E-Flo IQ-utmatnings- System

2y ago
33 Views
2 Downloads
4.76 MB
102 Pages
Last View : 4d ago
Last Download : 3m ago
Upload by : Ronan Orellana
Transcription

DriftE-Flo iQ-utmatningssystem3A7916BSVFör utmatning och dosering av tätningsmedel, adhesiver och andra vätskor med medelhögtill hög viskositet. Endast för yrkesmässigt bruk.Ej godkänd för användning i explosiva miljöer eller på farliga (klassade) platser.Se sida 5 för information om systemkomponenter.Viktiga säkerhetsföreskrifterLäs alla varningar och anvisningar idenna handbok och i alla relateradehandböcker innan utrustningen används.Spara alla instruktioner.

InnehållsförteckningRelaterade handböcker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Konfigurering av utmatningssystem . . . . . . . . . . . 4Utmatningssystemets komponenter . . . . . . . . . . . 5iQ-tryckmatningsenheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5iQ-utmatningsventiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Slangalternativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Utmatningssystemtryck. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Varningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Identifikation av utmatningssystemetskomponenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Dubbel tryckmatare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Komponentidentifiering för matningsenhet. . . . . 13iQ-tryckmatare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Strömbrytare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Integrerade luftreglage (AG) . . . . . . . . . . . . . . . 15Integrerade tryckluftstillbehör . . . . . . . . . . . . . . . 15Avancerad displaymodul (ADM) . . . . . . . . . . . . 16Information om ADM-skärm . . . . . . . . . . . . . . . . . 17ADM-LED för statusbeskrivningar . . . . . . . . . . . 19ADM-ikoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19ADM-funktionsknappar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20iQ-meny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23Skärmen Systeminställning . . . . . . . . . . . . . . . . 23Utförandedefinitioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Pumpinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Värmeinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Avancerad inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Ansluta ljustornstillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Spola pumpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Ladda material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Dubbel flödning vid byte av fat . . . . . . . . . . . . . . 37Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38Tryckmatarens körskärm . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38Dubbel körskärm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39Körskärmens redigeringsläge . . . . . . . . . . . . . . 42Värmekörskärm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42Jobblogg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44Händelser och fel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45Tryckavlastningsprocedur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46Stänga av hela systemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48Underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49Pumpunderhållsskärm 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49Pumpunderhållsskärm 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502Diagnostik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51Skärmen för pumpdiagnostik . . . . . . . . . . . . . . . 51Skärmen för värmediagnostik. . . . . . . . . . . . . . . 51Skärmen för tryckdiagnostik . . . . . . . . . . . . . . . . 52Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53Visa fel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53Felsökning av fel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53Felkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55USB-data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64Nedladdningsprocedur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64USB-loggar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64Händelselogg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64Jobblogg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65Automatiklogg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65Systemkonfigurationsinställningar . . . . . . . . . . . 65Kundspecifik språkfil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65Skapa kundspecifika språksträngar . . . . . . . . . . 66Uppladdningsprocedur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66Integration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67Diskreta ingångar/utgångar . . . . . . . . . . . . . . . . 67Tidsinställningsdiagram för jobbcykel. . . . . . . . . 69Diskret tidsinställningsdiagram . . . . . . . . . . . . . . 70Gateway-modul för kommunikation (CGM) . . . . 71Flödningsdiagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87Tryckavlastningsdiagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87Begäran om att aktivera system - fjärrstart. . . . . 88Bekräfta - rensa feldiagram . . . . . . . . . . . . . . . . 88Manuellt överkopplingsdiagram . . . . . . . . . . . . . 89Datautbytesdiagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89Diagram för strömåterställning . . . . . . . . . . . . . . 90Värme CGM-tidsinställningsdiagram . . . . . . . . . 90Värmemodul bekräfta-rensa feldiagram . . . . . . . 91Värmezon bekräfta-rensa feldiagram . . . . . . . . . 91Värme CGM datautbytesdiagram . . . . . . . . . . . . 92Anslutningsdetaljer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93Gateway-inställningsskärmar . . . . . . . . . . . . . . . 96Skärmar för integrationsfeedback. . . . . . . . . . . . 99Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100Återvinning och kassering. . . . . . . . . . . . . . . . . . 101Kassering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101Proposition 65, Kalifornien . . . . . . . . . . . . . . . . . 101Graco standardgaranti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1023A7916B

