Atheneum 4 Studieplanner 2e Trimester 7 December 2020 T/m .

2y ago
39 Views
1 Downloads
1,010.45 KB
30 Pages
Last View : 2d ago
Last Download : 1y ago
Upload by : Ryan Jay
Transcription

atheneum 4studieplanner 2e trimester7 december 2020t/m26 maart 2021Teken elke week 10 kwt-uren in, met een maximum van 30 uren;daarvan maximaal 2 uren in studieruimtes

Schooljaar 2020-2021 trimester 2InleidingBeste atheneum 4-leerling(e),In dit boekje hebben we de studieplanners van de vakken gebundeld. Ze gelden voor hettweede trimester (van 7 december 2020 tot en met 26 maart 2021). Deze planners zijnbedoeld als hulpmiddel bij je schoolwerk.Je vindt per vak:- algemene aanwijzingen;- inleverdata;- weektaken/lessen:- opdrachten/huiswerk/kwt enz:- toetsen:wat je in de lessen doet;hoe je met de lesstof omgaat;wanneer de lesstof wordt getoetst,welke weging toetsen hebben.Zorg ervoor dat je dit boekje steeds bij je hebt.De docenten gebruiken de planners als agenda en gaan ervan uit dat jij goedgeïnformeerd bent.Heb je vragen, ga dan tijdig naar je vakdocent.Hopelijk is dit boekje een goede ondersteuning bij je studie.Namens de docenten/mentoren in atheneum 4,dhr. J. van Kessel1

Schooljaar 2020-2021 trimester mie9Engels10 – 11Engels CAE12 – 13Frans14 – 15Geschiedenis16 – 17Kunstvak18 – 19Natuurkunde20Nederlands21 – 22Scheikunde23 – 24Wiskunde A25 - 26Wiskunde B27Wiskunde D28 – 292

Schooljaar 2020-2021 trimester 2vakBIOLOGIEleerjaarAtheneum 4algemeneaanwijzingenTijdens dit trimester gebruiken we beide boeken: BVJ 4A en 4B VWO. Ditboek heb je nodig in Atheneum 6, bewaar het dus goed! De boeken zijn vanjullie zelf, dus kleine aantekeningen o.i.d. kan je ook erbij schrijven. Deantwoordenboeken kan je online raadplegen.WijzigingenNaast het boek werken we ook met classroom (CR) en doen we practica (P)in de les en in het bètalab (LAB). Je moet deze practica uitvoeren in dedaarvoor bestemde weken.Je kan de lesstof en leerdoelen gaan beheersen op een leerroute die het bestbij jouw past. Je kan opgaven uit het boek maken, de online licentie gebruikenof persoonlijke leerroute (bv actieve samenvattingen) maken.inleverdata dezeperiodePW Thema 2: Voortplanting. We herhalen de cel en zoomen in op hoeorganismen zichzelf reproduceren, o.a. door celdeling. Waarom hebben weeigenlijk seks en wat zijn de voor en nadelen hiervan?PW Thema 3 Genetica. Vanuit voortplanting volgt het doorgeven van genen,we zijn slaaf van ons DNA. Je leert werken en kruisen met genen, allelen enpast dit toe in de praktijk.Trimester 3: PW Thema 4 Evolutie. Het doorgeven van eigenschappen in onsDNA is soms onderhevig aan veranderingen. Hier gaan weWEEK50.KLASSIKAALVragenuur/oefenen Thema 1 / Thema27 – 11 dec.51.Proefwerk Voortplanting HH T1BS 1 & 2 Fenotype, Genotype &genenparen14 – 18 dec.52 - 53ProefwerkanalyseKerstvakantie21 dec. – 1 jan.1.BS 3 Monohybride kruisingenBasisstof 3 en 4 maken.BS 4 GeslachtschromosomenCR Opdracht Genetica13 januari onderwijsontwikkeldagBasisstof 5 makenBS 5 Dihybride kruisingenCR Opdracht Genetica4 – 8 jan.2.KWT/ZELFSTANDIGOefenen T2 en herhalen T1.WijzigingenBasisstof 1 en 2 maken.11 – 15 jan.3.P TomatenplantjesBS 6 Gekoppelde overervingLAB Tomatenplantjes (10 dagen naP)Basisstof 6 maken18 – 22 jan.4.P TomatenplantjesBS 7 EpigeneticaCR Opdracht GeneticaLAB Tomatenplantjes (10 dagen naP)Basisstof 7 maken25 – 29 jan.CR Opdracht GeneticaHerhalen T1 en T25.1 – 5 feb.6.8 – 12 feb.7.15 – 19 feb.8.22 – 26 feb.Examenoefeningen Genetica & HHT1/T2.Schakelweek 2PW Thema 3 Genetica & T2CR Opdracht Geneticaduur toets:gewicht:se of pw:100’4PWVoorjaarsvakantiewo 24, do 25 en vrij 26 feb45-minutenroosterBasisstof 1 makenBS1 Ontwikkeling van leven3

