Fft Da Fts Fu, - SSA Punjab

2y ago
131 Views
2 Downloads
1.16 MB
7 Pages
Last View : 7d ago
Last Download : 3m ago
Upload by : Kairi Hasson
Transcription

s d Fft da u"r fefprq ffr rr,r3 fmr{r'Et fts:rgrf,8, eHfu,,ifr.E'.rirr. arilirEG dH, air - 8 Furgtfnf4fr?6,*:0L72-22L222L,fu t:0L72-22L2793,)TH6, ufrrq r tr63/Ls-2o17 q/ rrifrtelud}rfifg1 rtfgg.rinr. raro 8- B-2olgt:i\ifir6 zols-zo t frfiatroftrr d ffr frEq'J grfr f,'Ffl f r{c;r'ril ss6r6 }Dt 3 ' 61ilrrri r i str 6ffi;r ir fr.tr.6.rirJ.ffi-drslre.frrc fum.t.*.rirs'.rira. (fr.d'd.) frrs zore-zo5.* vd 4rqfr Hfr frFrs. -8ffi{l{rdfi,,rrd EdNameFatherNameCategory NameMigration FromIAMARIIT SINGHIAGTARSINGHsc rR&o')DIET.IRAVINDER KAURMGHVIR SINGHSC TR&O)DIET,lalandharISONIA DEEPSURIIT SINGHSCIR&O)DIET,NabhaftT)DIET, HoshiarpurSCIR&O)DIET, HoshiarpurDIET, Nabha(17)DIET, Nabha(17)DIET, Hoshiarpurilo."-- " Iri---.--Il')luit- -Nabha(t7)Migration ToRemarksDIET, VEEN SINGI.ISINGHII(AVI'tA DEVIi3Ii.--I56t--.--tl/IIBqLBCIf--L,[ ---I1,,BCDIET, HoshiarpurDIET Deon,DIET, Nabhar1-T)ARI.JSHISATISH KUMARGeneralBathindaMutualTransferSIJKI.IPAL KAURGANGA SINGHGenerall4lrl{I1OOP CHANDGeneralDIET, MansaDIET Deon,BathindaDIET, MansaDIET Deon,BathindaBI]USHANKUMARDARSHANDIET, MuktsarDIET Deon,MutualTransferKUMARGeneralDIET, MuktsarBathindaBHAWANASOM PALSCTR&O]DIET, FaridkotDIET, JalandharDURGA DEVIPARDEEP DASSC IR&O)DIET.lalandharDIET, FaridkotNAVDEEP KAURGURSANGEElSiNGHGeneralDIET, FaridkotDIET, MuktsarSINGHIASMAIL SINGHGeneralDIET, MuktsarDIET, FaridkotSHIVAM ARORAKUMAR CHANDGeneralDIET, FaridkotDIET, FerozepurSATVEER KAURSWMN SINGHGeneralDIET, FerozeDurDIET, FaridkotSUNIL KUMARMOTIINDER PALDIET, FerozepurDIET,GurdaspurStJI(I.IDEV SING}{IJALtsIR SINGHsc (R&olsc tR&o')DIET,GurdaspurGIAN SINGHBCKAURKARNAII, SINGHBCDIET, FerozepurDIET Verka,AmritsarDIE'l', FerozepurDIET Verka,AmritsarSATVEER KAURSWR.AN SINGHGeneralDIET, FerozeDurDIET, FaridkotSHIVAM ARORAKUMAR CHANDGeneralDIET, FaridkotDIET, FerozeDurRAHUL OHRIYUDHVIR OHRIGeneralDIET, F-erozeDurDIET,GurdaspurGeneralDIET,GurdaspurDIET, FerozeDurSC TR&O)DIET, KapurthalaD ET,GurdaspurDIET,GurdaspurD ET,KAURSARABJEETJACDISH'i"f*ARCHNASANDEEP KAURtsHUSHANKASHMIR SINGHiI(UMARKUMARGeneralDIET, MuktsarDIE'I Deon,Bathindal4llrlROOP CHANDGeneralBathindaDIET, MuktsarVISHALIGeneralDIET, FaridkotDIET, LudhianaVIVEK SINGHSURINDERKOCHHARASHOK KUMARSINGHGeneralDIET, LudhianaDIET, FaridkotSUKHDEV SINGHBALBIR SINGHDIET,GUDIET, Ferozepurt,tt-STilARMA HOK KUMAR4sc ferMutualTransferDIET Deon,IIMutualTransferDIE't, FerozepurRAIAT KUMARIMutualTransferKULWANTtiMutual'IransferKAMM SINGHKAMNDEEP10MutualTransferMANDEEP KAURIIOGINDER SINGHryarm xr3'SCIR&O)MutualTransferMutualTransferMutual-L-

