Garis Panduan Permohonan

7m ago
22 Views
2 Downloads
1.06 MB
36 Pages
Last View : 1m ago
Last Download : 3m ago
Upload by : Giovanna Wyche
Transcription

GARIS PANDUAN PERMOHONANPROGRAM PENAJAAN PENGAJIAN TERTIARI (TESP 2021)TERTIARY EDUCATION SPONSORSHIP PROGRAMME (TESP)Terbuka kepada pelajar yang sedang mengikuti pengajian secara sepenuh masa peringkatIjazah Pertama dalam bidang tertentu di Institut Pengajian Tinggi (IPT) terpilih di dalamnegara.MAKLUMAT PERMOHONAN Permohonan hendaklah dibuat secara atas talian di Portal MARA melalui pautan:www.mara.gov.my bermula 26 Julai 2021 (Isnin) hingga 09 Ogos 2021 (Isnin).Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat umum dan syarat akademik yang telahditetapkan.Sekiranya pemohon didapati memberi maklumat palsu, MARA berhak pada bila-bilamasa menamatkan atau menarik balik tawaran pinjaman.SYARAT UMUM Warganegara Malaysia.Pemohon serta salah seorang ibu atau bapa bertaraf BumiputeraMemenuhi syarat kelayakan Status Sosio-Ekonomi (SES) keluarga seperti berikut:Pendapatan BercukaiKategori KelayakanPendapatan BulananTahunanYuran & Elaun Sara Hidup RM12,000 dan ke bawah RM150,000 dan ke bawahYuran sahajaRM12,001 - RM20,000RM150,001 – RM250,000 Ibu dan bapa/penjaga serta pelajar tidak disenaraihitam oleh MARA.Tidak pernah menerima pinjaman MARA bagi peringkat pengajian yang sama.Bagi pelajar yang mempunyai masalah kesihatan, pemohon perlu mendapatkanpengesahan daripada doktor bertauliah bahawa pemohon adalah sihat dan bolehmelanjutkan pengajian.Had umur pemohon adalah tidak melebihi 40 tahun semasa permohonan dibuat. SYARAT AKADEMIKPelajar Baharu Mendapat CGPA 3.00 di peringkat Asasi / Matrikulasi / Persediaan / STPM serta setaraf;Telah mendapat tawaran/mendaftar di IPT bermula Januari 2021.Pelajar Sedia Ada Mendapat CGPA 3.00 bagi semester terdahulu; DANMempunyai baki tempoh pengajian tidak kurang dari satu (1) tahun.1

Lain-Lain Syarat Lulus dengan kepujian dalam subjek Bahasa Melayu di peringkat SPM.Kelayakan akademik bagi program Perubatan, Pergigian dan Farmasi mestilah memenuhikriteria yang ditetapkan oleh Badan-Badan Profesional.BIDANG DAN SUB BIDANG TERPILIH2

CARA MEMOHONPermohonan dibuka secara atas talian (online) di http://www.mara.gov.my bermula 26 Julai2021 sehingga 09 Ogos 2021. Calon hendaklah memastikan maklumat lengkap telah diisi.Calon yang disenarai pendek akan dimaklumkan serta perlu mencetak dan menghantardokumen yang berkaitan kepada MARA.Permohonan yang tidak mendapat maklum balas daripada pihak MARA selepas tiga (3) bulandaripada tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak berjaya dan keputusan adalah muktamad.Sebarang pertanyaan mengenai program dan masalah teknikal boleh dibuat dari jam9.00 pagi hingga jam 4.30 petang melalui emel ke alamat seperti berikut:a)b)c)d)e)tespua@mara.gov.my (bagi permohonan di IPTA)tespipts@mara.gov.my (bagi permohonan di IPTS)tespglugmi@mara.gov.my (bagi permohonan di GLU dan GMI)tespunikl@mara.gov.my (bagi permohonan di UniKL)tespkptm@mara.gov.my (bagi permohonan di KUPTM/KPTM)3

