PwC Suomen Yritysvastuukatsaus 2017

3y ago
65 Views
2 Downloads
1.28 MB
37 Pages
Last View : 6d ago
Last Download : 6m ago
Upload by : Xander Jaffe
Transcription

Yhdessä tekemällä ykköseksiPwC Suomen yritysvastuukatsaus 2017www.pwc.fi/yritysvastuu

Yhdessä tekemällä ykköseksiPwC Suomen yritysvastuukatsaus 2017Tässä yritysvastuukatsauksessa esittelemme yhteenvedon PwC Suomen eli PricewaterhouseCoopers Oy:n ja konserniin*)kuuluvan PwC Suomen 100-prosenttisesti omistaman PwC Strategy& (Finland) OY:n tilikauden 1.7.2016–30.6.2017 toimenpiteistä ja tuloksista. Lue lisää vastuuasioista verkkosivuiltamme (www.pwc.fi/yritysvastuu).PwC pähkinänkuoressa 3Toimitusjohtajan katsaus 4Yritysvastuujohtajan katsaus 7Strategiamme 9Arvonluonti yritykselle 11Arvonluonti yhteiskunnalle: Verojalanjälkemme 13Vastuullisuus ja sen johtaminen PwC:llä 15Vastuullinen liiketoiminta 18Henkilöstö ja monimuotoisuus 21Yhteiskunnallinen osallistuminen 25Ympäristö vaikutusten hallinta 30Tunnuslukumme ja liitteet 33*) PwC Suomen konserniin kuuluvat ja raportointiin sisältyvät PricewaterhouseCoopers Oy ja PwC Suomen 100-prosenttisesti omistama PwC Strategy& (Finland) OY. Konserniin kuuluu myös liiketoimintaaharjoittamaton PwC Services Oy, jonka toiminta ei ole raportissa mukana. Raportti ei myöskään sisällä osakkuusyhtiötämme PwC Julkistarkastus Oy:tä. Sekä PwC Strategy& (Finland) OY että PwC ServicesOy sulautettiin emoyhtiöön tilikauden jälkeen. Yritysvastuukatsauksemme sisältää GRI G4 -ohjeiston perussisältöä. Löydät G4-indeksimme ja lisää tietoa raportointiperiaatteistamme osoitteesta www.pwc.fi/yritysvastuu.

PwC 17PwC pähkinänkuoressaPwC pähkinänkuoressaToimitusjohtajan katsausPwC Suomi on suomalainen yhtiö, joka kuuluu kansainväliseen PwC-ketjuun. Tuemme asiakkaitammemuutoksessa ja autamme yrityksiä luomaan kestävää kasvua, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti – on asiakas sitten kasvuyhtiö, perheyritys, pörssilistattu tai julkisen sektorin toimija. Tarkoituksenamme on rakentaa yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista asiakkaidemme merkittävimpiä ongelmia.Asiakkaita10 500Yritysvastuujohtajan katsausStrategiammeArvonluonti yrityksellePalveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi yritysjärjestelypalvelut tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut veroneuvonta lakipalvelut riskienhallinnan palvelut yritysvastuupalvelutAsiakkaidemme kokonaistyytyväisyys8,6Arvonluonti yhteiskunnalle:verojalanjälkemmeVastuullisuus ja sen johtaminen PwC:lläVastuullinen liiketoimintaHenkilöstö ja monimuotoisuusYhteiskunnallinen osallistuminenYmpäristövaikutusten hallintaTunnuslukumme ja liitteet3PwCPwCLiikevaihto tilikaudella 2017Liikevaihto tilikaudella 2017Global37,7mrd Asiakkaiden suositteluhalukkuus (NPS)Suomi135,2milj. Toimistoja15820AsiantuntijoitaAsiantuntijoita 30.6.2017236 235994Maita57,9 %Henkilöstö45 %55 %Henkilöstö osallistuikoulutuksiin keskimäärin8,3 työpäivän verran.Työntekijöidemme keski-ikä on 36,1 vuotta.Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.

