Nordens 25 Största Medieföretag Efter Omsättning

4m ago
33 Views
1 Downloads
515.44 KB
7 Pages
Last View : Today
Last Download : 1m ago
Upload by : Mia Martinelli
Transcription

FAKTABLAD 2021:1Nordens 25 största medieföretag efteromsättningNordicom är ettcentrum för nordiskmedieforskning vidGöteborgs universitet.Verksamheten bedrivsmed stöd av Nordiskaministerrådet.Du hittar fler faktabladom medier ochmedieanvändning påvår webbplats:www.nordicom.gu.seListan över de 25 största medieföretagen med huvudkontor iNorden omfattar en stor variation av verksamheter. Variationenkommer till uttryck i geografisk lokalisering, ålder och ägarstruktur,liksom i verksamhetsinriktning och lönsamhetsnivåer. Medan vissaföretag är internationella – och till och med globala – i sinverksamhet, är andra uteslutande nationella.Listan över de största nordiska medieföretagen – mätt i omsättning under 2019 –domineras av företag från telekomindustrin, vilket i en nordisk kontext betyderföretag som erbjuder allt från mobil och fast telefoni till internet och marksänd ochströmmad tv. Under 2019 var fyra av de fem största medieföretagen i Norden i frågaom omsättning så kallade telcos. Det enskilt största företaget – med en samladomsättning under 2019 på motsvarande 11 540 miljoner euro – var den norskatelekomjätten Telenor. Dess svenska motsvarighet – och konkurrent – TeliaCompany, låg tvåa på listan.Även om både Telenor och Telia Company är börsnoterade, är det den norska ochsvenska staten som är den enskilt största aktieägaren i respektive bolag. Statens rollsom ägare på mediemarknaden är fortsatt ett viktigt kännetecken hos det nordiskamediesystemet. Av de 25 största medieföretagen i regionen står åtta under direkt ellerindirekt statlig kontroll. Vid sidan av Telenor och Telia Company, handlar det omsex nationella public service-företag.De nordiska länderna har valt att organisera public service på delvis olika sätt, vilketpåverkar den relativa storleken på de största public service-företagen. Medan publicservice i Norge och Finland drivs inom ramen för ett enskilt företag (NRK1 ochYleisradio), finns det i Sverige tre: Ett för tv (Sveriges Television, SVT), ett för radio(Sveriges Radio, SR) och ett för utbildningsprogram (Sveriges Utbildningsradio, UR,vilket till följd av sin begränsade storlek inte återfinns bland de 25 störstamedieföretagen). I Danmark finns det två statligt ägda public service-företag: DR,som finansieras genom offentliga medel, och TV 2, som huvudsakligen drivs påkommersiella intäkter.Majoriteten av de 25 största nordiska medieföretagen är likafullt privatägda. Av de19 företag som inte är public service-företag är tio börsnoterade, medan nio stårutanför börsen. Av de senare ägs fem av ideella stiftelser. Stiftelser fungerar ocksåsom betydande minoritetsägare i tre av de börsnoterade företagen på listan.Stiftelseägandet är ytterligare ett kännetecken hos det nordiska mediesystemet.Samtidigt är det bara två av företagen på topp 25-listan som kan karakteriseras somrenodlade familjeföretag: Bonnier Group, som ägs av den svenska Bonnier-familjen,och finska Otava Group, som ägs av familjen Reenpää.1 Utöver det skattefinansierade NRK har den norska staten även en överenskommelse medTV 2 om att tillhandahålla visst public service-innehåll, inklusive dagliga nyhetssändningaroch barnprogram. TV 2, som är det största privata tv-företaget i Norge, ägs av danskaEgmont Group.