SENARAI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI (IPT) TERPILIHA. UNIVERSITI AWAMB. GOVERNMENT LINKED UNIVERSITY (GLU)1.2.3.4.UNIVERSITI TEKNOLOGI PETRONASUNIVERSITI TENAGA NASIONALUNIVERSITI MULTIMEDIAUNIVERSITI KUALA LUMPURC. INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI SWASTA 5.ASIA PACIFIC UNIVERSITY OF TECHNOLOGY & INNOVATIONASIAN INSTITUTE OF MEDICINE, SCIENCE AND TECHNOLOGYBERJAYA UNIVERSITYCITY UNIVERSITYHELP UNIVERSITYINFRASTRUCTURE UNIVERSITY KUALA LUMPURINTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITYINTI INTERNATIONAL UNIVERSITYKDU UNIVERSITY COLLEGEKOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGORLINCOLN UNIVERSITY COLLEGEMAHSA UNIVERSITYMANAGEMENT & SCIENCE UNIVERSITYNILAI UNIVERSITYPERDANA UNIVERSITYSEGI UNIVERSITYSUNWAY UNIVERSITYTATI UNIVERSITY COLLEGETAYLORS UNIVERSITYUCSI UNIVERSITYUNIVERSITI TUNKU ABDUL RAHMANUNIVERSITY OF CYBERJAYACURTIN UNIVERSITY MALAYSIAMONASH UNIVERSITY MALAYSIANEWCASTLE UNIVERSITY MEDICINE MALAYSIASWINBURNE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SARAWAK CAMPUSUNIVERSITY OF NOTTINGHAM MALAYSIA CAMPUSUNIVERSITI TUN ABDUL RAZAKMANIPAL INTERNATIONAL UNIVERSITYASIA METROPOLITAN UNIVERSITYHERRIOT-WATT UNIVERSITY MALAYSIAQUEST INTERNATIONAL UNIVERSITY PERAKTUNKU ABDUL RAHMAN UNIVERSITY COLLEGEWIDAD UNIVERSITY COLLEGELINTON UNIVERSITY COLLEGE4

36.37.38.39.40.41.KPJ HEALTHCARE UNIVERSITY COLLEGEUNIVERSITY COLLEGE BESTARIKUALA LUMPUR METROPOLITAN UNIVERSITY COLLEGEUNIVERSITY COLLEGE OF TECHNOLOGY SARAWAKUNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SULTAN ABDUL HALIM MU'ADZAM SHAHPENANG INTERNATIONAL DENTAL COLLEGENota:1. Senarai program yang ditawarkan mengikut institusi boleh dirujuk di Lampiran 1.2. Pemilihan institusi berasaskan program yang ditawarkan memenuhi syarat bidang yangditetapkan dan mendapat sekurang-kurangnya penilailan terkini 4 SETARA dan ke atas.5

UNIVERSITI AWAM (UA) - 483NOUNIVERSITIPROGRAMBachelor of Electrical EngineeringBachelor of Mechanical EngineeringBachelor of Chemical EngineeringBachelor of Civil EngineeringBachelor of Biomedical EngineeringBachelor of Biomedical ScienceBachelor of Medicine and Bachelor of SurgeryBachelor in Pharmacy (Hons.)Bachelor of Nursing ScienceBachelor of Dental SurgeryBachelor of Science ArchitectureBachelor of Quantity SurveyingBachelor of Real EstateBachelor of LawsBachelor of Economics1Universiti Malaya(UM)552020Bachelor of AccountingBachelor of FinanceBachelor of Computer Science (Artificial Intelligence)Bachelor of Computer Science (Software Engineering)Bachelor of Computer Science (Data Science)Bachelor of Actuarial ScienceBachelor of Science in GeneticsBachelor of Science in Applied ChemistryBachelor of Science in Applied GeologyBachelor of Science in BiochemistryBachelor of Science in Applied MathematicsBachelor of Science in ChemistryBachelor of Science in BiotechnologyBachelor of Science in BioinformaticsBachelor of Science in Biohealth ScienceBachelor of Science in Ecology BiodiversityBachelor of Science in Environmental Management1

Bachelor of Science in GeologyBachelor of Science (Materials Science)Bachelor of Science in MathematicsBachelor of Science in MicrobiologyBachelor of Science in PhysicsBachelor of Science in Science and Technology StudiesBachelor of Science in StatisticsBachelor of Business AdministrationBachelor of Building SurveyingBachelor of Computer Science (Computer System and Network)Bachelor of Computer Science (Information Systems)Bachelor of Information Technology (Multimedia)Bachelor of Usuluddin (Al-Quran And Al-Hadith)Bachelor of Usuluddin (Da'wah And Human Development)Bachelor of Mualamat ManagementBachelor of Shariah (Fiqh And Usul)Bachelor of Shariah (Islamic Astronomy)Bachelor of Shariah (Islamic Political Science)Bachelor of Shariah (Shariah and Economics)Bachelor of Shariah and LawBachelor of Electric and Electronic EngineeringBachelor of Mechanical EngineeringBachelor of Electronic EngineeringBachelor of Science Architecture with HonoursBachelor of Nursing with Honours2UniversitiKebangsaanMalaysia (UKM)551015Degree in Doctor of MedicineBachelor of OptometryBachelor of Biomedical ScienceBachelor of DieteticsBachelor of Physiotherapy with HonoursBachelor of Economic with HonoursBachelor of Computer Science with HonoursBachelor of Software Engineering with Honours (Information System Development)2

