INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR PART 99-7422

2y ago
23 Views
2 Downloads
450.27 KB
8 Pages
Last View : 16d ago
Last Download : 4m ago
Upload by : Ronan Orellana
Transcription

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR PART 99-7422APPLICATIONSSee application list insideNissan Sentra 2007-2012 (without pocket door)99-7422KIT FEATURES DIN radio provision with pocket Double DIN radio provisionWIRING & ANTENNA CONNECTIONS (sold separately)Wiring Harness: 70-7552 - Nissan harness 2007-up NIRD-01 - Nissan display and Bluetooth retentionharness 2007-2008Antenna Adapter: 40-NI12 - Nissan harness 2007-upTOOLS REQUIRED Small flat blade screwdriver Panel removal tool Phillips screwdriver Hook tool Socket setREV. 1/27/2014 INST99-8231KIT COMPONENTS A) Radio housing B) Radio housing trim plate C) Double DIN trim plate D) Radio housing brackets E) Carriage bolts F) (2) NutsABCDCAUTION: Metra recommends disconnecting thenegative battery terminal before beginning anyinstallation. All accessories, switches, and especiallyair bag indicator lights must be plugged in beforereconnecting the battery or cycling the ignition.EMETRA. The World’s best kits. FNOTE: Refer to the instructions included with theaftermarket radio.1-800-221-0932metraonline.com COPYRIGHT 2004-2013 METRA ELECTRONICS CORPORATION

99-7422Dash Disassembly 99-7422Table of ContentsNissan Sentra 2007-2012 (without pocket door)Dash Disassembly– Nissan Sentra 2007-2012 (without pocket door) . 2-3Kit Assembly– Kit preparation . x– DIN radio provision with pocket . x– Double DIN radio provision . x1. Push down on the collar below the shift knob tounclip. Using a small screwdriver or hook toolremove the spring clip to release and removethe shift knob. (Figure A)LOcHI2. Unclip and remove shifter trim panel aroundshifter. (Figure B)3. Unclip and remove the A/C control panel.(Figure C)Continue on next page(Figure B)112233POWERSEEKTUNEPASS AIRBAGLO(Figure A)(Figure C)2cHILOcHI

Dash Disassembly 99-7422Nissan Sentra 2007-2012 (without pocket door)4. Remove (2) Phillips screwssecuring the bottom of the radiotrim panel. (Figure D)POWERSEEKTUNE5. Unclip and remove the trim panelat the top of the radio trim panel.(Figure E)6. Remove (2) Phillips screwssecuring the top of the radio trimpanel. (Figure F)7. Unplug and remove radio/trimpanel assembly. (Figure G)(Figure D)(Figure F)8. Remove (4) Phillips screwssecuring the radio brackets to thetrim panel and remove the trimpanel.POWERSEEKTUNE9. Remove (6) Phillips screws, 3 perside, securing the factory bracketsto the radio/display assembly.POWERSEEKNote: Retain the factory bracketsand display for possible use duringkit assembly.POWERSEEKContinue to kit assemblyTUNE(Figure E)(Figure G)3TUNE

Kit Assembly 99-7422Kit Preparation1. Attach the (2) radio housingbrackets to the radio housing usingthe supplied (2) carriage bolts andnuts. (Figure A)2. Secure the display into theassembled radio housing/bracketassembly using the factoryhardware. (Figure B)Note: Display can be replacedwith Metra’s pocket, part number88-00-7422 sold separately.Continue to kit assembly(Figure A)(Figure B)4

Kit Assembly 99-7422DIN radio provision with pocket1. Slide the DIN cage into the RadioHousing and secure by bending themetal locking outward.2. Slide the aftermarket radio into thecage until it snaps into place.3. Attach the radio housing trim platesupplied with the kit.Note: Display can be replacedwith Metra’s pocket, part number88-00-7422 sold separately.4. Locate the factory wiring harnessin the dash. Metra recommendsusing the proper mating adapterfrom Metra or AXXESS. Re-connectthe negative battery terminal andtest the unit for proper operation.5. Reassemble dash in reverse orderof disassembly.(Figure A)(Figure B)5