PwC 17Yhdessä tekemällä ykköseksiToimitusjohtajan katsausPwC pähkinänkuoressaToimitusjohtajan katsausYritysvastuujohtajan katsausStrategiammeArvonluonti yritykselleArvonluonti yhteiskunnalle:verojalanjälkemmeVastuullisuus ja sen johtaminen PwC:lläVastuullinen liiketoimintaHenkilöstö ja monimuotoisuusYhteiskunnallinen osallistuminenYmpäristövaikutusten hallintaTunnuslukumme ja liitteet4Päättynyt tilikausi oli ensimmäinen Yhdessä tekemällä ykköseksi -liiketoimintastrategiamme vuosi.Henkilöstömme osallistui edeltävänä syksynä jakeväänä strategiamme laatimiseen monin tavoin,ja uskon, että se on auttanut meitä fokusoimaantoimintamme haluttuihin painopistealueisiin.Olemme lähteneet toteuttamaan uutta strategiaamme johdonmukaisesti tilikauden aikana. Voitlukea tiivistyksen strategiastamme tästä raportistatai nettisivuiltamme.Konsultointi- ja yritysjärjestelypalveluissakovinta kasvuaTulosten ja asiakaspalautteen perusteella onnistuimme palvelemaan asiakkaitamme hyvin: Meilläoli toinen peräkkäinen vahva kasvun vuosi, ja liikevaihtomme nousi 8,7 %:lla 135,2 miljoonaan euroon (124,4 miljoonaa). Myös kannattavuutemmeparani.Aktiiviset yritysjärjestely-, rahoitus- ja pääomamarkkinat näkyivät kasvaneena kysyntänä useillaosaamisalueillamme. Olemme onnistuneet laajentamaan palvelukykyämme yritys- ja pääomamarkkinajärjestelyjen eri vaiheissa: lisäsimme osaamistamme ja resurssejamme mm. Corporate Finance-palveluissa, yritysjärjestelyihin liittyvässä strategisessa suunnittelussa (mm. Commercial DD), yrityskaupan jälkeisissä integraatioissa, kauppasopimusten neuvottelussa ja laadinnassa sekä oikeudellisten due diligence -tarkastusten tekemisessä.Laajentunut palvelutarjontamme koko yritys-järjestelyprosessin läpivientiin on otettu markkinoilla erinomaisesti vastaan. Olimme mukana suurimmassa osassa Suomen merkittävimmistä yritysjärjestelyistä, minkä lisäksi olimme tukena yhäuseammassa pienemmässä yritysjärjestelyssä ympäri maata.Onnistuimme kehittämään ja kasvattamaanstrategiamme mukaisesti hyvin myös riskienhallintapalveluita ja teknologia- ja digikonsultointiasekä palveluitamme finanssisektorille.Liiketoimintayksiköistämme liikkeenjohdonkonsultointi ja yritysjärjestelypalvelut kasvoivatvoimakkaimmin, 15 %. Kivijalkanamme tunnetuttilintarkastus- ja varmennuspalvelut kasvoivat9 %. Asemamme listayhtiöiden tilintarkastajanavahvistui entisestään, kun saimme asiakkaiksemme mm. Sanoman, Wärtsilän, Outokummun jaEvli Pankin tilintarkastukset. Menestyksemme tilintarkastusmarkkinalla perustuu erityisesti kykyymme toteuttaa nykyaikaista datan analysointiin perustuvaa tilintarkastusta edistyksellistä teknologiaa hyödyntäen. Vero- ja lakipalveluissakasvu jäi odotettua maltillisemmaksi, kahteen prosenttiin.Onnistuimme rekrytoimaan kymmeniä kokeneita kuin myös nuorempia asiantuntijoita riveihimme: henkilöstömäärämme nousi tilikaudellanoin 60 henkilöllä tuhanteen työntekijään, minkälisäksi tarjosimme harjoittelu- eli kisällipaikankauden aikana 121 opiskelijalle.Liikevaihto 135,2 miljoonaa euroa77,9 milj. Tilintarkastus- ja muutvarmennuspalvelut27,2 milj. Veroneuvonta ja lakipalvelut30,1 milj. Liikkeenjohdon konsultointija yritysjärjestelypalvelut

