Olycksutveckling Dödsolyckor På . - Trafikverket.se

2y ago
47 Views
1 Downloads
1.17 MB
92 Pages
Last View : 10d ago
Last Download : 8m ago
Upload by : Averie Goad
Transcription

Olycksutvecklingoch djupstudier avdödsolyckor påmotorcykel ochmopedUnderlag 2.0

Mc, Moped - olycksutveckling

Utveckling av antalet omkomna per 997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Källa: Polisrapporterade trafikolyckor, STRADA

Utveckling av antalet omkomna oskyddade klister40Gående30201001997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Källa: Polisrapporterade trafikolyckor, STRADA

Utveckling av antalet omkomna motorcyklister och mopedister itrafiken, 0200jan- jul- jan- jul- jan- jul- jan- jul- jan- jul- jan- jul- jan- jul- jan- jul- jan- jul- jan- jul- jan- jul- jan- jul- jan- jul- jan- jul- jan- jul- 10Källa: Polisrapporterade trafikolyckor, STRADA

Utveckling av antalet svårt skadade motorcyklister och mopedister itrafiken enligt polisuppgifter, rullande 8jan-09jul-09jan-10jul-10jan-11jul-110Källa: Polisrapporterade trafikolyckor, STRADA

Andel omkomna motorcyklister och mopedister, jämfört med allaomkomna i trafiken16%14%12%10%MC8%Moped6%4%2%0%1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Källa: Polisrapporterade trafikolyckor, STRADA

Utveckling av antalet svårt skadade oskyddade trafikanterenligt 400Cyklister300Gående20010001997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Källa: Polisrapporterade trafikolyckor, STRADA

Utveckling av antalet omkomna och svårt skadade barn (0-17 år) itrafiken enligt polisuppgifter per cykelmoped100personbilbuss500Källa: Polisrapporterade trafikolyckor, STRADA

Mc - allmänt

350000900800300000700250000MiljontalAntal motorcyklar i trafik kontra trafikarbete 2005200620072008200920102011*0motorcyklar i trafikkörsträcka (km)Antalet motorcyklar i trafik och körsträcka har fördubblats de senaste 10-12 åren

Utveckling av antalet omkomna 3730201001997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011481motorcyklister omkom i vägtrafiken de senaste 10 årenKälla: Polisrapporterade trafikolyckor, STRADA

Utveckling av antalet svårt skadade motorcyklister 7 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20113522 motorcyklister skadades svårt i vägtrafiken de senaste 10 årenKälla: Polisrapporterade trafikolyckor, STRADA

Utveckling av omkomna och svårt skadade motorcyklister kontraantal motorcyklar i trafik450350 000400300 000350250 000300250200 000200150 000150100 00010050 00050001998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*OmkomnaSvårt skadadeMotorcyklar i trafikenRisken för att omkomma eller skadas svårt har minskat de senaste årenKälla: Polisrapporterade trafikolyckor, STRADA

Utveckling av risk att omkomma eller skadas svårtper fordon kontra ålder 0DSS/ 100 000 fordonmedian ålder mc-ägareMc-ägarens medianålder har fördubblats under de senaste 20 årenEn del av minskningen av olycksrisken på mc kan bero på ett dettaKälla: Polisrapporterade trafikolyckor samt Transportstyrelsens körkortsregister

Antal omkomna och svårt skadade per 1000 olyckor medpersonskador 9861985198419830Risken att omkomna eller skadas svårt per olycka har minskat i pb men inte på mcKälla: Polisrapporterade trafikolyckor, STRADA

Åldersfördelning i olyckor med omkomna (127) och svårt skadade(964) motorcyklister 2009-2011500450400350300250Omkomna200Svårt skadade150100500 1818-2425-4950-6465-Källa: Polisrapporterade trafikolyckor, STRADA

Åldersutveckling i dödsolyckor med motorcyklar 2003-201180%70%60% 1850%18-2440%25-4930%50-6420% : Polisrapporterade trafikolyckor, STRADA

