Projects - Meredith Corporation

3y ago
39 Views
2 Downloads
1.23 MB
49 Pages
Last View : 17d ago
Last Download : 6m ago
Upload by : Allyson Cromer
Transcription

ProjectsAdirondack,chair,folding, 115:72 (Vol. 3)and footrest, 149:74 (Vol. 4)glider, 155:34 (Vol. 4)settee, 125:70 (Vol. 4)Air-compressor caddy, 190:52 (Vol. 5)Angle bevel, homemade, 50:22 (Vol. 2)Arbor, 141:68 (Vol. 4)bench, 98:52 (Vol. 3)swing, 116:52 (Vol. 3); 141:68 (Vol. 4)trellised, 148:46 (Vol. 4)Assembly table, 190:32 (Vol. 5)tablesaw, 178:46 (Vol. 5)Bagel slicer, 103:58 (Vol. 3)Bandsaw,accessory storage, 166:102 (Vol. 5)dust control, 99:14 (Vol. 3)fence, 113:16 (Vol. 3)multi-jig, 113:60 (Vol. 3)resawing jig, 137:20 (Vol. 4);176:90 (Vol. 5)table,accessories, 149:56 (Vol. 4)system, 149:50 (Vol. 4)Bandsaw blade holder, 60:84 (Vol. 2)Bank,apple, 15:48 (Vol. 1)cockatoo, 95:44 (Vol. 3)giraffe, 158:72 (Vol. 4)post office, 25:77 (Vol. 1)whale, 81:54 (Vol. 3)Barstools, 45:49 (Vol. 2)breakfast, 6:66 (Vol. 1)Basket, 31:78 (Vol. 1)laced wooden, 93:48 (Vol. 3)scrollsawn, 107:56 (Vol. 3)Bed,Arts & Crafts, 158:40 (Vol. 4)bunk, 144:48 (Vol. 4)Mission, 82:62 (Vol. 3)convertible, 173:44 (Vol. 5)Country-fresh, 114:64 (Vol. 3)knock-down, 183:52 (Vol. 5)pencil-post, 187:24 (Vol. 5)Shaker, 64:60 (Vol. 2)sleigh, contemporary, 135:34 (Vol. 4)trundle/day, 123:68 (Vol. 4)Key Issue:Page (Disc Volume)Belt buckles, 20:80 (Vol. 1)laminated, 71:66 (Vol. 2)Belt sanding jig, stationary, 2:102 (Vol. 1)Bench,country, 27:72 (Vol. 1)entry-area storage bench, 170:54 (Vol. 5)garden, 156:74 (Vol. 4); 170:40 (Vol. 5)options, 170:93 (Vol. 5)with trellis, 176:58 (Vol. 5)hall, 145:42 (Vol. 4)outdoor, 17:68 (Vol. 1); 162:82 (Vol. 5)wedged-tenon, 174:78 (Vol. 5)with storage, 183:66 (Vol. 5)wraparound tree, 190:38 (Vol. 5)Bench plane holder, 50:9 (Vol. 2)Benchtop tool table, lift-up, 103:16 (Vol. 3)Benchtop risers, 193:24 (Vol. 5)Benchtop work support, 87:10 (Vol. 3)Benchtop-tool cabinet,mobile, 76:48 (Vol. 3)storage, 179:32 (Vol. 5)Binder, WOOD magazine, 5:69 (Vol. 1)Bird bath, 106:46 (Vol. 3)Bird feeder, 19:74 (Vol. 1); 58:68; 63:46 (Vol. 2)barnyard, 97:47 (Vol. 3)contemporary, 36:76 (Vol. 2)hummingbird feeder, 170:80 (Vol. 5)suet, 146:30 (Vol. 4)turned, 69:66 (Vol. 2); 118:78 (Vol. 3)Victorian, 109:54 (Vol. 3)Bird house,acorn, 28:70 (Vol. 1)mock clock, 96:68 (Vol. 3)short branch saloon, 50:76 (Vol. 2)tree motif, 59:68 (Vol. 2)Tudor-style, 169:68 (Vol. 5)wren, 10:68 (Vol. 1); 42:72 (Vol. 2)Bistro stool, indoor/outdoor, 178:82 (Vol. 5)Blade-height gauge, 22:58 (Vol. 1)Blanket chest, 58:56 (Vol. 2);161:64; 194:30 (Vol. 5)cedar-lined, 175:40 (Vol. 5)Block plane, homemade, 125:41 (Vol. 4)Boat construction, 26:52 (Vol. 1)Bookcases,barrister’s, 21:66 (Vol. 1); 149:42 (Vol. 4);195:28 (Vol. 5)built-in, 132:60 (Vol. 4)child’s, 153:84 (Vol. 4)1