Bachelor of Science with Honours (Actuarial Science)Bachelor of Science with Honours (Food Science and Nutrition)Bachelor of Science with Honours (Food Science with Business Management)Bachelor of Science with Honours (Genetics)Bachelor of Law with HonoursDegree in Doctor of DentistryBachelor of Pharmacy with HonoursBachelor of Business Management with HonoursBachelor of Information Technology with HonoursBachelor of Software Engineering with Honours (Multimedia System Development)Bachelor of Civil Engineering with HonoursBachelor of Chemical Engineering with HonoursBachelor of Science with Honours (Marine Science)Bachelor of Science with Honours (Biology)Bachelor of Science with Honours (Mathematics)Bachelor of Science with Honours (Statistics)Bachelor of Science with Honours (Enviromental Science)Bachelor of Science with Honours (Physics)Bachelor of Science with Honours (Chemistry)Bachelor of Science with Honours (Geology)Bachelor of Science with Honours (Nuclear Science)Bachelor of Science with Honours (Materials Science)Bachelor of Science with Honours (Chemical Technology)Bachelor of Science with Honours (Biochemistry)Bachelor of Science with Honours (Microbiology)Bachelor of Science with Honours (Bioinformatics)Bachelor of Science with Honours (Plant Biotechnology)Bachelor of Emergency Medical Science with HonorsBachelor of Nutrition Science with HonoursBachelor of Environmental Health with HonoursBachelor of Forensic Science with HonoursBachelor of Diagnostic Imaging and Radiotherapy with HonoursBachelor of Occupational Therapy with Honours3

Bachelor of Islamic Studies with Honours (Shariah)Bachelor of Islamic Studies with Honours (Arabic Studies and Islamic Civilization)Bachelor of Islamic Studies with Honours (Al-Quran and Al-Sunnah Studies)Bachelor of Engineering (Chemical)Bachelor of Engineering (Aerospace)Doctor of Veterinary MedicineDoctor of MedicineBachelor of Science (Dietetic)Bachelor of Science (Biomedical Sciences)Bachelor of EconomicsBachelor of Food Science and TechnologyBachelor of Science (Food Studies)Bachelor of Agricultural ScienceBachelor of Agriculture (Animal Science)Bachelor of ArchitectureBachelor of Agriculture (Aquaculture)Bachelor of Science (Nutrition and Community Health)3Universiti PutraMalaysia(UPM)551016Bachelor of Science (Environmental and Occupational Health)Bachelor of NursingBachelor of Business AdministrationBachelor of Engineering (Civil)Bachelor of Engineering (Electrical and Electronics)Bachelor of Engineering (Agricultural and Biosystem)Bachelor of Engineering (Mechanical)Bachelor of Engineering (Process and Food)Bachelor of Engineering (Computer System and Communication)Bachelor of Science (Hons.) - Major In BiologyBachelor of Science (Hons.) - Major In PhysicsBachelor of Science (Hons.) - Major In ChemistryBachelor of Science (Hons.) - Major In MathematicsBachelor of Science (Hons.) - Major In BiologyBachelor of Landscape ArchitectureBachelor of Design (Industrial Design)4

Bachelor of Computer Science - Major In Computer SystemBachelor of Computer Science - Major In MultimediaBachelor of Computer Science - Major In Software EngineeringBachelor of Computer Science - Major In Computer NetworkingBachelor of Science (Hons.) BiotechnologyBachelor of Science (Hons.) BiochemistryBachelor of Science (Hons.) MicrobiologyBachelor of Science (Hons.) Molecular BiologyBachelor of Engineering (Electrical-Electronics)Bachelor of Engineering (Oil and Gas)Bachelor of Engineering (Mechanical)Bachelor of OptometryBachelor of Nursing (Hons.)Bachelor of LawBachelor of FinanceBachelor of AccountingBachelor of Actuarial ScienceBachelor of Computer Science (Artificial Intelligence)Bachelor of Pharmacy with HonoursBachelor of Medicine and Bachelor of Surgery4Universiti TeknologiMARA (UiTM)Bachelor of Dental SurgeryBachelor of Science Architecture with HonoursBachelor of Engineering (Hons.) Electronic EngineeringBachelor of Engineering (Hons.) Electrical EngineeringBachelor of Mechanical Engineering (Manufacturing) (Hons.)BEng (Hons.) ChemicalBachelor of Engineering (Hons.) CivilBachelor of Dietetics (Hons.)Bachelor of Environmental Health And Safety (Hons.)Bachelor of Medical Imaging (Hons.)Bachelor of Occupational Therapy (Hons.)Bachelor of Science (Hons.) BiologyBachelor of Science (Hons.) Environmental Technology5

