Síðan 1968 Miðvikudagur 1. Júlí 2020 Dfs@dfs.is .

2y ago
45 Views
1 Downloads
3.29 MB
16 Pages
Last View : 2m ago
Last Download : 8m ago
Upload by : Milena Petrie
Transcription

ANSVS MERKIÐPrentgripur1041 0858Nr.2554Síðan 196852. árgangurdfs@dfs.is – vefútgáfa: dfs.isSími 482 1944 · Eyravegi 25 · 800 SelfossMiðvikudagur 1. júlí 2020Sveitarfélagið Ölfus kaupiröflugan dráttarbátÞÞorsteinn Þórarinssson, formaður Lionsklúbbsins afhenti Erlu Jóhannsdóttur, aðstoðarleikskólastjóra, styrkinn. Meðþeim eru Guðbjörg Gunnarsdóttir, deildarstjóri í Álfaborg og Sigurjón Pétur Guðmundsson og Kjartan Sveinssonstjórnarmenn í Lionsklúbbnum Geysi.Lionsklúbburinn Geysir afhentileikskólanum Álfaborg peningastyrkLionsklúbburinn Geysir íBiskupstungum hélt lokafund sinn þetta starfsárið áHótel Geysi 18. júní sl. FélagsVWDU¿è KMi NO EEQXP YDU PHè KHIèEXQGQXP K WWL t YHWXU HQ &RYLGIDUDOGXULQQ VHWWL PDUN VLWW i VWDU¿è ìYt YDU VpUVWDNOHJD Jyè stemning á lokafundinum þegarfélagarnir hittust loks eftir alltoflangan aðskilnað. Lionsklúbburinn hefur í gegnum tíðina látiðgott af sér leiða til góðra málefnat VYHLWDUIpODJLQX è ìHVVX VLQQL YDU /HLNVNyODQXP ÈOIDERUJ t Reykholti afhent peningagjöf aðupphæð 700.000 kr. til áhaldakaupa. En þess má til gamansJHWD Dè OHLNVNyOLQQ ÀXWWL LQQt QêWW K VQ èL VO KDXVW RJ ìYt PXQ VW\UNXULQQ QêWDVW VNyODQXP YHO Skýjahulan lágtá lofti í júníann 24. júní sl. fékk Ölfusí hendurnar dráttarbátinn- WXQ IUi )D[DÀyDK IQXP ëDè er í annað sinn sem dráttarbáturIUi )D[DÀyDK IQXP HU VHOGXU til Þorlákshafnar. Báturinn munþó ekki bera nafnið Jötunn enKDQQ YHUèXU I\UVWL GUiWWDUEiWXULQQ i ODQGLQX WLO Dè KOMyWD NYHQmannsnafn en báturinn mun fánafnið Herdís. Með nafninu erYHULè Dè YtVD t HLWW ìHNNWDVWD NHQQLOHLWL VYHLWDUIpODJVLQV gOIXVV HUGtVDUYtNXU HQ ìDU YDU OHQJL NXQQ YHUVW è PHè IM OGD sjóbúða sem enn má greina ílandslaginu.Öflugt stálskip með27 tonna togkraftBáturinn er tæplega 100 tonnaVWiOEiWXU VHP VPtèDèXU YDU t Hollandi árið 2008. Hann hefur 27 tonna togkraft. ÞegarGUiWWDUEiWXULQQ YDU DXJOêVWXU WLO V OX EiUXVW WY WLOERè t KDQQ HafnarsjóðurÞorlákshafnariWWL K UUD ERèLè XSS i milljónir.Hafnarfjarðarhöfnbauð 202 milljónir.Höfnin ein aðlykilvöruhöfnum landsinsElliði Vignisson bæjarstjórisegist afar ánægður með þessikaup og framtíðartækifærihafnarinnar. „Staðan er einfaldlega sú að Þorlákshöfn er í dagHLQ DI O\NLOY UXK IQXP ODQGVins og enn meiri sókn framundan. Kaupin á dráttarbátnum eruHLWW ìHLUUD DWULèD VHP YLè ìXUIWum að tryggja til að framtíðaráform okkar gangi eftir. ViðK IXP RUèDè ìDè VYR Dè ìDX KDIL YHULè QDXèV\QOHJ HQ KUHLQW ekki nægjanleg.“ Elliði segirað næsta skref sé að stækkaK IQLQD ìDQQLJ Dè K JW YHUèL að taka inn allt að 180 metralöng og 30 metra breið skip.Ä9Lè KMi VYHLWDUIpODJLQX K IXP OO ODJVW i HLWW YLè Dè WU\JJMD IMiUP JQXQ ìHVVD YHUNHIQLV RJ YRQXPVW WLO ìHVV Dè K JW YHUèL að ljúka undirbúningi síðla ársRJ KHIMD YHUNOHJD IUDPNY PG þar að lútandi á næsta ári.*DQJL DOOW HIWLU J WXP YLè KRUIW WLO ìHVV Dè iULè YHUèL K JW að taka í notkun gjörbreyttaog öflugri höfn. „MarkmiðRNNDU HU HLQIDOW ëRUOiNVK IQ i Dè YHUD O\NLOK IQ t VLJOLQJXP PHè Y UXU RJ IDUìHJD PLOOL ËVODQGV RJ (YUySX HQ VDPKOLèD að þjóna fiskiskipaflotanum tilMDIQV i YLè ìDè VHP EHVW JHULVW VHJLU (OOLèL 9LJQLVVRQ E MDUstjóri Ölfuss.“-gppLoftmyndir hafa þann eigLQOHLND Dè VêQD RNNXU VDPfélagið og náttúruna frá öðruVMyQDKRUQL HQ YLè VMiXP GDJV daglega. Þessi loftmynd er tekinDI ëyUL 7U\JJYDV\QL i ÀXJL UpWW fyrir neðan Selfoss. Heldur lágVNêMDè YDU ìHQQDQ GDJ HLQV RJ sjá má á myndinni og ekki laustYLè Dè HLQKYHU Y WD KD¿ JHUW YDUW YLè VLJ -gppMynd: Þórir Tryggvason.Er potturinnklár fyrirsumarið?20 ára2000-2020Háheiði 10, SelfossiS. 699 1985 / 823 6656Framúrskarandi þjónusta við Toyota eigendur á Suðurlandi.Toyota Selfossi Fossnesi 14 Selfossi Sími: 480-8000 www.toyotaselfossi.is