Schooljaar 2020-2021 trimester 29.do 4 maartOnderwijsontwikkelochtend enbezinningsmiddagBasisstof 2, 3 en 4 maken.1 – 5 maart.10.8 – 12 maart11.BS2 & 3 Pro- & EukaryotenBS 4 Lamarck vs Darwindo 11 en vrij 12 mrt45-minutenroosterBasisstof 5 makenEvolutie van moertjesBS 5 Homologie & analogiema 15 en di 16 mrt (wo 17 mrt)45-minutenroosterBS6 Evolutie in populaties (HW)Basisstof 6 maken15 – 19 maart12.PopulatiegeneticaPopulatiegeneticaCR populatiegeneticaCR PopulatiegeneticaOntstaan van soortenBasisstof 7 maken22 – 26 maart4

Schooljaar 2020-2021 trimester 2vakCKVleerjaaratheneum 4algemeneaanwijzingenDeze periode: Is de premiere van jullie korte film PA2. Werk je zelfstandig verder aan je CAP1 en CAP3.Check nog even de data, in je schoolagenda maar ook thuis! [Denkaan werk en/of training.]Je wordt door José Peters op de hoogte gehouden v.w.b. degewijzigde voorstellingsdata; maak wel alvast je vooronderzoek!TIP: bezoek in SW2 een museum en lever je vooronderzoek daarvandus in week 5 in [en onderdeel D in week 7]WijzigingenLet op de PTA regel bij te laat inleveren van PTA onderdelen:Per dag te laat 0,5 punt eraf . Na 4 dagen verplicht op school werken ondertoezicht.inleverdata dezeperiodeWEEK50.7 – 11 dec.51.14 – 18 dec.52 - 5321 dec. – 1 jan.1.4 – 8 jan.2.11 – 15 jan.3.18 – 22 jan.4.25 – 29 jan.5.1 – 5 feb.6.8 – 12 feb.7.15 – 19 feb.8.22 – feb.9.1 – 5 maart.10.8 – 12 maart11.Meenemen iedere les: collegeblok, elastomap en schrijf- en tekengerei.Week 50: Lever je het filmanalyse verslag in CAP2.Week 2: Lever je eigen gemaakte film in PA2.Week 12; Showdag Fier! incl. PA3TIP:Week 5: Vooronderzoek museum CAP3 [bezoek zelfstandig in SW2]Week 7: Onderdeel D van CAP3KLASSIKAALKWT/ZELFSTANDIGLever het filmanalyse verslag in CAP2Eerste shots gemaakt, tips overals groep op classroom.standpunten e.d. in de les.Filmen met je groepje. Film monteren.KWT: Vooronderzoek CAP1 en/of CAP3Eerste zet gemaakt met montageFilmen met je groepje. Filmpjeen geluid. Tips in de lesmonteren.KWT: Vooronderzoek CAP1 en/of CAP3KerstvakantieStart Fier!In de les werken aan de finaltouch van jullie film of maak je jefilmposter.13 januarionderwijsontwikkeldagFilmpremière: tevens beoordelen.Evt. uitloop filmbekijken/beoordelen.KWT: Vooronderzoek CAP1 en/of CAP3Uitleg PA3/Fier!KWT: Vooronderzoek CAP1 en/of CAP3Werken aan PA4Klassikale werkles PA3 tijdensFier!KWT: Vooronderzoek CAP1 en/of CAP3Werken aan PA4WijzigingenKWT: Vooronderzoek CAP1 en/ofCAP3KWT: Vooronderzoek CAP1 en/of CAP3Schakelweek 2TIP: bezoek museum voor CAP3 deze weekVoorjaarsvakantieKlassikale werkles PA3 tijdensFier!KWT: Vooronderzoek CAP1 en/of CAP3Werken aan PA4Klassikale werkles PA3 tijdensFier!KWT: Vooronderzoek CAP1 en/of CAP3Werken aan PA4Klassikale werkles PA3 tijdensFier!KWT: Vooronderzoek CAP1 en/of CAP3Werken aan PA4Klassikale werkles PA3 tijdensFier!KWT: Vooronderzoek CAP1 en/of CAP3Werken aan PA415 – 19 maart5