Bachelor of Science (Hons.) PhysicsBachelor of Science (Hons.) Chemistry With ManagementBachelor of Science (Hons.) Materials Science And TechnologyBachelor of Science (Hons.) Food Science And TechnologyBachelor of Science (Hons.) Applied ChemistryBachelor of Science (Hons.) Biomolecule SciencpetronaseBachelor of Science (Hons.) Chemistry (Forensic Analysis)Bachelor of Science (Hons.) Marine TechnologyBachelor of Computer ScienceBachelor of Estate Management (Hons.)Bachelor of Medicine and Bachelor of SurgeryBachelor of Dental SurgeryBachelor of PharmacyBachelor of OptometryBachelor of Engineering (Mechanical-Automotive) (Hons.)Bachelor of Science (Hons) (Marine Science & Technology)Bachelor of LawBachelor of Economics (Hons.)*Bachelor of Quantity Surveying*Bachelor of Computer Science (Hons.)5Universiti IslamAntarabangsaMalaysia (UIAM)551017Bachelor of Engineering (Manufacturing) (Hons.)Bachelor of Engineering (Electronics – Computer and Information) (Hons.)Bachelor of Engineering (Communication) (Hons.)Bachelor of Mathematical Sciences (Hons.)Bachelor of Engineering (Mechatronics) (Hons.)Bachelor of Engineering (Materials) (Hons.)Bachelor of Engineering (Civil) (Hons.)Bachelor of Engineering (Biochemical-Biotechnology) (Hons.)Bachelor of Nursing (Hons.)Bachelor of Human Sciences in PsychologyBachelor of Mathematical Sciences (Hons.)Bachelor of Engineering (Aerospace Engineering) (Hons.)Bachelor of Science (Architectural Studies)6

Bachelor of Science (Islamic Finance) (Hons.)Bachelor of Business Administration (Hons.)Bachelor of Accounting (Hons.)Bachelor of Radiography and Diagnostic Imaging (Hons.)Bachelor of Physiotherapy (Hons.)Bachelor of Dietetics (Hons.)Bachelor of Economics (Hons.)Bachelor of Biotechnology (Hons.)Bachelor of Science (Physics)( Hons.)Bachelor of Science (Applied Chemistry)( Hons.)Bachelor of Science (Hons) (Marine Science & Technology)Bachelor of Biomedical Science (Hons.)Bachelor of Information Technology (Hons.)Bachelor of Landscape Architecture (B.LA)Bachelor of Laws (Shariah) (Hons.)Bachelor of Islamic Revealed Knowledge and Heritage in Fiqh and Usul Al-FiqhBachelor of Islamic Revealed Knowledge and Heritage in Qur’an and Sunnah StudiesBachelor of Biomedical EngineeringBachelor of Electronic EngineeringBachelor of Manufacturing EngineeringBachelor of Mechanical EngineeringBachelor of Chemical EngineeringBachelor of Electric EngineeringBachelor of Material Engineering6Universiti MalaysiaPerlis (UniMAP)551503Bachelor of Civil Engineering with HonoursBachelor of Environmental Engineering With HonoursBachelor of Microelectronic Engineering with HonoursBachelor of Mechatronic Engineering With HonoursBachelor of Polymer Engineering With HonoursBachelor of Computer Engineering With HonoursBachelor of Business (Hons.) (International Business)Bachelor of Chemical Engineering Technology (Hons.) (Food Technology)Bachelor of Civil Engineering Technology (Hons.) (Construction)7

