Microsoft Dynamics AX 2012

2y ago
58 Views
2 Downloads
3.03 MB
357 Pages
Last View : 5d ago
Last Download : 5m ago
Upload by : Noelle Grant
Transcription

Microsoft Dynamics AX 2012 Nowy zmieniony i zastąpiona funkcje dlasystemu Microsoft Dynamics AX 2012 R2Data: January 18, 2013Niniejszy dokument został przetłumaczony komputerowo bez sprawdzeniaprzez człowieka. Dokument ten jest dostarczany w stanie, w jakim sięznajduje, i może zawierać błędy słowotwórcze, składniowe lub gramatyczne.Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości,błędy lub uszkodzenia powstałe w wyniku skorzystania z tego dokumentu lubbłędnego tłumaczenia zawartego w tym dokumencie.Uwaga:Ten przewodnik zawiera informacje dotyczące systemu MicrosoftDynamics AX 2012 i dodatku 2012 Feature Pack dla systemu MicrosoftDynamics AX.Przewodnik również odwołuje się do systemu Microsoft Dynamics AX 2012 R2zmian. Ta zawartość jest wstępne i może zmienić się znacząco przedwydaniem wersji końcowej opisanego tu oprogramowania.Uwaga: niektórych informacji w tym przewodniku ma zastosowanie tylko doinstalacji systemu Microsoft Dynamics AX 2012 R2 i niektóre informacjedotyczą tylko systemu Microsoft Dynamics AX 2012 lub dodatku 2012 FeaturePack dla systemu Microsoft Dynamics AX.Chyba że określono inaczej w tym przewodniku inną zawartość dotyczysystemu Microsoft Dynamics AX 2012, dodatku 2012 Feature Pack dla systemuMicrosoft Dynamics AX i Microsoft Dynamics AX 2012 R2.Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

System Microsoft Dynamics to pakiet zintegrowanych, dostosowywalnych rozwiązań w zakresie zarządzaniabiznesem, który pomaga Tobie i Twoim pracownikom podejmować trafniejsze decyzje biznesowe. MicrosoftDynamics działa jak i znanych oprogramowania firmy Microsoft, automatyzacji i optymalizacji finansowej, relacjez klientami, i łańcucha dostaw przetwarza w sposób, który pomaga osiągnąć firmie sukces.USA a Kanadą bezpłatny 1-888-477-7989Cały świat: 1-701-281-6500www.microsoft.com/DynamicsTen dokument obsługuje wstępnego wydania produktu oprogramowania, który może zmienić się znacząco przed ostatecznym,komercyjnym udostępnieniem. Niniejszy dokument jest przeznaczony tylko do celów informacyjnych i Microsoft nie udziela żadnychgwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w tym dokumencie. Informacje zawarte w tym dokumencie, w tym adresy URL i inneodwołania do witryny sieci Web, to mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Całe ryzyko związane z używaniem lub wynikamiużywania tego dokumentu ponosi użytkownik. Jeśli nie określono inaczej, firmy, organizacje, produkty, nazwy domen, adresye-mail, logo, osoby, miejsca i zdarzenia przedstawione w przykładach są fikcyjne. Żadne skojarzenia z wszelkie podobieństwa dorzeczywistych firm, organizacji, produktu, nazwy domeny, adres e-mail, logo, osoby, miejsca lub zdarzeń jest zamierzone ani nienależy się ich doszukiwać. Obowiązek przestrzegania wszystkich stosownych praw autorskich spoczywa na użytkowniku. Bezograniczania praw objętych prawem autorskim, niniejszego dokumentu lub jego części nie wolno w żadnej formie powielać,przechowywać ani wprowadzać do żadnego systemu umożliwiającego odtworzenie, ani przekazywać za pomocą jakichkolwieknośników (elektronicznych, mechanicznych, fotokopii, nagrania itp.) z wyjątkiem przypadków, w których uzyskano na to pisemnązgodę firmy Microsoft Corporation.Firma Microsoft może mieć patenty lub rozpoczęte postępowania patentowe, znaki towarowe, prawa autorskie lub inne prawazwiązane z własnością intelektualną, które odnoszą się do treści zawartej w niniejszym dokumencie. Otrzymanie tego dokumentunie oznacza udzielenia licencji na te patenty, znaki towarowe, prawa autorskie ani inne prawa związane z własnością intelektualną,z wyjątkiem wyraźnie określonych przypadków zawartych w pisemnych Umowach licencyjnych firmy Microsoft.Copyright 2012 Microsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone.Microsoft, Microsoft Dynamics, logo systemu Microsoft Dynamics, Microsoft BizTalk Server, program Microsoft Excel, Microsoft.NETFramework, program Microsoft Outlook, Microsoft SharePoint Foundation 2010, Microsoft SharePoint Server 2010, Microsoft SQLServer Analysis Services, Microsoft SQL Server Reporting Services, Microsoft Visual Studio i program Microsoft Word są znakamitowarowymi grupy firm Microsoft.Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.2NOWY ZMIENIONY I ZASTĄPIONA FUNKCJE DLA SYSTEMU MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