Schooljaar 2020-2021 trimester 212.SHOWDAG Fier! incl. PA322 – 26 maart6

Schooljaar 2020-2021 trimester 2Fach:DeutschSchuljahr:10. Klasse henWoche50.7 – 11 dec.51.14 – 18 dec. Nimm jede Deutschstunde deine Bücher und Dossier mit. In dieserPeriode arbeitest du im Buch im 3. Kapitel. Außerdem arbeitest duan deiner Sprechfertigkeit und Schreibfertigkeit. Digital kannst dudie Grammatik wiederholen (test jezelf von Na klar) und denWortschatz lernen. Daneben liest du dieses Schuljahr 2 Bücher selbständig. Wähledir ein Buch, wenn du das noch nicht gemacht hast. Woche 1 - Lesen in der Oberstufe - Buch 1 Woche 8- Lesen in der Oberstufe - Buch 2 Das Schreibdossier (in der Prüfungswoche) Das Sprechdossier (die Prüfung findet am Anfang des 3. Trimesterstatt)In der DeutschstundeKWT/ Selbständig/zu Hause Dossier Schreiben Lesen Dossier Stunde 1in der Oberstufe Na klar K.2 Lektion 7 Aufgaben:aushändigen erläutern60, 61 62Stunde 1 Na klar K.3 Aufgaben 1,2, 3, 4 besprechen KWT Dossier Stunde 1 2 Weihnachten in Na klar K.3 5, 6, 7, 8Deutschland Wiederholung derGrammatik des 2.KapitelsÄnderungen:52 - 5321 dec. – 1 jan.1.4 – 8 jan.2. Lesen in der OberstufeBuch 1 einreichen besprechen KWT Gramatikerklärung A BK.3 Aufgaben: 9, 10,23,24,2513. Januar Schulentwiklungstag 11 – 15 jan.Gramatikerklärung C DAufgaben:46, 47, 48, 49,553. 18 – 22 jan. 4. Prüfung Kapitel 2 3(Wörter Grammatik)Dossier Sprechen Stunde 1besprechen KWTDossier Stunde 2 besprechen KWTFasching in DeutschlandDossier Stunde 325 – 29 jan.5.1 – 5 feb.6.8 – 12 feb.7.Prüfungswoche 2Schreiben Wörter Kapitel (1-23) Dossier Stunde 3Na klar K.3 Lektion 2 Aufgaben:12, 13, 14, 15 Dossier Stunde 4Probeprüfung machen(Classroom) - Lernen für diePrüfungNa klar K.3 Lektion 3 Aufgaben:29, 31,33 Na klar Lektion 5 Aufgaben: 4243-44Dossier Stunde 1Dossier Stunde 2Na klar K. 3 Aufgaben: 45-4647 Dossier Stunde 3K3 Aufgaben 56-57, 60-61duur toets:gewicht:se of pw:100 Minuten15 – 19 feb.8.22 – feb.wo 24, do 25 en vrij 26 feb45-MinutenLesen in der Oberstufe Buch 2einreichen besprechen KWT Kapitel 4 Aufgaben 4-5-7 Dossier Stunde 4NK: K4. Aufgaben 1-2-3-67

