WEB EDITION VOLVO ON CALL - Az685612.vo.msecnd

2y ago
14 Views
2 Downloads
968.07 KB
24 Pages
Last View : 1m ago
Last Download : 4m ago
Upload by : Adele Mcdaniel
Transcription

WEB EDITIONVOLVO ON CALL

KÆRE VOLVO-EJERTak fordi du valgte Volvo On Call.I dette dokument beskrives Volvo On Call-systemets forskellige funktioner. For at systemet kan fungere, kræves et aktivt abonnement.De specifikationer, konstruktionsdata og illustrationer, der findes i dette tillæg, er ikke bindende. Viforbeholder os ret til at foretage ændringer udenforudgående varsel.Med venlig hilsenVolvo Car Corporation

Indhold01 VOLVO ON CALL (VOC)Volvo On Call*. 5Oversigt over Volvo On Call*. 6Bruge Volvo On Call*. 6Tilgængelige Volvo On Call*-funktioner. 7Komforttjenester med Volvo On Call*. 8Volvo On Call*-mobilapp. 8Fjernstart af varmer* via SMS. 10Fjernstarte varmeren* via SMS. 11Sikkerhedstjenester med Volvo On Call*. 12Manuel sikkerhedstjeneste med Volvo OnCall*. 12Tilkald vejhjælp med Volvo On Call*. 13Tryghedstjenester med Volvo On Call* . 13Lås bilen op via Volvo On Call* servicecenter . 14Menupunkter med Volvo On Call*. 15Volvo On Call*-meddelelse på displayet. 15Volvo On Call* tilgængelighed. 16Telefonnummer til Volvo On Call* Servicecenter . 18PIN-kode til Volvo On Call*. 19Ejerskifte, bil med Volvo On Call*. 19Personoplysninger. 19012* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.

Indhold3

VOLVO ON CALL (VOC)

01 VOLVO ON CALL (VOC)Volvo On Call*ADVARSELVolvo On Call (VOC)* er en tillægstjeneste,som Volvo-ejere kan abonnere på. Abonnementet består af sikkerheds-, trygheds- ogkomforttjenester.Systemet virker kun i områder, hvor VOC'ssamarbejdspartner har mobildækning ogpå de markeder, hvor tjenesten er tilgængelig.Ligesom med mobiltelefoner kan atmosfæriske forstyrrelser eller svag radiodækningføre til, at tilslutning er umulig, f.eks. i tyndtbefolkede områder.VOC-systemet er koblet til bilens SRS- ogalarmsystem samt bilens øvrige systemer(f.eks. lås og klima). Bilen har et indbyggetmodem til kommunikation mellem bilen ogVOC's tjenester. Kortet (s. 16) viser delande, hvor systemet er til rådighed. Kontakten Volvo-forhandler for aktuelle oplysninger,da kortet kan ændres. Abonnementets tjenester/tilbud afhænger af markedet. Kontakt enVolvo-forhandler for oplysninger om, hvilketjenester der gælder i et r at fjernbetjeningen er blevet fjernet frabilen, er systemets funktioner tilgængeligeuafbrudt i fem dage og derefter en gang itimen i de næste 17 dage. Efter i alt 22 dagevil systemet være slået fra, indtil bilen er blevet startet.Systemet benytter GNSS (Global NavigationSatellite System) for at lokalisere bilen. Bilensindbyggede modem bruges til at kontakteVOC servicecenter og VOC mobilapp.1Et abonnement startes i forbindelse medkøbet af bilen, når systemet aktiveres. Abonnement er tidsbegrænset, men kan forlænges, og gyldigheden er afhængig af markedet. Volvo On Call mobilapp (s. 8).Fjernstart af varmer via SMS (s. 10).Sikkerhedstjenester Automatisk alarm (s. 12).Manuel alarm (s. 12).Vejhjælp (s. 13).01OBSAlle opkald til VOC Servicecenter vil bliveregistreret.Information på internetFor mere information om Volvo On Call, sesupport.volvocars.com.Med et personligt Volvo ID er det muligt atlogge ind på mobilappen (s. 8). Læsinstruktionsvejledningens afsnit Volvo ID forat se dets fordele, og hvordan man opretteret Volvo ID.Relaterede oplysninger Oversigt over Volvo On Call* (s. 6)Bruge Volvo On Call* (s. 6)Tilgængelige Volvo On Call*-funktioner(s. 7)Volvo On Call* tilgængelighed (s. 16)Telefonnummer til Volvo On Call* Servicecenter (s. 18)PIN-kode til Volvo On Call* (s. 19)Personoplysninger (s. 19)Tryghedstjenester Tyverivarsel (s. 13).Sporing af stjålet køretøj (s. 13).Fjernoplåsning (s. 13).Fjernbetjent startspærre (s. 13)1.Visse markeder.* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.5