Spis treściWprowadzenie . 7Abstrakcyjne . 7Struktura dokumentu . 7Informacja zwrotna . 7Więcej informacji . 7Funkcje na poziomie produktu . 8Baza danych zmian: Tabela relacji . 9Zmianie bazy danych: Dziedziczenie tabeli .11Zmianie bazy danych: tabele nieaktywne pozostają .13Commerce usług dla systemu Microsoft Dynamics ERP .14Witryn usług dla systemu Microsoft Dynamics ERP .15Payment Services dla systemu Microsoft Dynamics ERP .16Zmiany w interfejsie użytkownika.17Uaktualnienie .20Usługi i narzędzia integracji aplikacji (AIF).23Moduł Enterprise Portal i centrami roli .28Zabezpieczenia oparte na rolach .33Bezpieczeństwo danych .35Model organizacji .37Moduły analiz .39Kontekst kraju/regionu .43Raportowanie .44Wymiary finansowe .48Budżetowanie i kontrola budżetu .52Wiersze księgi i subledger i dystrybucje .59Podatki.63Książka adresowa .66Produkty .69Pracownicy .72Ramy polityki .75Międzyfirmowe wpis grafiku w projektach (Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack).77Moduł sprzedaży detalicznej (Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack) .80Serwer pomocy .84Microsoft Dynamics AX 2012 — słownik.88Budżet planowania (Microsoft Dynamics AX 2012 R2).90Listy płac (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) .99Dane partycjonowanie (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) . 106E-commerce inwestycji mających na celu omni kanału sprzedaży detalicznej . 1073NOWY ZMIENIONY I ZASTĄPIONA FUNKCJE DLA SYSTEMU MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

