Dynamic Insights For Sales Executives (DISE)

2y ago
30 Views
3 Downloads
2.75 MB
13 Pages
Last View : 11d ago
Last Download : 4m ago
Upload by : Maxine Vice
Transcription

Dynamic Insights for Sales Executives(DISE)Run the Business DashboardDoug WilsonCisco SAP AllianceNovember, 2014

Business Challenge & HANA SolutionDISELegacyMBR: My Business Reports of Bookings by Level Overall Plan AttainmentSFDC & OMF: Pipeline ForecastingPowerPoint & Excel: All other information, e.g.Architecture & Partner Limited ad-hoc drill-downsStale reports, disparate data sets,and manual work limit insights 2013-2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.DISEOne System: Multiple Data Sets Plan, Forecast, Bookings andPipeline dataSummary and Drill-Down Views: Ability to show performance,comparisons and trends Theater, Country, Segment, GTM Customer, Partner, Architecture/BEMobile Accessibility:Today: Desktop, iPad & iPhoneVery intuitive, user-friendly tool withdynamic reports with real-time &consistent quality dataCisco Confidential2

DISE Run The Business DashboardThe DISE RTB Dashboard enables automated, self-serve access to Plan, Forecast, Bookings andPipeline information in a consolidated view set for Cisco Sales Management.DISE RTB Dashboard capabilities include: Bookings Linearity compared to Quarterly ForecastVisibility to Top Opportunities (Commit and Upside)Trends in Forecast AccuracyDrill-down capability to lowest Sales Level for Product or ServiceNear real-time Bookings performance v. Forecast by Week, Month and QuarterMulti-dimensional Bookings and Bookings Growth trends by Sales Level, BE, Segment and Country 2013-2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.Cisco Confidential3

DISE Run The Business DashboardThe DISE RTB Dashboard enables automated, self-serve access to Plan, Forecast, Bookings andPipeline information in a consolidated view set for Cisco Sales Management.710,830,879 rows of Pipeline data553,884,879 rows of Bookings data76,756,764 rows of Forecast dataPlus all the contextual data (customers, products, etc.)DISE RTB Dashboard capabilities include: Bookings Linearity compared to Quarterly ForecastVisibility to Top Opportunities (Commit and Upside)Trends in Forecast AccuracyDrill-down capability to lowest Sales Level for Product or ServiceNear real-time Bookings performance v. Forecast by Week, Month and QuarterMulti-dimensional Bookings and Bookings Growth trends by Sales Level, BE, Segment and Country 2013-2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.Cisco Confidential4

Legacy Challenges - Architecture 2013-2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.Cisco Confidential5

Self ServiceClientPipeline(Every Hour)OMFExplorerForecast(Every 5 Minutes)DashboardITAuthoredMisc. DataEDWLoad BalancedBookings(Every 15 minutes)Tidal EnterpriseSchedulerMonitoring 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.CenterityMonitoringCisco Confidential6

Potential Cost Savings - DISE RTBPotentialTimeSavings perQuarter **RolesPotentialSales UsersQ1AdoptionTarget *AVP6646448 hoursOD2342102,047 hoursRM6094874,748 hoursTotal9097437,243 hours* AVP 70%, OD 90%, RM 80%** Estimated 45 minutes per week 2013-2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.Cisco Confidential7

Actual900656500Q1FY14 2013-2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.Q2FY14Q3FY14Q4FY14Q1FY15Cisco Confidential8

ROI Summary for Cisco UCS as a Platform for SAPHANA and Other SAP Mission-Critical ApplicationsBusiness Value Benefits: AverageAnnual Benefits per 100 UsersBusiness Productivity 3,108Key Performance ImprovementsRealized from Customers WhoDeployed Cisco UCSRisk Mitigation andUser Productivity 2,580Infrastructure CostReduction 701IT Staff Productivity 2014 IDC, Document #250419 2013-2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 3,172Cisco Confidential9

2013-2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.Cisco Confidential10

SAP on CiscoWhere toFind MoreInformationwww.cisco.com/go/sap IDC paper describing thedetails of their findings forBusiness Value of Cisco forSAP Cisco SAP Solutions Case Studies Technologies 2013-2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.Cisco Confidential11

Q&A

Thank You

Dynamic Insights for Sales Executives (DISE) Doug Wilson Cis

Related Documents:

Bruksanvisning för bilstereo . Bruksanvisning for bilstereo . Instrukcja obsługi samochodowego odtwarzacza stereo . Operating Instructions for Car Stereo . 610-104 . SV . Bruksanvisning i original

10 tips och tricks för att lyckas med ert sap-projekt 20 SAPSANYTT 2/2015 De flesta projektledare känner säkert till Cobb’s paradox. Martin Cobb verkade som CIO för sekretariatet för Treasury Board of Canada 1995 då han ställde frågan

service i Norge och Finland drivs inom ramen för ett enskilt företag (NRK. 1 och Yleisradio), fin ns det i Sverige tre: Ett för tv (Sveriges Television , SVT ), ett för radio (Sveriges Radio , SR ) och ett för utbildnings program (Sveriges Utbildningsradio, UR, vilket till följd av sin begränsade storlek inte återfinns bland de 25 största

Hotell För hotell anges de tre klasserna A/B, C och D. Det betyder att den "normala" standarden C är acceptabel men att motiven för en högre standard är starka. Ljudklass C motsvarar de tidigare normkraven för hotell, ljudklass A/B motsvarar kraven för moderna hotell med hög standard och ljudklass D kan användas vid

LÄS NOGGRANT FÖLJANDE VILLKOR FÖR APPLE DEVELOPER PROGRAM LICENCE . Apple Developer Program License Agreement Syfte Du vill använda Apple-mjukvara (enligt definitionen nedan) för att utveckla en eller flera Applikationer (enligt definitionen nedan) för Apple-märkta produkter. . Applikationer som utvecklas för iOS-produkter, Apple .

och krav. Maskinerna skriver ut upp till fyra tum breda etiketter med direkt termoteknik och termotransferteknik och är lämpliga för en lång rad användningsområden på vertikala marknader. TD-seriens professionella etikettskrivare för . skrivbordet. Brothers nya avancerade 4-tums etikettskrivare för skrivbordet är effektiva och enkla att

Den kanadensiska språkvetaren Jim Cummins har visat i sin forskning från år 1979 att det kan ta 1 till 3 år för att lära sig ett vardagsspråk och mellan 5 till 7 år för att behärska ett akademiskt språk.4 Han införde två begrepp för att beskriva elevernas språkliga kompetens: BI

instruction method where learners of different levels form small groups and work together towards a specific objective. Learners take the responsibility of their own learning and of those in the group so the success of one member is a success of all members. Piaget (1932, in Webb, 2009: 3) argues that cognitive conflict leads to higher levels of reasoning and learning. When a student notices a .