Bachelor of Chemical Engineering Technology (Hons.) (Industrial Chemical Process)Bachelor of Chemical Engineering Technology (Hons.) (Industrial Biotechnology)Bachelor of Electrical Engineering Technology (Hons.) (Industrial Power)Bachelor of Electrical Engineering Technology (Hons.)(Robotic and Automation Technology)Bachelor of Electronic Engineering Technology (Hons.) (Electronic System)Bachelor of Electronic Engineering Technology (Hons.) (Electronic TelecommunicationDesign)Bachelor of Electronic Engineering Technology (Hons.) (Electronic Network Design)Bachelor of Mechanical Engineering Technology (Hons.) (Agriculture System)Bachelor of Mechanical Engineering Technology (Hons.) (Product Development)Bachelor of Mechanical Engineering Technology (Hons.) (Material Processing)Bachelor of Mechanical Engineering Technology (Hons.) (Machining)Bachelor of Electric Engineering (Electronic)Bachelor of Mechanical EngineeringB.Eng (Hons.) Chemical EngineeringB.Eng (Hons.) Manufacturing EngineeringB.Eng (Hons.) Mechatronics EngineeringBachelor of Automotive EngineeringB.Eng (Hons.) Electrical Engineering (Power System)B.Eng (Hons.) Civil EngineeringBachelor of Civil Engineering (Environmental)Bachelor of Computer Science (Software Engineering) with Honours7Universiti MalaysiaPahang (UMP)551321Bachelor of Computer Science (Computer Systems & Networking) with HonoursB.Eng (Hons.) Mechanical Engineering (Automotive)Bachelor of Engineering Technology (Manufacturing) With Hons.Bachelor of Manufacturing Engineering Technology (Pharmaceutical) With Hons.Bachelor of Mechanical Engineering Technology (Petroleum ) With HonoursBachelor of Engineering Technology (Infrastructure Management) With Hons.Bachelor of Engineering Technology (Energy & Environmental) With Hons.Bachelor of Electronics Engineering Technology (Computer System ) With HonoursBachelor of Electrical Engineering Technology (Power & Machine) With HonoursBachelor of Engineering Technology (Electrical) With Hons.Bachelor of Chemical Engineering Technology With Hons.Bachelor Applied Science (Hons.) Material Technology8

Bachelor of Applied Science (Hons.) Industrial BiotechnologyBachelor of Applied Science (Hons.) Data AnalyticsBachelor of Applied Science (Hons) Industrial ChemistryBachelor of Occupational Safety & Health With HonoursBachelor of Engineering with Electrical & ElectronicsBachelor of Engineering with Mechanical & ManufacturingBachelor of Chemical EngineeringBachelor of Engineering with Honours (Civil Engineering)Doctor of MedicineBachelor of Nursing with HonoursBachelor of Science with Honours (Aquatic Resource Science & Management)8Universiti MalaysiaSarawak (UniMAS)551918Bachelor of Computer Science with honours (Multimedia Computing)Bachelor of Quantity Surveying (Hons.)Bachelor of Computer Science with Honours (Computational Science)Bachelor of Computer Science with Honours (Information Systems)Bachelor of Computer Science with Honours (Software Engineering)Bachelor of Computer Science with Honours (Network Computing)Bachelor of Engineering with Honours in Electronics (Telecommunications)Bachelor of Engineering with Honours In Electronics (Computer)Bachelor of AccountancyBachelor of Finance with HonoursBachelor of Science (Decision Science)Bachelor of Science (Economics)Bachelor of Business Administration (Logistics & Transportation)Bachelor of AccountingBachelor of Finance9Universiti UtaraMalaysia (UUM)551201Bachelor of International Business ManagementBachelor of Islamic Finance & BankingBachelor of LawBachelor of Science (Industrial Statistics)Bachelor of Science (Information Technology)Bachelor of Science (Multimedia)Bachelor of Marketing9

Bachelor of Business AdministrationBachelor of Computer ScienceBachelor of Applied Science (Maritime Technology)Bachelor of Science (Biological Sciences)Bachelor of Science (Chemical Sciences)Bachelor of Computer Science (Software Engineering)10Universiti MalaysiaTerengganu (UMT)551772Bachelor of Science (Financial Mathematics)Bachelor of Science (Applied Mathematics)Bachelor of Science (Marine Science)Bachelor of Science (Marine Biology)Bachelor of Science (Marine Geoscience)Bachelor of Science in Agro technology (Aquaculture)Bachelor of Food Science (Food Technology)Bachelor of Mechanical EngineeringBachelor of Chemical EngineeringBachelor of Electrical & Electronics EngineeringBachelor of Civil EngineeringDoctor of MedicineBachelor of Information Technology With Honours (E-Commerce)Bachelor of Science With Honors in Marine ScienceBachelor of Food Science With Honours (Food Technology And Bioprocess)Bachelor of Food Science With Honours (Food Science And Nutrition)11Universiti MalaysiaSabah (UMS)551816Bachelor of Computer EngineeringBachelor of Science With Honors in BiotechnologyBachelor of Science With Honors in Mathematics With EconomicsBachelor of Science With Honors in Environmental ScienceBachelor of Science With Honors in GeologyBachelor of Science With Honors in Physics With ElectronicsBachelor of Science With Honors in AquacultureBachelor of Islamic Finance With HonoursBachelor of Accounting With HonoursBachelor of Economics With Honours in Financial EconomicsBachelor of Business With Honours in International Business10

