Nordens 25 Största Medieföretag Efter Omsättning

28d ago
8 Views
0 Downloads
515.44 KB
7 Pages
Last View : 4d ago
Last Download : n/a
Upload by : Mia Martinelli
Transcription

FAKTABLAD 2021:1Nordens 25 största medieföretag efteromsättningNordicom är ettcentrum för nordiskmedieforskning vidGöteborgs universitet.Verksamheten bedrivsmed stöd av Nordiskaministerrådet.Du hittar fler faktabladom medier ochmedieanvändning påvår webbplats:www.nordicom.gu.seListan över de 25 största medieföretagen med huvudkontor iNorden omfattar en stor variation av verksamheter. Variationenkommer till uttryck i geografisk lokalisering, ålder och ägarstruktur,liksom i verksamhetsinriktning och lönsamhetsnivåer. Medan vissaföretag är internationella – och till och med globala – i sinverksamhet, är andra uteslutande nationella.Listan över de största nordiska medieföretagen – mätt i omsättning under 2019 –domineras av företag från telekomindustrin, vilket i en nordisk kontext betyderföretag som erbjuder allt från mobil och fast telefoni till internet och marksänd ochströmmad tv. Under 2019 var fyra av de fem största medieföretagen i Norden i frågaom omsättning så kallade telcos. Det enskilt största företaget – med en samladomsättning under 2019 på motsvarande 11 540 miljoner euro – var den norskatelekomjätten Telenor. Dess svenska motsvarighet – och konkurrent – TeliaCompany, låg tvåa på listan.Även om både Telenor och Telia Company är börsnoterade, är det den norska ochsvenska staten som är den enskilt största aktieägaren i respektive bolag. Statens rollsom ägare på mediemarknaden är fortsatt ett viktigt kännetecken hos det nordiskamediesystemet. Av de 25 största medieföretagen i regionen står åtta under direkt ellerindirekt statlig kontroll. Vid sidan av Telenor och Telia Company, handlar det omsex nationella public service-företag.De nordiska länderna har valt att organisera public service på delvis olika sätt, vilketpåverkar den relativa storleken på de största public service-företagen. Medan publicservice i Norge och Finland drivs inom ramen för ett enskilt företag (NRK1 ochYleisradio), finns det i Sverige tre: Ett för tv (Sveriges Television, SVT), ett för radio(Sveriges Radio, SR) och ett för utbildningsprogram (Sveriges Utbildningsradio, UR,vilket till följd av sin begränsade storlek inte återfinns bland de 25 störstamedieföretagen). I Danmark finns det två statligt ägda public service-företag: DR,som finansieras genom offentliga medel, och TV 2, som huvudsakligen drivs påkommersiella intäkter.Majoriteten av de 25 största nordiska medieföretagen är likafullt privatägda. Av de19 företag som inte är public service-företag är tio börsnoterade, medan nio stårutanför börsen. Av de senare ägs fem av ideella stiftelser. Stiftelser fungerar ocksåsom betydande minoritetsägare i tre av de börsnoterade företagen på listan.Stiftelseägandet är ytterligare ett kännetecken hos det nordiska mediesystemet.Samtidigt är det bara två av företagen på topp 25-listan som kan karakteriseras somrenodlade familjeföretag: Bonnier Group, som ägs av den svenska Bonnier-familjen,och finska Otava Group, som ägs av familjen Reenpää.1 Utöver det skattefinansierade NRK har den norska staten även en överenskommelse medTV 2 om att tillhandahålla visst public service-innehåll, inklusive dagliga nyhetssändningaroch barnprogram. TV 2, som är det största privata tv-företaget i Norge, ägs av danskaEgmont Group.

