T R An Spo Ti U V - Plinacro

2y ago
17 Views
1 Downloads
907.95 KB
24 Pages
Last View : 22d ago
Last Download : 1y ago
Upload by : Abram Andresen
Transcription

Oznaka:50000368-003/17Transportni sustavIstraživanje i proizvodnja nafte i plinaSektor istraživanjaSlužba istraživanja stijena i fluidaKromatografska analiza prirodnog plinaIzdanje: Stranica:005/26Kromatografska analiza plinaNaziv uzorka:Mjesto uzorkovanja:Datum uzorkovanja:Datum dostave uzorka:Datum ispitivanja:Uvjeti uzorkovanja:Primjedba:Zagreb istokMRS Zagreb istok04.01.2017.04.01.2017.05.01.2017.p 5,8 bar, t 13:30 hEv. broj 33HRN EN ISO 6974-5:2014SastavMas %Mol %(bez zraka)(bez ,040,01C6 0,050,01HRN EN ISO 6976:2008Referentni uvjeti(15/15 C)(25/0 C)Gornja ogrjevna vrijednost (MJ/m3)Donja ogrjevna vrijednost (MJ/m3)Wobbe-ova značajka (MJ/m3)Gustoća (kg/m3)Relativna gustoća (Zrak 1)Molarna masa (kg/kmol):Specifična plinska konstanta 0,74420,575616,637499,75Navedeni rezultati ispitivanja odnose se na ispitivane uzorke. Zabranjeno je umnožavanje izvještaja u cijelosti ili pojedinih dijelova, bez dozvole Službe istraživanja stijena i fluida.50000368.001.10-06Datum:12.01.2017.

Oznaka:50000368-010/17Transportni sustavIstraživanje i proizvodnja nafte i plinaSektor istraživanjaSlužba istraživanja stijena i fluidaKromatografska analiza prirodnog plinaIzdanje: Stranica:005/26Kromatografska analiza plinaNaziv uzorka:Mjesto uzorkovanja:Datum uzorkovanja:Datum dostave uzorka:Datum ispitivanja:Uvjeti uzorkovanja:Primjedba:Zagreb istokMRS Zagreb istok18.01.2017.18.01.2017.18.01.2017.p 5,9 bar, t 13:30 hEv. broj 111HRN EN ISO 6974-5:2014SastavMas %Mol %(bez zraka)(bez ,040,01C6 0,050,01HRN EN ISO 6976:2008Referentni uvjeti(15/15 C)(25/0 C)Gornja ogrjevna vrijednost (MJ/m3)Donja ogrjevna vrijednost (MJ/m3)Wobbe-ova značajka (MJ/m3)Gustoća (kg/m3)Relativna gustoća (Zrak 1)Molarna masa (kg/kmol):Specifična plinska konstanta 0,74400,575416,633499,87Navedeni rezultati ispitivanja odnose se na ispitivane uzorke. Zabranjeno je umnožavanje izvještaja u cijelosti ili pojedinih dijelova, bez dozvole Službe istraživanja stijena i fluida.50000368.001.10-06Datum:23.01.2017.

Oznaka:50000368-033/17Transportni sustavIstraživanje i proizvodnja nafte i plinaSektor istraživanjaSlužba istraživanja stijena i fluidaKromatografska analiza prirodnog plinaIzdanje: Stranica:005/26Kromatografska analiza plinaNaziv uzorka:Mjesto uzorkovanja:Datum uzorkovanja:Datum dostave uzorka:Datum ispitivanja:Uvjeti uzorkovanja:Primjedba:Zagreb istokMRS Zagreb istok10.02.2017.10.02.2017.10.02.2017.p 6 bar, t 9:00 hEv. broj 308HRN EN ISO 6974-5:2014SastavMas %Mol %(bez zraka)(bez ,040,01C6 0,050,01HRN EN ISO 6976:2008Referentni uvjeti(15/15 C)(25/0 C)Gornja ogrjevna vrijednost (MJ/m3)Donja ogrjevna vrijednost (MJ/m3)Wobbe-ova značajka (MJ/m3)Gustoća (kg/m3)Relativna gustoća (Zrak 1)Molarna masa (kg/kmol):Specifična plinska konstanta 0,74030,572616,552502,32Navedeni rezultati ispitivanja odnose se na ispitivane uzorke. Zabranjeno je umnožavanje izvještaja u cijelosti ili pojedinih dijelova, bez dozvole Službe istraživanja stijena i fluida.50000368.001.10-06Datum:13.02.2017.