PwC 17PwC pähkinänkuoressaToimitusjohtajan katsausYritysvastuujohtajan katsausStrategiammeArvonluonti yritykselleArvonluonti yhteiskunnalle:Tavoitteena paras asiakaskokemusAsiakastyytyväisyytemme on mittausten perusteella korkealla tasolla. Asiakkaidemme kokemus yhteistyöstämme ja asiakaspalaute on meille äärimmäisen tärkeää. Haluan tässäkin kiittää teitä kaikkia, joilta olemme palautetta saaneet!Paras asiakaskokemus on yksi strategiamme neljästä niin sanotusta mahdollistajasta, joita kehitämme jatkuvasti tuottaaksemme markkinoille oikeanlaisia palveluita ja palvellaksemme asiakkaitammeparhaalla mahdollisella tavalla. Syksyllä 2016 lanseeraamamme digitaalinen työtila, My Business, onesimerkki, miten voimme digitaalisin keinoin palvella asiakkaitamme entistä paremmin.verojalanjälkemmeVastuullisuus ja sen johtaminen PwC:lläVastuullinen liiketoimintaHenkilöstö ja monimuotoisuusYhteiskunnallinen osallistuminenYmpäristövaikutusten hallintaTunnuslukumme ja liitteet5PwC:lle Great Place to Work -sertifikaattiParhaan asiakaskokemuksen pystymme tuottamaan vain, jos työntekijämme kokevat, että PwCon heille paras työpaikka. Työn tekemisen pitääolla hauskaa ja antoisaa. Meille ei riitä, että kaikkion ihan ok. Ylivoimaisen asiakaskokemuksen synnyttäminen lähtee ihmisistä ja siitä fiiliksestä millähe töitä tekevät. Haluamme, että yhteistyöPwC:läisten kanssa saa aikaiseksi positiivisia tunteita ja halun suositella meitä muillekin.Aloitimme tilikaudella mm. BeWell-hankkeen,joka tähtää työntekijöidemme hyvinvoinnin lisäämiseen sekä partnereille suunnatun LeadershipAcademyn johtamisen kehittämiseen. Haastoimmemyös itsemme ja osallistuimme ensimmäistä kertaa Great Place to Work -kilpailuun. Saimme ensimmäisenä suurten yritysten sarjaan osallistuvana yrityksenä Great Place to Work -sertifikaatin.Tulos ei kuitenkaan ole meille se tärkein asia vaanse, että saimme prosessissa paljon hyviä havaintojaja uusia ajatuksia toimintamme kehittämiseen.Puhuimme tilikaudella myös paljon päivitetyistä arvoistamme ja mitä ne meille itse kullekin tarkoittavat: Toimi suoraselkäisesti, Vaikuta, Välitä,Tee yhteistyötä ja Haasta ajattelusi. Jokainen näistä on tärkeä, mutta jos minun pitää valita yksinäistä, on se Välitä – sen osoittaminen niin kollegoille kuin asiakkaille.Tilintarkastusala muutosten edessäTilintarkastus on niin ammattina kuin alana ollutmuutoksessa jo useiden vuosien ajan. Digitalisaatio kiihdyttää muutosta entisestään, mutta myösregulaatio on muuttanut alaa ja sen parissa työskentelyä.Tilintarkastusasiakkaiden digitalisoidessa omaatoimintaansa antaa tämä samalla isot mahdollisuudet digitalisoida myös tilintarkastusta entistäpidemmälle. Kyvykkyytemme käsitellä ja analysoida rajattoman suurta määrää dataa osana tilintarkastusta on jo nyt huippuluokkaa. Suomen suurimpana tilintarkastusyhteisönä olemme hyvissäasemissa ottamassa käyttöön uusinta teknologiaa,joka mahdollistaa digitalisoituvassa maailmassayhä laadukkaamman tilintarkastuksen tekemisen.Regulaatiosta merkittävimpiin muutoksiin kuuluu EU:n tilintarkastusreformin kansallinen täytäntöönpano, joka saatiin valmiiksi Suomessa tilikautemme alussa. Sääntelyn valmistuminen selkeytti aiheen ympärillä käytyä keskustelua jaepävarmuutta. Ensimmäiset ns. pakolliset tilintarkastajakilpailutukset ovat nyt takana, eivätkä neaiheuttaneet merkittäviä muutoksia markkinoilla.Suomessa tilintarkastuksen sääntelyä ollaannyt kehittämässä kansallisten tarpeiden pohjalta.Työ- ja elinkeinoministeriön 27.4.2016 asettamanvirkamiestyöryhmän mietintö on valmistumassaMikko Nieminen