Relaterade handböckerRelaterade handböckerRelaterade handböcker på engelska:Handbok Beskrivning333585iQ-utmatningsventiler, instruktioner - delar333586E-Flo iQ-utmatningssystem, installation - delar3A6321ADM Token In-systemprogrammering312493Ljustornssats, instruktioner3A1244Graco styrningsarkitektur - modul3A6482APD20 Advanced Precision Driver313138Monteringssats för matningssystem medgatewaymodul för kommunikation3A7916B3

Konfigurering av utmatningssystemKonfigurering av utmatningssystemE-Flo iQ-utmatningssystemet ger dig möjlighet att konfigurera ett fullständigt system så att det passar dina specifikabehov. Detta inkluderar tillhandahållandet av flera kombinationer av följande komponenter: iQ-tryckmatningsenheter iQ-utmatningsventiler Slangar och anslutningarFör information om utmatningssystemets komponenter, se Utmatningssystemets komponenter på sida siffranEnkelellerdubbelSjättesiffranÅttonde siffranSjundesiffranAlternativ för tryckmatningsenhetAlternativför tryckVärmealplatteternativventilEQC Revision S Enkel H Upp- YvärmdE-FloT Dubbel A OmgiviQ-sysningtemNiondesiffranSiffrornatio tillsjuttonSiffrornaarton tilltjugosjuTätFältbussalFatstor- Pump- ningsStorleklekmaterial material ternativJaA3 tumB3 tumC3 tumD3 tumF3 tumG3 tumH3 tumJ3 tumK6 tumM6 tumN6 tumP6 tum20 l(5 gal.)20 l(5 gal.)20 l(5 gal.)20 l(5 gal.)200 l(55 gal.)200 l(55 gal.)200 l(55 gal.)200 l(55 gal.)200 l(55 gal.)200 l(55 gal.)200 l(55 gal.)200 l(55 rVentilnativ föralternativdubbla(Se handslangarboken med(siffrornainstruktio10-13) ochner förmatnings- iQ-utmatslangarningsventi(siffrornaler - delar14-17)gällande(Se Slang- olika typeralternativ av ventiler)på sida 6)BETECKNING:CS Kolstål, Severe Duty CM Kolstål, MaxLife 43A7916B

Utmatningssystemets komponenterUtmatningssystemets komponenterOBS: Uppvärmningsalternativet för E-Flo iQ-systemet är avsett för varma smältapplikationer med en max. temperaturpå 70 C (158 F).iQ-tryckmatningsenheterKontrollera identifikationsplattan (ID) baktill på tryckmatarstolpen nära strömkopplingsboxen (AJ) gällande det sjusiffrigaartikelnumret för iQ-tryckmatarenheten. Använd följande matris för att fastställa enhetens konstruktion, baserat på de sjusiffrorna. Exempelvis representerar art.nr. EZC2422 en elektrisk strömförsörjningsenhet (EZ), en förträngningspump iCheck-Mate 200 kolstål, severe duty (C2), en tre tums tryckmatare (4), en 20 l (5 gal.) tryckplatta med en neoprentätning(2) och en ADM (2).Siffrorna i den följande matrisen har inget samband med referensnumren i sprängskisser och je och fjärde siffranFemte siffranSjätte mataralternativTryckplatta och /Stor- Pump- Omgivlek materialningC1 200ccEZ(ElförsörjC2 200ccningssystem)CSC3 200ccCMC4 200ccCMCSTryckPlatta platte- TätningsMått material materialStor- Fatstor- UtföNamn leklekrandeOmgivning1UppvärmdD6020 l3 tum (5 gal.)Omgiv20 lning1 (5 gal.)200 lOmgiv20 l2 D200 3 tum (55 gal.)ning2 (5 gal.)Omgiv200 lOmgiv20 lning3 D200s 6 tum (55 gal.)ning3 (5 gal.)UppvärmdUppvärmd 70 C20 l20 l4 D60 3 tum (5 gal.) 70 C 4 (5 gal.)Upp200 lvärmd200 l(555 D200 3 tum (55 gal.) 70 C 5 gal.)Upp200 lvärmd200 l(557gal.)200 l(55gal.)8200 MDubbelring 70 C6 D200s 6 tum (55 gal.) 70 C 6TorkbasUppvärmd/OmgivningOmgivningUppvärmd 70 COmgivningUppvärmdGränssnitt2ADM4IngenADM 70 COmgivningUppvärmd 70 COmgivningUppvärmd 70 CBETECKNING:CS Kolstål, Severe DutyCM Kolstål, MaxLifeCST/AL Kolstål/AluminiumAL aluminium3A7916B5