Bookcases, continued,wall shelf, 77:50 (Vol. 3)easy, 165:76 (Vol. 5)options, 165:82 (Vol. 5)Federal style, 131:50 (Vol. 4)glass-door, 191:34 (Vol. 5)heirloom, 171:38 (Vol. 5)Mission, 116:62 (Vol. 3); 180:28 (Vol. 5)solid-oak, 185:60 (Vol. 5)tambour, 67:48 (Vol. 2)three styles, 154:56 (Vol. 4)traditional, 50:38 (Vol. 2)Bookends,bunny, 12:74 (Vol. 1)columned, 57:72 (Vol. 2); 76:58 (Vol. 3)cowboy boot, 28:72 (Vol. 1)hardwood, 32:84 (Vol. 1)photo frame, 159:59 (Vol. 4)train-tunnel, 16:80 (Vol. 1)Book/magazine rack, 114:54 (Vol. 3)Bowls,blanks & burls, 14:56 (Vol. 1)fruit, 23:38 (Vol. 1)laminated, 14:44 (Vol. 1); 60:46 (Vol. 2)Southwest, 28:32 (Vol. 1)stack-laminated, 28:26 (Vol. 1)Native American, turned, 70:68 (Vol. 2)potpourri, turned, 52:42 (Vol. 2)quilted maple, 23:36 (Vol. 1)ring, Robert St. Pierre, 5:28 (Vol. 1)salad, turned, 159:48 (Vol. 4)Boxes,bandsawn, 95:32 (Vol. 3)bird, 126:78 (Vol. 4)clone, 6:44 (Vol. 1)keepsake, 121:74 (Vol. 4)scallop, 21:62 (Vol. 1)crown molding, 104:72 (Vol. 3)decorative, 68:65 (Vol. 2)inlay lidded, 61:66 (Vol. 2)jewelry, 75:56 (Vol. 2); 93:40 (Vol. 3);134:52; 157:88 (Vol. 4);165:64; 168:60;191:70 (Vol. 5)bandsawn, 55:58; 66:46 (Vol. 2)curvy, 195:58 (Vol. 5)floor model, 82:48 (Vol. 3)stackable, 104:50 (Vol. 3)zebrawood, 9:70 (Vol. 1)keepsake, 106:66 (Vol. 3);173:68; 175:86 (Vol. 5)contemporary, 143:64 (Vol. 4)2Boxes, continued,letter, 117:84 (Vol. 3)lids, decorative, 164:80 (Vol. 5)multipurpose, 48:56 (Vol. 2)nut cracker, 118:84 (Vol. 3)pagoda, 176:40 (Vol. 5)pen, 124:43 (Vol. 4)photo, 137:66 (Vol. 4); 178:72 (Vol. 5)playing card, 2:80 (Vol. 1)potpourri, scrollsawn lid, 84:72 (Vol. 3)pretty padauk, 2:84 (Vol. 1)recipe card, 27:78 (Vol. 1)Southwestern box, chip carved,78:72 (Vol. 3)tissue, 4:50 (Vol. 1)trio, 181:78 (Vol. 5)turned, 150:70 (Vol. 4)veneered, 114:76 (Vol. 3)Box-joint jig, 27:48 (Vol. 1);104:6; 108:44 (Vol. 3); 127:66 (Vol. 4);181:74 (Vol. 5)Bracelet, 33:71 (Vol. 2)designer, 1:74 (Vol. 1)Breadboard panels, 186:18 (Vol. 5)Bread box, 59:70 (Vol. 2)Bridge, foot, 133:40 (Vol. 4)Briefcase, 41:40 (Vol. 2)Buffet,Shaker, 45:42 (Vol. 2)Country, 95:60; 96:52 (Vol. 3)Mission, 77:62 (Vol. 3)Built-ins, modular, home, 142:86 (Vol. 4)Business card holder, 39:40 (Vol. 2);157:98 (Vol. 4)Butcher-block work center, 125:50 (Vol. 4)Buttons, decorative, 84:67 (Vol. 3)Cabinets,air-filtration, 55:48 (Vol. 2)apothecary, 120:50 (Vol. 3)bathroom, 163:67 (Vol. 5)CDs, tapes, cassettes, 69:48 (Vol. 2);128:64 (Vol. 4)China, 169:44 (Vol. 5)collector’s, 151:88 (Vol. 4)construction, basic, 3:59 (Vol. 1)corner, 174:38 (Vol. 5)hutch, 74:72 (Vol. 2)media, 104:64 (Vol. 3)country, 27:76 (Vol. 1)curio, cherry, 25:60 (Vol. 1)custom, 136:50 (Vol. 4)display, lighted, 136:72; 150:58 (Vol. 4)Key Issue:Page (Disc Volume)

