H E LS I N G I N J Ä S E N L E H T I Rakennusmestarit Ja . - HRMY

1y ago
5 Views
1 Downloads
1.54 MB
20 Pages
Last View : 18d ago
Last Download : 6m ago
Upload by : Arnav Humphrey
Transcription

JÄSENLEHTIH E LSI NG I NRakennusmestaritja -insinöörit 3 11Uudetrakennusmestritjo työmaalla

SISÄLTÖ 3 11Kutsu kevätkokoukseen .3Kutsu maaliskuun mestari-iltaan . .3Helmikuun Mestari-illassa Rakennuslehden jaRKL:n kuulumisia .4Betonipalkinto Pyhän Laurin kappelille .6Mika Kuukkanen on yksi ensimmäisistäuusista rakennusmestareista .8Nurmi ja Autio jatkavatRKL:n puheenjohtajistossa .10Virkistys- ja opintomatkalleEspanjan Fuengirolaan . .12Helsingin Rakennusmestaritja -insinöörit AMK ryperustettu 1906VASTAAVA TOIMITTAJASirkka Saarinensirkka.saarinen@pp3.inet.fiTOIMITUS JAYHDISTYKSEN TOIMISTOFredrikinkatu 51–53 A00100 HelsinkiPuh. (09) 646 343Fax (09) 642 259Järjestösihteeri Kirsi Takkinenkirsi.takkinen@hrmy.fiTAITTOMarja KaunistoPAINOPAIKKA2011RKL-SENIORIT perinteinen kesäretki .13Yhdistys tiedottaa .14www.hrmy.fiUrheilua .17Yhdistyksen sivut ovat Internetissä.Löydät ne osoitteestawww.hrmy.fi– ari.autio@consrak.fi– kirsi.takkinen@hrmy.fi– joni@joniaaltonen.info(Joni Aaltonen, yhdistyksen kotisivut).Yhdistyksen jäsenlehden aineistojoko suoraan toimistolle taipäätoimittajalle osoitteella:sirkka.saarinen@pp3.inet.fiVUONNA 2011 JÄSENLEHTI ILMESTYY SEURAAVASTI:Kannen kuva: Metropolian ensimmäisetuudet rakennusmestarit valmistuivat vuodenvaihteessa. Yksi heistä on Mika Kuukkanen. Mikan kuuumisia jäsenlehden sivulla 8. Kuva: Sirkka .Aineiston viimeinen 10.10.11.11.*) jos aineisto ei ole sähköisessä muodossa, viimeinen jättöpäivä on 2 työpäivää aikaisempi.Mikäli Mestari-ilta pidetään viimeisen jättöpäivän jälkeen,siihen liittyvä aineisto voidaan etukäteen sopimalla toimittaa 2 työpäivää Mestari-illan jälkeen.

Yhdistyksen toimistoremontoidaanHelsingin Rakennusmestarit ja -insinööritAMK ry:n jäsenet kutsutaan sääntömääräiseenYhdistyksen toimistossa aloitetaanremontti 4. huhtikuuta. Se tarkoittaamuuttoa, muttei onneksi kauas.Järjestösihteeri Kirsi Takkinensiirtyy väliaikaisesti saman talonkakkoskerrokseen RakennusmestarienSäätiön tiloihin.KEVÄTKOKOUKSEENjoka pidetään Rakennusmestarien talonravintolasalissa, Fredrikinkatu 51-53, Helsinki11.4.2011 klo 18.30 alkaen.Muut yhteydet, kuten yhdistyksenpuhelinnumero ja Kirsin sähköpostiosoitepysyvät remontin ajan ennallaan.Myös posti löytää oikean oven. Takaisinkolmoskerrokseen päästään muuttamaankesäkuun lopussa.Kokouksessa käsiteltäviä asioita ovat sääntöjen8§:n Kevätkokoukselle määräämät asiat sekäsääntömuutosesitys.Helsingin Rakennusmestarit ja -insinööritAMK ryHallitusMAALISKUUN MESTARI-ILTAmaanantaina 14.3.2011 klo 18.30Rakennusmestarien talo, ravintolasali, Fredrikinkatu 51-53, HelsinkiTuotepäällikkö Anna-Riitta Kallinen kertoo Kopio Niini Oy:n rakennuspiirustuspalveluista:– rakennuspiirustusten tulostus ja kopiointi– projektipankki NiininArkki-PRIS– alkumallintaminenYhdistys- ja liittokuulumiset Jäsenistön vapaa sana Ilmoitusasiat Uimakilpailujen palkintojenjako IltapalaTervetuloa!hrmyHRI1103 03.indd 3315.2.2011 13:41:31

