Economie En Bedrijfseconomie (BSc) - VU

3y ago
22 Views
2 Downloads
916.03 KB
337 Pages
Last View : 19d ago
Last Download : 4m ago
Upload by : Ciara Libby
Transcription

Economie en Bedrijfseconomie (BSc)Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Economie en bedrijfseconomie - 20162017Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Economie en bedrijfseconomie - 2016-2017I

De bacheloropleiding heeft tot doel om breed georiënteerde economen op te leiden diei) in staat zijn tot een verantwoorde beroepsuitoefening in een economisch georiënteerd beroepsprofiel, enii) met succes kunnen instromen in nationale en internationale masterprogramma’s Economie, Bedrijfseconomie en/ofBedrijfskunde.Centraal in de opleiding staat het combineren van praktische, op de beroepspraktijk gerichte, en academische kennisen vaardigheden.ProgrammaDe bacheloropleiding Economie en Bedrijfseconomie duurt drie jaar. Elk jaar heeft een studielast van 60 studiepunten(EC) waarbij één EC staat voor 28 uur studeren. Het eerste jaar, de basisopleiding, is voor alle studenten hetzelfde. Inhet tweede jaar specialiseer je je in de richting van Algemene Economie of Bedrijfseconomie. Als je kiest voorBedrijfseconomie bepaal je halverwege het tweede jaar of je je verder gaat specialiseren in Accounting, Finance ofMarketing. Tijdens het tweede jaar verdiep je ongeacht je keuze voor een bepaalde richting ook je methodologischekennis en je ethisch en filosofisch denkkader.De eerste helft van je derde jaar heb je een vrij in te vullen keuzeruimte. Je kunt deze periode gebruiken om eenverdiepende minor aan de faculteit te volgen, al dan niet in combinatie met een stage, een minor te volgen aan eenandere faculteit van de VU of aan een andere universiteit in het binnen- of buitenland. Voor meer informatie overuitwisselingsprogramma’s, zie. De tweede helft van het derde jaar rond je de bacheloropleiding af met een verdereverdieping in je specialisatierichting en het schrijven een scriptie.-Curriculum bachelor Economie en Bedrijfseconomie-Vakkenschema 2016-2017 bachelor Economie en Bedrijfseconomie-Academische jaarkalender 2016-2017-Onderwijs- en Examenreglement 2016-2017 Bacheloropleidingen FEWEB-Regels en Richtlijnen 2016-2017 FEWEB-Overgangsregeling jaar 2 BSc Economie en Bedrijfseconomie 2016 2017-Overgangsregeling bachelorprogramma Economie en Bedrijfseconomie derde jaarAan het begin van elke periode is er op Blackboard voor elk vak een Course Manual beschikbaar. Hierin vind jeuitgebreide informatie over de leerdoelen, de inhoud, de onderwijs- en toetsvorm, de literatuur, en de vereiste enaanbevolen voorkennis van het vak.Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Economie en bedrijfseconomie - 2016-2017II

InhoudsopgaveEerste jaar Economie en Bedrijfseconomie1Tweede jaar Economie en Bedrijfseconomie2Tweede jaar Economie en Bedrijfseconomie - Algemene Economie2Tweede jaar Economie en Bedrijfseconomie - Bedrijfseconomie3Tweede jaar Economie en Bedrijfseconomie - Bedrijfseconomie - Tracks3Tweede jaar Economie en Bedrijfseconomie - Bedrijfseconomie – Track Accounting 3Tweede jaar Economie en Bedrijfseconomie - Bedrijfseconomie - TrackAccounting - Keuze3Tweede jaar Economie en Bedrijfseconomie - Bedrijfseconomie - TrackAccounting - Verplicht3Tweede jaar Economie en bedrijfseconomie - Bedrijfseconomie - Track Finance4Tweede jaar Economie en Bedrijfseconomie - Bedrijfseconomie - TrackFinance - Keuze4Tweede jaar Economie en Bedrijfseconomie - Bedrijfseconomie - TrackFinance - Verplicht4Tweede jaar Economie en bedrijfseconomie - Bedrijfseconomie - Track Marketing4Tweede jaar Economie en Bedrijfseconomie - Bedrijfseconomie - TrackMarketing - Keuze4Tweede jaar Economie en Bedrijfseconomie - Bedrijfseconomie - TrackMarketing - Verplicht5Tweede jaar Economie en bedrijfseconomie - Bedrijfseconomie - VerplichtDerde jaar Economie en BedrijfseconomieDerde jaar Bachelor Economie en Bedrijfseconomie – MinorFaculteitsminoren FEWEB5566Minor Entrepreneurship6Minor Understanding and Influencing Decisions in Business and Society7Minor Accounting, Organizations and Society8Minor Health Care Management9Minor Applied Econometrics: A Big Data Experience for All10Minor Operations Analytics12Minor E-Business and Online Commerce14Minor Sustainability and Innovation15Educatieve minorEducatieve Minor1617Educatieve minor Aardrijkskunde17Educatieve Minor verplicht17Educatieve minor BiologieEducatieve Minor verplichtEducatieve minor EconomieEducatieve Minor verplichtEducatieve minor EngelsEducatieve Minor verplichtEducatieve minor FransEducatieve Minor verplichtVrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Economie en bedrijfseconomie - 2016-20171818181819191919III