2 Miðvikudagur 1. júlí 2020DAGSKRÁIN - Fréttablað SuðurlandsBoggugarðar Trjá- og hekkklippingar Beðahreinsanir GarðaráðgjöfErum á FacebookSólborg Ósk KraghGARÐYRKJUFRÆÐINGURSími 895 2766solborgosk@gmail.comHrós vikunnarTryggvi Hjörtur Oddssoner hrósari vikunnar að þessu sinni:Tryggvi Hjörtur OddssonMig langar til að hrósa starfsmönnum bæjarvinnunar í Hveragerði ogþeim sem sjá um sláttinn, en bærinner afskaplega snyrtilegur og fallegurað sjá þetta sumarið, sem og áður.Tryggvi Hjörtur OddssonÉg skora á Jóhann Valgeir Helgason,formann Björgunarfélags Árborgar,að senda inn næsta hrós vikunnar.Dagskráin, fréttablað SuðurlandsJóhann, sendu okkur hrósið ádfs@dfs.is fyrir næsta mánudag.Ekki væri verra að fá mynd með :)Flóamannabóker jólabókin í árAllir sem unna sögu Flóansog Flóamanna geta farið aðhlakka til haustsins því fyrstutvær bækurnar í væntanlegriFlóamannabók, þar sem fjallaðer um Hraungerðishrepp, eru áleiðinni í prentun. „Bækurnareru skrifaðar af Jóni M. Ívarssyni, sagnfræðingi frá VorsaE MDUKyOL RJ OHVQDU \¿U DI ìHLP frændum Svavari Sigmundssyniog Guðmundi Stefánssyni. Þeirsem gerast heiðursáskrifendur fánöfn sín birt á heiðursnafnalistaí bókinni. Þeir og jafnframt hinirsem gerast áskrifendur fá bókina á 20 þúsund krónur, sem erkosta boð,“ segir Guðni Ágústsson í samtali við blaðið umvæntanlega útgáfu bókanna. „Íbókunum er rakin saga Flóans,fólksins og bæjanna í máli ogP\QGXP 0\QGLUQDU HUX \¿U WY þúsund talsins og margar fágætar. Bækurnar eru einstakar upplýsingabækur og verða lesnarupp til agna. Ég bið væntanlegakaupendur að fylla út listann hérGuðni Ágústsson.til hliðar og mynda hann svo eðaskanna og senda á sigmstef@gmail.com. Heimilisfang Sigmundar er Logafold 163, 112Reykjavík, kjósi fólk að notaþjónustu Póstsins, þá er síminnhans 898 6476,“ segir Guðni svoað lokum.Útskriftarhátíð hjá HfSuÞann 25. júní síðastliðinn héltHáskólafélag Suðurlands/HfSu sína 11. útskriftarhátíð þarsem þeirri hefð var viðhaldið aðkveðja útskrifaða nemendur semhafa nýtt sér þá þjónustu semfélagið býður uppá varðandilesaðstöðu og prófatöku. Aðþessu sinni voru 16 brottfarendur kvaddir en þar af voru fjórirnemendur sem útskrifuðust úrtilraunaverkefni Háskólafélagsins og Háskóla Íslands, svokölluðu Fagháskólanámi í hagnýtum mdastjóriHáskólafélagsins og Ingibjörg ÁstaRúnarsdóttir þjónustustjóri sáuum útskriftina en auk þess varviðstödd hátíðina Oddný Sturlu-dóttir fulltrúi Háskóla Íslandssem veitti áðurnefndum útskrifuðum nemum úr hagnýtum leikskólafræðum, diplómu fyrir námsitt auk þess að færa Háskólafélaginu sérstakar þakkir fyrirframlag sitt og samstarf í þessumerkilega tilraunaverkefni.Það hefur verið mikil gróskaí íslensku háskólasamfélagiundanfarin ár. Fyrir áratug eðasvo töldust Íslendingar aftarlegaá merinni varðandi hlutfall háskólamenntaðra en þetta hefurbreyst og sífellt fleiri byggjaofan á grunnnám í háskólanámiog fleiri stunda háskólanámmeð starfi. Hugtakið ævilöngmenntun er ekki lengur barahugtak, heldur veruleiki. Þaðeru því talsverðar líkur til þessað þeir sem nú hafa lokið námikomi aftur í Fjölheima – lesaðstöðu HfSu, til frekara náms síðar. En þrátt fyrir fleiri háskólaborgara í íslensku samfélagi þáhallar töluvert á landsbyggðinahvað varðar hlutfall háskólamenntaðra. Sú staðreynd erlíklega skýringin á því hversvegna sveitarfélögin á Suðurlandi stofnuðu Háskólafélagið íárslok 2007.Heiðursáskrift og/eða áskriftFlóamannabók - Byggðasaga FlóahreppsÉgundirrituð/undirritaðurpantahér með eitt eintak af fyrstu tveimurbókum Flóamannabókar - ByggðasöguFlóahrepps, þar sem fjallað er umHraungerðishrepp. Nafn einstaklings eðafyrirtækis sem tiltekið er hér til hliðarverður skráð í heiðursáskriftarlista fremstí Flóamannabók en hjón og sambúðarfólkgeta skráð nöfn sín saman og fá eitt eintakaf hvorri bók. Jafnframt geta einstaklingarog fyrirtæki gerst áskrifendur að bókunumog fengið hana á sama verði. Verðbókanna er 20.000 kr. sem greiðist eigisíðar en 1. september 2020. Reikningurverður sendur áskrifendum í heimabankaeða pósti ef óskað er. Bækurnar verðaafhentar við útgáfu sem áætluð er fyrir jól2020.Óska eftir reikningi í póstiÓska eftir reikningií heimabankaHeiðursáskriftÁskriftNafnNafn/nöfn eða heiti sem skrá skal á heiðursnafnalistannKennitala greiðandaHeimilisfangSímanúmerTölvupóstfang