Zdeprecjonowanej funkcji . 112Kreator konfiguracji sieci Microsoft Business Solutions obwodowej . 113Raportowanie narzędzia i narzędzia programu Microsoft Dynamics AX modułu Enterprise Portal . 114Nieobsługiwane platformy . 115Obsługa bazy danych Oracle . 118Parametry instalacji . 119Domeny systemu Microsoft Dynamics AX . 120Zabezpieczenia na poziomie rekordu . 121Ramy partii po stronie klienta . 122Klucze zabezpieczeń i pokrewne interfejsów API . 123Duplikowanie funkcja firmy . 124RunBase . 125Dodaj odwołanie do usługi w drzewie obiektów aplikacji MorphX . 126Punkty końcowe narzędzi AIF . 127Adaptera BizTalk dla systemu Microsoft Dynamics AX . 128Automat . 129Członkowie DynamicsAXGeneralLedgerClass . 130Pliki pomocy .chm . 131X zgłoszenie Framework . 132Raporty programu Microsoft Dynamics AX 2009 . 133Drzewo hierarchii aplikacji (AHT). 139Eksplorator kodu . 140Drukowanie z drzewa obiektów aplikacji i Edytor . 141Edytor X . 142Pliki AOD zastępuje repozytorium programu SQL Server . 143Podziel warstwę funkcji na drzewie obiektów aplikacji . 144Serwer zespołu . 145Program Visual SourceSafe . 146Zgłoszenie projektu . 147Workflow X API . 148Integracja Konstruktora raportów programu SQL Server z modeli raportóww systemie Microsoft Dynamics AX . 149Usługi płatności za pomocą Authorize.Net . 150Budżet księgi . 151Wymiary finansowe oraz LedgerTable . 152EPBookkeeperRoleCenter . 153ExchangeRates . 154Tabela przeliczaniu finansowym . 155LedgerPeriod . 156Klucze konfiguracji kraju/regionu . 157Transfer listy sprzedaży do UE (Belgia) . 158Data efektywne rekordów . 159Usuń informacje osobiste (pracownika i wnioskodawcy) . 160Karta zasobów ludzkich w module Enterprise Portal . 161Świadczenia . 162Pracownicy tego typu gniazda produkcyjnego. 163Eksportu Visio za zgłoszenie relacje, lokalizacje i struktury organizacyjnej widoki . 164Telemarketingu . 1654NOWY ZMIENIONY I ZASTĄPIONA FUNKCJE DLA SYSTEMU MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

Integracja TAPI . 166Statystyki zarządu . 167Obsługa dokumentów programu CRM . 168Dziennik transakcji. 169Subskrypcja zamówienia zakupu . 170Zamówienia zbiorcze . 171BOM towaru typu BOM. 172Towary konfigurowalne . 173Grupa wymiarów towaru . 174Edytowanie formularza Wymiary . 175Konstruktor produktów . 176Grupa produktów dla zamówień publicznych . 177Porównaj wniosek o formularza odpowiedzi oferty . 178Oczyszczanie zapotrzebowania zakupu . 179Parametry zapotrzebowania na zakup . 180Zatwierdzenie i limity wydatków . 181Grupy zadań . 182Kreator aktywacji w wielu miejscach . 183Wypełnić narzędzie (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) . 184(BRA) Sprzedaż i Teksty paragonu . 185(BRA) Sprzedaż i rodzaje operacji zakupu. 186(BRA) Włącz NF-e (Federalnej) . 187(BRA) Magazyn zapasów w drodze na typ operacji . 188(BRA) Księguj księgi i tworzenie przekazów w typ operacji . 189(BRA) Kod paliwa . 190(BRA) Włącz funkcje brazylijski . 191(BRA) Rodzaj zakładu . 192(BRA) Generowanie dokumentu fiskalnego kredytu ICMS 1/48 środka trwałegoz zamówień zakupu . 193(BRA) Uzupełniających dokumentów fiskalnych z faktur niezależnych i zamówień zakupu . 194(BRA) Typ dokumentu fiskalnego używany dla otrzymane dokumenty fiskalne . 195(BRA) CNPJ lub CPF sprawdzania poprawności przy użyciu kategorii . 196(BRA) Składniki adresy brazylijski . 197(BRA) Pole numeracji faktury chronologicznym. 198(BRA) Pola CNPJ i programu Internet Explorer z firmy/instytucji . 199(BRA) Kalendarz dni wolnych . 200(BRA) Kody podatków podatków i fiskalnych wartości w wierszach zamówienia . 201(BRA) FiscalDocJour BR i tabele powiązane . 202(BRA) Integracja ksiąg podatkowych . 203(BRA) Zakupów i sprzedaży dokument fiskalny ręcznego wprowadzania(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) . 204(CHN) Nazwa okresu obrachunkowego (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) . 205(CHN) Uzgodnienie konta bankowego (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) . 206(CHN) Format lokalizację dla określonego kraju dla kontaktu, nazwę(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) . 207(CHN) GB/T19581 eksportu danych księgowych standardowego(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) . 208(EEUR) Raporty listy sprzedaży do UE Europejskiego WE (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) . 209(EEUR) Wschodnia raportów Intrastat Europejskich (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) . 2105NOWY ZMIENIONY I ZASTĄPIONA FUNKCJE DLA SYSTEMU MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

