1Iniţiere în metodologia cercetării ştiinţifice/ Introduction into theMethodology of Scientific Research4LPublic administrationI1Educaţie fizică / Physical Education2LPublic administrationI2Drept constituţional/ Constitutional sciencesAdministrative33454

Faculty of Juridical, Social and Political SciencesDomain of evel(BA/ MA)Study programmeYear ofstudy(I, II, III,IV)SemesterCourse titleCreditunitsLPublic administrationI2Ştiinţa administraţiei II/The Science of Public Administration II5LPublic administrationI2Drept civil/ Civil Law5LPublic administrationI2Economie / Economics5LPublic administrationI2Drept administrativ I// Administrative Law I5LPublic administrationI2Demografie /Demography4LPublic administrationI2Educaţie fizică II/ Physical Education II2LPublic administrationII3Drept administrativ II/ Administrative Law II5LPublic administrationII3LPublic administrationII3LPublic administrationII3Sociologie/ Sociology5LPublic administrationII3Informatică pentru administrația publică/ Informatics for PublicAdministration2LPublic administrationII3Practică de specialitate /Practical training2LPublic administrationII3Dreptul familiei şi actele de stare civilă / Family law and Civilstatus actsIncompatibilităţi şi conflicte de interese/ Incompatibilities and4Contabilitatea instituţiilor publice/ Accountancy of the PublicInstitutionsEtica şi deontologia în administraţia publică/ Ethics In PublicAdministration445

Faculty of Juridical, Social and Political SciencesDomain of trativesciencesLevel(BA/ MA)Study programmeYear ofstudy(I, II, III,IV)SemesterConflicts of InterestDezvoltare durabilă şi protecţia mediului/ SustainableDevelopment and Environment ProtectionDezvoltare comunitară/ Community DevelopmentCreditunitsLPublic administrationII3LPublic administrationII4Planificare strategică / Strategic planning4LPublic administrationII4Politici publice/ Public Policies4LPublic administrationII4Elemente de drept penal şi procedură penală/ Items of Penal Lawand Penal Procedure4LPublic administrationII4Practică de specialitate /Practical training2AdministrativesciencesLPublic administrationII4AdministrativesciencesLPublic administrationII4AdministrativesciencesLPublic administrationII4AdministrativesciencesLPublic administrationII4LPublic administrationIII5LPublic administrationIII5LPublic tivesciencesAdministrativeCourse titleAgenții și organisme de reglementare/ Regulators Agencies andbodiesInstituții politice / Political InstitutionsAdministraţie publică şi mass media/ Public Administration andthe mediaPolitici de comunicare publică / Communication policyLimbă engleză I/ English LanguageLimba franceză I/ French LanguageResurse umane. Legislaţie şi proceduri / Human Resources.Legislation and ProcedureElemente de drept notarial / Elements of notarial lawFinanţe publice/ Public FinancesManagementul serviciilor publice/Management of the PublicServicesDreptul muncii şi securităţii sociale/ Labor Law and Social Security444445556

Faculty of Juridical, Social and Political SciencesDomain of ciencesLevel(BA/ MA)Study programmeYear ofstudy(I, II, III,IV)SemesterCourse titleLPublic administrationIII5LPublic administrationIII5AdministrativesciencesLPublic administrationIII5AdministrativesciencesLPublic administrationIII5LPublic administrationIII6LPublic administrationIII6Elemente de urbanism / Items of City planning4LPublic administrationIII6Fiscalitate. Metode și tehnici/ Taxation. Methods and Theories4LPublic administrationIII6Drept european/ European Law3LPublic administrationIII6AdministrativesciencesLPublic administrationIII6AdministrativesciencesLPublic iencesAdministrativesciencesAchiziții publice / Public procurementCreditunitsParteneriat public-privat / Public-Private partnershipManagementul proiectelor / Project ManagementTehnici şi metode ale adoptării deciziei publice/ Techniques andmethods of public decision makingRelaţii publice / Public relationsComunicare în administraţia publică în limba engleză II /Communication in English language in Public administration IIComunicare în administraţia publică în limba franceză II /Communication in French language in Public administration IIManagementul resurselor umane în administrația publică /Human resources management in public administrationSisteme administrative comparate/ Compared AdministrativeSystemsPractică pentru elaborarea lucrării de licenţă (2 săptămâni 30de ore)Research Activity for the Elaboration of the License Paper (2weeks 30 hours)Descentralizare şi reformă administrativă/Contenciosadministrativ544244547

