TIA Portal V13 SP1 - Áttekintés

2y ago
23 Views
2 Downloads
2.93 MB
29 Pages
Last View : 2d ago
Last Download : 4m ago
Upload by : Nadine Tse
Transcription

TIA Portal V13 SP1 - ÁttekintésRestricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved.I IA AS S SUP FA

TIA Portal V13 SP1Egy fejleszt szoftver minden automatizálási feladatraTotally Integrated AutomationPortalSTEP 7 V13 SP1Safety V13 SP1WinCC V13 SP1Startdrive V13 SP1SIMATIC PLCSafetySIMATIC HMISINAMICSOne common engineering framework for assembly automationRestricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved.Page 22014-03-27TIA Portal V13 - Introduction

TIA Portal V13 SP1TermékáttekintésSIMATIC STEP 7 V13 SP1*)SIMATIC WinCC V13 SP1S7-300/400/1500/WinACProgramming languagesLAD, FBD, SCL, STL*), S7-GRAPH*)Machine level HMISIMATIC Startdrive V13Integration of drive technology in theTIA PortalSCADA applicationsWinACS7-1200PC StationComfort Panelsand X77 and Mobile(without Micro)Basic Panels 2nd GenerationCommunicationPROFIBUS, PROFINET, AS-i, IO-Link, ET 200, network topologyShared functionssystem diagnostics, Import/Export to Excel, undo, StartdriveProfessionalBasicET 200 alS7-1500G110MCU240M V4.6G120CUxxx-2 V4.6G120CUxxx-2 V4.5G120CUxxx-2 V4.4Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved.Page 32014-03-27TIA Portal V13 - Introduction

SIMATIC STEP 7 in the TIA PortalHighlights of Version V13 SP1Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved.

Innovation with TIA Portal and S7-1200/1500High-performance runtime – Rövid ciklusidElérés-optimalizáltadat tárolásKözvetlen gépi kódrafordításA konzisztenciaellen rzést az ESkezeliVáltozás a STEP 7 5.5-höz képest Nincs átkapcsolási lehet ség LAD/FBD-t l STL-re Minden változtatáskor konzisztens fordítás, és letöltésRestricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved.

Innovation with TIA Portal and S7-1200/1500Intuitív fejlesztésEgyszer adatátvitelEgységes kezel i koncepcióSensor2Központi módosításiképességKonfigurálás – programozáshelyettRestricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved.

Innovation with TIA Portal and S7-1200/1500Beépített rendszer diagnosztikaTIA PortalPLC-STOP állapotbanis lehetséges �lásprogramozás nélkülWebszerverRestricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved.

SIMATIC STEP 7 in the TIA Portal – Nyelvi fejlesztésekSzimbolikus programozás strukturált I/O címekkelS7-1500S7-1200RT-Adv.RT-Prof.Strukturált I/O beolvasás, amely közvetlenül használható a programban vagy a megjelenítésbenA felhasználó által definiált adattípus (UDT), a PLC változóknál típusként használható. Így az I/O-kstrukturált módon olvashatóak, és struktúraként használhatóak pl.: PLC programban vagy amegjelenít ben.1. UDT definiálása2. PLC tag definiálása3. HMI tag definiálása és használataÚjRestricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved.ÚjS7-300/400/WinAC

SIMATIC STEP 7 - TIA Portal – Intuitív és hatékony m ködésHasznos funkciók gy jteménye – TIA PortalÚjA projekt útvonal megjelenítése a címsorbanA teljes elérési út megjelenítése acímsorban, hogy el segítse a másolást.Gyakran használt projektek listájának törléseAz utoljára használt projektek listájatörölhet .ÚjÚjFigyelmeztetések, hibák, �k és figyelmeztetésekelrejthet ek a betekint ablakban, pl.:migráció utáni gyorsabb hibafelismerésRestricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved.

SIMATIC STEP 7 - TIA Portal – Intuitív és hatékony m ködésHasznos funkciók gy jteménye – TIA PortalA kiválasztott eszköz-interfész cseréjeFelhasználó által változtatható onlinehozzáférés.Újbb felhasználási esetek:- Ugyanazon konfiguráció letöltése többkülönböz eszközbe- TIA PortalPLC csatlakozásaRouteren keresztülInformation system – “What‘s new?”A „What’s new” tárgy egy gyorsáttekintést nyújt a TIA Portal újfunkcióiról.Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved.Új

SIMATIC STEP 7 - TIA Portal – Intuitív és hatékony m ködésHasznos funkciók gy jteménye - STEP 7- specifikusSnapshot készítésekor eltárolja azid pontotAz id , amikor a snapshot készül,eltárolódik. Ez az információ akkor isrendelkezésre áll, ha a TIA Portalújraindul.ÚjÚjSCL – monitorozás a kurzor pozíciótólKülönösen az S7-300:Teljes képerny s szerkeszt esetén ateljes kód nem monitorozható.Ha a „Monitor form cursor position”aktiválva van, bármely területmonitorozható.Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved.