01 VOLVO ON CALL (VOC)01Oversigt over Volvo On Call*Bruge Volvo On Call*Oversigt over knapper og display.Volvo On Call (VOC)-systemet aktiveres medtryk på en af de to knapper i loftet eller medvalg i menukilden.VOC startes automatisk, når bilens sikkerhedssystemer udløses, f.eks. ved en ulykke,hvor aktiveringsniveauet for selestrammereeller airbags nås. Der etableres kontakt mellem bilen og VOC servicecenter, der senderden nødvendige hjælp til bilens placering.SOS-knappen – i nødsituationerTryk på SOS-knappen i loftet i mindstto sekunder for at aktivere den manuellealarmtjeneste.Relaterede oplysninger Bruge Volvo On Call* (s. 6)Menupunkter med Volvo On Call* (s. 15)Volvo On Call*-meddelelse på displayet(s. 15)Alternativ til SOS-knappenI normal visning for MY CAR skal du trykkepå OK/MENU, og vælge IndstillingerVolvo On Call SOS.ON CALL-knappen kan bruges til alleandre tjenester, herunder vejhjælp.Annullere tjenesteEn påbegyndt tjeneste kan annulleres indenfor 10 sekunder med et tryk på EXIT-knappen.IndstillingerValgmuligheder og indstillinger i menusystemet (s. 15). Lås – bestem, hvornår SOS- og ONCALL-knapperne skal være aktiverede.Funktionen gør, at knapperne kun er aktiverede, hvis fjernbetjeningen er i positionI, II, eller hvis motoren kører.ON CALL-knappen: Ved problemer medbilenTryk på ON CALL-knappen i loftet i mindstto sekunder for at aktivere tjenesten ogkomme i kontakt med VOC servicecenter, seTilgængelige Volvo On Call*-funktioner(s. 7).Alternativ til ON CALL-knappenI normal visning for MY CAR skal du trykkepå OK/MENU, og vælge IndstillingerVolvo On Call On Call.6OBSSOS-knappen må kun anvendes i tilfældeaf uheld, sygdom eller eksterne truslermod bilen og dens passagerer. SOS-funktionen er udelukkende beregnet til nødsituationer. Misbrug kan medføre tillægsgebyrer.* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder. Aktivér service – Bruges til at aktivereabonnement og få adgang til tjenesten.Status Aktivér abonnement viser, at VOCsystemet skal aktiveres på et Volvo-værksted,før bilejeren kan registreres til abonnementet.Relaterede oplysninger Menupunkter med Volvo On Call* (s. 15)Volvo On Call*-meddelelse på displayet(s. 15)

01 VOLVO ON CALL (VOC) Oversigt over Volvo On Call* (s. 6) Tilkald vejhjælp med Volvo On Call*(s. 13) Lås bilen op via Volvo On Call* servicecenter (s. 14)Fjernstarte varmeren* via SMS (s. 11)Manuel sikkerhedstjeneste med Volvo OnCall* (s. 12)Tilgængelige Volvo On Call*funktionerTjenesteOversigt over tilgængelige Volvo On Call(VOC)-funktioner via VOC servicecenter tart af varmerAppAAutomatisk alarmXManuel alarmXVejhjælpXXTyverivarselXXSporing af stjålet t startspærreBBilens instrumentpanelXKøretøjsinformationXXXStyre opladningen tilspecifikke tiderDXPåmindelse om atsætte ladekabel iDXForkonditoneringDXSende en destination tilbilenEXNogle funktioner er ikke tilgængelige på alle modeller.Visse markeder.Nogle biler med automatisk gearkasse.Gælder kun V60 PLUG-IN HYBRID og S60L Twin Engine.Kræver Sensus Navigation.XABCDEX Komforttjenester med Volvo On Call*(s. 8) Sikkerhedstjenester med Volvo On Call*(s. 12)XRelaterede oplysningerFjernstart af motor(ERS)B, CLokalisering af bilenX01AppAKørebogBatteri- og opladningsstatusDXServicecenterXXX}}* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.7

