SYARAT KEMASUKAN KE PROGRAM BACHELOR - UniKL

2y ago
40 Views
6 Downloads
905.92 KB
18 Pages
Last View : 13d ago
Last Download : 6m ago
Upload by : Melina Bettis
Transcription

SYARAT KELAYAKAN MINIMADANSYARAT KEMASUKAN SETARABAGI PROGRAM BACHELORNota:i)Syarat kelayakan ini ada betul pada masa maklumat ini di paparkan.Syarat kemasukan adalah mengikut keperluan MoE dan MQA sertamematuhi syarat minimum berdasarkan Piawaian Badan Profesionalbagi program tersebut.ii)Syarat ini adalah syarat minima kelayakan untuk memohon.Walaubagaimanapun, UniKL berhak membuat pemilihan berdasarkan kriteriayang lebih tinggi.Revised 24 May 2022

SYARAT KEMASUKAN KE PROGRAM BACHELORPROGRAM TEKNOLOGI KEJURUTERAANINSTITUTE : UNIVERSITI KUALA LUMPUR BRITISH MALAYSIAN INSTITUTE (UniKL BMI)NoNama Kursus1.Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Telecommunication2.Bachelor of Electrical Engineering Technology with Honours3.Bachelor of Electronic Engineering Technology with Honours4.Bachelor of Electronic Engineering Technology (Medical Electronics) With Honours5.Bachelor of Electrical Engineering Technology (Sustainable Energy) with HonoursKod KursusB19B20B21B22B25INSTITUTE : UniKL MALAYSIA ITALY DESIGN INSTITUTE (UniKL MIDI)NoNama Kursus1.Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Product Design2.Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Business Management3.Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Manufacturing Systems4.Bachelor of Engineering Technology (Honours) in Railway System5.Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Precision Engineering6.Bachelor of Engineering Technology (Industrial Design) with HonoursKod KursusU14U15U17U21U22U23INSTITUTE : UniKL MALAYSIA FRANCE INSTITUTE (UniKL MFI)NoNama Kursus1.Bachelor of Mechanical Engineering Technology (Industrial Refrigeration and AirConditioning System) with Honours2.Bachelor of Engineering Technology (Automation and Robotics) with Honours3.Bachelor of Mechanical Engineering Technology (Machine Manufacturing) withHonours4.Bachelor of Engineering Technology (Welding and Quality Inspection) withHonours5.Bachelor of Automotive Engineering Technology (Maintenance) with Honours6.Bachelor of Mechatronics Engineering Technology with Honours7.Bachelor of Electromechanical Engineering Technology with Honours8.Bachelor of Engineering Technology (Automated Water and Wastewater Systemand Operation) with Honours9.Bachelor of Engineering Technology (Water Engineering and Energy) with HonoursKod KursusF21F22F23F24F25F26F27F28F29INSTITUTE : UniKL MALAYSIAN INSTITUTE OF AVIATION TECHNOLOGY (UniKL MIAT)NoNama Kursus1.Bachelor of Aircraft Engineering Technology (Hons.) in Mechanical2.Bachelor of Aircraft Engineering Technology (Honours) in AvionicsKod KursusM11M13INSTITUTE : UniKL MALAYSIA INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY (UniKL MIIT)NoNama Kursus1.Bachelor of Computer Engineering Technology (Computer Systems) with Honours2.Bachelor of Computer Engineering Technology (Networking Systems) with HonoursKod KursusA22A232

SYARAT KEMASUKAN KE PROGRAM BACHELORINSTITUTE : UniKL MALAYSIAN INSTITUTE OF CHEMICAL & BIOENGINEERING TECHNOLOGY(UniKL MICET)NoNama KursusKod Kursus1.Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in BiosystemC112.Bachelor of Chemical Engineering Technology (Process) with HonoursC223.Bachelor of Chemical Engineering Technology (Hons.) in EnvironmentC144.Bachelor of Chemical Engineering Technology (Polymer) with HonoursC245.Bachelor of Chemical Engineering Technology (Bioprocess) with HonoursC236.Bachelor of Chemical Engineering Technology (Food) with HonoursC25INSTITUTE : UniKL MALAYSIAN INSTITUTE OF MARINE ENGINEERING TECHNOLOGY (UniKL MIMET)NoNama KursusKod Kursus1.Bachelor of Engineering Technology (Naval Architecture and Shipbuilding) withR15Honours2.Bachelor of Electrical and Electronics Engineering Technology (Marine) withR16Honours3.Bachelor of Marine Engineering Technology with HonoursR174.Bachelor of Engineering Technology (Offshore) with HonoursR18INSTITUTE : UniKL MALAYSIAN INSTITUTE OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY (UniKL MITEC)NoNama Kursus1.Bachelor of Engineering Technology (Hons) in Instrumentation and ControlEngineering2.Bachelor of Engineering Technology (Hons) in Facilities Maintenance Engineering3.Bachelor of Petroleum Engineering Technology (Operation and Safety) withHonours4.Bachelor of Engineering Technology (Quality Engineering) with HonoursINSTITUTE : UniKL MALAYSIA SPANISH INSTITUTE (UniKL MSI)NoNama Kursus1.Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Mechanical (Automotive)2.Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Mechatronics (Automotive)3.Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Manufacturing (Automotive)4.Bachelor of Engineering Technology (Hons) in Mechanical Design5.Bachelor of Engineering Technology (Hons) in Applied ElectronicsKod KursusQ13Q14Q16Q17Kod KursusS11S12S13S14S153