Helmikuun Mestari-illassaRakennuslehden jaRKL:n kuulumisiaHelmikuun Mestari-illassakuultiin ajankohtaista lehtija keskusliittoasiaa.Etukäteen luvattu RKL:npuheenjohtajan puheenvuorovaltiovallan toimenpiteistärakennustuotannonnäkökulmasta jäi sen sijaanvalitettavasti ohjelmasta EeroReijosen esteen takia.Rakennuslehteä ja osaava Kodinrakentaja -lehteä sekä niidensuurinta omistajaa Sanomakonsernia esittelivät Rakennuslehti Oy:ntoimitusjohtaja Heikki Nurmela japäätoimittaja Veijo Käyhty. Sanomaon Euroopan viidenneksi suurinviestintäyhtiö; toimintaa sillä on peräti parissakymmenessä maassa.Sanoma Media on puolestaankonsernin suurin liiketoimintaryhmä. Se toimii 13 maassa, aikakauslehtiä sillä on yhteensä 53. Suomessa Sanoma Mediaan kuuluuSanoma Magazines Finland ja Sanoma Entertainment, joka tarjoaaviihdettä televisiossa ja radiossasekä mobiili- ja online-palveluissa.Sanoma Magazines Finland onSuomen johtava aikakauslehtikustantaja ja markkinajohtaja naistenja perhelehdissä, lasten ja nuortenjulkaisuissa sekä tietotekniikan kuluttajalehdissä. Se julkaisee yli neljääkymmentä aikakauslehteä, joillaRakennuslehti ja kerran vuodessa ilmestyvä Vuosikatsaus ovat liiton jäsenetulehtiä.on noin kolme miljoonaa lukijaa.Julkaisuohjelmassa on myös useitayritysjulkaisuja sekä digitaalista mediaa. Liikevaihto vuonna 2010 oli201 miljoonaa euroa, henkilöstöä oli800.Järjestöillä edelleen40 prosentin omistusMestari-illan kuulijoille Sanomantunnetuin tuote on varmaankin Helsingin Sanomat, mutta hyvänä kakkosena tullee Rakennuslehti – ehkäAku Ankan kanssa kisaten? Sanoma hankki Rakennuslehdestä 60prosentin omistuksen vuoden 2001yrityskaupalla. Sanoman lisäksi lehteä omistavat kukin 11,4 prosentinosuuksin RIL, RKL ja RT, RIAlla on5,8 prosentin osuus.4Lehden levikki on tällä hetkellälähes 39 000, lukijoita sillä on noin44 000. Päätoimittaja kertoi, ettämediamaailman meneillään olevatisot muutokset näkyvät luonnollisesti myös Rakennuslehdessä: selvimmin verkkopalvelujen lisääntymisenä. Rakennuslehden www-sivut ovat erittäin seurattuja, sieltäluetaan tuoreeltaan alan uutiset. Lisäksi verkkotoimitus toimittaa kolme kertaa viikossa ilmestyvän sähköisen uutiskirjeen, jonka saa suoraan sähköpostiinsa kirjautumallajakelulistalle.Käyhty korosti kuitenkin, ettäRakennuslehteä toimitetaan lehtiedellä: ”Ensin lehti – sitten verkko.Verkossa ollaan ajan hermolla, lehdessä asioita peilataan laajemmin jahrmy

Rakennuslehden Heikki Nurmela (vas.) ja Veijo Käyhty (oik.) esittelivät yritystään ja lehtiään, Ahti Junttila (toinen oik.) puolestaan keskusliiton ajankohtaisia asioita. Ari Autio oli tällä kertaa kuuntelijana.syvällisemmin.”Rakennuslehdellä on meneillään31. toimintavuosi. 40 numerona ilmestyvää lehteä ja kerran vuodessailmestyvää näyttävää Vuosikatsaus-numeroa tehdään kymmenen henkilön voimin.Aiheista ei lehdessä ole päätoimittajan mukaan pulaa. Lukijatutkimuksen mukaan kaikkein eniten lukijat toivovat tietoa rakentamismääräyksistä ja normeista ja nimenomaan niiden muutoksista, seuraavana listalla ovat suunnittelu, sittenrakennusmateriaalit ja -tuotteet,neljäntenä tulee korjausrakentaminen.Rakennuslehti on tietoisesti ottanut yhdeksi tärkeäksi aiheekseenenergiatehokkuuden, josta wwwsivuilla ja lehden palstoilla on virinnyt myös ilahduttavan vilkas keskustelu. Käyhty totesikin, että lehtihaluaa olla keskustelun herättäjäkäsittelemällä ajankohtaisia aiheita,niitä vaikeitakin, objektiivisesti jamonipuolisesti.Osaava Kodinrakentaja, jonkahrmypäätoimittaja Käyhty myös on, onsuunnattu omakotirakentajille. Sesisältää remontointia, sisustusta,piharakentamista.Uudet mestarit RKLn jäseniksiKeskusliiton toimitusjohtaja AhtiJunttila kertoi tuoreet RKL-kuulumiset. Hän totesi 105-vuotiaan liitonolevan nyt tavallaan vedenjakajalla:”Rakennusmestarikoulutuksen uudelleen käynnistyminen oli voitto,nyt liiton on saatava uudet valmistuvat mestarit jäsenikseen ja mukaan toimintaan.”Uusia mestareita valmistui ensimmäisenä vuotena noin 150, tänävuonna valmistuvia tulee olemaannoin 300 ja tulevina vuosina määräasettunee 500-600 uuteen mestariin vuodessa. Kynnys RKL:oon onsikäli matala, että valmistumisvuonna keskusliitto ei peri heiltä jäsenmaksua. Tuona vapaavuonna liitonja yhdistysten pitää pystyä osoittamaan, että jäsenyydestä on hyötyäja iloa.5Yksi liiton tarjoama etu ovatedulliset koulutukset. Junttila tosinmurehti, miten pääkaupunkiseudulla saataisiin kursseille enemmänosanottajia.Yhtenä tärkeänä asiana hän ottiesille liiton antamat lausunnot. Parhaillaan RKL:ssa on esimerkiksi lausunnolla RakMk osan A2 päivittäminen. Rakennusmestareiden kannalta on erittäin tärkeää varmistaajatkossakin, että rakennusmestarivoi toimia pientalojen osalta pääsuunnittelijana.Koulutusta tulossaYhdistyksen 2. varapuheenjohtajaTimo Saarikko veti vierailevien esiintyjien jälkeen helmikuun Mestari-illan. Timo kertoi juuri pidetyn hallituksen kokouksen annista. AhtiJunttilan markkinoimia koulutustilaisuuksia on tulossa kaksin kappalein: maaliskuussa puhtaan rakennustyömaan ja iv-järjestelmän toteuttaminen ja huhtikuussa esiintymis- ja vuorovaikuttamistaitokoulu-