01 VOLVO ON CALL (VOC)01 Tryghedstjenester med Volvo On Call*(s. 13)Volvo On Call*-mobilapp (s. 8)Komforttjenester med Volvo On Call*Volvo On Call*-mobilappKomforttjenester via telefonen som f.eks.fjernstart af varmer* via sms eller kommunikation med bilen via mobilapp.Som Volvo On Call-bruger har bilejerenadgang til en mobilapplikation, der gør, at bilejeren kan holde kontakt med sin parkeredebil via mobiltelefon.En mobilapplikation giver Volvo On Call-brugerne mulighed for at holde kontakt medderes parkerede bil via en iPhone, WindowsPhone- eller Android-telefon. Mobilappen kanlokalisere bilen, fjernlåse bilen, fjernstartemotoren, se oplysninger om brændstofniveauog meget mere.Læs mere om appen (s. 8).Biler udstyret med brændstofdrevet motor ogkabinevarmer i kombination med Volvo OnCall tilbyder de samme indstillingsmulighederfor varmeren som inde i bilen ved hjælp af enmobiltelefon. Læs mere om fjernstart af varmer via SMS (s. 10).Relaterede oplysninger Tilgængelige Volvo On Call*-funktioner(s. 7)Nogle funktioner er ikke tilgængelige på allemodeller.Mobilapplikationen opdateres løbende, hvilket kan betyde, at disse oplysninger ikkeafspejler de tilgængelige funktioner. For mereinformation om Volvo On Call, sesupport.volvocars.com.Mobilapplikationen findes blandt andet tiliPhone, Windows Phone- og Android-telefoner. Kan hentes fra Apples App Store, Windows Phone Store eller Google Play.Et personligt Volvo ID er nødvendigt for atkunne benytte mobilappen og onlinetjenesterfra Volvo.Læs i instruktionsvejledningens afsnit VolvoID for at se dets fordele, og hvordan manopretter et Volvo ID.Lokalisering af bilenBilens placering vises på et kort, og det ermuligt at få vejvisning til bilen. Der er også etdigitalt kompas, som peger føreren i den rigtige retning. Bilens horn og blinklys kan aktiveres for at lette søgningen.8* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.

01 VOLVO ON CALL (VOC)Sende en destination til bilenMed mobilappen kan funktionen "Send toCar" bruges til at sende en destination (f.eks.hoteller, butikker, biografer, restauranter,benzinstationer) til bilen. Destinationens placering er derefter tilgængelig i bilens navigationssystem2. Hvis bilens navigationssystem erinstalleret fra fabrikken, skal bilens konfiguration opdateres af en Volvo-forhandler, således at VOC-appen ved, at den kan sende endestination til bilen. For instruktioner til funktionen Send to Car, se support.volvocars.com.Bilens instrumentpanelDenne funktion giver føreren adgang til enlang række oplysninger: brændstofniveau,resterende rækkevidde med den eksisterendebrændstofmængde, gennemsnitligt brændstofforbrug, gennemsnitshastighed, aflæsningaf vej- og triptæller.Kontrol af bilenMobilappen udfører et "sundhedstjek" påbilen og viser oplysninger om pærer, bremsevæske, kølervæske og olieniveau.KørebogDetaljerede oplysninger om hver tur i løbet afde sidste 40 dage kan hentes og gemmes.Det er også muligt at eksportere alle ellerudvalgte ture fra mobilapplikationen i reg-234nearksformat og sende dem til en e-mailadresse. Dette er egnet til f.eks. forretningsture.Det er muligt at slå kørebogsfunktionen fra.Så sender bilen ingen kørselsstatistik efterafslutningen af hver tur.KøretøjsinformationBasisdata om bilen, f.eks. model, registreringsnummer og VIN-nummer, er let tilgængelige.TyverivarselHvis bilens alarm udløses, får føreren beskedom dette via mobiltelefon.Fjernlåsning af døreneStatus for alle døre og ruder vises. Førerenkan låse bilen og låse den op. Af sikkerhedsmæssige årsager er adgangskoden til applikationen altid nødvendig ved fjernoplåsning afbilen. Dit personlige Volvo ID bruges somadgangskode.01Fjernstart af motor3Fjernstart (ERS – Engine Remote Start) betyder, at bilens motor kan startes på afstand, såkabinen kan varmes op/køles ned til komforttemperatur før kørsel. For at bilen skal kunnekøre af sted, skal køretilstand aktiveres. Dettegøres på samme måde som ved motorstart.Læs afsnittet Start af motor i instruktionsvejledningen for at se, hvordan motoren startes.Klimaanlægget starter med automatiske indstillinger. En fjernstartet motor er aktiveret imaksimalt 15 minutter, derefter slås den fra.Efter 2 aktiveringer af fjernstart kræves det, atmotoren startes normalt, før fjernstart kanbruges igen.Fjernstart af motor er kun tilgængelig på bilermed automatisk gearkasse og biler, der haren motorhjelmskontakt4 installeret.Fjernstart af varmerHvis bilen er udstyret med en parkeringsvarmer, kan den startes med det samme ellerprogrammeres til at starte på to forskelligetidspunkter.Gælder Sensus Navigation.Visse bilmodeller og markeder.Findes i XC60, biler med alarm, de fleste biler med 4-cylindrede motorer, eller hvis ERS valgt ved konstruktion.}}9