Oznaka:50000368-050/17Transportni sustavIstraživanje i proizvodnja nafte i plinaSektor istraživanjaSlužba istraživanja stijena i fluidaKromatografska analiza prirodnog plinaIzdanje: Stranica:005/26Kromatografska analiza plinaNaziv uzorka:Mjesto uzorkovanja:Datum uzorkovanja:Datum dostave uzorka:Datum ispitivanja:Uvjeti uzorkovanja:Primjedba:Zagreb istokMRS Zagreb istok20.02.2017.20.02.2017.21.02.2017.p 6 bar, t 13:30 hEv. broj 364HRN EN ISO 6974-5:2014SastavMas %Mol %(bez zraka)(bez ,040,01C6 0,050,01HRN EN ISO 6976:2008Referentni uvjeti(15/15 C)(25/0 C)Gornja ogrjevna vrijednost (MJ/m3)Donja ogrjevna vrijednost (MJ/m3)Wobbe-ova značajka (MJ/m3)Gustoća (kg/m3)Relativna gustoća (Zrak 1)Molarna masa (kg/kmol):Specifična plinska konstanta 0,74960,579816,758496,15Navedeni rezultati ispitivanja odnose se na ispitivane uzorke. Zabranjeno je umnožavanje izvještaja u cijelosti ili pojedinih dijelova, bez dozvole Službe istraživanja stijena i fluida.50000368.001.10-06Datum:23.02.2017.

Oznaka:50000368-080/17Transportni sustavIstraživanje i proizvodnja nafte i plinaSektor istraživanjaSlužba istraživanja stijena i fluidaKromatografske analize prirodnog plinaIzdanje: Stranica:005/26Kromatografska analiza plinaNaziv uzorka:Mjesto uzorkovanja:Datum uzorkovanja:Datum dostave uzorka:Datum ispitivanja:Uvjeti uzorkovanja:Primjedba:Zagreb istokMRS Zagreb istok07.03.2017.07.03.2017.07.03.2017.p 6 bar, t 13:40 hEv. broj 522HRN EN ISO 6974-5:2014SastavMas %Mol %(bez zraka)(bez ,040,01C6 0,050,01HRN EN ISO 6976:2016Referentni uvjeti(15/15 C)(25/0 C)Gornja volumna toplinska vrijednost (MJ/m3)Donja volumna toplinska vrijednost (MJ/m3)Gornji Wobbeov broj (MJ/m3)Gustoća (kg/m3)Relativna gustoća (zrak 1)Molarna masa (kg/kmol):Specifična plinska konstanta 0,74430,575616,6412499,6312Navedeni rezultati ispitivanja odnose se na ispitivane uzorke. Zabranjeno je umnožavanje izvještaja u cijelosti ili pojedinih dijelova, bez dozvole Službe istraživanja stijena i fluida.50000368.001.10-06Datum:13.03.2017.