När det gäller vilket land företagen har sitt huvudkontor i återspeglar topp 25-listanganska väl den relativa storleken på de nationella nordiska marknaderna. Nio avföretagen har sitt huvudkontor i Sverige, sju i Danmark, fem i Finland och fyra iNorge. Island är inte representerat på listan över Nordens 25 största medieföretag.Inte mindre än åtta av de 25 största medieföretagen i Norden startades redan på1800-talet. Sex startades på 2000-talet. Endast ett av företagen startades som enrenodlat online-baserad verksamhet. Det är Spotify, som genom en anmärkningsvärdtillväxt under 2010-talet kommit att inta tredjeplatsen på listan över Nordens störstamedieföretag i fråga om omsättning. Med 271 miljoner registrerade användarevärlden över är Spotify också det enda verkligen globala medieföretaget på listan.Med det sagt så bedriver 13 av de 25 företagen verksamhet i minst två nordiskaländer. De övriga nordiska länderna utgör viktiga marknader för huvuddelen av destörsta nordiska medieföretagen.Av de totalt 20 företag på topplistan som inte drivs med offentliga public servicemedel (dvs. licensavgifter eller skattepengar), redovisade 17 ett positivt resultat föreskatt under 2019. Enbart tre gick med förlust. Den högsta vinstmarginalen – 20,2procent i relation till intäkterna – redovisade det finska telekom-företaget Elisa. Dengenomsnittliga vinstmarginalen bland de 20 vinstdrivande företagen på topp 25listan landade under 2019 på 6,3 procent.

TOPP 25-LISTAN Nordens 25 största företag efter omsättning, 2019(miljoner euro)1. Telenor (NO)11.5402. Telia Company (SE)8.1183. Spotify (SE)6.7644. Tele2 (SE)2.6125. TDC Group (DK)2.2826. Schibsted (NO)1.9377. Bonnier (SE)1.9278. Elisa (FI)1.8449. Egmont Group (DK)1.68210. Nent Group (SE)11. HI3G Holding (SE)12. Sanoma (FI)13. Aller (DK)1.4801.01391363814. NRK (NO)60815. DR (DK)54216. Sveriges Television (SE)48117. Yleisradio (FI)47818. TV 2 Danmark (DK)40219. Modern Times Group (SE)40120. JP/Politikens Hus (DK)39821. Amedia (NO)38022. Otava Group (FI)28623. Sveriges Radio (SE)27424. Jysk Fynske Medier (DK)25625. Alma Media (FI)250Anmärkning: Omräkningen från lokala valutor till euro bygger på genomsnittligaväxelkurser för 2019. Omsättning avser företagens samlade intäkter och kan inkluderaintäkter från andra verksamheter än medier.Källor: Årsredovisningar för 2019.

TOPP 25-LISTAN Nordens 25 största företag efter omsättning, 2019 (miljoner deaktieägare) (31 dec2019)Norska staten (54%)Huvudsakligaaffärsområden (19 nov2019)Mobil och fast telefoni,internet, tv-distribution1Telenor (NO)18552TeliaCompany(SE)2003BörsnoteratNorska staten (38%)Spotify (SE)2006Börsnoterat4Tele2 (SE)1993BörsnoteratMartin Lorentzon(44%), Daniel Ek (34%)Kinnevik (42%)5TDC tDKTUK Limited (50%),ArbejdsmarkedetsTillægspension (17%)Stiftelsen Tinius (25%)Mobil och fast telefoni,internet, tvdistribution, tvproduktionStrömningstjänst förljudMobil och fast telefoni,internet, kabel-tvMobil och fast telefoni,internet, tv-distribution37Bonnier (SE)1804OnoteratFamiljen Bonnier8Elisa (FI)1882Börsnoterat9The EgmontGroup (DK)1878OnoteratSolidium (10%), VarmaMutual PensionInsurance Company(3%)Egmont FondenDagstidningar, gar, böcker,tidskrifter,filmproduktion, ehandelMobil och fast telefoni,internet, kabel-tvFilm, tv, e-handel,böcker, tidskrifter,online-tjänsterVarumärken i urval(19 nov 2019)NordiskverksamhetTelenor, Allente;Norkring (NO);DNA (FI)Telia, C More;Halebop, TV4 (SE);Call me (DK); MTV(FI)SpotifyDK, NO, FI,SEResultat(MEUR)Anställda11 540 2 12920 044DK, NO, FI,SE8 118 88321 232DK, FI, NO,SESE6 764-1314 4052 612 3384 695Telmore, YouSee,Dansk Kabel TVDK2 282 497 498VG, Aftenposten(NO); Aftonbladet,Svenska Dagbladet(SE)Dagens Nyheter,Expressen, AlbertBonnier Förlag, SFStudiosElisa, Elisa Viihde,Elisa KirjaDK, NO, FI,SE1 937 1985 006DK, NO, FI,SE1 927-127 976FI1 844 3724 882Nordisk Film,Egmont Publishing,Cappelen Damm;TV 2 Norge (NO)DK, NO, FI,SE1 682 804 264Tele2, ComviqIntäkter(MEUR)