Educatieve minor Godsdienst en Levensbeschouwing19Educatieve Minor verplicht20Educatieve minor Klassieke Talen20Educatieve Minor verplicht20Educatieve minor Geschiedenis20Educatieve Minor verplicht20Educatieve minor Maatschappijleer21Educatieve Minor verplicht21Educatieve minor Natuurkunde21Educatieve Minor verplicht21Educatieve minor Nederlands22Educatieve Minor verplicht22Educatieve minor Scheikunde22Educatieve Minor verplicht22Educatieve minor WiskundeEducatieve Minor verplichtUniversiteitsminoren232323Minor Brain and Mind24Minor Sport, Movement and Health24Minor Business Administration24Minor Managing Digital Innovation25Minor Economics26Minor God in Nederland27Minor Islam28Minor Aan de slag met Literatuur28Minor Psychologie en het Brein29Minor Transnational Law and Society30Minor Development Studies30Minor Frontiers of Multicultural Societies31Minor Netwerken in de informatiemaatschappij31Minor Organizational Culture31Minor Political Science32Minor Filosofie32Derde jaar Economie en Bedrijfseconomie - Track32derde jaar Economie en Bedrijfseconomie - Track Accounting32Derde jaar Economie en bedrijfseconomie - Track Economics33Derde jaar Economie en bedrijfseconomie - Track Economics - Keuze33Derde jaar Economie en bedrijfseconomie - Track Economics - Verplicht33Derde jaar Economie en Bedrijfseconomie - Track Finance33Derde jaar Economie en Bedrijfseconomie - Track Marketing34Overgangsregeling voor curriculumwijzigingen34Derde jaar Economie en bedrijfseconomie keuze vakken34Derde jaar Economie en bedrijfseconomie verplichte vakken36Honours programmeFEWEB Honours CoursesVrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Economie en bedrijfseconomie - 2016-20173739IV

Interdepartmental Honours CoursesBachelor Economie en Bedrijfseconomie - Algemene Informatie3939Eindtermen van de opleiding39Intekenen vakken en tentamens40Werkvormen40Toetsing41Verder studeren41Extra cursussen voor toelating tot een van de Masteropleidingen van FEWEB45Vak: Academic Skills (Periode 3)46Vak: Accounting and IT Systems I (Periode 1)47Vak: Accounting and IT Systems II (Periode 2)48Vak: Accounting I (Periode 4)49Vak: Accounting II (Periode 1)50Vak: Accounting Information Systems (Periode 4)52Vak: Accounting Information Systems (Periode 3)54Vak: Advanced Human Resources Management (Periode 3)54Vak: Analyselab (Periode 3)55Vak: Applications in Economic Policy: Policy Analysis, Formulation and Evaluation (Periode 3)56Vak: Applied Quantitative Economics (Periode 3)57Vak: Auditing (Periode 5)57Vak: Bachelorscriptie (Ac. Jaar (september))59Vak: Behavioral Game Theory (Periode 2)59Vak: Behaviour Genetics (UM) (Periode 2)61Vak: Belastingrecht (Periode 3)62Vak: Biologische Psychologie (UM) (Periode 2)62Vak: Boekhouden (Periode 3)63Vak: Brain in Trouble (Periode 2)63Vak: Bubbles and Crashes (Periode 5)65Vak: Business Anthropology (Periode 1)66Vak: Business Cycles and Stabilization Policy (Periode 2)67Vak: Business Game (Periode 3)69Vak: Business Intelligence (Periode 3)70Vak: Business Intelligence and Analytics (Periode 2)70Vak: Business Intelligence and Analytics (Periode 4)72Vak: Business Model Assessment (Periode 2)74Vak: Business Model Innovation (Periode 1)75Vak: Business Professionals (Periode 2)77Vak: Business Project (Periode 3)78Vak: Capita Selecta Political Science (Periode 3)79Vak: Case Lab (Periode 2)80Vak: Case Study: A Modelling Competition (Periode 3)81Vak: Cognitive Neuroscience (Periode 1)81Vak: Cognitive Neuroscience (UM) (Periode 1)83Vak: Comparative Political Research (Periode 2)83Vak: Computational Econometrics (Periode 1)84Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Economie en bedrijfseconomie - 2016-2017V