Oznaka:50000368-080/17Transportni sustavIstraživanje i proizvodnja nafte i plinaSektor istraživanjaSlužba istraživanja stijena i fluidaIzdanje: Stranica:005/26Kromatografske analize prirodnog plinaDatum:13.03.2017.Kromatografska analiza plinaNaziv uzorka:Mjesto uzorkovanja:Datum uzorkovanja:Datum dostave uzorka:Datum ispitivanja:Uvjeti uzorkovanja:Primjedba:Zagreb istokMRS Zagreb istok17.03.2017.17.03.2017.17.03.2017.p 6 bar, t 13:30 hEv. broj 681HRN EN ISO 6974-5: 2014 – rezultati mjerenja:Molni sastav normaliziran na tri decimaleSastavMolni sastav s pripadnom proširenom mjernom nesigurnošću*Molni udioSastav% (bez zraka)N2CO2C1C2C3i-C4n-C4i-C5n-C5C6 8Molni udio% (bez zraka)N2CO2C1C2C3i-C4n-C4i-C5n-C5C6 Proširena mjernanesigurnost zamolni udio% (bez zraka) 0,014 0,0021 0,027 0,021 0,0056 0,00091 0,00087 0,00030 0,00033 ,006610,007100,00751HRN EN ISO 6976:2016 – rezultati proračuna s pripadajućim mjernim nesigurnostimaReferentni uvjetiReferentni uvjeti(15/15 C)(15/15 C)(25/0 C)(25/0 C)vrijednostproširena mjernanesigurnostvrijednostproširena mjernanesigurnostGornja volumna toplinska vrijednost (MJ/m3):Donja volumna toplinska vrijednost (MJ/m3):38,11734,338 0,024 0,02340,18536,234 0,026 0,024Gornji Wobbeov broj (MJ/m3):50,532 0,02553,268 0,026Donji Wobbeov broj (MJ/m3):45,522 0,02448,031 0,026Gustoća (kg/m3):0,69730 0,000390,73590 0,00042Relativna gustoća (zrak 1):0,56898 0,000320,56912 0,00032Molarna masa (kg/kmol):16,4536 0,009116,4536 0,0091*Napomene: Iskazana proširena mjerna nesigurnost dobivena je kao umnožak standarnde nesigurnosti i obuhvatnog faktora k 2 kojiosigurava obuhvatnu vjerojatnost od približno 95%. Zbog strogo propisanog izražavanja rezultata molnog sastava prirodnog plina s pripadnommjernom nesigurnosti po normi HRN EN ISO 6974-5:2014 na prve dvije značajne znamenke, zbroj svih udjela komponenti može neznatnoodstupati od vrijednosti 100 %.Navedeni rezultati ispitivanja odnose se na ispitivane uzorke. Zabranjeno je umnožavanje izvještaja u cijelosti ili pojedinih dijelova, bez dozvole Službe istraživanja stijena i fluida.50000368.001.10-06

Oznaka:50000368-118/17Transportni sustavIstraživanje i proizvodnja nafte i plinaSektor istraživanjaSlužba istraživanja stijena i fluidaKromatografske analize prirodnog plinaIzdanje: Stranica:005/26Kromatografska analiza plinaNaziv uzorka:Mjesto uzorkovanja:Datum uzorkovanja:Datum dostave uzorka:Datum ispitivanja:Uvjeti uzorkovanja:Primjedba:Zagreb istokMRS Zagreb istok05.04.2017.05.04.2017.06.04.2017.p 5,93 bar, t 14:30 hEv. broj 847HRN EN ISO 6974-5: 2014 – rezultati mjerenja:Molni sastav normaliziran na tri decimaleSastavMolni udio% (bez 33n-C40,127i-C5n-C5C6 0,0190,0150,012HRN EN ISO 6976:2016 – rezultati proračunaReferentni uvjeti(15/15 C)(25/0 C)Gornja volumna toplinska vrijednost (MJ/m3):Donja volumna toplinska vrijednost (MJ/m3):39,01435,17541,13237,119Gornji Wobbeov broj (MJ/m3):51,00453,766Donji Wobbeov broj (MJ/m3):45,98548,520Gustoća (kg/m3):0,71710,7568Relativna gustoća (zrak 1):0,58510,5853Molarna masa (kg/kmol):16,91716,917Navedeni rezultati ispitivanja odnose se na ispitivane uzorke. Zabranjeno je umnožavanje izvještaja u cijelosti ili pojedinih dijelova, bez dozvole Službe istraživanja stijena i fluida.50000368.001.10-06Datum:12.04.2017.