10Nent Group(SE)2018Börsnoterat11HI3G (SE)2000Onoterat12Sanoma (FI)1999Börsnoterat13Aller Holding(DK)1873OnoteratAllerfonden ( 50%)14NRK (NO)1933PublicserviceNorska staten15DR (DK)1925PublicserviceDanska statenTv, radio, onlinetjänster16SverigesTelevision(SE)Yleisradio (FI)1979PublicserviceFörvaltningsstiftelsenför SR, SVT och URTv, online-tjänster1925PublicserviceFinska statenTv, radio, onlinetjänsterTV 2Danmark(DK)ModernTimes Group(SE)1986PublicserviceDanska statenTv, online-tjänster1987BörsnoteratSwedbank RoburFunds (6%), NordeaFunds (5%)Digitala nätverk, esport171819Norges Bank (7%),Swedbank RoburFunds (7%)CK Hutchison Holdings(60%), Investor (40%)Jane och Aatos Erkkosstiftelse (24%), HerrlinAntti (12%)Tv, radio, onlinetjänster, tv-produktionMobiltelefoni, internetDagstidningar, radio,tv, gsmaterialTidskrifter,dagstidningar, onlinetjänsterTv, radio, onlinetjänsterViasat, Viaplay,Viafree, TV3; Rix FM(SE); P4 (NO)3; Hallon (SE);Oister, Zenji (DK)Helsingin Sanomat,Ilta-Sanomat,Nelonen, RadioSuomipop, SanomaProSE og HØR, Allers,Femina, Elle;Dagbladet (NO)NRK 1–3, NRKSuper, NRK P1–3,NRK TV, NRK RadioDR 1–3, DR Ultra,DR Ramasjang, DRP1-P8, DRTVSVT 1–2, SVT24,Barnkanalen, SVTPlayYle TV1–2, YleRadio 1, Yle RadioSuomi, AreenaTV 2, TV 2 Zulu, TV2 News, TV 2 Sport,TV 2 PlayESL Gaming,DreamHack,InnoGames,KongregateDK, NO, FI,SE1 480 671 976DK, SE1 013 1501 953DK, NO, FI,SE913 803 953DK, NO, FI,SE638 172 290NO608-213 359DK542 102 411SE481 12 301FI478 62 847DK402 471 328DK, SE401-411 000

20JP/PolitikensHus (DK)2003OnoteratJyllands-Postens Fond(50%), PolitikenFonden (50%)Dagstidningar, onlinetjänster21Amedia (NO)1948OnoteratAmedia-stiftelsenDagstidningar, onlinetjänster22Otava Group(FI)1890OnoteratBöcker, tidskrifter, ehandel, online-tjänster23SverigesRadio (SE)Jysk FynskeMedier (DK)19252014PublicserviceOnoteratAlma Media(FI)1998BörsnoteratFamiljen Reenpää(97%), Otavasbokstiftelse (3%)Förvaltningsstiftelsenför SR, SVT och URDen Fynske Bladfond(48%), DenSydvestjydskeVenstrepresse (36%)Otava (29%),Mariatorp (19%)2425Jyllands-Posten,Politiken, EkstraBladet, PolitikensForlagBergensavisen,Romerikets R P1–P4, SR PlayDK398 472 220NO, SE380 321 257FI286 231 102SE274 12 209Dagstidningar, onlinetjänsterAvisen Danmark,Århus Stiftstidende,Radio4DK256 31 746Dagstidningar,affärsmedia, e-handel,online-tjänsterIltalehti,Kauppalehethi, UusiSuomi, Monster.fiFI, SE250 491,530Radio, online-tjänsterAnmärkning: Omräkningen från lokala valutor till euro bygger på genomsnittliga växelkurser för 2019. Resultat Resultat före skatt (EBT). Uppgifter om huvudsakligaaffärsområden varumärken är inhämtade i november 2020 och kan avvika från situationen under 2019.Källor: Årsredovisningar för 2019 och företagens hemsidor; medienorge.