Utmatningssystemets komponenteriQ-utmatningsventilerKontrollera ID-plåten på ventilen gällande det tiosiffriga artikelnumret för iQ-utmatningsventilen. Använd följandematris för att definiera din ventils konstruktion, grundat på de tio siffrorna. Exempelvis representerar art.nr.V25AB060BA en ventil (V) med 1/4 tums NPT-inloppsportar (25), NPT-spets (A), kul/sätestyp (B), 60 mmutloppsblocklängd (060), solenoid (B), utan värme (A).Andra ochtredje siffran Fjärde siffranFörstasiffranStorlek25V1/4 tumNPTFemte siffranSjätte, sjunde ochåttonde siffranNionde siffranTionde esstorlekA1/4 tumNPTBC0,6 mmSD vid 1,0 mm TF vid 1,3 mmG vid 1,7 mm*Kula/säte000Droppfri tillba060kadragningSpetstätning 200Ej tillämpl.60 ckBIngetUppvärmd200 mmFjärrsolenoid tillhandahållen av kund.OBS: Se handboken med instruktioner för iQ-utmatningsventiler - delar för mer information om iQ-utmatningsventiler.Se Relaterade handböcker på sidan 3.SlangalternativArtikelnr. JIC-diameterstorlek LängdTemperaturklassning förVärme arbetstryckArtikelnr. JIC-diameterstorlek LängdTemperaturklassning förVärme arbetstryck04 19M404 -10 (5/8 tum, 15,9 mm)1,8 mUppvärmd65 17K265 -10 (5/8 tum, 15,9 mm)1,8 mOmgivning05 19M405 -10 (5/8 tum, 15,9 mm)3mUppvärmd66 17K266 -10 (5/8 tum, 15,9 mm)3mOmgivning06 19M406 -10 (5/8 tum, 15,9 mm)4,5 mUppvärmd67 17K267 -10 (5/8 tum, 15,9 mm)4,5 mOmgivning07 19M407 -10 (5/8 tum, 15,9 mm)6mUppvärmd68 17K268 -10 (5/8 tum, 15,9 mm)6mOmgivning08 19M408 -10 (5/8 tum, 15,9 mm)7,5 mUppvärmd69 17K269 -10 (5/8 tum, 15,9 mm)7,5 mOmgivning11 19M411 -12 (3/4 tum, 19,0 mm)1,8 mUppvärmd72 17K272 -12 (3/4 tum, 19,0 mm)1,8 mOmgivning12 19M412 -12 (3/4 tum, 19,0 mm)3mUppvärmd73 17K273 -12 (3/4 tum, 19,0 mm)3mOmgivning13 19M413 -12 (3/4 tum, 19,0 mm)4,5 mUppvärmd74 17K274 -12 (3/4 tum, 19,0 mm)4,5 mOmgivning14 19M414 -12 (3/4 tum, 19,0 mm)6mUppvärmd75 17K275 -12 (3/4 tum, 19,0 mm)6mOmgivning15 19M415 -12 (3/4 tum, 19,0 mm)7,5 mUppvärmd16 19M416 -16 (1 tum, 25,4 mm)1,8 mUppvärmd17 19M417 -16 (1 tum, 25,4 mm)3mUppvärmd18 19M418 -16 (1 tum, 25,4 mm)4,5 mUppvärmd19 19M419 -16 (1 tum, 25,4 mm)6mUppvärmd20 19M420 -16 (1 tum, 25,4 mm)7,5 mUppvärmd4000 psi(28 MPa,276 bar) vid-65 F 212 F(-54 C 100 C)3000 psi(21 MPa,207 bar) vid213 F 400 F(101 C 204 C)76 17K276 -12 (3/4 tum, 19,0 mm)7,5 mOmgivning77 17K277 -16 (1 tum, 25,4 mm)1,8 mOmgivning78 17K278 -16 (1 tum, 25,4 mm)3mOmgivning79 17K279 -16 (1 tum, 25,4 mm)4,5 mOmgivning80 17K280 -16 (1 tum, 25,4 mm)6mOmgivning81 17K281 -16 (1 tum, 25,4 mm)7,5 mOmgivning006UtanslangEj tillämpligt4000 psi(28 MPa,276 bar) vid-65 F 400 F(101 C 204 C)EjEj tillämpligttillämpligt3A7916B

UtmatningssystemtryckUtmatningssystemtryckPå grund av faktorer som utmatningssystemdesignen,materialet som pumpas och flödeshastigheten kommerdet dynamiska trycket inte att nå systemets nominellaarbetstryck (stopp).Check-MatePumpens arbetstryck (stopp)3A7916BMax dynamiskt tryck M4,00029029,03,90526926,97