Faculty of Juridical, Social and Political SciencesDomain of cesAdministrativesciencesLevel(BA/ MA)LMMMMMMMMMStudy programmeYear ofstudy(I, II, III,IV)SemesterCourse titleDescentralisation and Administrative Reform/ AdministrativecontenciousComunicare în administraţia publică în limba engleză II /Communication in English language in Public administration IIPublic administrationIII6Comunicare în administraţia publică în limba franceză II /Communication in French language in Public administration IIAdministrative sciences (M)Public administration and European integrationPublic administration andManagementul proiectelor europene/ Management of EuropeanII3European integrationProjectPublic administration andCombaterea fraudei și protejarea intereselor financiare ale UE /II3European integrationCombating fraud and protecting the EU's financial interestsPublic administration andAnaliza disparităţilor regionale la nivelul Uniunii Europene/II3European integrationAnalysis of Regional Disparities in the European UnionPublic administration andMediul european al afacerilor publice/ European Environment ofII3European integrationPublic AffairsPublic administration andEvoluții economice și sociale românești în context european /II4European integrationRomanian economic and social evolutions in European contextPublic administration andGestionarea riscurilor vamale la frontierele externe /II4European integrationManagement of customs risk on external bordersPublic administration andPractică pentru elaborarea disertației / Practice for writing theII4European integrationdissertation paperPublic administration andII4Cercetare / ResearchEuropean integrationAdministrative sciences (M)Governance and cross-border cooperation in public administrationGovernance and cross-borderI1Metodologia cercetării / Methodology of Scientific Researchcooperation in publicCreditunits288777851058

Faculty of Juridical, Social and Political SciencesDomain of StudyLevel(BA/ esciencesMStudy programmeadministrationGovernance and cross-bordercooperation in publicadministrationGovernance and cross-bordercooperation in publicadministrationGovernance and cross-bordercooperation in publicadministrationGovernance and cross-bordercooperation in publicadministrationGovernance and cross-bordercooperation in publicadministrationGovernance and cross-bordercooperation in publicadministrationGovernance and cross-bordercooperation in publicadministrationGovernance and cross-bordercooperation in publicadministrationGovernance and cross-bordercooperation in publicadministrationYear ofstudy(I, II, III,IV)SemesterI1Analiza disparităţilor regionale la nivelul Uniunii Europene /Regional disparities analysis across European Union7I1Cooperare teritorială. Mecanisme şi instituţii / Territorialcooperation. Mechanisms and institutions.7I1Mediul european al afacerilor publice / European Environment ofPublic Affairs6I1Modele de integrare regională în UE / Patterns of regionalintegration on European Union5I2Modele de regionalizare politico-administrativă / Regionalisationpatterns in politics and administration7I2Dezvoltarea capacităţii şi managementul schimbării / Capacitybuilding and Management of changing6I2Descentralizare şi bună guvernare / Good governance andDescentralisation8I2Gestionarea riscurilor vamale la frontierele externe / Customsrisk management at the external borders7I2Etică și integritate academică / Academic Ethics and Integrity2Course titleCreditunits9

Faculty of Juridical, Social and Political SciencesDomain of StudyLevel(BA/ dy programmeYear ofstudy(I, II, III,IV)SemesterGovernance and cross-bordercooperation in publicadministrationII3Regimul juridic al funcției publice și al personalului cntractual /Legal status of civil servants and contract staff7II3Motoare de dezvoltare regională / Regional development engines8II3Interculturalitate și mediere / Interculturality and mediation7II3Combaterea fraudei și protejarea intereselor financiare ale UE /Combating fraud and protecting the EU's financial interests8II4Procesul de guvernare în Uniunea Europeană / The process ofgovernance in the European Union8II4Dezvoltare durabilă în context transfrontalier/ Sustainabledevelopment in a cross-border context7II4Practica pentru elaborarea disertației / Practice for writing thedissertation paper5II4Cercetare / Research10Governance and cross-bordercooperation in publicadministrationGovernance and cross-bordercooperation in publicadministrationGovernance and cross-bordercooperation in publicadministrationGovernance and cross-bordercooperation in publicadministrationGovernance and cross-bordercooperation in publicadministrationGovernance and cross-bordercooperation in publicadministrationGovernance and cross-bordercooperation in publicadministrationEuropean business lawDreptul european al afacerilorCourse titleLaw (M)European business lawI1Dreptul european al afacerilor/European Business LawI1Drept internaţional privat al afacerilor/ Private InternationalCreditunits8710

