CASTROL-OLJA FÖR KOMMERSIELLA FORDON - ILS Nordic

1y ago
201 Views
3 Downloads
2.22 MB
12 Pages
Last View : 13d ago
Last Download : 6m ago
Upload by : Randy Pettway
Transcription

CASTROL-OLJA FÖRKOMMERSIELLA FORDONPRODUKTKATALOG MOTOROLJA1

OL VECTON MED SYSTEM PRO TECHNOLOGY 03Castrol CRB TURBOMAX MED DURASHIELD BOOSTERS04HITTA RÄTT OLJA FÖR DIN MOTOR05CASTROL MOTOROLJA, DET PERFEKTA SORTIMENTET FÖR BILPARKER06CASTROL VECTON PRODUKTSORTIMENT08CASTROL CRB PRODUKTSORTIMENT112

FÖRLÄNGER OLJEBYTESINTERVALLEN.BIDRAR TILL ATT VINSTEN ÖKAR.I moderna lastbilar används ny teknik för att ökavridmomentet med upp till 30 %, men det ger också högremotortemperaturer och högre tryck. Detta kan leda till ökadoxidation och förtjockning av olja, ökad ansamling av avlagringaroch snabb utarmning av oljans syrareglerande komponenter.Allt detta bryter ner oljan och minskar oljans livslängd.Castrol har utvecklat VECTON med ny System Pro Technology , med extraprestandareserv som motverkar oljans nedbrytning genom att regleraoxidationen, minska avlagringarna, neutralisera skadliga syror,anpassa sig till högre temperaturer och behålla viskositeten.Detta innebär en ökad oljelivslängd och att du kan kännadig trygg med de längre oljebytesintervallerna.Castrol VECTON-serien – upp till 45 % extra prestandaFörbättring av prestanda per kategori med Castrol VECTONFörbättringmed VECTON72%37%41%54%58%BranschkravBibehållandeav viskositetVärmeskyddOxidationKontroll seringav syraKorrosion*Baserat på tester genomförda på 81 % av hela Castrol VECTON-seriens volym baserat på 12 månaders försäljning fram till mars 2017.3

FÖR BÄTTRE MOTORLIVSLÄNGD OCHDRIFTSFÖRHÅLLANDENÄven vid körning med största försiktighet, utsätts motorn för skadligt slitage från förstadagen den används. Små sotpartiklar dras till varandra för att forma större partiklar.Sotpartiklar 10–40 nmSotagglomerat300–1 000 nmÄven om de är 1 000gånger mindre än ettknappnålshuvud är destora nog att orsakaabrasiv nötning ochskada motorn.Knappnålshuvud1 000 000 nmCASTROL CRBTURBOMAX MEDDURASHIELD TMBOOSTERSFörhindrar agglomereringav sot:DuraShield Boosters bildar ettskyddande lager runt de mindresotpartiklarna, vilket hindrar demfrån att bilda större nötandepartiklar. Detta förebyggerundanträngning av olja på rörligadelar och ger minskad kontaktmellan metallytor.Castrol CRB Turbomax medspeciellt utvecklade DuraShield Boosters skyddar mot slitageför bättre motorlivslängd ochdriftsförhållanden på tvåspeciella sätt:Bildar skyddande lager:Castrol CRB Turbomax medDuraShield Boosters gerockså ett skyddande lager pårörliga metallytor som motverkarnedbrytning även under svåraförhållanden.Castrol CRB Turbomax 10W-40 E4/E7med upp till 40 % bättre slitageskydd*40 ärdenOlja med DuraShieldTMBoosters*Genomsnittliga slitageparametrar i branschstandardtester jämfört med branschtestkriterier.4

