3A1546M, 4-kulsunderdelar 750 Cc-, 1 000 Cc-, 1 500 Cc .

2y ago
47 Views
2 Downloads
1.83 MB
32 Pages
Last View : 8d ago
Last Download : 4m ago
Upload by : Fiona Harless
Transcription

Anvisningar - illhörande handböckerSe sidan 284-kulsunderdelar750 cc-, 1 000 cc-, 1 500 cc- och 2 000 cc-modeller3A1546MSVAvsedda för lågtryckscirkulation med hög volym av slutbehandlingsmaterial.Använd inte för att spola eller tömma rör med frätande medel, syror, slipmedel och andraliknande vätskor. Endast för yrkesmässigt bruk.Viktiga säkerhetsföreskrifterLäs alla varningar och anvisningar idenna handbok och i den separatapumphandboken. Spara anvisningarna.Se sida 2 beträffande modellinformation, inklusivemaximalt arbetstryck.Se www.graco.com/patents för patentinformation.TI15594a

ModellerInnehållModeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2Korsreferenstabell över 4-kulsunderdelar . . . . . . 5Säkerhetsföreskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6TSL-byte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Reparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Byt ut halstätningarna utan att koppla bortunderdelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Reparation av TSL-pumpen(i förekommande fall) . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Demontering/återmontering av skärmarna . . . . 10Demontering av underdel . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Återmontering av underdel . . . . . . . . . . . . . . . . 15Reservdelar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Reparationssatser, tillhörande handböckeroch tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Graco standardgaranti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Information om Graco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Modeller750 ckpsi (MPa, bar)24F413ASST460 (3,2, 32)24F414ASST460 (3,2, 32)Chromex/Ultra-Life UHMWPE/läder24F420AKOLSTÅL460 (3,2, 32)Chromex/kromUHMWPE/läder24F415ASST460 (3,2, 32)Chromex/kromUHMWPE/läder24F416ASST460 (3,2, 32)Chromex/Ultra-LifeUHMWPE/läder24F417 ASST460 (3,2, 32)Chromex/kromUHMWPE/läder24F418 ASST460 (3,2, 32)Chromex/Ultra-LifeUHMWPE/läder24F446 ASST460 (3,2, dermaterial skopplingens Reservdestorlek och typlssidaInlopp: 1-1/2 tum nptUtlopp: 1 tum nptInlopp: 1-1/2 tum nptUtlopp: 1 tum npt18Inlopp: 1-1/2 tum nptUtlopp: 1 tum npt1-1/2 tumstrippelklämma1-1/2 tumstrippelklämma1-1/2 tumstrippelklämma1-1/2 tumstrippelklämma1-1/2 tumstrippelklämma18181818181821Underdelar i trumstorlek, med öppen våtkopp24F421ASST460 (3,2, 32)Chromex/kromUHMWPE/läder24F422ASST460 (3,2, 60 (3,2, 32)Chromex/kromUHMWPE/läderInlopp: 1-1/2 tum nptUtlopp: 1 tum nptInlopp: 1-1/2 tum nptUtlopp: 1 tum npt18Inlopp: 1-1/2 tum nptUtlopp: 1 tum npt1818 Dessa modeller är avsedda att användas endast med Graco E-Flo-pumpar.23A1546M