SYARAT KEMASUKAN KE PROGRAM BACHELORKELAYAKANSTPM/Matrikulasi/AsasiA okasionalMalaysia (DVM)/DiplomaKemahiranMalaysia (DKM)SYARAT KEMASUKANLulus STPM/ Matrikulasi/Asasi atau yang setaraf dengan CGPA 2.00 dan mendapatminimum Gred C dalam mata pelajaran Matematik dan SATU (1) mata pelajaranSains yang berkaitanATAULulus A Level dengan minimum gred D di dalam subjek Matematik dan 1 matapelajaran Sains yang berkaitanATAULulus IB dengan sekurang-kurangnya 24 pointsATAULulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan minimum gred Jayyid dan lulusSPM dan mendapat kredit di dalam subjek Matematik dan salah satu subjek SainsATAUDiploma Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan yang diiktiraf atau setaraf, denganCGPA 2.0 minimum;ATAUDiploma dalam bidang Vokasional dan Teknikal / Kemahiran yang berkaitan dandiiktiraf dengan CGPA 2.0 minimumATAULulus Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia(DLKM) / Diploma Vokasional Malaysia (DVM) dengan minimum CGPA 2.5bergantung kepada kelulusan SenateATAULulus DKM/DLKM/DVM dengan minimum CGPA 2.00 DAN mempunyai sekurangkurangnya 2 tahun pengalaman kerja dalam bidang yang berkaitan.IPTS dibenarkan mengambil graduan program DKM, DLKM dan DVM yang telahmendapat akreditasi penuh daripada Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) ataubadan akreditasi lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.Higher NationalDiplomaLulus HND UK (MQF Level 4) dalam bidang berkaitan yang diikhtiraf kerajaanMalaysia dan mengikut kelulusan Senate UniKL.PROGRAM KEJURUTERAANINSTITUTE : UNIVERSITI KUALA LUMPUR BRITISH MALAYSIAN INSTITUTE (UniKL BMI)NoNama Kursus1.Bachelor of Electrical Engineering with HonoursINSTITUTE : UniKL MALAYSIA FRANCE INSTITUTE (UniKL MFI)NoNama Kursus1.Bachelor of Mechanical Engineering with HonoursKod KursusB22Kod KursusF20INSTITUTE : UniKL MALAYSIAN INSTITUTE OF CHEMICAL & BIOENGINEERING TECHNOLOGY(UniKL MICET)NoNama KursusKod Kursus1.Bachelor of Chemical Engineering with HonoursC214

SYARAT KEMASUKAN KE PROGRAM BACHELORINSTITUTE : UniKL MALAYSIA SPANISH INSTITUTE (UniKL MSI)NoNama Kursus1.Bachelor of Mechanical Engineering with HonoursKELAYAKANSTPM/Matrikulasi/AsasiA LevelInternationalBaccalaureateSTAMDiplomaHigher NationalDiplomaKod KursusS20SYARAT KEMASUKANLulus STPM/ Matrikulasi/Asasi atau yang setaraf, dengan minimum CGPA 2.00 dangred C di dalam Matematik dan satu subjek Fizikal Sains (i.e; Kimia, Fizik etc)ATAULulus A Level dengan minimum gred D di dalam subjek Matematik dan 1 matapelajaran Fizikal Sains (Kimia dan Fizik)ATAULulus IB dengan minimum 24 point dan mendapat minimum score 4 di dalamMatematik dan satu subjek Fizikal Sains (i.e; Kimia, Fizik)ATAUMinimum Jayyid dan lulus SPM atau setara dengan minimum gred C di dalamMatematik dan satu matapelajaran Sains Fizikal yang berkaitan (i.e; Kimia, Fiziketc)ATAULulus Diploma (level 4, KKM) di dalam bidang Kejuruteraan/KejuruteraanTeknologi daripada penyedia pendidikan tertinggi yang diikhtiraf oleh KerajaanMalaysia dengan minimum CGPA 2.00ATAULulus HND UK (MQF Level 4) dalam bidang berkaitan yang diikhtiraf kerajaanMalaysia dan mengikut kelulusan Senate UniKL.PROGRAM PENGAJIAN PERNIAGAANINSTITUTE : UniKL MALAYSIA ITALY DESIGN INSTITUTE (UniKL MIDI)NoNama Kursus1.Bachelor of Technology Management (Hons)Kod KursusU20INSTITUTE : UniKL MALAYSIAN INSTITUTE OF AVIATION TECHNOLOGY (UniKL MIAT)NoNama Kursus1.Bachelor of Aviation Management (Hons)Kod KursusM12INSTITUTE : UniKL MALAYSIAN INSTITUTE OF MARINE ENGINEERING TECHNOLOGY (UniKL MIMET)NoNama KursusKod Kursus1.Bachelor of Maritime Operations (Hons)R12INSTITUTE : UniKL BUSINESS SCHOOL (UniKL BIS)NoNama Kursus1.Bachelor of Business Administration (Hons) in Management and Entrepreneurship2.Bachelor of Business Administration in Marketing (Honours)3.Bachelor of Business Administration (Hons) International Business4.Bachelor of Science (Hons) in Analytical EconomicsKod KursusH12H14H15H175