SIMATIC STEP 7 - TIA Portal – Hardver konfigurációHardver összehasonlítás - offline/offlineOffline/offline hardver összehasonlítás aszerkeszt ben: A modul szinten történ összehasonlítás(lásd az ábrán), rávilágíthat különbségekre: Paraméterekben Nevekben, vagy CímekbenRestricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved.

SIMATIC STEP 7 - TIA Portal – Hardver konfigurációEgyedi nevek a hardver rendszer konstansokbanProgramozás közben a rendszer konstansok egyszer kiválasztása: A hardver rendszer-konstansok nevei azeszközöknél a Devicename -elkezd dik A hardver rendszer-konstansok nevei aPLC-knél a Local -al kezd dik A projekt upgrade automatikusan adaptáljaa hardver rendszer konstansokat Például: Local DI 32x24VDC HF 1 IO device 1 PROFINET interfaceRestricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved.Új

SIMATIC STEP 7 - TIA Portal – Hardver konfigurációEgyszer Profinet inicializálásProfinet eszközök gyors inicializálásaÚj Új „gomb” az inicializáláshoz A státusz kijelzésre kerül a konfigurált eszköznevekt l függ en.Új A sz"Only show devices of the sametype" alapértelmezetten ki van választva.Új Megjeleníti a talált eszközök számát a szbeállításokat figyelembe véve.ÚjRestricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved.

SIMATIC STEP 7 - TIA Portal – PLC szimulációÚj PLC-k támogatásaÚj PLC-k, vagy új FW verziók támogatásaÚjS7-1200 V4.0 és V4.1 szimulációS7-1500 szimuláció, beleértve a V1.7-etS7-1500 F szimuláció, beleértve az F-I/O eléréstET200SP CPU-k szimulációjaSIM tábla az eszköz nézetbenImport & export - SIM táblák & szekvencikákImport vagy másolás – változók a PLC tag listábólRestricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved.

SIMATIC STEP 7 - TIA Portal - OnlineMain use caseAz Online backup célja, hogy egy komplett mentéstcsináljon PLC-r l a PC-re.Festék kever üzem1. üzemA PLC-ben a mentett adatok lehetnek:- DB aktuális értékek (instance és global DB-k)- Szoftver blokkok- PLC változók- Memória területek, Bitek, Id zít k, Számlálók- Hardver konfiguráció- Monitoring táblák- Archív adatok, receptek- Általános adatok az SMC kártyán (pl.: GSD file, Help, )2. üzem3. üzemS7-1500S7-300WinACS7-400Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved.S7-1200

SIMATIC STEP 7 - TIA Portal - OnlineOnline backup készítésSnapshot of all DBs(Snapshot of the monitor values)Upload fromUpload device as newUpload backupdevice (software) station (hardware and from online devicesoftware)(Upload from device )(Backup from online nálási terület:Elmenti az összes DB aktuálisértékét, ahonnanvisszaállíthatóak az értékek aDB állapot változásaitkövet en, a felhasználó által.Az online elérhetblokkokra offline isszükség van a TIAPortal-ban.Monitorozás és adottesetben a projektmódosítása/letöltése együres programozó eszközzel.Követelmény:1.) Offline projekt elérhet2.) Offline/online DB-kazonosak1.) Konfigurált PLC1.) Konfigurált GSD/GSDML 1.) PLC Stop módbanfájlok, vagy HSP-k a PLC-r ltelepítve a TIA Portal-ra.Eredmény - TIA Portal:A DB-k minden aktuális értéke,id bélyeggel együtt a„Snapshots” oszlopba kerül.Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved.Szerkeszthet projekt100% mentés a PLC-r l,mint egy visszaállításipont.Egy konzisztens mentés,ami nem szerkeszthet ,és nem nyitható meg.

SIMATIC STEP 7 - TIA Portal - OnlineBackup visszatöltés a PLC-beMegoldásRészletekÚj- A kiválasztott változó módosítása a DB-ben.DB változók módosításaMódosítás a DB-benÚjA DB Snapshot értékekteljes visszatöltése a PLCwork memóriába.Letöltés az eszközbe(szoftver)A snapshot értékek beírása a PLCwork memóriájába- A DB „Snapshot” oszlopát beírja a PLC work memóriájábaködés közben, vagy Stop módban egyaránt (az aktuális értékekfelülírásával).- F-PLC esetén csak standard DB-be lehetséges.- Ha a DB-k aktuális értéke 512 byte, akkor csak több ciklus alattíródnak felül .Letöltés az eszközbe- Letöltés az eszközbe a vonatkozó letöltési ablakon keresztülDownload to device(hardware and software)ÚjEgyszer sített letöltésKomplett backupvisszatöltése az onlineRestricted /eszközbe Siemens AG 2014. All Rights Reserved.- A PLC teljes másolata letöltésre kerül a PLC-be.- Ez a letöltés csak STOP módban lehetséges.- F-PLC-nél is lehetséges.

