DE TOEKOMST VAN ONLINE - Universiteit Gent

2y ago
42 Views
2 Downloads
805.13 KB
27 Pages
Last View : 9d ago
Last Download : 6m ago
Upload by : Macey Ridenour
Transcription

MONITORAATSTUDIEBEGELEIDING WISKUNDE EN CHEMIEDE TOEKOMST VAN ONLINESTUDIE-ONDERSTEUNINGAnnick Eelbode, Brecht Dekeyser & Debbie Stragier 29 mei 2017

WIE ZIJN WIJ?Brecht DekeyserStudiebegeleider wiskundeFaculteit wetenschappenDebbie StragierStudiebegeleider chemieFaculteit wetenschappenAnnick EelbodeStudentenpsycholoogDirectie OnderwijsaangelegenhedenAfdeling studieadvies

WAT IS HETMONITORAAT?4

WAT DOEN WE IN HET MONITORAAT?1. TrajectbegeleidingVakspecifieke ondersteuning inhet eerste bachelorjaar2. StudiebegeleidingIndividuele en/of groepssessies overstudiemethode, studieplanning, Helpt zoeken naar oplossingenvoor concentratieproblemen,faalangst, uitstelgedrag, 5

WAT DOEN WE IN HET MONITORAAT?Enkele specifieke taken:̶ Achterstand bij de start verhelpen‒ Vakantiecursus‒ Sessies ‘efficiënter studeren’̶ Individuele begeleiding & groepssessiestijdens academiejaar6

WAAROM EENINNOVATIEPROJECT?7

WAAROM EEN INNOVATIEPROJECT?̶ Moeilijk bereikbare studenten:‒ Werkstudenten‒ Overvol lessenpakket‒ Beschikbaarheid van assistenten‒ Gezondheidsredenen Deze studenten wilden we ook kunnen helpen8

LINK NAAR IEDERS PRAKTIJK̶ Plannen van vergaderingen:makkelijker als daar geen verplaatsing bij moet komenof als we van verschillende faculteiten willensamenkomen̶ Korte persoonlijke feedbackmomenten:Het bespreken van een document of voorstelling9

WAT HEBBEN WEGETEST?10

EEN TOOL VOOR ONLINE ONDERSTEUNINGEen korte live demo van11

UITZICHT VAN WIZIQMuisaanwijzerSchrijf &tekenoptieschatruimteAls je me niet kan horen,kan je hier iets typen12

REACTIES“Bedankt voor deze hulp. ( ) Nu kon ik tussen de lesen mijn werk toch nog mijn vragen stellen.”- Werkstudent Katrien“Nu kon ik nog van thuis uit tijdens de blok mijn vragenstellen.”- Student uit Nederland13

WIZIQ KRITISCH BEKEKENVoordelenAandachtspunten̶ Gelaatsuitdrukkingenzichtbaar tijdens uitleg̶ Weinig veeleisend(opent in browser)̶ Iedereen kan aanwijzenen schrijven̶ Oortjes essentieel omgeen echo te hebben̶ technische check met wieje afspreekt14

WIZIQ MOEILIJKHEDEN̶ Integratie van andere programma’s:nu alleen met ppt / doc / pdf, mits verlies aanfunctionaliteit.̶ Nieuwe layout UGent̶ Voor wetenschappelijke notaties moeilijk(schrijven met muis)15

BOOGIE BOARD SYNC16

BOOGIE BOARD SYNC̶ Digitaal schrijfbord (9,7”)̶ Geschreven tekst opslaan als pdf̶ Koppeling via USB of Bluetooth̶ Whiteboard-functie (live tonen op PC of Tablet)̶ Live demo17

BOOGIE BOARD SYNC̶ Voordelen:‒ Goedkoop en eenvoudig‒ Tekst zichtbaar‒ Wetenschappelijke notaties‒ 1 week op batterij̶ Te verbeteren:‒ Eén kleur‒ Je kan er geen opgeslagen pdf’s op bekijken18

TOEPASSINGTEGENOVERTECHNOLOGIE19

TECHNOLOGIEPrimaire eisBeeld en geluidskwaliteitIntegratie ander materiaalVideo conferentieElkaar zienHoogPresenteren van hetmateriaalVirtuele klasIn interactie gaanMiddelmatigInteractie op gedeeldmateriaal20