01 VOLVO ON CALL (VOC)01 ADVARSELFor at fjernstarte motoren skal følgendekriterier være opfyldt: Bilen skal være under opsyn. Bilen må ikke stå i et lukket, uventileretrum - udstødningsgasser kan skademennesker og dyr alvorligt.Der må ikke befinde sig personer ellerdyr i eller omkring bilen.OBSTag hensyn til lokale/nationale regler/bestemmelser for tomgangskørsel. Tagogså hensyn til lokale/nationale regler/bestemmelser for lydniveauet, når motorenkører.Påmindelse om at sætte ladekabel i5Fjernstart af varmer* via SMSMulighed for at aktivere at få en påmindelse imobilappen, hvis man har glemt at sætteladekablet i, når bilen er parkeret.Biler udstyret med brændstofdrevet motor ogkabinevarmer i kombination med Volvo OnCall tilbyder de samme indstillingsmulighederfor varmeren som inde i bilen ved hjælp af enmobiltelefon. Det er muligt at foretage timerindstillinger ved at sende den ønskede indstilling ved hjælp af en mobiltelefon, se fjernstarte varmeren (s. 11).Forkonditonering5Med forkonditionering forberedes bilens drivsystem og kabinen, inden man kører af sted,så både slid og energibehov under kørslenreduceres. Mobilappen anvendes på sammemåde som for fjernstart af varmeren.Relaterede oplysninger Tilgængelige Volvo On Call*-funktioner(s. 7) Komforttjenester med Volvo On Call*(s. 8) PIN-kode til Volvo On Call* (s. 19)Batteri- og opladningsstatus5Se hvor opladet hybridbatteriet er, og omopladning er i gang.Styre opladningen til specifikke tider5Opladning behøver ikke påbegyndes med detsamme ved tilslutning af ladekablet. Viamobilappen kan man indstille tidspunktet,hvor opladning må ske.5610Gælder kun V60 PLUG-IN HYBRID og S60L Twin Engine.Registreringsnummeret kan indeholde både store og små bogstaver.* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.At kunne styre varmeren i bilen med sinmobiltelefon giver en mere fleksibel betjeningaf varmeren og dermed større komfortoplevelse til prisen af en SMS.Varmerfunktionen har to tidspunkter, der ibeskrivelsen kaldes T1 og T2. De viser, hvornår bilen har nået den indstillede temperatur.For at kun den autoriserede bruger skalkunne betjene varmeren, skal SMS-meddelelsen indeholde bilens registreringsnummer6efterfulgt af Volvo On Call-systemets pinkode.Relaterede oplysninger Fjernstarte varmeren* via SMS (s. 11)Volvo On Call*-mobilapp (s. 8)PIN-kode til Volvo On Call* (s. 19)

01 VOLVO ON CALL (VOC)Fjernstarte varmeren* via SMSVia SMS styres varmeren i bilen.OBSVær forsigtig med, hvor bilen står parkeret,når fjernstart af varmeren bruges, da varmeren udsender udstødning.OBSHver delkommando følges af et #-tegn.Meddelelsen skal skrives som en strenguden mellemrum og afsluttes med et #tegn, f.eks. # PIN-kode # 1 #TelefonnummerMeddelelsen skal sendes til følgende nummer: 46 70 903 20 40. For nogle mobiltelefoner er det muligt at lave en meddelelseskabelon for at give mulighed for nemmere og hurtigere betjening.Direkte kommandoerFor at starte varmen direkte:1. Indtast bilens registreringsnummer efterfulgt af # PIN-kode # 0 #2. Send meddelelsen.1. Indtast bilens registreringsnummer efterfulgt af # PIN-kode # 01 #Ændre og aktivere T1:For at deaktivere T2:1. Indtast bilens registreringsnummer efterfulgt af # PIN-kode # 11 # Tidspunkt #1. Indtast bilens registreringsnummer efterfulgt af # PIN-kode # 02 #2. Send meddelelsen.2. Send meddelelsen.2. Send meddelelsen.Ændre og aktivere T2:Hvis varmeren ikke starter1. Indtast bilens registreringsnummer efterfulgt af # PIN-kode # 12 # Tidspunkt #Der er situationer, hvor varmeren ikke kanstarte via SMS. Så sendes en SMS med teksten "Varmeren kunne ikke starte!" til detmobilnummer, som har forsøgt at starte tjenesten.2. Send meddelelsen.Hvis et tidligere indført tidspunkt ønskes aktiveret:Relaterede oplysningerAktivere T1:1. Indtast bilens registreringsnummer efterfulgt af # PIN-kode # 11 #2. Send meddelelsen.2. Send meddelelsen.1. Indtast bilens registreringsnummer efterfulgt af # PIN-kode # 12 #701For at deaktivere T1:TidskommandoerHvis en ny tid skal lægges ind, afsluttes meddelelsen med det ønskede klokkeslæt, f.eks. 17.307.1. Indtast bilens registreringsnummer efterfulgt af # PIN-kode # 1 #Hvis varmeren kører og skal lukkes med detsamme:For at annullere en tidligere planlagt varmerstart skal det indstillede tidspunkt deaktiveres. Fjernstart af varmer* via SMS (s. 10)Volvo On Call*-mobilapp (s. 8)PIN-kode til Volvo On Call* (s. 19)Aktivere T2:2. Send meddelelsen.Tidspunktet afrundes altid til nærmeste femminutters interval.* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.11