Schooljaar 2020-2021 trimester 29.1 – 5 maart.10.8 – 12 maart11.15 – 19 maart12.22 – 26 maartdo 4 maartOnderwijsontwikkelochtend enbezinningsmiddag besprechen KWT NK.K.4 Erklärung derGrammatik A B;Aufgaben:9-10-11 do 11 en vrij 12 mrt45-Minuten besprechen KWT NK:K4 Grammatk C;Aufgaben: 25 26ma 15 en di 16 mrt (wo 17 mrt)45-Minuten Mündliche Prüfung indenDeutschstunden NK.K.4 Grammatik D;Aufgaben: 42-43-44-48 Mündliche Prüfung indenDeutschstunden K.4 Grammatik E;Aufgaben: 52-53; 63 bis69 NK.K.4 38-39-40sich auf die mündliche Prüfungvorbereiten NK.K.46-47-49-50sich auf die mündliche Prüfungvorbereiten NK.K.4 56-57sich auf die mündliche Prüfungvorbereiten Eventuell Dossier abrundensich auf die mündliche PrüfungvorbereitenNK: K4. Aufgaben 8; 16 bis 248

Schooljaar 2020-2021 trimester 2vakEconomieleerjaarAtheneum 4algemeneaanwijzingen Hou je steeds aan de planner! Dat levert echt het beste resultaat op Antwoorden staan op Classroom en in Adapt/Learnbeat. De zelftesten zijn bedoeld om te kijken of je het hoofdstuk goed begrepenhebt. Ze zijn niet in de planner opgenomen, maar het is zeker goed om ze temaken als voorbereiding op een toets. Extra oefenen kan in Adapt/Learnbeat.Wijzigingeninleverdata dezeperiodeWEEK50.7 – 11 dec.51.n.v.t.KLASSIKAAL Bespreking toets Levensloop Start lesbrief Vraag & Aanbod Uitleg Hoofdstuk 1 Uitleg H2 par 2.1 Vervolg uitleg par 2.1 2.2KWT/ZELFSTANDIG Maken 1.1 t/m 1.7 Maken 2.1 t/m 2.4 LB: 3.1 A B en 3.2 A 1 t/m 4Wijzigingen Maken 2.5 t/m 2.17 LB 3.2 A 5 t/m 8 en B 1 t/m 614 – 18 dec.52 - 53k r tV@k@Nti 21 dec. – 1 jan.1. Les 1: Uitleg par 2.3 2.4 Activiteiten naar eigen keuze Maken 2.18 t/m 2.28 LB 3.2 B 7 t/m 12 C Les 2: Oefenopgave maken H 24 – 8 jan.2.13 januari OOD Uitleg H3 par 3.1 t/m 3.4 Maken 3.1 t/m 3.11 LB: 3.3 A B 1 en 2 Uitleg par 3.4 t/m 3.6 3.12 t/m 3.25 LB: 3.3 B 3 t/m 1111 – 15 jan.3.18 – 22 jan.4. Uitleg paragraaf 3.725 – 29 jan.5.1 – 5 feb.6.8 – 12 feb.7.15 – 19 feb.8.22 – feb.9.1 – 5 maart.10.8 – 12 maart11.15 – 19 maart12.22 – 26 maart Les 1:D-toets H 1 t/m 3 in Learnbeat Les 2: Oefenen voor toets SW 2Schakelweek 2 Maken 3.26 t/m 3,32 LB: 3.3 C D Oefenen voor toets SW 2PW Vraag & Aanbod H 1 t/m 3duur toets:gewicht:se of pw:v00rJ@@R v@K@nTi Activiteiten naar eigen keuze Wo/do/vr 45-minutenrooster Bespreken PW SW2 Uitleg H4 par 4.1 t/m 4.3 Overslaan par 4.4 4.5do 4 maart OOD Uitleg H5 par 5.1 t/m 5.2 Maken 4.1 t/m 4.6 4.13 LB: 3.4 A CDo/vrij 45-minutenrooster Uitleg H6 par 6.1 6.2 Maken 6.1 t/m 6.16 LB: 3.6 A BMa/di 45-minutenrooster Uitleg par 6.3 Les 1:D-toets H 1 t/m 6 in Learnbeat Les 2: Oefenen voor toets(volgende week!)90 min2xpw Maken 5.1 t/m 5.7 LB: 3.5 A B Maken 6.17 t/m 6.23 LB: 3.6 C Voorbereiden op toets (volgendeweek!)Vraag en Aanbod H 1 t/m 6 (weging:3x)9

