Thanks For Joining Are You On Track For The Retirement You .

1y ago
17 Views
1 Downloads
3.30 MB
35 Pages
Last View : 1m ago
Last Download : 6m ago
Upload by : Louie Bolen
Transcription

Thanks for joiningAre you on track for the retirementyou envision?The workshop will start in10187654329minutes.minute.minutes.1

Marissa KernsSenior Financial AdvisorAleedra PriceFinancial Advisor2

AgendaIntroducing Retirement PathfinderA case study: Maria DavisAnswering other retirement questions3

IntroducingRetirement Pathfinder.4

Introducing Retirement PathfinderWrite your own personalized retirement storyQuickly and graphically model retirement scenarioswith your financial professionalReceive engaging new insight on your retirement planReal-time answers to questions such as: Can I retire when I planned? Am I saving enough to achieve my retirement goals? Am I in danger of outliving or depleting myretirement savings?Your personalized report5

Introducing Retirement PathfinderThree broad categories of retirement saversEmployees who are:Not currently enrolled orCurrently enrolled in orNearing retirement andno longer contributing to aretirement savings plansaving to a retirementneed to develop aretirement budgetplan, but do not know theimpact of the savings ontheir retirement6

Your workplace retirement planVALIC workplacesupplementalretirement planYou choose, or do both!403(b)Roth403(b) Pre-Tax savings allows you to save more by deferringtaxes until the funds are needed The more money saved, the higher potential for largergains Roth 403b is an after-tax option for contributions, and theaccumulated assets may not subject to taxation ifwithdrawals meet IRS requirements12Income taxes are payable upon withdrawal; federal restrictions and a 10% federal early withdrawal tax penalty might apply to withdrawals prior to age 59½.Roth contributions are after-tax contributions.7

Plan highlights - ContributionsHow much can you save in your plan?You can contribute upto 19,500 for 2021“15-year rule”catch-up contributionAge-basedcatch-up contribution 3,000 annual limitUp to 6,500 in 2021For participants who haveunder contributed in the pastand have 15 years of servicewith eligible employersFor participants age50 or older8

Questions ?9

A case study:Maria Davis.10

A case study: Maria DavisHypothetical client: “Maria Davis”Age: 35Annual Salary: 50,000 (2% annual increase)Retirement Age: 62 Estimated Retirement Expenses: 45,000 (in today’s dollars with 2.5% inflation) Retirement Account Balance: 40,000 Retirement Contributions: 2,600 annually Estimated Rate of Return: 7% before retirement; 4% after retirement Pension: 35,000 at age 62 (0% annual increase) Social Security: 3,505 monthly (future value at age 62; 2% annual increase)11

A case study: Maria Davis123412

A case study: Maria Davis1213

A case study: Maria Davis21314

A case study: Maria Davis1215

A case study: Maria Davis116

A case study: Maria Davis117

A case study: Maria Davis12318

A case study: Maria Davis132419

A case study: Maria Davis12320

A case study: Maria Davis21321

A case study: Maria Davis1222

A case study: Maria Davis2123

A case study: Maria Davis124

This information is general in nature, may be subject to change, and does not constitute legal, tax or accounting advice from anycompany, its employees, financial professionals or other representatives. Applicable laws and regulations are complex and subjectto change. For advice concerning your situation, consult your attorney, tax advisor or accountant.Securities and investment advisory services offered through VALIC Financial Advisors, Inc. (VFA), member FINRA, SIPC and anSEC-registered investment adviser.Annuities are issued by The Variable Annuity Life Insurance Company (VALIC), Houston, TX. Variable annuities are distributed byits affiliate, AIG Capital Services, Inc. (ACS), member FINRA.AIG Retirement Services represents AIG member companies — The Variable Annuity Life Insurance Company (VALIC) and itssubsidiaries, VALIC Financial Advisors, Inc. (VFA) and VALIC Retirement Services Company (VRSCO). All are members ofAmerican International Group, Inc. (AIG). American International Group, Inc. All rights reserved.VC 28513 (01/2020) J491802 EE34

Questions?Marissa KernsAleedra Price(281) 728-4286Marissa.Kerns@aig.com(713) 824-4502Aleedra.Price@aig.com35

Introducing Retirement Pathfinder 5 Write your own personalized retirement story Quickly and graphically model retirement scenarios with your financial professional Receive engaging new insight on your retirement plan Real-time answers to questions such as: Can I retire when I planned? Am I saving enough to achieve my retirement goals?

Related Documents:

L’ARÉ est également le point d’entrée en as de demande simultanée onsommation et prodution. Les coordonnées des ARÉ sont présentées dans le tableau ci-dessous : DR Clients Téléphone Adresse mail Île de France Est particuliers 09 69 32 18 33 are-essonne@enedis.fr professionnels 09 69 32 18 34 Île de France Ouest

Bruksanvisning för bilstereo . Bruksanvisning for bilstereo . Instrukcja obsługi samochodowego odtwarzacza stereo . Operating Instructions for Car Stereo . 610-104 . SV . Bruksanvisning i original

10 tips och tricks för att lyckas med ert sap-projekt 20 SAPSANYTT 2/2015 De flesta projektledare känner säkert till Cobb’s paradox. Martin Cobb verkade som CIO för sekretariatet för Treasury Board of Canada 1995 då han ställde frågan

service i Norge och Finland drivs inom ramen för ett enskilt företag (NRK. 1 och Yleisradio), fin ns det i Sverige tre: Ett för tv (Sveriges Television , SVT ), ett för radio (Sveriges Radio , SR ) och ett för utbildnings program (Sveriges Utbildningsradio, UR, vilket till följd av sin begränsade storlek inte återfinns bland de 25 största

Hotell För hotell anges de tre klasserna A/B, C och D. Det betyder att den "normala" standarden C är acceptabel men att motiven för en högre standard är starka. Ljudklass C motsvarar de tidigare normkraven för hotell, ljudklass A/B motsvarar kraven för moderna hotell med hög standard och ljudklass D kan användas vid

LÄS NOGGRANT FÖLJANDE VILLKOR FÖR APPLE DEVELOPER PROGRAM LICENCE . Apple Developer Program License Agreement Syfte Du vill använda Apple-mjukvara (enligt definitionen nedan) för att utveckla en eller flera Applikationer (enligt definitionen nedan) för Apple-märkta produkter. . Applikationer som utvecklas för iOS-produkter, Apple .

och krav. Maskinerna skriver ut upp till fyra tum breda etiketter med direkt termoteknik och termotransferteknik och är lämpliga för en lång rad användningsområden på vertikala marknader. TD-seriens professionella etikettskrivare för . skrivbordet. Brothers nya avancerade 4-tums etikettskrivare för skrivbordet är effektiva och enkla att

Den kanadensiska språkvetaren Jim Cummins har visat i sin forskning från år 1979 att det kan ta 1 till 3 år för att lära sig ett vardagsspråk och mellan 5 till 7 år för att behärska ett akademiskt språk.4 Han införde två begrepp för att beskriva elevernas språkliga kompetens: BI