01 VOLVO ON CALL (VOC)01Sikkerhedstjenester med Volvo OnCall*Automatisk og manuel alarm og mulighed forat tilkalde vejhjælp er sikkerhedstjenester, derer tilgængelige via Volvo On Call (VOC). Sikkerhedstjenester bruges til alarm i tilfælde afen ulykke eller en nødsituation.Automatisk alarmNår bilens sikkerhedssystemer udløses, f.eks.ved en ulykke, hvor aktiveringsniveauet forselestrammere eller airbags nås, sendes etsignal automatisk til VOC Servicecenter. Dersker følgende:1. Der sendes automatisk en meddelelse frabilen til VOC Servicecenter.VejhjælpTilkald hjælp ved f.eks. punktering, brændstofmangel eller afladet batteri, se tilkalde vejhjælp (s. 13).Det kan være nødvendigt at tegne separatabonnement for vejhjælpstjenesten.AlarmnummerNår alarmtjenesten aktiveres, forsøger systemet at etablere kontakt med VOC Servicecenter. Hvis dette ikke er muligt, går opkaldetdirekte til alarmnummeret for det område,hvor bilen befinder sig8.Relaterede oplysninger Bruge Volvo On Call* (s. 6)Kontakt Volvo On Call (VOC) Servicecenter forat bede om hjælp i nødsituationer.For at alarmere VOC servicecenter manuelt:1. Tryk på SOS-knappen (s. 6) i mindstto sekunder for at tilkalde hjælp i tilfældeaf sygdom, eksterne trusler mod bileneller passagerer mv.2. VOC Servicecenter modtager meddelelseom behovet for hjælp og oplysninger ombilens placering.3. VOC Servicecenter etablerer mundtligkontakt med føreren og aftaler, hvilketbehov for hjælp, der kræves.2. VOC Servicecenter etablerer dereftermundtlig kontakt med bilens fører, og forsøger at få oplysninger om kollisionensomfang og behovet for hjælp.Hvis der ikke kan etableres mundtlig kontakt,kontakter VOC Servicecenter de relevantemyndigheder, som bistår med afhjælpning.3. VOC Servicecenter kontakter derefter denødvendige nødhjælpstjenester (politi,ambulance, bugsering og lign.). Sikkerhedstjenester med Volvo On Call*(s. 12) Telefonnummer til Volvo On Call* Servicecenter (s. 18)Hvis der ikke kan etableres mundtlig kontakt,kontakter VOC Servicecenter de relevantemyndigheder, som bistår med afhjælpning.Manuel alarmKontakt VOC Servicecenter for at bede omhjælp i nødsituationer, se alarmere manuelt(s. 12).812Manuel sikkerhedstjeneste med VolvoOn Call*Gælder visse markeder.* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.Relaterede oplysninger

01 VOLVO ON CALL (VOC)Tilkald vejhjælp med Volvo On Call*Tryghedstjenester med Volvo On Call*TyverivarselTilkald hjælp ved f.eks. punktering, brændstofmangel eller afladet batteri.Volvo On Call (VOC) yder hjælp i tilfælde afindbrud eller tyveri af bilen og kan fjernoplåsebilen, hvis fjernbetjeningerne mistes eller bliver låst inde.VOC sender automatisk signal til VOC servicecenter ved indbrud eller tyveri (hvis bilensalarmsystem er aktiveret).1. Tryk på ON CALL-knappen (s. 6) i mindstto sekunder.2. VOC Servicecenter etablerer mundtligkontakt med føreren og aftaler, hvilkennødhjælpstjeneste der kræves.Relaterede oplysningerTryghedstjenester skal minimere risikoen for,at ejeren mister sin bil. Hvis bilen bliver stjålet, kan den også spores og eventuelt deaktiveres. Sikkerhedstjenester med Volvo On Call*(s. 12)Hvis bilen bliver strømløs, træder VOC'sreservebatteri i kraft. Telefonnummer til Volvo On Call* Servicecenter (s. 18)Ud over sikkerheds- og tryghedstjenester tilbyder nogle markeder et udvidet tryghedssystem som ekstraudstyr:Tryghedssystem certificeret ifølge StichtingVbV, som opfylder kravene i Track & Tracing,TT039, 10.01Hvis bilens alarmsystem aktiveres, vil VOCServicecenter blive underrettet automatiskefter et stykke tid. Hvis alarmen slås fra vedhjælp af fjernbetjeningen, vil tjenesten bliveafbrudt.Sporing af stjålet køretøjHvis der konstateres tyveri eller anden uautoriseret brug af bilen, kan bilens ejer sammenmed politiet og VOC servicecenter aftale, atbilen skal spores.VOC servicecenter senderen meddelelse til bilen for at bestemme bilensplacering. Derefter kontaktes politiet elleranden myndighed.OBSDette gælder også, hvis bilen er blevetstjålet ved hjælp af en tilhørende fjernbetjening.FjernoplåsningHvis bilens fjernbetjening er mistet eller erblevet låst inde i bilen, er det muligt at fjernoplåse bilen inden for de næste fem dage vedhjælp af VOC Servicecenter, efter at påkrævetautentificering med pinkode er blevet god-910Gælder kun Holland.Gælder ikke V40/V40 Cross Country.}}* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.13