Vak: Consultancy Industry (Periode 3)85Vak: Consumer Behavior (Periode 4)85Vak: Consumer Behavior (Periode 3)87Vak: Consumer Science for Online Commerce (Periode 1)87Vak: Contemporary Perspectives on HRM Theory (Periode 5)89Vak: Contemporary Perspectives on OB: Leading Change (Periode 4)90Vak: Corporate Finance (Periode 5)92Vak: Corporate Finance (Periode 1)93Vak: Corporate Financial Management (Periode 3)94Vak: Corporate Governance and Accountibility (Periode 2)94Vak: Creative Writing (Periode 2)96Vak: Culture and Citizenship (Periode 2)97Vak: Current Issues in Transnational Law (Periode 3)98Vak: Data Analytics (Periode 2)100Vak: De bijbel als Volksboek (Periode 3)102Vak: De netwerksamenleving (Periode 1)102Vak: De virtuele organisatie (Periode 2)104Vak: Debates in Consulting Research (Periode 5)105Vak: Democratie 2.0 (Periode 2)106Vak: Designing Interventions in Business and Society (Periode 3)108Vak: Development and Globalization (Periode 1)109Vak: Development Economics (Periode 3)110Vak: Development from an Interdisciplinary Viewpoint (Periode 3)110Vak: Development of Macroeconomic Thought (Periode 1)111Vak: Digital Marketing and Metrics (Periode 5)112Vak: E-Business 3.4 (Periode 3)114Vak: E-Business and IT-Industry (Periode 3)114Vak: E-Commerce Supply Chain Management (Periode 2)115Vak: Econometrics I (Periode 1 2)116Vak: Econometrics II (Periode 4 5)117Vak: Econometrics III (Periode 4)118Vak: Economic Assessment of Health Care (Periode 1)119Vak: Economic Challenges (Periode 1)120Vak: Economics and Management of Organizations (Periode 5)121Vak: Economics of the Dutch Health Care System (Periode 2)123Vak: Economie van het onroerend goed (Periode 3)124Vak: Economische en sociale geschiedenis (Periode 3)124Vak: Educatieve Minor Didactiek 1 (Periode 1)125Vak: Educatieve Minor Didactiek 2 (Periode 2 3)127Vak: Educatieve Minor Praktijk 1 (Periode 1)129Vak: Educatieve Minor Praktijk 2 (Periode 2 3)130Vak: Educatieve Minor, Peergroep (Periode 1 2 3)130Vak: Emerging Technologies for E-Business and Online Commerce (Periode 3)131Vak: Empirical Economics (Periode 2)133Vak: Empirical Finance (Periode 2)133Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Economie en bedrijfseconomie - 2016-2017VI