Åldersutveckling i olyckor med svårt skadade motorcyklister2003-201170%60%50% 1840%18-2425-4930%50-6420% : Polisrapporterade trafikolyckor, STRADA

Åldersfördelning i olyckor med omkomna (259) och svårt skadade(1830) motorcyklister 2005-201070605040Omkomna30Svårt skadade201005101520253035404550556065707580Källa: Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor

Skadade på motorcykel per olyckstyp60%DödadeSvårt skadade50%Allvarligt eViltAnnatDe flesta som omkommer och skadas på motorcykel gör det i singelolyckorKälla: Polis- och sjukvårdsrapporterade trafikolyckor, STRADA

Olyckstyp i dödliga (127) och svåra olyckor (910) med motorcyklar2009-201160%50%40%omkomna30%svårt skadade20%10%Motsvarar iltAnnatMinst 4 av 10 som omkom på motorcykel gjorde det i singelolyckorKälla: Polisrapporterade trafikolyckor, STRADA

Händelseförlopp i korsningsrelaterade dödsolyckor med motorcyklar2005-2011 (99 olyckor)Avsvängande47 %Korsande kursBil30 %McMcBil20 %BilMcMotsvarar utfallet2005-2008I nästan samtliga korsningsolyckor har bilisten kört ut eller svängt framför motorcyklistenI 7 av 10 olyckor har mc-föraren kört mer än 10 km/h över skyltad hastighetI 4 av 10 olyckor har mc-föraren kört mer än 30 km/h över skyltad hastighetKälla: Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor

Händelseförlopp i mötesrelaterade dödsolyckor med motorcyklar2005-2011 (39 olyckor)18 %10 %Bil62 %Bil10 %McMcMotsvarar utfallet2005-2008I 8 av 10 mötesolyckor kom motorcykeln över i mötande körfält.Källa: Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor

Händelseförlopp i omkörningsrelaterade dödsolyckor med motorcyklar2005-2011 (7 olyckor)McBilMcBil86 %BilBil14 %Motsvarar utfallet2000-2007Få motorcyklister omkom i omkörningsrelaterade olyckor.I mer än 8 av 10 omkörningsolyckor stod motorcykeln för omkörningen.Källa: Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor

Mc – fordon

Mc-klasser och modeller inblandade i dödsolyckor2009-2011STREETStandard / CU2BMWK 1200 RS1HondaVFR 8001HondaCBR 1000 F1ApriliaLeonardo125HondaCB 1100SF1H.D.ombyggd1HondaGL 18002SuzukiGSX 11001HondaCBR 1000RR3GileraRunner1801KawasakiZ 7501H.D.FXDB1HondaST 1300 A1SuzukiTL 10001HondaCBR 1000XX3KymcoXCITING5001KTMDuke 9901H.D.XL 12001Yamaha FJR 13002HondaCBR 6001MotoginoRace 12511H.D.FXDCI1HondaCBR 9004PeugeotSV 1251PiaggioET41Moto Guzzi Nevada 750SuzukiGSF 6002H.D.FLHRCI2YamahaFZR 10002SuzukiGSX 7501H.D.Electra1SuzukiGSXR 10006SuzukiGSF 12001H.D.FXDB1SuzukiGSXR 13001YamahaFZ 1N1H.D.FS21SuzukiGSXR 6003YamahaMT 031HondaVTX 18001YamahaR18YamahaFZ 6N1KawasakiVN 15002YamahaR63YamahaXZ 5501KawasakiVN 16001BMWS 1000RR1SuzukiVZ 800Marauder1DucatiSS 9001SuzukiIntruder15001KawasakiZX 10R3YamahaXVS 13001KawasakiZX 6R2YamahaVirag 5351KawasakiZX 6001YamahaXVS 11002KawasakiZX 9003YamahaVirago 2501KawasakiZXT 10D1YamahaXVS 65011* Källa: djupstudier avolyckor

