Integrity Management Standards Development For

2y ago
36 Views
3 Downloads
966.20 KB
7 Pages
Last View : 9d ago
Last Download : 4m ago
Upload by : Brenna Zink
Transcription

Integrity Management Standards Development forFloating Systems – An OverviewSathish BalasubramanianBSEE International Standards WorkshopIntegrity Management of Offshore AssetsMay 5, 2017

API Floating Structures Standards (AFSS)a series of API and other standards for offshore structures in the GOMAPI Recommended Practice 2FPS – is the principal document that addresses thePlanning, Designing, and Constructing of Floating Production Systems (2nd Ed., Oct 2011)TopicsStandardsDefinition of design andanalysis interfaces forplatform structural design:Hull Design, structural design,load cases, safety categories,factors of safety.API RP 2GENAPI RP 2FPSAPI RP 2T;API RP 2A-WSDAISC 360-05; API Bull 2U, 2V Explicitly covers the following types of floating structures Monohulls (ship-shaped structures and barges) Semi-submersibles, Spars, TLPs Applicable to all possible-cycle stages of floating production systems, such as Design, construction and installation of new structures, including requirements forMooringsinspection, integrity management , conversion for different use at different locationsand future removalRisersAPI 2 GEN is being developed to provide guidance to standards developers Establish a framework for implementation in standards that builds on a systemsperspective and offer a conscious approach to risk management over life of assetsAPI RP 2SKAPI RP 2RDMetocean ConsiderationsPlatform IntegrityAPI RP 2A-WSD;API Bull 2INT-METAPI RP2SIMAPI RP 2SIM - Structural Integrity Management addresses Designer’s role in the initial specification and development of the SIM system; Expectations on the owner for effective implementation of SIM over life time of thestructureRiser IntegrityAPI RP 2RIMMooring Systems IntegrityAPI RP 2MIM Floating Systems IntegrityAPI RP 2FSIMFEAT will deliver 3 new standards to expand this portfolio to specifically addressmoorings, risers and floating systems and their interfaces with respect to integritymanagement.2

Floater Evaluation & Assessment Team (FEAT) ScopeObjectives Deliver a coordinated set of IM standards that references a common integrity managementframe work that recognizes and addresses interfaces between floater hull, mooring and riser Recognize intent is to deliver an “assessment” (fitness-for-service) document and not adesign document identify issues that need to be returned to the design document for updatesHow, Why & What Leverage the Deepstar reports and progress aggressively to develop a set of RPs in anaccelerated manner. Focus on getting the philosophy and common reference frame work and the highest priorityIM needs captured. Ensure that the FS interfaces are covered; Leverage 2SIM experience for setting performance targets are made keeping in mindthe differences between floaters and fixed structures3

Integrity Mgmt. - Stakeholder Landscape4

InterfacesA systems level view of IM is critical to ensuring that we address critical interfaces between various specialized disciplines5

Scope of IM documentsLead: Jack KenneyApplies to Spars, Semis, FPSOs, TLPs In scope hull structure, hull mechanical systems, deckstructure all structural appurtenances (e.g. riser baskets,umbilical pull tubes) tendon porches, tendons, tendon foundations Turret, fairleaders, hawse pipes, chain jackfoundation porches Out of Scope: Process Equipment/ Topsides Risers & Umbilicals MooringsLead: Robert GordonApplies to permanent mooring systems forFPSO, FSO, FPU, CALM, etc In scope Mooring anchor to primary steelwork,supporting systems Turret bearings Fairleads; Chain stoppers Thrusters (TAM) Out of Scope MODU moorings DP-only TLP tendonsLead: Steve HodgesApplies to all dynamic risers connected to permanent floatingsystems In scope rigid, flexible, hybrid, TTR, drilling, etc) Umbilicals with hydrocarbons (i.e. gas lift) All riser components relevant to integrity of the riser, Tensioners Top connections – flexible joints, stress joints,flexing pull-tubes, etc Corrosion protection Buoyancy, VIV suppression Out of Scope MODU drilling risers6

FEAT Status & Next StepsTGs hard at workACKNOWLEDGEMENTS BSEE / USCGBallot/commentresolutionPRoll outsessionsPUBLICATION Comments / feedback have been extremely helpful for TGs FEAT TGs Energy shown in moving new 2FSIM, 2MIM and 2RIM RPs forward greatly appreciated Operator experience shares have been vital to process DeepStar 12401 TAC members (Anadarko, BG, BP, Chevron, Maersk, Woodside) and the Energo Project Team JIP draft FSIM documents were great kick-start for the API SC2 efforts7

Moorings API RP 2SK Risers API RP 2RD Metocean Considerations API RP 2A-WSD; API Bull 2INT-MET Platform Integrity API RP2SIM Riser Integrity API RP 2RIM Mooring Systems Integrity API RP 2MIM Floating Systems Integrity API RP 2FSIM

Related Documents:

Bruksanvisning för bilstereo . Bruksanvisning for bilstereo . Instrukcja obsługi samochodowego odtwarzacza stereo . Operating Instructions for Car Stereo . 610-104 . SV . Bruksanvisning i original

10 tips och tricks för att lyckas med ert sap-projekt 20 SAPSANYTT 2/2015 De flesta projektledare känner säkert till Cobb’s paradox. Martin Cobb verkade som CIO för sekretariatet för Treasury Board of Canada 1995 då han ställde frågan

service i Norge och Finland drivs inom ramen för ett enskilt företag (NRK. 1 och Yleisradio), fin ns det i Sverige tre: Ett för tv (Sveriges Television , SVT ), ett för radio (Sveriges Radio , SR ) och ett för utbildnings program (Sveriges Utbildningsradio, UR, vilket till följd av sin begränsade storlek inte återfinns bland de 25 största

Hotell För hotell anges de tre klasserna A/B, C och D. Det betyder att den "normala" standarden C är acceptabel men att motiven för en högre standard är starka. Ljudklass C motsvarar de tidigare normkraven för hotell, ljudklass A/B motsvarar kraven för moderna hotell med hög standard och ljudklass D kan användas vid

LÄS NOGGRANT FÖLJANDE VILLKOR FÖR APPLE DEVELOPER PROGRAM LICENCE . Apple Developer Program License Agreement Syfte Du vill använda Apple-mjukvara (enligt definitionen nedan) för att utveckla en eller flera Applikationer (enligt definitionen nedan) för Apple-märkta produkter. . Applikationer som utvecklas för iOS-produkter, Apple .

Integrity ONE* 41x51x15.5cm Integrity DUE XL* 43.5x67x21cm Integrity TOP* 37x51x15.5cm Integrity Q* 41x51x17.5cm Integrity, the Silestone kitchen sink Seamless Integration More than 90% Quartz and 100% Innovation Integrity ONE In one single piece ONE is the model which embodies Integrity's concept. A single kitchen sink in one piece.

och krav. Maskinerna skriver ut upp till fyra tum breda etiketter med direkt termoteknik och termotransferteknik och är lämpliga för en lång rad användningsområden på vertikala marknader. TD-seriens professionella etikettskrivare för . skrivbordet. Brothers nya avancerade 4-tums etikettskrivare för skrivbordet är effektiva och enkla att

Den kanadensiska språkvetaren Jim Cummins har visat i sin forskning från år 1979 att det kan ta 1 till 3 år för att lära sig ett vardagsspråk och mellan 5 till 7 år för att behärska ett akademiskt språk.4 Han införde två begrepp för att beskriva elevernas språkliga kompetens: BI