PwC 17PwC pähkinänkuoressaToimitusjohtajan katsausYritysvastuujohtajan katsausStrategiammeArvonluonti yritykselleArvonluonti yhteiskunnalle:verojalanjälkemmeVastuullisuus ja sen johtaminen PwC:lläVastuullinen liiketoimintaHenkilöstö ja monimuotoisuusYhteiskunnallinen osallistuminenYmpäristövaikutusten hallintaTunnuslukumme ja liitteet6”Tarve oikein tuotetuilleasiantuntijapalveluille onvain kasvanut, kun yrityksetovat yhä useampienmuutosvoimien keskellä.”tätä raporttia viimeisteltäessä; työryhmän toimikausi päättyi 30.9.2017. Työryhmän selvitettäviäkysymyksiä olivat muun muassa hallinnon tarkastus tilintarkastuksen osana ja tilintarkastusvelvollisuuden rajat.Kasvua tulevaisuudessakinUsko Suomen talouden vahvistumiseen näkyy niintalousennusteissa kuin eri yritysten vertaiskollegoiden kanssa keskustellessa. Myös PwC:n GlobalCEO Survey 2017 -tutkimuksen mukaan suomalaisjohtajien usko niin oman maan kuin globaalin talouden kasvuun on vahvistunut. Uskomme, ettämyös yrityskauppamarkkinoiden hyvä vire jatkuuvuodenvaihteen jälkeenkin.Samaan aikaan tarve oikein tuotetuille asiantuntijapalveluille on vain kasvanut, kun yrityksetovat yhä useampien muutosvoimien keskellä.Näistä lähtökohdista meillä on hyvä asema jatkaa kasvua: meillä on laaja osaamiskirjo auttaaasiakkaitamme muutoksessa ja kasvussa. Tavoitteenamme on kasvattaa liikevaihtoa noin kymmenisen prosenttia alkaneella tilikaudella ja parantaakannattavuuttamme entisestään. Jatkamme myösrohkeaa rekrytointia: olemme budjetoineet henkilöstömäärämme kasvavan kuluvalla tilikaudellanoin sadalla 1 100 työntekijään, minkä lisäksi tarjoamme harjoittelupaikan 120 kisällille.Jatkamme Yhdessä tekemällä ykköseksi -strategiamme mukaisesti: Jatkamme edelleen vakiintuneiden palveluidemme kuten tilintarkastuksen javero- ja lakineuvonnan kehittämistä. Palveluidenlaajentamisessa panostamme erityisesti yritysjärjestelyihin liittyviin palveluihimme, digi- ja teknologiakonsultointiin, riskienhallintapalveluihin sekätoimialoista finanssialaan. Jatkamme myös toi-menpiteitä ollaksemme Suomen paras työpaikka jatarjotaksemme parhaan asiakaskokemuksen.Vastuullinen toiminta on nivottu osaksi kaikkealiiketoimintaamme. Haluamme tulevaisuudessakintoimia itse vastuullisesti ja olla vastuullinen työnantaja, minkä lisäksi tuemme asiakkaitamme näissä asioissa. Yritysvastuujohtajamme Sirpa Juutisenkatsaus ja tämä raportti kertovat tästä meille tärkeästä työstä.Iso kiitos asiakkaillemme luottamuksesta meitäkohtaan! Kiitos myös teille yhteistyökumppanit,joiden kanssa olemme vaihtaneet arvokkaita ajatuksia ja tehneet merkityksellistä yhteistyötä. Lämmin kiitos kuuluu myös koko henkilöstöllemmeupeasta työstä ja sitoutumisesta yhteiseen tekemiseen, sekä teille kaikille, jotka autoitte kokoamaanvastuullisen vuotemme tärkeimmät asiat yksiinkansiin!Mikko NieminenToimitusjohtaja