MOGELIJKHEDEN VAN STARLEAF̶ Contact opnemen met een beschikbare collega̶ Online vergaderen met collega’s̶ Demo uitleg met studenten(zonder hoge interactie)21

MOGELIJKHEDEN VAN STARLEAF22

MOGELIJKHEDEN VAN STARLEAFTest gerust zelf het gebruiksgemak!23

ONZE CONCLUSIES

CONCLUSIES̶ Software aanpassen aan doel: geen universelesoftware̶ Integratie binnen nieuwe Minerva̶ Belang van online ‘leren leren’25

GEBRUIKTE VERWIJZINGEN̶ WizIQmet technische check̶ Boogie Board sync̶ Starleaf26

Brecht Dekeysermonitoraat wiskundebrecht.dekeyser@ugent.beDebbie Stragiermonitoraat chemiedebbie.stragier@ugent.beGhent University@ugentGhent University

BOOGIE BOARD SYNC. ̶Voordelen: ‒Goedkoop en eenvoudig ‒Tekst zichtbaar ‒Wetenschappelijke notaties ‒1 week op batterij ̶Te verbeteren: ‒E

Related Documents:

Rijksuniversiteit Groningen, Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Tilburg University, Universiteit Leiden, Universiteit Maastricht, Universiteit Twente, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam en Wageningen Universiteit. Zij hebben medewerking aan het onderzoek verleend door

arbeiders hebben invloed op de werkomgeving van de toekomst. In dit rapport bespreken we de specifieke kenmerken van de Nederlandse arbeidsmarkt en de belangrijkste partijen in de Nederlandse werkarena. Samen bepalen zij de toekomst van werk in 2030. De uitkomst van dit krachtenspel laat zich niet makkelijk voorspellen.

Examencommissie: Prof. Dr. Ir. Filip de Turck (voorzitter) Universiteit Gent, INTEC Prof. Dr. Ir. Peter Bienstman (promotor) Universiteit Gent, INTEC Prof. Dr. Ir. Joni Dambre (promotor) Universiteit Gent, ELIS Dr. Ir. Thomas Van Vaerenbergh Hewlett Packard Enterprise, USA Prof. Dr. Ir. Guy Van der Sande Vrije Universiteit Brussel

die Boedelwet, 1965, ten einde die Kabinetslid verantwoordelik vir die . die aanstellingstermyn van lede van die Raad van Regshulp Suid-Afrika verder te reel; en . artikel3 van Wet 104 van 1996, artikel 3 van Wet 66 van 1998, artikel 1 van Wet 62 van 2000, artikel 1 van Wet 28 van 10 . 6 No. 41018 Act No.8 of 2017

V AN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA REPUBLIC OF SOUTH AFRICA . GOVERNMENT GAZETTE . . Tot wysiging van die Boedelwet, 1965, om sekere bedrae te . Wysiging van artikel 35 van Wet 66 van 1965. Wysiging van artikel 80 van Wet 66 van 1965. Wysiging van artikel 102 van

Geographic Location of Van Nuys in Los Angeles City Figure 2. Van Nuys Neighborhood Council Figure 3.!Founding of Van Nuys in 1911 Figure 4. Original Van Nuys Hotel, Van Nuys, Calif., on Van Nuys Blvd. Figure 5. Van Nuys Population Trends 1970-2010 Figure 6. Population Trends in Race/Ethnicity, 1980 - 2010 Figure 7. Van Nuys Land Use Figure 8.

ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit van Amsterdam, op gezag van de Rector Magnificus prof. dr. J. J. M. Franse ten overstaan van een door het college voor promoties ingestelde commissie in het openbaar te verdedigen in de Aula der Universiteit op dinsdag 9 maart 1999, te 15.00 uur door Paulus Franciscus Wouters geboren .

Jaarverslag 2007 Samenstelling college en raad van advies 7 Raad van Advies 2007 mw. prof. mr. I.P. Asscher-Vonk Hoogleraar sociaal recht Radboud Universiteit Nijmegen, lid SER R. Bandell Burgemeester van Dordrecht prof. mr E. Dommering Hoogleraar informatierecht Universiteit van Amsterdam mw. drs. A. van Es