Modeller1 000 ckpsi (MPa, bar)24F424ASST460 (3,2, 32)24F425ASST460 (3,2, 32)24F431AKOLSTÅL460 (3,2, 32)Chromex/kromUHMWPE/läder24F426ASST460 (3,2, 32)Chromex/kromUHMWPE/läder24F427ASST460 (3,2, 32)24F428 ASST460 (3,2, 32)24F429 ASST460 (3,2, mex/kromUHMWPE/läderChromex/Ultra-Life UHMWPE/läderChromex/Ultra-Life a-Life UHMWPE/läderInlopps-/utloppskopplingensstorlek och typReservdelssidaInlopp: 1-1/2 tum nptUtlopp: 1 tum nptInlopp: 1-1/2 tum nptUtlopp: 1 tum nptInlopp: 1-1/2 tum nptUtlopp: 1 tum npt1-1/2 tumstrippelklämma1-1/2 tumstrippelklämma1-1/2 tumstrippelklämma1-1/2 tumstrippelklämma222222222222221 500 ckpsi (MPa, bar)24F432ASST460 (3,2, 32)24F433ASST460 (3,2, 32)24F439AKOLSTÅL460 (3,2, 32)Chromex/kromUHMWPE/läder24F434ASST460 (3,2, 32)Chromex/kromUHMWPE/läder24F435ASST460 (3,2, 32)24F436 ASST460 (3,2, 32)24F437 ASST460 (3,2, mex/kromUHMWPE/läderChromex/Ultra-Life UHMWPE/läderChromex/Ultra-Life a-Life UHMWPE/läderInlopps-/utloppskopplingensstorlek och typReservdelssidaInlopp: 1-1/2 tumsnpt utlopp: 1 tum nptInlopp: 1-1/2 tumsnpt utlopp: 1 tum npt24Inlopp: 1-1/2 tumsnpt utlopp: 1 tum npt1-1/2 tumstrippelklämma1-1/2 tumstrippelklämma1-1/2 tumstrippelklämma1-1/2 tumstrippelklämma2424242424242 000 ckpsi (MPa, bar)24F440ASST460 (3,2, 32)Chromex/kromUHMWPE/läderInlopp: 1-1/2 tumsnpt utlopp: 1 tum npt2624F447AKOLSTÅL460 (3,2, 32)Chromex/kromUHMWPE/läder2624F441ASST460 (3,2, 32)Chromex/kromUHMWPE/läder24F442ASST460 (3,2, 32)Chromex/Ultra-Life UHMWPE/läder24F443ASST460 (3,2, 32)Chromex/Ultra-Life UHMWPE/läder24F444 ASST460 (3,2, 32)24F445 ASST460 (3,2, 32)Inlopp: 1-1/2 tumsnpt utlopp: 1 tum npt1-1/2 tumstrippelklämma1-1/2 tumstrippelklämmaInlopp: 1-1/2 tumsnpt utlopp: 1 tum npt1-1/2 tumstrippelklämma1-1/2 Life UHMWPE/läderInlopps-/utloppskopplingensstorlek och typReservdelssida2626262626 Dessa modeller är avsedda att användas endast med Graco E-Flo-pumpar.3A1546M3

Modeller43A1546M

Korsreferenstabell över 4-kulsunderdelarKorsreferenstabell över 4-kulsunderdelarDenna tabell anger korsreferenser mellan tidigare format av 4-kulsunderdelar och aktuella underdelar, som omfattarTSL-pumpen och fjäderbelastade tätningar.ANM: Om en tidigare underdel ska bytas mot en aktuell underdel kan du behöva en anslutningssats föreftermontering, beroende på vilken motor som används på din pump. Se handboken för anslutningssatser 311876för att beställa rätt sats för din underdel och motor, vid behov.Artikelnr påtidigareunderdelArtikelnr påaktuellunderdelArtikelnr påtidigareunderdelArtikelnr påaktuellunderdelArtikelnr påtidigareunderdelArtikelnr F42422054724F42024F428 0624F43425339824F42524060724F43224F428 25352124F417 24F417 24F43424F436 25352224F44124F444 25352324F42724F429 25352424F43524F437 25352524F44224F445 F417 68667924F413 Dessa modeller är avsedda att användas endast med Graco E-Flo-pumpar. När en tidigare modell av underdelbyts ut mot en aktuell underdel på en E-Flopump måste båda underdelarna på enheten bytas ut.3A1546M5

eskrifterna nedan gäller för installation, drift, jordning, skötsel och reparation av utrustningen. Utropstecknetanger allmänna föreskrifter och farosymbolerna anger specifika risker i samba nte och bygg inte om utrustningen. Använd endast utrustningen för det ändamål den är avsedd för. Kontakta Graco-distributören förupplysningar. Dra slangar och kablar på avstånd från passager, skarpa kanter, rörliga delar eller varma ytor. Knäck inte slangen, böj den inte kraftigt och dra inte i slangen för att flytta maskinen. Låt inte barn och djur befinna sig inom arbetsområdet. Följ alla gällande säkerhetsföreskrifter.RISKER MED RÖRLIGA DELARRörliga delar kan klämma och slita av fingrar och andra kroppsdelar. Håll fingrarna borta från snurrande delar. Kör inte maskinen med skydd eller kåpor borttagna. Trycksatt utrustning kan starta utan förvarning. Följ Anvisningar för tryckavlastning och koppla frånkraftförsörjningen innan utrustningen kontrolleras, flyttas eller repareras.3A1546M7