1,71Bs'uNil, KUMARuotttNorR pelSCSANDEEP KAURKASHMIR SINGHARCHNAGAGANPREETKAIJRSUDHANSHUCHARAKDIET, FerozeDurDIET,GurdasnurTransferSC IR&O]DIET,GurdaspurDIET, KapurthalaASHOK KUMARSC IR&O]DIET, KapurthalaDIET,GurdaspurMutualTransferI.AKHVIR SINGHGeneralDIET,GurdaspurDIET, HoshiarpurKEWAL SINGHGeneralDIET, HoshiarpurDIET,GurdaspurTR&O)JAGDISH1"920RAJAT KUMARSHARMAGeneralDIET,GurdaspurDIET, FerozeDurRAHUL OHRISIMRANJOTKAURYUDHVIR OHRIGeneralDIET, FerozepurDIET,GurdaspurKASHMIR SINGHGeneralDIET,GurdaspurDIET,lalandharSUKHDEV SINGHGeneralDIET, JalandharDIET,GurdaspurSINGHGeneralDIET, FaridkotDIET, Ludhianat,ABH SINGHGeneralDIET, LudhianaDIET, rMutualTransferAMRITPAL2tIASMEET SINGHAMANDEEPKAUR.:22General LDIET, FatehgarhDIET,GurdaspurDIET, FatehgarhSahibGeneralSahibDIET,GurdaspurCHHOTU RAMSURENDERSINGHBCDIET SangrurDIET, MansaBCDIET, MansaDIET SanerurSINGHKARNAIL SINGHsc rR&o')DIET SanerurDIET, HoshiarpurMANDAR SINGHSUKHDEV SINGHSCDIET, HoshiarpurDIET SansrurNITIKA DEVIPAWAN KUMARGeneralDIET,GurdaspurDIET, HoshiarpurNAVIEET KAURAMANDEEPKAURPREM,CHANDGeneralDIET, HoshiarpurDIET,GurdaspurLAKHVIR SINGHSCTR&O)DIET,GurdaspurDIET, HoshiarpurI{ARESH KUMARPREM LALSCTR&O)DIET, FloshiarpurDIET,GurdaspurSONAMKARNAIL SINGHBCDIET, LudhianaDIET,GurdaspurKAMBOIASHOK KUMARBCDIET,GurdaspurDIET, LudhianaNEIJ'I'UAMAR SINGHGeneralDIET,lalandharDIET.GurdaspurDIET Verka,RAIPAL purDIET Verka,AmritsarGeneralAmritsarDIET,GurdasourDIET Verka,GeneralDIET,GurdaspurDIET Verka,AmritsarKASHMIR SINGHGeneralAmritsarDIET,GurdaspurI,ABH SINGHAMRITPALGeneralDIET, LudhianaDIET, FaridkotSINGHueneralDIET, FaridkotSINGHSURIND,ERSINGItr ,: 'DIET, LudhianaDIET Verka,BCDIET,GurdaspurDIET Verka,AmritsarGURINDER KAURSINGHBCAmritsarDIET,GurdaspurASHU GARGSURIIT SINGTIPOOIA RANr2:JMANIU DEVIRAM EEPKAURSUBHMANDEEPKAURPRANSHU30AMRITANAVNEET KAURAMANDEEP31IASMEET IET Verka,33343536SCTM&B)AmritsarDIET, HoshiarpurDIET Verka,SINGHSCTM&B')DIET, HoshiarpurSUNIL NANGLUMMESH KUMARSCTR&O]DIET, LudhianaAmritsarDIET, HoshiarpurHARPREET KAURSOM NATHSCTR&O)DIET, HoshiarpurDIET, LudhianaDIET Deon,SUKHPAL neralDIET, MansaDIET Deon,BathindaHARPREET KAURSOM NATHSC[R&O)DIET, HoshiarpurDIET, LudhianaSUNIL NANGI,URAMESH:KUMARSCIR&O)DIET, LudhianaDIET, HoshiarpurMANISH SAROYSURINDER PALS.ANDEEP ansferDIET, MansaMutualTransfer3-