SYARAT KEMASUKAN KE PROGRAM BACHELORINSTITUTE : UniKL MALAYSIAN SPANISH INSTITUTE (UniKL MSI)No.Nama Kursus1.Bachelor of Business Technology (Honours) in Automotive ManagementKELAYAKANSTPM*STAM**KelayakanTambahanKod KursusS21SYARAT KEMASUKANLulus STPM dengan minimum Gred C (NGMP 2.0) dalam mana - mana 2 matapelajaran dan lulus Matematik dan Bahasa Inggeris pada peringkat SPM, ataukelayakan yang setara dengannya;ATAULulus STAM dengan gred minimum Jayyid, dan lulus Matematik dan BahasaInggeris pada peringkat SPM;ATAULulus Matematik dan English di peringkat SPM atau kelayakan yang setara.****Boleh digugurkan sekiranya mana-mana kelayakan lain yang lebih tinggimengandungi mata pelajaran Matematik dan Bahasa Inggeris dengan pencapaianyang setara/lebih tinggi.Pelajar Malaysia yang menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantardalam pengajian terdahulu ATAU sekurang-kurangnya mendapat Band 2 dalamMUET atau setaraf boleh dikecualikan daripada lulus dalam keperluan BahasaInggeris.Mereka yang tidak lulus dalam mata pelajaran Matematik dan/atau BahasaInggeris pada peringkat SPM atau setaraf boleh diterima masuk tetapidikehendaki menghadiri kursus peningkatan khas. Kursus-kursus peningkatankhas ini hendaklah setaraf SPM, bersifat pemulihan. Pelajar mesti lulus kursuspeningkatan Matematik dan Bahasa Inggeris sebagai prasyarat kepada kursusteras berkaitan yang diajar dalam Bahasa Inggeris.Matrikulasi/AsasiA LevelInternationalBaccalaureateDiplomaDiploma LanjutanDiplomaVokasionalMalaysia (DVM)/DiplomaKemahiranMalaysia (DKM)Kelayakan Matrikulasi atau Kursus Asas dengan minimum PNGK 2.00ATAULulus A Level dengan minimum gred D di dalam 2 subjek dan lulus Matematik danEnglish pada peringkat O Level atau kelayakan lain yang setaraATAULulus IB dengan sekurang-kurangnya 24 pointsATAUDiploma (Tahap 4, MQF) dengan sekurang-kurangnya CGPA 2.00ATAUDiploma Lanjutan (Tahap 5, MQF) dengan sekurang-kurangnya CGPA 2.00ATAULulus Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia(DLKM) / Diploma Vokasional Malaysia (DVM) dengan minimum CGPA 2.5bergantung kepada kelulusan SenateATAULulus DKM/DLKM/DVM dengan minimum CGPA 2.00 DAN mempunyai sekurangkurangnya 2 tahun pengalaman kerja dalam bidang yang berkaitan.6

SYARAT KEMASUKAN KE PROGRAM BACHELORIPTS dibenarkan mengambil graduan program DKM, DLKM dan DVM yang telahmendapat akreditasi penuh daripada Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) ataubadan akreditasi lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.ATAUHigher NationalDiplomaLulus HND UK (MQF Level 4) dalam bidang berkaitan yang diikhtiraf kerajaanMalaysia dan mengikut kelulusan Senate UniKL.ATAUINSTITUTE : UniKL MALAYSIA INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY (UniKL MIIT)No.Nama Kursus1.Bachelor of Information Technology (Hons) in Internet of ThingsKELAYAKANMatrikulasi/AsasiSTPMA okasionalMalaysia (DVM)/DiplomaKemahiranMalaysia (DKM)Kod KursusA24SYARAT KEMASUKANLulus Matrikulasi atau Foundation dengan minimum CGPA 2.0 dan kredit di dalamMatematik pada peringkat SPM atau setara dengannya.ATAULulus STPM dengan minimum Grade C (GPA 2.00) di dalam DUA subjek dan kreditMatematik di peringkat SPM atau setara dengannya.ATAULulus A-Level dengan minimum Gred D di dalam DUA subjek dan lulus Matematikdan English di peringkat O Level atau setaraATAULulus IB dengan sekurang-kurangnya 24 pointsATAUSTAM dengan minimum Jayyid dan lulus SPM atau setara dengan minimum Gred C(GPA 2.0) di dalam mana-mana DUA subjek dan kredit di dalam Matematik dperingkat SPM atau setara.Diploma Sains Komputer ATAU Kejuruteraan Perisian ATAU Teknologi MaklumatATAU Sistem Maklumat atau setara dengan minimum CGPA 2.5 dan kredit di dalamMatematik pada peringkat SPM atau setaraATAUMana-mana Diploma Sains dan Teknologi atau Pengajian Perniagaan denganminimum CGPA 2.5 boleh diterima, bergantung kepada proses penilaian dalamanyang ketat dan kredit di dalam Matematik di peringkat SPM atau setara.Calon dengan CGPA bawah 2.5 tetapi atas 2.0 dengan kredit di dalam Matematikdi peringkat SPM atau setara boleh diterima, bergantung kepada proses penialiandalaman yang ketat.ATAULulus Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia(DLKM) / Diploma Vokasional Malaysia (DVM) dengan minimum CGPA 2.5bergantung kepada kelulusan SenateATAULulus DKM/DLKM/DVM dengan minimum CGPA 2.00 DAN mempunyai sekurangkurangnya 2 tahun pengalaman kerja dalam bidang yang berkaitan.7