VarningarVarningarFöljande varningar gäller förberedelser, användning, jordning, underhåll och reparation av denna utrustning.Symbolen med ett utropstecken uppmärksammar dig på en allmän varning, och farosymbolerna hänvisar tillåtgärdsspecifika risker. Läs dessa varningar när symbolerna förekommer i texten i denna handbok eller påvarningsetiketter. Produktspecifika risk-symboler och varningar som ej omfattas av detta avsnitt kan förekomma itexten i denna handbok när så är tillämpligt.FARAALLVARLIG RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTARDenna utrustning kan drivas med mer än 240 V. Kontakt med denna spänning orsakar dödsfall ellerallvarlig skada. Stäng av och koppla från strömmen med huvudbrytaren innan kablar kopplas bort och innan serviceutförs på utrustningen. Denna maskin måste jordas. Anslut endast till ett jordat eluttag. All elektrisk ledningsdragning måste utföras av en behörig elektriker samt enligt lokala föreskrifteroch ar från utmatningsenheten, slangläckor eller spruckna komponenter tränger genomhuden. Detta kan se ut som ett lindrigt skärsår, men är en allvarlig skada som kan leda till amputation.Uppsök läkare omedelbart. Rikta aldrig utmatningsenheten mot någon eller mot någon kroppsdel. Lägg inte handen över vätskeutloppet. Stoppa eller avled inte läckor med din hand, kropp, handske eller med trasa. Följ tryckavlastningsproceduren när du slutar mata ut och före rengöring, kontroll eller serviceav utrustning. Dra åt alla vätskeanslutningar före användning. Kontrollera slangar och kopplingar dagligen. Byt ut slitna och skadade delar omedelbart.83A7916B

VarningarVARNINGRISKER MED RÖRLIGA DELARRörliga delar kan klämma, skära eller slita av fingrar och andra kroppsdelar. Håll dig borta från rörliga delar.Kör inte maskinen med skydd eller kåpor borttagna.Utrustningen kan starta utan förvarning. Utför tryckavlastningsproceduren och koppla frånströmförsörjningen innan utrustningen kontrolleras, flyttas eller repareras.BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKBrandfarliga ångor i arbetsområdet, t.ex. från lösningsmedel och färg, kan antändas eller explodera.Färg eller lösningsmedel som flödar genom utrustningen kan orsaka gnistor från statisk elektricitet.Förhindra brand och explosioner: Använd endast utrustningen i välventilerade områden.Avlägsna alla gnistkällor, t.ex. sparlågor, cigarretter, sladdlampor och plastdraperier (risk förgnistbildning av statisk elektricitet).Jorda all utrustning i arbetsområdet. Se anvisningarna i avsnittet Jordning.Spruta och renspola aldrig med lösningsmedel vid höga tryck.Håll arbetsområdet fritt från smuts, inklusive lösningsmedel, trasor och bensin.Plugga inte in eller ur nätsladdar och stäng inte av eller slå på ström- eller ljusbrytare när brandfarligaångor förekommer.Använd endast jordade slangar.Håll pistolen stadigt mot kanten av en jordat hink när pistolen trycks av i kärlet. Använd intehinkinsatser som inte är antistatiska eller elektriskt ledande.STANNA drift omedelbart. Om statisk gnista inträffar eller om du känner en chock. Använd inteutrustningen förrän du har identifierat och åtgärdat problemet.Ha en fungerande brandsläckare tillgänglig vid arbetsområdet.RISKER VID FELAKTIG ANVÄNDNING AV UTRUSTNINGENFelaktig användning kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador. 3A7916BAnvänd inte utrustningen när du är trött eller påverkad av droger/läkemedel eller alkohol.Överskrid inte maximalt arbetstryck eller märktemperaturen för den lägst klassificeradesystemkomponenten. Se avsnittet Tekniska data i alla utrustningshandböcker.Använd vätskor och lösningsmedel som är förenliga med utrustningens våta delar. Se avsnittetTekniska data i alla utrustningshandböcker. Läs vätske- och lösningsmedelstillverkarens varningar.Begär att få ett säkerhetsdatablad med fullständig information om materialet från distributören elleråterförsäljaren.Stäng av all utrustning och följ tryckavlastningsproceduren när den inte används.Kontrollera utrustningen dagligen. Byt ut slitna eller skadade delar omedelbart och använd endasttillverkarens originalreservdelar.Ändra eller modifiera inte utrustningen. Ändringar och modifieringar kan ogiltiggöramyndighetsgodkännanden och medföra säkerhetsrisker.Se till att all utrustning är klassificerad och godkänd för den miljö inom vilken du avser använda den.Använd endast utrustningen för dess avsedda syfte. Ring din distributör för mer information.Dra slangar och sladdar så att dessa inte ligger i trafikerade områden, mot vassa kanter, rörliga delareller varma ytor.Slå inte knut på eller böj slangarna överdrivet mycket, och använd inte slangar för att dra ochflytta utrustningen.Barn och djur får inte vistas på arbetsområdet.Följ alla tillämpliga säkerhetsföreskrifter.9