När det gäller vilket land företagen har sitt huvudkontor i återspeglar topp 25-listanganska väl den relativa storleken på de nationella nordiska marknaderna. Nio avföretagen har sitt huvudkontor i Sverige, sju i Danmark, fem i Finland och fyra iNorge. Island är inte representerat på listan över Nordens 25 största medieföretag.Inte mindre än åtta av de 25 största medieföretagen i Norden startades redan på1800-talet. Sex startades på 2000-talet. Endast ett av företagen startades som enrenodlat online-baserad verksamhet. Det är Spotify, som genom en anmärkningsvärdtillväxt under 2010-talet kommit att inta tredjeplatsen på listan över Nordens störstamedieföretag i fråga om omsättning. Med 271 miljoner registrerade användarevärlden över är Spotify också det enda verkligen globala medieföretaget på listan.Med det sagt så bedriver 13 av de 25 företagen verksamhet i minst två nordiskaländer. De övriga nordiska länderna utgör viktiga marknader för huvuddelen av destörsta nordiska medieföretagen.Av de totalt 20 företag på topplistan som inte drivs med offentliga public servicemedel (dvs. licensavgifter eller skattepengar), redovisade 17 ett positivt resultat föreskatt under 2019. Enbart tre gick med förlust. Den högsta vinstmarginalen – 20,2procent i relation till intäkterna – redovisade det finska telekom-företaget Elisa. Dengenomsnittliga vinstmarginalen bland de 20 vinstdrivande företagen på topp 25listan landade under 2019 på 6,3 procent.

TOPP 25-LISTAN Nordens 25 största företag efter omsättning, 2019(miljoner euro)1. Telenor (NO)11.5402. Telia Company (SE)8.1183. Spotify (SE)6.7644. Tele2 (SE)2.6125. TDC Group (DK)2.2826. Schibsted (NO)1.9377. Bonnier (SE)1.9278. Elisa (FI)1.8449. Egmont Group (DK)1.68210. Nent Group (SE)11. HI3G Holding (SE)12. Sanoma (FI)13. Aller (DK)1.4801.01391363814. NRK (NO)60815. DR (DK)54216. Sveriges Television (SE)48117. Yleisradio (FI)47818. TV 2 Danmark (DK)40219. Modern Times Group (SE)40120. JP/Politikens Hus (DK)39821. Amedia (NO)38022. Otava Group (FI)28623. Sveriges Radio (SE)27424. Jysk Fynske Medier (DK)25625. Alma Media (FI)250Anmärkning: Omräkningen från lokala valutor till euro bygger på genomsnittligaväxelkurser för 2019. Omsättning avser företagens samlade intäkter och kan inkluderaintäkter från andra verksamheter än medier.Källor: Årsredovisningar för 2019.

TOPP 25-LISTAN Nordens 25 största företag efter omsättning, 2019 (miljoner deaktieägare) (31 dec2019)Norska staten (54%)Huvudsakligaaffärsområden (19 nov2019)Mobil och fast telefoni,internet, tv-distribution1Telenor (NO)18552TeliaCompany(SE)2003BörsnoteratNorska staten (38%)Spotify (SE)2006Börsnoterat4Tele2 (SE)1993BörsnoteratMartin Lorentzon(44%), Daniel Ek (34%)Kinnevik (42%)5TDC tDKTUK Limited (50%),ArbejdsmarkedetsTillægspension (17%)Stiftelsen Tinius (25%)Mobil och fast telefoni,internet, tvdistribution, tvproduktionStrömningstjänst förljudMobil och fast telefoni,internet, kabel-tvMobil och fast telefoni,internet, tv-distribution37Bonnier (SE)1804OnoteratFamiljen Bonnier8Elisa (FI)1882Börsnoterat9The EgmontGroup (DK)1878OnoteratSolidium (10%), VarmaMutual PensionInsurance Company(3%)Egmont FondenDagstidningar, gar, böcker,tidskrifter,filmproduktion, ehandelMobil och fast telefoni,internet, kabel-tvFilm, tv, e-handel,böcker, tidskrifter,online-tjänsterVarumärken i urval(19 nov 2019)NordiskverksamhetTelenor, Allente;Norkring (NO);DNA (FI)Telia, C More;Halebop, TV4 (SE);Call me (DK); MTV(FI)SpotifyDK, NO, FI,SEResultat(MEUR)Anställda11 540 2 12920 044DK, NO, FI,SE8 118 88321 232DK, FI, NO,SESE6 764-1314 4052 612 3384 695Telmore, YouSee,Dansk Kabel TVDK2 282 497 498VG, Aftenposten(NO); Aftonbladet,Svenska Dagbladet(SE)Dagens Nyheter,Expressen, AlbertBonnier Förlag, SFStudiosElisa, Elisa Viihde,Elisa KirjaDK, NO, FI,SE1 937 1985 006DK, NO, FI,SE1 927-127 976FI1 844 3724 882Nordisk Film,Egmont Publishing,Cappelen Damm;TV 2 Norge (NO)DK, NO, FI,SE1 682 804 264Tele2, ComviqIntäkter(MEUR)