SYARAT KEMASUKAN KE PROGRAM BACHELORIPTS dibenarkan mengambil graduan program DKM, DLKM dan DVM yang telahmendapat akreditasi penuh daripada Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) ataubadan akreditasi lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.Higher NationalDiplomaNotesATAULulus HND UK (MQF Level 4) di dalam bidang yang berkenaan yang diikhtirafkerajaan Malaysia dan bergantung kepada kelulusan Senate UniKLKeperluan gred Matematik bagi setiap calon SPM boleh dikecualikan jika kelayakancalon mempunyai subjek Matematik dan calon mencapai gred yang setaraatau lebih daripada kredit SPM yang diperlukan.Calon dengan kepujian dalam mata pelajaran berkaitan pengkomputeran padaperingkat SPM atau STPM atau yang setaraf dengannya boleh diberipertimbangan yang utamaINSTITUTE : UniKL MALAYSIAN INSTITUTE OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY (UniKL MITEC)NoNama Kursus1.Bachelor of Industrial Logistics (Honours)INSTITUTE : UniKL MALAYSIA INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY (UniKL MIIT)NoNama Kursus1.Bachelor Of Information Technology (Hons.) In Software Engineering2.Bachelor Of Information Technology (Hons.) In Computer System Security3.Bachelor Of Business Technology (Hons.) In Computer EntrepreneurialManagement4.Bachelor Of Multimedia Technology (Hons.) In Interactive Multimedia Design5.Bachelor Of Multimedia Technology (Hons.) In Computer AnimationINSTITUTE : UniKL ROYAL COLLEGE OF MEDICINE PERAKNoNama Kursus1.Bachelor of Science (Honours) in Pharmaceutical TechnologyKod KursusQ12Kod KursusA13A15A18A16A17Kod KursusD17INSTITUTE : UniKL MALAYSIAN INSTITUTE OF CHEMICAL & BIOENGINEERING TECHNOLOGY(UniKL MICET)NoNama KursusKod Kursus1.Bachelor of Food Safety and Quality TechnologyC28KELAYAKANMatrikulasi/AsasiSTPMA LevelSYARAT KEMASUKANLulus Matrikulasi/Asasi dari IPTA/IPTS/institusi yang dibenarkan menjalankanprogram Asasi dengan CGPA 2.00ATAULulus STPM atau yang setara dengan sekurang-kurangnya gred C (NGMP 2.00) didalam 2 subjekATAULulus A Level dengan mendapat sekurang-kurangnya gred D di dalam 2 subjekATAU8