Oznaka:50000368-127/17Transportni sustavIstraživanje i proizvodnja nafte i plinaSektor istraživanjaSlužba istraživanja stijena i fluidaKromatografske analize prirodnog plinaIzdanje: Stranica:004/26Kromatografska analiza plinaNaziv uzorka:Mjesto uzorkovanja:Datum uzorkovanja:Datum dostave uzorka:Datum ispitivanja:Uvjeti uzorkovanja:Primjedba:Zagreb istokMRS Zagreb jug20.04.2017.20.04.2017.21.04.2017.p 6 bar, t 12:30 hEv. broj 976HRN EN ISO 6974-5: 2014 – rezultati mjerenja:Molni sastav normaliziran na tri decimaleSastavMolni udio% (bez 40,1210,127i-C5n-C5C6 0,0240,0170,018HRN EN ISO 6976:2016 – rezultati proračunaReferentni uvjeti(15/15 C)(25/0 C)Gornja volumna toplinska vrijednost (MJ/m3):Donja volumna toplinska vrijednost (MJ/m3):38,92235,09541,03637,034Gornji Wobbeov broj (MJ/m3):50,69653,442Donji Wobbeov broj (MJ/m3):45,71248,231Gustoća (kg/m3):0,72240,7624Relativna gustoća (zrak 1):0,58940,5896Molarna masa (kg/kmol):17,04217,042Navedeni rezultati ispitivanja odnose se na ispitivane uzorke. Zabranjeno je umnožavanje izvještaja u cijelosti ili pojedinih dijelova, bez dozvole Službe istraživanja stijena i fluida.50000368.001.10-06Datum:24.04.2017.

Oznaka:50000368-153/17Transportni sustavIstraživanje i proizvodnja nafte i plinaSektor istraživanjaSlužba istraživanja stijena i fluidaKromatografske analize prirodnog plinaIzdanje: Stranica:005/26Kromatografska analiza plinaNaziv uzorka:Mjesto uzorkovanja:Datum uzorkovanja:Datum dostave uzorka:Datum ispitivanja:Uvjeti uzorkovanja:Primjedba:Zagreb istokMRS Zagreb istok04.05.2017.04.05.2017.05.05.2017.p 6 bar, t 13:30 hEv. broj 1140HRN EN ISO 6974-5: 2014 – rezultati mjerenja:Molni sastav normaliziran na tri decimaleSastavN2CO2C1C2C3i-C4n-C4i-C5n-C5C6 Molni udio% (bez 140,013HRN EN ISO 6976:2016 – rezultati proračunaReferentni uvjetiGornja volumna toplinska vrijednost (MJ/m3):(15/15 C)(25/0 C)38,90541,017Donja volumna toplinska vrijednost (MJ/m3):35,07437,013Gornji Wobbeov broj (MJ/m3):50,90353,659Donji Wobbeov broj (MJ/m3):45,89148,421Gustoća (kg/m3):0,71590,7555Relativna gustoća (zrak 1):0,58410,5843Molarna masa (kg/kmol):16,89016,890Navedeni rezultati ispitivanja odnose se na ispitivane uzorke. Zabranjeno je umnožavanje izvještaja u cijelosti ili pojedinih dijelova, bez dozvole Službe istraživanja stijena i fluida.50000368.001.10-06Datum:11.05.2017.

Oznaka:50000368-179/17Transportni sustavIstraživanje i proizvodnja nafte i plinaSektor istraživanjaSlužba istraživanja stijena i fluidaKromatografske analize prirodnog plinaIzdanje: Stranica:005/26Kromatografska analiza plinaNaziv uzorka:Mjesto uzorkovanja:Datum uzorkovanja:Datum dostave uzorka:Datum ispitivanja:Uvjeti uzorkovanja:Primjedba:Zagreb istokMRS Zagreb istok18.05.2017.18.05.2017.18.05.2017.p 6 bar, t 13:30 hEv. broj 1269HRN EN ISO 6974-5: 2014 – rezultati mjerenja:Molni sastav normaliziran na tri decimaleSastavN2CO2C1C2C3i-C4n-C4i-C5n-C5C6 Molni udio% (bez 140,014HRN EN ISO 6976:2016 – rezultati proračunaReferentni uvjetiGornja volumna toplinska vrijednost (MJ/m3):(15/15 C)(25/0 C)38,88040,991Donja volumna toplinska vrijednost (MJ/m3):35,05236,989Gornji Wobbeov broj (MJ/m3):50,86253,616Donji Wobbeov broj (MJ/m3):45,85448,382Gustoća (kg/m3):0,71610,7558Relativna gustoća (zrak 1):0,58430,5845Molarna masa (kg/kmol):16,89616,896Navedeni rezultati ispitivanja odnose se na ispitivane uzorke. Zabranjeno je umnožavanje izvještaja u cijelosti ili pojedinih dijelova, bez dozvole Službe istraživanja stijena i fluida.50000368.001.10-06Datum:24.05.2017.

