PASSAPARAULA - Bullent

3y ago
317 Views
11 Downloads
397.09 KB
8 Pages
Last View : 11d ago
Last Download : 5m ago
Upload by : Milo Davies
Transcription

PASSAPARAULAZYABCXÇWDUETFSGRHQIPJOKNYA.- Cognom de l’autora del llibre.NML·LLSolució: ArasaB.- Lloc on va nàixer la protagonista del llibre.Solució: BarcelonaC.- Tremolor causada pel fred o per una forta emoció.Solució: calfredConté la ç.- Persona que es sent plenament satisfeta per gosar de tot el que desitja. Solució:feliçD.- Què passa amb Eulàlia quan uns treballadors volen reivindicar els seus drets?Solució: desapareixE.- Protagonista de la novel·la. Solució: EulàliaF.- Lloc on treballa l’Oliver i la resta dels treballadors. Solució: fàbricaG.- País on van de viatge de negocis el pare, Eulàlia i Valentí. Solució: Gran Bretanya

H.- Lloc on s’allotgen abans d’anar a la mansió de Louis. Solució: hotelI.- Despertar o causar l’ànim, un sentiment, una sensació o una impressió. Solució: inspirarJ.- Temps que es dedica al treball en un dia o en una setmana. Solució: jornadaConté la k: Beguda alcohòlica que es prenen Louis,el pare d’Eulàlia i altres empresaris en lesreunions.Solució: whiskyL.- Cap de diverses fàbriques tèxtils a Anglaterra. Solució: LouisL·L.- Esperança d’aconseguir alguna cosa que s’anhela o es persegueix . Solució: il·lusióM.- Qui espera a Eulàlia a l’arribar a l’estació de França? Solució: mongesN.- Fet pel qual viatgen a Anglaterra. Solució: negocisConté ny.- Un dels llocs pels quals va passar Eulàlia de camí al convent. Solució: Camp deGalbanyO.- De qui s’enamora la protagonista? Solució: OliverP.- Dirigeix la col·lecció.Solució: Pilar PujadesQ .- Província de Canadà on va nàixer la BlancheR.- Què feia cada dia Eulàlia al convent?.Solució: QuebecSolució: resarS.- Fet pel qual els treballadors es reivindiquen perquè és una gran injustícia ja que és molt baixper a les hores que treballen. Solució: salariT.- Màquina que va causar la mort de Beatrix. Solució: telerConté la u.- Marca que té Oliver al llavi.Solució: cicatriuV.- Adjectiu que defineix a Eulàlia. Solució: valentaW.- Cognom de l’empresari amic de Louis. Solució: WolfConté la x.- Uns dels Mitjans de transport més utilitzat en aquella època. Solució: vaixellConté la y.- Un dels criats de Louis. Solució: JeffreyConté la z.- Color dels ulls de la mare de Eulàlia. Solució: atzabejaMireia Blanco, Abril Gayan, Àngela Devis4t ESO AIES El Puig

PASSAPARAULAVaig fer la maleta un dia de junyA Anglaterra: comença per a, país on viatgen Eulàlia i son pare.Anna: comença per a, nom de l’amiga d’Eulàlia que es lleva la vida. Barcelona: comença per b, ciutat de naixement d’Eulàlia.Blanche: comença per b, persona que ensenya inglés a Eulàlia. Cinta: comença per c, nom de l’autora del llibre. Caterine: comença per c, nom de la germana d’Eulàlia. Abraçada: conté la ç, cosa que li dona Eulàlia a la Blanche quan estornen a vore. Esperança: conté la ç, sentiment que Eulàlia mai perd al conventsomiant que l’Oliver vaja a per ella. Diumenge: comença per d, dia de visita al convent de les monges. Deu: comença per d, divinitat en la qual creuen les monges delconvent. Eulàlia: comença per e, nom de la xica que protagonitza el llibre.Albert: conté la e, nom de un dels xics catalans que estaven al portBCÇDEde Liverpool.F Fàbrica: comença per f, lloc on treballen els obrers del Louis.Francès: comença per f, llengua que la Blanche ensenya a lesgermanes Pallarès.