Cabinets, continued,entertainment or storage, 68:32 (Vol. 2)fishing rod, 126:58 (Vol. 4)flat-panel TV, 195:38 (Vol. 5)floor, Idea Shop 5, 151:48 (Vol. 4)garage utility system, 162:66 (Vol. 5)gun, 40:44 (Vol. 2)ice box, 79:38 (Vol. 3)installing, 137:50 (Vol. 4)ironing board, 117:69 (Vol. 3)kitchen,roll-around, 103:78 (Vol. 3)room divider, 137:44 (Vol. 4)media storage, 160:76 (Vol. 4)medicine, 131:74 (Vol. 4)mobile,base, Idea Shop 5, 151:12 (Vol. 4)flip top, 104:44 (Vol. 3)tool, 147:92 (Vol. 4)modular, 181:32 (Vol. 5)shop, 100:62 (Vol. 3)retrofit old television, 50:82 (Vol. 2)router-bit, 153:69 (Vol. 4)Shaker, 41:74 (Vol. 2)shop, 54:74 (Vol. 2)showplace, 185:30 (Vol. 5)sliding-door organizer, 189:49 (Vol. 5)spice, 42:48 (Vol. 2)stereo, 3:70 (Vol. 1)tablesaw accessory, 118:62 (Vol. 3)tool storage, 172:46 (Vol. 5)wall mount, 72:58 (Vol. 2)utility, mobile, 152:74 (Vol. 4)wall, punched-tin, 94:46 (Vol. 3)Calendar keeper, 187:68 (Vol. 5)Candle box, Colonial, 36:38 (Vol. 2)Candle holders, 78:66 (Vol. 3); 133:50 (Vol. 4)arched, 145:58 (Vol. 4)chimney-topped, 20:67 (Vol. 1)Colonial, 36:40 (Vol. 2)tulip, 31:84 (Vol. 1)turned, 86:58 (Vol. 3)Candy dish, turned, 128:60 (Vol. 4)Canisters, kitchen, 15:72 (Vol. 1)Carrier,knitting, 51:52 (Vol. 2)oval, Shaker, 40:54 (Vol. 2)Carving,Abe Lincoln, profile, 90:68 (Vol. 3)ale bowl, 60:50 (Vol. 2)Bachelor Farmer, 41:30 (Vol. 2)block prints, 74:64 (Vol. 2)Key Issue:Page (Disc Volume)Carving, continued,bluegill, 34:74 (Vol. 2); 79:74 (Vol. 3)blue heron, 83:74 (Vol. 3)canvasback, 40:34 (Vol. 2)cardinal, 36:74 (Vol. 2); 94:64 (Vol. 3)caricature, 63:70 (Vol. 2)carpenter, 85:72 (Vol. 3)carousel horse, 109:76 (Vol. 3)cigar store Indian, 42:38 (Vol. 2)clowns, 82:58 (Vol. 3)cookie molds, 49:30 (Vol. 2)coral reef, 114:22 (Vol. 3)coyote, 37:78 (Vol. 2)daffodil, 53:60 (Vol. 2)Daily Bread wall plaque, 44:48 (Vol. 2)decoys, 113:78 (Vol. 3)dogs, 62:59 (Vol. 2)elephant, 64:48 (Vol. 2)faces, caricature carving, 88:62 (Vol. 3)feather pin, 55:44 (Vol. 2)French Louie, 17:78 (Vol. 1)Father Christmas, 26:84 (Vol. 1)horn of plenty, 56:40 (Vol. 2)Hillbilly Will, 24:76 (Vol. 1)holiday angel, 32:94 (Vol. 1)horn of plenty, 56:40 (Vol. 2)horse, Refsal, 4:73 (Vol. 1)Kris Kringle, 57:38 (Vol. 2)letter opener, loon, 81:74 (Vol. 3)loon, 71:48 (Vol. 2)mice, 69:78 (Vol. 2)mirror, oak leaf, 111:50 (Vol. 3)moose, 64:72 (Vol. 2)pilgrim couple, 56:44 (Vol. 2)plate, chip-carved, 102:68 (Vol. 3)relief, 27:36 (Vol. 1)Roscoe the Raccoon, 29:60 (Vol. 1)saloon, caricatures, 107:64 (Vol. 3)sea serpent, 73:39 (Vol. 2)serving board, 22:74 (Vol. 1)Shalako pendant, 53:53 (Vol. 2)shell drawer pull, 123:48 (Vol. 4)signs, 121:76 (Vol. 4)skier, Nordic, 84:78 (Vol. 3)spoon, 76:48 (Vol. 3)Statue of Liberty plaque, 72:74 (Vol. 2)trade sign, 51:40 (Vol. 2)tropical fish, 114:50 (Vol. 3)trout, 58:34 (Vol. 2)turtle, 67:58 (Vol. 2)weather station, 50:44 (Vol. 2)whale, 30:76 (Vol. 1)3