10Nent Group(SE)2018Börsnoterat11HI3G (SE)2000Onoterat12Sanoma (FI)1999Börsnoterat13Aller Holding(DK)1873OnoteratAllerfonden ( 50%)14NRK (NO)1933PublicserviceNorska staten15DR (DK)1925PublicserviceDanska statenTv, radio, onlinetjänster16SverigesTelevision(SE)Yleisradio (FI)1979PublicserviceFörvaltningsstiftelsenför SR, SVT och URTv, online-tjänster1925PublicserviceFinska statenTv, radio, onlinetjänsterTV 2Danmark(DK)ModernTimes Group(SE)1986PublicserviceDanska statenTv, online-tjänster1987BörsnoteratSwedbank RoburFunds (6%), NordeaFunds (5%)Digitala nätverk, esport171819Norges Bank (7%),Swedbank RoburFunds (7%)CK Hutchison Holdings(60%), Investor (40%)Jane och Aatos Erkkosstiftelse (24%), HerrlinAntti (12%)Tv, radio, onlinetjänster, tv-produktionMobiltelefoni, internetDagstidningar, radio,tv, gsmaterialTidskrifter,dagstidningar, onlinetjänsterTv, radio, onlinetjänsterViasat, Viaplay,Viafree, TV3; Rix FM(SE); P4 (NO)3; Hallon (SE);Oister, Zenji (DK)Helsingin Sanomat,Ilta-Sanomat,Nelonen, RadioSuomipop, SanomaProSE og HØR, Allers,Femina, Elle;Dagbladet (NO)NRK 1–3, NRKSuper, NRK P1–3,NRK TV, NRK RadioDR 1–3, DR Ultra,DR Ramasjang, DRP1-P8, DRTVSVT 1–2, SVT24,Barnkanalen, SVTPlayYle TV1–2, YleRadio 1, Yle RadioSuomi, AreenaTV 2, TV 2 Zulu, TV2 News, TV 2 Sport,TV 2 PlayESL Gaming,DreamHack,InnoGames,KongregateDK, NO, FI,SE1 480 671 976DK, SE1 013 1501 953DK, NO, FI,SE913 803 953DK, NO, FI,SE638 172 290NO608-213 359DK542 102 411SE481 12 301FI478 62 847DK402 471 328DK, SE401-411 000

20JP/PolitikensHus (DK)2003OnoteratJyllands-Postens Fond(50%), PolitikenFonden (50%)Dagstidningar, onlinetjänster21Amedia (NO)1948OnoteratAmedia-stiftelsenDagstidningar, onlinetjänster22Otava Group(FI)1890OnoteratBöcker, tidskrifter, ehandel, online-tjänster23SverigesRadio (SE)Jysk FynskeMedier (DK)19252014PublicserviceOnoteratAlma Media(FI)1998BörsnoteratFamiljen Reenpää(97%), Otavasbokstiftelse (3%)Förvaltningsstiftelsenför SR, SVT och URDen Fynske Bladfond(48%), DenSydvestjydskeVenstrepresse (36%)Otava (29%),Mariatorp (19%)2425Jyllands-Posten,Politiken, EkstraBladet, PolitikensForlagBergensavisen,Romerikets R P1–P4, SR PlayDK398 472 220NO, SE380 321 257FI286 231 102SE274 12 209Dagstidningar, onlinetjänsterAvisen Danmark,Århus Stiftstidende,Radio4DK256 31 746Dagstidningar,affärsmedia, e-handel,online-tjänsterIltalehti,Kauppalehethi, UusiSuomi, Monster.fiFI, SE250 491,530Radio, online-tjänsterAnmärkning: Omräkningen från lokala valutor till euro bygger på genomsnittliga växelkurser för 2019. Resultat Resultat före skatt (EBT). Uppgifter om huvudsakligaaffärsområden varumärken är inhämtade i november 2020 och kan avvika från situationen under 2019.Källor: Årsredovisningar för 2019 och företagens hemsidor; medienorge.