PwC 17PwC pähkinänkuoressaToimitusjohtajan katsausKirjanpitolain muutos on signaalivastuullisuuden merkityksestäYritysvastuujohtajan katsausYritysvastuujohtajan katsausStrategiammeArvonluonti yritykselleArvonluonti yhteiskunnalle:verojalanjälkemmeVastuullisuus ja sen johtaminen PwC:lläVastuullinen liiketoimintaHenkilöstö ja monimuotoisuusYhteiskunnallinen osallistuminenYmpäristövaikutusten hallintaTunnuslukumme ja liitteet7Vastuullisuustyömme on jatkunut jo vakiintuneiden toimintalinjojen mukaisesti. Samalla se on siirtynyt yhä enemmän osaksi liiketoiminta-alueidenja -funktioiden päivittäistä työtä, mikä on ollut tavoitteemme. Tässä on tukenut yleinen tietoisuudenkasvu yritysvastuun merkityksestä lisäarvoa luovana tekijänä. Myös asiakkaidemme odotukset meitäkohtaan ovat kasvaneet vastuullisuusasioissa, mikäosaltaan on kirittänyt yritysvastuutyötämme.Merkittäviä yhteiskunnallisia signaaleja vastuullisuuden tärkeydestä ovat olleet muun muassakirjanpitolain muutos suurten, yleisen edun kannalta merkittävien yhtiöiden velvoitteesta raportoida myös muista kuin taloudellisista tiedoistatoimintakertomuksessa tai erillisenä selvityksenä.Myös ilmastonmuutos ja Pariisin ilmastosopimusovat edelleen ajankohtaisia ja yhä enemmän huolta herättäviä aiheita, mikä suuntaa väistämättähuomiota kestävään kehitykseen ja yritysvastuuseen.Selvityksen antaminen muista kuin taloudellisista tiedoista, toisin sanoen vastuullisuusraportointi, on nyt saanut uutta painoarvoa, kun siitä ontullut osa hallituksen raportointia. Tämä ilmenimyös Suomen ainoasta yritysvastuubarometristä2017, jonka julkaisimme elokuun lopulla.Muista kuin taloudellisista tiedoista annettavanselvityksen allekirjoittavat yrityksen toimitusjohtaja ja hallitus. Tilintarkastaja puolestaan tarkistaa,Sirpa Juutinen