Cattails and reeds, wooden, 25:80 (Vol. 1)Casserole carrier, 116:82 (Vol. 3)CD/DVD storageboxes, stackable, 154:90 (Vol. 4)cabinet, 69:48 (Vol. 2); 128:64 (Vol. 4)rack, 39:54 (Vol. 2); 105:68 (Vol. 3);170:28 (Vol. 5)scrollsawn, 84:76 (Vol. 3)shelf, 140:46 (Vol. 4)Centerfinder, 40:60 (Vol. 2)and trammel, 161:36 (Vol. 5)Chairs,adirondack,folding, 115:72 (Vol. 3)and footrest, 149:74 (Vol. 4)dining,oak, 10:40 (Vol. 1)Mission, 60:72 (Vol. 2)traditional, 154:80 (Vol. 4)director’s, teak, 23:65 (Vol. 1)mahogany, outdoor, 42:56 (Vol. 2)Morris, 112:52 (Vol. 3)outdoor, 61:48 (Vol. 2), 105:42 (Vol. 3)country, 69:74 (Vol. 2)rocking, 183:36 (Vol. 5)Arts & Crafts, 146:68 (Vol. 4)porch, 52:58 (Vol. 2)teddy bear, 66:36 (Vol. 2)walnut, 121:53 (Vol. 4)Shaker, 30:38 (Vol. 1)shorebird, 77:42 (Vol. 3)Chaise lounge, 143:44 (Vol. 4)and Chairs, 5:58 (Vol. 1)Chamfer plane, homemade, 162:47 (Vol. 5)Changing table/dresser, 174:62 (Vol. 5)Chest,five-drawer, 110:66 (Vol. 3)heirloom, 13:46 (Vol. 1)Shaker, 55:36 (Vol. 2)Chime,blanket, Shaker-style, 127:60 (Vol. 4)desk, 87:57 (Vol. 3)door, 76:56 (Vol. 3)hope, 142:74 (Vol. 4)wind, 105:76 (Vol. 3); 156:94 (Vol. 4)China cabinet, 169:44 (Vol. 5)Chinese checker board, 186:72 (Vol. 5)Chisel rack, 41:19, 55:76 (Vol. 2); 144:12 (Vol. 4)Christmas tree ornaments, 2:86 (Vol. 1)Christmas trees, scrollsawn, 84:74 (Vol. 3)Circle jig, 110:28 (Vol. 3)bandsaw, 113:36 (Vol. 3)4Clamp blocks, pipe and bar, 147:18 (Vol. 4)Clamp rack, 3:109 (Vol. 1); 63:58 (Vol. 2);64:25 (Vol. 2); 122:10 (Vol. 4);191:56; 193:75; 194:18 (Vol. 5)pipe, 79:18 (Vol. 3)Clamps, panel, 112:48 (Vol. 3)Clocks,alarm, 119:80 (Vol. 3)arched-top with drawers, 138:66 (Vol. 4)Arts & Crafts, 63:32 (Vol. 2);83:68 (Vol. 3)mantel, 84:62 (Vol. 3);168:80 (Vol. 5)bracket, 174:73 (Vol. 5)columned, 59:30 (Vol. 2)country, 36:44 (Vol. 2)curved glass wall, 115:42 (Vol. 3)curved laminated, 182:82 (Vol. 5)desk, 44:35 (Vol. 2); 159:74 (Vol. 4);179:70 (Vol. 5)art deco, 187:74 (Vol. 5)novelty, 140:78 (Vol. 4)gas pump, 122:62 (Vol. 4)man-in-the-moon, 55:64 (Vol. 2)mantel, 20:54 (Vol. 1); 194:54 (Vol. 5)marbleized mantel, 42:74 (Vol. 2)maritime, 102:72 (Vol. 3)nautical, 62:32 (Vol. 2)otter, 46:40 (Vol. 2)pendant, 44:66 (Vol. 2)pendulum, 61:39 (Vol. 2);117:45 (Vol. 3)and desk, 103:42 (Vol. 3)sandblasted, 34:40 (Vol. 2)saw shelf, 113:82 (Vol. 3)scrollsawn, 111:72 (Vol. 3)dinosaurs, , 66:64 (Vol. 2)heron, 67:66 (Vol. 2)shop, 75:66 (Vol. 2)Shaker, 49:66 (Vol. 2); 160:70 (Vol. 4)shelf,architectural, 153:105 (Vol. 4)Mission, 145:60 (Vol. 4)tall, 90:60 (Vol. 3)Arts & Crafts, 156:38 (Vol. 4)contemporary, 22:40 (Vol. 1);127:74 (Vol. 4)kits, 123:43 (Vol. 4)teddy bear, 22:64 (Vol. 1)three great, 9:78 (Vol. 1)turned, 58:70 (Vol. 2); 81:50 (Vol. 3)banksia seed pod, 63:30 (Vol. 2)Key Issue:Page (Disc Volume)