Schooljaar 2020-2021 trimester 2subjectEnglishyearAtheneum 4in generalDuring this term you will work on:grammar tests units 1-5 and 6-9vocab test units 5-8speaking testpersonalised projectPersonalised project is due in the final week of February.Changesto be handed inthis termWEEK50.IN CLASSRevision: EIM Grammar Units 1-5:relative clauses, relative clauseswith which, what-clauses,gerund/infinitive, reported speech,would/used to, adverbs andadverbial phrases, conditionals.Prepare explanation and giveclass presentationTest EIM Grammar units 1-5(1x)In class: christmas projectINDEPENDENT STUDYTextbook p. 25 Check your Progress unit1-2, p. 39 unit 3-4Workbook unit checks p. 11, 17, 23, 29,35.Christmas BreakStudy vocab unit 6Start unit 6 (p. 46) ex. 1, 2 (futurecontinuous), 3, 4, 6Workbook unit 6: ex. 1, 2, 4Study vocab unit 6/7, revise unit 513 Jan - Teacher Training DayUnit 6: ex. 7, 8, 9Explanation: personalised projectworkbook unit 6: ex. 5, 6, 8a bStudy vocab unit 7Work on personalised projectStart unit 7: ex. 1, 2 (past perfect),4, 5, 7workbook unit 7: ex. 1, 2, 3Study vocab unit 7/8, revise unit 6Work on personalised projectVocab test units 5-8 (1x)Unit 7: ex. 8, 9Unit 8: ex. 1, 2 (dummy it)workbook unit 7: ex. 5, 6 (a-c)Study vocab unit 8Work on Personalised projectUnit 8: ex. 3, 6 (modal verbs), 7,8, 9Teacher’s choiceWork on Personalised projectWorkbook unit 8: ex. 1, 2, 4, 5Work on personalised project1 – 5 feb.6.Test Week 2: no test8 – 12 feb.7.weight:time:test or exam:spring break7 – 11 dec.51.14 – 18 dec.52 - 5321 dec. – 1 jan.1.4 – 8 jan.2.11 – 15 jan.3.18 – 22 jan.4.25 – 29 jan.5.15 – 19 feb.8.22 – feb.9.1 – 5 maart.10.8 – 12 maart11.15 – 19 maartChangesStudy vocab unit 5Study vocab unit5/6wed 24, thu 25 and fri 26 feb45 min scheduleUnit 9: ex. 1, 2, (phrasal verbs), 3,6Hand in Personalised project(2x)thu 4 mar - Teacher Training DayUnit 9: ex. 8, 9, roundup units 6-9Introduction: speakingFinish personalised projectWorkbook unit 9: ex. 1, 2, 4Study vocab unit 9thu 11 mar and fri 12 mar 45 minscheduleRoundup grammar units 6-9:group presentationsmon 15 mar and tue 16 mar 45min scheduleGrammar test units 6-9 (1x)Speaking tests (2x)Study vocab unit 10speaking preparationGrammar: unit check wb p. 41 (unit 6), p.47 (unit 7), p. 53 (unit 8), p. 59 (unit 9)Study vocab unit 10/11Speaking preparationWorkbook unit 9: ex 5, 6Study vocab unit 9/10Speaking preparation10