tus. Molemmista löytyy ilmoituksettästä jäsenlehdestä.Tulossa on paljon muutakin,muun muassa perinteinen kesäteatterimatka Pyynikille 21.6. Pikkujoulumatkakin Tallinnaan on jo päätettytehdä 3.-4. joulukuuta. Opiskelijatilaisuus jääkiekko-ottelun merkeissäon puolestaan jo maaliskuussa.Kallioniemen vuokrasopimusmenee vuoden lopussa umpeen.Jatkosta kuitenkin neuvotellaan;Kallionimen omistava Helsinginkaupunki on halukas jatkamaanvuokrasopimusta, mutta päivitettynä.Ennen iltapalaa Pentti Paavolamuistutti vielä veteraanikerhon kevään tapahtumista.Sirkka SaarinenHelsingin Rakennusmestarien Kulttuurikerhojärjestää lauantaina 12.3.2011 kello 11.00 alkaentutustumiskäynnin Ateneumin taidemuseossa esillä olevaanARJEN SANKARIT näyttelyynNäyttelyssä on mestariteoksia ympäri maailmaa jotkakuvaavat tavallisten ihmisten arkielämää. Näyttelyssäon mukana myös useita Suomen taiteen historiankeskeisiä teoksia.Ennen varsinaista näyttelyyn tutustumista onjohdantoluento, joka alkaa klo 11.15.Pyhän Laurin kappeli VantaallaJokainen yhdistyksen jäsen on myös kulttuurikerhon jäsen.Jäsenille sisäänpääsy näyttelyyn on ilmainen. Etusija onjäsenillä mutta mikäli paikkoja jää niin kumppanisi on myöstervetullut, mutta hänen osaltaan maksu on 8 .-tunnustuksen. Tuomaristo kiittiPyydämme ilmoittamaan osallistumishalukkuutesi KirsiTakkiselle puh. 646 343 mahdollisimman pian. Ilmoitasamalla kännykkänumerosi. Ryhmään mahtuu 30 ensiksiilmoittautunutta.Arkkitehtisuunnittelu on AvantoJos ilmoittautumisen jälkeen tulee este, ilmoita RaimoJärvelälle välittömästi 0400-168 870 tai Anna-RiittaKalliselle 040-7709799 niin tilalle voidaan ottaa jokutoinen.toimisto R. J. Heiskanen Oy:n jasai Vuoden 2010 betonirakenneTavataan Ateneumin lipunmyynnin lähellä lauantaina12.3.2011. Pyrkikää olemaan paikalla ajoissa, koskaliput pitää ostaa ennen johdantoluentoa.TERVETULOAKulttuurikerho6sekä taitavaa suunnittelua ettäammattitaitoista toteutusta.Arkkitehdit Oy:n käsialaa,rakennesuunnittelu Insinööritoteutus Rakennuspartio Oy:n.Rakennus kuvaa ihmisen matkaaajasta iäisyyteen. Sisätiloistamuodostu sakraalireitti, jota pitkinsiirrytään ulkotilaan. Kappelin sisätilat on jaettu kahteen tasoon.Sakraalitilat, iso sali, pieni sali jauurnanluovutustila, sijaitsevat auloineen maan tasossa. Aulasta omaiset pääsevät vainajien hyvästijättötilaan kellarikerrokseen. Henkilö-hrmy

Erityisesti kappelin hyvästijättötilassa, aulatiloissa ja portaikossa paikallavaletutvalkobetoniseinät luovat tunnelmaa jaantavat tapahtumille rauhallisen, valoisantaustan. Kuva: Minna HopiaRakennuttajan, käyttäjien ja suunnittelijoiden yhteistyöllä sekä osaavalla betoninkäytöllä on aikaansaatu toimiva ja arkkitehtoninen rakennus, joka istuu historialliseen maisemaan ja jossa korostuukäsityön leima. Kuva: KuvioBetonipalkintoPyhän Laurin kappelillekunnan työtilat ovat salien välissä jakellarikerroksessa.Kappelin rakenteille on asetettu200 vuoden käyttöikävaatimus, mikä on asettanut teknisiä haasteitaniin suunnittelulle kuin rakentamiselle. Suunnittelun apuna on käytetty myös elinkaarisimulaatiota. Kellarikerroksen rakenteet on tehtyvesitiiviinä. Rakennuksen maanpäällisissä osissa on kantavana rakenteena kahden kiven paksuinenmassiivitiilimuuri. Kantavat väliseinät ja kellarikerroksen rakenteetovat puhtaaksi valettua valkobetonia.Paikallavalettujen seinien muottityöt ovat olleet vaativia. Muottijärjestelmässä ei ole näkyviin jääviährmyläpipulttauksia, vaan muotit on tuettu ulkopuolelta ja tarvittavat läpiviennit tehty alapuolelta. Muottipintoihin on määritelty tarkasti kaikkiyksityiskohdat. Jälkikäteen tehtyjäpiikkauksia tai porauksia ei ole tarvittu. Valitut rakenteet varmistavaterinomaisen äänieristyksen ja tilaisuuksien yksityisyyden myös lentomelua vastaan. Lattiamateriaaleinaon sisätiloissa luonnonkiven lisäksimustaksi värjättyjä kovabetonilattioita. -SSPekka Jylhän lasitaideteos ”Sielu” sijaitseevainajien näyttötilan portaikossa.Kuva: Minna Hopia7

