PARROT MKi9200 - Kanaco

2y ago
26 Views
2 Downloads
2.35 MB
20 Pages
Last View : 1m ago
Last Download : 5m ago
Upload by : Sabrina Baez
Transcription

PARROTMKi9200Průvodce rychlou instalací

WIN*OMW.PA R R O TCWWMP3ESMUSIC FRILROTAND PA ESSWIRELSPRODUCT* TERMS & CONDITIONS: WWW.PARROT.COM(GAGNEZ DES MUSIQUES AU FORMAT MP3ET DES PRODUITS SANS FIL PARROT)

Průvodce rychlou instalacíV tomto zjednodušeném návodu k použití přístrojeParrot MKi9200 najdete základní instrukce, které vámumožní snadnou obsluhu tohoto zařízení.Používání některých funkcí závisí pouze na typuvašeho mobilního telefonu.ObsahFunkce popsané v tomto manuálu jsou k dispozici pouze tehdy, je-li Váš telefonní seznam napsanýlatinkou. Dále je nutno dodržovat výslovnost a intonacijazyka Parrot MKi9200 (automaticky angličtina, není-linastaven jiný jazyk).Instalace sady Parrot MKi9200. 03Autorádio s konektorem ISO. 04Autorádio se vstupy Line in. 04Autorádio bez konektorů «ISO». 04Instalace napájecího kabelu sady. 04Kontrola zapojení. 05Instalace konektorů audio. 05Instalace elektronické skříňky. 05Instalace dálkového ovládání. 05Instalace dvojitého mikrofonu. 05Intalace displaye. 05První použití přístroje Parrot MKi9200. 06Sdružení ovládacího panelu a řídící jednotky. 06Přístup k menu. 06Párování a spojení telefonu a Parrot MKi9200. 06Synchronizace telefonního seznamu. 07Použití funkce telefonování. 07Ovladače. 07Přijmutí hovoru. 08Volání. 08Telefonování pomocí hlasové výzvy. 08Použití magických slov. 09Používání funkce „Hudba“. 09Instalace sady PARROT MKi9200Doporučujeme, abyste instalaci přístroje svěřiliodborníkovi.Interface pro Ovládání na volantu slouží k propojeníovládacích tlačítek na volantu ( dle výbavy vozidla)a řídící jednotky Parrot a k následnému ovládánífunkcí HF sady z volantu. Více na www.parrot.com. Před upevněním jednotlivých součástí handsfree sadydo kabiny vozu zapojte jednotlivé kabely do elektronické- ústředny. Nejprve vyjměte původní konektory audiosystému Vašeho vozu. Dodané kabely jsou vybaveny konektory ISO a dvěmavýstupy. Výstupy Line lze používat, pokud je Váš audiosystém vybaven touto funkcí. Jsou možné různé způsobymontáže podle typu Vašeho autorádia a vozu.3

Funkce Mute slouží k přerušení zvuku autorádia v případětelefonního hovoru. Volba vstupu Mute závisí na konfiguraciautorádia.Autorádio s konektorem ISO1. Zapojte vidlice zástrčky handsfree sady do autorádia.Instalace napájecího kabelu sady2. Zapojte svazky audio a napájení vozu do nástrček sadyParrot MKi9200. Prohlédněte si schéma elektrického zapojeníVašeho autorádia.3. Na instalačním kabelu zapojte volný žlutý drát do jednohoze vstupů mute pro audio systém, pokud je jím vybaven(mute in1, mute in2 nebo mute in3).Nahlédněte do schématu str.11. Červený drát kabelu sady musí odpovídat pdrátu podstálým napětím 12V, oranžový drát kabelu 12 V zaspínací skříňkou a černý drát kostře.Autorádio se vstupy Line in Použijte tento typ připojení a propojte výstup «Line»(hnědý a bílý drát nebo červený a černý drát) se vstupem«Line» audio systému. Díky použití dvou dvojic výstupů «Line» můžete využítvýhod funkce Streaming Audio v režimu stereo nareproduktorech Vašeho auta. Na instalačním kabelu propojte volný žlutý drát s jednímze vstupů mute odpovídajícím audio systému, pokud je jímvybaven (mute in1, mute in2 nebo mute in3).Nahlédněte do schématu str.12.4Autorádio bez konektorů «ISO»Pro usnadnění montáže si musíte obstarat adaptér ISO.Podívejte se na nabídku adaptérů ISO na našich webovýchstránkách: www.parrot.com. Zkontrolujte, zda oranžový drát není napojen na drátu podstálým napětím 12 V, protože pak by hrozilo riziko vybitíbaterie vozu a dysfunkce handsfree sady. U některých vozidel je nutno přehodit zapojení červenéhodrátu a oranžového napájecího drátu. Tento úkon provedetesnadno opačným zapojením dvou spodků pojistek nainstalačním kabelu sady Parrot MKi9200.U některých vozů není drát 12V za spínacískříňkou na konektorech autorádia. Pak je třebazapojit oranžový napájecí drát do pojistkové skříňkynebo do jiného napájecího zdroje zaspínací skříňkou.