HITTA RÄTT OLJA FÖR DIN MOTORGAMMALT PRODUKTNAMNVecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9Vecton Fuel Saver 5W-30 E7Vecton Long Drain 10W-30 E6/E9Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9Vecton Long Drain 10W-40 E7Vecton 15W-40 CJ-4 / Vecton 15W-40 CJ4/E9NYTT PRODUKTNAMNVECTON Fuel Saver 5W-30 E6/E9VECTON Fuel Saver 5W-30 E7VECTON Long Drain 10W-30 E6/E9VECTON Long Drain 10W-40 E6/E9VECTON Long Drain 10W-40 E7VECTON 15W-40 CK-4/E9Vecton 10W-40Vecton 15W-40Tection 15W-40Tection Medium Duty 15W-40Tection Monograde 10WTection Monograde 30CRB Turbomax 10W-40 E4/E7CRB Multi 15W-40 CI-4/E7CRB Multi 15W-40 CI-4/E7CRB Multi 15W-40 CI-4/E7CRB Monograde 10W CFCRB Monograde 30 CF5

CASTROL MOTOROLJA, DET PERFEKTASORTIMENTET FÖR CTONVECTONCRBCRB MultiCRB MonogradeochFuel SaverFuel SaverLong DrainLong DrainLong Drain15W-40Turbomax15W-4010W CFgodkännanden5W-30 E6/E95W-30 E710W-30 E6/E910W-40 E6/E910W-40 E7CK-4/E910W-40 E4/E7CI-4/E730 CFE4, E7ACEAE6, E7, E9APICJ-4MB228.31 /228.51MANM 3271-1 /M 3477 /M 3677E6, E7, E9E6, E7, E9E4, E7E9E4, E7E7CJ-4CJ-4CFCJ-4 / SLCI-4CI-4 / SL228.5228.51228.51228.5228.31228.5228.3M 3277M 3271-1 /M 3477M 3271-1 /M 3477M 3277M 3277UppfyllerMAN M3275-1CNG / VDS-4CNG / VDS-4VDS-3VDS-4.5VDS-3VDS-3RLD-3RLD-2RLD-2CES 20081CES 20077/20078CES 20077/20078Oljekategori3Oljekategori2VolvoCNG / VDS-4VDS-3ScaniaLDF-4LDF-3Renault V1RLD-3RLD-2LDF-3RLD-3RLD-3RLD-2CumminsCES 20081CES 20077CES 20081CES 2DH-2DH-2DeutzDQC IV-10LADQC III-10DQC IV-10LADQC IV-10LADQC III-10MACKEO-M Plus/EO-NPremium Plus/EO-O PremiumPlusEO-NEO-O PremiumPlusEO-O PremiumPlusEO-NAnnatFör Ivecolastbilar somkräver ACEAE6, E7, E9.UppfyllerDAF PX EuroVI-kravenDDCPowerguard93K218.UppfyllerDAF PX EuroVI-kravenFör Ivecolastbilar somkräver ACEAE6, E7, E9.Uppfyller DAFEuro 1DQC III-10DQC III-10EO-OPremiumPlusEO-NEO-M Powerguard93K215CF

ANPASSA FÖRFRAMGÅNGNya Castrol VECTON med System Pro TechnologyTMökar oljans livslängd och ger upp till 45 % extra prestanda*.*Jämfört med API- och ACEA-branschkrav och baserat på tester genomförda på 81 % av helaCastrol VECTON-seriens volym, baserat på 12 månaders försäljning fram till mars 2017.www.castrol.com/vecton