01 VOLVO ON CALL (VOC)01 kendt. Derefter fjernoplåser VOC Servicecenter bilen efter aftale.Fjernbetjentstartspærre11Overvågning og deaktivering af stjålet bil.Hvis bilen bliver stjålet, kontakter ejeren ellermyndighederne VOC Servicecenter.OBSDette gælder også, hvis bilen er blevetstjålet ved hjælp af en tilhørende fjernbetjening.Efter at have været i kontakt med myndighederne deaktiverer VOC servicecenter fjernbetjeningerne for at forhindre start af bilen. Endeaktiveret bil kan kun startes igen ved kontakt med VOC Servicecenter, og efter atpåkrævet autentificering med pinkode er godkendt. Derefter udfører VOC Servicecenteraktivering af bilen.Relaterede oplysninger Telefonnummer til Volvo On Call* Servicecenter (s. 18) PIN-kode til Volvo On Call* (s. 19)Lås bilen op via Volvo On Call*servicecenterBilen kan fjernoplåses ved hjælp af VOC servicecenter.1. Kontakt VOC servicecenter (s. 18).2. Når VOC Servicecenter har verificeretmed bilens ejer eller en anden autorisereret person med pinkode, sendes efteraftale et signal til bilen om oplåsning.3. Bagagerumsklappen/bagklappen skalåbnes for at låse dørene op. Tryk togange på touch-knappen eller træk ihåndtaget.OBSHvis bagagerumsklappen/bagklappen ikkeåbnes inden for en af VOC Servicecenterforudbestemt tid, vil bagagerumsklappen/bagklappen blive låst igen.4. Når dørene åbnes, vil bilens alarmsystemblive udløst. Slå alarmen fra ved at trykkepå fjernbetjeningens oplåsningsknap,eller sæt fjernbetjeningen i tændingslåsen.OBSHvis bilen står i f.eks. en parkeringsgarage,kan fjernoplåsningsfunktionen blive forstyrret på grund af dårlig modtagelse.1114Visse markeder.* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.Relaterede oplysninger Tryghedstjenester med Volvo On Call*(s. 13) PIN-kode til Volvo On Call* (s. 19)Volvo On Call*-mobilapp (s. 8)

01 VOLVO ON CALL (VOC)Menupunkter med Volvo On Call*Oversigt over valgmuligheder og indstillinger iVolvo On Call (VOC)-systemets menu.For at komme til menuen: Tryk på MY CARknappen, tryk på MY CAR igen for at åbnegenvejsmenuen, hvor VOC-menuen er tilgængelig.Volvo On Call (VOC) viser automatisk en meddelelse efter behov. Kan ikke finde bilens position – se Tilgængelighed (s. 5). Service p.t. ikke tilgængelig – se Til-gængelighed (s. 5). Meddelelsen vises påskærmen.ForhandlerinformationSOSOn Call Volvo On Call Service påkrævet –VOC-systemet fungerer ikke. Kontakt enVolvo-forhandler for at få hjælp. Meddelelsen vises på kombiinstrumentet.LåsLås/Oplås knapperne SOS og On CallAktivér abonnement Volvo On Call- abonnem. udløbersnart – VOC-abonnementet udløbersnart. Kontakt en Volvo-forhandler. Meddelelsen vises på kombiinstrumentet.Aktivér serviceRelaterede oplysninger Bruge Volvo On Call* (s. 6)Volvo On Call*-meddelelse på displayet(s. 15)Oversigt over Volvo On Call* (s. 6)01Volvo On Call*-meddelelse pådisplayetRelaterede oplysninger Oversigt over Volvo On Call* (s. 6)Volvo On Call* (s. 5)Menupunkter med Volvo On Call* (s. 15)* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.15

01 VOLVO ON CALL (VOC)01Volvo On Call* tilgængelighedKort over områder, hvor Volvo On Call er tilgængelig. Tjenesten udbygges løbende, ogsystemet vil blive tilbudt i et stort antal lande.Kontakt en Volvo-forhandler for aktuel information.Volvo On Call er tilgængelig i de områder, der er markeret med grå.16* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.