TSL-byteTSL-byteKontrollera tillståndet hos TSL och nivån i behållarenminst en gång per vecka. TSL bör bytas minst en gångper månad.Artikelnr 206995 Throat Seal Liquid (TSL/halstätningsvätska) för in rester från pumpstången ibehållaren. Missfärgning av TSL-vätskan bör förväntasvid normal drift. Efter en viss tid blir TSL tjockare ochmörkare och måste bytas. Tjock, smutsig TSL pumpasinte genom ledningarna och blir hård i pumpensvåtkopp.Torka inte plastflaskan med en torr trasa medanden är fäst vid pumpen för att undvika att statiskelektricitet byggs upp. Ta vid behov loss flaskanför att rengöra den.2. Avlägsna och töm behållarflaskan. Tvätta borteventuella rester.3. Rengör skärmen (Z) på inloppsbackventilen (48c‡).Om backventilerna inte sluter tätt och smutsigTSL kommer in i våtkoppen ska backventilerna(48c, 48d) bytas ut. Se FIG. 1.Hur länge TSL varar beror på vilka kemikalier somanvänds, hur mycket den används, vilket tryck somanvänds och pumptätningens och pumpstångenstillstånd.En sänkning av TSL-nivån i behållaren indikerar atthalstätningarna börjar slitas ut. Tillsätt TSL i behållarenoch håll nivån över linjen för lägsta fyllnadsnivå.Övervaka användningen av och tillståndet hos TSL.Om pumpat material passerar förbi halstätningarna ochkommer in i TSL-behållaren ska tätningarna bytas ut.Så här byter du TSL:1. Slå av pumpen.ANM: Beställ reparationssatsen för backventiler24F404. Satsdelar är märkta med en symbol, t.ex.(48b‡).4. Fyll behållaren till linjen för högsta fyllnadsnivå medhalstätningsvätska (TSL).5. Kör pumpen. Varje gång pumpstången når slagetsbotten ska du kontrollera att en viss mängd TSLpumpas från behållaren genom våtkoppen ochtillbaka till behållaren.Utloppsbackventil(48d‡)Linje för högstafyllnadsnivå48b‡Linje för 853bTI15857FIG. 1. Genomskärning av TSL-behållare och påfyllningsledningar83A1546M

ReparationReparationByt ut halstätningarna utan attkoppla bort underdelenANM: Halstätningssatser finns tillgängliga. Se sidan 28.Satsdelar är märkta med en symbol, t.ex. (19†). Förbästa resultat ska reparationssatsen för TSL-pumpar24F617 installeras varje gång halstätningar byts.ANM: För information om hur du byter halstätningarnainom ramen för en fullständig service av underdelen, sesidan 11.8. Smörj halstätningarna och förskruvningarna.Montera fjädern (43) och en hanförskruvning (19†) ihalspatronen (40) och därefter fem v-tätningar medläpparna vända nedåt: en UHMWPE (20†), en läder(25†), UHMWPE, läder, UHMWPE. Monterahonförskruvningen (26†). Montera tre v-tätningarmed läpparna vända uppåt: UHMWPE, läder,UHMWPE. Montera den andra hanförskruvningen(19†).9. Smörj o-ringen (42†) och installera den påvåtkoppen (41). Dra åt våtkoppen med fingrarna.ANM: Verktygssats 24F494 finns tillgänglig somtillbehör. Satsen omfattar två nycklar avsedda attanvändas med våtkoppen (41) och halspatronen (40).10. Installera o-ringen (35†) på halspatronen (40).Applicera smörjmedel på halspatronens gängor ochskruva sedan in patronen i utloppshuset (16).1. Renspola om möjligt pumpen.11. Dra åt patronen (40) till ett vridmoment på129-135 N m (95-100 fot-pund).2. Stoppa pumpen mitt i slaget.12. Dra åt våtkoppen (41) till ett vridmoment på95-102 N m (70-75 fot-pund).3. Avlasta trycket. Se separat pumphandbok.4. Följ anvisningarna i den separata pumphandbokenoch avlägsna den skärm i 2 delar som täckerkopplingsenheten. Skruva loss kopplingsmutternfrån motoraxeln. Lyft upp motoraxeln och avlägsnakopplingsmuttern och kragarna.5. Se FIG. 4. Avlägsna kragen (50) och skruvarna (51),locket (49) och enheten bestående av förgreningsröroch flaska (48).6. Avlägsna våtkoppen (41) och o-ringen (42).Avlägsna TSL-pumpens kolvtätning (46 ),fjäder (45 ) och o-ringar (47 ).13. Montera tillbaka fjädern (45 ), TSL-pumpenskolvtätning (46 ) och o-ringarna (47 ).14. Montera tillbaka enheten bestående avförgreningsrör och flaska (48), locket (49), kragen(50) och skruvarna (51). Dra åt locket (49) till ettvridmoment på 34-40 N m (25-30 fot-pund).15. Montera tillbaka kopplingsmuttern och kragarnapå kolvstången (17).16. Återanslut kopplingsmuttern till motoraxeln. Se denseparata handboken för pumpenheten för korrektavridmomentsspecifikationer för din modell. Monteratillbaka skärmen.7. Avlägsna halspatronen (40). Avlägsna o-ringen(35), förskruvningarna (19, 26), tätningarna (20, 25)och fjädern (43).ANM: Inspektera ytan på kolvstången (17). Om den ärrepad ska kolvstången bytas ut.3A1546M9