MOTOROLJACASTROL VECTON FUEL SAVER 5W-30 E6/E9Castrol VECTON Fuel Saver 5W-30 E6/E9 med System Pro TechnologyTM är en avancerad helsyntetisk olja för dieselmotorer i tung drift som uppfyller utsläppskraven Euro I till Euro VI. Den är lämplig för motorer med eller utanpartikelfilter, för de flesta EGR-motorer och motorer med SCR NOx-reduktionssystem. Den rekommenderas för motorermed partikelfilter och är utformad för användning i kombination med dieselbränsle med låg svavelhalt. Ger upp till 45 % extra prestanda* som motarbetar oljenedbrytning och anpassar sig till högre temperaturer ochtryck, för ökad oljelivslängd.Bränslebesparingar: den gav upp till 1 % i bränslebesparingar i en Euro V-motor enligt testet European TransientCycle vid jämförelse med en modern 15W-40-motorolja på toppnivå.Utmärkt prestanda vid låga temperaturer.Bibehåller effektivitet i avgasefterbehandlingssystem, vilket säkerställer fortsatt överensstämmelsemed utsläppslagstiftning.Certifierad som koldioxidneutral enligt den gällande internationella PAS2060-standarden.Art.Nr. 159CACArt.Nr. 159CAAArt.Nr. 159CABArt.Nr. 217B1BFörpackning: 5LFörpackning: 20LFörpackning: 208 LFörpackning: BulkACEA E6, E7, E9; API CJ-4; MB-godkännande 228.31/ 228.51; MAN M3271-1 / M3477 / M3677; Volvo VDS-4 / CNG; Scania LDF-4;ACEA E6, E7, E9; API CJ-4; JASO DH-2; CAT ECF-3; Cummins CES 20081 Deutz DQC IV-10LA; Mack EO-M Plus, EO-N Premium Plus, EO-O Premium Plus; MAN M3271-1 M 3477 M 3677; MB-godkännande 228.31/ 228.51; MTU Oil Category 3.1 RVI RLD-3; Volvo CNG VDS 4; Scania LDF-4 För Iveco-lastbilar som kräver ACEAE6, E7, E9; uppfyller DAF PX Euro VI-kravenCASTROL VECTON FUEL SAVER 5W-30 E7Castrol VECTON Fuel Saver 5W-30 E7 med System Pro Technology är en avancerad helsyntetisk olja för dieselmotoreri tung drift som uppfyller utsläppskraven Euro I till Euro V1. Den är lämplig för motorer utan partikelfilter, för vissaEGR-motorer och för motorer med SCR NOx-reduktionssystem. Ger upp till 45 % extra prestanda* som motarbetar oljenedbrytning och anpassar sig till högre temperaturer ochtryck, för ökad oljelivslängd.Bränslebesparingar: den gav upp till 1 % i bränslebesparingar i en Euro V-motor enligt testet European TransientCycle vid jämförelse med en modern 