Nordens 25 Största Medieföretag Efter Omsättning

1y ago
317 Views
3 Downloads
515.44 KB
7 Pages
Last View : 5d ago
Last Download : 1m ago
Upload by : Mia Martinelli
Transcription

FAKTABLAD 2021:1Nordens 25 största medieföretag efteromsättningNordicom är ettcentrum för nordiskmedieforskning vidGöteborgs universitet.Verksamheten bedrivsmed stöd av Nordiskaministerrådet.Du hittar fler faktabladom medier ochmedieanvändning påvår webbplats:www.nordicom.gu.seListan över de 25 största medieföretagen med huvudkontor iNorden omfattar en stor variation av verksamheter. Variationenkommer till uttryck i geografisk lokalisering, ålder och ägarstruktur,liksom i verksamhetsinriktning och lönsamhetsnivåer. Medan vissaföretag är internationella – och till och med globala – i sinverksamhet, är andra uteslutande nationella.Listan över de största nordiska medieföretagen – mätt i omsättning under 2019 –domineras av företag från telekomindustrin, vilket i en nordisk kontext betyderföretag som erbjuder allt från mobil och fast telefoni till internet och marksänd ochströmmad tv. Under 2019 var fyra av de fem största medieföretagen i Norden i frågaom omsättning så kallade telcos. Det enskilt största företaget – med en samladomsättning under 2019 på motsvarande 11 540 miljoner euro – var den norskatelekomjätten Telenor. Dess svenska motsvarighet – och konkurrent – TeliaCompany, låg tvåa på listan.Även om både Telenor och Telia Company är börsnoterade, är det den norska ochsvenska staten som är den enskilt största aktieägaren i respektive bolag. Statens rollsom ägare på mediemarknaden är fortsatt ett viktigt kännetecken hos det nordiskamediesystemet. Av de 25 största medieföretagen i regionen står åtta under direkt ellerindirekt statlig kontroll. Vid sidan av Telenor och Telia Company, handlar det omsex nationella public service-företag.De nordiska länderna har valt att organisera public service på delvis olika sätt, vilketpåverkar den relativa storleken på de största public service-företagen. Medan publicservice i Norge och Finland drivs inom ramen för ett enskilt företag (NRK1 ochYleisradio), finns det i Sverige tre: Ett för tv (Sveriges Television, SVT), ett för radio(Sveriges Radio, SR) och ett för utbildningsprogram (Sveriges Utbildningsradio, UR,vilket till följd av sin begränsade storlek inte återfinns bland de 25 störstamedieföretagen). I Danmark finns det två statligt ägda public service-företag: DR,som finansieras genom offentliga medel, och TV 2, som huvudsakligen drivs påkommersiella intäkter.Majoriteten av de 25 största nordiska medieföretagen är likafullt privatägda. Av de19 företag som inte är public service-företag är tio börsnoterade, medan nio stårutanför börsen. Av de senare ägs fem av ideella stiftelser. Stiftelser fungerar ocksåsom betydande minoritetsägare i tre av de börsnoterade företagen på listan.Stiftelseägandet är ytterligare ett kännetecken hos det nordiska mediesystemet.Samtidigt är det bara två av företagen på topp 25-listan som kan karakteriseras somrenodlade familjeföretag: Bonnier Group, som ägs av den svenska Bonnier-familjen,och finska Otava Group, som ägs av familjen Reenpää.1 Utöver det skattefinansierade NRK har den norska staten även en överenskommelse medTV 2 om att tillhandahålla visst public service-innehåll, inklusive dagliga nyhetssändningaroch barnprogram. TV 2, som är det största privata tv-företaget i Norge, ägs av danskaEgmont Group.

När det gäller vilket land företagen har sitt huvudkontor i återspeglar topp 25-listanganska väl den relativa storleken på de nationella nordiska marknaderna. Nio avföretagen har sitt huvudkontor i Sverige, sju i Danmark, fem i Finland och fyra iNorge. Island är inte representerat på listan över Nordens 25 största medieföretag.Inte mindre än åtta av de 25 största medieföretagen i Norden startades redan på1800-talet. Sex startades på 2000-talet. Endast ett av företagen startades som enrenodlat online-baserad verksamhet. Det är Spotify, som genom en anmärkningsvärdtillväxt under 2010-talet kommit att inta tredjeplatsen på listan över Nordens störstamedieföretag i fråga om omsättning. Med 271 miljoner registrerade användarevärlden över är Spotify också det enda verkligen globala medieföretaget på listan.Med det sagt så bedriver 13 av de 25 företagen verksamhet i minst två nordiskaländer. De övriga nordiska länderna utgör viktiga marknader för huvuddelen av destörsta nordiska medieföretagen.Av de totalt 20 företag på topplistan som inte drivs med offentliga public servicemedel (dvs. licensavgifter eller skattepengar), redovisade 17 ett positivt resultat föreskatt under 2019. Enbart tre gick med förlust. Den högsta vinstmarginalen – 20,2procent i relation till intäkterna – redovisade det finska telekom-företaget Elisa. Dengenomsnittliga vinstmarginalen bland de 20 vinstdrivande företagen på topp 25listan landade under 2019 på 6,3 procent.