Faculty of Juridical, Social and Political SciencesDomain of StudyLevel(BA/ MA)Study programmeYear ofstudy(I, II, III,IV)SemesterLawLawMMEuropean business lawEuropean business lawII11LawMEuropean business lawI2LawMEuropean business lawI2LawLawLawMMMEuropean business lawEuropean business lawEuropean business lawIII222LawMEuropean business lawII3LawMEuropean business lawLawMEuropean business lawLawMEuropean business lawLawMEuropean business lawIIIIIIII3Course titleBusiness LawFiscalitate internaţională/ International FiscalityDreptul european al concurenţei/ European Competition LawInstituţii de drept comercial internaţional şi terminologie despecialitate/ Internations of Commercial Law and SpecializedTerminologyJurisdicţii speciale în dreptul comercial/ Special Jurisdictions inCommercial LawDreptul penal al afacerilor/Business Penal LawProceduri de insolvenţă/ Insolvency ProceeduresPractică de specialitate/ Specialized PracticeLitigii comerciale și arbitraj / Commercial litigation andarbitrationNegocieri comerciale internaționale / International tradenegotiationsCreditunits7867674773Etică și integritate academică / Academic Ethics and Integrity23Cercetare / Research43Elaborarea disertației / Practice for writing the dissertation paper10Law (M)Cybercrime controlLawMCybercrime controlI1LawMCybercrime controlI1Cadrul european şi internaţional de reglementare a societăţiiinformaţionale / European and international framework forregulation of Information SocietyCooperare internaţională în materia criminalităţii informatice /10811

Faculty of Juridical, Social and Political SciencesDomain of StudyLevel(BA/ MA)Study programmeYear ofstudy(I, II, III,IV)SemesterLawMCybercrime controlI1LawMCybercrime controlI1LawMCybercrime controlII2LawMCybercrime controlII2LawMCybercrime controlII2LawMCybercrime controlII2Course titleInternational cooperation in cybercrimeDimensiunea criminologică a infracţionalităţii informatice /Criminological sieze of cybercrimeEtică și integritate academică / Ethics and academic integrityProtecţia drepturilor fundamentale ale omului în lupta împotrivacriminalităţii informatice / Protection of fundamental humanrights against cybercrimePsihologia infracţionalităţii. Infracţionalitatea informatică /Psychology of crime. CybercrimeDematerializarea juridică şi răspunderea în mediul online /Judicial dematerialisation and online liabilityPractică de specialitate / Practical trainingCreditunits102888612

Law L Law IV 8 Drept procesual civil II / Civil Procedure Law II 5 Law L Law IV 8 Dreptul comerțului internațional / International ommercial Law 4 Law L Law IV 8 riminalistică / Forensics 4 Law L Law IV 8 Practică de cercetare pentru elaborarea lucrării de lincență(3 săptămân

Related Documents:

August 1, 2019 TO: All Faculty and Staff FROM: Danny Weathers, Faculty Senate President Mary E. Kurz, Faculty Manual Consultant SUBJECT: Clemson University Faculty Manual, August 1, 2019 (v1) The Faculty Manual for the term August 1, 2019 - July 31, 2020 version 1 is being distributed via the web. For the most recent and updated version of the Faculty Manual, please visit the Faculty Senate .

203 FACULTY CODE OF CONDUCT 14 204 RECRUITING & SELECTING NEW FACULTY 15 204.1 Recruiting and Selecting Full-Time Faculty 15 204.2 Recruiting and Selecting Part-Time Faculty 17 205 FACULTY RECORDS 17 206 EVALUATION, TENURE, PROMOTION AND MERIT – NORTH CAMPUS FACULTY 17 206.1 F

3 FACULTY DIRECTORY The Faculty Directory provides information such as the office number and email address of faculty. 1. Under Campus Info, click Faculty Directory in the left-hand menu. 2. Use the alphabetical index to search for faculty members by their last name or use the Faculty Search box at the right of the p

provisions of the Constitution and Byla ws of the Faculty of Indiana State University and to actions of the University Faculty, the Faculty Senate, and the Board of Trustees. III. BUSINESS FACULTY ORGANIZATION . A. Business Faculty 1. Membership . All appointees holding academic rank in the Scott Col lege of Business constitute the

FRANCIS MARION UNIVERSITY FACULTY HANDBOOK . TABLE OF CONTENTS . ADMINISTRATIVE ORGANIZATION 1 . President’s Senior Staff 1 Selection, Evaluation, and Retention of Academic Administrators 1 . FACULTY ORGANIZATION 2 . Academic Divisions 2 . Faculty Administrative Staff 2 . Membership of the Faculty 2 . Voting Faculty Members 3 . Graduate .

FACULTY CODE Faculty Meetings through May 2020 TABLE OF CONTENTS . Chapter I The Faculty . Article I Composition of the Faculty 1 Article II Search Procedures 3 Article III Appointment and Removal of Faculty Members 5 Article IV Personn

Jul 01, 2021 · MSU Denver Faculty Employment Handbook – Effective July 1, 2021 II. CATEGORY I FACULTY – POLICIES & PROCEDURES A. Description of Category I Faculty Category I Faculty are tenure-line faculty, which means they are either: 1) tenure-track

Rockville Full-time Faculty Dana Louise Baker 2020-2022 Rockville Part-time Faculty Soyini Richards 2020-2022 TPSS Full-time Faculty Franklin Chyatte (Jeff) 2020-2022 TPSS Full-time Faculty Shelley A. Jones 2021-2023 TPSS Part-time Faculty Chloe M. Martin 2021-2023 WDCE Faculty Ketely T. De