15W-40-motorolja på toppnivå.Utmärkt prestanda vid låga temperaturer.Certifierad som koldioxidneutral enligt den gällande internationella PAS2060-standarden.Art.Nr. 154C34Art.Nr. 154C32Art.Nr. 217B1DFörpackning: 20LFörpackning: 208 LFörpackning: BulkSka inte användas i Euro IV/V/VI-fordon som kräver Low SAPS-smörjmedel. För dessa tillämpningar rekommenderar vi Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E91ACEA E4, E7; MB-godkännande 228.5; MAN M3277; Volvo VDS-3; Scania LDF-3; RVI RLD-2; Cummins CES 20077; MTU Oil Category 3; Deutz DQC III-10; Mack EO-NCASTROL VECTON LONG DRAIN 10W-30 E6/E9Castrol VECTON Long Drain 10W-30 E6/E9 med System Pro TechnologyTM är en avancerad halvsyntetisk olja fördieselmotorer i tung drift som uppfyller utsläppskraven Euro I till Euro VI. Den är lämplig för motorer med eller utanpartikelfilter, för de flesta EGR-motorer och motorer med SCR NOx-reduktionssystem. Den rekommenderas för motorermed partikelfilter och är utformad för användning i kombination med dieselbränsle med låg svavelhalt. Ger upp till 45 % extra prestanda* som motarbetar oljenedbrytning och anpassar sig till högre temperaturer ochtryck, för ökad oljelivslängd.Testad för förlängda bytesintervall upp till 120 000 km**Bibehåller effektivitet i avgasefterbehandlingssystem, vilket säkerställer fortsatt överensstämmelse medutsläppslagstiftning.Certifierad som koldioxidneutral enligt den gällande internationella PAS2060-standarden.Art.Nr. 15B382Art.Nr. 15B384Art.Nr. 15B381Förpackning: 20LFörpackning: 208 LFörpackning: IBCACEA E6, E7, E9; API CJ-4; MB-godkännande 228.51; MAN M 3477 / M 3271-1; Volvo VDS-4 / CNG; RVI RLD-3; Deutz DQC IV-10LA; MTU Oil Category 3.1;Mack EO-O Premium Plus; JASO DH-2; Cat ECF-3; Cummins CES 20081; DDC Power Guard 93K218; uppfyller DAF PX Euro VI kraven*Jämfört med API- och ACEA-branschkrav, baserat på tester genomförda på 81 % av Castrol VECTON-seriens volym, baserat på 12 månaders försäljning fram till mars 2017.**Godkänd av MAN för upp till 120 000 km och Mercedes Benz, Volvo och Renault för upp till 100 000 km i enlighet med deras specifikationer. Faktiskt oljebyte beror på motortyp, körförhållanden, servicehistorik, OBD ochbränslekvalitet. Se alltid tillverkarens instruktionsbok.8