G Burgesos: conté la g, posició social de la familia d’Eulàlia.Monges: conté la g, persones que mantenen el convent on Eulàlia esreclosa. Habitació: comença per h, lloc on Eulàlia dorm al convent.Tothom: conté la h, nombre d’obrers que fan cas al Louis. Actitud: conté la i, l’Oliver tenia mala front al treball a lafàbrica. Constipat: conté la i, malaltia que agafa Eulàlia només arribar a casadel Louis i que li fa passar un temps al llit. Juny: comença per j, mes en què es realitza el viatge. Joventut: comença per j, període d’edat on es troba Eulàlia. Kilòmetre: comença per k, unitat en la qual es pot mesurar ladistància entre Eulàlia quan es troba a Liverpool i la seua família aHIJK Barcelona.Whisky: conté la k, beguda alcohòlica que prenen el pare i el Louis pera tancar negocis.L Louis: comença per l, amo de les fàbriques d’Anglaterra.Liverpool: comença per l, ciutat on viatgen Eulàlia i el seu pare. Magdalena: comença per m, criada a la casa dels Pallarès, la tracten com a família.Maleta: comença per m, utensili per a portar roba quan es fa unMviatge.

N Negocis: comença per n, motiu del viatge.Nota: comença per n, on posa que han segrestrat a Eulàlia.NY Any: conté la ny, la semana tràgica ocorre a l’ 1909.Espanya: conté la ny, país del que prové la protagonista. Oliver: comença per o, xic del que se enamora la protagonistaObrers: persones que treballen en males condicions. Pallarès: comença per p, primer cognom d’Eulàlia. Pàgines: comença per p, n’hi ha 252 al llibre. Maquinaria: conté la q, conjunt de màquines.Barques: conté la q, transport amb el que Eulàlia viatja a Anglaterra. Rosa: comença per r, flor en la que la mare d’Eulàlia feia perfums. Reina: comença per r, com li diu una vegada Magdalena a Eulàlia. Roser: conté la s, nom de la mare d’Eulàlia.Sala de costura: comença per s, lloc on es practica l’activitat de cosir. Telegrama: comença per t, comunicat transmet pel telègraf. Teler: comença per t, aparell per a teixir. Uniforme: vestimenta que gasten les criades de la família.Conjuntivitis: conté la u, malaltia provocada per les males condicionsOPQRSTUde treball.V

Viatge: comença per v, anar de visita a Anglaterra, com feu Eulàlia. Vestit: comença per v, peça de roba que se solien possar les dones. Hollywood: conté la w, lloc on vol viajar un personatje que es troba alport de Lverpool per a ferse famós. Wàter: comença per w, lloc on van els personatges a asear-se.Wx Panxa: conté la x, part del cos que es troba baix del pit. Beatrix: conté la x, germana de l’Oliver.Z Esmorzar: conté la z, menjar típic que es fa abans de dinar.Alzira: conté la z, ciutat de València, capital de la Ribera Alta, on esparla la mateixa llengua que parla la protagonista.Rubén Aceituno, Mar Albiol, Laura Ribelles4t ESO AIES El Puig

PASSAPARAULAVaig fer la maleta un dia de junyA.- Anglaterra, lloc on viatja EulàliaA.- Adelphi, hotel de Liverpool on varen dormir Eulàlia i son pareB.- Barcelona, lloc de procedència d’EulàliaB.- Blanche, serventa d’EulàliaC.- Comtat de Lancashire, poble on hi és la fàbrica de LouisC.- Camprubí, segon cognom d’EulàliaD.- Daisy, cambrera del senyor LouisD.- Dodd, policia que agafa EulàliaE.- Eulàlia, protagonistaE.- Edith Louis, dona del senyor LouisF.- Fàbrica, lloc on Eulàlia coneix a OliverF.- Fugida, acció que fan Oliver i EulàliaG.- Gran Bretanya, on es desenvolupa la històriaG.- Guerra del Marroc, causant de la revolta a BarcelonaH.H.I.- ‘Iulalia’, forma en la que diuen ‘Eulàlia’ els anglesosI.- Idiota, com Eulàlia se sentia sense OliverJ.- Juny, mes en el qual Eulàlia se’n va a AnglaterraJ.- Jeffrey, cotxer del senyor LouisK.K.L.- Louis, proveïdor del pare d’EulàliaL.- Liverpool, quarta parada d’Eulàlia i el seu pare a AnglaterraM.- Mark, treballador i amic d’OliverM.- Magdalena, serventa de la família d’EulàliaN.- Negació, acció que fa el pare d’Eulàlia quan li pregunta pel seu oficiN.- Negoci, allò que fan el pare d’Eulàlia i el senyor LouisO.- Oliver, treballador i parella d’EulàliaO.- Oportunitat, allò que Eulàlia necessitava a l’haver fugit amb OliverP.- París, segona parada d’Eulàlia i el seu pare per arribar a AnglaterraP.- Pas de Calais, port francès i tercera parada d’Eulàlia i el seu pare per arribar aAnglaterraQ.Q.R.- Revolta, conflicte que es desenvolupa a BarcelonaR.- Rachel, dona que van conèixer Eulàlia i Oliver.