Schooljaar 2020-2021 trimester 212.Speaking tests (2x)Teacher’s choiceStudy vocab unit 1122 – 26 maart11

Schooljaar 2020-2021 trimester 2ClassEnglish CAEYearAtheneum 4In GeneralMake sure you bring your coursebook to every class!At the beginning of this term you can choose an English novel that you WANTto read. This is not for a grade nor for any assignment. Don’t forget to bringthis book to every class as well.Due DatesDecember 14-18: Grammar Test Units 9-11January 11-15: Cito Reading TestJanuary 18-22: Writing a Report In-ClassFebruary 22-26: Grammar Test Units 12-14March 22-26: Hand in Writing File 2In-ClassKWT/IndividualUnit 11: Medical MattersFrom your WB do: p. 44, 46-47Explain Writing Assignment 1:Work on WA1Writing an Essay p. 126Study grammar units 9-11Choose a novel for recreationalChoose a novel for recreational readingHand in Vocab Reader 2readingUnit 12: Animal KingdomFrom your WB do: 48-51Practice ReadingWork on WA1Grammar Test Units 9-11 (2x)Study grammar units 9-11Hand In Writing Assignment 1AlterationsWEEK50.7 – 11 dec.51.14 – 18 dec.52 - 53AlterationsChristmas Break21 dec. – 1 jan.1.4 – 8 jan.2.11 – 15 jan.3.18 – 22 jan.4.25 – 29 jan.5.1 – 5 feb.6.Unit 12: Animal KingdomPractice ReadingExplain Writing Assignment 2:Writing a Proposal (not from book)Unit 13: House SpacePractice SpeakingVocab Test and Vocab Reader 213 januarionderwijsontwikkeldagUnit 13: House SpacePractice SpeakingFrom your WB do: p. 48-51Work on WA2Unit 14: FiëstaPractice W/LIn-Class test: Writing a ReportFrom your WB do: p. 56, 58Unit 14: FiëstaExplain Writing Assignment 3:Writing a letter/email (not frombook/letter of complaint)Practice W/LSchakelweek 2From your WB do: p. 56, 58Work on WA38 – 12 feb.7.From your WB do: p. 52-53, 55Work on WA2From your WB do: p. 52-53, 55Work on WA2Hand in Writing Assignment 2Time:Weight:se or pw:Voorjaarsvakantie15 – 19 feb.8.wo 24, do 25 en vrij 26 feb45-minutenrooster22 – 26 feb.9.1 – 5 march.10.8 – 12 marchWork on WA3Hand in Writing Assignment 3Hand in Vocab Reader 3Grammar Test Units 12-14 andVocab Reader 3 (2x)do 4 maartOnderwijsontwikkelochtend enbezinningsmiddagUnit 1Explain Writing Assignment 4:Writing a ReviewStart Newspaper Project andSpeakingdo 11 en vrij 12 mrt45-minutenroosterFrom your WB do: p. 4, 5Work on WA412

Schooljaar 2020-2021 trimester 211.15 – 19 march12.Unit 1Practice RuoEma 15 en di 16 mrt (wo 17 mrt)45-minutenroosterUnit 2Practice RuoEFrom your WB do: p. 6Work on WA4Hand in Writing Assignment 4From your WB do: p.9-10Hand in Writing File 222 – 26 march13