MOTOROLJACASTROL VECTON LONG DRAIN 10W-40 E6/E9Castrol VECTON Long Drain 10W-40 E6/E9 med System Pro Technology är en avancerad helsyntetisk olja för dieselmotorer i tung drift som uppfyller utsläppskraven Euro I till Euro VI. Den är lämplig för motorer med eller utan partikelfilter,för de flesta EGR-motorer och motorer med SCR NOx-reduktionssystem. Den rekommenderas för motorer med partikelfilteroch är utformad för användning i kombination med dieselbränsle med låg svavelhalt. Ger upp till 45 % extra prestanda* som motarbetar oljenedbrytning och anpassar sig till högre temperatureroch tryck, för ökad oljelivslängd.Testad för förlängda bytesintervall upp till 120 000 km**Bibehåller effektivitet i avgasefterbehandlingssystem, vilket säkerställer fortsatt överensstämmelsemed utsläppslagstiftning.Certifierad som koldioxidneutral enligt den gällande internationella PAS2060-standarden.Art.Nr. 15B34CArt.Nr. 15B346Art.Nr. 15B34AArt.Nr. 217AFDFörpackning: 5LFörpackning: 20LFörpackning: 208 LFörpackning: BulkACEA E6, E7, E9; API CJ-4; MB-godkännande 228.51; MAN M 3477 / M 3271-1; Volvo VDS-4 / CNG; RVI RLD-3; MTU Oil Category 3.1; Deutz DQC IV-10LA; MackEO-O Premium Plus; Cat ECF-3; Cummins CES 20081; JASO DH-2; För Iveco-lastbilar som kräver ACEA E6, E7, E9; uppfyller DAF PX Euro VI-kravenCASTROL VECTON LONG DRAIN 10W-40 E7Castrol VECTON Long Drain 10W-40 E7 med System Pro TechnologyTM är en avancerad helsyntetisk olja för dieselmotoreri tung drift för användning i fyrtakts dieselmotorer1 i kombination med en rad olika bränslekvaliteter. Den är kompatibelmed dieselmotorer med avgasåterföringssystem (EGR). Ger upp till 45 % extra prestanda* som motarbetar oljenedbrytning och anpassar sig till högre temperaturer ochtryck, för ökad oljelivslängd.Testad för förlängda bytesintervall upp till 120 000 km**Certifierad som koldioxidneutral enligt den gällande internationella PAS2060-standarden.Art.Nr. 15B351Art.Nr. 15B355Art.Nr. 217AFFFörpackning: 20LFörpackning: 208 LFörpackning: BulkSka inte användas i Euro IV/V/VI-fordon som kräver Low SAPS-smörjmedel. För dessa tillämpningar rekommenderar vi Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E91ACEA E4, E7; API CF; MB-godkännande 228.5; MAN M 3277; RVI RLD-2; Volvo VDS-3; Scania LDF-3; MTU Oil Category 3; Deutz DQC III -10; Mack EO-N; uppfyllerDAF-kravenCASTROL VECTON 15W-40 CK-4/E9Castrol VECTON 15W-40 CK-4 / E9 är en avancerad olja för dieselmotor i tyngre fordon, speciellt konstruerad med syntetteknik för att leverera längre användbart oljeliv. Den är lämplig för användning i högt presterande 4-takts dieselmotorermed dieselbränslen av upp till 500 ppm svavel och är kompatibel med dieselmotorer utrustade med EGR-system (exhaustgas recirculation). Den är även kompatibel med de senaste avgaserna efter behandling, såsom DPF, DOC och / eller SCRnär diesel svavel är begränsad till max 15ppm. Ger upp till 45 % extra prestanda* som motarbetar oljenedbrytning och anpassar sig till högre temperaturer ochtryck, för ökad oljelivslängd.Certifierad som koldioxidneutral enligt den gällande internationella PAS2060-standarden.Art.Nr. 15C305Art.Nr. 15C373Art.Nr. 15C302Art.Nr. 217D6AFörpackning: 5LFörpackning: 20LFörpackning: 208 LFörpackning: BulkACEA E9; API CK-4; JASO DH-2; CAT ECF-3; Cummins CES 20086; DDC DFS 93K222; Deutz DQC III-10LA; Mack EOS-4.5; MB-godkännande 228.31;MTU Oil Category 2.1; RVI RLD-4; Volvo VDS-4.5*Jämfört med API- och ACEA-branschkrav, baserat på tester genomförda på 81 % av Castrol VECTON-seriens volym, baserat på 12 månaders försäljning fram till mars 2017.**Godkänd av MAN för upp till 120 000 km och Mercedes Benz, Volvo och Renault för upp till 100 000 km i enlighet med deras specifikationer. Faktiskt oljebyte beror på motortyp, körförhållanden, servicehistorik, OBD ochbränslekvalitet. Se alltid tillverkarens instruktionsbok.9

