PROGRAMI I STUDIMIT Administrim Publik ID MATURE Piket E .

3y ago
74 Views
2 Downloads
116.24 KB
18 Pages
Last View : Today
Last Download : 5m ago
Upload by : Melina Bettis
Transcription

Lista JO perfundimtare Fakulteti Ekonomik (FE) 2020-2021 (U-Albania ) RAUNDI 1PROGRAMI I STUDIMIT Administrim PublikID MATUREPiket e 64

6.592016191000046.56

198000234.04PROGRAMI I STUDIMIT Kontabilitet-FinancëID 72Piket e grumbulluara9.829.779.629.409.399.349.189.08

7.532046327000107.52

6.062014183000315.93

4.04PROGRAMI I STUDIMIT TurizëmID MATUREPiket e 2014183000217.782034408000147.762014176000277.75

6.602016191000046.56

198000234.04PROGRAMI Profesional 2 vjeçar "Asistent administrativ"ID 50Piket e grumbulluara8.288.28.017.997.777.457.187.17

252014176000846.25

014174000195.87

0235.122015194000755.092014185001434.97PROGRAMI Profesional 2 vjeçar " Ndihmës ekonomist"ID MATURE201461700004201418200002Piket e grumbulluara8.638.28

2014175000026.462014185000956.46

72015195000236.07

19540000365.6

35.122015194000755.092014185001434.97PROGRAMI Profesional 2 vjeçar " Asistent Menaxher në Shërbimet Turistike"ID 18200021201418600024201417600076203440500024Piket e 6.926.92

.256.246.246.236.236.196.196.19

695.665.66

.275.145.125.094.97

PROGRAMI I STUDIMIT Administrim Publik ID MATURE Piket e grumbulluara 201519800030 9.39 201418500072 9.08 201418300019 8.97 201418300020 8.78 201418500152 8.69 201461700004 8.67 201418200012 8.60 201418200004 8.54 201418200002 8.51 201418300004 8.43 201418200005 8.43 201418500092 8.40 201418500015 8.37 201418500131 8.32 203343900033 8.30 201418500021 8.21 201519400032 8.06 201417600080 8.04 .

Related Documents:

Titulli I diplomuar në administrim publik Numri në arkiv i akreditimit [180] 03-619/9 Numri në arkiv i akreditimit [240] 03-1619/19 (10.11.2017) Vendimi për fillim me punë 03-1619/19 (10.11.2017) Data akreditimit 21.03.2017 Përshkrimi i programit Programi i administrimit publik ka një qasje multidisiplinare të elementeve kryesore të studimit në fushën e Administratës publike dhe .

Study program Administrimi Publik (2012/2013) Fakulteti Shkencat Shoqërore Bashkëkohore Cikli i studimeve Cikli i parë (Deridiplomike) SETK 180 Titulli I diplomuar në administrim publik Numri në arkiv i akreditimit [180] 03-671/2 Data akreditimit 22.06.2012 Përshkrimi i programit Programi i Administratës publike ka një qasje multidiciplinare të elementeve kryesore të studimit në .

2.5. Programi i studimit Fizikë a. Nota mesatare e shkollës së mesme për të gjitha vitet, përfshirë dhe provimet e maturës shtetërore (mesatare e thjeshtë), përbën 50% të vlerësimitb. Nota mesatare e Fizikës (kurrikul bërthamë viti I II) 10%c. Nota me

administrasi publik Mahasiswa dapat: 1. Menyebutkan minimal 3 difinisi administrasi, 2 difinisi publik, dan 3 difinisi administrasi publik dari pakar/ahli administrasi publik mengacu ke perkembangan paradigma 2. Mendifinisikan administrasi publik dengan kata -kata sendiri 3. Menyebutkan peran, kegiatan dan tujuan administrasi publik 4.

sigurime, financë-kontabilitet, lidership dhe menaxhim burimesh njerëzore, administrim publik, lidership, e drejta publike, e drejta e biznesit, komunikim publik dhe gazetari ekonomike). Me VKM nr. 564 datë 28.05.2009 “Për hapjen e programeve të reja të studimit “Master i Nivelit të

administrim publik pranë fakultetit “Maxwell School of Citizenship and Public Affairs” të Universitetit të Sirakuzës. Dmitri është drejtues i ekipit të pro jektit për nënaktivitetin e kuadrit të raportimit financiar pranë programit PULSAR. FRANS VAN SCHAIK : Profesor i plotë i kontabilitetit, Universiteti i Amsterdamit Dr. Frans Van Schaik është profesor i plotë i .

Texts of Wow Rosh Hashana II 5780 - Congregation Shearith Israel, Atlanta Georgia Wow ׳ג ׳א:׳א תישארב (א) ׃ץרֶָֽאָּהָּ תאֵֵ֥וְּ םִימִַׁ֖שַָּה תאֵֵ֥ םיקִִ֑לֹאֱ ארָָּ֣ Îָּ תישִִׁ֖ארֵ Îְּ(ב) חַורְָּ֣ו ם

Certifications: American Board of Radiology Academic Rank: Professor of Radiology Interests: Virtual Colonoscopy (CT Colonography), CT Enterography, Crohn’s, GI Radiology, (CT/MRI), Reduced Radiation Dose CT, Radiology Informatics Abdominal Imaging Kumaresan Sandrasegaran, M.B., Ch.B. (Division Chair) Medical School: Godfrey Huggins School of Medicine, University of Zimbabwe Residency: Leeds .