DAGSKRÁIN - Fréttablað SuðurlandsMiðvikudagur 1. júlí 2020 3TILBOÐÁ SÉRVÖLDUMVÖRUMNÝJAR ÓDÝRAR VÖRUR FRÁ ÍTALÍUAuglýsing um skipulagí Sveitarfélaginu ÖlfusiAðal- og deiliskipulagsbreyting „Miðbæjarkjarni í Þorlákshöfn“ - MóiBæjarstjórn Ölfuss hefur samþykkt á fundi nr. 280, þann 25. júní 2020 að auglýsatillögu að breytingu á aðal- og deiliskipulagi, skv. 1. málsgr. 36. gr. og 1. málsgr. 42.gr. skipulagslaga nr.123/2010, eftir afgreiðslu Skipulags- og umhverfisnefndar Ölfuss.Í gildandi deiliskipulagi er m.a. gert ráð fyrir tveggja hæða verslunarkjarnanorðan og austan við heilsugæslu og þremur þriggja til fjögurra hæða fjölbýlishúsum næst Ölfusbraut. Svæðið norðan Selvogsbrautar er enn óbyggt að frátölduheilsugæsluhúsi. Tillagan gerir ráð fyrir að hætt verði við verslunarkjarnann áreitnum og þess í stað er gert ráð fyrir uppbyggingu í formi eins til þriggja hæðaíbúðarhúsnæðis nyrst á reitnum, þriggja hæða fjölbýlishúsum vestast á reitnum ogeins til þriggja hæða verslunar-, þjónustu- og menningarhúsum meðfram Selvogsbraut.Samhliða deiliskipulagsbreytingunni er gerð breyting á Aðalskipulagi Ölfuss2010-2022 þar sem m.a. eru gerðar breytingar á landnotkunarflokkum. Afmörkunnúverandi Miðsvæðis (M1) norðan Selvogsbrautar er breytt með þeim hætti aðsvæðið minnkar nyrst og vestast en stækkar þess í stað til austurs á kostnaðathafnasvæðis (A1) og verslunar- og þjónustusvæðis (V1). Nýtt Íbúðasvæði (Í12) erskilgreint á milli Í9 og M1 og minnkar Í9 lítillega við það. Athafnasvæði (A1) minnkarsömuleiðis lítillega á kostnað hins nýja íbúðasvæðis (Í12).Deiliskipulag hafnarsvæðis ÞorlákshafnarBæjarstjórn Ölfuss hefur samþykkt á fundi nr. 280, þann 25. júní 2020 að auglýsadeiliskipulag hafnarsvæðis Þorlákshafnar. skv. 1. málsgr. 41. gr. skipulagslaga nr.123/2010 m.s.br, eftir afgreiðslu Skipulags- og umhverfisnefndar Ölfuss.Á svæðinu er í gildi eldra deiliskipulag sem var auglýst í B-deild stjórnartíðinda28. 11. 2008 sem mun falla úr gildi við gildistöku þess skipulags sem nú er auglýst.Deiliskipulag hafnarsvæðis Þorlákshafnar er nú auglýst að nýju en það var áðurauglýst fyrir rúmu ári. Á því hafa verið gerðar nokkrar breytingar og er sú veigamesta sú að stór nýr suðurgarður sem fjallað er um í gildandi aðalskipulagi og ernú tekinn út úr deiliskipulaginu og fjallar það ekki lengur um hann. Því þarf ekki aðgera grein fyrir umhverfisáhrifum sem bygging hans gæti valdið að þessu sinni.Deiliskipulagið er í samræmi við breytingu á gildandi aðalskipulagi Ölfuss semnýlega var breytt á svæðinu.Deiliskipulagsbreyting „Mánastaðir 1 og 2 –Kambastaðir“ vegna Kambastaða í ÖlfusiBæjarstjórn Ölfuss hefur samþykkt á fundi nr. 280, þann 25. júní 2020 að auglýsabreytingu á deiliskipulaginu „Mánastaðir 1 og 2 – Kambastaðir“. skv. 1. málsgr. 