Vak: Empirical Marketing (Periode 2)134Vak: Enterprising Behavior (Periode 2)135Vak: Environment and Development (Periode 1)136Vak: Environmental and Transport Economics (Periode 5)138Vak: Environmental Economics and Management (Periode 3)139Vak: Ethics (Periode 3)140Vak: Ethics of Algorithms (Periode 3)141Vak: Ethiek (Periode 1)143Vak: Ethiek I (Periode 2)143Vak: Filming Entrepreneurship (Periode 2)144Vak: Finance I (Periode 5)145Vak: Finance II (Periode 2)147Vak: Finance, Banking and Insurance (Periode 3)148Vak: Financial Accounting (Periode 4)149Vak: Financial Accounting (Periode 1)150Vak: Financial Management in Health Care Organizations (Periode 2)151Vak: Financial Markets and Institutions (Periode 4)152Vak: Financial Statement Analysis (Periode 3)154Vak: Foundations and Forms of Entrepreneurship (Periode 1)154Vak: Foundations of Business Administration (Periode 1)155Vak: Foundations of Microeconomics (Periode 1)157Vak: Foundations of Strategic Management (Periode 4)158Vak: Geschiedenis van de Islam tot 1800 (Periode 2)160Vak: Global Political Economy (Periode 2)161Vak: Global Religion and Local Diversity (Periode 2)162Vak: Grand Challenges for Sustainability (Periode 1)163Vak: Health Care Management (Periode 3)165Vak: Health Economics (Periode 1)166Vak: Heuristic Optimization Methods (Periode 1)167Vak: Human Capital Across the Life Cycle (Periode 5)169Vak: Human Rights and Migration: Citizenship (Periode 2)170Vak: Human Rights and Migration: Current Issues (Periode 3)171Vak: Human Rights and Migration: The Border (Periode 1)172Vak: Identity and Diversity in Organizations (Periode 2)173Vak: Inclusive Growth and Sustainability (Periode 5)175Vak: Industrial Organization (Periode 4)176Vak: Information Systems in E-Business and Online Commerce (Periode 2)177Vak: Inleiding editiewetenschap 1 (Periode 1)179Vak: Inleiding editiewetenschap 2 (Periode 2)181Vak: Inleiding in de Koran en Soenna (Periode 1)181Vak: Inleiding Inspanningsfysiologie (Periode 1)183Vak: Inleiding Nederlandse religiegeschiedenis (Periode 1)185Vak: Inleiding Psychologie (UM) (Periode 1)186Vak: Intercultural Communication (Periode 1)186Vak: International Economics (Periode 3)187Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Economie en bedrijfseconomie - 2016-2017VII

Vak: International Marketing (Periode 3)188Vak: International Relations and Global Governance (Periode 1)188Vak: International Strategy (Periode 3)189Vak: International Trade and Development Economics (Periode 2)190Vak: Internationale protestantse relaties (Periode 1)191Vak: Internet Governance (Periode 1)192Vak: Internship Minor Applied Econometrics: A Big Data Experience for All (Periode 2 3)193Vak: Internship Minor E-business and Online Commerce (Periode 2 3)195Vak: Internship Minor Entrepreneurship (Periode 2 3)197Vak: Internship Minor Operations Analytics (Periode 2 3)199Vak: Internship Minor Sustainability and Innovation (Periode 2 3)201Vak: Internship Minor Understanding and Influencing Decisions in Business and Society (Periode 2032 3)Vak: Introduction to Digital Innovation (Periode 1)205Vak: Introduction to E-Business and Online Commerce (Periode 1)206Vak: Introduction to Econometrics (Periode 1)207Vak: Introduction to Time Series (Periode 1)208Vak: Investments (Periode 5)209Vak: Investments (Periode 3)211Vak: Islam en Europese cultuur (Periode 1)211Vak: Islamitische ethiek (Periode 3)213Vak: Islamitische theologie/Kalam (Periode 2)214Vak: Joodse religieuze culturen (Periode 2)215Vak: Judgment and Decision Making (Periode 1)216Vak: Knowledge Management (Periode 1)217Vak: Knowledge Management (Periode 5)218Vak: Kopstukken I (Periode 1)220Vak: Kopstukken II (Periode 2 3)221Vak: Law (Periode 4)222Vak: Leadership: Mobilizing People (Periode 1)223Vak: Macroeconomics I (Periode 4)224Vak: Macroeconomics II (Periode 1)226Vak: Macro-economie (Periode 1)227Vak: Management Accounting (Periode 5)228Vak: Management Accounting (Periode 3)229Vak: Management Accounting and Control (Periode 3)230Vak: Management and Organization: Consulting Debates (Periode 1)230Vak: Managing and Improving Quality (Periode 5)231Vak: Managing Negotiations: Getting to Yes (Periode 2)232Vak: Marketing (Periode 1)233Vak: Marketing Engineering (Periode 4)234Vak: Marketing I (Periode 2)235Vak: Marketing II (Periode 2)236Vak: Marketing Research (Periode 3)238Vak: Marketing Sustainable Innovations (Periode 3)238Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Economie en bedrijfseconomie - 2016-2017VIII