SIMATIC STEP 7 in the TIA Portal - OnlineAlternatív IP címHálózatokon keresztüli kommunikáció aTIA Portállal. Egy alternatív IP cím szükséges a GoOnlineés az Extended download ablakba isCéges hálózat, pl.: SIEMENS172.168.2.200192 . 168 . 0 . 1Új172 . 168 . 2 . 1Konfigurált IP cím a PLC-benCélállomás címe Online eléréskorVégfelhasználó192 . 168 . 0 . 1172 . 168 . 2 . 1Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved.172 . 168 . 2 . 2172 . 168 . 2 . 3192 . 168 . 0 . 1NAT192 . 168 . 0 . 2192 . 168 . 0 . 3

SIMATIC STEP 7 - TIA Portal - Team engineeringOnline üzembe helyezés - S7-1500Online funkciók párhuzamos használata: Az új S7-1500 FW1.7-t l, maximum 5felhasználó tud egyid ben 1 PLC-tmonitorozniÚj Egy felhasználó feltöltheti a programot ,miközben a többiek monitorozzák a PLC-tRestricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved.S7-1500S7-1200S7-300/400/WinAC

SIMATIC STEP 7 - TIA Portal - Team engineeringPLC proxy - HMIPLC és HMI fejlesztése párhuzamosanPLC projekt1PLC projekt2PLC projekt3 Több fejleszt fejlesztheti a PLC-t és a HMI-t, különprojektekben. A HMI konfigurálás pontosan úgy zajlik, mint egy integráltprojektben.Export proxyTIA Portal projektkiválasztása apárbeszédablakban, proxyválasztása, ésimportálása a HMIprojektbeProxy Adatcsere fájl, vagy közvetlen projekt hozzáféréssel (TIAés Classic)ÚJ PROFINET, PROFIBUS és MPI támogatásaÚj H CPU-k Proxy támogatásaImport proxyHMI projektPLCproxy 1PLC proxy 3PLCproxy 2Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved.STEP7 V5.x projektkiválasztása apárbeszéd ablakban,adatok kiválasztása,és importálása a HMIprojektbe.

SIMATIC STEP 7 - TIA Portal - TechnologyMotion Control – Lehetséges hajtás megoldások (FW V4.1)Hajtás vezérlés impulzus kimeneten (PTO) Egyszer beépített kommunikáció, pozíció visszacsatolás nélkül A lehetséges hajtások száma függ az S7-1200 típustól Léptet motor és Szervo hajtás is csatlakoztathatóPozíció vezérlés NEWS7-1500S7-1200S7-300/400/WinACStepper motor driveor servo driveÚjMinden 1200 típusnál használhatóA HSC-k használhatók az enkóder csatlakoztatásraMaximum 8 hajtás csatlakoztathatóAbszolút enkóder támogatottPROFIdrive hajtások Minden SINAMICS PROFINET/PROFIBUS hajtáshoz Szervo vagy frekvenciaváltó hajtásokÚjRestricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved.Servo converterNew

SIMATIC STEP 7 - TIA Portal - KompatibilitásOnline kompatibilitásV13 SP1 Fejleszt szoftverUpload to ESV12 SP1project (comp. mode)V13 project (comp. mode)V13 SP1 projectDownload to PLC*Online & diagnostics*Monitor V11 projectV12.0 projectV12 SP1 projectV13 projectV13 SP1 project*incl. hardware configurationRestricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved.

SIMATIC STEP 7 - TIA Portal - KompatibilitásTámogatott Operációs rendszerekWindows XPEOL04/2014Windows 7Windows 8.132-bitClassic64-bitTIA PortalV13 SP1 Windows Server 2008 R2 SP132-bitNo support64-bitNo supportRestricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved. Windows Server 2008 SP1 Windows Server 2012 R2

SIMATIC STEP 7 - TIA Portal – Rendszer funkciókEgyszer változtatás online módban a visszavonás funkció használatávalOnline/offlineDownloadold statusMake changeGyors üzembe helyezés a visszavonás funkcióhasználatávalNewUndoRestricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved.Upload/testchanges Felhasználóbarát „undo” PLC/HMI változtatásesetén, online beavatkozás közben Az „Undo” részére fenntartott memóriaértékmeg rz