jrr. . ' :'--l-Z-.t-'r'i'1::jDIET Verka,37:]B39/t0414243444546NAVNEET KAURKASHMIR aspurDIET Verka,GeneralDIET,GurdaspurDIET Verka,AmritsarROHITPRITAM DASSC TM&B)AmritsarDIET,GurdaspurDIET Verka,KIRANIIT KAURAMRIK SINGHSCDIET,GurdaspurDIET SUBHMANDEEPKAURDIET,GurdaspurDIET Verka,RAIPAT AmritsarDIET,GurdaspurBCDIET. HoshiarpurDIET, Nabha(L7)IOGINDER SINGHBCDIET, Nabha(L7)DIET, HoshiarpurNARESH KUMARAMANDEEPKAURPREM LALsc tR&o)DIET, HoshiarpurDIET,GurdaspurLAKHVIR SINGHSCDIET.GurdaspurDIET, HoshiarpurNAVIEET KAURPREM CHANDGeneralDIET, HoshiarpurDIET,GurdaspurNI'I'IKA DEVIPAWAN KUMARPALWINDERGeneralDIET,GurdaspurDIET, HoshiarpurDIET Verka,SANDEEP KAURSINGHSC TM&B)DIET, HoshiarpurDIET Verka,AmritsarMANISH SAROYSUDI]ANSHUSURINDER PALSCAmritsarDIET, HoshiarpurCHAMKKEWAL SINGHGeneralDIET, HoshiarpurDIET,GurdaspurAMRIK SINGI{SCIM&B)ROHITPRITAM DASSCTM&B)MANDEEP KAURKAMMKAVITA AKHVI:R SINGHGeneralDIET,GurdaspurDIET, HoshiarDurSATNAM:SINGHBCDIET, MansaDIET,GurdaspurPARDEEP KAURTEISINGHBCDIET,GurdaspurDIET, MansaSURENDER4748MANIU DEVISINGHBCDIET, MansaDIET SansrurPOOIA RANICHHOTU. RAMBCDIET SangrurDIET, MansaMANDAR SINGHMANPREETSUKHDE]/ SINGHSC IR&O)DIET, HoshiarpurDIET SansrurSINGHMRNAItSCTR&O]DIET SangrurDIET, HoshiarpurSCIR&O)(R&O)DIET, HoshiarpurDIET,DIET, Nabha(77)DIET, HoshiarpurDIET,GurdasriurDIET, MansaSINGHLACHHMAN49505152PARVET]N SINCI]SINGHSONIA DEEPsuRllrPARDEEP KAURAMANPREETKAUR,I'EIsrlLGHSINGHSCBC-!BCDIET, MansaDIET.GurdasnurDIET Verka,SANDEEP SINGHIAGTAR SINGHSC TM&B)AmritsarAMANDEEPKAURGURSANGEEl'SINGHSC TM&B)DIET, MansaDIET Verka,AmritsarIASMAIL SINGHKULWANTSINGHGeneralDIET, MuktsarDIET, FaridkotGeneralDIET, FaridkotDIET, MuktsarSINGHNAVDEEP ferMutualTransferMutualTransferMutualTransferDIET, MansaMutualTransferDIET, utualTransferDIET Verka,DIET,GurdaspurDIET Verka,KIRANJIT T,GurdaspurDIET, FatehgarhASHU GARGAMANDEEPKAURRAM ndharDIET,GurdaspurNEETUAMAR SINGHGeneralDIET,GurdaspurDIET,lalandharRAVINDER KAURRAGHVIR SINGHDIET, JalandharDIET, Nabha(17)AMARJIT SINGHJAGTAR SINGHsc tR&o)sc rR&olDIET, Nabha(LT)DIET,lalandharJOBANPREETSINGHSUKHDEV AURKASHMIR Transfer-1-