01 VOLVO ON CALL (VOC)01Relaterede oplysninger Telefonnummer til Volvo On Call* Servicecenter (s. 18)* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.17

01 VOLVO ON CALL (VOC)0118Telefonnummer til Volvo On Call*ServicecenterLandOpkald i hjemlandetOpkald i udlandetSverige020 55 55 66 46 31 51 83 35Norge800 30 060 47 22 32 39 50Danmark070 21 50 53 45 70 21 50 53Storbritannien0800 587 9848 44 20 860 39 848Italien02 26629 271 39 02 26629 271Finland09 374 77 310 358 9 374 77 310Frankrig0810 800 454 33 1 49 93 72 79Holland020 851 2278 31 20 851 2278Belgien02 773 62 22 32 2 773 62 22Luxemburg (kundecenter i Belgien) 32 2 773 62 22 32 2 773 62 22Polen 48 22 537 43 43 48 22 537 43 43Portugal (kundecenter i Frankrig) 33 810 800 454 33 1 49 93 72 79Tyskland089 20 80 1 87 47 49 89 20 80 1 87 47Spanien091 325 5509 34 91 325 5509Schweiz044 283 35 70 41 44 283 35 70Rusland 74 9 57 80 50 08 74 9 57 80 50 08Østrig 43 1 525 03 6244 43 1 525 03 6244* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.

01 VOLVO ON CALL (VOC)PIN-kode til Volvo On Call*Ejerskifte, bil med Volvo On Call*PersonoplysningerPinkode anvendes af sikkerhedsårsager til atidentificere den person, der er autoriseret til atudføre Volvo On Call (VOC)-tjenester.Ved ejerskifte af bilen er det vigtigt at ændreejeren af Volvo On Call (VOC)-tjenesten.Personoplysninger som behandles i forbindelse med Volvo On Call (VOC)-tjenesten.Afmelde VOC-tjenesteVolvos salgsselskaber, se nedenståendetabel, og Volvo Car Corporation, er ansvarligfor de personoplysninger, der behandles i forbindelse med tjenesten. Al behandling sker ioverensstemmelse med god skik og gældende lovgivning om behandling af personoplysninger.Den firecifrede pinkode, der bliver sendt tilbilejeren, når forhandleren aktiverer abonnementet, bruges af sikkerhedsårsager for atidentificere den person, der er bemyndiget tilat udføre visse VOC-tjenester, f.eks. at låsebilen op via VOC servicecenter (s. 13) elleroprette en konto til mobilappen (s. 8).Glemt eller ønsker at ændre PIN-kodenHvis man har glemt pinkoden eller ønsker atændre den (f.eks. ved køb af en brugt bil),skal man kontakte en forhandler eller trykkepå ON CALL-knappen i bilen. Den nye kodevil blive sendt til bilejeren.Forkert PIN-kode er indtastet gentagnegange i appenNår en PIN-kode er blevet indtastet forkert 10gange i træk, vil kontoen blive låst. For atkunne bruge appen igen skal en ny pinkodevælges og en ny app-konto oprettes. Benytden samme fremgangsmåde, som da den forrige app-konto blev oprettet.Relaterede oplysninger Tryghedstjenester med Volvo On Call*(s. 13) Volvo On Call*-mobilapp (s. 8)Ejerskifte, bil med Volvo On Call* (s. 19)Kontakt Volvo-forhandleren ved ejerskifte forat afmelde -tjenesten. Forhandleren annullerer abonnementet og sletter tjenestehistorikken. Tjenesten kan også afsluttes med VOC'smobilapp.Ved ejerskifte er det vigtigt at nulstille personlige indstillinger i bilen til de oprindeligefabriksindstillinger12, se Ejerskifte i instruktionsvejledningen.Starte VOC-tjenesteVed køb af en brugt bil med VOC:Den nye ejer kontakter sin forhandler, deroverdrager den resterende tid af abonnementet til den nye ejer. Det er vigtigt, at kontaktoplysningerne er opdaterede, for at VOC skalfungere, og at den tidligere ejer ikke skal haveadgang til at udføre tjenester i bilen. Den nyeejer modtager en personlig firecifret PINkode, der kræves for at identificere sig selvsom ejeren (eller en anden autoriseret person)og få adgang til bestemte tjenester.LandSalgsselskaberBelgienVolvo Cars NVEnglandVolvo Car UK LtdFrankrigVolvo Automobiles France SASHollandVolvo Cars Nederland B.V.ItalienVolvo Auto Italia S.p.A.NorgeVolvo Personbiler Norge ASPolenVolvo Car Polska Sp. z o.o.PortugalVolvo Car Portugal S.A.RuslandLimited Liability CompanyVolvo CarsSpanienVolvo Car España S.L.SverigeVolvo Personbilar Sverige AB01}}* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.19