Bachelor of Computer Science with Honours (Software Engineering)Bachelor of Computer Science With Honours (Network Engineering)12Universiti MalaysiaKelantan (UMK)551651Doctor of Veterinary MedicineBachelor of Applied Science (Food Security) With HonoursBachelor of Business Administration (Islamic Banking and Finance) with HonoursBachelor of Science with Honours (Food Biotechnology)Bachelor of Science with Honours (Actuarial Science and Risk Management)Bachelor of Medicine and Surgery (MBBS)Bachelor of Dental Surgery (BDS)Bachelor of Accounting with HonoursBachelor of Islamic Banking and Finance with Honours13Universiti SainsIslam Malaysia(USIM)552148Bachelor of Computer Science with Honours (Information Security and Assurance)Bachelor of Science with Honours (Applied Physics)Bachelor of Science with Honours (Financial Mathematics)Bachelor of Science with Honours (Industrial Chemical Technology)Bachelor of Science in Architecture with HonoursBachelor of Qiraat Studies with HonoursBachelor of Quranic and Sunnah Studies with HonoursBachelor of Fiqh and Fatwa with HonoursBachelor of Law and Shariah with Honours - (LLB and Shariah) (Hons.)Bachelor of Shariah (Halal Industry) with HonoursBachelor of Electrical EngineeringBachelor of Electronics EngineeringBachelor of Mechatronics EngineeringBachelor of Mechanical EngineeringBachelor of Manufacturing Engineering14Universiti TeknikalMalaysia Melaka(UTEM) 550835Bachelor of Computer Science (Artificial Intelligence)Bachelor of Information Technology (Games Technology)Bachelor of Computer Science (Computer Security)Bachelor of Computer Engineering With HonoursBachelor of Automotive Engineering With HonoursBachelor of Industrial Engineering With HonoursBachelor of Computer Science (Computer Networking) With Honours11

Bachelor of Computer Science (Database Management) With HonoursBachelor of Computer Science (Interactive Media) With HonoursBachelor of Computer Science (Software Development) With HonoursBachelor of Electrical Engineering Technology (Industrial Power) With HonoursBachelor of Electrical Engineering Technology (Industrial Automation And Robotics) WithHonoursBachelor of Electronics Engineering Technology (Telecommunications) With HonoursBachelor of Electronics Engineering Technology (Industrial Electronics) With HonoursBachelor of Computer Engineering Technology (Computer Systems) With HonoursBachelor of Electrical Engineering Technology With HonoursBachelor of Electronics Engineering Technology With HonoursBachelor of Technology In Industrial Electronic Automation With HonoursBachelor of Technology In Electrical Maintenance System With HonoursBachelor of Mechanical Engineering Technology (Automotive Technology) With HonoursBachelor of Mechanical Engineering Technology (Refrigeration And Air Conditioning Systems)With HonoursBachelor of Mechanical Engineering Technology (Maintenance Technology) With HonoursBachelor of Manufacturing Engineering Technology (Process And Technology) With HonoursBachelor of Manufacturing Engineering Technology (Product Design) With HonoursBachelor of Mechanical Engineering Technology With HonoursBachelor of Manufacturing Engineering Technology With HonoursBachelor of Technology In Industrial Machining With HonoursBachelor of Technology In Welding With HonoursBachelor of Technology In Automotive With HonoursBachelor of Technology In Air Conditioning And Refrigeration With HonoursBachelor of Aeronautical Engineering Technology (Aircraft Maintenance)Bachelor of Aeronautical Engineering Technology (Professional Piloting)Bachelor of Electronic Engineering with Honours15Universiti TunHussein OnnMalaysia (UTHM)550766Bachelor of Electrical Engineering Technology ( Electrical Power )Bachelor of Mechanical Engineering Technology ( Automotive )Bachelor of Civil Engineering with HonoursBachelor of Engineering Technology in Rail TransportationBachelor of Science in ArchitectureBachelor of Aeronautical Engineering Technology (Aircraft Manufacturing) with HonoursBachelor of Information Technology.12