Mika Kuukkanenon yksi ensimmäisistäuusistarakennusmestareistaHelsingin yhdistys sai vuodenvaihteessa ensimmäiset uudenrakennusmestarikoulutuksen käyneet jäsenet. Yksi heistä onMika Kuukkanen. Jäsenlehden toimittaja kävi kyselemässäMika Kuukkanen on nuoresta iästäänhuolimatta ehtinyt työskennellä monellatyömaalla. Ura alkoi epävirallisesti jo13-vuotiaana, kun hän oli mukanarakennusmestari-äidin työmailla.Haastattelun kuluessa toimittajanon pakko muutamaan kerrantarkistaa muistiinpanoistaan MikaKuukkasen syntymäaika. Se on todellakin 1985. Hämmästyttävänpaljon 25-vuotias nuori mies näeton ehtinyt jo tehdä, myös rakentajana.Mika syntyi Mäntsälässä, muttaon teini-iästä lähtien asunut pääkaupunkiseudulla. Tosin Mika perheineen, johon kuuluu Suvi-vaimoja yksivuotias Axel-poika, on juurimuuttanut hieman kauemmas, Hyvinkäälle rivitaloasuntoon. Perheeseen kuuluu myös kaksivuotiasshetlanninlammaskoira Ronja, jotenvipinää riittää silläkin suunnalla.Upseeri vai rakennusmestariMikan ei pikkupoikana tarvinnut hakea toivealojaan kaukaa. Isä onmerivartiostossa upseeri ja äiti rakennusmestari; molemmat ammatitkiehtoivat Mikaakin.”Upseeri oli ykköstoive ja lukionjälkeen armeijassa menin reserviupseerikouluun. Olin puoli vuotta Puolustusvoimilla töissä Hyrylässä, siel-tuoreen mestarin kuulumisia työmaalla Sipoonrannassa,jonne Rakennusgemini Oy rakentaa kaksi asuintaloa:nelikerroksisen kerrostalon ja kaksikerroksisen rivitalon.lä kehotettiin hakemaan joko poliisitai kadettikouluun. Kadetti- ja poliisikoulussa kävin valintakokeissa.Silloin tuli tunne, ettei upseerin uramaavoimissa tai poliisin ura olekaanniin mielekäs”, Mika kertoo.”Rakentaminen kiinnosti edelleen ja tarkoitukseni oli pyrkiä teknilliseen korkeakouluun. Sattumaltakuulin kuitenkin radiosta, että rakennusmestarikoulutus aloitetaanuudestaan. Se oli siinä, en laittanutTKK:lle edes hakupapereita”, Mikakertoo.Mestarin töissä häntä miellyttääkäytännönläheisyys, vaikka matematiikkakin on hänestä aina ollutmukavaa ja helppoakin. ”Teoria pitää tietysti osata ja tietää miten rakenteet toimivat, jotta työmaallapystyy toimimaan”, hän korostaa.Rakentaminen oli Mikalle tuttua,sillä 13-vuotiaasta hän oli ollut äidintyömailla ja virallisesti 16-vuotiaasta sitten töissä. Hän teki uudis- jakorjaustyömailla rakennusmiehen jaloppuvaiheessa tietokonehommiaEtelä-Suomen Mestarirakentajien jaRakennusliike R. Muhosen palkkalistoilla.8Opiskelut ihanneajassaMetropolian mestarikoulutus alkoisyksyllä 2007. Mika valmistui parinkymmenen muun kanssa ihanneajassa, jouluksi 2010.Quattrogroupin omistamaan Rakennusgemini Oy:öön hän meni töihin jo ensimmäisenä opiskelujouluna ja olikin töissä koko opiskeluajan. ”Vapaa-ajat olin töissä, taiehkä se oli toisinpäin, vapaa-ajatkoulussa”, hän naurahtaa ja kertooettä vapaa-ajanvietto-ongelmia eitodellakaan ehtinyt olla.Hän kiittelee työnantajan tarjoamaa monipuolista työsarkaa joopiskeluaikana. ”Sillä kokemuksenmyötä asiat vasta opitaan kunnolla.””Työmaalle ensin perustuksia tekemään, sitten elementtityönjohtajana, toimitilapuolelta asuntopuolelle. Olen ollut myös konttorilla avustamassa määrälaskennassa, pyytänyt tarjouksia, urakkalaskennassa,aikatauluja tekemässä. Monipuolisen työn kautta alkaa ymmärtäämyös rakentamisen kokonaisuuksia”, hän toteaa.hrmy

