Förbättrar Bariatrisk Omvårdnad

2y ago
29 Views
2 Downloads
595.63 KB
8 Pages
Last View : 26d ago
Last Download : 6m ago
Upload by : Brady Himes
Transcription

Compella bariatrisk sängFörbättrar bariatrisk omvårdnad

Förbättrar bariatrisk omvårdnadDet ökande behovet av bariatrisk vård är ett växande globalt problemNär en tredjedel av befolkningen nu anses vara överviktiga eller feta, representerar patientgruppenplusstorlek ett växande segment av patienter på sjukhus över hela världen.1 Forskning visar att eneffektiv sjukhusdesign spelar en avgörande roll vid bariatrisk vård. Detta, tillsammans med rättutrustning och standardiserade vårdprotokoll, anses nödvändigt för att skapa den bästa fysiskaoch känslomässiga vården för kraftigare patienter.2Med en maximal patientvikt på 454 kg, erbjuder Compella bariatrisk säng vårdpersonal möjlighetatt effektivt vårda kraftiga patienter med hjälp av innovativa funktioner som förbättrar patientensvärdighet, är effektiva, användarvänliga och ger säker vård.Vid vård av kraftiga patienter i en akutvårdsmiljö, är en av de största utmaningarna att se tillatt patienten behandlas med den värdighet och respekt som de förtjänar. Eftersom Compellaär utformad för att likna en vanlig sjukhussäng, erbjuder den värdighet åt kraftiga patienter.Dessutom minskar branschledande funktioner såsom IntelliDrive XL motoriserad transportoch breddexpansion, som drivs med en enda knapp, behovet av extra stöd i vården av kraftigapatienter. Vårdpersonal kan oberoende vårda patienter mer effektivt.1Ng M, et. al. Global, regional, and national prevalence of overweight and obesity in children and adults during 1980–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013.The Lancet, Vol 384, No. 9945, p766-781, augusti 20142Wignall D. Design as a Critical Tool in Bariatric Patient Care. Journal of Diabetes Science and Technology 2008;2(2):263-2672

Förbättrar patientens värdighetCompella ökar patientens värdighet, med funktioner som utformats för attfrämja komfort, självständighet och oberoende.Intuitiv designDen förbättrade designen, och att färgoch stil är likadana som akutvårdssängarför icke-bariatrisk vård från Hill‑Rom,gör att kraftiga patienter upplever vårdenpå samma sätt som andra patienter.Låg sängpositionÖkat oberoendeÅtkomliga kontrollerFörmågan att sänka sängen till 43 cm,tillsammans med lufttömning ur sätet,gör att patienterna lättare kan placerabåda fötterna på golvet och sitta bekvämt.När detta kombineras med de ergonomisktplacerade greppunkterna på sidogrindarna,kan kraftiga patienter komma i och ursängen på ett säkrare sätt, vilket minskarrisken för att falla.Robusta sidogrindar och den valfrialyftbygeln ger patienter förtroende attsjälvständigt hantera rörelseaktiviteter.Enkel tillgång till den valfriapatientkontrollen främjar oberoendeoch vid byte av position.3

Drifteffektivitet och användarvänlighetCompella bariatrisk säng integrerar toppmodern teknik och innovation för att minska den fysiska ansträngningen,komplexiteten och ytterligare resurser för att ta hand om kraftiga patienter.Med motoriserad breddexpansion minskar ansträngningenatt justera sängbredden med 100 %3Den motoriserade transporten IntelliDrive XL gördet 50 % lättare att påbörja flyttning av sängen3Breddjustering med en knapptryckningTillval: IntelliDrive XL motordriven transportMinskar den tid och arbetsinsats som krävs för attjustera sängen för att tillgodose både patientensstorlek och transportbehovMöjliggör säker och enkel transport av patienteröver hela sjukhuset Med en knapptryckning justeras både ramen och ytanfrån 109 cm till 135 cm Navigerar rampar enkelt, med automatisk inbromsning vidnedåtlutning och acceleration vid uppåtlutning När Compella är helt indragen kan den enkelt passera genomvanliga dörrar och hissar Kommer till ett fullständigt och omedelbart stopp om bådakontrollerna släpps Minskar antalet vårdare som behövs för att justera sängen,vilket eliminerar behovet av manuell justering Minskar antalet vårdare som behövs för transport34Hill-Rom-studie. Powered transport and width expansion vs. manual and non-powered. Mars 2015 Ger kontroll över exakta svängar, manövrering och stopp