PwC 17PwC pähkinänkuoressaToimitusjohtajan katsausYritysvastuujohtajan katsausStrategiammeArvonluonti yritykselleArvonluonti yhteiskunnalle:verojalanjälkemmeVastuullisuus ja sen johtaminen PwC:lläVastuullinen liiketoimintaHenkilöstö ja monimuotoisuusYhteiskunnallinen osallistuminenYmpäristövaikutusten hallintaTunnuslukumme ja liitteet8”Kirjanpitolain muutoksetantavat mahdollisuudenvastuullisuusasioidenpainoarvon nousemiseen.”että selvitys on laadittu säännösten mukaisesti jaettä se on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa.Kirjanpitolain muutokset antavat mahdollisuuden vastuullisuusasioiden painoarvon nousemiseen. Se kuitenkin edellyttää, että lain tarkoittamaselvitys muista kuin taloudellisista tiedoista sisältää samassa mielessä olennaiset ja relevantit vastuullisuusasiat kuin mitä muukin toimintakertomusinformaatio on. Kysymys on tiedoista, jotkatarvitaan kuvan muodostamiseksi yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja asemasta. Tässä kohtaavastuullisuusasioiden merkitys yhtiön lisäarvonluomiseen on mahdollista avata, mikä tekee niistämerkittäviä myös hallituksen näkökulmasta.Olemme PwC:llä valmiita tukemaan asiakkaitamme tämän tärkeän velvoitteen täyttämisessä.Tämän mahdollistamiseksi yritysvastuun ammattilaisemme ovat käyneet tilintarkastajien kanssauseita keskusteluja lain vaatimuksista ja siitä, mitäne käytännön toimina tulevat tarkoittamaan.Pariisin ilmastosopimus on näyttänyt välilläolevan joidenkin valtioiden osalta vastatuulessa.Sen sijaan yllättävän monet yritykset ovat liputtaneet sopimuksen puolesta ilmaisten samalla huolensa sekä maapallon ilmakehän lämpenemisenyleisistä riskeistä että omien liiketoimintamahdollisuuksiensa kapenemisesta.Minultakin on vuoden mittaan kysytty usein,arvelenko Pariisin ilmastosopimuksen ja sen myötämyös ilmastonmuutoksen hillitsemisen jäävän taka-alalle. Olen joka kerta vastannut, että vaikkavaltioiden toimilla on erittäin suuri merkitys, ontoivoa pantavissa myös markkinavoimille ja yritysten ilmastotyölle. Asiakastapaamisissa tämä näke-mykseni on vain vahvistunut.Meillä PwC:n sisällä yhä useampi on kohdannutkuluneella tilikaudella sekä asiakkaiden uudet raportointivaatimukset että ilmastonmuutoksen yrityksille mukanaan tuomat haasteet ja mahdollisuudet. Tässä sekä PwC:n Sustainability & ClimateChange -tiimi että yrityksemme omaa yritysvastuuta varten toimiva Corporate ResponsibilitySteering Group ovat pystyneet tukemaan muuallaorganisaatiossa työskenteleviä työtovereitamme.Olemme kaikki entistä tietoisempia siitä, että asiakkaamme tarvitsevat meiltä voimien ja asiantuntemuksen yhdistämistä saadakseen tarvitsemansaratkaisut. Vastuullisen liiketoiminnan melko pitkähistoria tukee tässä hienolla tavalla.Kiitän lämpimästi kaikkia PwC:llä vastuullisuustyön tekemiseen osallistuneita. Olemme jokulkeneet pitkän matkan, mutta on tietä vieläedessäkin päin. Uskon, että saavutamme pisteen,jossa yritysvastuu on niin sulautunut tekemiseemme, ettemme enää tunnista työmme vastuullisuuselementtejä erillisinä. Maali kuitenkin karkaa, josjäämme polkemaan paikoilleen. Uudellakin tilikaudella on onneksi vielä haasteellisia tavoitteitasaavutettavaksi. Yhdessä tekemällä näissäkinasioissa ykköseksi!Sirpa JuutinenYritysvastuujohtaja

PwC 17Strategiammeomistajayrittäjäpalvelut. Näistä kaikista haemmekasvua.Tämä lisäksi panostamme neljään erikseen nimettyyn alueeseen:PwC pähkinänkuoressaToimitusjohtajan katsausYritysvastuujohtajan katsausStrategiammeArvonluonti yritykselleArvonluonti yhteiskunnalle:verojalanjälkemmeVastuullisuus ja sen johtaminen PwC:lläVastuullinen liiketoimintaStrategian lanseeraustilaisuus elokuussa 2016Henkilöstö ja monimuotoisuusYhteiskunnallinen osallistuminenYmpäristövaikutusten hallintaTunnuslukumme ja liitteet9Lähdimme toteuttamaan tilikauden alussa aiemmin keväällä työstettyjä ja uusittuja strategisia linjauksiamme. Strategiamme tiivistyy teemaan yhdessä tekemällä ykköseksi: tuemme asiakkaitamme muutoksissa ja autamme heitä menestymään jakasvamaan – ja yhdessä asiakkaiden kanssa ja tekemällä tiivistä yhteistyötä myös PwC:n sisällä eriosaajien kesken menestymme itsekin.Kiteytetty strategiatarinamme: Yhdessätekemällä ykköseksiTyöelämä, teknologia ja markkinat ovat jatkuvassamuutoksessa. Digitalisaatio on teollisen aikakauden neljäs iso murros. Yritykset ja yhteisöt joutuvat päivittämään itsensä ja toimintansa uudelleasiakkaiden ja kilpailun vaatimalle tasolle. Samaan aikaan kansainvälistyminen, regulaatiomuutokset ja muut kannattavaan kasvuun liittyväthaasteet kirittävät yrityksiä muokkaamaan toimintaansa.Meillä PwC:llä on osaaminen auttaa asiakkaitamme muutoksen ja kasvun kentällä. SamallaPwC:n Purpose eli tarkoituksemme toteutuu: rakennamme yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaisemme asiakkaidemme merkittävimpiä ongelmia.Toimintamme perustana ovat neljä liiketoiminta-aluettamme: tilintarkastus- ja varmennuspalvelut, liikkeenjohdon konsultointi ja yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta ja lakipalvelut sekä segmenttilähtöinen eri osaamisalueet yhdistävä Yritysjärjestelyt: Tuemme asiakkaitamme yritysjärjestelyissä koko osaamiskirjollamme, entistä aikaisemmassa vaiheessa ja pidempään. Teknologia & digitalisaatio: Autamme asiakkaitamme luomaan uutta digitaalista liiketoimintaa sekä parantamaan omia prosessejaanteknologian avulla. Riskienhallinta: Tarjoamme asiakkaillemmeliiketoiminnan riskeihin liittyvää