Sipoonrannnan kohteeseen Mika pääsi mukaan vuosi sitten jotarjouslaskentavaiheessa. ”Työt alkoivat kesäkuussa, itse tulin tälletyömaalle elokuussa. Koulun lopputyön olin tehnyt valmiiksi kesälomalla.”Opetuksessa tärkeää ajan tasallaoleva tietoKoulu antoi Mikan mukaan mestarille monin osin hyvät eväät. ”Varsinkin monilta ammattiopettajilta,jotka tulivat yrityselämästä, sai hyvää ajankohtaista tietoa.” KritiikkiäMikalta tulee sen sijaan opetukselle, jossa pyöritettiin selvästi vanhojaasioita. ”Sitäkin valitettavasti oli.”Nyt taaksejäänyttä opiskeluaikaa hän muistaa lämmöllä: ”Luokkahenki oli mainio, varmasti tuleekavereiden kanssa pidettyä yhteyttä jatkossakin. Sikälikin meidän tilanteemme oli hyvä, että töitä onnyt hyvin tarjolla.”Heti yhdistykseen”Vanhan ajan perinteitä” Mika noudatteli siinä että hän liittyi rakennusmestariyhdistykseen heti valmistuttuaan. Oppilasjäsenyys oli hänenmukaansa siinä sopiva portti; näkimitä yhdistys tekee. Mika kertooolevansa muutenkin yhdistysaktiivi,mm. maanpuolustuksessa. Rakennusmestariyhdistyksessäkin on tarkoitus toimia jatkossa aktiivisesti.Rakennusgemini rakentaa Sipoonrannan ensimmäiset talot: nelikerroksisen kerrostalon jakaksikerroksisen rivitalon. Niihin tulee yhteensä 20 korkeatasoista asuntoa.Sipoonrannassa tehdääntöitä tiiviiseen tahtiinSipoonrannan työmailla on samakohtalo kuin muillakin tämän hetkenrakennuksilla: ”Talvi on ollut kova.Teemme pitkää päivää, jotta pysymme aikataulussa. 14 asunnonkerrostalon luovutamme toukokuunlopussa, kuuden asunnon rivitalonjuhannukseksi”, Mika esittelee.Aikataulua tiukensi myös se ettävastaava mestari vaihtui keskentyön. Se sai Mikankin pidentämäänpäivää ja siirtämään lomansa. Mikaon hoitanut molempien rakennus-Rakennukset saavat kevään aikana julkisivuverhouksekseen keltaista ja punaistapuupaneeliverhousta. Kuva Sipoonranta Oyhrmy9ten runkovaiheita, sisustusvaiheessa hän on teettänyt mm. lattiavaluja. Vuodenvaihteessa työmaalle tulitoinenkin työmaamestari, joka hoitaa sisustustyöt, Mika puolestaanulkoverhoukset ja vesikattotyöt.Tammikuun työmaavierailun aikana talojen ulkonäkö on varsinkaru, sillä kerrostalojen julkisivupintana on harmaa betoni. Muutos oniso, kunhan julkisivut saavat keväänkuluessa puupaneeliverhouksen.Maisemahan on jo nyt täydellinen.Merenrannassa sijaitsevalle alueelle on tulossa noin 250 asuntoa.Skanska rakentaakin jo seuraavaakohdetta Rakennusgeminin työmaan vieressä.Quattrogroupin osalta yhteistyöSipoonrannan rakennuttajan HjallisHarkimon kanssa jatkuu tulevaisuudessakin. Rakennusgemini Oy ostinäet tammikuussa 25 % osuudenHanko projektin kehitysyhtiöstäHangon Rantakiinteistöt Oy:stä.Harkimo on Hanko-projektin suurinomistaja. Kaupan myötä hotellin,asuntoja ja liikehuoneistoja käsittävän projektin rakentamisvastuu siirtyi Rakennusgemini Oy:lle. Ensimmäisen talon rakentaminen alkaa jokeväällä. Hotellin, sekä yli sadanasunnon asuinalueen suunnitteluon käynnissä.Sirkka Saarinen

RKL-viestiNurmi ja Autio jatkavatRKL:n puheenjohtajistossaRKL:n uusi liittohallitus valitsi keskuudestaanjärjestäytymiskokouksessaan 21.1.2011RKL:n toimikunnat 2011II puheenjohtajaksi Timo Nurmen Turusta jaIII puheenjohtajaksi Ari Aution Helsingistä. Nurmi jatkaajäsenvaliokunnan puheen-johtajana ja Autio ammattiasiainvaliokunnan puheenjohtajana. Talous- ja allintovaliokunnan puheenjohtajana toimii edelleen liiton puheenjohtaja Eero Reijonen.Hallituksen valiokunnat 2011AmmattiasiainvaliokuntaAri Autio (pj), (varajäsen Kai Juurtela) HelsinkiJari Raukko, (Esa Säntti) HelsinkiKalervo Peltonen (Joni Kurka) HämeKimmo Kaikkonen (Eero Lappalainen) KuopioErkki Pykäläinen (Teuvo Tervo) Pohjois-KarjalaMarkku Ylimäki (Marit Laurinkoski) UusimaaJoni Jääskeläinen (siht.) (Hannu Ahokanto) RKL toimistoJäsenvaliokuntaTimo Nurmi (pj) (Marko Caven) Turku-PoriAntti Lehtinen (Heikki Ilmonen) HämeVille Keski-Mattinen (Risto Salmio) Keski-SuomiPetri Kangasniemi (Raimo Dianoff) LappiTapani Heiskanen (Arto Koponen) MikkeliTimo Hirsimäki (Raimo Vessonen) VaasaHannu Ahokanto (siht.) (Joni Jääskeläinen) RKL toimistoTalous- ja hallintovaliokuntaEero Reijonen (pj) RKLRaimo Widell (Vuokko Uusikangas) KunnatOlavi Kajasoja (Hannu Kervinen) KymiJarmo Nikkarikoski (Eino Virsu) OuluTom Forsblom (Mikael Åhl) ruotsinkielisetJuhani Kukkakorpi (Erkki Salomäki) Turku-PoriOlavi Huuskonen (Olavi Kärkkäinen) valtioAhti Junttila (siht.) (Hannu Ahokanto) RKL:n toimistoHuomionosoitustoimikunta piirien nimeämät jäsenetPekka Pitkänen (varajäsen Helena Vahvelainen)Uusimaa 2010-11Tapio Raekivi (Marko Caven) Turku-Pori 2010-11Pekka Rintaniemi (Mikko Äystö) Vaasa 2010-11Mikko Ojala (Eino Menlös) Helsinki 2011-12Kauko Sivonen (Esko Laitala) Oulu 2011-12Teuvo Tervo (Jorma Mäkeläinen) P-Karjala 2011-12Ville Keski-Mattinen (Risto Salmio) jäsenval. 2011Hannu Ahokanto (siht.) RKL:n toimistoUrheilutoimikunta piirien nimeämät jäsenetRaimo Hartonen (Leif Wilenius) Helsinki 2011-12Kari Kentala (Väinö Pitkälä) Oulu 2011-12Pentti Puumalainen (Jyrki Pennanen) Kuopio 2011-12Juha Vuorenmaa (Jukka Lintunen) K-Suomi 2011Timo Matomaa (Peter Broman) Ruotsinkiel. 2011Pirkko Rinne-Tamminen (Jouko Harju) Turku-Pori 2011Timo Hirsimäki (Raimo Vessonen) Jäsenval. 2011Joni Jääskeläinen (siht.) RKL:n toimistoKoulutustoimikuntaRaimo Joronen (pj) SeinäjokiMatti Antikainen KuopioPekka Hulkkonen TampereEero Reijonen LiperiJarmo Nikkarikoski OuluTapani Heiskanen MikkeliAhti Junttila (siht.) RKL-toimistoTommi Savolainen RKL-toimistoKulttuuri- ja perinnetoimikunta KUPEAri Angervuori (pj) HelsinkiOsmo O Hoikka (siht.) Turku-PoriRaimo Järvelä HelsinkiPekka Rintaniemi VaasaArvo Ruotsi EspooJorma Saros HämePertti Vento HämeTimo Nurmi JäsenvaliokuntaHannu Ahokanto RKL:n toimistoKunniapuheenjohtajaRaimo Joronen10hrmy