Schooljaar 2020-2021 trimester 2vakFrançaisleerjaarAtheneum 4algemeneaanwijzingenWe ronden Unité 2 af met de PO “Paris en chanson”. Dan gaan we door metUnité 3 waarover je een toets krijgt in SW2. Ook je leesvaardigheid wordtgetoetst in dit proefwerkDit trimester krijgen jullie verder een tweede schrijfopdracht (Activité 3 pas inweek 8 inleveren). En we zullen het trimester eindigen met een eenluistertoets over de Unités 1 t/m 4.Vergeet niet je KWT-journaal bij te houden!week 50: Activité finale 2 (Paris en chanson) inleveren (2X)SW2: kennistoets Unité 3 leesvaardigheid (3X)week 8 (na de voorjaarsvakantie): Activité finale 3, lezen en schrijven (2X)week 12: Luistertoets Unité 1 t/m 4 (3X)KLASSIKAALKWT/ZELFSTANDIGPrendre le planning ensembleActivité finale 2: Paris en chansonCours 1 : Paris en chanson :Finir l'exercice partagé avec vous dansactivité finale 2 literatuur (2X)classroom et le rendre terminer et partager!Unité 3: Prélude: exercices 1, 2 et 3Note ce que tu as fait et tes progrèsCours 2: Unité 3, Regarder etdans ton journal de KWT!écouter, exercices 4, 5 et 6Cours 1: Unité 3, Écouter,Grammaire I: Unité 3, lire lesexercices 7 et 8paragraphes 18 et 21 LT et faire les ex.Cours 12: Grammaire I , les9 à 13.Note ce que tu as fait et tes progrèsverbes en –ER particuliers,dans ton journal de KWT!correction explicationsKerstvakantieBonnes fêtes de fin d’année!Wijzigingeninleverdata dezeperiodeWEEK50.7 – 11 dec.51.14 – 18 dec.52 - 5321 dec. – 1 jan.1.4 – 8 jan.2.11 – 15 jan.3.18 – 22 jan.4.25 – 29 jan.5.1 – 5 feb.6.8 – 12 feb.7.15 – 19 feb.8.22 – feb.Cours 1: parler, racontez vosvacances de Noël!Cours 2 : lire, Cédric:L’anniversaire de Chen sur laNintendo (exercices 14 à 17)13 januarionderwijsontwikkeldagCours 1: lire, Faits divers(exercices 18 à 21 )Cours 2: Grammaire II, l’adjectif etl’adverbeCours 1 Parler, le refuge,préparer : exercices 32 à 35 etspeed-date exercice 36Cours 2: Parler, Quel exposé,exercices 38 et 39 sous forme despeed-date, exercice 40 pour laprononciation.Cours 1 et 2: écrire, réviser lagrammaire de l’Unité 3 à l’aidedes exercices 41 à 45WijzigingenLire : faire les ex. 14 à 25Note ce que tu as fait et tes progrèsdans ton journal de KWT!Grammaire II : lire les paragraphes 3, 4et 5 LT, faire les ex. 26 à 31, faire desexercices du grammaticatrainer sur lesadjectifs et les adverbesNote ce que tu as fait et tes progrèsdans ton journal de KWT!Parler : finir les exercices 32 à 36,préparer les exercices 38 et 39 pour lespeed-date !Note ce que tu as fait et tes progrèsdans ton journal de KWT!Cours 1 et 2 : Vers le contrôle deconnaissance! Révisions,questions et tests pour sepréparer quelques textesensemble de “Vers l’examen”Écrire : faire les ex. 41 à 45. Ecrirel’exercice 45 dans ton cahier !Note ce que tu as fait et tes progrèsdans ton journal de KWT!Vers l’examen : faire les ex. 50 à 55Apprendre le vocabulaire et lagrammaire de l’Unité 3 pour le contrôle 3Note ce que tu as fait et tes progrèsdans ton journal de KWT!Schakelweek 2Kennistoets Unité 3 leesvardigheidduur toets:gewicht:se of pw:VoorjaarsvakantieREPOSEZ-VOUS BIEN!wo 24, do 25 en vrij 26 feb45-minutenroosterCours 1 et 2: Activité finale 3 (2X)en classe à rendre à la fin de lasemaineTerminer l’activité finale 3 et la rendre auplus tard le 22 févrierUnité 4, Prélude: faire les exercices 1 à5Note ce que tu as fait et tes progrèsdans ton journal de KWT!1003pw14