(HUN) Importowanie wyciągów z kont bankowych (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) . 211(IND) Na opcję faktury w alokacji opłat dodatkowych (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) . 212(IND) Opłaty dodatkowe obciążenie procent zapasów (Microsoft Dynamics AX 2012 R2). 213(IND) Usuwanie 'przekracza próg limitu"z parametrami podatków bezpośrednich(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) . 214(IND) Podatkowe korekty z tytułu podatków bezpośrednich (TDS/SKT)(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) . 215(IND) Procent zastępuje zwolnione załadować na stanie(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) . 216(IND) Przebieg uprawnienie cło książki (DEPB) (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) . 217(IND) Oczekiwany TDS certyfikatów (formularz 16A) (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) . 218(JPN) Weksel (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) . 219(JPN) Kalendarz płatności (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) . 220(JPN) T-konto (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) . 221(LVA) Raport podatkowy środka trwałego (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) . 222(LVA) Weryfikacja numerów załączników (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) . 223(LVA) Łotewski numerów identyfikacji podatkowej (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) . 224(LVA) Faktury urzędowej numerowania (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) . 225(POL) Polski zabarwienie wykresu wiersze konta (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) . 226(POL) Reguła Polski bezpiecznej wyceny (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) . 227(POL) Daty, dni wolnych (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) . 228(POL) Wydruk przelewów bankowych Polski (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) . 229(RUS) Zestawienia obrotów salda (Microsoft Dynamics AX 2012) . 230(RUS) Umów (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) . 231(RUS) Kursy wymiany importować (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) . 232(RUS) Raport sprawdzania poprawności sprawozdanie finansowe(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) . 233(RUS) Raporty VAT (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) . 234(RUS) Raport obrotów salda zapasów (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) . 235(RUS) Wiersze arkusza produkcji, zgłoszenie produkt uboczny(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) . 236(THA) Zarządzaj zrealizowanych i niezrealizowanych VAT (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) . 237(THA) Funkcji płatności podatku od sprzedaży (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) . 239Dodatek: Opisy funkcji-szerokości produktu . 2406NOWY ZMIENIONY I ZASTĄPIONA FUNKCJE DLA SYSTEMU MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

WprowadzenieNiniejszy dokument zawiera podsumowanie nowych i zmienionych funkcji dla systemu MicrosoftDynamics AX 2012 r., w tym dodatku 2012 Feature Pack dla systemu Microsoft Dynamics AXi Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Udostępnia również ogłoszenia zdeprecjonowanej funkcji dla funkcji,które są planowane do usunięcia w programie Microsoft Dynamics AX 2012 lub przyszłych wersji.Przyjęto, że zapoznawanie się z systemu Microsoft Dynamics AX lub inne oprogramowanie dozarządzania przedsiębiorstwem.AbstrakcyjneMicrosoft Dynamics AX 2012 wprowadza wiele nowych funkcji i technologii, które nie były dostępnew poprzednich wersjach. Ponadto zmiany wprowadzone w programie Microsoft Dynamics AX 2012aktualizacji liczbę istniejących funkcji i technologii znacznie do zwiększenia bezpieczeństwa systemu,wydajności użytkowników i zmniejszyć obciążenie administracyjne. Niniejszy dokument opisujefunkcje nowe i zmienione dla programu Microsoft Dynamics AX 2012. Zawiera także zdeprecjonowanejfunkcji ogłoszeń o zamówieniach na funkcje, które są planowane do usunięcia w programie MicrosoftDynamics AX 2012 lub przyszłych wersji.Struktura dokumentuDokument zawiera następujące sekcje:WprowadzenieWprowadzenie zawiera omówienie dokumentu.Funkcje na poziomie produktuTematy w sekcji funkcje na poziomie produktu opisano zmiany aplikacji, które mają wpływ szerokiew systemie Microsoft Dynamics AX 2012. Te tematy porównać, kontrast i wyjaśnić różnicew zachowaniu w systemie Microsoft Dynamics AX 2009 i Microsoft Dynamics AX 2012.Zdeprecjonowanej funkcjiTematy w sekcji zdeprecjonowanej funkcji zawierają szczegółowe informacje o funkcjach, którezostały usunięte z aplikacji w tej wersji, lub że są planowane do usuwania w późniejszych wersjach.DodatekZałącznik zawiera informacje podsumowujące, w postaci tabelarycznej, dotyczących zmian funkcji,które nie mają wpływu całego produktu.Informacja zwrotnaWyślij komentarze na temat zawartości tego dokumentu do zespołu programu Microsoft Dynamics AXzawartości publikowanie: adocs@microsoft.comWięcej informacjiAby uzyskać więcej informacji na temat programu Microsoft Dynamics AX 2012 zobacz: Bibliotece TechNet dla administratorów systemu Centrum deweloperów AX w witrynie MSDN Bibliotece TechNet użytkowników aplikacjiMożna również użyć Narzędzie WebSearch do wyszukiwania zawartości Microsoft Dynamics AX 2012.7NOWY ZMIENIONY I ZASTĄPIONA FUNKCJE DLA SYSTEMU MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