Kontrola zapojeníPro kontrolu správného zapojení ParrotMKi musí sada/display při vypnutí klíčku zapalování zobrazit pozdrav“Good bye!”Pokud se toto nezobrazí je nutno překontroovat zapojeníoranžového kabelu.Tento nesmí být připojen na trvalých 12V.U některých vozidel např. pomůže přehození zapojeníčerveného a oranžového kabelu.Instalace konektorů audio Připojte konektory audio k elektronické skříňce - ústředněa nains talujte konektory audio (USB / iPod/ Jack) dopřihrádky na rukavice, na středovou konzolu nebo doprázdné kapsy podle konfigurace palubní desky. Použijte dodaný ochranný kryt.Instalace elektronické skříňky - ústřednySkříňku neumísťujte:- do blízkosti topení nebo klimatizace- na místo vystavené slunečnímu záření- za kovové stěny.Instalace dálkového ovládání Vyberte umístění dálkového ovládání v kabině vozu.Doporučujeme Vám umístit jej doprostřed palubní deskynebo do Vaší blízkosti. Nahlédněte do schématu str.12. Pokud jej umístíte na volant, dbejte na to, aby bylo dobřeupevněno a při řízení se nepohybovalo. Neinstalujtejej na vnější stranu volantu, aby Vám nevadilo při řízení.Nahlédněte do schématu str.13. Použijete-li druhý držák, použijte oboustrannou lepicí páskuna jeho spodní straně pro jeho nalepení na palubní desku.Pak můžete do držáku zasunout dálkové ovládání.Instalace dvojitého mikrofonuDvojitý mikrofon musí směřovat k řidiči a je nejlépe jejnainstalovat mezi sluneční clonu a centrální zpětné zrcátko.Mikrofon doporučujeme nainstalovat do středové částipřístrojové desky.Po nalepení držáku vyčkejte cca 2 hodiny azkontrolujte, zda na palubní desce dobře drží.Intalace displayeDoporučujeme vyjmutí displeje při odchodu z vozidla jakoprevenci proti krádeži nebo vlivu slunečního záření.5