Clocks, continued,mirrored, 98:64 (Vol. 3)teak, 19:78 (Vol. 1)weather station, hourglass,93:54 (Vol. 3)wenge, 26:72 (Vol. 1)workshop, 54:80 (Vol. 2)Closet storage system, 161:38 (Vol. 5)Clothes hamper, woven, 58:38 (Vol. 2)Coasters and holder for glasses, 86:50 (Vol. 3);139:44 (Vol. 4)Coat rack,c-clamp, 55:62 (Vol. 2)child’s, 155:78 (Vol. 4)Country, 145:48 (Vol. 4)intarsia animals, 63:54 (Vol. 2)rabbit, 22:67 (Vol. 1)race car, 73:52 (Vol. 2)Coat tree,child’s , 51:78 (Vol. 2)laminated oak, 8:42 (Vol. 1)lamp, Mission, 88:72 (Vol. 3)Coat hangers, bent lamination, 111:44 (Vol. 3)Columns and arches, 137:54 (Vol. 4)Cookbook holder, 150:88 (Vol. 4)Cookie jar, 69:70 (Vol. 2)Compass,beam, 169:94 (Vol. 5)shop homemade, 133:64 (Vol. 4)Compost bin, 81:62 (Vol. 3)Cope-cutting sled, 191:32 (Vol. 5)Coping saw, foot-powered, 2:74 (Vol. 1)Cradle,knockdown, 85:54 (Vol. 3); 178:38 (Vol. 5)pendulum, 19:58 (Vol. 1)doll, 145:70 (Vol. 4)Crib, 59:34 (Vol. 2)convertible, 173:44 (Vol. 5)Cupboard, 168:44 (Vol. 5)shaker, 4:59 (Vol. 1)stackable, 163:42 (Vol. 5)variations, 163:94 (Vol. 5)Cupola, 126:49 (Vol. 4)Curio,pedestal, 52:47 (Vol. 2)shelf, 152:66 (Vol. 4)and table, 166:60 (Vol. 5)Cutlery,handle, kits, 141:54 (Vol. 4)steak knives, 48:70 (Vol. 2)case, 48:82 (Vol. 2)Key Issue:Page (Disc Volume)Cutting boards, 17:40 (Vol. 1);83:62; 113:64 (Vol. 3)art deco, cheese, 24:54 (Vol. 1)bread, 92:64 (Vol. 3)designs, 172:98 (Vol. 5)end grain, 39:46 (Vol. 2); 172:82 (Vol. 5)quilt block, 120:46 (Vol. 3)six classy, 1:43 (Vol. 1)toast, 24:55 (Vol. 1)whale, 43:72 (Vol. 2)with knife storage, 62:52; 73:36 (Vol. 2)Cyclone, 100:54 (Vol. 3)Dado jig,exact-width, 126:84 (Vol. 4)straightedge and story pole, 74:16 (Vol. 2)Deck railinglight, outdoor, 107:70 (Vol. 3)system, 141:72 (Vol. 4)Depth gauge, homemade, 26:78 (Vol. 1)Desk,cabinet, 3:74 (Vol. 1)child’s, 145:88 (Vol. 4)drop-front, 193:32 (Vol. 5)drop-leaf cabinet, 140:52 (Vol. 4)lap, 159:82 (Vol. 4)raised panel, 62:42 (Vol. 2)sectional system, 164:46 (Vol. 5)slant-front, 153:50 (Vol. 4)tambour-topped, 32:44 (Vol. 1)Desk organizer , 140:60 (Vol. 4)Desk set, 57:54; 64:39 (Vol. 2); 86:52 (Vol. 3);148:74 (Vol. 4)child’s, 83:70 (Vol. 3)computer, 80:62 (Vol. 3)country drop-front, 120:62 (Vol. 3)Craftsman-style, 105:60 (Vol. 3)laminated, 8:66 (Vol. 1)Dial-indicator, 123:12 (Vol. 4)Disc sanding jig, 70:86 (Vol. 2)Dish holder, 173:40 (Vol. 5)Display box, miniature, 67:64 (Vol. 2)Display case,bow-front, 187:56 (Vol. 5)credenza, 60:58 (Vol. 2)glass dome, 42:68 (Vol. 2)shadow box, wall hung, 85:68 (Vol. 3)spoons and thimbles, 35:68 (Vol. 2)tabletop, 171:54 (Vol. 5)wall hung, 73:40 (Vol. 2)Display stand, 125:60 (Vol. 4)Doghouse, 80:52 (Vol. 3)Door-handle jig, 84:55 (Vol. 3)5