Mc-klasser och modeller inblandade i dödsolyckor2009-2011OFFROADOreg. crossAntalYamahaYZ 1251YamahaYZ 2501SuzukiJR 80KTM525 SXSupermotoHusaberg FS 650EAntalOn /offAntalReg. enduroAntal2BMW650 X1HondaCR 25011BMWF 6501YamahaYZF 45011Honda2KTM530 EXC11HondaXRV 750Transalp600Tiger 955KTM990 SMTTriumph11Källa: Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor

Andel mc-klasser inblandade i dödsolyckor2009-2011 (127 omkomna)45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%40% av motorcyklar i dödsolyckor var en SupersportSupersport utgör mindre än 10% av motorcyklarna i trafikKälla: Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor

Mc-klasser inblandade i dödsolyckor2002-2011 (435 0320042005200620072008200920102011Antalet omkomna på Supersport är fortsatt högtSupersport utgör mindre än 10% av motorcyklarna i trafikKälla: Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor

Prognos av trafikarbete av ABS på mcAntagande om 100 % ABS i nyförsäljning 2017 i samband med lagstiftning100%90%80%70%60%50%Antagande om nyförsäljning med %30%20%10%0%20002005Andel trafikarbete 2000-201120102015Framskrivning 2012-20202020

Mc-väg

Väghållare i olyckor med omkomna (127) och svårt skadade (910)motorcyklister 2009-201180%70%60%50%omkomna40%svårt skadade30%20%Motsvarar 7 av 10 omkom och 6 av 10 skadades svårt på det statliga vägnätetKälla: Polisrapporterade trafikolyckor, STRADA

Vägtyp i olyckor med omkomna (127) och svårt skadade (910)motorcyklister 2009-201170%60%50%40%omkomna30%svårt skadade20%10%0%Annan allmänvägEnskild : Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor

Hastighetsgräns i olyckor med omkomna (127) och svårt skadade(910) motorcyklister45%40%35%30%25%20%omkomna15%svårt skadade10%5%Motsvarar utfallet2005-20080%30-50 km/h70-80 km/h90 km/h100-110-120km/hokäntFlest motorcyklister omkom på 70-80-vägarKälla: Polisrapporterade trafikolyckor, STRADA

Trafikflöde (årsdygnstrafik) i dödsolyckor med motorcyklar (n 114)och personbilar (n 577) 2009-201125%20%15%mc10%pb5%0%0-499500-999 1000-1999 2000-3999 4000-5999 en omkomna på motorcykel och i personbil fördelar sig relativt lika mellan vägarmed olika trafikflödeKälla: Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor

Krockobjekt i dödliga singelolyckor med motorcyklar2009-2011 (48 bommetalldekorationväggvägtrummaparkerad ikevolt/vält10%annat29%5471456111111148Motsvarar utfallet2005-200810%I 3 av 10 singelolyckor omkom motorcyklisten i kollision med räcke,vilket motsvarar 1 av 10 av totalt antal omkomnaKälla: Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor

Utveckling av antalet omkomna i kollision med alla typer -20052006-20072008-20092010-2011Ca 5 motorcyklister respektive bilister omkommer per år i kollision med räcke.Källa: Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor

Platstyp räckesolyckor (n 0%10%0%KurvaRaksträckaKälla: Trafikverkets studie av mc-olyckor i räcke, 2011

Räckesplacering (n ke, vänster Sidoräcke, högersidasidaOkäntKälla: Trafikverkets studie av mc-olyckor i räcke, 2011

”Skyddsobjekt” – vad står bakom räcket?(n 84)50%38%40%30%23%20%23%14%10%2%0%Bro, viadukt Dike, släntDike, träd,eller vatten eller liknande stenar tKälla: Trafikverkets studie av mc-olyckor i räcke, 2011

Hur träffades räcket? (n 84)40%30%36%29%23%20%13%10%0%Gled/Kanade inRakt Sattin ochochpåEJ flögSattpåflög Rakt inöver och motorcykelöver ochmotorcykelföll EJ överföll över räcketräcketAnnat/OkäntKälla: Trafikverkets studie av mc-olyckor i räcke, 2011