Vak: Meesterwerken uit de wereldliteratuur (Periode 1 2)240Vak: Methoden en technieken van algemeen en financieel economisch onderzoek (Periode 1)241Vak: Methoden en technieken van bedrijfseconomisch onderzoek (Periode 1)242Vak: Microeconomics I (Periode 2)242Vak: Microeconomics II (Periode 4)243Vak: Midden- en kleinbedrijf (Periode 3)246Vak: Mind and Machine (Periode 3)246Vak: Monetary Economics (Periode 5)248Vak: Nature versus Nurture (Periode 1)250Vak: Neuro- en Revalidatiepsychologie (Periode 3)251Vak: New Venture Creation (Periode 3)252Vak: New Ways of Working (Periode 2)254Vak: Nieuwe religiositeit: Nederlands protestantisme na de Tweede Wereldoorlog (Periode 2)255Vak: Nudge: Influencing Behavior (Periode 2)256Vak: Ondernemingsrecht (Periode 3)258Vak: Operations Analysis (Periode 1)258Vak: Operations Research I (Periode 1 2)259Vak: Operations Research II (Periode 4 5)260Vak: Organization Perspectives and Dynamics (Periode 3)261Vak: Organization Politics (Periode 2)261Vak: Organizational Behavior and Decision Making (Periode 1)262Vak: Organizational Discourse and Narrative Analysis (Periode 3)263Vak: Organizing Sustainable Innovation (Periode 2)265Vak: Persoonlijk Assistent Leraar (Periode 1 2 3, Periode 4 5 6)266Vak: Philosophy of Mind (Periode 1)267Vak: Probability Theory (Periode 1 2)269Vak: Procurement and Supply Management (Periode 4)270Vak: Programming for Economists (Periode 6)271Vak: Psychophysio and Cogn. Applications (UM) (Periode 3)272Vak: Public Economics (Periode 4)274Vak: Quantitative Research Methods I (Periode 1)275Vak: Quantitative Research Methods II (Periode 1)278Vak: Quantitative Research Methods III - Accounting and Marketing (Periode 4)279Vak: Quantitative Research Methods III - Economics and Finance (Periode 4)280Vak: Radicalization and Conflict (Periode 1)282Vak: Regional and Urban Economics (Periode 2)283Vak: Research Assistantship Honours Course (Ac. Jaar (september))284Vak: Research Paper (Periode 6)286Vak: Revalidatie (Periode 1)288Vak: Schrijvershuisbezoeken (Periode 2)289Vak: Sensomotorische Coordinatie (Periode 2)290Vak: Services Logistics (Periode 3)292Vak: Shared Value Creation (Periode 1)292Vak: Small Business Development (Periode 5)294Vak: Social Media (Periode 1)295Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Economie en bedrijfseconomie - 2016-2017IX

Vak: Sociology of Globalization and Multiculturalism (Periode 1)297Vak: Sportpsychologie (Periode 1)298Vak: State, Power and Conflict (Periode 1)299Vak: Statistics (Periode 4 5)300Vak: Strategic Management and the Strategy Process (Periode 3)301Vak: Strategic management from a practice perspective: A day in the life of a CEO (Periode 5)301Vak: Strategic Management of Technology and Innovation (Periode 1)303Vak: Strategy and Economics (Periode 3)304Vak: Structural Policy (Periode 2)304Vak: Sustainable Supply Chain Management (Periode 2)306Vak: Taaltoets (Periode 1)307Vak: Talent en Talentontwikkeling (Periode 3)308Vak: Tax and Organizations (Periode 3)309Vak: The Developing Brain (Periode 2)310Vak: Thesis (Periode 5 6)311Vak: Toegepaste Inspanningsfysiologie (Periode 2)313Vak: Transnational Law in Theory and Practice (Periode 2)314Vak: Transport and Network Economics (Periode 3)317Vak: Transport, Distribution and Logistics (Periode 3)318Vak: Tutor EBE (Ac. Jaar (september))318Vak: Urban Economics (Periode 3)319Vak: Urban Struggle (Periode 3)320Vak: Value Based Marketing (Periode 5)321Vak: Werkcollege Accounting: Financial Accounting (Periode 3)323Vak: Werkcollege Accounting: Management Accounting (Periode 3)323Vak: Werkcollege Corporate Finance (Periode 3)324Vak: Werkcollege Macro-economie (Periode 3)324Vak: Werkcollege Management en organisatie (Periode 3)324Vak: Werkcollege Marketing (Periode 3)325Vak: Werkcollege Micro-economie (Periode 3)325Vak: Wetenschapsfilosofie (Periode 2 3)326Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Economie en bedrijfseconomie - 2016-2017X