VarningarVARNINGRISK FÖR STÄNKVarm eller giftig vätska kan orsaka allvarlig skada om den stänker i ögon eller på hud. Under utblåsningav tryckplattan, kan det stänka runt omkring. Använd minimalt lufttryck när plattan tas bort från fatet.RISKER MED GIFTIGA VÄTSKOR OCH ÅNGORGiftiga vätskor och ångor kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall om de stänker på hud eller iögon, inandas eller sväljs. Läs säkerhetsdatabladen (SDS) för uppgifter om specifika risker som föreligger med de vätskor duavser använda.Förvara farliga vätskor i godkända behållare och bortskaffa dem i enlighet med gällande föreskrifter.RISK FÖR BRÄNNSKADORUtrustningens ytor och vätskor som är uppvärmda kan bli mycket heta under drift. Undvika allvarligabrännskador: Vidrör inte varm vätska eller utrustning.PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNINGBär lämplig skyddsutrustning inom arbetsområdet som skydd mot allvarliga skador, bland annatögonskador, hörselskador, inandning av giftiga ångor och brännskador. I skyddsutrustningen skaåtminstone följande ingå: 10Skyddsglasögon och hörselskydd.Andningsmask, skyddskläder och handskar enligt rekommendationer från vätske- ochlösningsmedelstillverkaren.3A7916B

Identifikation av utmatningssystemets komponenterIdentifikation av utmatningssystemets komponenterOBS: Figur 1 visar en typisk E-Flo iQ-utmatningssysteminstallation med en iQ-tryckmatare, slangar, anslutningaroch en iQ-utmatningsventil. Vissa installationer behöverendast en slang, beroende på systemets krav.ACD* CirkulärElektriskanslutning* FyrkantigElektriskanslutning* CirkulärElektriskanslutningEGHFJBFIG. 1: E-Flo Q-fördelningsventilFörsta slang från matningssystemAndra slang till iQ-utmatningsventilTryckmatningskoppling till första slangFGHJ*3A7916BFörsta slang till andra slangAndra slangkoppling till svivelSvivelkopplingSvivel till ventilkopplingGäller endast uppvärmda slangar.11

Identifikation av utmatningssystemets komponenterDubbel tryckmatareOBS: FIG. 2 visar en typisk E-Flo iQ-utmatningssysteminstallation med dubbel iQ-tryckmatare, slangar, anslutningar och en iQ-utmatningsventil. Vissa installationerfordrar ingen matningsslang 2 (D) till iQ-utmatningsventil(B) beroende på systemets behov.AKLC* CirkulärelektriskanslutningD* Fyrkantigelektriskanslutning* CirkulärelektriskanslutningJNESSP* Fyrkantigelektriskanslutning* CirkulärelektriskanslutningG* FyrkantigelektriskanslutningHBRM* FyrkantigelektriskanslutningF* CirkulärelektriskanslutningFIG. 2: Dubbelt E-Flo matare 1iQ-fördelningsventilMatarslang 1Matarslang 2Dubbel blockkoppling till matningsslang1Matningsslang 1 koppling till matningsslang 2Matningsslang 2 koppling till svivelSvivelkopplingSvivelkoppling till ventiliQ-tryckmatare 2LMNPRS*Dubbel slang 1Dubbel slang 2Tryckmatare 1 koppling till dubbel slang 1Tryckmatare 2 koppling till dubbel slang 2Dubbelt blockKulventilerGäller endast uppvärmda slangar.3A7916B