S.- Segrest, acció d’Oliver cap a EulàliaS.- Setmana Tràgica, revolució popular que té lloc a Barcelona quan Eulàlia està enAnglaterraT.- Telers, materials que hi havia a la fàbrica del senyor LouisT.- Traduir, Acció que tenia que fer Eulàlia per a que son pare es comunicara amb LouisU.- Ulls, allò en què s’hi fixava Eulàlia quan veia els treballadorsU.V.- Valentí, servent d’EulàliaV.- Viatge de negocis, allò que fan Eulàlia i son pareW.- Wolf, home amb el qual el pare d’Eulàlia va signar un contracteW.- ‘Writing on the Wall’, associació de LiverpoolX.X.Y.Y.Z.Z.Siena Bazán, Alejandro Garcia, Ricardo Martín4t ESO AIES El Puig

Beatrix: conté la x, germana de l’Oliver. Z Esmorzar: conté la z, menjar típic que es fa abans de dinar. Alzira: conté la z, ciutat de València, capital de la Ribera Alta, on es parla la mateixa llengua que parla la protagonista. Rubén Aceituno, Mar Albiol, Laura Ribelles 4t ESO A IES El Puig

Related Documents:

1 eng1a01 1 transactions essential english language skills 4 3 7 2 eng1a02 1 ways with words literatures in english 5 3 9 3 eng2a03 2 writing for academic and professional 4 4 11 . 3 success 4 eng2a04 2 zeitgeist readings on contempo rary culture 5 4 13 5 eng3a05 3 signatures expressing the self 5 4 15 6 eng4a06 4 spectrum literature and contemporary issues 5 4 17 to tal 22 .

The American Petroleum Institute Manual of Petroleum Measurement Standards (API MPMS) Chapter 19 details equations for estimating the average annual evaporation loss from storage tanks. These equations are based on test tank and field tank data and have been revised since initial publication for more accurate estimations. WHAT IS EVAPORATION? Evaporation is when a substance changes from the .

Consider the task of buying a copy of AI: A Modern Approach from an online bookseller. Suppose there is one buying action for each 10-digit ISBN number, for a total of 10 billion actions. The search algorithm would have to examine the outcome states of all 10 billion actions to find one that satisfies the goal, which is to own a copy of ISBN 0137903952. A sensible planning agent, on the .

The Baldrige framework and core values provide a useful foundation for educational planning and implementation (Belohlav, Cook & Heiser 2004). Research indicates that the Baldrige/Excellence in Higher Education framework, when used as the basis of organizational self-assessment programs, broadens knowledge, clarifies strengths and priorities for

The organization is a partner of the Committee on Publication Ethics (COPE) and also works with Portico and the LOCKSS initiative for digital archive preservation. *Related content and download information correct at time of download. Downloaded by University of Nottingham At 06:12 31 October 2018 (PT) Modern slavery challenges to supply chain management Stefan Gold International Centre for .

Broadcasting and cricket in England 57 Limited audiences for broadcast cricket, and for televised cricket in par-ticular, prompt the question of why so much cricket has been broadcast. One explanation is that cricket’s authorities never banned live cricket broadcast-ing. BBC radio was allowed to choose its broadcasting hours from 1948

Calicut University P.O, Malappuram, Kerala, India 673 635 506A. School of Distance Education Spectrum: Literature & Contemporary Issues Page 2 UNIVERSITY OF CALICUT SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION STUDY MATERIAL FOURTH SEMESTER BA/BSc (2017 ADMISSION ONWARDS) COMMON COURSE : ENG4A06 : SPECTRUM: LITERATURE AND CONTEMPORARY ISSUES Prepared by: Smt. Smitha.N, Assistant Professor on Contract, School .

3 Part 1 – 10 questions – Look and read. Choose the correct words and write them on the lines. There is one example. You put food on this and then eat from it. .