41.gr. og 1. málsgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 m.s.br, eftir afgreiðslu Skipulagsog umhverfisnefndar Ölfuss.Breytingin er vegna Kambastaða í Ölfusi. Á landinu má, skv. nýsamþykktudeiliskipulagi, byggja 5 metra hátt íbúðarhús og 8 metra háa skemmu. Sótt erum að hámarks hæð íbúðarhúss verði 9 metrar og eins er byggingarmagn aukiðlítillega. Skv. deiliskipulagi má byggja ca 600 m2 í allt á landinu en þeir óska eftirað þar megi byggja 850 m2 sem er vel innan við 0,05 nýtingarhlutfall skv. gildandiaðalskipulagi.Tillögurnar verða til sýnis á bæjarskrifstofum Sveitarfélagsins Ölfuss að Hafnarbergi 1, Þorlákshöfn, frá og með 1. júlí til 14. ágúst 2020. Uppdrættir eru einnigaðgengilegur á heimasíðu Ölfuss, www.olfus.is, undir skipulag í kynningu.Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur á að geraathugasemdir við áformin. Skila skal athugasemdum á bæjarskrifstofur Ölfuss eðameð tölvupósti á skipulag@olfus.is, fyrir 14. ágúst 2020.Skipulagslýsing vegna breytingr á aðal- og deiliskipulagi Norðurhrauns íÞorlákshöfnBæjarstjórn Ölfuss hefur samþykkt á fundi nr. 280, þann 25. júní 2020 að auglýsaskipulagslýsingu og tillögu að breytingu á aðal- og deiliskipulagi, skv. við gr 30.grein skipulagslaga nr. 123/2010 m.s.br, eftir afgreiðslu Skipulags- og umhverfisnefndar Ölfuss.Breyting aðalskipulags felst í því að íbúðum í reit Í-6 í Þorlákshöfn er fjölgað úr 51í 75 og þéttleiki byggðar eykst úr 9,4 íb/HA í 13,8 íb/HA.Skipulagslýsing fyrir fjórar lóðir í landi Dimmustaða í ÖlfusiBæjarstjórn Ölfuss hefur samþykkt á fundi nr. 280, þann 25. júní 2020 að auglýsaskipulagslýsingu í landi Dimmustaða í Ölfusi. skv. 40. gr. skipulagslaga nr.123/2010m.s.br, eftir afgreiðslu Skipulags- og umhverfisnefndar Ölfuss.Stefnt er að því að deiliskipuleggja landið Dimmustaði í Ölfusi sem er 2,5 ha.að stærð. Dimmustaðir er stofnuð úr landi Litla-Saurbæjar 1 (L171771). Svæðið ersunnan Hveragerðis, um 1 km austan við Þorlákshafnarveg (nr. 38). Lóðin er áskilgreindu landbúnaðarlandi, landið er flatt og grasi gróið. Engin mannvirki eru álandinu.Skipulagslýsingarnar verða til sýnis á bæjarskrifstofum Sveitarfélagsins Ölfussað Hafnarbergi 1, Þorlákshöfn, frá og með 1. júlí til 31. júlí 2020. Gögnin eru einnigaðgengileg á heimasíðu Ölfuss, www.olfus.is, undir skipulag í kynningu.Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur á að geraathugasemdir við tillöguna. Skila skal athugasemdum á bæjarskrifstofur Ölfuss eðameð tölvupósti á skipulag@olfus.is, fyrir 31. júlí 2020.Skipulagsfulltrúi ÖlfussGunnlaugur Jónasson