První použití přístroje PARROT MKi9200Sdružení ovládacího panelu a řídící jednotkyPokud řídící jednotka Parrot MKi9200 při prvním použitínereaguje na ovládací panel, podržte současně zelenétlačítko, červené tlačítko a tlačítko PLAY/PAUSE, dokud sadanezobrazí: “ Pairing remote control”.Tento úkon však musí být proveden do 30 vteřin po zapnutíklíčku zapalování.Přístup k menu Pro přístup k menu stiskněte centrální knoflík Sada zobrazí název příslušného menu. V menu se pohybujte otáčením knoflíku a potvrďte zelenýmtlačítkem nebo stiskem knoflíku. Chcete-li menu opustit, stiskněte červené tlačítko neboněkolik vteřin vyčkejte.Párování a spojení telefonu a Parrot MKi9200Pro první spojení Vašeho telefonu a Parrot MKi9200 musí býtobě zařízení “spárována”.1. Ujistěte se že Parrot MKi9200 je nastaven na viditelnýpro všechny Bluetooth zařízení. Pro nastavení jděte doSettings Bluetooth Visibility Visible.6Parrot MKi9200 je továrně nastaven na“viditelný všem”.2. Stiskněte kulaté tlačítko a vyberte Settings Pair with. když se Váš mobilní telefon objeví v seznamu, vyberteho a potvrďte. Pokud se Váš telefon neobjeví v seznamu, vyberte vmenu Other phones.3. Na Vašem telefonu vyberte Bluetooth zařízení. Postupnajděte v uživatelském návodu k telefonu. Zobrazí se seznam dostupných zařízení Bluetooth.4. Vyberte v seznamu «Parrot MKi9200». Budete požádáni o PIN kod.5. Zadejte na Vašem telefonu «0 0 0 0». Na display Parrot MKi9200 se zobrazí«Pairing successful» Ke spojení poté dojde automaticky, vždy když zapneteklíček zapalování.

Synchronizace telefonního seznamuU některých telefonů Bluetooth proběhne synchronizacetelefonního seznamu v paměti sady automaticky. Neprovedelitelefon automatickou synchronizaci, můžete také použítfunkci Object Push Vašeho telefonu, abyste poslalikontakty ztelefonu do sady přes Bluetooth. Postupujte takto:1. Stiskněte knoflík a zvolte funkci „Receive contacts“.2. Postup poslání kontaktů přes Object Push vyhledejte vnávodu k telefonu.Jakmile je Váš telefon spárován se sadou ParrotMKi9200, propojí se oba přístroje automatickypokaždé, když nastoupíte do vozu. K tomu musí býtzapnutý displej sady Parrot MKi9200.Synchronizace se provede pouze u kontaktů uložených vpaměti telefonu.Použití funkce telefonováníPřed použitím funkce telefonování z handsfree sady k nímusíte nejprve připojit telefon /PDA. Přečtěte si část Spárování a propojení telefonu / PDApřes Bluetooth, kde naleznete více informací.OvladačeFunkceKrátký stisk:- Zapnutí režimu hlasového rozeznáváníDlouhý stisk:- Odmítnutí p íchozího hovoru (nebo druhéhop íchozího hovoru)- Zav šeníNastavení hlasitosti hovoruKrátký stisk: aktivace funkce DTMF (pro ízeníinteraktivních hlasových server )vypnutí / op tovné zapnutí mikrofonu(diskrétnírežim)(d v rný reim)7

Příjem hovoruPřicházející hovor se ohlásí vyzváněním.Jméno volaného/volajícího je zobrazeno na displaypokud je kontakt uložen v adresáři mobilního telefonu a ten spárován s Parrot MKi9200. Chcete-li hovor přijmout, stiskněte zelené tlačítko. Proukončení hovoru stiskněte červené tlačítko. Chcete-li hovor odmítnout, stiskněte červené tlačítko. Pokud jste aktivovali magická slova, můžete pro příjemnebo odmítnutí příchozího hovoru používat hlasové povely. Nahlédněte do části Použití magických slov, kdenaleznete více informací.Volání Je-li kontakt, který chcete zavolat, v telefonním seznamutelefonu připojeného k sadě:1. Stiskněte knoflík a zvolte funkci Phonebook.2. Zvolte písmeno a stiskněte knoflík. Jakmile vyberete kontakt:- Stiskněte zelené tlačítko pro vytočení uloženého čísla.- Případně použijte knoflík pro výběr z různých číselpříslušného kontaktu.8 Pokud kontakt, který chcete volat, není v seznamutelefonu připojeného na sadu, zastavte vůz na vhodnémmístě a uskutečněte hovor z Vašeho telefonu.Telefonování pomocí hlasové výzvyTato funkce je k dispozici pouze, pokud bylykontakty předem uloženy do hands free sady.1. Stiskněte zelené tlačítko, čímž zahájíte proceshlasové výzvy. Zazní zvukový signál a informuje Vás o zahájení procesuhlasového volání.2. Vyslovte klíčové slovo „Call“ a po něm jméno kontaktu,kterému chcete volat. Volání tomuto kontaktu se provede automaticky, pokudbyl hlasový příkaz správně pochopen. V opačném případěvydá hands free sada potvrzující vzkaz.Volání můžete provést několika kombinacemiklíčových slov.Například „call ‘Paul’“ nebo pouze Paul.Také můžete připojit typ čísel na tento kontakt:„call ‘Paul’ at home’“ nebo „Paul home“.3. Potvrďte vyslovením „Yes“ nebo „call“. Zahájí se volání tomuto kontaktu.