Senioritoimikunta (RKL-Seniorit)Mikko Ojala (pj) HelsinkiUnto Pitkänen (varapj) TurkuJaakko Koskinen (siht.) TampereRaimo Lallo LappeenrantaKari Malmstedt KotkaEsko Mäkinen JyväskyläEsko Simonsson EspooN.N. JäsenvaliokuntaAhti Junttila RKL:n toimistoVarajäsenetVäinö Pitkälä OuluKosti Lahdenperä YlämyllyErkki Tuorila SeinäjokiKunniapuheenjohtajaRaimo Järvelä HelsinkiTyömaajohtotoimikuntaRaimo Vessonen (pj) VaasaKalervo Hatakka RiihimäkiTero Nurme PorvooAsko Takala LohjaHarri Siren HelsinkiN.N. Ammattias.valiok.Joni Jääskeläinen (siht.)RKL toimistoYrittäjätoimikuntaErkki Pykäläinen (pj)Ammattias.valiok.Terho Kaskinen SavonlinnaJuha Klami HaminaJari Marttinen TurkuRainer Nieminen EspooPekka Ruuskanen LohjaPetri Tuominen TampereAhti Junttila (siht.) RKL toimistoOpiskelijatoimikuntaKatrina Lamberg (pj) RKM-opisk.(Ilkka Savola RI-opisk.)Joonas Anttila RKM-opisk.(Aleks Laitinen RKM-opisk.)Ermes Juhana RI-opisk.(Mäenpää Erkko RI-opisk.)Petteri Paavonen RI-opisk.(Henri Kuorikoski RI-opisk.)Pekka Parikka RI-opisk.(Juha Härmäaho RKM-opisk.)Kim Ruoho RKM-opisk.(Eero Helin RI-opisk.)Timo Nurmi JäsenvaliokuntaTommi Savolainen (siht.)RKL toimistoRAVA-toimikuntaHuomionosoitukset 2011Yhdistysten puoltamien RKL:n huomionosoitushakemusten ja valtiollisten kunniamerkkihakemusten tu-hrmylee olla RKL:n toimistossa HannuAhokannolla viimeistään 15.4. Huomionosoitustoimikunta käsitteleehakemukset ja tekee niistä esityksen jäsenvaliokunnalle. Hakulomakkeita saa osoitteesta http://www.rkl.fi vain jäsenille akennusmestarit ja -insinööritAMK RKL järjestää yhdessä jäsenyhdistystensä kanssa alueellisiakoulutustilaisuuksia siellä, missä rakennusasiantuntijat toimivat. Näillälyhyillä, mutta tehokkailla koulutuspäivillä rakennusmestarit, insinööritja arkkitehdit voivat päivittää tietojaan. Katso tarkemmin www.rkl.fi koulutus rakennusasiantuntijakoulutusHyvät palkinnot RKL:njäsenhankintakilpailussaRKL :n jäsenyhdistysten jäsentenkesken toteutetaan 1.1. -15.11.2011jäsenhankintakilpailu, jossa työelämässä olevien, uusien varsinaistenjäsenten hankkijoita palkitaan.Pääpalkintona arvotaan kolmeneniten uusia varsinaisia jäseniähankkineiden kesken viikonloppupaketti (pe-su) johonkin Euroopankaupunkiin.Kun kilpailuaikana RKL:n toimistoon tulleet jäsenhakemukset onkirjattu ja uudet jäsenet ovat maksaneet liiton vuosimaksun 2011, jäsenten hankkijat saavat henkilökohtaisia palkintoja:Jäsenhakemuslomake löytyy netistä. Huom! Uuden jäsenen hankkinut kirjoittaa nimensä ja jäsennumeronsa lomakkeen kohtaan: Kukaehdotti jäseneksi liittymistä?Nyt lisäetuna laskettelukortti Rukalla ja kylpylälippuja Kalajoella!Liitä uudet edut jo tekemääsi lomavaraukseen. Kysy vapaita lasketteluviikkoja Rukalla tai lähde hiihtämään ja kylpemään Kalajoelle! Kunvuokraat RKL:n lomahuoneistonRukalta, saat lisäetuna laskettelukausikortin. Kalajoella saat lisäetuna kylpylälippuja huhtikuun loppuunasti. Kysy tarkempia tietoa s-postilla eeva.stjerna@rkl.fi tai puhelimella(09) 8770 6511.11RKL:llä on Kuusamon Rukatunturinjuurella luhtitalossa huoneiston (55m2). RKL:llä on myös Kalajoella, kylpylähotellin vieressä paritalohuoneiston (95 m2), johon on paljonvapaita viikkoja. Lomaosakkeidenviikkovuokraushinnat ovat RKL:njäsenrekisterissä oleville noin 50 %edullisemmat kuin ko. lomakeskusten vastaavien huoneistojen yleinenhintataso.Kesäkauden 25.4. - 28.11.2011varaukset kannattaa tehdä helmikuun 28. päivään mennessä. Lisätietoja ja varaukset liiton toimistostajoko eeva.stjerna@rkl.fi tai puhelimella (09) 8770 6511 tai RKL:n nettisivuilla kohdassa Vapaa-aika Lomamajat on pdf varaukset, jostanäkee hinnat ja vapaat viikot.RKL:n ryhmäopintomatkaSkotlantiin syyskuussaRKL jakaa jäsenille syksyn 2011ryhmäopintomatkalle Edinburghiin,Skotlantiin seitsemän stipendiä á1000 . Liiton jäsenyhdistyksenpuoltama kirjallinen hakemus tuleetoimittaa RKL:n toimistoon HannuAhokannolle 15.4. mennessä. Huomionosoitustoimikunta käsitteleehakemukset ja tekee niistä esityksen.Ilmoittautuminen ryhmäopintomatkalle joko s-postilla hannu.ahokanto@rkl.fi tai soittamalla, puh. 098770 6514. Tälle 5-6 päivän matkalle otetaan stipendiaattien lisäksi n.20 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Jäsenillä on etuoikeus seuralaisiin nähden. Matka tehdäänsyyskuun alkupuolella. Tarkempaatietoa helmikuun lopulla.Otavamedian lehtiäjäsenetuhintaanRKL ja Otavamedia Oy ovat sopineet RKL:n jäsenrekisterissä olevillejäsenille uuden jäsenedun: 30 prosentin lehtialennuksen!Muistamyös Sanoma Magazinesin lehtialennukset. Uudet jäsenetuhinnattiedotetaan helmikuun aikana.