TOPP 25-LISTAN Nordens 25 största företag efter omsättning, 2019(miljoner euro)1. Telenor (NO)11.5402. Telia Company (SE)8.1183. Spotify (SE)6.7644. Tele2 (SE)2.6125. TDC Group (DK)2.2826. Schibsted (NO)1.9377. Bonnier (SE)1.9278. Elisa (FI)1.8449. Egmont Group (DK)1.68210. Nent Group (SE)11. HI3G Holding (SE)12. Sanoma (FI)13. Aller (DK)1.4801.01391363814. NRK (NO)60815. DR (DK)54216. Sveriges Television (SE)48117. Yleisradio (FI)47818. TV 2 Danmark (DK)40219. Modern Times Group (SE)40120. JP/Politikens Hus (DK)39821. Amedia (NO)38022. Otava Group (FI)28623. Sveriges Radio (SE)27424. Jysk Fynske Medier (DK)25625. Alma Media (FI)250Anmärkning: Omräkningen från lokala valutor till euro bygger på genomsnittligaväxelkurser för 2019. Omsättning avser företagens samlade intäkter och kan inkluderaintäkter från andra verksamheter än medier.Källor: Årsredovisningar för 2019.

TOPP 25-LISTAN Nordens 25 största företag efter omsättning, 2019 (miljoner deaktieägare) (31 dec2019)Norska staten (54%)Huvudsakligaaffärsområden (19 nov2019)Mobil och fast telefoni,internet, tv-distribution1Telenor (NO)18552TeliaCompany(SE)2003BörsnoteratNorska staten (38%)Spotify (SE)2006Börsnoterat4Tele2 (SE)1993BörsnoteratMartin Lorentzon(44%), Daniel Ek (34%)Kinnevik (42%)5TDC tDKTUK Limited (50%),ArbejdsmarkedetsTillægspension (17%)Stiftelsen Tinius (25%)Mobil och fast telefoni,internet, tvdistribution, tvproduktionStrömningstjänst förljudMobil och fast telefoni,internet, kabel-tvMobil och fast telefoni,internet, tv-distribution37Bonnier (SE)1804OnoteratFamiljen Bonnier8Elisa (FI)1882Börsnoterat9The EgmontGroup (DK)1878OnoteratSolidium (10%), VarmaMutual PensionInsurance Company(3%)Egmont FondenDagstidningar, gar, böcker,tidskrifter,filmproduktion, ehandelMobil och fast telefoni,internet, kabel-tvFilm, tv, e-handel,böcker, tidskrifter,online-tjänsterVarumärken i urval(19 nov 2019)NordiskverksamhetTelenor, Allente;Norkring (NO);DNA (FI)Telia, C More;Halebop, TV4 (SE);Call me (DK); MTV(FI)SpotifyDK, NO, FI,SEResultat(MEUR)Anställda11 540 2 12920 044DK, NO, FI,SE8 118 88321 232DK, FI, NO,SESE6 764-1314 4052 612 3384 695Telmore, YouSee,Dansk Kabel TVDK2 282 497 498VG, Aftenposten(NO); Aftonbladet,Svenska Dagbladet(SE)Dagens Nyheter,Expressen, AlbertBonnier Förlag, SFStudiosElisa, Elisa Viihde,Elisa KirjaDK, NO, FI,SE1 937 1985 006DK, NO, FI,SE1 927-127 976FI1 844 3724 882Nordisk Film,Egmont Publishing,Cappelen Damm;TV 2 Norge (NO)DK, NO, FI,SE1 682 804 264Tele2, ComviqIntäkter(MEUR)