4 Miðvikudagur 1. júlí 2020DAGSKRÁIN - Fréttablað SuðurlandsSunnlenskimatgæðingurinnMatgæðingur vikunnar erJóna KristínGuðmundsdóttir.Ég þakka uppáhalds bróðurmínum honum Garðari íHólmi fyrir áskorunina,hann er frábær í eldhúsinu.Ég er með uppskrift aðlambalæri, að sjálfsögðu afheimaslátruðu. Ég ætla að eldaþað eins og mamma gerði enhún var snillingur í matargerð.Uppskriftin er eftirfarandi:Viðbygging við grunnskólann í HveragerðiMiklar framkvæmdir íHveragerðiÞrátt fyrir að efnahagslegt umKYHU¿ KD¿ ìUyDVW PHè èUXP hætti en nokkurn gat grunað nú ávormánuðum er engan bilbug að¿QQD i ìHLP IM OP UJX VHP Q vinna að uppbyggingu og framkvæmdum í Hveragerði. Gangiallar framkvæmdir ársins eftireins og gert er ráð fyrir er ljóstað árið 2020 verður eitt alstærstaframkvæmdaár bæjarins frá uppKD¿ 8P IDQJVPLNLO JDWQDJHUè á sér nú stað í Kambalandi enQ VWD WKOXWXQ OyèD t KYHU¿QX mun eiga sér stað þann 2. júlí.Miðað við fyrirspurnir er ljóst aðframkvæmdir munu halda áframt KYHU¿QX DI NUDIWL Q VWX PLVV erin. Athugulir hafa vafalausttekið eftir að framkvæmdir viðviðbyggingu við grunnskólanneru hafnar en þar munu rísa 6nýjar kennslustofur á tveimurhæðum. Er aðdáunarvert aðfylgjast með hversu vel framNY PG LQ ÀpWWDVW LQQ t /\VWL JDUèLQQ )RVVÀ W VHP JHUD PXQ að verkum að útsýni úr hinunýja húsnæði verður einstaklegafallegt. Framkvæmdir við nýjavatnslögn frá vatnstanki inn íKambaland ganga vel en meðtilkomu hennar verður einnigstórkostleg bót á göngustígnumsem nú verður að heilsársstígmeð fallegri lýsingu. Nýtt bílastæði á Árhólmum mun faraÚtgefandi: Dagskráin, Eyravegi 25, 800 Selfoss,sími 482 1944, dagskrain@prentmet.is.Ritstjóri: Gunnar Páll Pálsson, sími 856 0673,gpp@prentmetoddi.is.Auglýsingar: Katla Harðardóttir,sími 482 1944, skh@prentmetoddi.isDagskráin kemur út á hverjummiðvikudegi. Allt efni og auglýsingar berist í Prentmet, Eyravegi 25,Selfossi, fyrir hádegi á mánudögum.Upplag 9700 eintök.Dreift ókeypis í allar sýslur austanHellisheiðar. Dagskráin er aðili aðsamtökum bæjar- og héraðsfréttablaða.ISSN 1670-407XSvansmerkið, Prentgripur, 1041 0858íbúa á Ási og fyrir íbúa á heimilunum Grund og í Mörkinni íReykjavík. Störf munu skapastá framkvæmdatíma og ný störfBæjarstjóriskapast í nýju eldhúsi að framHveragerðisbæjarkvæmdum loknum. Veitur ohf.hafa kynnt að framkvæmt verður í bæjarfélaginu fyrir um 850m.kr. á næstunni og ber þarhæst bygging nýs þjónustuhússDè WDND i VLJ P\QG ÀMyWOHJD RJ í Vorsabæ og uppsetning áframkvæmdir við algjöra endur- dælum í borholum sem tryggjanýjun á búningsklefum sund- eiga örugga orkuafhendingu íODXJDULQQDU /DXJD VNDUèL PXQX bæjarfélaginu. Auk þessa erueiga sér stað í vetur. Ýmis minni fjölmargir aðilar að byggjaverkefni munu einnig sjást á íbúðarhúsnæði í bæjarfélaginu.vegum Hveragerðisbæjar sem Hús í Kambalandi eru orðingaman verður að kynna síðar. sýnileg og ljóst að þar eru að rísaVið Breiðumörk rís nú 3.000 m2 fallegar byggingar á einstökumGreenhouse hotel með