Funkcje na poziomie produktuFunkcje na poziomie produktu są funkcje, które, mimo że mogą one się koncentrować na obszarzeposzczególnych funkcji, mają ogólny wpływ na program Microsoft Dynamics AX 2012. Funkcja całegoproduktu może być istniejący funkcja, która znacznie zostały zmienione od czasu programu MicrosoftDynamics AX 2009 lub może być nowa funkcja lub zestaw funkcji, który został dodany do istniejącejfunkcji w systemie Microsoft Dynamics AX. W niektórych przypadkach funkcja całego produktuzastępuje istniejący zestaw funkcji.8NOWY ZMIENIONY I ZASTĄPIONA FUNKCJE DLA SYSTEMU MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

Baza danych zmian: Tabela relacjiW programie Microsoft Dynamics AX 2009 r. można zdefiniować relacje tabel za pośrednictwemrozszerzonych typów danych (EDTs). W programie Microsoft Dynamics AX 2012 r. relacje tabel sądefiniowane w obszarze węzła stosunków dla każdej tabeli w drzewie obiektów aplikacji (AOT). Każdarelacja ma właściwości, które można ustawić w oknie dialogowym bszary funkcji wpływWszystkieZainteresowane stronyOsoby podejmujące decyzje techniczneNiezależni dostawcy oprogramowania (ISV) /deweloperówPartnerzyNowe funkcjeNowy format umożliwia sformatowanego metadanych, które mają być przechowywane o każdej relacjitabeli. Metadane można wykorzystać całej aplikacji dla rozszerzonej funkcjonalności. Na przykład: W programie Microsoft Dynamics AX 2012 r. system przechowuje Kardynalność relacjikażdego. Narzędzia, które generują diagramy relacji encji bazy danych w programie Microsoft programu Visio 2010 może odczytywać dane Kardynalność poprawnie rysować na diagramie. Nowa klasa UnitOfWork upraszcza zarządzanie transakcjami dla relacje tabel, które sązdefiniowane w węźle relacji dla tabeli. Klasa UnitOfWork nie może jednak wykorzystaćstosunki, które są zdefiniowane przez EDTs.Uwagi specjalne W programie Microsoft Dynamics AX 2012 r. relacje tabel nie są już mogą być tworzoneprzez EDTs. Relacje starszych tabel niestandardowych, które zostały zdefiniowane przez EDTskontynuować pracę w programie Microsoft Dynamics AX 2012.Porównanie z Dynamics AX 2009Relacje tabel są zdefiniowane w nowy sposób w programie Microsoft Dynamics AX 2012.9NOWY ZMIENIONY I ZASTĄPIONA FUNKCJE DLA SYSTEMU MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