Door harp, 41:68 (Vol. 2)Door knocker, woodpecker, 97:76 (Vol. 3)Doormat, 94:42 (Vol. 3)Door plaque, scrollsawn, 60:70 (Vol. 2)Dovetail jig,stabilizer fence, 95:24 (Vol. 3)station, 160:100 (Vol. 4)tilting table, 51:49 (Vol. 2)Dowel chamfering jig, 154:12 (Vol. 4)Dowel gauge, 96:74 (Vol. 3)Drafting center, 108:82 (Vol. 3)Drawer organizer, 148:102 (Vol. 4)workshop, 154:20 (Vol. 4)Drawer-pull jig, 84:54 (Vol. 3)Dresser,Arts & Crafts, 160:62 (Vol. 4)changing table, 174:62 (Vol. 5)child’s, 144:58 (Vol. 4)contemporary with mirror, 138:74 (Vol. 4)country, 111:62 (Vol. 3)mirror, 111:68 (Vol. 3)Shaker, 188:34 (Vol. 5)Dresser-top valet, 162:42; 188:41 (Vol. 5)Drill bit holder, 3:109 (Vol. 1); 84:24 (Vol. 3);159:20 (Vol. 4)carousel, 175:22 (Vol. 5)Forstner bits, 54:32 (Vol. 2)Drilling jig,step-and-repeat, 131:18 (Vol. 4)three-ring binder, 4:67 (Vol. 1)Drilling spheres, jig 127:16 (Vol. 4)Drill organizer, wall-hung, 42:87 (Vol. 2)Drill press,angle jig, 121:60 (Vol. 4)auxiliary table, 96:36 (Vol. 3);86:38 (Vol. 3)drum-sanding table, 143:14 (Vol. 4)dust collector, 59:22 (Vol. 2)jig, 84:53 (Vol. 3)dowels, 70:84 (Vol. 2)pattern sander, 136:20 (Vol. 4)stand, 3:90 (Vol. 1)table, 156:52 (Vol. 4)table counterweight, 12:86 (Vol. 1)Drum sander, 138:42 (Vol. 4)guide, 180:26 (Vol. 5)portable, 185:20 (Vol. 5)Drying rack, 174:36 (Vol. 5)Dry sink, oak, 33:40 (Vol. 2)Dust collection, 126:14 (Vol. 4)adapters, 43:23 (Vol. 2)drill press, 119:70 (Vol. 3)6Dust collection, continued,floor chute, 188:10 (Vol. 5)helpers, 133:82 (Vol. 4)hoods, 17:87 (Vol. 1)planer, 43:48 (Vol. 2)radial-arm saw, 43:46 (Vol. 2)sanding drum, 156:16 (Vol. 4)tablesaw, 107:94; 119:66 (Vol. 3)workbench, 133:72 (Vol. 4)Earrings,designer, 23:64 (Vol. 1)laminated, 14:72 (Vol. 1)Easel,for kids, 165:86 (Vol. 5)photo-display, 167:84 (Vol. 5)tabletop, 32:86 (Vol. 1)Edge-banding guides, 160:34 (Vol. 4)End-boring jig, 84:51 (Vol. 3)End vise, quick-clamp, 3:88 (Vol. 1)Entertainment center, 157:46 (Vol. 4)Armoire, contemporary, 137:70 (Vol. 4)bridge, 157:102 (Vol. 4)compact, 165:42 (Vol. 5)end table, 157:66 (Vol. 4)Mission, 108:64 (Vol. 3)modular, 29:44 (Vol. 1)shelf, 157:104 (Vol. 4)tower cabinet, 157:48 (Vol. 4)TV stand or coffee table, 157:54 (Vol. 4)Exhaust fan, basement window, 106:12 (Vol. 3)Fairing stick, 149:10 (Vol. 4)Feather board, 157:40 (Vol. 4)Fence, outdoor, 142:64 (Vol. 4)Fence stop, cam-action, 38:17 (Vol. 2)Fibonacci gauge, 173:13 (Vol. 5)File cabinet, stackable, 21:72 (Vol. 1)Finishingcenter, 68:46 (Vol. 2)portable, 160:88 (Vol. 4)turntable, 112:16 (Vol. 3)Fireplacescreen, 130:68 (Vol. 4)surround, 101:60 (Vol. 3)Fish, decorative painted, 71:64 (Vol. 2)Fishing net, laminated, 133:60 (Vol. 4)Fishing pole rack, 30:68 (Vol. 1)Flag display case, 144:82 (Vol. 4)Flower-tower, Tuteur, 149:80 (Vol. 4)Floor grates/switch plates, 134:68 (Vol. 4)Flush-trim jig, 178:22 (Vol. 5)plugs, 185:16 (Vol. 5)Fluting jig, 187:16 (Vol. 5)Key Issue:Page (Disc Volume)