Oznaka:50000368-221/17Transportni sustavIstraživanje i proizvodnja nafte i plinaSektor istraživanjaSlužba istraživanja stijena i fluidaKromatografske analize prirodnog plinaIzdanje: Stranica:005/26Kromatografska analiza plinaNaziv uzorka:Mjesto uzorkovanja:Datum uzorkovanja:Datum dostave uzorka:Datum ispitivanja:Uvjeti uzorkovanja:Primjedba:Zagreb istokMRS Zagreb istok05.06.2017.05.06.2017.06.06.2017.p 5,8 bar, t 13:30 hEv. broj 1414HRN EN ISO 6974-5: 2014 – rezultati mjerenja:Molni sastav normaliziran na tri decimaleSastavN2CO2C1C2C3i-C4n-C4i-C5n-C5C6 Molni udio% (bez 170,013HRN EN ISO 6976:2016 – rezultati proračunaReferentni uvjetiGornja volumna toplinska vrijednost (MJ/m3):(15/15 C)(25/0 C)39,00141,118Donja volumna toplinska vrijednost (MJ/m3):35,16337,106Gornji Wobbeov broj (MJ/m3):50,98753,748Donji Wobbeov broj (MJ/m3):45,97048,504Gustoća (kg/m3):0,71700,7568Relativna gustoća (zrak 1):0,58510,5853Molarna masa (kg/kmol):16,91716,917Navedeni rezultati ispitivanja odnose se na ispitivane uzorke. Zabranjeno je umnožavanje izvještaja u cijelosti ili pojedinih dijelova, bez dozvole Službe istraživanja stijena i fluida.50000368.001.10-06Datum:12.06.2017.

Oznaka:50000368-229/17Transportni sustavIstraživanje i proizvodnja nafte i plinaSektor istraživanjaSlužba istraživanja stijena i fluidaKromatografske analize prirodnog plinaIzdanje: Stranica:005/26Kromatografska analiza plinaNaziv uzorka:Mjesto uzorkovanja:Datum uzorkovanja:Datum dostave uzorka:Datum ispitivanja:Uvjeti uzorkovanja:Primjedba:Zagreb istokMRS Zagreb istok19.06.2017.19.06.2017.19.06.2017.p 6 bar, t 13:30 hEv. broj 1469HRN EN ISO 6974-5: 2014 – rezultati mjerenja:Molni sastav normaliziran na tri decimaleSastavN2CO2C1C2C3i-C4n-C4i-C5n-C5C6 Molni udio% (bez 200,034HRN EN ISO 6976:2016 – rezultati proračunaReferentni uvjetiGornja volumna toplinska vrijednost (MJ/m3):(15/15 C)(25/0 C)39,02641,145Donja volumna toplinska vrijednost (MJ/m3):35,19137,136Gornji Wobbeov broj (MJ/m3):50,80653,557Donji Wobbeov broj (MJ/m3):45,81348,338Gustoća (kg/m3):0,72310,7632Relativna gustoća (zrak 1):0,59000,5902Molarna masa (kg/kmol):17,06017,060Navedeni rezultati ispitivanja odnose se na ispitivane uzorke. Zabranjeno je umnožavanje izvještaja u cijelosti ili pojedinih dijelova, bez dozvole Službe istraživanja stijena i fluida.50000368.001.10-06Datum:26.06.2017.

Oznaka:50000368-246/17Transportni sustavIstraživanje i proizvodnja nafte i plinaIstraživanjaIstraživanja stijena i fluidaKromatografske analize prirodnog plinaIzdanje: Stranica:005/26Kromatografska analiza plinaNaziv uzorka:Mjesto uzorkovanja:Datum uzorkovanja:Datum dostave uzorka:Datum ispitivanja:Uvjeti uzorkovanja:Primjedba:Zagreb istokMRS Zagreb istok05.07.2017.05.07.2017.06.07.2017.p 5,96 bar, t 13:30 hEv. broj 1628HRN EN ISO 6974-5: 2014 – rezultati mjerenja:Molni sastav normaliziran na tri decimaleSastavN2CO2C1C2C3i-C4n-C4i-C5n-C5C6 Molni udio% (bez 210,031HRN EN ISO 6976:2016 – rezultati proračunaReferentni uvjetiGornja volumna toplinska vrijednost (MJ/m3):(15/15 C)(25/0 C)38,96241,078Donja volumna toplinska vrijednost (MJ/m3):35,13237,073Gornji Wobbeov broj (MJ/m3):50,74953,498Donji Wobbeov broj (MJ/m3):45,76048,282Gustoća (kg/m3):0,72240,7624Relativna gustoća (zrak 1):0,58940,5896Molarna masa (kg/kmol):17,04217,042Navedeni rezultati ispitivanja odnose se na ispitivane uzorke. Zabranjeno je umnožavanje izvještaja u cijelosti ili pojedinih dijelova, bez dozvole Službe istraživanja stijena i fluida.50000368.001.10-07Datum:10.07.2017.