Kit Assembly 99-7422Double DIN radio provision1. Re-Secure the display* to thefactory brackets using the factoryhardware. (Figure A)2. Slide the Double DIN radio intothe factory brackets and securethe unit to the brackets using thescrews supplied with the radio.(Figure B)3. Place the double DIN trimplate over the face of theaftermarket radio.Note: Display can be replacedwith Metra’s pocket, part number88-00-7422 sold separately.4. Locate the factory wiring harnessin the dash. Metra recommendsusing the proper mating adapterfrom Metra or AXXESS. Re-connectthe negative battery terminal andtest the unit for proper operation.(Figure A)(Figure B)5. Reassemble dash in reverse orderof disassembly.6

Notes7

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR PART 99-7422KNOWLEDGE IS POWERREV. 1/27/2014 INST99-8231Enhance your installation and fabrication skills byenrolling in the most recognized and respectedmobile electronics school in our industry.Log onto www.installerinstitute.com or call800-354-6782 for more information and take stepstoward a better tomorrow.Metra recommends MECPcertified techniciansMETRA. The World’s best kits. 1-800-221-0932metraonline.com COPYRIGHT 2004-2013 METRA ELECTRONICS CORPORATION

with Metra’s pocket, part number 88-00-7422 sold separately. 4. Locate the factory wiring harness in the dash. Metra recommends using the proper mating adapter from Metra or AXXESS. Re-connect the negative battery terminal and test the unit for proper operation. 5. Reassemble dash in reve

Related Documents:

Bruksanvisning för bilstereo . Bruksanvisning for bilstereo . Instrukcja obsługi samochodowego odtwarzacza stereo . Operating Instructions for Car Stereo . 610-104 . SV . Bruksanvisning i original

10 tips och tricks för att lyckas med ert sap-projekt 20 SAPSANYTT 2/2015 De flesta projektledare känner säkert till Cobb’s paradox. Martin Cobb verkade som CIO för sekretariatet för Treasury Board of Canada 1995 då han ställde frågan

service i Norge och Finland drivs inom ramen för ett enskilt företag (NRK. 1 och Yleisradio), fin ns det i Sverige tre: Ett för tv (Sveriges Television , SVT ), ett för radio (Sveriges Radio , SR ) och ett för utbildnings program (Sveriges Utbildningsradio, UR, vilket till följd av sin begränsade storlek inte återfinns bland de 25 största

Hotell För hotell anges de tre klasserna A/B, C och D. Det betyder att den "normala" standarden C är acceptabel men att motiven för en högre standard är starka. Ljudklass C motsvarar de tidigare normkraven för hotell, ljudklass A/B motsvarar kraven för moderna hotell med hög standard och ljudklass D kan användas vid

LÄS NOGGRANT FÖLJANDE VILLKOR FÖR APPLE DEVELOPER PROGRAM LICENCE . Apple Developer Program License Agreement Syfte Du vill använda Apple-mjukvara (enligt definitionen nedan) för att utveckla en eller flera Applikationer (enligt definitionen nedan) för Apple-märkta produkter. . Applikationer som utvecklas för iOS-produkter, Apple .

och krav. Maskinerna skriver ut upp till fyra tum breda etiketter med direkt termoteknik och termotransferteknik och är lämpliga för en lång rad användningsområden på vertikala marknader. TD-seriens professionella etikettskrivare för . skrivbordet. Brothers nya avancerade 4-tums etikettskrivare för skrivbordet är effektiva och enkla att

Den kanadensiska språkvetaren Jim Cummins har visat i sin forskning från år 1979 att det kan ta 1 till 3 år för att lära sig ett vardagsspråk och mellan 5 till 7 år för att behärska ett akademiskt språk.4 Han införde två begrepp för att beskriva elevernas språkliga kompetens: BI

**Godkänd av MAN för upp till 120 000 km och Mercedes Benz, Volvo och Renault för upp till 100 000 km i enlighet med deras specifikationer. Faktiskt oljebyte beror på motortyp, körförhållanden, servicehistorik, OBD och bränslekvalitet. Se alltid tillverkarens instruktionsbok. Art.Nr. 159CAC Art.Nr. 159CAA Art.Nr. 159CAB Art.Nr. 217B1B