-.-- lr--:--I-'-:---i----:575BDIET,lalandharDIET, FaridkotSC tR&O]DIET, FaridkotVI]AY KU,MARSC IR&O)NACHATAR RAMsc tR&olKARNAII, SINGHBCDIET,lalandharDIET Verka,AmritsarDIET Verka,AmritsarDIET,lalandharDIET Verka,AmritsarGIAN SINGHBCSINGHSCIM&B)SANDEEP SINGHJAGTAR SINGHSCTM&B)GURINDER KAURHARPREETSINGHBCDIET, MansaDIET Verka,AmritsarSINGHSURINDERSINGHASHOK KUMARBCDIET,GurdaspurAmritsarVIVEK SINGHSINGHGeneralDIET, LudhianaDIET, FaridkotVISHALISURINDERKOCHHARGeneralDIET, FaridkotDIET, LudhianaKAMBOIASHOK KUMARBCDIET,GurdaspurDIET, LudhianaSONAMGURPREETSINGHKARNAIL SINGHBCDIET, LudhianaDIET,GurdaspurDIET Deon,DIET, MansaDIET Deon,BathindaDIET Verka,AmritsarBathindaDURGA DEVIPARDEEP DASSCBHAWANASOM PALMANMOHAN .:;.BALWINDERTR&O)4DIET, FerozepurDIET MutualTransferDIET, JalandharDIET, FerozepurDIET Verka,AmritsarMutualTransferDIET, MansaDIET Verka,AmritsarMutualTransferDIET,GurdaspurDIET PAI,JSINGHSCIM&B)SHARANDEEPKAURBALLARD SINGHSCIM&B)MAMTANACHATAR RAMSCIR&O)MANMOHAN LALVIIAY KUMARsc tR&o)tsALLARD SINGHSCIM&B)DIET,lalandharDIET Deon,BathindaTIARPAI,SINGHSCIM&B)DIET, Mansa,65SHARANDEEPKAURGURPREETSINGH66,i,ii ais.iNo.ir: il.rirs'.,ir-s.NameFather NamePercentCategoryMutualTransferDIET, MansaDIET,lalandharDIET Verka,AmritsarMutualTransferDIET, MansaDIET Deon,BathindaMutualTransfertfr.d.*.1 frrs zoLy-zl S ffidrg Hfr.frFd t'ftifwt'oftt'mFrom DIETrSAIIOttCd DIET12thI'- -i-DIET Deon,SHAMNDEEPI1:., ALLA SINGHSINGHIAGTAR SINGH.79.1,1SC::::165.6SCIBathindaDIET, MansaDIET Deon,DIET, NabhaBathinda(17)SCDIET,lalandharBCDIET SangrurBCSCDIET, Nabhai3AIAY,KUMARSHAMBU NATH61.77BC. I'. r''l-\.4,. ,., -lIel.JlJABAJ KHANIIAFI MOHDJOBANPRETJT,]KAURKAMISINGH(L7)DIET, Nabha83.55BC(17)DIET,62.67BCDIET, FaridkotFerozepurBCDIET Deon,6VEERPAL KAURBALVIR SINGH84SCDIET, FaridkotBathindaSCDIET Deon,i:BSANDEEb KAURSATWINDERIAGSEER SINGHSINCHDHANU SINGH72.22SCDIET, FaridkotDIET,BathindaSC82.44SCFerozepurDIET, FaridkotSCDIET, FaridkotSC.DIET,LI{AIDEEP KAURSEERA STNGH82.22SCI'erozepurDIET,10VIRPAL KAURATMA SINGH81.5511iMID.EEP KAURBHOLA.SINGH82SCKapurthalaDIET, LudhianaSCGeneralDIET, RoparDIET andicapDIET,edHoshiarpurDIET, MuktsarHandicapedDIET, MuKtsarBCi1.2i:1:lrBHUPINDER KAURCHHINDERPALIARNAIL CHANDSINGHDESA SINGH75.LL62.89DIET,i.::,.,.1. GAGANDEEPMAIIINDER KUMAR81.1 1BCJ-Hoshiarpur-J .*