Komponentidentifiering för matningsenhetKomponentidentifiering för matningsenhetiQ-tryckmatareD200 3 in. Dubbel stolpe visasAUOmgivningssystemASATAAAZAVAJAFAKAGUppvärmt system*AXARAKAZALABANACAYAMAWAZAEZB*ZAAHADFIG. 3: NMontering av tryckmatareElektrisk erad displaymodul (ADM)Integrerade luftregulatorer (se figur 6)Tryckplattans luftningsventilStrömkopplingslboxReglage för strömkopplingsboxLyftstång för tryckplattaLuftningsventil för ing (medföljer ej)Luftledningens urtappningskran (medföljer ej)Tryckluftfilter (medföljer ej)Avstängningsventil för luftning (krävs) (medföljer ådaTryckplatteventilsats (tillval)Frånkopplingsbrytare (se Strömbrytare på sida 14)*PumpvärmareÅtercirkulationsslangEndast delar på uppvärmda system.13

Komponentidentifiering för matningsenhetStrömbrytareOmgivningssystemAlla E-Flo iQ-utmatningssystem har en röd och gulfrånkopplingsbrytare som stänger av strömmen till helasystemet. Brytarens placering skiljer sig mellanomgivnings- och uppvärmda system. Se figur 4.På omgivningssystem sitter frånkopplingsbrytaren (AZ)på strömkopplingsboxen (AJ).AZPå uppvärmda system sitter frånkopplingsbrytaren (AZ)på värmeregleringslådan (AX). Uppvärmda systemhar även en röd och svart strömkopplingsboxbrytare(AK) som sitter på strömkopplingsboxen (AJ).Strömkopplingsboxbrytaren (AK) stänger av strömmentill allt FÖRUTOM värmen. Frånkopplingsbrytaren (AZ)stänger av strömmen till hela systemet, inklusivevärmen.Uppvärmt systemAKAZFIG. 4. Strömbrytare143A7916B

Komponentidentifiering för matningsenhetIntegrerade luftreglage (AG)Integrerade tryckluftstillbehörSe figur 3.De integrerade luftregulatorerna omfattar: Huvudglidventil för luft (BA): sätter på och avlufttillförseln till systemet. När den är stängd avlastarventilen trycket nedströms.Luftledningens dräneringsventil (AS): avlägsnarkondensvatten från luftledningen. Medföljer ej. Luftledningsfilter (AT): avlägsnar skadlig smutsoch fukt ur tryckluften. Medföljer ej.Tryckmatarens luftregulator (BB): styr tryckmatarens upp- och nedtryck och avlastningstrycket. Andra luftventil för luftning (AU) (krävs): isolerarluftledningens tillbehör för service. Monterasuppströms i förhållande till övriga luftledningstillbehör. Medföljer ej. Tryckmatarstyrventil (BC): styr tryckmatarensriktning. Utloppsport med ljuddämpare (BD) Utblåsningsknapp (BE): vrider av och på luften föratt skjuta ut tryckplattan (D) ur ett tomt fat.BDBCBEBBBA1/4 NPTPluggBDFIG. 5. Integrerad luftregulatormodul3A7916B15

Komponentidentifiering för matningsenhetAvancerad displaymodul (ADM)Fram- och bakifrånCBCCCKCRCDCACECFCHCGCLCPCSCNCMCJFIG. 6: ADM-komponenternas funktion och placeringBeteckning:CA Start/AvstängningStartar eller stänger av systemet. Växlar mellanaktivt och inaktivt system.CB SystemstatuslampaCC Pump mjukt stoppStoppar alla pumpprocesser och inaktiverarpumpen. Stoppar även alla uppvärmningsprocesseroch inaktiverar värmen. Detta är inte ett säkerhetseller nödstopp.CD FunktionsknapparAnges av ikonen på skärmen bredvidfunktionsknappen. Utför den specifika åtgärden förden aktuella ikonen när man trycker på den.CE ÅngraAnnullerar ett val eller en sifferinmatning medan duhåller på att göra ett val eller matar in ett nummer.Avbryter pumpprocesserna. Stänger en skärm utanatt ändringar sparas.CF EnterVälj denna knapp för att uppdatera ett fält,acceptera ett val eller ett värde, bekräfta enhändelse, öppna en skärm och växla mellanvalda poster.16CG Lås/InställningVäxlar mellan skärmarna Kör och iQ-menyn.CH RiktningsknappsatsNavigera inom en skärm eller till en annan skärm.CJ Numerisk knappsatsFör inmatning av numeriska värden.CK Identifikationsetikett för artikelnummerCL USB-gränssnittCM CAN-kabelanslutningStrömförsörjning och kommunikation.CN ModulstatuslamporVisuella indikatorer för att visa status för ADM.CP Åtkomstkåpa för tokenÅtkomstkåpa för blå programvarutoken.CR Åtkomstkåpa för batteriCS Anslutning av ljustornOBS: Om ett dubbelt system används, medföljer AMDendast för iQ-tryckmatare 1 (A).3A7916B