Fold-out work supports, 63:23 (Vol. 2)Futon, 86:60 (Vol. 3); 139:36 (Vol. 4)chair and ottoman, 99:66 (Vol. 3)Garden markers, 114:62 (Vol. 3)Garden potting bench, 140:34 (Vol. 4)Garden shed, 123:50 (Vol. 4)Gardening cold frame, 121:50 (Vol. 4)Gate, garden, 142:58 (Vol. 4)Geese lath-art, 68:52 (Vol. 2)Giraffes, bandsawn, 68:62 (Vol. 2)Glasses, wood stemmed, 108:74 (Vol. 3)Glider, outdoor, 79:53 (Vol. 3)Glue caddy, 25:68 (Vol. 1); 86:94 (Vol. 3);156:22 (Vol. 4)Goblets, turned, 80:50 (Vol. 3)Goose, decorator, 63:66 (Vol. 2)Gumball goose, 177:76 (Vol. 5)Gun stocks, 25:56 (Vol. 1)Hall seat, country, 78:40 (Vol. 3)Hand plane rack, 17:52 (Vol. 1)Handsaw rack, 48:14 (Vol. 2)Handscrew clamps, homemade, 35:74 (Vol. 2)Hardware tote, 61:16 (Vol. 2)Hardware, wooden, 48:50 (Vol. 2)Height gauge, 151:96 (Vol. 4)High chair, 51:56 (Vol. 2)Hinges, marking jig, 132:18 (Vol. 4)Hold-down, 84:55 (Vol. 3)Hole-boring guide, 166:14 (Vol. 5)Horseshoe set, game, 142:94 (Vol. 4)Hose holder, shop, 105:9 (Vol. 3)Hose rack, garden, 123:46 (Vol. 4)House sign, 134:60 (Vol. 4)Hutch,oak classic country, 182:38 (Vol. 5)pine, 147:62 (Vol. 4)Humidor, 98:47 (Vol. 3)Ice cream scoop, turned, 191:76 (Vol. 5)Intarsia,angel, Judy Gale Roberts, 160:90 (Vol. 4)balloon, wall hanging, 41:64 (Vol. 2)cat, 44:28 (Vol. 2)chickadee, 101:92 (Vol. 3)coat rack, 63:54 (Vol. 2)eagle, 171:60 (Vol. 5)hummingbird, 34:58 (Vol. 2)snowman, 75:72 (Vol. 2)teddy bear, 147:80 (Vol. 4)owl, 24:38 (Vol. 1)Jelly bean machine, 43:80 (Vol. 2)Jewelry box, 75:56 (Vol. 2); 93:40 (Vol. 3);157:88 (Vol. 4); 165:64; 168:60;Key Issue:Page (Disc Volume)Jewelry box, continued,191:70 (Vol. 5)bandsawn, 55:58; 66:46 (Vol. 2)curvy, 195:58 (Vol. 5)floor model, 82:48 (Vol. 3)stackable, 104:50 (Vol. 3)zebrawood, 9:70 (Vol. 1)Jewelry case, 13:68 (Vol. 1); 39:42 (Vol. 2)Jewelry stand, 177:58 (Vol. 5)Jewelry, sweetheart stickpin, 14:80 (Vol. 1)Jointer, hand-powered laminate, 85:26 (Vol. 3)Jointer pushstick, 62:22 (Vol. 2)Kerfing jig, 172:32 (Vol. 5)Key chain,alphabet, 46:79 (Vol. 2)fish, 94:78 (Vol. 3)kaleidoscopic, 180:80 (Vol. 5)Kitchen appliance refacing, 136:64 (Vol. 4)Kitchen countertop, 136:68 (Vol. 4)Kitchen remodel, 136:45 (Vol. 4)Kitchen room divider, cabinets, 137:44 (Vol. 4)Kiln, solar, 70:44 (Vol. 2)update, 74:48 (Vol. 2)Knifebread, 152:78 (Vol. 4)handles, 184:92 (Vol. 5)Knife holder, in-drawer, 184:94 (Vol. 5)Knitting center, 88:56 (Vol. 3)Knobs, hold-down, 40:22 (Vol. 2)Laminate press, 164:96 (Vol. 5)Lamp,Arts and Crafts, 161:88 (Vol. 5)base, laminated, 71:44 (Vol. 2)Biedermeier-style, turned, 139:56 (Vol. 4)coat tree, Mission, 88:72 (Vol. 3)Country, 92:62 (Vol. 3)sailboat, 73:48 (Vol. 2)shades, acrylic, 161:20 (Vol. 5)storybook, 135:70 (Vol. 4)table, 56:58 (Vol. 2); 118:56 (Vol. 3)Arts & Crafts, 148:58 (Vol. 4)torchere, 27:58 (Vol. 1)turned, 177:38 (Vol. 5)Lantern, outdoor, 148:66 (Vol. 4)Arts & Crafts, 62:69 (Vol. 2)Lathe,homemade, 16:62 (Vol. 1)chuck, 43:68 (Vol. 2)mini, portable base, 101:56 (Vol. 3)rest, 77:76 (Vol. 3)stand retrofit, 85:42 (Vol. 3)tool holder, 35:80 (Vol. 2); 148:34 (Vol. 4);7