Schooljaar 2020-2021 trimester 29.1 – 5 maart.10.8 – 12 maart11.15 – 19 maart12.22 – 26 maartdo 4 maartOnde

Na klar K.3 Lektion 3 Aufgaben: 29, 31,33 3. 18 – 22 jan. Prüfung Kapitel 2 3(Wörter Grammatik) Dossier Sprechen-Stunde 1 Na klar Lektion 5 Aufgaben: 42-43-44 Dossier Stunde 1 4. 47 25 – 29 jan. besprechen KWT Dossier Stunde 2 Dossier Stunde 2 Na klar K. 3 Aufgaben: 45 -46 5. 1 – 5 feb. besprechen KWT

Related Documents:

Aaha-informatieboekje schooljaar 2020-2021 pag 3 2 ALGEMEEN 2.1 Schoolgegevens Naam: Arthur Alex Hoogendoorn Atheneum (voorheen Vrije Atheneum) Adres: Commewijnestraat 12 Telefoonnummers: (597) 401032 / (597) 401088 Fax: (597) 401422 web-adres: www.stgdevrijeschool.org Email-adres: aaha.info@stgdevrijeschool.com

STUDIEPLANNER vak: Frans klas : 5 tweede fase periode 4 2020-2021 week: 14 t/m 27 Print deze studiewijzer uit en zorg dat je hem tijdens de lessen Frans bij je hebt evenals Grandes Lignes Het huiswerk moet af zijn in de week erna. Bijv. Wat onder 'Opdrachten' staat in week 15 moet af zijn in eerste les van week 16.

John Green, Penguin Books, 12.99 10. Tempests and Slaughter Tamora Pierce, Random House Books for Young Readers, 18.99 11. I Have Lost My Way Gayle Forman, Viking Books for Young Readers, 18.99 12. 13 Reasons Why Jay Asher, Razorbill, 10.99 13. For Every One Jason Reynolds, Atheneum, 14.99 14. Long Way Down Jason Reynolds, Atheneum, 17.99 15.

Het onderzoek, en dus ook het opgezette onderwijs, is uitgevoerd en getest op SG Groenewald te Stein; een school met de niveaus vmbo-t en vmbo-kb, havo, atheneum en gymnasium. Echter vanwege de omvang van dit onderzoek, wordt beperkt tot het atheneum niveau. In de laatste periode van schooljaar 2011-2012 is de authentieke lesmethode op

ATHENEUM Noveleta, Cavite LEARNING PLAYLIST NO. 6 GRADE LEVEL: 8 PERIOD COVERED: April 26-30, 2021 MONDAY Gold:

Making Connections & Story Elements MM Units 1, 2, 4 Visualizing MM Unit 4 Retelling MM Units 1, 2, 4 Phonics/Foundational Skills Print Concepts Phonological awareness Phonics and Word Analysis Accuracy and Fluency Phonological awareness Note: Use Bookroom Leveled Texts to teach and reinforce skills

first-trimester abortion or miscarriage. Second-trimester Delay inserting LILETTA until a minimum of 4 weeks after second-trimester abortion or miscarriage, or until the uterus is fully involuted. If involution is delayed, wait until involution is complete before insertion [see Warnings and Precautions (5.5, 5.6)].

Tulang Penyusun Sendi Siku .41 2. Tulang Penyusun Sendi Pergelangan Tangan .47 DAFTAR PUSTAKA . Anatomi dan Biomekanika Sendi dan Pergelangan Tangan 6 Al-Muqsith Ligamentum annularis membentuk cincin yang mengelilingi caput radii, melekat pada bagian tepi anterior dan posterior insicura radialis pada ulna. Bagian dari kondensasi annular pada caput radii disebut dengan “annular band .