Information om ADM-skärmInformation om ADM-skärmAnvända blå tokenE-Flo iQ-systemet inkluderar en blå token som måstesättas in i ADM för att initiera E-Flo iQ-programvaran.CPFem sekunder efter det att den blå E-Flo iQ-token harsatts in i ADM, övergår Gracos startskärm till E-FloiQ-startskärmen. Skärmen fortsätter att visas undertiden ADM kör initiering och etablerar kommunikationmed andra systemmoduler.Blå token1. Ta bort ADM från fästet.Menyfält2. Använd en insexnyckel för att ta bort skruvarna frånåtkomstkåpan för token (CP).Menyfältet visas längst upp på varje skärm (den följandebilden är bara ett exempel).3. Ta bort åtkomstkåpan (CP).Datum och tid4. Sätt i och tryck in den blå programvarutokenordentligt i skåran.NavigationspilarSkärmmeny5. Sätt tillbaka åtkomstkåpan för token (CP) och sätt insamt spänn skruvarna som håller kåpan på plats.6. Montera ADM på fästet.SystemlägeStartskärmDen här skärmen visas medan ADM-displayen går igång.StatusDatum och tidDatum och tid visas alltid i något av följande format.Tid visas alltid i 24-timmarsformat. DD/MM/ÅÅ TT:MMÅÅ/MM/DD TT:MMMM/DD/ÅÅ TT:MMNavigationspilarVänster och höger pilar är bara synliga närskärmnavigering är tillåten.3A7916B17

Information om ADM-skärmSkärmmenySkärmmenyn visar och markerar den skärm som förnärvarande är aktiv. Den visar också de tillhörandeskärmar som kan kommas åt genom att bläddra tillhöger och vänster.Tryck påpå valfri körskärm för att växla tilliQ-menyskärmarna. Om systemet har ett lösenordsskydd kommer lösenordsskärmen att visas.Om systemet inte är låst (lösenordet satt till 0000)visas iQ-menyskärm 1. Se iQ-meny på sida 22 för ytterligare information.SystemlägeDet aktuella systemläget visas längst ner till vänsterpå menyfältet. Systemlägen inkluderar: Pump aktiv,pump inaktiv, jobb i cykel, förladdning, värme inaktiv,värme av, värmetest, värme vid temp., värme i setback.Tryck påpå valfri inställningsskärm för att gåtillbaka till körskärmen.På alla skärmar, tryck på funktionsknappen Enterför att aktivera redigeringsfunktionen.StatusDen aktuella systemstatusen visas längst ner till högerpå menyfältet.Tryck på funktionsknappen Enterför att lämnaredigeringsfunktionen och spara eventuella ändringar.Larm/avvikelseAnvänd de andra funktionsknapparna för att väljafunktionerna bredvid dem.Aktuellt systemfel visas i mitten av menyfältet. Det finnsfyra alternativ.IkonFunktionIngen ikonIngen information finns eller inget fel haruppståttRekommendationAvvikelseAnvändför att lämna en skärm. Använd dennaknapp för att lämna redigeringsläget utan att sparaändringar.Använd knapparnapå ADM för att flytta mellaninställningarna på en skärm eller en rullgardinsmenyoch för att bläddra mellan olika skärmar på högersida av displayen.Tryck på knappenför att välja ett fält att uppdatera,att göra ett val, att spara ett val eller värde, att gå till enskärm eller bekräfta en händelse.LarmFunktionsknapparStälla in lösenordIkoner intill funktionsknappar anger vilket läge ellervilken åtgärd som associeras med var och en avfunktionsknapparna. Funktionsknappar som inte har enikon intill sig är inte aktiverade för den aktuella skärmen.Se Avancerad displaymodul på sida 16 ochADM-funktionsknappar på sida 20.Du kan ställa in lösenord för att skydda åtkomsten tillvissa val på iQ-menyskärmarna. Se iQ-meny påsida 22. Lösenord kan även användas vid byte från fjärrtill lokalt kontrolläge för att skydda mot oavsiktlig ändringav kontrolläge. För att ställa in eller ta bort lösenordet,välj alternativet Avancerat på iQ-meny 2. Se Avanceradinställning Skärm 1 på sida 31.OBS!För att förhindra skador på funktionsknapparna skade inte tryckas in med vassa objekt så som pennor,plastkort eller naglar.SkärmnavigeringDet finns två typer av skärmar:Körskärmar styr driften och visar systemstatus och -data.Inställningsskärmar styr systemparametrar ochavancerade funktioner. Dessa skärmar öppnasvia iQ-menyn.183A7916B