SIMATIC STEP 7 - TIA Portal – Rendszer funkciókÜzembe helyezés - teljesítményS7 program fordításaPLC Online eléréseMonitorozás közbeni változtatás Accessible nodes (PROFINET)gyorsabb (faktor 24) Online csatlakozás: Már a V13-ban: 10%-50% aprogram struktúrától függ en V13 SP1: további max. 20%Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved. Online csatlakozás esetén(faktor 6), különösen kissávszélesség hálózat esetén S7-300/400-nál gyorsulásfaktor 6 S7-1500 max.10% gyorsabb

SIMATIC STEP 7 - TIA Portal – Rendszer funkciókFunkció b vítés - „Automation Software Updater”Gyors és egyszer TIA Portal szoftverupdateÚj A szoftver update automatikus ellen rzése aWindows tálcán (Taskbar) A szoftver update beállítások a TIAportalbanÚj Információ az export korlátozásokra HSP-k megjelenítése (V13 Update 3 -tól)ÚjÚjRestricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved.

Totally Integrated Automation Portal discover more!NewsletterAlways up-to-date!Latest news regarding AS, e.g. productinnovations, success stories, etc.InternetDetailed product informationProduct - web pagesTwitter, YouTube, ens.com/newsletterReference CenterGetting StartedTIA Portal and S7-1500http://www.siemens.com/S7-1500Getting StartedSIMATIC WinCCFrom customer to customer!Customers report about their experiences withour /#language enRestricted / Siemens AG 2014. All Rights w.siemens.com/getting-started/tiaportal/hmi

SIMATIC STEP 7 - TIA PortalKérdések?Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved.

Page 2 2014-03-27 TIA Portal V13 - Introduction TIA Portal V13 SP1 Egy fejleszt szoftver minden automatizálási feladatra WinCC V13 SP1 SIMATIC HMI Startdrive V13 SP1 SINAMICS STEP 7 V13 SP1 SIMATIC PLC Safety V13 SP1 Safety Totally Integrated Automation Portal One common engin

Related Documents:

WinCC (TIA Portal) V13 SP1 and STEP 7 V5.5 . . Open the WinCC (TIA Portal) project with the comfort panel which you would like to connect to the H CPU. 5. Add a new device from the "device proxy" type. 6. Right click the proxy PLC and select "Initialize device proxy".

Totally Integrated Automation Portal TIA-Portal V13 mit x STEP 7 Professional V13 xWinCC Basic V13 Das Engineering Framework "Totally Integrated Automation Portal" (TIA Portal) der Siemens Division Industry Automation für Projektierung, Programmierung, Inbetriebnahme und Service de

TIA - 568.2-D TIA - 568.0-D TIA - 569-D TIA - 526-7-A Balanced twisted-pair cabling Generic cabling Telecommunications pathways and spaces Single-mode fibre testing TIA - 568.3-D TIA - 568.1-D TIA - 607-C TIA - 536- 14-C Optical fibre cabling Commercial building Bonding and

la versión del TIA Portal El número de la versión va en paralelo a la versión del TIA Portal Si se actualiza el TIA Portal, se deberá actualizar el AddOn a la misma versión . SP1 Firmware Desigo DIGSI 5 SIMATIC Automation Tool SIT Unified Architecutre Foundation SIMIT V10.2 LMU SIMOTION Scout V4.2 SIT Unified Architecture Discrete .

Educator training courses; Focus: vocational and university education TIA university courses Level 1 Level 2 Level 3 TIA Portal courses Advanced course TIA Portal with SIMATIC S7 2 days Basic course PLC programming with TIA Portal and SIMATIC S7 2 days Process visualization for (K)TP700/WinCC with TIA Portal and SIMATIC S7 2 days SINAMICS G120

TIA-568-C.0, TIA-568-C.1, TIA-568-C.2, TIA-568-C.3, TIA-568-C.4 3. TIA-569-C 4. TIA-606-C 5. J-STD-607 D. The current edition of the following guidelines: 1. BICSI, Telecommunications Distribution Methods Manual (TDMM) 2. BICSI, Information Transport Systems Installation Methods Manual (ITSIMM) 3. .

framework Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) which offers users a uniform, efficient and intuitive solution to all their automation tasks. SIMATIC WinCC (TIA Portal) covers applications in the machine-level area and applications in the process visualization or SCADA environment. WinCC (TIA Portal) offers the uniform and scalable .

asset management periods to drive the size, shape and resource requirement for the estate. With the nature of property, change takes time to achieve and with budget constraints, innovation driving an expectation to improve and the current baseline where changes to the estate compared to its size have been minimal. As this review progresses it is clear that utilisation of the estate can be .