ReparationReparation av TSL-pumpen (i förekommande fall)Tabell 1: Felsökning av TSL-pumpenProblemTSL-pumpen pumpar inte TSL-vätska.OrsakLösningIgensatt förgreningsrör (48a).Rensa förgreningsröret. Kontrollera attförgreningsröret inte är igensatt genomatt blåsa tryckluft genom öppningen.Igensatta backventiler (48c, 48d).Rensa bort hinder i backventiler.Igensatt inloppssil (48c).Rensa silen.Skadad TSL-pumpkolv (46).Byt TSL-pumpkolv.ANM: Reparationssatsen för TSL-pumpar 24F617 finnstillgänglig. Se sidan 28. Installera reparationssatsen förTSL-pumpar 24F617 varje gång halstätningar byts.Satsdelar är märkta med en symbol, t.ex. (46 ).1. Följ stegen 1-6 i Byt ut halstätningarna utan attkoppla bort underdelen, sidan 9.2. Rengör alla delar och inspektera avseende skador.3. Följ stegen 12-16 i Byt ut halstätningarna utan attkoppla bort underdelen.Demontering/återmontering av skärmarnaVissa underdelar omfattar skärmsatser i flera storlekar.Rätt storlek bestäms av aktuell underdel och aktuellmotor. Se handbok 406876 för att välja rätt storlek påsatsen för din underdel och motor.Se FIG. 2. Avlägsna skärmen i 2 delar (52) genom attföra in en skruvmejsel rakt in i skåran och använda densom hävarm för att frigöra fliken. Upprepa för alla flikar.Använd inte skruvmejseln för att bända isär skärmarna.Montera skärmarna (52) genom att koppla in de nedreläpparna i spåret i våtkoppslocket (49). Snäpp ihop detvå skärmarna.Demontering av skärmarnaÅtermontering av skärmarnati15758ati15759ati15757ati15770a4952FIG. 2. Demontering och återmontering av skärmarna103A1546M