Relacje tabel drzewa obiektów aplikacjiCo można zrobić?MicrosoftDynamics AX 2009MicrosoftDynamics AX 2012Dlaczego to jestważne?Definiowanie relacjitabeli przy użyciu drzewaobiektów aplikacji.Relacje tabel zostałyzdefiniowane tylko zapośrednictwem EDTs.Jest to problem, jeślibyły potrzebne w wielurelacji między tabelamilub jeśli stosunkizaangażowany kluczyzłożonych.Relacje tabel rozszerzonytyp danych sąrozpoznawane, alestosunków są terazdefiniowane w obszarzewęzła stosunków dlapojedynczej tabeli.Relacja metadanychmogą byćprzechowywane, coułatwia inne funkcjesystemu i przyszłegorozwoju.Automatycznie przenieśćrelacje tabel do drzewaobiektów aplikacji.NiedostępnyNarzędzie jestdostarczane do konwersjirelacje tabel starszychz węzłów rozszerzonytyp danych do tabeliwęzłów w drzewieobiektów aplikacji.Taka automatyzacjamoże zaoszczędzić czasdeveloper i zmniejszaprawdopodobieństwowystąpienia błędów.Więcej informacjiAby uzyskać więcej informacji na temat relacje tabel, zobacz Narzędzie migracji stosunków EDTtematu w bibliotece MSDN.10NOWY ZMIENIONY I ZASTĄPIONA FUNKCJE DLA SYSTEMU MICROSOFT DYNAMICS

Microsoft, Microsoft Dynamics, logo systemu Microsoft Dynamics, Microsoft BizTalk Server, program Microsoft Excel, Microsoft.NET Framework, program Microsoft Outlook, Microsoft SharePoint Foundation 2010, Microsoft SharePoint Ser

Related Documents:

Business Ready Enhancement Plan for Microsoft Dynamics Customer FAQ Updated January 2011 The Business Ready Enhancement Plan for Microsoft Dynamics is a maintenance plan available to customers of Microsoft Dynamics AX, Microsoft C5, Microsoft Dynamics CRM, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Microsoft Dynamics POS, and Microsoft Dynamics RMS, and

Microsoft Dynamics 365 for Operations on-premises, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Microsoft Dynamics AX 2012 or prior versions, or Microsoft Dynamics CRM 2016 or prior versions. This guide is not intended to influence the choice of Microsoft Dynamics products and services or provide technical specification.

Microsoft Dynamics 365 for Operations on-premises, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Microsoft Dynamics AX 2012 or prior versions, or Microsoft Dynamics CRM 2016 or prior versions. This guide is not intended to influence the choice of Microsoft Dynamics products and services or provide technical specification.

This guide is designed to improve your understanding of how to license Microsoft Dynamics 365, Business edition. This document does not apply to Dynamics 365, Enterprise edition, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Microsoft Dynamics AX 2012, or Microsoft Dynamics CRM 2016 or any other prior version.

Operations, on-premises, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Microsoft Dynamics AX 2012 or prior versions, or Microsoft Dynamics CRM 2016 or prior versions. This guide also does not apply to the Microsoft Dynamic CRM Online or Microsoft Dynamics AX online services. This guide is not intended to influence the .

Operations on-premises, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL, Microsoft Dynamics AX 2012 or prior versions, or Microsoft Dynamics CRM 2016 or prior versions. This guide also does not apply to the Microsoft Dynamic CRM Online or Microsoft Dynamics AX online services.

1 PLLP stands for Microsoft Dynamics Partner Localization and Translation Licensing Program (PLLP). This program authorizes partners around the globe to localize and/or translate Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics NAV and Microsoft Dynamics SL in countries where licenses to these Microsoft Dynamics ERP products are .

Dynamics GP, Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics 365 for Operations on-premises, Enterprise edition, Microsoft Dynamics SL, or prior versions of Microsoft Dynamics NAV. This guide is not intended to influence the choice of Microsoft Dynamics products and service