BKK19 OpenAMP Shared Memory For Large Data

7m ago
20 Views
1 Downloads
1.52 MB
15 Pages
Last View : 8d ago
Last Download : 3m ago
Upload by : Jewel Payne
Transcription

BKK19 OpenAMPShared Memory forLarge DataFollowing slides contain some useful links andresources. Any questions, please emailmarketing-team@linaro.org

Large Data Shared Memory Issues in OpenAMP huge data memory allocation Accessible by both application and coprocessor Zero copy memory address mapping for coprocessor memory synchronization

Huge Data Shared Memory Use Cases Shared memory is statically-definedApplicationProcessorSystem MemApplicationProcessorSHMCoprocessorSystem MemCoprocessorCoprocessorCoprocessor

Huge Data Shared Memory Use Cases Shared memory is from the application processor system em MemSHMCoprocessorSystem MemCoprocessorCoprocessorCoprocessor

Huge Data Shared Memory Use Cases Shared memory is from the application address rocessorCoprocessorCoprocessor

Libmetal Shared Memory AbstractionApplicaitonshmmetal shmem open()shmshmmetal shmem attach()Devicemetal shmem syncLibmetalMemory allocatorDevice driverOS EnvironmentSHMMemory

Libmetal Shared Memory Abstraction metal shm open() – allocate shared memory if it is not allocatedmetal shm attach() – attach shared memory to device, mmap the memory for thedevice driver, allocate locks, etc.metal shm sync for cpu() – stop device shared memory access, and allow CPUaccess.metal shm sync for device() – stop CPU shared memory access, and allow deviceaccess.

Libmetal Shared Memory Abstraction WithRPMsg and Remtoeproc Option RPMsg: Remote Processor Messaging Pass shared memory information to coprocessor Memory sync Remoteproc: Manage coprocessor resources Coprocessor shared memory management Only remoteproc knows about the device address of the shared memoryLow level IPC (notification)

Libmetal Shared Memory With Remoteproc inLinux – DMA bufApplicationShm sizeva,dev addrDMA buf fdCoprocessorDMA buf fdDMA buf fdmetal shm open()dev addr, sizeSync r/Sync w,Ackmetal shm attach()metal shm synclibmetalAllocator(ION )Remoteproc ioctlto import DMA bufLinux KernelDMA bufRPMsgdev addr, sizeSync r/Sync w,Ack

RPMsg for Shared Memory SyncApp ARPMsg SHMEndpoint ARPMsg SHMEndpoint Brpmsg sync(da, len, w req)App Brpmsg sync resp(callback)RPMsg(req w, da, len)callback(req w, da, len)rpmsg sync(ack w, da)RPMsg(ack w, da)

Libmetal Shared Memory With Remoteproc inLinux – IOMMUApplicationshm sizeva,va,sizedev addrCoprocessordev addr, sizeSync r/Sync w,Ackmetal shm open()metal shm attach()metal shm synclibmetalmmap()Remoteproc ioctlto doDma mmapLinux KernelRPMsgdev addr, sizeSync r/Sync w,Ack

Libmetal Shared Memory With Remoteproc inLinux – Remoteproc Static Shared MemoryApplicationshm sizedma buf fd,va,dev addrmetal shm open()Coprocessordev addr, sizedma buf fdSync r/Sync w,Ackmetal shm attach()metal shm synclibmetalRemoteproc ioctlto do DMAallocationDMA bufLinux KernelRPMsgdev addr, sizeSync r/Sync w,Ack

Remoteproc Carveoutsvirtual addressDMA addressLenDevice address

Open Questions Is there a way for a RPMsg device to know about its attached remoteproc device? Remoteproc can verify the shared memory and returns the remote address mapping.Userspace remoteproc and RPMsg?

Thank youJoin Linaro to accelerate deployment of yourArm-based solutions through collaborationcontactus@linaro.org

Linux - DMA buf Application Coprocessor libmetal Allocator (ION ) Remoteproc ioctl to import DMA buf Linux Kernel metal_shm_open() metal_shm_attach() metal_shm_sync DMA buf DMA buf fd DMA buf fd va, dev_addr DMA buf fd dev addr, size Sync_r/Sync_w, Ack RPMsg dev_addr, size Sync_r/Sync_w, Shm size Ack

Related Documents:

Bruksanvisning för bilstereo . Bruksanvisning for bilstereo . Instrukcja obsługi samochodowego odtwarzacza stereo . Operating Instructions for Car Stereo . 610-104 . SV . Bruksanvisning i original

A Common Programming Strategy Global memory resides in device memory (DRAM) Perform computation on device bytiling the input datato take advantage of fast shared memory: Partitiondata intosubsetsthat t into shared memory Handleeach data subset with one thread block: Loading the subset from global memory to shared memory,using

10 tips och tricks för att lyckas med ert sap-projekt 20 SAPSANYTT 2/2015 De flesta projektledare känner säkert till Cobb’s paradox. Martin Cobb verkade som CIO för sekretariatet för Treasury Board of Canada 1995 då han ställde frågan

service i Norge och Finland drivs inom ramen för ett enskilt företag (NRK. 1 och Yleisradio), fin ns det i Sverige tre: Ett för tv (Sveriges Television , SVT ), ett för radio (Sveriges Radio , SR ) och ett för utbildnings program (Sveriges Utbildningsradio, UR, vilket till följd av sin begränsade storlek inte återfinns bland de 25 största

Hotell För hotell anges de tre klasserna A/B, C och D. Det betyder att den "normala" standarden C är acceptabel men att motiven för en högre standard är starka. Ljudklass C motsvarar de tidigare normkraven för hotell, ljudklass A/B motsvarar kraven för moderna hotell med hög standard och ljudklass D kan användas vid

LÄS NOGGRANT FÖLJANDE VILLKOR FÖR APPLE DEVELOPER PROGRAM LICENCE . Apple Developer Program License Agreement Syfte Du vill använda Apple-mjukvara (enligt definitionen nedan) för att utveckla en eller flera Applikationer (enligt definitionen nedan) för Apple-märkta produkter. . Applikationer som utvecklas för iOS-produkter, Apple .

memory. The SMC-R protocol defines a means to exploit the shared memory for communications - transparent to the applications! Shared Memory Communications via RDMA SMC SMC RDMA enabled (RoCE) RNIC Clustered Systems This solution is referred to as SMC-R (Shared Memory Communications over RDMA). SMC-R is an open sockets

Remember, first aid is a practical skill so the more you physically practice these skills and techniques the better. Completing a first aid course is highly recommended to ensure you can have supervision from an expert in first aid who can check your skills. As you go through the programme ensure you are gathering evidence to upload into eDofE. For example, you could upload photos of you .