Bachelor of Computer Science (Software Engineering) with Honours.Bachelor of Computer Science (Information Security) with Honours.Bachelor of Science ( Industrial Statistic ) with Honours.Bachelor of Science ( Mathematics Technology ) with Honours.Bachelor of Science ( Food Technology ) with Honours.Bachelor of Science ( Applied Physics ) with Honours.Bachelor of Science ( Biodiversity & Conservation ) with Honours.Bachelor of Civil Engineering Technology ( Environment ) with Honours.Bachelor of Civil Engineering Technology ( Building Services ) with Honours.Bachelor of Civil Engineering Technology ( Construction ) with Honours.Bachelor of Chemical Engineering Technology ( Biotechnology ) with Honours.Bachelor of Electronic Engineering Technology ( Industrial Automation ) with Honours.Bachelor of Electrical Engineering Technology ( Electrical Power ) with HonoursBachelor of Electronic Engineering Technology ( Communication and Computer ) withHonours.Bachelor of Mechanical Engineering Technology ( Automotive ) with Honours.Bachelor of Mechanical Engineering Technology ( Manufacturing ) with Honours.Bachelor of Mechanical Engineering Technology ( Plant ) with Honours.Bachelor of Occupational Safety and Health Technology with HonorsDoktor PergigianDoktor PerubatanSarjana Muda Sains Kesihatan (Kepujian) (Bioperubatan)Sarjana Muda Kejururawatan (Kepujian)Sarjana Muda Seni Bina Dalaman (Kepujian)Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) (Statistik Gunaan)16Universiti SainsMalaysia (USM)Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) (Biologi Gunaan) [Bioteknologi/ Agrobiologi/ BiologiAkuatik/ Biologi Persekitaran/ Entomologi Dan Parasitologi]Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) [Pengkomputeran Cerdas/ InfrastrukturKomputeran/ Kejuruteraan Perisian]Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Elektronik)Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Mekatronik)Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Elektrik)Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Aeroangkasa)Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Kimia)13

Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Awam)Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian)Sarjana Muda Sains Kesihatan (Kepujian) (Dietetik)Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Sains Forensik)Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Kimia)Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Fizik)Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Matematik)Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Bangunan (Kepujian)Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) (Fizik Kejuruteraan)Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) (Fizik Perubatan)Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) (Matematik Dan Ekonomi)Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) (Kimia Industri)Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) (Kimia Analisis)Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) (Geofizik)Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) (Fizik Gunaan)Bachelor of Biomedical Engineering with HonoursBachelor of Chemical Engineering with HonoursBachelor of Chemical Engineering (Bioprocess) with HonoursBachelor of Chemical Engineering (Gas) with HonoursBachelor of Petroleum Engineering with HonoursBachelor of Civil Engineering with HonoursBachelor of Computer Science (Software Engineering) with HonoursBachelor of Computer Science (Computer Networks and Security) with Honours17Universiti TeknologiMalaysia (UTM)Bachelor of Electrical Engineering with HonoursBachelor of Engineering (Electronic - Mechatronics)Bachelor of Mechanical Engineering with HonoursBachelor of Mechanical Engineering (Aeronautics) with HonoursBachelor of Mechanical Engineering (Automotive) with HonoursBachelor of Science in Architecture with HonoursBachelor of Quantity Surveying with HonoursBachelor of Accounting with HonoursBachelor of Management (Marketing) with Honours14

Bachelor of Computing (Bioinformatics)Bachelor of Engineering (Chemical)Bachelor of Engineering (Electrical)Bachelor of Computer Science (Software Engineering)Bachelor of Engineering (Chemical – Bioprocess)Bachelor of Computer Science (Data Engineering)Bachelor of Engineering (Chemical – Gas)Bachelor of Computer Science (Computer Network & Security)Bachelor of Engineering (Nuclear)Bachelor of Engineering (Electrical – Mechatronic)Bachelor of Computer Science (Graphics and Multimedia Software)Bachelor of Engineering (Petroleum)Bachelor of Quantity SurveyingBachelor of Science In ConstructionBachelor of Landscape ArchitectureBachelor of Science (Property Management)Bachelor of Science (Geoinformatics)Bachelor of Engineering (Geomatic)Bachelor of Science in ConstructionBachelor of Science (Chemistry)Bachelor of Science (Mathematics)Bachelor of Science (Physics)Bachelor of Science (Biology)Bachelor of Science (Industrial Chemistry)Bachelor of Science (Industrial Mathematics)Bachelor of Science (Industrial Physics)Bachelor of Science (Industrial Biology)Sarjana Muda Doktor Perubatan18UniversitiPertahananNasional Malaysia(UPNM)Sarjana Muda Kejuruteraan AwamSarjana Muda Kejuruteraan MekanikalSarjana Muda Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik (Kuasa)Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik (Komunikasi)Sarjana Muda Sains Komputer (Sistem Cerdas)15