En metodkommentarRangordningar utifrån storleken på dagens medieföretag ärförknippade med en rad metodologiska överväganden.Ett första övervägande rör själva definitionen av ”medier”. I den häranalysen har vi använt en bred definition av vad vi betraktar sommedierelaterad verksamhet, vilket inkluderar inte bara medieproduktion(som t.ex. tidningar, tv- och radiokanaler, film, tidskrifter och böcker)utan också s.k. accesstjänster (som t.ex. bredband och mobiltelefoni)ochdistribution – och paketering – av medierat innehåll (som t.ex.marksänd, satellit-, kabel- och on demand-tv och olikaströmningstjänster för ljud och rörlig bild). Utvecklingen på de nordiskamediemarknaderna under senare år innehåller här flera exempel påtidigare ”enfunktionsföretag” som har valt att expandera horisontellt ivärdekedjan för medierat innehåll. Ett aktuellt exempel är det svenskatelekomföretaget Telia Companys förvärv av tv-kanaler i Sverige (TV4och C More) och Finland (MTV) under 2019.När det gäller bedömningen av storleken på individuella företag byggervår lista på företagens samlade omsättning. Det innebär att eventuellaintäkter från andra verksamheter än medier ingår i underlaget. Sammasak gäller förstås för intäkter från länder utanför Norden.Ett sista övervägande rör frågan om geografisk hemvist. I dagensglobaliserade kapitalmarknad har det blivit allt svårare att fastställa ennationell tillhörighet för många medieföretag, i synnerhet om ägandetoch verksamheten är i olika länder. Vår definition av ”nordiska”medieföretag bygger inte på vart den huvudsakliga ägaren befinner sig,utan på huruvida företaget i fråga har sitt huvudkontor i ett nordisktland eller inte. Den här definitionen utesluter globala aktörer somGoogle, Discovery Communications och Netflix – vilka förvissokontrollerar en stor andel av de nordiska mediemarknaderna i fråga ombåde publik och omsättning men som är baserade i USA.Jonas OhlssonE-post: [email protected]: Mars 2021

service i Norge och Finland drivs inom ramen för ett enskilt företag (NRK. 1 och Yleisradio), fin ns det i Sverige tre: Ett för tv (Sveriges Television , SVT ), ett för radio (Sveriges Radio , SR ) och ett för utbildnings program (Sveriges Utbildningsradio, UR, vilket till följd av sin begränsade storlek inte återfinns bland de 25 största

Related Documents:

that is mechanically buffed to produce a uniform alignment along the rubbing direction in the plane of the cell, nˆ0 (0,1,0) const, figure 1. The buffing procedure typically results in a small, Downloaded from rsta.royalsocietypublishing.org on March 4, 2013

Heiliger’Ansgar,’Benediktinermönch,’ Erzbischof’von’Hamburg Bremen’und’Apostel’des’Nordens,’ geboren’am’9.’September’801,’gestorben .

Business Studies Notes Year 9 & 10 Chapter 1 The purpose of Business Activity A NEED is a good or service essential for living (food, water, shelter, education etc.). A WANT on the other hand is something we would like to have but is not essential for living (computer games, designer clothing, cars etc.). people’s wants are unlimited. The Economic Problem results from an unlimited amount of .

Security activities in scrum control points 23 Executive summary 23 Scrum control points 23 Security requirements and controls 24 Security activities within control points 25 References 29 Risk Management 30 Executive summary 30 Introduction 30 Existing frameworks for risk and security management in agile software development 34 Challenges and limitations of agile security 37 a suggested model .

The new industry standard ANSI A300 (Part 4) – 2002, Lightning Protection Systems incorporates significant research in the field of atmospheric meteorology. This relatively new information has a pro-found impact on the requirements and recommendations for all arborists who sell tree lightning protection systems. Since there are an average of 25 million strikes of lightning from the cloud to .