Information om ADM-skärmADM-LED för atus (CL)Fast grönBlinkar grönFast gulBlinkar gulBlinkar grönFast gulBlinkar grön och gulADM-status (CN) Fast grönBlinkar gulStadigt blinkande rödStadig eller slumpvis blinkande rödBeskrivningKörläge, system påInställningsläge, system påKörläge, system avInställningsläge, system avDataregistrering pågårHämtar information till USBADM är upptagen, USB kan inte skickainformation i detta lägeStrömsatt modulPågående kommunikationPågående överföring av programvara från tokenEtt modulfel finnsADM-ikonerIkonFunktionLarm - se Felsökning, sida 53 förmer information.Avvikelse - se Felsökning, sida 53 förmer information.Rekommendation - se Felsökning,sida 53 för mer information.IkonFunktionBörvärdet för zontemperatur visar vilkentemperatur zonen värms upp till närvärmen slås på.Setback-värdet för zontemperatur visarvilken setback zonen går till när värmenbefinn

ning B 3 tum 20 l (5 gal.) CS Neopren B PROFI-NET C 3 tum 20 l (5 gal.) CM EPDM C PROFI-BUS D 3 tum 20 l (5 gal.) CM Neopren D Device-Net F 3 tum 200 l (55 gal.) CS EPDM N Inget G 3 tum 200 l (55 gal.) CS Neopren H 3 tum 200 l (55 gal.) CM EPDM J 3 tum 200 l (55 gal.) CM Neopren K 6 tum 200 l (55 gal.) CS EPDM M 6 tum 200 l (55 gal.) CS Neopren .

Related Documents:

Fisher is not associated with Dyna-Flo in any way, nor has Fisher approved or otherwise reviewed any products made by Dyna-Flo. Dyna-Flo 360 Control Valve Fisher ET Control Valve This bulletin includes only common parts for E body valves and actuators. For other materials and parts, including parts for DF363/Fisher EZ, the Dyna-Flo

FLA, FLE, FLI, FLO, FLU Marta Parra Lubary Ester Rebollo Ferrer Margalida Tortella Mateu Rodea los dibujos que tengan el sonido flu Rodea la sílaba fle fla fle fli fla flo fla fli fla fla fla fla flu flu flu fla fle flo fla Rodea la sílaba flu fla fle fli fla flo fla

ELECTRA-flo 5 Series Thermal Airflow Measuring Stations 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 Airflow Velocity, FPM Resistance to Airflow, inches w.c. E-flo-CM Station Airflow Resistance ELECTRA-flo/S5-CM Stations 0-5000 FPM ELECTRA-flo/S5-MM Stations 0-4000 FP

royal statuario silver dream golden calacatta onyx prestige exotic brown mix floor 60x120 (60x120 - 60x80 - 60x40) ant. sp flo 10 sp flo 22 sp flo 13 sp flo 34 sp flo 44 mos. hexagon 51x29,2 ant. sp es 10p sp es 22p sp es 13p sp es 34p sp es 44p mosaico 30x30 ant./ lux sp mo 103 sp mo

The Electro Flo 5000 is intended to assist in airway clearance therapy when the physician's choice of therapy is external manipulation of the thorax. Additionally, the Electro Flo 5000 . Refer to MED SYSTEMS website for a demonstrational video of percussion treatment with the Self-Administrator. Electro Flo 5000 - User Manual. P/N 5011 .

(Core Class 1A) 5011016X *5008249X 107981X (Left Inlet) Tu-Flo 750 Air Compressor (Core Class 2A) 5004118X Tu-Flo 550 Air Compressor (Core Class 1A) 109251X Tu-Flo 750 Air Compressor (Core Class 2A) 109287X CAT 3306 Core Group 1A Tu-Flo 550 Air Compressor (Core Class 1A) 3406, C10, C12, C15, C16 5002984X (rear end cover studs) 3176, C15 .

Power-Flo LX / Power-Flo II Pump Series . Piping - Flexible Hose, PVC, or Reinforced Hose are all acceptable piping methods For pump outlet use 1-1/2" PVC pipe or reinforced hose. For pump suction on ALL models, use 1-1/2" reinforced hose. Increase size if a long run is needed. For pi

Dyna-Flo 360 Control Valve Fisher ET Control Valve This bulletin includes only common parts for E body valves and actuators. For other materials and parts, including parts for DF363/Fisher EZ, the Dyna-Flo 390 & 560 series, and Fisher HP