*) PwC Suomen konserniin kuuluvat ja raportointiin sisältyvät PricewaterhouseCoopers Oy ja PwC Suomen 100-prosenttisesti omistama PwC Strategy& (Finland) OY. Konserniin kuuluu myös liiketoimintaa harjoittamaton PwC Services Oy, jonka toiminta ei ole raportissa mukana.

Related Documents:

VTT Lauri Kajanoja (lauri.kajanoja@bof.fi) on Suomen Pankin johtokunnan neuvonantaja. Ei ole Suomen vienti niin kuin ennen Lauri Kajanoja V altioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimin-nan julkaisusarjassa marraskuussa 2017 julkais - tu raportti Suomen ulkomaankaupasta sisältää pal

– (Teach yourself). Liitteenä CD-ROM (MP3). Kirjan ISBN 978-1-444-19523-1 (nid.) Complete Finnish is a comprehensive language course that takes you from beginner to intermediate level. Suomen kielen oppikirja alkeis- ja keskitasolle. Leney, Terttu: Finnish. 2005. ISBN 978

PWC Driving Licence In NSW it is compulsory for every person driving a PWC to hold a current PWC driving licence. There are two types of PWC driving licence: 1. PWC driving licence for those aged 16 years and over. 2. Young Adult PWC driving licence for people aged from 12 to less than 16 years. A Young Adult PWC driving licence

On May 12, at approximately 2:30 pm, two personal watercraft (PWC) were operating in Biscayne Bay. The PWC were jumping the wakes of other vessels in the area. PWC #1 jumped the wake of a vessel and . Boating Accidents Statistical Report PWC (private) 128,319 98% PWC (rental) 2,838 2% PWC O WNERSHIP BY R EGISTRATION Private vessels 694 / 77% .

Initial Temp of PWC was(27 ), and Electric Heater exchanges its thermal energy to PWC, a PWC heated up to melting Temp(saving energy as a sensible heat). After that, the heat stored as latent heat, thus the PWC melts and becomes liquids phase. Then the energy saved as sensible heat as a liquids phase PWC. The Temp PWC is registered at a period of

In this document, "PwC" refers to PricewaterhouseCoopers Priv ate Limited (a limited liability com MS 219-September 2011 S&R .indd Designed by: PwC Brand and Communications, India www.pwc.in Contacts Shashank Tripathi Executive Director 91 98196 78900 shashank.tripathi@in.pwc.com Anurag Garg Senior Manager 91 9711701799 anurag.garg@in.pwc .

PwC Myanmar is located at: PricewaterhouseCoopers Myanmar Co., Ltd Room 9A, 9th Floor, Centrepoint Towers, No. 65, Corner of Sule Pagoda Road and Merchant Road, Kyauktada Township, Yangon, Myanmar Jovi Seet Senior Executive Director PwC Myanmar Office: 959 440230 341 jovi.s@mm.pwc.com Jasmine Thazin Aung Director PwC Myanmar Mobile: 959 .

National Institute for Japanese Language and Linguistics (NINJAL 1968) and Ebata (2013) in addition to data recorded in the field2. Section 2 presents an introduction to Owari dialect of Japanese and coalescence. I examine the Owari data in further depth and point out problems forced by synchronic analysis of coalescence. I examine simple and compound nouns as well as adjectival and verbal .