10Nent Group(SE)2018Börsnoterat11HI3G (SE)2000Onoterat12Sanoma (FI)1999Börsnoterat13Aller Holding(DK)1873OnoteratAllerfonden ( 50%)14NRK (NO)1933PublicserviceNorska staten15DR (DK)1925PublicserviceDanska statenTv, radio, onlinetjänster16SverigesTelevision(SE)Yleisradio (FI)1979PublicserviceFörvaltningsstiftelsenför SR, SVT och URTv, online-tjänster1925PublicserviceFinska statenTv, radio, onlinetjänsterTV 2Danmark(DK)ModernTimes Group(SE)1986PublicserviceDanska statenTv, online-tjänster1987BörsnoteratSwedbank RoburFunds (6%), NordeaFunds (5%)Digitala nätverk, esport171819Norges Bank (7%),Swedbank RoburFunds (7%)CK Hutchison Holdings(60%), Investor (40%)Jane och Aatos Erkkosstiftelse (24%), HerrlinAntti (12%)Tv, radio, onlinetjänster, tv-produktionMobiltelefoni, internetDagstidningar, radio,tv, gsmaterialTidskrifter,dagstidningar, onlinetjänsterTv, radio, onlinetjänsterViasat, Viaplay,Viafree, TV3; Rix FM(SE); P4 (NO)3; Hallon (SE);Oister, Zenji (DK)Helsingin Sanomat,Ilta-Sanomat,Nelonen, RadioSuomipop, SanomaProSE og HØR, Allers,Femina, Elle;Dagbladet (NO)NRK 1–3, NRKSuper, NRK P1–3,NRK TV, NRK RadioDR 1–3, DR Ultra,DR Ramasjang, DRP1-P8, DRTVSVT 1–2, SVT24,Barnkanalen, SVTPlayYle TV1–2, YleRadio 1, Yle RadioSuomi, AreenaTV 2, TV 2 Zulu, TV2 News, TV 2 Sport,TV 2 PlayESL Gaming,DreamHack,InnoGames,KongregateDK, NO, FI,SE1 480 671 976DK, SE1 013 1501 953DK, NO, FI,SE913 803 953DK, NO, FI,SE638 172 290NO608-213 359DK542 102 411SE481 12 301FI478 62 847DK402 471 328DK, SE401-411 000

20JP/PolitikensHus (DK)2003OnoteratJyllands-Postens Fond(50%), PolitikenFonden (50%)Dagstidningar, onlinetjänster21Amedia (NO)1948OnoteratAmedia-stiftelsenDagstidningar, onlinetjänster22Otava Group(FI)1890OnoteratBöcker, tidskrifter, ehandel, online-tjänster23SverigesRadio (SE)Jysk FynskeMedier (DK)19252014PublicserviceOnoteratAlma Media(FI)1998BörsnoteratFamiljen Reenpää(97%), Otavasbokstiftelse (3%)Förvaltningsstiftelsenför SR, SVT och URDen Fynske Bladfond(48%), DenSydvestjydskeVenstrepresse (36%)Otava (29%),Mariatorp (19%)2425Jyllands-Posten,Politiken, EkstraBladet, PolitikensForlagBergensavisen,Romerikets R P1–P4, SR PlayDK398 472 220NO, SE380 321 257FI286 231 102SE274 12 209Dagstidningar, onlinetjänsterAvisen Danmark,Århus Stiftstidende,Radio4DK256 31 746Dagstidningar,affärsmedia, e-handel,online-tjänsterIltalehti,Kauppalehethi, UusiSuomi, Monster.fiFI, SE250 491,530Radio, online-tjänsterAnmärkning: Omräkningen från lokala valutor till euro bygger på genomsnittliga växelkurser för 2019. Resultat Resultat före skatt (EBT). Uppgifter om huvudsakligaaffärsområden varumärken är inhämtade i november 2020 och kan avvika från situationen under 2019.Källor: Årsredovisningar för 2019 och företagens hemsidor; medienorge.