Mathöll stað. Unnið er að þéttinguSuðurlands á neðstu hæð. Her- byggðar víða enda möguleikarbergin eru komin, fullbúin, til til þess miklir. Fjöldi íbúða íÞorlákshafnar frá verksmiðj- byggingu slagar í eitt hundraðunni Moelven í Noregi, svo RJ HQQ ÀHLUL HUX Y QWDQOHJDU búast má við að gjörbreyting Vinsældir Hveragerðisbæjar eruverði á aðkomunni inn í bæinn miklar og helgarrúntur austurþegar þau raðast upp, hratt og fyrir fjall virðist vera að festavonandi vel. Sömu aðilar munu sig í sessi. Er afar ánægjulegtopna þjónustuhús á Árhólmum í að verða vitni að þeim fjöldasumar og þar með er tryggð góð sem heimsækir Hveragerði umþjónusta og aðstaða fyrir hina þessar mundir til að njóta allsfjölmörgu gesti sem um svæðið þess sem bærinn hefur upp á aðfara. Dvalarheimilið Ás hefur bjóða. Vafalaust munu vinsældirKD¿è IUDPNY PGLU YLè E\JJ bæjarins ekki gera annað en aðingu nýs mötuneytis og eldhúss aukast á næstunni.við Bröttuhlíð. Þar mun í framtíðinni verða eldaður matur fyrirAldísHafsteinsdóttirEitt lambalæriSaltPiparPaprikuduft eftir smekkTakið lærið og látið þiðna íísskápnum í 3-4 daga. Síðan erþað sett í steikarpott, stungiðmeð hnífi í miðju þess ogsalt og pipar sett þar í. Þá erkryddinu einnig stráð yfirlærið, sett smá vatn í pottinnog lokið yfir. Síðan er það settí ofninn á sirka 175 C í 1½ - 2klukkutíma, eftir stærð. Soðiðsem kemur af kjötinu er sett ílítinn pott, bætt við vatni ogsuðan látin koma upp, Hræraút smá hveiti sem sósan erþykkt með og bætt við smásósulit. Þetta er svo borið frammeð rabarbarasultu, rauðkáli,grænum baunum og brúnuðumeða soðnum kartöflum.Svo er það eftirrétturinn. Ásunnudögum í Hólmi þegarég var lítil stelpa bjó mammaoft til þennan eftirrétt. Rabarbarahófurinn skorinn af rabarbaranum, snyrtur, þveginnog troðið í stóra krukku. 2 dlvatn og 1 dl sykur sett í pott ogsoðið þar til það fer að þykkna,hellt ofan á rabarbarahófanaog lokið sett á. Krukkan settí pott og tuska undir (til aðhlífa krukkunni) og svolítiðvatn sett í pottinn. Þetta erlátið sjóða í sirka 30 mínútureða þar til það er orðið meyrt.Þetta er svo borið fram meðrjóma eða ís.Ég skora á tengdadóttur mína Kristínu Jóhannsdóttur að veranæsti matgæðingur. Ég hef oft verið í matarboðum hjá henni ogaldrei verið svikin. Hún mun örugglega töfra eitthvað girnilegtfram úr erminni.Matgæðingar eru beðnir að senda á dfs@dfs.isuppskrift ásamt mynd af sér eigi síðar en á sunnudegi.Útimessa íArnarbæliÚtimessa verður haldin íArnarbæli í Ölfusi næstkomandisunnudag kl. 14. Arnarbæli erfornfrægur kirkjustaður viðÖlfusá og prestssetur frá þvíum 1200 og til 1909. Ekið erum Arnarbælisveg, nr. 375, semHU I\UVWL DÀHJJMDUL DI ìMyèYHJL nr. 1, skammt fyrir austan Kot-strandarkirkju og greinilegamerktur: Arnarbæli. Ef veðriðEUHJVW À\VW JXèV ìMyQXVWDQ LQQ í Kotstrandarkirkju. KirkjukórHveragerðis- og Kotstrandarsókna leiðir söng undir stjórnEsterar Ólafsdóttur. Prestur sr.Ninna Sif Svavarsdóttir. MessuNDI¿ Dè JXèV ìMyQXVWX ORNLQQL