Použití magických slovPoužívání funkce „Hudba“Pro použití těchto magických slov musíte aktivovat magickáslova. Postupujte takto:Nastavení audio zdroje1. Stiskněte tlačítko a vyberte Phone Vocal commands Magic words. Použijte konektory USB, Jack nebo iPod pro připojení sadyParrot MKi9200 k audio čtečce / přehrávači MP3 / klíči USB.2. Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí magických slov. Magické slovo «Accept» slouží pro příjempříchozího hovoru. Magické slovo «Reject» slouží pro odmítnutípříchozího hovoru. *Pokud používáte Parrot MKi9200 s iPod Mini, iPodPhoto, iPod 3G a iPod Shuffle, pak propojte iPod sParrot MKi9200 s použitím Jack konektoru.Před propojením s Parrot MKi9200 nainstalujteposlední SW verzi iPod. Parrot MKi9200 také umožňuje přehrávat hudbu uloženouna SD kartě. Pro přehrání hudby:1. Vložte SD cartu do slotu na boku displaye Mki92002. Spojte display Parrot MKi9200 s Vaším PC s použitímUSB / mini-USB kabelu.3. Zkopírujte hudební soubory v MP3 nebo WMAformatech jakoby se jedalo o USB flash paměť. Stiskněte tlačítko Play pro zapnutí funkce Hudba.Stiskněte tlačítko Play a podržte 2 vteřiny prozapnutí/vypnutí efektu Virtual Bass.9

Pro změnu zdroje hudby stiskněte tlačítko pro přístup kmenu a zvolte zdroj podle tohoto pořadí:- iPod / iPhone,- periferní zařízení USB,- periferní zařízení připojené přes Bluetooth,- přístroj vybavený výstupem Jack.OvladačeFunkceKrátký stisk:Dlouhý stisk: Zapnutí efektu Virtual BassKrátký stisk:Dlouhý stisk: rychlý návrat10Funkce Předchozí/následující nejsou k dispozici,je-li sada Parrot MKi9200 připojena ke čtečce audios kabelem jack/jack.

Not usedwww.parrot.com3. Přední levý reproduktor (bílá/ A: 12V zapalování (oranžová)bílo-černá) B: Stálé napětí 12 V (červená)ignition (orange) E : Connectionthe vehicle’s4.toZadnílevýspeakersreproduktor (zelená/ A:C:12VUzemění(kostra) B: 12V battery supply (red)1. Rear right speaker (purple / purple-black)zeleno-černá) C:D:GroundPropojení s napájením vozidla2. Front rightspeaker (grey / grey-black)to thepower supply3. Frontspeaker případě(white / white-black)F : leftV tomtose tyto D:E Connection: Propojenís vehicle’sreprodktoryvozidlaRear left speaker (green / green-black)nepoužijí.1. Zadní pravý reproduktor ( 4. konektory F : This wiring is not used.fialová/ fialovo-černá)2. Přední pravý reproduktor (šedá/šedo-černá)Autorádio s konektorem ISO11