En metodkommentarRangordningar utifrån storleken på dagens medieföretag ärförknippade med en rad metodologiska överväganden.Ett första övervägande rör själva definitionen av ”medier”. I den häranalysen har vi använt en bred definition av vad vi betraktar sommedierelaterad verksamhet, vilket inkluderar inte bara medieproduktion(som t.ex. tidningar, tv- och radiokanaler, film, tidskrifter och böcker)utan också s.k. accesstjänster (som t.ex. bredband och mobiltelefoni)ochdistribution – och paketering – av medierat innehåll (som t.ex.marksänd, satellit-, kabel- och on demand-tv och olikaströmningstjänster för ljud och rörlig bild). Utvecklingen på de nordiskamediemarknaderna under senare år innehåller här flera exempel påtidigare ”enfunktionsföretag” som har valt att expandera horisontellt ivärdekedjan för medierat innehåll. Ett aktuellt exempel är det svenskatelekomföretaget Telia Companys förvärv av tv-kanaler i Sverige (TV4och C More) och Finland (MTV) under 2019.När det gäller bedömningen av storleken på individuella företag byggervår lista på företagens samlade omsättning. Det innebär att eventuellaintäkter från andra verksamheter än medier ingår i underlaget. Sammasak gäller förstås för intäkter från länder utanför Norden.Ett sista övervägande rör frågan om geografisk hemvist. I dagensglobaliserade kapitalmarknad har det blivit allt svårare att fastställa ennationell tillhörighet för många medieföretag, i synnerhet om ägandetoch verksamheten är i olika länder. Vår definition av ”nordiska”medieföretag bygger inte på vart den huvudsakliga ägaren befinner sig,utan på huruvida företaget i fråga har sitt huvudkontor i ett nordisktland eller inte. Den här definitionen utesluter globala aktörer somGoogle, Discovery Communications och Netflix – vilka förvissokontrollerar en stor andel av de nordiska mediemarknaderna i fråga ombåde publik och omsättning men som är baserade i USA.Jonas OhlssonE-post: jonas.ohlsson@nordicom.gu.sePublicerat: Mars 2021

service i Norge och Finland drivs inom ramen för ett enskilt företag (NRK. 1 och Yleisradio), fin ns det i Sverige tre: Ett för tv (Sveriges Television , SVT ), ett för radio (Sveriges Radio , SR ) och ett för utbildnings program (Sveriges Utbildningsradio, UR, vilket till följd av sin begränsade storlek inte återfinns bland de 25 största

Related Documents:

that is mechanically buffed to produce a uniform alignment along the rubbing direction in the plane of the cell, nˆ0 (0,1,0) const, figure 1. The buffing procedure typically results in a small, Downloaded from rsta.royalsocietypublishing.org on March 4, 2013

Heiliger’Ansgar,’Benediktinermönch,’ Erzbischof’von’Hamburg Bremen’und’Apostel’des’Nordens,’ geboren’am’9.’September’801,’gestorben .

It would be called the American Board of Radiology. A short time after his speech to the ACR, Dr. Christie repeated his proposal at a session of the American Medical Association (AMA) Section on Radiology in June 1933. It was received favorably. After two years of discussion among representatives of the four major national radiology societies (ACR, ARRS, ARS, and RSNA), the ABR was .

American Petroleum Institute (API) has developed such guidelines for evaluation of the capacity of the pile foundations (API RP2A, 20th edition 1993). These guidelines address a wide scope of topics such as operating and environmental loading; determination of static capacity; influences on capacity, stiffness; applications of discrete element and continuum analytical models; use of in situ .

Illustration by: Steven Birch, Mary Peteranna Date of Fieldwork: 9-18 February 2015 Date of Report: 17th March 2015 Enquiries to: AOC Archaeology Group Shore Street Cromarty Ross-shire IV11 8XL Mob. 07972 259 255 E-mail inverness@aocarchaeology.com This document has been prepared in accordance with AOC standard operating procedures. Author: Mary Peteranna Date: 24/03/2015 Approved by: Martin .

Studying astrology can evoke changes in how we see life and experience the world, and in our lives, and for this reason it is important that students take their time with their studies and view study as a journey rather than a destination. There are times where there is greater studying activity and other times of greater reflection or adjustment, both of which are of immense value. It is .