SYARAT KEMASUKAN KE PROGRAM maVokasionalMalaysia (DVM)/DiplomaKemahiranMalaysia (DKM)Lulus IB dengan sekurang-kurangnya 24 mataATAULulus STAM dengan gred JayyidATAULulus Diploma dalam bidang yang berkaitan dengan CGPA 2.00ATAULulus Diploma Lanjutan dalam bidang yang berkaitan dengan CGPA 2.00ATAULulus Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia(DLKM) / Diploma Vokasional Malaysia (DVM) dengan minimum CGPA 2.5bergantung kepada kelulusan SenateATAULulus DKM/DLKM/DVM dengan minimum CGPA 2.00 DAN mempunyai sekurangkurangnya 2 tahun pengalaman kerja dalam bidang yang berkaitan.IPTS dibenarkan mengambil graduan program DKM, DLKM dan DVM yang telahmendapat akreditasi penuh daripada Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) ataubadan akreditasi lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.Higher NationalDiplomaLain-lainATAULulus HND UK (MQF Level 4) di dalam bidang yang berkenaan yang diikhtirafkerajaan Malaysia dan bergantung kepada kelulusan SenateUniKLATAUKelayakan lain-lain yang setaraf yang di ikhtiraf oleh Kerajaan MalaysiaPROGRAM PERAKAUNANINSTITUTE : UniKL BUSINESS SCHOOL (UniKL BIS)NoNama Kursus1.Bachelor in Accounting (Hons)KELAYAKANKod KursusH13SYARAT KEMASUKANMEMPUNYAI KELAYAKAN MALAYSIAN UNIVERSITY EXAMINATION TEST (MUET) SEKURANGKURANGNYA BAND 2ATAUMEMPUNYAI KELAYAKAN IELTS SEKURANG-KURANGNYA BAND 4.0ATAUMEMPUNYAI KELAYAKAN TOEFL SEKURANG-KURANGNYA SKOR 450 (PBT) ATAU 135 (CBT) ATAU 40(IBT)*Syarat MUET/IELTS/TOEFL adalah dikecualikan kepada pelajar daripada institusi pengajianterdahulu menjalankan pengajian menggunakan medium Bahasa InggerisMatrikulasi/Kelayakan Matrikulasi / Asasi atau setaraf dengan minimum PNGK 2.50 minimumAsasidan kredit Matematik dan lulus Bahasa Inggeris di peringkat SPMATAU9

SYARAT KEMASUKAN KE PROGRAM BACHELORSTPMA okasionalMalaysia (DVM)/DiplomaKemahiranMalaysia (DKM)Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau yang setara dengan minimumGred C (NGMP 2.33) dalam mana-mana 2 mata pelajaran dan kredit dalamMatematik dan lulus Bahasa Inggeris di peringkat SPM;ATAULulus A Level dengan minimum Gred D di dalam 2 subjek dan kredit di dalamsubjek Matematik dan lulus Bahasa Inggeris di peringkat SPMATAULulus IB dengan sekurang-kurangnya 24 mataATAULulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan minimum gred Jayyid dan kreditdalam Matematik dan lulus Bahasa Inggeris di peringkat SPM;ATAUDiploma dalam perakaunan atau bidang berkaitan atau setaraf dengan minimumPNGK 2.50 dan kredit dalam Matematik dan lulus Bahasa Inggeris di peringkat SPM;ATAULulus Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia(DLKM) / Diploma Vokasional Malaysia (DVM) dengan minimum CGPA 2.5bergantung kepada kelulusan SenateATAULulus DKM/DLKM/DVM dengan minimum CGPA 2.00 DAN mempunyai sekurangkurangnya 2 tahun pengalaman kerja dalam bidang yang berkaitan.IPTS dibenarkan mengambil graduan program DKM, DLKM dan DVM yang telahmendapat akreditasi penuh daripada Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) ataubadan akreditasi lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.*Nota :MUET Band 2 diperlukan sebagai syarat untuk bergraduat.Higher NationalDiplomaLulus HND UK (MQF Level 4) di dalam bidang yang berkenaan yang diikhtirafkerajaan Malaysia dan bergantung kepada kelulusan Senate UniKLPROGRAM KEWANGAN ISLAM DAN MUAMALATINSTITUTE : UniKL BUSINESS SCHOOL (UniKL BIS)NoNama Kursus1.Bachelor of Business Administration (Hons) in Islamic FinanceKELAYAKANMatrikulasi/AsasiSTPMKod KursusH11SYARAT KEMASUKANLulus Program Matrikulasi / Asasi/ Persediaan dengan mendapat PNGK 2.00minimum dan lulus Matematik pada peringkat SPM; atau kelayakan yang setaradengannya;ATAULulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan lulus penuh dalam 2 matapelajaran dengan minimum CGPA 2.00 dan lulus Matematik pada peringkat SPM;atau kelayakan yang setara dengannyaATAU10

SYARAT KEMASUKAN KE PROGRAM BACHELORA okasionalMalaysia (DVM)/DiplomaKemahiranMalaysia (DKM)Lulus A Level dengan minimum gred D di dalam 2 subjek dan lulus di dalam subjekMatematik dan Bahaa Inggeris di peringkat O Level atau yang setara dengannyaATAULulus IB dengan sekurang-kurangnya 24 mataATAULulus STAM dengan gred minimum Jayyid, dan lulus Matematik pada peringkatSPM; atau kelayakan yang setara dengannyaATAUDiploma dalam Muamalat Kewangan Islam (MKI) atau bidang berkaitan dengansekurang-kurangnya PNGK 2.50 atau setara;(Bagi calon yang memperoleh PNGK kurang daripada 2.50 tetapi melebihi 2.00boleh diterima masuk tetapi tertakluk kepada proses penilaian dalaman)ATAULain-lain Diploma (Tahap 4 Kerangka Kelayakan Malaysia(KKM)) dengan mencapaiPNGK sekurang-kurangnya 2.50ATAULulus Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia(DLKM) / Diploma Vokasional Malaysia (DVM) dengan minimum CGPA 2.5bergantung kepada kelulusan SenateATAULulus DKM/DLKM/DVM dengan minimum CGPA 2.00 DAN mempunyai sekurangkurangnya 2 tahun pengalaman kerja dalam bidang yang berkaitan.IPTS dibenarkan mengambil graduan program DKM, DLKM dan DVM yang telahmendapat akreditasi penuh daripada Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) ataubadan akreditasi lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.Higher elayakanATAULulus HND UK (MQF Level 4) di dalam bidang yang berkenaan yang diikhtirafkerajaan Malaysia dan bergantung kepada kelulusan SenateUniKLATAUSyarat lulus Matematik pada peringkat SPM bagi calon Matrikulasi/Asasi, STPM,STAM dan Diploma boleh dikecualikan jika kelayakan tersebut mengandungi matapelajaran Matematik dan pencapaiannya setara/ lebih daripada keperluan lulusmata pelajaran tersebut pada peringkat SPM.Pengkhususan Bidang Ekonomi Islam, Kewangan Islam, Pengurusan Islam danPerakaunan Islam tidak menetapkan lulus Bahasa ARAB, PPT hendaklahmenyediakan kursus intensif Bahasa ARAB untuk pelajar.Lulus Australian Grade 12;ATAULulus Ontario Grade 12;ATAUKelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Senat UniversitiKuala Lumpur.11