En metodkommentarRangordningar utifrån storleken på dagens medieföretag ärförknippade med en rad metodologiska överväganden.Ett första övervägande rör själva definitionen av ”medier”. I den häranalysen har vi använt en bred definition av vad vi betraktar sommedierelaterad verksamhet, vilket inkluderar inte bara medieproduktion(som t.ex. tidningar, tv- och radiokanaler, film, tidskrifter och böcker)utan också s.k. accesstjänster (som t.ex. bredband och mobiltelefoni)ochdistribution – och paketering – av medierat innehåll (som t.ex.marksänd, satellit-, kabel- och on demand-tv och olikaströmningstjänster för ljud och rörlig bild). Utvecklingen på de nordiskamediemarknaderna under senare år innehåller här flera exempel påtidigare ”enfunktionsföretag” som har valt att expandera horisontellt ivärdekedjan för medierat innehåll. Ett aktuellt exempel är det svenskatelekomföretaget Telia Companys förvärv av tv-kanaler i Sverige (TV4och C More) och Finland (MTV) under 2019.När det gäller bedömningen av storleken på individuella företag byggervår lista på företagens samlade omsättning. Det innebär att eventuellaintäkter från andra verksamheter än medier ingår i underlaget. Sammasak gäller förstås för intäkter från länder utanför Norden.Ett sista övervägande rör frågan om geografisk hemvist. I dagensglobaliserade kapitalmarknad har det blivit allt svårare att fastställa ennationell tillhörighet för många medieföretag, i synnerhet om ägandetoch verksamheten är i olika länder. Vår definition av ”nordiska”medieföretag bygger inte på vart den huvudsakliga ägaren befinner sig,utan på huruvida företaget i fråga har sitt huvudkontor i ett nordisktland eller inte. Den här definitionen utesluter globala aktörer somGoogle, Discovery Communications och Netflix – vilka förvissokontrollerar en stor andel av de nordiska mediemarknaderna i fråga ombåde publik och omsättning men som är baserade i USA.Jonas OhlssonE-post: jonas.ohlsson@nordicom.gu.sePublicerat: Mars 2021

service i Norge och Finland drivs inom ramen för ett enskilt företag (NRK. 1 och Yleisradio), fin ns det i Sverige tre: Ett för tv (Sveriges Television , SVT ), ett för radio (Sveriges Radio , SR ) och ett för utbildnings program (Sveriges Utbildningsradio, UR, vilket till följd av sin begränsade storlek inte återfinns bland de 25 största

Related Documents:

Heiliger’Ansgar,’Benediktinermönch,’ Erzbischof’von’Hamburg Bremen’und’Apostel’des’Nordens,’ geboren’am’9.’September’801,’gestorben .

that is mechanically buffed to produce a uniform alignment along the rubbing direction in the plane of the cell, nˆ0 (0,1,0) const, figure 1. The buffing procedure typically results in a small, Downloaded from rsta.royalsocietypublishing.org on March 4, 2013

10.1098/rsta.2004.1454 Raman spectroscopy of graphite By StephanieReich1 and ChristianThomsen2 1Department of Engineering, University of Cambridge, Trumpington Street, Cambridge CB2 1PZ, UK (sr379@eng.cam.ac.uk) 2Institut f ur Festk orperphysik, Technische Universit at Berlin, Hardenbergstr. 36, 10623 Berlin, Germany Published online 14 September 2004

Tulang rawan yang paling banyak dijumpai pada orang dewasa. Lokasi : - Ujung ventral iga - Larynx,trachea, bronchus - Permukaan sendi tulang - Pada janin & anak yg sedang tumbuh pada lempeng epifisis Matriks tulang rawan hilain mengandung kolagen tipe II, meskipun terdapat juga sejumlah kecil kolagen tipe IX, X, XI dan tipe lainnya. Proteoglikan mengandung kondroitin 4-sulfat, kondroitin 6 .

AutoCAD Architecture) is now included with AutoCAD as a specialized toolset. It is built specifically to create and modify software-based design and documentation productivity for architects. Purpose-built architectural design tools help eliminate errors and provide accurate information to the user, allowing more time for architectural design. This study details the productivity gains that .

The Baldrige framework and core values provide a useful foundation for educational planning and implementation (Belohlav, Cook & Heiser 2004). Research indicates that the Baldrige/Excellence in Higher Education framework, when used as the basis of organizational self-assessment programs, broadens knowledge, clarifies strengths and priorities for

Barbara Love, interviewed by Kelly Anderson Tape 1 of 2 Page 2 of 5 isn’t real, because he was a great storyteller. He had all these — you know, he started selling pots and pans door to door, and he broke his leg and was on crutches, and he said he sold so many that, when he got better, he kept the crutches. That was one of the stories he had. He had so many stories. He was a hosiery .

Calligraphy, Manuscript Gilding and Related Courses - Spring/Summer 2016 (page 4) 781.740.9000 www.theabbeystudio.com Ten Accord Pond Drive, Hingham, MA 02043 Class/ Location Description Date/Time Price Instructor Registration is now open for our 2016 Classroom Abroad Trip to Cambridge & London, UK and the South of France October 1 - October 12, 2016 For details visit the ‘trips’ link at .