-5.1Lt,DIET,::EqEBtlEEr StNqH TAI}IIINIIINGE81.33SCFeroz81.55SCDIET, Ropartt7)DIET,DIET, NabhaKapurthala(17)i:t6!7'NDER SINGHMANIEET KAURGURCFIAMN SINGH81.33RAMDA,SSCDIET, FaridDIET, NabhaSCSCSCDIET, Nabha1BIASPAL SINGIIBALDDVSINGH81,56BC'.', itg2A,MANDEEP KAURMANPREET KAURSHEETA[.HARIEEiT SINGH:.,-MANPREET KAURGURSHARANJEE'tKAUR72.4471.11SCBC:2223O DEVISUKHMANPRIJE'IKAUR2SUKHDEV SINGH(17)BCDIET,-l! ILDIET, Ropar78.89GeneralHoshiarpurDIET, falandharDIET Verka,SCDIET,HoshiarpurAmritsarBCDIET,DIET Verka,KapurthalaAmritsarGeneralDIET,BALIINDER SINGH80.67 rSCKAMMIIT SINGH78BCDIET, RoparDIET. RoparFatehearh SahibDIET, Nabha(t7)SCBCDIET,J4clrr stNGH72.89DIET, RoparFatehearh SahibSCFerozenurDIET, FaridkotDIET,SCDIET, RoparFatehgarh SahibHandicapedDIET,DIET,HoshiarpurFatehsarh SahibDIET Verka,SCDIET,BCHoshiarpurAmritsarBCGeneralDIET, earh P KAURBALDEVSINGH82.22SCHandicap26.7RUPINDER KAURPARBI{IOT KAURIAGTARSINGH]ASPAL:SINGH28PRIYATILAK BAI29,GURLEEN .67edSC.SHINDER SINGH78.67SCi:.i)1.)l:MEEN U82.IUBMAMEUGeneralSCGeneralDIET,3ZHARLEEN KAUR81.8IATINDERPAL SINGHGeneralDIET, RoparFatehearh SahibGeneralDIET,33MANPREET KAUR,LABH SINGH80.67SCKapurthalaDIET, LudhianaSC34GURPREET SINGHMANGATSINGH65.11GeneralDIET SangrurDIET, MansaGeneralDIET,DIET,35KAJALJOGINDER SINGH81.56SCKapurthalaFerozepurSC36LAKHVEER KAURMUKAND SINGH87.33SCDIET, RoparDIET, LudhianaDIET, NabhaSC37.SONAMVIIAY KUMAR85.33GeneralDIET PREET SINGHBALWINDER SINGH4081.56BCKapurthalaDIET, FaridkotDIET Verka,BC60SCDIET, IET Verka,KapurthalaAmritsarSCBCDIET,DIET, FaridkotDIET,HoshiarpurKapurthalaSCDIET,DIET Verka,KapurthalaAmritsar,lt 'l{4B4ryUp El{AUBSANTOKH SINGHBO.B9-,1,:i41.HARII'T KAIJRI,AKHASINGH7General4.44. ,:4344SUMAN RANITANDEEP KAURNACHATAR IASDEEP KAURSANIEEVKUMAR82.44BCDIET, RoparFatehearh SahibBCDIET SanerurGeneralDIET,46NVROZ SINGHBALWINDER SINGHB1.BGeneralHoshiarpurDIET,47iGURINDER KAURI-IARDEVSINGH82.44SCDIET, RoparFatehsarh SahibSCDIET,4BSHAMSTIER SINGHMUKHTIAR SINGH74SCDIET, RoparFerozepurSCDIET,49i.RUPINDER I(AURSAUDA AR SINGH75.78SCDIET, RoparFatehearh SahibSCDIET,5051AMANJOTSIMRANIITJOGIND-ER SINGHKULDEEP SINGH70.67- tBC82.67SCDIET, RoparHoshiarpurDIET,DIET,LudhianaFatehgarh SahibSCDIET, FaridkotBCDIET, FaridkotSCDIET, FaridkotSCBCDIET Verka,s2RAINICHANDER SHEI(AR77BCAmritsarDIET Verka,53BEYANTKAURGURTEJ:9!IrEH77SCAmritsarDIET Verka,54.MANPREET KAURBALKAR.AN SINGH75SCAmritsar-6'