SYARAT KEMASUKAN KE PROGRAM BACHELORPROGRAM HOSPITALITI DAN PELANCONGANINSTITUTE : UniKL BUSINESS SCHOOL (UniKL BIS)NoNama Kursus1.Bachelor in Tourism Planning and Development (Honours)KELAYAKANSTPMA omaDiplomaVokasionalMalaysia (DVM)/DiplomaKemahiranMalaysia (DKM)Kod KursusH16SYARAT KEMASUKANLulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurangkurangnya NGMP 2.00 dalam sekurang-kurangnya 2 mata pelajaranATAULulus A Level dengan minimum gred D di dalam dua subjek atau yang setaradengannyaATAULulus STAM dengan minimum grade Jayyid atau yang setara dengannyaATAUMatrikulasi/Asasi dengan minimum CGPA 2.00 atau yang setara dengannyaATAULulus IB dengan sekurang-kurangnya 24 mataATAULulus Diploma yang diikhtiraf dengan PNGK minimum 2.00ATAULulus Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia(DLKM) / Diploma Vokasional Malaysia (DVM) dengan minimum CGPA 2.5bergantung kepada kelulusan SenateATAULulus DKM/DLKM/DVM dengan minimum CGPA 2.00 DAN mempunyai sekurangkurangnya 2 tahun pengalaman kerja dalam bidang yang berkaitan.IPTS dibenarkan mengambil graduan program DKM, DLKM dan DVM yang telahmendapat akreditasi penuh daripada Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) ataubadan akreditasi lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.Higher NationalDiplomaATAULulus HND UK (MQF Level 4) di dalam bidang yang berkenaan yang diikhtirafkerajaan Malaysia dan bergantung kepada kelulusan SenateUniKLPROGRAM SAINS PERUBATAN DAN KESIHATANINSTITUTE : INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCE TECHNOLOGY (UniKL MESTECH)NoNama Kursus1.Bachelor of Biomedical Science (Honours)2.Bachelor of Environmental Health (Hons)3.Bachelor of Occupational Safety & Health (Honours)INSTITUTE : UniKL ROYAL COLLEGE OF MEDICINE PERAKNama KursusBachelor of Physiotherapy (Honours)Kod KursusT13T14T15Kod KursusD1912

SYARAT KEMASUKAN KE PROGRAM BACHELORKELAYAKANSYARAT KEMASUKANMEMPUNYAI KELAYAKAN MALAYSIAN UNIVERSITY EXAMINATION TEST (MUET) SEKURANGKURANGNYA BAND 3ATAUMEMPUNYAI KELAYAKAN IELTS SEKURANG-KURANGNYA BAND 5.5ATAUMEMPUNYAI KELAYAKAN TOEFL SEKURANG-KURANGNYA SKOR 550*Syarat MUET/IELTS/TOEFL adalah dikecualikan kepada pelajar daripada institusi pengajianterdahulu menjalankan pengajian menggunakan medium Bahasa InggerisLulus STPM/Matrikulasi/Pre-Universiti dengan minimum GPA 2.33 di dalam DUAmatapelajaran berikut:STPM/ BiologiMatrikulasi/ Fizik/MatematikPre-Uninersiti KimiaATAUProgram A-Level atau kelayakan yang setara dengan minimum Gred D di dalamDUA matapelajaran berikut:A Level Biologi Fizik/Matematik KimiaATAUDiploma yang diikhtiraf dengan minimum CGPA 2.75 dalam bidang yangberkaitan;DiplomaATAUDiploma yang diikhtiraf dengan CGPA kurang daripada 2.75 di dalam bidang yangberkaitan dan minimum 3 tahun (36 bulan) pengalaman bekerja dalam bidangyang berkaitan.DiplomaVokasionalMalaysia (DVM)/DiplomaKemahiranMalaysia (DKM)Lulus Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia(DLKM) / Diploma Vokasional Malaysia (DVM) dengan minimum CGPA 2.5bergantung kepada kelulusan SenateATAULulus DKM/DLKM/DVM dengan minimum CGPA 2.00 DAN mempunyai sekurangkurangnya 2 tahun pengalaman kerja dalam bidang yang berkaitan.IPTS dibenarkan mengambil graduan program DKM, DLKM dan DVM yang telahmendapat akreditasi penuh daripada Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) ataubadan akreditasi lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.Nota :MUET Band 3 diperlukan sebagai syarat untuk bergraduat.NotaKemahiran Bahasa Inggeris untuk Pelajar Luar Negara Calon harus mencapaisekurang - kurangnya IELTS (6.0)/TOEFL (550) secara bertulis atau setarafdengannya.13