Because black holes have no hair, as the scientist John Wheeler put it, one can't tell from the outside what is inside a black hole, apart from its mass, electric charge, and rotation. This means that a black hole contains a lot of information that is hidden from the outside world. If the amount of hidden information inside a black hole depends on the size of the hole, one would expect from .

CALICUT UNIVERSITY P.O. MALAPPURAM, KERALA, INDIA - 673 635 261 . School of Distance Education Micro Economics - I (I Sem. BA Economics) 2 UNIVERSITY OF CALICUT SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION Study material CORE COURSE (I) For I SEMESTER BA ECONOMICS MICRO ECONOMICS I Prepared by 1. Module I and V: Dr. P. CHACKO JOSE Associate professor, Department of Economics, Secred Heart College Chalakkudy 2 .

DG ECFIN Directorate-General for Economic and Financial Affairs . ECB European Central Bank . Eurostat Statistical Office of the European Communities . ESI Economic Sentiment Indicator . NACE Classification of economic activities in the European Community . OECD Organisation for Economic Co-operation and Development . sa seasonal adjustment, seasonally adjusted : CONTENTS A USER MANUAL TO THE .

During the BSc(Hons) Chemistry programme you will also develop transferable skills and be able to: Demonstrate communication skills, covering a range of communication media. Exhibit numeracy and computational skills, including ICT skills and information retrieval. Show evidence of interpersonal skills, relating to the ability to interact with other people and to engage in team-working. Display .

Civil Engineering Specification First teaching September 2017 Version 1.0 . Edexcel, BTEC and LCCI qualifications Edexcel, BTEC and LCCI qualifications are awarded by Pearson, the UK’s largest awarding body offering academic and vocational qualifications that are globally recognised and benchmarked. For further information, please visit our qualifications website at qualifications.pearson .

Commercial Design using Revit 2017, Residential Design using Revit 2017, Residential Design using AutoCAD 2017, Commercial Design using AutoCAD 2013, Chapters in . as the simulation itself is actually run in the Cloud using Autodesk’s GBS engine. However, subscription is becoming the norm with Autodesk’s new sales model.

Autodesk Revit Architecture software or Autodesk Revit MEP software, purpose built for BIM, to create a simple model Autodesk Green Building Studio web service to conduct whole building analysis By using Revit Architecture or Revit MEP for BIM at the core of the rapid energy modeling workflow, BIM

Standard: PCI Data Security Standard (PCI DSS) Version: 1.0 Date: May 2016 Author: Effective Daily Log Monitoring Special Interest Group PCI Security Standards Council Information Supplement: Effective Daily Log Monitoring

This resource provides an overview of construction management at what might be . described as three levels. An outline of management contracting is followed by more detailed consideration of two very practical aspects of construction management, organisation and control at site level and the use of critical path network planning and

ISBN 978-0-9828781-0-1 2015 Center for Agroecology & Sustainable Food Systems University of California, Santa Cruz Santa Cruz, California casfs.ucsc.edu

The Living Environment Core Curriculum was reviewed by many teachers and administrators across the State includ-ing Coordinating and Regional Biology Mentors. The State Education Department thanks those individuals who provided feedback both formally and informally.

Table 2-1. Overall Response Statistics 2020 SOPS ASC Database, Page 6. Table 2-2. Survey Administration Mode Statistics 2020 SOPS ASC Database, Page 6. Table 3-1. Distribution of 2020 SOPS ASC Database by Facility Characteristics, Page 8. Table 4-1. Distribution of 2020 SOPS ASC Database by Respondent Characteristics, Page 10. Table 6-1.

Deng Xiaoping Cited much more frequently and substantively than Mao Zedong and Confucius is Deng Xiaoping, the architect of China’s “second revolution” reforms launched in the late 1970s. Xi refers repeatedly to hallmark speeches by Deng at critical turning points in the

diagnostic accuracy are mainly found in subgroups of cases (difficult cases) or clinicians (junior clinicians). Furthermore, checklists have potentially negative effects, such as time pressure and overdiagnosis, which have been insufficiently studied. Finally, most studies that measure effects on accuracy are performed in