DAGSKRÁIN - Fréttablað SuðurlandsMiðvikudagur 1. júlí 2020 5Nýr aðstoðarskólastjóri Barnaskólansá Eyrarbakka ogStokkseyriGSendibílar á Suðurlandi7HN Dê PpU DOOD DOPHQQD ÁXWQLQJVîMyQVWX HLPVHQGLQJDU 9 UXGUHLÀQJ % VOyêDÁXWQLQJDU 5XVODIHUêLU7UDXVW RJ IDJOHJ îMyQXVWD PHê \ÀU iUD UH\QVOX 7yPDV NH\UVOD#NH\UVOD LV ZZZ NH\UVOD LV NH\UVOD LVUngmenni fögnuðu góðri vinnuí Tungu- og TumastaðaskógiÍlok síðust viku komu samanöll ungmenni sem hafa unniðvið fegrun og endurbætur íTungu- og Tumastaðaskógi íFljótshlíð í sumar og grilluðu.Tilefnið var að verkefnin í skógunum var að ljúka, en þau hafastaðið sig einstaklega vel oghafa grisjað og hreinsað brotnargrein

2010-2022 þar sem m.a. eru gerðar breytingar á landnotkunarflokkum. Afmörkun núverandi Miðsvæðis (M1) norðan Selvogsbrautar er breytt með þeim hætti að svæðið minnkar nyrst og vestast en stækkar þess í stað til austurs á kostnað athafnasvæðis (A1) og verslunar- og þjónustusvæðis (V1). Nýtt Íbúðasvæði (Í12) er