Oznaka:50000368-258/17Transportni sustavIstraživanje i proizvodnja nafte i plinaIstraživanjeIstraživanja stijena i fluidaKromatografske analize prirodnog plinaIzdanje: Stranica:005/26Kromatografska analiza plinaNaziv uzorka:Mjesto uzorkovanja:Datum uzorkovanja:Datum dostave uzorka:Datum ispitivanja:Uvjeti uzorkovanja:Primjedba:Zagreb istokMRS Zagreb istok19.07.2017.19.07.2017.19.07.2017.p 5,77 bar, t 13:30 hEv. broj 1765HRN EN ISO 6974-5: 2014 – rezultati mjerenja:Molni sastav normaliziran na tri decimaleSastavN2CO2C1C2C3i-C4n-C4i-C5n-C5C6 Molni udio% (bez 170,021HRN EN ISO 6976:2016 – rezultati proračunaReferentni uvjetiGornja volumna toplinska vrijednost (MJ/m3):(15/15 C)(25/0 C)38,83140,939Donja volumna toplinska vrijednost (MJ/m3):35,00836,943Gornji Wobbeov broj (MJ/m3):50,70453,449Donji Wobbeov broj (MJ/m3):45,71348,232Gustoća (kg/m3):0,71880,7586Relativna gustoća (zrak 1):0,58650,5867Molarna masa (kg/kmol):16,95816,958Navedeni rezultati ispitivanja odnose se na ispitivane uzorke. Zabranjeno je umnožavanje izvještaja u cijelosti ili pojedinih dijelova, bez dozvole Službe istraživanja stijena i fluida.50000368.001.10-07Datum:20.07.2017.

Oznaka:50000368-286/17Transportni sustavIstraživanje i proizvodnja nafte i plinaIstraživanjeIstraživanja stijena i fluidaKromatografske analize prirodnog plinaIzdanje: Stranica:004/26Kromatografska analiza plinaNaziv uzorka:Mjesto uzorkovanja:Datum uzorkovanja:Datum dostave uzorka:Datum ispitivanja:Uvjeti uzorkovanja:Primjedba:Zagreb istokMRS Zagreb jug04.08.2017.04.08.2017.04.08.2017.p 35 bar, t 12:30 hEv. broj 1890HRN EN ISO 6974-5: 2014 – rezultati mjerenja:Molni sastav normaliziran na tri decimaleSastavN2CO2C1C2C3i-C4n-C4i-C5n-C5C6 Molni udio% (bez 170,020HRN EN ISO 6976:2016 – rezultati proračunaReferentni uvjetiGornja volumna toplinska vrijednost (MJ/m3):(15/15 C)(25/0 C)38,76240,866Donja volumna toplinska vrijednost (MJ/m3):34,94336,874Gornji Wobbeov broj (MJ/m3):50,70953,455Donji Wobbeov broj (MJ/m3):45,71448,233Gustoća (kg/m3):0,71610,7557Relativna gustoća (zrak 1):0,58430,5845Molarna masa (kg/kmol):16,89416,894Navedeni rezultati ispitivanja odnose se na ispitivane uzorke. Zabranjeno je umnožavanje izvještaja u cijelosti ili pojedinih dijelova, bez dozvole Službe istraživanja stijena i fluida.50000368.001.10-07Datum:10.08.2017.