Eerste jaar Economie en BedrijfseconomieHet eerste jaar bestaat uit tweemaal twee perioden van acht weken entweemaal een periode van vier weken. In elke periode van acht weken zijnde eerste zes weken collegeweken, de zevende week is bestemd voorzelfstudie en eventuele hertentamens, de achtste week is detentamenweek. De studielast per periode van acht weken is 12 EC, de tweeperioden van vier weken kennen elk een studielast van totaal 6 EC.Bij aanvang van het eerste jaar krijg je met een aantal andere studenteneen tutor toegewezen. De tutor helpt je je weg te vinden bij hetstuderen aan de universiteit. Gedurende het eerste jaar zul je in hetkader van het tutoraat deelnemen aan een aantal workshops en groeps- enindividuele bijeenkomsten hebben met je tutor. Deelname aan het tutoraatis verplicht. Het Tutoraat moet met een v

Bedrijfskunde. Centraal in de opleiding staat het combineren van praktische, op de beroepspraktijk gerichte, en academische kennis en vaardigheden. Programma De bacheloropleiding Economie en Bedrijfseconomie duurt drie jaar. Elk jaar heeft een studielast van 60 studiepunten (EC) waarbij één EC staat voor 28 uur studeren.

Related Documents:

Studiegids BSc Bedrijfskunde BSc Economie & Bedrijfseconomie BSc Econometrie en Operationele Research BSc International Business Administration . 18] Zie ook vakbeschrijvingen: Home Studiegids Studiegids BSc Economie & Bedrijfseconomie Programma tweede jaar Studiegids BSc Bedrijfskunde BSc Economie & Bedrijfseconomie

Microbiology Laboratory – BSC 242/312 Freshwater Studies – BSC 320 Plant Biology – BSC 360 Invertebrate Zoology – BSC 376 Molecular Biology – BSC 439/539 Integrated Genomics – BSC 442/542 General Entomology – BSC 475/575 Aquatic Insects – BSC 476/576 Stream Ecology – BSC 490/590 Appendi

BSC 1010C* 4 General Biology I with Lab GENC SC 1.0 BSC 1011/L* 3/1 General Biology II / Lab GENA/GENL 1.0 BSC 1020C* 3 Human Systems GENC 1.0 BSC 1085C 4 Anatomy and Physiology I GENC SC 1.0 BSC 1086C 4 Anatomy and Physiology II BSC 1085C GEN

Stage(s) of Study Articulation Programmes Pathway Degree awards FHEQ Award Level Built Environment BSc (Hons) Architectural Technology 6 BSc (Hons) Building Surveying 6 BEng (Hons) Civil Engineering 6 BSc (Hons) Construction Management 6 BSc (Hons) Quantity Surveying 6 BSc (Hons) Real Estate 6 Engineering MEng/BEng (Hons) Automotive Engineering 7

University Course Code(s) N/A at the moment QAA . will allow progression into BSc (Hons) accredited degree programmes listed below. BSc (Hons) – Architectural Technology BSc (Hons) – Building Surveying BSc (Hons) – Construction Management BSc (Hons) – Quantity Surveying . Module Code Module title Core/ Option/ Elective (C/O/E) .

3.BSC(Botany,Genetics,Chemistry) 4. BSC(Bio Technology, Botany, Chemistry) 5. BSC(Botany, Chemistry,Food Science and Quality control) 6. BSC(Nutrition and dietetics, Zoology,Chemistry) 7. BSC(Bio Chemistry, Zoology,

BSC Designer Online - Balanced Scorecard Software Use BSC Designer Online to create a Balanced Scorecard with KPIs, strategy maps, and dashboards. Sign-up with a free plan at BSC Designer Online. No credit card is required. Get start with a template. Use BSC Designer Online to follow the Balanced Scorecard approach using a real template with a

(e.g. Kerala, Goa, Andhra Pradesh, Gujarat) N/a 95% average 90% average 85% average . Description / Offer making : . (with or without Maths), Social Studies, Arts or Science. Students normally take English plus an Indian language and a range of elective subjects. Exeter’s recognition is normally on the basis of a group of 5 or more subjects excluding the Indian language and subjects like .