UCAS was approached in 2009 by The British Ballet Organisation (BBO), British Theatre Dance Association (BTDA), Imperial Society of Teachers and Dancing (ISTD) and Royal Academy of Dance (RAD) to consider allocating Tariff points to their graded and vocational graded examinations in dance, which at the time were accredited on the National Qualifications Framework (NQF). This followed a series .

very common in real analysis, since manipulations with set identities is often not suitable when the sets are complicated. Students are often not familiar with the notions of functions that are injective ( one-one) or surjective ( onto). Sample Assignment: Exercises 1, 3, 9, 14, 15, 20. Partial Solutions: 1.

Belajar sejarah melalui e-learning bukan menggantikan proses pembelajaran konvensional, namun pembelajaran melalui e-learning ini untuk memperkuat nilai belajar konvensional dengan menggunakan teknologi internet. Maka dalam Kamarga (2002, hlm 55) menyebutkan : Belajar sejarah melalui e-learning dapat diartikan sebagai upaya

Report on the Pillar One Blueprint. and the . Report on the Pillar Two Blueprint. These Blueprints reflect the convergent views on many of the key policy features, principles and parameters of both Pillars, and identify remaining technical and administrative issues as well as policy issues where divergent views among Inclusive Framework members remain to be bridged. The Inclusive Framework .

The Business Impact of Enterprise Information Architecture Business success depends on effective information architecture. Some of the common relationships between business strategies and information capabilities are described below. Mergers and Acquisitions: Rapid integration of an acquisition’s organizational processes is

very young learners (4–6/7) is suitable in your context for junior learners (7–11) or even older learners (12 ). Timings, as we say above, are very approximate. In the table we indicate if they are generally short (5–20 minutes), medium length (20–40 minutes) or long (over 40 minutes). Again, please use your own judgement to decide how long activities will take. Some considerations .

Hazardous Materials World class training Our Hazardous Materials (HazMat) courses provide the necessary skills to keep the emergency services and commercial industry at the cutting edge of response to HazMat risks. The College delivers high quality accredited training to First Responders and Incident Commanders in HazMat and Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (explosives) (CBRN(e .

4 Fundamentals of Laws & Ethics CMA Paper-3 (New Syllabus) ACCEPTANCE A proposal, when accepted becomes a promise. So, acceptance can be defined as the anent given by the person to whom the offer was made. It is like showing a matches to a brain of gunpowder which cannot be reversed. LEGAL RULES FOR VALID ACCEPTANCE 1.

The Corporate Innovation Program is designed for corporate leadership teams dedicated to working with MIT, and with each other, over a 12-month period to enhance and optimize innovation processes, practice and potential within their respective companies.

Crowley is committed to the principle of equal employment opportunity, and it complies with all applicable laws which prohibit discrimination and harassment in the workplace. CrowleyThus, strictly prohibits discrimination or harassment based on race, color, national origin,

CURRICULUM . MANUAL . CHAPTER EIGHT . FIRE INSTRUCTOR . NFPA 1041, 2012 Edition . Effective January 1, 2014 . Texas Commission on Fire Protection . P.O. Box 2286 Austin, Texas 78768-2286 (512) 936-3838

The database specialist finds that the performance issues are occurring during the cluster's backup window. The cluster runs in a replication group containing three nodes. Memory on the nodes is fully utilized. Organizational policies prohibit the database specialist from changing the backup window

Design Thinking? Design Thinking may be the answer if The problem is human-centered You don’t clearly understand the problem or have alignment The problem is fairly complex You need fresh ideas or a fresh approach

vi promising strategies for strengthening homicide investigations Law enforcement agencies perform a very wide range of duties, including the critical responsibility of investigating the most serious type of crime: homicides.

J. Guo, P. Huang, Y. Zhang and N. Zhou, (2014), “Foreign ownership and real earnings management: Evidence from Japan”, Invited presentation at the plenary session of the 2nd Journal of International Accounting Research conference, Hong Kong Polytechnic University (funded by host)