Oznaka:50000368-295/17Transportni sustavIstraživanje i proizvodnja nafte i plinaIstraživanjaIstraživanja stijena i fluidaKromatografske analize prirodnog plinaIzdanje: Stranica:005/26Kromatografska analiza plinaNaziv uzorka:Mjesto uzorkovanja:Datum uzorkovanja:Datum dostave uzorka:Datum ispitivanja:Uvjeti uzorkovanja:Primjedba:Zagreb istokZagreb istok23.08.2017.23.08.2017.23.08.2017.p 34 bar, t 10:00 hEv. broj 1982HRN EN ISO 6974-5: 2014 – rezultati mjerenja:Molni sastav normaliziran na tri decimaleSastavN2CO2C1C2C3i-C4n-C4i-C5n-C5C6 Molni udio% (bez 150,015HRN EN ISO 6976:2016 – rezultati proračunaReferentni uvjetiGornja volumna toplinska vrijednost (MJ/m3):(15/15 C)(25/0 C)38,74540,848Donja volumna toplinska vrijednost (MJ/m3):34,92436,854Gornji Wobbeov broj (MJ/m3):50,84153,594Donji Wobbeov broj (MJ/m3):45,82848,354Gustoća (kg/m3):0,71170,7511Relativna gustoća (zrak 1):0,58080,5809Molarna masa (kg/kmol):16,792

HRN EN ISO 6974-5: 2014 – rezultati mjerenja: Molni sastav normaliziran na tri decimale Molni sastav s pripadnom proširenom mjernom nesigurnošću* S as v M oln iu (be raka) N 2 0,622 CO 0,116 C 1 97,666 C 2 ,169 0,308 i-C 4 0,050 n-C 4 0,047 i-C 5 0,007 n-C 5 0,007 C 6 0,008. HRN EN ISO 6976:2016 – rezultati proračuna s pripadajućim .

Related Documents:

SPO 170 Social Media and Sport EXS 111 Motor Learning and Control EXS 117 Active Lifestyle, Fitness and Health SPO 101 Introduction to Sports Studies and the Workplace SPO 201 Sports, Culture & Society SPO 211 The Theory of Coaching SPO 212 Applied Sport Analytics (SPO 3

SPO-003 Request for Extension on Time on Contracts SPO-005 SPO Price List Purchase Exemptions SPO-005A Request for Authorization to Purchase Outside the Price List for Statewide Publication of Public Notice SPO-007 Notice of and Request for Exemption From Chapter 103D, HRS SPO-007B Notice of Amendment to Exemption From Chapter 103D, HRS

SPO a copy. SPO maintains an inventory of all state leases. Lease not exceeding 25,000 annually: Term not exceeding three years. Agencies can choose their space but must send SPO a completed PO-28 form, PO-1 form, Fire Safety Checklist and floor plan. SPO makes sure the transaction is reasonable and SPO generates and signs lease.

prior to the SPO Training Portal. Training taken within the SPO Training Portal will be available to the individual and their Departmental Training Administrator through their respective SPO Training Portal accounts. 7. Will I have to retake training? While it is recommended to periodically review SPO Workshops for updates and as a refresher, at

accessories 989803166551 Quick Connect Disposable SpO 2 Applicator, Adult (Box of 20) For use with 989803161991 Quick Connect SpO 2 sensor 989803166561 Quick Connect Disposable SpO 2 Applicator, Pediatric (Box of 20) For use with 989803161991 Quick Connect SpO 2 sensor 989803166571 Quic

What level of SpO 2 is important during anaesthesia? SpO 2 should always be 95% or greater during anaesthesia with all ages of patients When the SpO 2 falls below 90%, the patient is becoming seriously hypoxic. This needs immediate attention. Start to check the patient if the SpO 2 is 94% or below 32

VARIOUS STATE FORMS AND SPO PL CONTRACT NO. 17-01 NON-PRINTED CARBONLESS PAPER 2 ORDER DEADLINE DATE: 10/28/2016 Executive departments and participating jurisdictions may use form SPO-005, Request for Purchase Exemption from SPO Price or Vendor List Contract as a template to record and file requests.

M1 - SPO CANADIAN MSRP PRICE LIST Chair Model and Colors Part Number Description MSRP - C 7,495.00A I108006-99-0 M1 Base - SPO 7,495.00 Price Includes: MWD M1 Power Base Set Up For One Power Seat Function, FlexLink Suspension System, 7" Flat Free Casters, Tie-Down Hardware for Strap Systems and