Related Documents:

1968 Colors of the Month 1968 Gold Nugget Special 1968 Sprint (A & B) 1968 Cardinal Special 1968 California Special GT/CS 1968-1969 Rainbow of Colors 1968 ½ Cobra Jet Other Mustang Oddities 1965-67 Mustero 1965-68 Mustang Wagon 1965-66 Mustang Limousine

same a/a ΙΧ Α . Α ΦΑΗ ΑΔΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Α . Α ΦΑΗ 1 italia dt / 1 29,7 e/212 - 1968 2 centauro dt 54,91 e/239 - 1968 3 atlanta dt 41,61 e/240 - 1968 4 480 ariete dt 85,1 e/280 - 1968 5 leone dt / 1 67 e/281 - 1968 6 mini tauro 4 rm Δ 44,20 e/376 - 1969 7 delfino 32 gran - luce Δ 27,68 e/491 - 1972

standard u.s.a precision/jazz other u.s.a basses 1951/61 60’s 1961/63 1976/80 1965/68 bass iv 1961/68 1968/76 bass iv 1968/75 1976/80 serial tele bass 1968/70’s 2000’s mustang bass 1966/69 1962 jazz 1965 jazz 1968/76 1976/80 2000’s

Independent Personal Pronouns Personal Pronouns in Hebrew Person, Gender, Number Singular Person, Gender, Number Plural 3ms (he, it) א ִוה 3mp (they) Sֵה ,הַָּ֫ ֵה 3fs (she, it) א O ה 3fp (they) Uֵה , הַָּ֫ ֵה 2ms (you) הָּ תַא2mp (you all) Sֶּ תַא 2fs (you) ְ תַא 2fp (you

utaina viśvā bhū̱tāni sa d&̱!/o m&̍'ayāti na" and him all creatures (have seen); may he, seen, be gracious to us.6 17 ˇ , K P, 4/N L , Uˆ ˆ ̎ namo astu nīlagrīvāya sahasrāk!āya mī̱'hu!e̎ Salutation to the blue-necked, thousa

40 5 n.d. Newsletter Youth For Nixon Victory Progress Report. May 1968. 40 5 05/20/1968 Memo From: Pat Hillings. Re: Los Angeles, CA . Insurance. 40 5 n.d. Other Document Ocotber 1968 Calender. . Montana 4 Nevada 3 New Mexico 4

1968-83 toyota landcruiser acc. kit note: images may not depict actual parts and quantities. 3 refer to packing list for actual parts and quantities 1968-83 toyota landcruiser fj40 1974-80 toyota landcruiser evap. sub case 55380-lte-a accessory kit 795080 1 2 907508 rev a 6/11/07, 68-83

Sansui Serial Numbers Date of Manufacture Wednesday, January 21, 2009 Equipment Type Page 9 of 132 5000 Receivers 218123888 December, 1968 218127677 December, 1968 219018079 January, 1969 219019396 January, 1969 229122397 December, 1969 828070082 July, 1968 5000A Receivers 119080504 August, 1969 119080597 August, 1969 210010158 January, 1970File Size: 252KBPage Count: 132