Lathe, continued,176:14 (Vol. 5)tool rest, 25:26 (Vol. 1)Laundry center, 130:46 (Vol. 4)Letter holder, scrollsawn,

Bookcases, continued, wall shelf, 77:50 (Vol. 3) easy, 165:76 (Vol. 5) options, 165:82 (Vol. 5) Federal style, 131:50 (Vol. 4) glass-door, 191:34 (Vol. 5) heirloom .

Related Documents:

Oct 11, 2011 · D-732 Meredith & Meredith, Inc. Architectural Survey File This is the architectural survey file fo

Meredith College only offers 4 or 5 month plans. If you have further questions or are in need of assistance, please contact ACI/Official Payments customer service at 1- 866-964-4020. You may also contact the Meredith College Accounting Office at 919-760-8363 or email us at accounting@meredith.edu

Listed under: Home Automation Projects, LED Projects, Projects 23. Bootload an Arduino with a ZIF Socket Bootloading an Arduino with a ZIF socket allows you to easily program a lot of chips at once without worrying about . 9/6/22, 2:15 PM Advanced View Arduino Projects List - Use Arduino for Projects. Projects Projects Projects. Projects .

Aleut Corporation Arctic Slope Regional Corporation Bering Straits Native Corporation Bristol Bay Native Corporation Calista Corporation Chugach Alaska Corporation Cook Inlet Regional Inc. Doyon, Limited Koniag, Inc. NANA Regional Corporation Sealaska Corporation 13th Regional Corporation Arctic

/ 1 MEREDITH COLLEGE UNDERGRADUATE CATALOGUE 2019-20 VOLUME 43 MEREDITH COLLEGE INTENDS TO adhere to the rules, re

MEREDITH — Altru-sa of Meredith is offering scholarships to nontra-ditional students living or working in Meredith, Center Harbor, Moul-tonborough, New Hamp-ton or Sandwich and 23 years of age and older. Scholarships are intended for individu-als upgrading their job skills (for example but not limited to – LNA programs, recertifica-

/1 MEREDITH COLLEGE UNDERGRADUATE CATALOGUE 2018-19 VOLUME 42 MEREDITH COLLEGE INTENDS TO adhere to the rules, regulations, policies, and related statements included in this document,

projects. These projects can be managed code COBOL projects or native code COBOL projects or can be C# projects or VB.NET projects, etc. Visual COBOL projects can contain only COBOL programs or classes but these programs and classes can interact with the programs or classes contained within projects written in a different language like C#.