Not usedwww.parrot.comAutorádio se vstupy Line In12 A : 12V zapalování (oranžová) BNeměnnénapájení (červená) A: :12V12V ignition(orange) B:: Uzemění12V battery supply (red) C C:: PropojeníGround Ds napájecím zdrojem D : Connection to the vehicle’s power supplyvozidla E : Line-out 1 E : 1Linkový: Line 1 výstup: white1: Line : bílá21: Line1 -1: brown2 : Line 1 - : hnědá F : Line-out 2 F : Line-out1 : Line2 2 : červená1 2: Line2 2: red: Line-: černá2 -: případěblack G :2V: Linetomtose tyto konektory G : These wirings are not usednepoužijí

Vložení baterie dálkového ovládáníBezdrátový ovládací panel pracuje pouze s3V bateriemi CR203213

icclNeumísťujte dálkové ovládání navnější stranu volantu14

InstalacePoužívání s paměťovou kartou15

Instalace dálkového ovládání na palubní desku16

Obecné informaceGaranceNa výrobky Parrot je v České republiceposkytována standardní dvouletázáruka, která počíná běžet dnemzakoupení výrobku.Ze záruky je vyloučen výrobekpoškozený živly, neodbornou instalacíči nesprávným použitím. záruka budeuznána na základě předložení dokladuo zakoupení výrobku (na němž budeuvedeno datum a místo zakoupenívýrobku a sériové číslo výrobku) ,popřípadě záručního listu.Garance se nevztahuje na aktualizaciaplikací, které jsou součástí výrobkůznačky Parrot, aby byla zajištěnakompatibilita s mobilními telefonyBluetoth , na obnovení dat, na vnějšípoškození výrobku v důsledku běžnéhopoužívání, na jakékoliv poškození vdůsledku nehody, nestandardního nebonepovoleného používání výrobku a naneoriginální výrobek, který nevyrobilaspolečnost Parrot. Parrot nenesezodpovědnost za uložení, ztrátu nebopoškození dat během dopravy neboopravy.Vzhledem k tomu, že se jedná o specifický technický výrobek, doporučujeme,abyste jeho montáž svěřili odborníkovi.Společnost Parrot nenese v žádnémpřípadě zodpovědnost za případnéfunkční závady, vzniklé v důsledkumontáže, která nebyla provedenápodle pokynů v montážní příručce, a/nebo v důsledku nesprávné montáže,která byla provedena laikem.Problémy s kompatibilitouNěkterá speciální řada automobilůmůže být uvedena s určitými rozdíly odpůvodního modelu.Toto může způsobit některé problémy skompatibilitou u rozhraní.Naše společnost není odpovědna zaproblémy s kompatibilitou způsobenénovým vybavením, nebo zařízeními,která jsou aktualizována výrobcemautomobilu bez upozornění.Vyhrazení případných změnVysvětlení a specifikace v tomtonávodu jsou poskytnuty pouze proinformační účely a mohou být modifikovány bez předchozího upozornění.Jsou Tvorbě za správná v době, kdymají být vytištěna. Tvorbě tohotonávodu byla věnována maximálnípéče, neboť cílem bylo poskytnout ámpřesné informace.Nicméně společnost Parrot S.A. neníodpovědný za jakéhokoliv následky vyplývající z případných chyb, či opomenutí v návodu, ani za jakoukoliv škodu,či případné ztráty dat vyplývající přímo,či nepřímo z použití zde obsaženýchinformací. Parrot si vyhrazuje právozměnit nebo vylepšit design výrobku,nebo uživatelský návod bez jakýchkolivomezení a bez jakékoliv povinnostiinformovat uživatele.17