RAKENNUSMESTARIEN SÄÄTIÖ julistaa haettavaksi 20 matkastipendiäVIRKISTYS- JA OPINTOMATKALLE ESPANJAN FUENGIROLAAN 20.-27.10.2011Stipendit on tarkoitettu Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n työikäisille jäsenille.Matka järjestetään ryhmämatkana Fuengirolaan, Espanjan Aurinkorannikolle.Matkastipendiin sisältyy tilauslento Helsinki-Malaga-Helsinki, lentokenttäkuljetukset kohteessa, majoitus kahdenhengen huoneessa, puolihoito, kaksi retkeä ja suomalaisen oppaan palvelut.Stipendinsaaja voi halutessaan ottaa mukaansa seuralaisen, joka maksaa itse oman matkansa.Vapaamuotoiset stipendihakemukset, jossa selvitys hakijasta sekä tarkat henkilö- ja yhteystiedot , tulee toimittaaperjantaihin 15.04.2011 mennessä osoitteeseen:Rakennusmestarien SäätiöFredrikinkatu 51-53 A00100 HELSINKItai et.fiHakemuksessa tulee olla maininta mahdollisesta seuralaisesta.Tarkempia tietoja säätiön toimistosta 09-612 0870/Kaisa AhoRAKENNUSMESTARIEN SÄÄTIÖ julistaa haettavaksi 20 matkastipendiäHOITO- JA VIRKISTYSMATKALLE VIRON PÄRNUUN 21.08.-04.09.2011Stipendejä voivat hakea RKL:n Helsingin ja Uudenmaan piirin yhdistyksien veteraani- ja seniorijäsenet.Matka järjestetään ryhmämatkana ja stipendiin sisältyy edestakainen laivamatka, hytti, aamiainen ja lounas laivallasekä bussikuljetus Tallinnan satamasta Kylpylähotelli Tervikseen Pärnuun, majoitus 2-hengen huoneessa kylpylän3. talossa, täysihoitoateriat, lääkärin tulokonsultaatio ja lääkärin määräämät hoidot/kylvyt (2-3 hoitoa/hoitopäivä),yksi kokopäiväretki ja villisikajuhla sekä suomenkielinen opaspäivystys.Stipendinsaaja voi halutessaan ottaa mukaansa puolison tai seuralaisen, joka maksaa itse matkansa.Vapaamuotoiset hakemuksen, jossa selvitys hakijasta sekä tarkat henkilö- ja yhteystiedot tulee toimittaaperjantaihin 15.04.2011 mennessä osoitteeseen:Rakennusmestarien SäätiöFredrikinkatu 51-53 A00100 fiHakemuksessa tulee olla maininta mahdollisesta seuralaisesta.Matkasta voi tiedustella lisää säätiön toimistosta 09-612 0870/Kaisa Aho12hrmy