i:,,It-. .58SUKHPRL'E'I' eralDIET, LudhianaGeneralHandicapedDIET,I5657PRIYA RANIHEMPAL SINGHCHAl'THAHARINPPRPALSATWINPER icapFerozepuredLudhianaDIET SanerurDIET Verka,DIET,AmritsarKapurthalaGeneralDIET, FaridkotBCDIET SanerurGeneralLudhianaDIET TI.XUMAR72GeneralDIET,DIET Verka,59,AMRITPAL KAURNASHATAR SINGH72BC't'60MAMTAAmritsarDIET,JIWAN KUMAR80.6GeneralLudhianaDIET,6L,NAVDEEP KAURCHAMKAUR .KAURVEERPAL KAURPAWANDEEPKAURSONAMSANDEEP RANIAMANDEEP KAURSHALIKA RANIGURLI]EN SINGHHARMAN SINGHIASWINDER SINGHMKESH KUMARPREM KUMARMAKK,HAN SINGHNIRMALSINGH- .j7360SCSCSC.,KARNATIJ SINGH,72.8975.78BC!,iAVTARSINGHMALKEE:f srNGHKRISHAN LALMAKHAI{ SINGHSOMNAT.H SINGHLAKHVEER SINGHDARSHAN ehgarh SahibSCHandicapDIET,edKapurthalaDIET, IET, LudhianaDIET,GeneralDIET,KapurthalaFatehgarh SahibSCDIET SanerurGeneralDIET IET,lalandharHoshiarpurBCDIET, aSCDIET,SCSCGeneralSCDIET,73LAKHVEER SINGHBANT {NGH81.56GeneralYADWINDER74SINGHRAM rh:-i'i.UAIIS garh76SINGHAMARIEET SINGH84.89General77RISHAVVIJAY KUMAR68.22SC:7BKULVEER KAURGURMEET L SINGHPREET KAURJASTINDERSINGH81.7875.L1BCSCit.B1VIVEK KHANNAMIESH KHANNA78.22GeneralBALWIIIPER82,VISHAL SHARMAB3SAIiIBDEED SINGI{84AITNDEEP KAURSHARMA70.44GeneralSUKHW.ANT SINGH77.71MALKIT SINGH77.78 GeneralDIET, MansaDIET,lalandharGeneralGeneral-? .l,:lt1.'.i.