01 VOLVO ON CALL (VOC)01 LandSalgsselskaberTysklandVolvo Car Germany GmbHFinlandVolvo Auto Oy AbDanmarkVolvo Personvagne DanmarkA/SØstrigVolvo Car Austria GmbHSchweizVolvo Automobile (Schweiz) AGBehandlingens formålPersonoplysningerne bruges af Volvo og Volvos samarbejdspartnere både inden for oguden for EU/EØS til at levere og udvikle tjenesten.Hvilke personoplysninger behandlesPersonoplysninger, der behandles, tilhørerfølgende tre hovedkategorier. 1220Personoplysninger, som kunden selv afgiver i forbindelse med aktivering af tjenesten og ved anden kontakt med Volvo,f.eks. navn, adresse, telefonnummer, typetjeneste og tjenestens varighed.Når der indtræffer en bestemt begivenhed, som er omfattet af tjenesten, sendesoplysninger automatisk fra bilen. Ensådan meddelelse indeholder køretøjetsidentifikationsnummer (VIN), det tidspunkthvor tjenesten blev brugt, type tjeneste,Gælder kun for biler, som kan oprette forbindelse til internettet.om airbags er blevet udløst, om selestrammere er blevet udløst, aktuelmængde brændstof, den aktuelle temperatur i og uden for bilen, om døre og ruderer låst eller åbnet, og bilens sidste sekspositioner med hastighed og retning. Andre oplysninger, som kan forbindes tilkunden, er telefonsamtaler med per

Kontrol af bilen Mobilappen udfører et "sundhedstjek" på bilen og viser oplysninger om pærer, bremse-væske, kølervæske og olieniveau. Kørebog Detaljerede oplysninger om hver tur i løbet af de sidste 40 dage kan hentes og gemmes. Det er også muligt at eksporte

Related Documents:

Volvo 3P-AE 15500 4 Volvo Group Trucks Buses Construction Equipment Volvo Penta Volvo Aero Financial Services Volvo 3P Volvo Powertrain Volvo Parts Volvo Logistics Volvo Information Technology Volvo Group Real Estate, Volvo Technology Volvo Business Services. Volvo 3P-AE 15500 5 AE-Curitiba

01 Volvo On Call (VOC) 01 6 * Option/accessory, for more information, see Introduction. PIN code for Volvo On Call* (p. 18) Personal data (p. 19) Overview of Volvo On Call* Overview of buttons and displays. Related information Using Volvo On Call* (p. 6) Menu options with Volvo On Call* (p. 15) Volvo On Call* message in the display (

the Volvo tonality for pictures. See Volvo Brand Communication Guideline for click the Compress further information. Only use these approved Volvo colors. Use the colors in 100% only – never in tints. For more information and RGB color codes please select the Volvo Layout “Volvo Brand Colors”. Volvo Profile colors Volvo Accent colors

John Deere 425 445 455 Service Repair Manual in the technological know-how of archaeology. . mini volvo excavator volvo mini excavators wheel loaders volvo volvo wheel loader . volvo l90 specs gold rush excavator volvo ec750e specs volvo 290 volvo motor grader volvo

volvo construction equipment parts . Cat Caterpillar 416c Backhoe Loader Service Repair Manual champion motor graders shippensburg volvo volvo off road truck . champion grader volvo construction equipment dealer near me volvo 160 a25g volvo volvo ecr88 specs volvo heav

VOLVO V70 & XC70 Owners Manual Web Edition. DEAR VOLVO OWNER THANK YOU FOR CHOOSING VOLVO We hope you will enjoy many years of driving pleasure in your Volvo. The car has been designed for the safety and comfort of you and your passengers. Volvo is one of the safest cars in the world. Your Volvo

VOLVO C30 Owners Manual WEB EDITION. DEAR VOLVO OWNER THANK YOU FOR CHOOSING VOLVO We hope you will enjoy many years of driving pleasure in your Volvo. The car has been designed for the safety and comfort of you and your passengers. Volvo is one of the safest cars in the world. Your Volvo has also been designed to satisfy all current

VOLVO C30 Owners Manual Web Edition. DEAR VOLVO OWNER THANK YOU FOR CHOOSING VOLVO We hope you will enjoy many years of driving pleasure in your Volvo. The car has been designed for the safety and comfort of you and your passengers. Volvo is one of the safest cars in the world. Your Volvo