RAKENNUSMESTARIEN SÄÄTIÖ julistaa haettavaksi 10 matkastipendiäRISTEILYLLE PIETARISTA MOSKOVAAN 11.-16.07.2011Pietari- Nevajoki- skovaKauniiden maisemien lisäksi matkan varrelle mahtuu historiallisia kaupunkeja ja tarinantäyteisiä nähtävyyksiä:Kizhin karjalaistalot ja puunauloin rakennettu sipulikirkko, Goritsyn luostarit ja Uglichin historiallinen kaupunkiVolgan rannalla. Matkan lopuksi vielä kiertoajelu Moskovassa ennen paluulentoa Helsinkiin.Stipendejä voivat hakea Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n veteraanijäsenet. Hakijan tulee ollahyväkuntoinen, koska matkaan sisältyvillä retkillä joudutaan liikkumaan osittain jalkaisin.Stipendiin sisältyy bussikuljetus Hki-Pietari-Hki, ruokailu Suomen rajalla, viisumi, majoitus 1-hengen hytissä,täysihoito laivalla ilman ruokajuomia, paluulento Moskovasta Helsinkiin, tutustumiskierrokset suomea puhuvanoppaan johdolla ja matkatoimiston suomenkielisten oppaiden palvelut koko matkan ajan.Vapaamuotoiset hakemukset, jossa selvitys hakijasta sekä yhteystiedot, tulee toimittaa säätiön toimistoonperjantaihin 15.04.2011 mennessä osoitteeseen:Rakennusmestarien SäätiöFredrikinkatu 51-53 A00100 fiMahdollisia lisätietoja voi tiedustella säätiön toimistosta 09-612 0870/Kaisa AhoStipendin arvo on 1.280 . Säätiö on velvollinen ilmoittamaan verottajalle myöntämänsä yli 1.000 :n stipendit,myös stipendin saajan edellytetään ilmoittavan verottajalle saamastaan stipendistä.RKL-SENIORITPerinteinen kesäretki tehdään 07 - 09. 06. 2011 Etelä-Karjalaan, Lappeen-rannan ja Imatran seudullesekä ViipuriinTi 07.06.2011 klo 10.00 kokoontuminen Lappeenrannan rautatieasemalla.Lähtö klo 10.10 linja-autolla kaupunkikier

Sanoma Media on puolestaan konsernin suurin liiketoimintaryh-mä. Se toimii 13 maassa, aikakaus-lehtiä sillä on yhteensä 53. Suo-messa Sanoma Mediaan kuuluu Sanoma Magazines Finland ja Sa-noma Entertainment, joka tarjoaa viihdettä televisiossa ja radiossa sekä mobiili- ja online-palveluissa. Sanoma Magazines Finland on

Related Documents:

Texts of Wow Rosh Hashana II 5780 - Congregation Shearith Israel, Atlanta Georgia Wow ׳ג ׳א:׳א תישארב (א) ׃ץרֶָֽאָּהָּ תאֵֵ֥וְּ םִימִַׁ֖שַָּה תאֵֵ֥ םיקִִ֑לֹאֱ ארָָּ֣ Îָּ תישִִׁ֖ארֵ Îְּ(ב) חַורְָּ֣ו ם

Alfredo López Austin “Rayamiento (Tlahuahuanaliztli)” p. 15-22 : Juegos rituales aztecas Alfredo López Austin (versión, introducción y notas) México Universidad Nacional Autónoma de México . Instituto de Investigaciones Históricas : 1967 . 94 p. (Cuadernos Serie Documental 5) [Sin ISBN] Formato: PDF Publicado en línea: 21 de noviembre de 2018 . Disponible en: www.historicas.unam .

hydrate (C–S–H), ettringite, and Ca(OH) 2 through a hydration reaction in which hydration heat is produced within the concrete because of an exothermic reaction. Since the thermal cracking of concrete reduces its internal force, watertightness, and durability, an appropriate measure is required to control the heat of hydration. The factors that influence the hydration heat of concrete .

Department of Botany, Govt. PG College Dwarahat 2. Dr. Sushma Tamta 5, 6 & 7 Assistant Professor, Department of Botany, DSB Campus, Kumaun University, Nainital . ANATOMY, EMBRYOLOGY AND ELEMENTARY MORPHOGENESIS BSCBO-202 UTTARAKHAND OPEN UNIVERSITY Page 2 3. Dr. Nishesh Sharma 8 & 10 .

REVIEW OF ANALYTIC GEOMETRY The points in a plane can be identified with ordered pairs of real numbers. We start by drawing two perpendicular coordinate lines that intersect at the origin on each line. Usually one line is horizontal with positive direction to the right and is called the -axis; the other line is vertical with positive direction upward and is called the -axis. Any point in the .

hazardous chemicals that are used in secondary and tertiary education. This is to prevent them from being used to make illegal substances such as explosives or narcotics. 1.2. This guidance is aimed at users of hazardous chemicals within education. The guidance is supported by regulations (COSHH) and agreed best practice . generated by the above-named professional associations and the Health .

subjects, as well as in English. The high-performing colleges visited adopted similar strategies to improve outcomes. The successful schools visited often nominated learning mentors or staff to support looked after children and other pupils who were potentially at risk of underachieving. This ensured that they received continuity in terms of .

The Civil Service Code is issued by the Minister for the Civil Service, as required by part one of the Constitutional Reform and Governance Act 2010. The Act establishes some minimum requirements for the Code, including the requirement for civil servants to serve a duly constituted administration, whatever its political complexion, with integrity, honesty, objectivity and impartiality. The .