Räckestyp (n VajerW-profilÖvrigtOkäntKälla: Trafikverkets studie av mc-olyckor i räcke, 2011

DSS-kvot på vägar 90 km/h70%60%50%60%52%55%44%40%30%20%10%0%Vajer (n 29) Kolswa (n 9)W-profil(n 20)K W (n 29)Kohlswa VajerW-profilK fil0,440,571,000,74K W0,580,790,741,00inga statistiskt signifikanta skillnader i- skaderisk mellan olika räckestyperInga signifikanta skillnader finns i skaderisk mellan olika räckestyper.Källa: Trafikverkets studie av mc-olyckor i räcke, 2011

Brister i vägbanan i dödsolyckor medmotorcyklar 2009-2011 (114 olyckor)2%3%4%inga bristerrullgrusspårbildning/nivåskillnadasfalt med låg friktion91%Motsvarar utfallet2004-2007I 1 av 10 olyckor har vägbanan bedömts haft brister av avgörande betydelse.Källa: Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor

Mc-användning

Könsfördelning i olyckor med omkomna (127) och svårt skadade(910) motorcyklister kontra placering rarepassagerareNästan 9 av 10 som omkom eller skadades svårt på mc var manliga förareKälla: Polisrapporterade trafikolyckor, STRADA

Körkortsförvärv i dödsolyckor medmotorcyklar 2009-2011 (114 omkomna)8%20%fått25%tagitmc-kort saknasokänt46%* Fram t.o.m. 1975 fickman A-behörighet utanatt avlägga särskilt provnär man tog B-körkort.Motsvarar utfallet2004-2007En av 4 saknade A-körkortKälla: Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor

Körkortstid i dödsolyckor med motorcyklar2009-2011 (67 omkomna)80%70%60%50%40%med supersport30%20%10%0% 11-23-4 4ÅrAv de som omkom inom 3 år efter att ha tagit körkort, körde 2 av 3 supersportKälla: Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor

Åldersfördelning av omkomna (303) kontra mc-klass 2005-20111412108Andra 80De flesta som omkommer på supersport är yngre än 50 år.Källa: Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor

Ägartid i dödsolyckor med motorcyklar2009-2011 (68 omkomna)40%35%30%25%20%med supersport15%10%5%0% 11-23-4 4ÅrAv de som har ägt motorcykeln korta tid än 3 år, körde 2 av 3 supersportKälla: Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor

Ägarförhållande i dödsolyckor medmotorcyklar 2009-2011 (114 omkomna)1%14%2%förare ägareoregistrerad7%inom familjenokänd låntyp9%spontanlån63%4%stulenokäntMotsvarar utfallet2004-2007Var tredje omkommen motorcyklist ägde inte motorcykeln i olyckan.Källa: Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor

Bedömd hastighet i dödsolyckor medmotorcyklar 2009-2011 (114 omkomna)32%37%inomskyltadövermycket överSkyltad max 10 km/h överskyltad hasighetÖver 10-30 km/h över skyltadhastighetMycket över mer än 30 km/höver skyltad hastighet32%Motsvarar utfallet2005-2008Endast 3 av 10 omkomna mc-förare har bedömts köra inom tillåten hastighetsgräns.Källa: Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor

Hastighetsöverskridning i dödsolyckor medmotorcyklar med bedömd hastighet över eller mycketöver skyltad hastighet 2009-2011 (78 omkomna)80%70%60%50%40%30%20%övermycket över10%0%7 av 10 mc-förare som körde mycket över skyltad hastighet körde SupersportKälla: Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor

Alkohol och droger i dödsolyckor med motorcyklar2009-2011 (114 omkomna)15%4%alkoholalkohol och droger11%drogerokänt59%11%övriga olyckorNästan 1 av 3 omkommen mc-förare var alkohol- eller drogpåverkad(för perioden 2005-2008 var det 1 av 4)Nästan hälften av de påverkade förarna var påverkade av andra droger än alkohol(en fördubbling från perioden 2005-2008)Källa: Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor

Hjälmanvändning i dödsolyckor med motorcyklar2009-2011 (114 omkomna)7%8%rätt använd hjälmhjälm har använts,okänt om tappat18%tappat hjälm67%utan hjälmMotsvarar utfallet2005-2008Minst var sjätte omkommen motorcyklist saknade eller tappade hjälmen.Källa: Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor

Korrelationer hjälm, körkort, alkohol, hastighet i dödsolyckor med mc2009-20111%Ej hjälmtotalt 7%1%Inget mc-körkorttotalt 25%1%3%1%8%Alkoholpåverkadtotalt 19%3%4%3%Inga avdessariskfaktorer:totalt 42%Hastighet mkt övertotalt 37% 6 av 10 omkomnamotorcyklister var antingenalkoholpåverkade ellersaknade hjälm /mc-körkorteller körde mycket för fort. Nästan alla omkomnamotorcyklister utan hjälm varalkoholpåverkade och/ellersaknade mc-körkort. En femtedel av de omkomnamotorcyklisterna hadehastighet som enda riskfaktor.5%4%22%Källa: Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor

Utveckling av andelen omkomna motorcyklister med extremtbeteende, 2005-201080%Extremt beteende (totalt)Alkohol/drogerAggressiv körningEj körkortMycket över 7200820092010Källa: Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor

Dödsolyckor med förare utan mc-körkort 2005-2010antal%SingelolyckorMedelålder förareAlkohol eller drogerOm alkohol, medel promilleFörare är juridisk ägareFörare utan hjälmCross/enduro mcSupersport mcOregistrerad mcAvställd mcBedömd hastighet mkt överhastighetsgränsMörker, gryning eller skymningGlesbebyggt områdeKommunal gatadödsolyckor utan mc-kortalla ödsolyckor med förare utan körkort skiljer sig markant från övriga dödsolyckor.Källa: Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor

Körkortsförvärv i dödsolyckor med motorcyklar kontra trafikarbete2004-2007 (200 omkomna)60%50%40%andel dödadeandel trafikarbete30%20%10%0%tagitfåttAndelen omkomna mc-förare som fått A-körkort ärklart underrepresenterade jämfört med trafikarbetetKälla: Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor

Moped – allmänt

Antal födda140 000120 000100 00080 000Antal födda60 00040 00020 985198419831982198119800Antalet 15-åringar har minskat med 30 % under de senaste 5 åren.From 2015 år kommer antalet att öka igen.

Försäljning av mopeder, 2001-20114000035000300002500020000Klass 115000Klass 02011Källa: McRF

Antal registrerade respektive avställda mopeder klass 1250 000200 000150 000avställda i junii trafik i juni100 00050 00002000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Antalet registrerade klass 1-mopeder har ökat över tiden,mitt i sommaren är dock hälften av klass 1-mopederna avställdaKälla: SCB och Trafikanalys

Utveckling av antalet omkomna mopedister2018161412klass 1klass 210864201998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*De senaste tio åren har ca 12 mopedister omkommit per årUnder de senaste åren omkom flest på klass 1 mopederKälla: Polisrapporterade trafikolyckor, STRADA

Utveckling av antalet svårt skadade mopedister enligt polisuppgifter400350300250klass 1klass 22001501005001998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011From okt 2009krävs AM-körkortför klass 1- ochförarbevis förklass 2-mopedenUnder de senaste åren skadades flest svårt på klass 1 mopederAntalet svårt skadade mopedister har minskat kraftigt 2010 och 2011.Källa: Polisrapporterade trafikolyckor, STRADA

Utveckling av antalet omkomna och svårt skadade mopedisterper mopedklass400350300250Klass 1200Klass 2150Totalt10050Klass 2 ärInkl a: Polisrapporterade trafikolyckor, STRADA