Hill-Rom är ett ledande globalt medicinteknikföretag med fler än 7 000anställda i över 100 länder. Vi samarbetar med vårdgivare genom attfokusera på patientvårdslösningar som förbättrar de kliniska ochekonomiska resultaten inom fem kärnområden: förbättrad rörlighet,sårvård och förebyggande åtgärder, kliniskt arbetsflöde, kirurgi – säkerhetoch effektivitet samt respiratorisk vård.Hill-Roms personal, program och produktvarumärken arbetar mot ett mål:Varje dag, över hela världen, förbättrar vi vårdresultaten för våra patienter ochderas vårdgivare. Hill-Rom följer konceptet att tidig mobilisering av människoroch att ge stöd för deras oberoende förbättrar livet - både påsjukhuset och i hemmet.Det här dokumentet är enbart avsett för användning av sjukvårdspersonal. Medicintekniska produktersom visas i denna broschyr är avsedda för användning av patienter på vårdavdelningar.Dessa medicinska enheter är reglerade sjukvårdsprodukter som, i enlighet med denna förordning,är försedda med CE-märkning. Hill-Rom rekommenderar att du noggrant läser de detaljeradeanvisningarna för säker och korrekt användning som ingår i dokumenten som medföljer demedicintekniska produkterna. Vårdinrättningarnas personal är ansvarig för korrekt användningoch underhåll av dessa medicintekniska produkter.Hill-Rom förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande i design,specifikationer och modeller. Den enda garanti Hill-Rom ger är den uttryckliga skriftligagarantin som ges vid försäljning eller uthyrning av dess produkter. 2015 Hill-Rom Services, Inc. MED ENSAMRÄTT.Dok. nr: 5SV138301-01, 27 augusti 2015Alla produkter/alternativ är inte tillgängliga i alla länder.Om du vill ha mer information om den här produkten eller en tjänst kan dukontakta den lokala Hill-Rom-representanten eller besöka vår webbsida:www.hill‑rom.com

Med en maximal patientvikt på 454 kg, erbjuder Compella bariatrisk säng vårdpersonal möjlighet att effektivt vårda kraftiga patienter med hjälp av innovativa funktioner som förbättrar patientens . 2 Wignall D. Design as a Critical Tool in Bariatric Patient Care. Journa

Related Documents:

Build upon past experience and lessons learned in the AR&D arena Partnerships: Potential partners include Internationals, industry, and commercial partners Timeframe and ROM Resources: Developed as part of 1st FTD mission with additional builds for subsequent missions that require it. OMV circa 1986 ATV HTV HRSDM DragonLab Cygnus

DowDupont Citgo BP KPC CNPC PetroChina ExxonMobil Delek ENI SpA Lukoil Formosa Pertamina LyondellBasell ExxonMobil INEOS MOL Mitsubishi Petronas Mexichem HollyFrontier Mubadala (IPIC) OMV Petronas Reliance . Richa Sharma Research and Analysis Associate Manager, Chemic

Detailed data on all Sauer-Danfoss motors can be found in our motor catalogue, which is divided into 5 individual subcatalogues: General information on Sauer-Danfoss orbital motors: function, use, selection of orbital motor, hydraulic sy

Master Thesis Analysis of well-known reservoir models and sensitivity of different parameters to estimate deliverability from vertical, horizontal and fracked gas wells. In Cooperation With OMV Pakistan GmbH A Thesis By: Haiwad Ahmad Matrikel No. 1435706 Supervised By:

Messianic Passover Haggadah Baruch atah Adonaihwhy hT*a EWrB* l*ouh El#m# Wnyh@la Elohenu melekh ha'olam hn Wma yd}y lu Wnq@d x h rv#a& asher hatzdakeynu al y’dey emunah l*ouh roa j yV!M*h u WVy}B b’Yeshua HaMashiach, or ha-olam yq!yl!d m* Wna* omV b!W uv’shemo anu madlikim

FAQs on Hire Purchase-Car Loan December 2020 Maybank Singapore Limited (UEN: 201804195C) Page 1 of 5 General 1. How much can I borrow? You can borrow up to 60% or 70% of the purchase price or valuation, depending on the Open Market Valuation (OMV). * less discount, rebate or any other benefits 2.

Ralph N. and Charlotte S. Bearman Fund / Susan & Michael Horovitz and Hugh Klein & Judy Lebedoff Rachel Liba Cardozo Children's Foundation CBIZ MHM, LLC Coordinated Business Systems, Ltd. Crown Bank Darchei Noam Congregation Egan Company Fingerhut Family Foundation Founders Properties, L.L.C. Fox Family Foundation Fun2Raise Marketing and .

Level 4 IS Business Analyst Minimum Standards and Grading Criteria This paper defines the minimum requirements for the knowledge, skills and behaviours defined in the standard, which are required for a pass. It also defines the criteria to be used for awarding the grade for merit or distinction. This paper should be read in conjunction with the Standard and Assessment Plan for the Level 4 IS .