ReparationDemontering av underdelANM: Tätningssatser finns tillgängliga för allaunderdelsstorlekar. Se sidan 28. Satsdelar är märktamed en asterisk i texten och ritningarna, t.ex. (2*).ANM: Halstätningssatser finns tillgängliga. Se sidan 28.Satsdelar är märkta med en symbol, t.ex. (19†). Förbästa resultat ska reparationssatsen för TSL-pumpar24F617 installeras varje gång halstätningar byts.ANM: Verktygssats 24F494 finns tillgänglig somtillbehör. Satsen omfattar två nycklar avsedda attanvändas med våtkoppen (41) och halspatronen (40).ANM: Kompletta pumpreparationssatser finnsäven tillgängliga. Satserna omfattar alla delari packningssatsen, halstätningssatsen ochreparationssatsen för TSL-pumpar. Se sidan 28.1. Renspola om möjligt pumpen.6. Fäst inloppets förgreningsrör (18) i ett skruvstäd.7. Lossa, men avlägsna inte, våtkoppen (41) ochpatronen (40).8. Ta bort de fyra skruvarna (9) och brickorna (8) runtutloppets förgreningsrör (22).9. Ta bort utloppets förgreningsrör (22), kulor (23),säten (24) och packningar (7).10. Avlägsna våtkoppen (41) och o-ringen (42).Avlägsna TSL-pumpens kolvtätning (46), fjäder (45)och o-ringar (47).11. Avlägsna halspatronen (40). Avlägsna o-ringen(35), förskruvningarna (19, 26), tätningarna (20, 25)och fjädern (43).12. Avlägsna de tre cylinderskruvarna (13) ochlåsbrickorna (14). Lyft av utloppshuset (16).2. Stoppa pumpen mitt i slaget.ANM: Vätskerören (3), cylindern (1) och kolvenheten(17, 10, 11, 44, 12) kan lossna tillsammans medutloppshuset eller sitta kvar på plats på inloppshuset(15).3. Avlasta trycket. Se separat pumphandbok.4. Avlägsna underdelen från motorn, enligtanvisningarna i den separata pumphandboken.ANM: Se FIG. 4 för en sprängskiss av hela underdelen.Se FIG. 5 för ett snitt av underdelen och en sprängskissav halstätningarna och TSL-pumpen.5. Avlägsna kragen (50) och skruvarna (51), locket(49) och enheten bestående av förgreningsrör ochflaska (48).13. Avlägsna rören (3) och cylindern (1). Dra utkolvenheten ur cylindern. Inspektera ytan påkolvstången (17) och cylinderns och rörensinvändiga ytor. Om någon av dessa delar harrepats eller skadats ska de bytas ut.14. Ta bort inloppets förgreningsrör (18) frånskruvstädet.15. Ta bort de fyra skruvarna (9) och brickorna (8) fråninloppets förgreningsrör (18).ANM: Om du vill byta backventilerna i TSL-flaskan skadu beställa reparationssatsen för backventiler 24F404.Satsdelar är märkta med en symbol, t.ex. (48b‡). Om duvill byta endast flaskan ska du beställa flaskbytessatsen24F405. Satsdelar är märkta med en symbol, t.ex.(48e ). Satsen omfattar 5 flaskor och 5 etiketter.Se FIG. 1, FIG. 4 och FIG. 5.3A1546M11

ReparationANM: Ett inloppssäte (6) omfattar en säkerhetsventil.Se FIG. 3. Detta säte måste placeras exakt i denposition som visas (vänster sida enligt bild i FIG. 4).Använd den text som finns angiven i inloppshuset somvägledning.18. Spänn fast de plana ytorna på kolvmuttern (12) i ettskruvstäd. Skruva loss stången (17) från muttern.Avlägsna distansen (44). Demontera kolven (10)och ta bort tätningen (11).ANM: Kolvdistansen (44) finns inte på 750 cc-underdelar.16. Avlägsna kulorna (5), inloppssätena (6 och 33) ochpackningarna (7).OBSERVERAVar försiktig så att du inte tappar eller skadar kulorna(5) eller sätena (6 och 33). En skadad kula eller ettskadat säte sluter inte tätt, vilket gör att pumpenläcker. Ett inloppsventilsäte (33) kan vändas, så attdess livslängd ökar. Vätskeinloppssätet (6) omfattaremellertid en säkerhetsventil och är inte vändbart.Se FIG. 3 för rätt riktning.19. Rengör alla delarna med ett förenligt lösningsmedel.Inspektera alla delar avseende slitage eller skador.Om du använder en reparationssats ska duanvända alla de nya delarna i satsen och kasserade gamla delar som byts ut. Byt ut andra delar närdet behövs. Utslitna eller skadade delar kanmedföra att pumpen fungerar dåligt eller att nyatätningar och packningar slits ut i förtid.17. Kontrollera säkerhetsventilen i sätet (6) för att setill att den inte är tilltäppt. Tryck ned ventilens kulaför att se att kulan och fjädern kan röra sig fritt.Se FIG. IG. 3. Inloppssäte med tryckavlastningsventilOBSERVERAOm tryckavlastningsventilen i sätet (6) är tilltäppteller fylld med material ska den rengöras genomblötläggning i ett förenligt lösningsmedel. Se till attalla materialrester tvättas bort från kulan ochsätesområdet.Om det inte är möjligt att rengöra säkerhetsventilenordentligt, så att kulan och fjädern kan röra sig fritt,ska sätet bytas ut (6).123A1546M