Sarjana Muda Sains Komputer (Keselamatan Sistem Komputer)Ijazah Sarjana Muda Perakaunan dengan KepujianIjazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kewangan Islam) dengan KepujianIjazah Sarjana Muda Undang-Undang dengan Kepujian19Universiti SultanZainal Abidin(UniSZA)Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Keselamatan Rangkaian Komputer) dengan KepujianIjazah Sarjana Muda Perubatan dan PembedahanIjazah Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)Ijazah Sarjana Muda Sains Bioperubatan dengan KepujianIjazah Sarjana Muda Teknologi Makanan Dengan KepujianIjazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Akuatik20UniversitiPendidikan SultanIdris (UPSI)Bachelor of Economics (Finance) With HonoursBachelor of Economics (Islamic Finance) With HonoursBachelor of Accountancy With Honours16

UNIVERSITI AWAM (UA) SALURAN ALTERNATIFNOUNIVERSITYPROGRAMMESains FarmasiSains Gunaan (Biologi Gunaan)Sains (Biologi)Sains (Fizik)Sains Gunaan (Geofizik)Sains Gunaan (Fizik Gunaan)Sains Gunaan (Fizik Perubatan)Sains Gunaan (Fizik Kejuruteraan)Sains Gunaan (Kimia Analisis)Sa

7. international medical university 8. inti international university 9. kdu university college 10. kolej universiti islam antarabangsa selangor 11. lincoln university college 12. mahsa university 13. management & science university 14. nilai university 15. perdana university 16. segi university 17. sunway university 18. tati university college 19.

Related Documents:

bangun ruang prisma segi empat lengkap beserta diagonal bidangnya, sebutkan kedudukan garis apa saja yang terdapat pada bangun ruang tersebut! Sebuah garis memotong salah satu garis sejajar. Maka garis tersebut memotong garis sejajar yang lain. Tunjukkan dengan gambar sifat garis tersebut! Dua buah kardus di tumpuk.

I. TEKNIS ADMINISTRASI A. PENGADILAN AGAMA 1. Penerimaan Perkara a. Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama 1) Petugas Meja I menerima gugatan, permohonan, verzet, permohonan banding, permohonan kasasi, permohonan peninjauan kembali, permohonan eksekusi dan perlawanan pihak ketiga (derden verzet).

1.0 TUJUAN . Garis panduan ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai dasar dan pelaksanaan permohonan Tabung Dana Mobiliti Pelajar Universiti Teknologi MARA. 2.0 LATAR BELAKANG . 2.1 Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan dan Pembangunan ke -215 bertarikh 7 Mei 2019

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN KULIAH BAGI SEMESTER 1 SESI 2020/2021 FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL Tujuan garis panduan ini disediakan adalah untuk edaran dalaman kepada staf akademik . ditetapkan dalam buku Panduan Akademik UTHM, dengan mengisi Borang Pengecualian Kredit Kursus. Manakala, bagi pelajar dari program Ijazah Sarjana

1.0 TUJUAN Garis panduan ini menerangkan cara dan kaedah pengurusan dan keselamatan makmal/bengkel pengajaran, penyelidikan dan perkhidmatan di UPM. 2.0 TANGGUNGJAWAB Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi), Pengarah PPKKP (PGH) dan Ketua PTJ adalah bertanggungjawab memastikan garis panduan ini dipatuhi.

1 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN KEGIATAN PELAJAR 1.0 TUJUAN Garis panduan menerangkan tatacara pengurusan kewangan kegiatan pelajar. 2.0 GLOSARI HEP-UKM Pusat Hal Ehwal Pelajar iSTAR Sistem Integrasi Bakat, Aktiviti & Resume Pelajar UKPEL Unit Kewangan Pelajar, Jabatan Bendahari PTJ Pusat Tanggungjawab – HEP-

Garis panduan ini bertujuan untuk membantu majikan menentukan amaun Potongan Cukai Bulanan (PCB) dengan betul dan tepat selari dengan Kaedah-Kaedah Cukai Pendapatan (Potongan daripada Saraan) 1994 [P.U.(A) 507/1994] (selepas ini dirujuk sebagai “KKCP PDS”) dan undang-undang yang berkuat kuasa pada tarikh garis panduan ini diterbitkan.

III. PERKARA / DOKUMEN UNTUK DIMUATNAIK PADA SISTEM OSC 3.0 PLUS ONLINE, MAJLIS PERBANDARAN SEGAMAT 2 Nota : Borang Permohonan* : PB - PERMOHONAN PELAN BANGUNAN & Jenis Permohonan* : (NEW)-Permohonan Baru Bil Senarai Semak OSC 3.0 Plus Online (samb.) Tandakan ( ) pada dokumen-dokumen PSPyang telah dilengkapkan dan (X) bagi yang tidak berkaitan. .