Dynamic Insights For Sales Executives (DISE)

1y ago
12 Views
2 Downloads
2.75 MB
13 Pages
Last View : 1m ago
Last Download : 2m ago
Upload by : Maxine Vice
Transcription

Dynamic Insights for Sales Executives(DISE)Run the Business DashboardDoug WilsonCisco SAP AllianceNovember, 2014

Business Challenge & HANA SolutionDISELegacyMBR: My Business Reports of Bookings by Level Overall Plan AttainmentSFDC & OMF: Pipeline ForecastingPowerPoint & Excel: All other information, e.g.Architecture & Partner Limited ad-hoc drill-downsStale reports, disparate data sets,and manual work limit insights 2013-2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.DISEOne System: Multiple Data Sets Plan, Forecast, Bookings andPipeline dataSummary and Drill-Down Views: Ability to show performance,comparisons and trends Theater, Country, Segment, GTM Customer, Partner, Architecture/BEMobile Accessibility:Today: Desktop, iPad & iPhoneVery intuitive, user-friendly tool withdynamic reports with real-time &consistent quality dataCisco Confidential2

DISE Run The Business DashboardThe DISE RTB Dashboard enables automated, self-serve access to Plan, Forecast, Bookings andPipeline information in a consolidated view set for Cisco Sales Management.DISE RTB Dashboard capabilities include: Bookings Linearity compared to Quarterly ForecastVisibility to Top Opportunities (Commit and Upside)Trends in Forecast AccuracyDrill-down capability to lowest Sales Level for Product or ServiceNear real-time Bookings performance v. Forecast by Week, Month and QuarterMulti-dimensional Bookings and Bookings Growth trends by Sales Level, BE, Segment and Country 2013-2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.Cisco Confidential3

DISE Run The Business DashboardThe DISE RTB Dashboard enables automated, self-serve access to Plan, Forecast, Bookings andPipeline information in a consolidated view set for Cisco Sales Management.710,830,879 rows of Pipeline data553,884,879 rows of Bookings data76,756,764 rows of Forecast dataPlus all the contextual data (customers, products, etc.)DISE RTB Dashboard capabilities include: Bookings Linearity compared to Quarterly ForecastVisibility to Top Opportunities (Commit and Upside)Trends in Forecast AccuracyDrill-down capability to lowest Sales Level for Product or ServiceNear real-time Bookings performance v. Forecast by Week, Month and QuarterMulti-dimensional Bookings and Bookings Growth trends by Sales Level, BE, Segment and Country 2013-2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.Cisco Confidential4

Legacy Challenges - Architecture 2013-2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.Cisco Confidential5

Self ServiceClientPipeline(Every Hour)OMFExplorerForecast(Every 5 Minutes)DashboardITAuthoredMisc. DataEDWLoad BalancedBookings(Every 15 minutes)Tidal EnterpriseSchedulerMonitoring 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.CenterityMonitoringCisco Confidential6

Potential Cost Savings - DISE RTBPotentialTimeSavings perQuarter **RolesPotentialSales UsersQ1AdoptionTarget *AVP6646448 hoursOD2342102,047 hoursRM6094874,748 hoursTotal9097437,243 hours* AVP 70%, OD 90%, RM 80%** Estimated 45 minutes per week 2013-2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.Cisco Confidential7

Actual900656500Q1FY14 2013-2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.Q2FY14Q3FY14Q4FY14Q1FY15Cisco Confidential8

ROI Summary for Cisco UCS as a Platform for SAPHANA and Other SAP Mission-Critical ApplicationsBusiness Value Benefits: AverageAnnual Benefits per 100 UsersBusiness Productivity 3,108Key Performance ImprovementsRealized from Customers WhoDeployed Cisco UCSRisk Mitigation andUser Productivity 2,580Infrastructure CostReduction 701IT Staff Productivity 2014 IDC, Document #250419 2013-2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 3,172Cisco Confidential9

2013-2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.Cisco Confidential10

SAP on CiscoWhere toFind MoreInformationwww.cisco.com/go/sap IDC paper describing thedetails of their findings forBusiness Value of Cisco forSAP Cisco SAP Solutions Case Studies Technologies 2013-2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.Cisco Confidential11

Q&A

Thank You

Dynamic Insights for Sales Executives (DISE) Doug Wilson Cis

Related Documents:

Bruksanvisning för bilstereo . Bruksanvisning for bilstereo . Instrukcja obsługi samochodowego odtwarzacza stereo . Operating Instructions for Car Stereo . 610-104 . SV . Bruksanvisning i original

10 tips och tricks för att lyckas med ert sap-projekt 20 SAPSANYTT 2/2015 De flesta projektledare känner säkert till Cobb’s paradox. Martin Cobb verkade som CIO för sekretariatet för Treasury Board of Canada 1995 då han ställde frågan

service i Norge och Finland drivs inom ramen för ett enskilt företag (NRK. 1 och Yleisradio), fin ns det i Sverige tre: Ett för tv (Sveriges Television , SVT ), ett för radio (Sveriges Radio , SR ) och ett för utbildnings program (Sveriges Utbildningsradio, UR, vilket till följd av sin begränsade storlek inte återfinns bland de 25 största

Hotell För hotell anges de tre klasserna A/B, C och D. Det betyder att den "normala" standarden C är acceptabel men att motiven för en högre standard är starka. Ljudklass C motsvarar de tidigare normkraven för hotell, ljudklass A/B motsvarar kraven för moderna hotell med hög standard och ljudklass D kan användas vid

LÄS NOGGRANT FÖLJANDE VILLKOR FÖR APPLE DEVELOPER PROGRAM LICENCE . Apple Developer Program License Agreement Syfte Du vill använda Apple-mjukvara (enligt definitionen nedan) för att utveckla en eller flera Applikationer (enligt definitionen nedan) för Apple-märkta produkter. . Applikationer som utvecklas för iOS-produkter, Apple .

och krav. Maskinerna skriver ut upp till fyra tum breda etiketter med direkt termoteknik och termotransferteknik och är lämpliga för en lång rad användningsområden på vertikala marknader. TD-seriens professionella etikettskrivare för . skrivbordet. Brothers nya avancerade 4-tums etikettskrivare för skrivbordet är effektiva och enkla att

Den kanadensiska språkvetaren Jim Cummins har visat i sin forskning från år 1979 att det kan ta 1 till 3 år för att lära sig ett vardagsspråk och mellan 5 till 7 år för att behärska ett akademiskt språk.4 Han införde två begrepp för att beskriva elevernas språkliga kompetens: BI

his greatest prestige and popularity with his novel Ariadne, in . identifies with Dorinda’s midlife awakening because she has been through that experience herself: after spending her life trying to live up to the standards of supportive wife, loving mother and perfect hostess that her husband’s elitist circle expected of her, “being my own person only became possible as an idea or a .