Reparation5051259

24F439 A KOLSTÅL 460 (3,2, 32) Chromex/krom UHMWPE/läder Inlopp: 1-1/2 tums npt utlopp: 1 tum npt 24 24F434 A SST 460 (3,2, 32) Chromex/krom UHMWPE/läder 1-1/2 tums trippelklämma 24 24F435 A SST 460 (3,2, 32) Chromex/Ultra-Life UHMWPE/läder 1-1/2 tums trippelklämma 24 24F436 A SST 460 (3,2, 32) Chromex/krom UHMWPE/läder 1-1/2 tums .

Related Documents:

#4024 2009 750 ML 210.00 #9745 2015 750 ML 170.00 Chateau Beaucastel Chateauneuf du Pape #2205 2000 750 ML 245.00 #3175 2003 750 ml 230.00 #2253 2005 750 ml 220.00 #1234 2007 750 ML 210.00 #4006 2009 750 ML 200.0

750.5 Incorporated Materials 750.10 Definitions 750.20 Inspections and Inspection Report SUBPART B: FOOD SUPPLIES . 750.610 Solder 750.620 Wood 750.630 Plastics 750.640 Mollusk and Crustacea Shells . [210 ILCS 85] 5

SINGLE YEAR COMMITMENT BUY-UP OPTIONS: page 9: SINGLE YEAR BUY-UPS: SINGLE YEAR BUY-UPS: Item: Level 1 : Cost/yr: Hotsy 795SS Pressure Washer: 750 Exmark Quest S-Series Mower: 750 Matco 425 Piece Tool Set: 750 John Deere MX6 Rotary Cutter: 750 Corn Pro 16’ Livestock Trailer: 1,750 Corn Pro 21’ Gravity Tilt Trailer: 1,750

O Level GEOGRAPHY 2217Y 8,750.00 O Level HISTORY (MODERN WORLD AFFAIRS) 2134 8,750.00 O Level ISLAMIYAT 2058AY 8,750.00 O Level LITERATURE IN ENGLISH 2010AY 8,750.00 O Level MATHEMATICS (SYLLABUS D) 4024Y 8,750.00 O Level PAKISTAN STUDIES 2059 8,750.00 O Level PHYSICS with Practica

620 monster 620 dark 03-04 SD602 95,50 A 620 monster 620 ie (single disc) 03-04 SD602 95,50 A . 696 696 monster 09 SD602 95,50 A 748 748 Biposto 99-02 SD602 95,50 A 748 748 sP/monoposto 99-2002 SD602 95,50 A 750 750 monster 00-01 SD602 95,50 A 750 750 monster (single disc) 96-97 SD602 95,50 A 750 750 monster .

750-454 2 AI 4-20 mA, Differential Inputs 750-454/000-001 2 AI (4-20mA) Differential Inputs, RC low pass 5 Hz 750-454/000-002 2 AI (4-20mA) Differential Inputs, special data format 750-454/000-003 2 AI (4-20mA) Differential Inputs, Diagnosis for extended measuring range 750-454/000-200 2 AI (4-20mA) Differential Inputs with Siemens (S5-FB

m030-10014 1-14 2.750 3.062 1.500 1.625 1.250 1.125 1.250 0.562 2.000 19,425 77,700 3.3 m040-10812 1-1/4-12 3.500 4.000 2.000 2.000 1.500 1.250 1.687 0.750 2.500 30,825 123,300 6.9 m050-11612 m050-12412 1-1/2-12 1-3/4-12 4.000 4.375 2.250 2.250 1.750 2.000 1.500 1.937 0.875 2.750 45,750 58,35

FSA ELA Reading Practice Test Questions Now answer Numbers 1 through 5. Base your answers on the passages “Beautiful as the Day” and “Pirate Story.” 1. Select the sentence from Passage 1 that supports the idea that the children are imaginative. A “‘Father says it was once,’ Anthea said; ‘he says there are shells there thousands of years old.’” (paragraph 2) B “Of course .