SYARAT KEMASUKAN KE PROGRAM BACHELORINSTITUTE : UniKL ROYAL COLLEGE OF MEDICINE PERAK (UniKL RCMP)NoNama Kursus1.Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS)Kod KursusD11a) All applicants shall have attained a minimum of band 4 in the Malaysian University English Test(MUET) or its equivalentb) All applicants, excepts those with a degree qualification in arts or humanities, shall havepassed and attained a minimum of the following at School Certificate level or its equivalent;ExaminationSijil Pelajaran Malaysia(SPM)Requirements5Bs each in Biology, Chemistry, Physics, Mathematics (or AdditionalMathematics) and another subjectGeneral Certificate of5Bs each in Biology, Chemistry, Physics, Mathematics (or AdditionalEducation OrdinaryMathematics) and another subjects(‘O’) levelsMalaysian applicants shall have also attained a credit in Bahasa Malaysia and English at SPM or itsequivalentc) In addition, all applicants except those with a degree qualifications in arts or humanities, shallhave passed and attained a minimum of the following at:i.Hihger School Certificate level or its equivalent:ExaminationRequirementsSijil Tinggi PelajaranGrade B each in Biology, Chemistry and Physics (or Mathematics)Malaysia (STPM)General Certificate ofEducation Advanced (A)Grade B each in Biology, Chemistry and Physics (or Mathematics)LevelMatriculation orFoundation in Scienceor Pre Medical courseMonash UniversityFounadtion PreUniversity Program(MUFY)OrUniversity of NewSouth Wales (UNSW)FoundationCGPA 3.0 (out of 4) in 3 subjects i.e Biology, Chemistry, Physics orMathematicsANDprovided that the course is not less than 1 year in the same accreditedinstituitionANDthe minimum entry qualification is 5Bs each in Biology, Chemistry, Physics,Mathematics (or Additional Mathemathics) and another subject at SchoolCertificate level or its equivalentAggregate or average of 80% or the equivalent of B in any 3 subjects i.eBiology, Chemistry, Physics or Mathematics14

SYARAT KEMASUKAN KE PROGRAM BACHELOROrWestern AustraliaCurriculum CouncilOrHSC Sydney AustraliaOrTrinity CollegeFoundation StudiesOrAustralian UniversitiesFoundationProgrammesOrSouth AustralianMatriculation (SAM)OrVictorian Certificate ofEducation, AustralianYear 12National Certificate ofEducationalAchievement (NCEA)Lecel 3Or New ZealandBursaryCanadian PreUniversity (CPU)Or CanadianInternationalMatriculation Program(CIMP/Canadian Grade12/13)Indian Pre UniversityAmerican High Schoolwith AdvancedPlacement (AP)80% each in Biology, Chemistry, Physics and MathematicsAverage of 80%And80% each in Biology, Chemistry, Physics (or Matthematics)70% each in Biology, Chemistry, Physics and MathematicsGrade 4 each in Biology, Chemistry, Physics and Mathematics30 points with a minimum of 2 science subjects at Higher Level (HL) and 1 atStandard LevelANDAttained a minimum score of 4 each in Biology, Chmeistry, Physics andMathematicsInternationalBaccalaureate (IB)15

SYARAT KEMASUKAN KE PROGRAM BACHELOROrii)Diploma LevelExaminationDiploma in Health Scice(provided the course isnot less than 2 years inthe same institutionand accreditedAndThe minimum entryqualification is 5 Bseach in Biology,Chemistry, Physics,Mathematics (orAdditionalMathematics) andanother subject atSchool Certificate levelor its equivalentDegree in MedicalSciencesDegree in the Arts orHumanitiesDegree in the Arts orHumanitiesRequirementCGPA 3.5 (score out of 4)CGPA 3.3 (score out of 4)5 years undergraduate medical programmeCGPA 3.5 (score out of 4)5 year undergraduate medical programmeCGPA 3.75 (score out of 4)4 year undergraduate medical programmed) Applicants may be required to pass an aptitude test and/or an interview and/or a universityentrance examiniatione) There shall be no exemption from any year of a 4 year graduate medical programmeINSTITUTE : UniKL ROYAL COLLEGE OF MEDICINE PERAKNoNama Kursus1.Bachelor of Pharmacy (Hons)KELAYAKANSTPMA LevelKod KursusD15SYARAT KEMASUKANCGPA 3.0 dengan gred BBB, ABC atau AAC di dalam (3) subjek: Biologi; dan Kimia; dan Fizik atau MatematikDengan sekurang-kurangnya B di dalam Kimia3B OR 2A 1C OR 1A 1B 1C in Biology AND Chemistry AND Physics ORMathematics with at least B in Chemistry. (Based on Universities Score Systemand Colleges Admission Service (UCAS) apply in the United Kingdom for A-Levelresult with score A 140, A 120, B 100 and C 80)* Requirement of 3B suggested by PBM equivalent to the total score of 300with B in Chemistry.16