Åldersfördelning i olyckor med omkomna (78) och svårt skadade(1916) mopedister, rt skadade22%5%10%13%8% 8%2%0%-1415-1718-2425-6465-4 av 10 av dem som omkom samt 7 av 10 som skadades svårt på moped var barn (-17 år)Källa: Polisrapporterade trafikolyckor, STRADA

Åldersfördelning i olyckor med omkomna och svårt skadademopedister, 2005-2009700600500400Omkomna300Svårt skadade2001000-101520253035404550556065 Källa: Polisrapporterade trafikolyckor, STRADA

Åldersfördelning i olyckor med omkomna (31) och svårt skadade(1290) barn på moped, 2005-201170%60%50%40%omkomna30%svårt skadade20%10%0%345678910 11 12 13 14 15 16 17De flesta barn som omkom och skadades svårt var 15 årKälla: Polisrapporterade trafikolyckor, STRADA

Åldersutveckling i olyckor med svårt skadade mopedister2002-2011Källa:

Excelior okänt 1 H.D. FLHTCU 2 BMW K 1200 RS 1 Honda VFR 800 1 Honda CBR 1000 F 1 Aprilia Leonardo 125 1 Honda CB 1100SF 1 H.D. ombyggd 1 Honda GL 1800 2 Suzuki GSX 1100 1 Honda CBR 1000 RR 3 Gilera Runner 180 1 Kawasaki Z 750 1 H.D. FXDB 1 Honda ST 1300 A 1 Suzuki TL 1000 1 Honda CBR 1000 XX 3 Kymco

Related Documents:

manager, responsible for the construction, operation and maintenance of Swedish railways (Trafikverket 2019). Maintenance in Sweden is performed by contractors on behalf of Trafikverket. All activities that require secure access to the railway . Maintenance is " an activity aiming to maintain something in good working order, prevent

TMALL 0004 Rapport generell 3.0 . Trafikverket . Postadress: Sundsbacken 2-4, Box 809, 971 25 Luleå E

ASTM C 1702 external mixing Sample 1 Sample 2 Not tested Cement, g 9.81 3.38 Water, g 4.90 1.69 Sand reference, g 37.37 12.61 Test duration, h 168 168 3. Results and Discussion 3.1 Signal to noise Figure 1 shows the heat flow measured from the sample cell charged with sand that displayed the highest overall heat flow. This was taken as a measure of noise for the purpose of this study. Figure 1 .

When one pack is intended for marketing in several Member States,, this box will contain different information relevant for each Member State. Assembling different information for different Member States in the 'blue box' could be achieved in practice 7 The "blue box" is a boxed area included in the labelling, with a blue border, aimed at .

Broadcasting: Our strategy & targets at a glance By making sustainability all of our business, working to deliver: Efficient, low impact operations and a thriving sustainable workforce. We will: - Cut our carbon emissions by 24% by 2022 in line with a science based reduction target - Buy renewable energy - Operate buildings and technology efficiently - Provide training for staff, creating .

role to play in the child’s acquisition of language. Both remind us of the need to consider individual difference when we teach language, the importance of practice and the need to consider the whole child. There are also similarities on their ideas on the concepts modelling, imitation and observation. However, there are a number of differences between the theories of language acquisition by .

CRIMINAL PROCEDURE CODE The National Assembly deliberated and adopted, The President of the Republic hereby enacts the law set out below: BOOK I GENERAL PROVISIONS PART I PRELIMINARY PROVISIONS Section 1: This law instituting the Criminal Procedure Code stipulates the ruIes which deal particularIy with: (a) the investigation of offences; (b) the search and identification of offenders; (c) the .

6 THE FACTORIES ACT, 1948 ACT NO. 63 OF 19481 [23rd September, 1948.] An Act to consolidate and amend the law regulating labour in factories. WHEREAS it is expedient to consolidate and amend the law regulating labour in factories; It is hereby enacted as follows:— CHAPTER I