Likvidace zařízení(likvidace elektrických a elektronickýchzařízení)Tento symbol uvedený na výrobkunebo na jeho obalu upozorňuje na to,že daný výrobek nepatří do běžnéhodomácího odpadu, ale musí být odevzdán na sběrném místě určeném prorecyklaci elektrických a elektronickýchpřístrojů.Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, chráníte životní prostředía zdraví ostatních lidí. Nesprávnoulikvidací ohrožujete životní prostředí izdraví druhých.Ochranné známkyJméno a logo Bluetooth jsou obchodníznámky společnosti Bluetooth SIG,Inc. a jejich veškeré používáníspolečností Parrot S.A. se provádí nazákladě licence.18HotlineV případě potíží kontaktujte prosímsvého prodejce.Popřípadě je vám k dispozici horkálinka společnosti Parrot - od pondělí dopátku, v době mezi 9:00 – 18:00 hod,na níže uvedeném telefonním čísle,popřípadě prostřednictvím e-mailovéadresy:hot-line@parrot.com.Evropa : 33 (0) 1 48 03 60 69(jazyky: angličtina, francouzština,španělština,němčina).Další informace naleznete na našichwebových stránkách www.parrot.com,rubrika Support.

FCC ID: RKXEBOX4RKXSAMOS4

w w w. p a r ro t . c o mWIN*OMW.PA R R O TCWWMP3ESMUSIC FRILROTAND PA ESSWIRELSPRODUCT* TERMS & CONDITIONS: WWW.PARROT.COM(GAGNEZ DES MUSIQUES AU FORMAT MP3ET DES PRODUITS SANS FIL PARROT)

Parrot MKi9200 k audio čtečce / přehrávači MP3 / klíči USB. Pokud používáte Parrot MKi9200 s iPod Mini, iPod * Photo, iPod 3G a iPod Shuffle, pak propojte iPod s Parrot MKi9200 s použitím Jack konektoru. Před propojením s Parrot MKi9200 nainstalujte poslední SW verzi iPod.

Related Documents:

4. Select «Parrot MKi9200» in the list. You are prompted to enter a PIN code. 5. Enter «0 0 0 0» on your phone. «Pairing successful» is displayed on the screen of the Parrot MKi9200. Using the PARROT MKi9200 for the 1st time The Parrot MKi9200 is

Parrot MKi9200 – User guide 5 Installing the kit Note : If you have the possibility to use a multimeter, test and verify all connections on the vehicle before connecting the Parrot MKi9200 wiring loom. Car stereo with ISO connectors 1. Connect the male connectors of the hands-free kit to the car stereo.

1. Conectaţi conectorii tată ai sistemului Parrot MKi9200 la cei ai masinii. 2. Conectorii mamă, audio si de alimentare ai masinii, conectatii la cei ai Parrot MKi9200. 3. Conectaţi firul galben liber de pe cablajul sistemului Parrot MKi9200 la una dintre cele trei intrări corespunzătoare actionării

6 N MKi9200 001 25112008 SK Parrot MKi9200 Užívate ský manuál Za úþelom kontroly zapojenia, zapojte displej skôr ako ho umiestnite na palubnú dosku. Pre viac informácii si pozrite þas " Kontrola zapojenia. Audio systém s line-in konektormi Audio systém

Parrot MKi9200 – User guide 11 If your mobile phone’s model appears in the list, select it and confirm by pressing the jog wheel. If your mobile phone model doesn’t appear in the list, select the Other phones option. 3. From your phone, search for Bluetooth peripherals. Refer to .

5 Installing the kit Note : If you have the possibility to use a multimeter, test and verify all connections on the vehicle before connecting the Parrot MKi9200 wiring loom. Car stereo with ISO connectors 1. Connect the male connectors of the hands-free kit to the car stereo.

Parrot MKi9200 cez Bluetooth 1. použitie PARROT MKi9200 Stlaþte stredový dotykový ovládaþ pre vstup do menu Sada oznámi meno aktuálneho menu. Pohybujte sa v menu pomocou otáþania ovládaþa a vo bu potvr te stlaþením tlaþidla alebo stlaþením rolovacieho kolieska.

2.1 ASTM Standards: C 29/C 29M TestMethodforBulkDensity(“UnitWeight”) and Voids in Aggregate3 C40Test Method for Organic Impurities in Fine Aggre-gates for Concrete3 C87Test Method for Effect of Organic Impurities in Fine Aggregate on Strength of Mortar3 C88Test Method for Soundness of Aggregates by Use of Sodium Sulfate or Magnesium Sulfate3 C117Test Method for Material Finer than 75-µm .