:;::1,':,.,,],,,':' .ffi:1)Z)3).!i,::ii,t,i'n'4l,li,:frifi rrem s FrH Effifrlrq'frlr srm i rtrfir,,r-dd Drarel firqr,ir il6t AE frrtsffi xrffira ffi dr A ffi gtg ir"rd ffilffiprrum d r rytfuifw rrs i trS rH i fu Etq3 frifi a,rrom; frr* t 'Smt.f,1-61lr,p6ilrir6 6 { dr dfa,,F farar t.irffisfrurETTETAT,itr.fr.S.am.d., qq'q'flia ryaa t: 3/L5-2017 rs/rirfrSra6rs(3)fi{fr: rirr3.ritr.6i,rir A8, &-2.s19s gsrdl' to. ffiift.ri O fse'' rr3 d?T d'-d rs ftE aftnfr 6tgr ];L)/sTfu 1fry.ar .fix. f dr), ee,irVtr\ a .\. S.Ffr.rirE.S.d ffietfr'q 6 eir A ffi{r,r' ri rAfu fsr 5rS dg ?ff6s d? Esr s'irtrfr"q O ffi'ffifl,{'tis'i fu fw yq}r2) Lrro fl{frru, ffrq- fiffrtir{'x.r3 fgrfgr ffi,gil3 erqr ffi ar-3 sgo g gfrs dirr trffi Tc.furrrr r t ,lnrcl frEq. fr Login Id frdE61crdffi rd'fr r r,frE.rtrr.e.)ffvts#;rrtffiBrsra\,tyJ-!i,

KOCHHAR SURINDER KOCHHAR General DIET, Faridkot DIET, Ludhiana Mutual Transfer VIVEK SINGH ASHOK KUMAR SINGH General DIET, Ludhiana DIET, Faridkot SUKHDEV SINGH BALBIR SINGH SC IR&O) DIET,GU DIET, Ferozepur

Related Documents:

SSA-561-U2 SSA-562-UJ . SSA-62)-C2 . Obsolete Obsolete . SSA-625 Obsolete SSA-632-F4 SSA-633-UJ Obsolete . SSA-655-U2 Old Number . SSA-525 and SSA-525B HA-53O SSA-533 SSA-553 SSA-561 SSA-562 . SSA-562A . SSA-623 SSA-62JA SSA-623B SSA-623B(PR) SSA-624 SSA-624A SSA-624B SSA-624PR . SSA-632 . SSA-633 . SSA-63

Form SSA-150 10,000 Form SSA-561-U2 *250 Form SSA-1560-U4 350 Form SF-180 *200 Form SSA-1588 *100 Form SSA-4588 OP1 – OP6 *50 each Form SSA-21 *100 Form SSA-1724 52,000 Form SSA-1372-BK *100 * Indicates annual volume. C

§ SSA-827 (Authorization to Disclose Information to SSA) [ SAMPLE FORM ] [ BLANK FORM ] § SSA-1696 (Claimant’s Appointment of Representative) [ SAMPLE FORM ] [ BLANK FORM ] § SSA-3380 (Adult Third Party Function Report) [ SAMPLE FORM ] [ BLANK FORM ] § SSA-8240 (Authorization for SSA to Obtain Wage/Employment Information)

AES Encryption - A multiprocessor AES encryption implementation FFT Filter - a multiprocessor FFT filter using shared memory FFT Filter 2 - a multiprocessor FFT filter using communication chan

The numpy.fft.fft() Function The fft.fft() function accepts either a real or a complex array as an input ar

Mar 10, 2021 · SSA-89 Version 12-2020 The Social Security Administration (SSA) has published a revised version of Form SSA-89 (12-2020), authorization for the SSA to release Social Security Number (SSN) Verification. FSM will require this document in loan files with applications dated June 1, 2021

Only SSA can determine whether there is good cause for a missed appeal deadline. 2. Ensure the SSA-561-U2, A Request for Reconsideration , ismust be filed within 60 calendar days of the SSI/SSDI initial application denial and include: 1. A completed iAppeal (SSA-561 and SSA-3441); 2. A, along with a signed and dated

Apr 08, 2013 · The original Authorization to Disclose Information to SSA(SSA 827) and Appointment of Representative (SSA 1696-U4) forms signed by the client must be sent to SSA in this packet, as SSA requires “wet” signatures on these forms. If a client refuses to sign the authorization the vendor must work to address the