SYARAT KEMASUKAN KE PROGRAM BACHELORMatrikulasi atau PraPengajian Perubatandan FarmasiAtauFoundation dalamSainsDiplomaMatrikulasi atau Pra-Pengajian Farmasi/Perubatan atau Foundation in Scienceatau Pre-School Farmasi/Perubatan dengan GPA 3.0 ke atas dengan sekurangkurangnya B bagi KimiaDANProgram program perlu dijalankan dalam tempoh sekurang-kurangnya 1 tahunDiploma Sains (Kimia atau Biologi atau Fizik) CGPA 3.75 dan ke atas termasukB dalam mata pelajaran KimiaATAUDiploma Farmasi CGPA 3.5 dan ke atasIjazah Pertama dalam Sains CGPA 2.75 dan ke atasIjazah Pertama dalamSainsInternationalBaccalaureateCGPA 2.75 Gred C 30 points, Kimia (minimum B atau setara) dan 1 Sains subjek/

2. Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Business Management U15 3. Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Manufacturing Systems U17 4. Bachelor of Engineering Technology (Honours) in Railway System U21 5. Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Precision Engineering U22 6.

Related Documents:

Bachelor of Science 2020/2021 www.usm.my SCHOOL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES Bachelor of Pharmacy COMMUNICATIONS Bachelor of COMMUNICATIONS SCHOOL OF MANAGEMENT Bachelor of ACCOUNTING Bachelor of MANAGEMENT BACHELOR OF APPLIED SCIENCE SCHOOL OF PURE SCIENCES (PHYSICS, BIOLOGY, CHEMISTRY AND MATHEMATICS) BACHELOR OF SCIENCE SCHOOL OF MECHANICAL .

Kenyataan Sebutharga . 3 .3 Jadual 2 - Arahan kepada Penyebutharga 5 4 Lampiran A : Syarat-Syarat Am : 9 5 Lampiran B - Syrat-Syarat Khas 13 6 Lampiran C . Syarat-Syarat Tambahan . 15 7 Lampiran D - Keterangan Mengenai Penyebutharga 16 8 Lampiran E : Surat Akuan Penyebutharga : 19 9 Lampiran F - Jadual Tawaran Harga 21 10 Lampiran G . Jadual Penentuan Spesifikasi Teknikal

c. Syarat-syarat pemberian reward dan punishment Agar pemberian reward dan punishment sesuai dengan yang dikehendaki dalam bidang pendidikan, maka setiap pendidik hendaknya memperhatikan syarat-syarat dalam pemberian reward dan punishment. Syarat pemberian reward yaitu: 1) Untuk member hadiah yang paedagogis perlu sekali

kerjasama bersama: jabatan agama islam selangor (jais) permohonan kemasukan tahun 1, sekolah rendah agama integrasi (srai) jais manual pengguna

melampirkan perkara-perkara berikut : 5.1.3.1 Wajib memiliki status 'Risiko Rendah' atau 'Kontak Kasual Tidak Bergejala' dalam aplikasi MySejahtera 5.1.3.2 Memiliki bukti status lengkap vaksinasi 5.1.3.3 Surat panggilan kemasukan pelajar berkeperluan boleh dicetak melalui portal rasmi PKS mulai tarikh 11 Oktober 2021

tarikh: 16 dis. 2013 - 17 jan. 2014 kemasukan data pda 2013 - pencapaian a/kerja tarikh: 18 jan. - 31 jan. 2014 penilaian oleh pegawai penilai & temuduga perbincangan dengan anggota kerja yang dinilai tarikh: 31jan. - 7 feb. 2014 kemasukan maklumbalas anggota kerja hantar kepada penilai semula tarikh: 9 feb. - 23 feb. 2014

dan lingkup pekerjaan ditentukan dalam LDP. 1.2. Pemenang lelang wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam LDP berdasarkan syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan biaya sesuai kontrak. 2. SUMBER DANA 2.1. Pekerjaan ini dibiayai dengan dana sesuai

Abstract . The aim of this paper is to build on the Pragmatic Stochastic Reserving Working Party’s first paper (Carrato, et al., 2016) and present an overview of stochastic reserving used with a one-year view of