CASTROL CRB TURBOMAX 10W-40 E4/E7UPP TILL 40 % BÄTTRESLITAGESKYDD**Genomsnittliga slitageparametrar i branschstandardtester jämfört med branschtestkriterier.

MOTOROLJACASTROL CRB TURBOMAX 10W-40 E4/E7Castrol CRB Turbomax 10W-40 E4/E7 med DuraShieldTM Boosters är en avancerad helsyntetisk olja för dieselmotoreri tung drift som uppfyller utsläppskraven Euro I till Euro V. Den är lämplig för motorer utan partikelfilter, för vissaEGR-motorer och motorer med SCR NOx-reduktionssystem. Ger upp till 40 % bättre slitageskydd*** för bättre motorlivslängd och driftsförhållanden.Skyddar mot agglomerering av sot under svåra driftsförhållanden, skyddar ytor från slitage.Ger ett skyddande lager på rörliga metallytor som motverkar nedbrytning även under svåra förhållanden.Art.Nr. 15BA25Art.Nr. 15BA27Förpackning: 20LFörpackning: 208 LACEA E4, E7; API CI-4; MB-godkännande 228.5; MAN M 3277; RVI RLD-2; Volvo VDS 3; MTU Oil Category 3;Mack EO-N; Deutz DQC III-10; Cummins CES 20077/20078; JASO DH-1; DDC Power Guard 93K215CASTROL CRB MULTI 15W-40 CI-4/E7Castrol CRB Multi 15W-40 CI-4/E7 är en universalolja för dieselmotorer i tung drift. Den är lämplig för användningi fyrtakts dieselmotorer i kombination med en rad olika bränslekvaliteter. Den är också kompatibel med dieselmotorer med avgasåterföringssystem (EGR). Ger skydd för flertalet applikationer för att främja bättre motorlivslängd och driftsförhållanden.Innehåller rengöringsmedel som tränger undan partiklar som annars kan ansamlas på motorns ytor och minskaravlagringar.Innehåller antioxidanter som stör de kemiska reaktionerna som kan leda till förtjockning av olja.Art.Nr. 15BA21Art.Nr. 15BA1AArt.Nr. 15BA1DArt.Nr. 217EC2Förpackning: 5LFörpackning: 20LFörpackning: 208 LFörpackning: BulkACEA E7; API CI-4/SL; MB-godkännande 228.3; Volvo VDS 3; RVI RLD-2; MTU Oil Category 2; Deutz DQC III-10; Mack EO-M Plus/EO-N; CAT ECF-2; Cummins CES20077/20078; DDC Power Guard 93K215; Uppfyller kraven för MAN M3275-1API CH-4CASTROL CRB MONOGRADE 10W CF, 30 CFCastrol CRB Monograde är en dieselmotorolja avsedd för dieselmotorer i tung drift, hydrauliska system ochtransmissioner med specifikationer som kräver monograde dieselmotorolja. Ger skydd för flertalet applikationer för att främja bättre motorlivslängd och driftsförhållanden.Innehåller rengöringsmedel som tränger undan partiklar som annars kan ansamlas på motorns ytor ochminskar avlagringar.Innehåller antioxidanter som stör de kemiska reaktionerna som kan leda till förtjockning av olja.10W CF Art.Nr. 15BB3530 CF Art.Nr. 15B9F730 CF Art.Nr. 15B9F810W CF Förpackning: 208 L30 CF Förpackning: 20L30 CF Förpackning: 208 LAPI CF***40 % bättre nötningsskydd baserat på genomsnittliga slitageparametrar i branschstandardtester jämfört med branschtestkriterier för Castrol Turbomax E4/E7.11

KONTAKTA OSSKontakta oss på det sätt som passar dig bäst föratt boka ett möte för att få veta mer om vårahögpresterande produkter och effektiva tjänsteroch närmare diskutera dina behov eller ost: kundservice@autolubes.se Telefon: 08-39 10 05Besöksadress: Kanalvägen 3A, 194 61 Upplands VäsbyBesök oss online på www.castrol.com12

**Godkänd av MAN för upp till 120 000 km och Mercedes Benz, Volvo och Renault för upp till 100 000 km i enlighet med deras specifikationer. Faktiskt oljebyte beror på motortyp, körförhållanden, servicehistorik, OBD och bränslekvalitet. Se alltid tillverkarens instruktionsbok. Art.Nr. 159CAC Art.Nr. 159CAA Art.Nr. 159CAB Art.Nr. 217B1B

Related Documents:

Carat Systementw.- und Marketing GmbH & Co. KG Motorenöl GTE SAE 5W-40 50200/50500 CARTEC CARTEC SAE 5W-40 50200/50500 Castrol Edge A3/B4 SAE 5W-40 50200/50500 Castrol Edge A3/B4 SAE 5W-30 50200/50500 Castrol Edge A3/B4 SAE 0W-40 50200/50500 Castrol Edge A3/B4 SA

Castrol EDGE 5W-30, 5W-40 Castrol MAGNATEC 10W-30 Chevrolet oil BOT 402 (SAE 75W-90) Chevrolet oil ATF Dexron VI Transmax ATF DEXRON-VI MERCON LV Multivehicle SAE 5W-30, 10W-30 Dexos I (3.7-4.0L) Castrol EDGE 5W-30, 5W-40 Castrol MAGNATEC 10W-30 SAE 75W-90 (1.8L.) Transmax Manual T 75W-90 GL-4 ATF JWS 3309 (5.9-7.1L.) Transmax ATF Dex/Merc .

Castrol Transaqua range -Aqueous media for Subsea Production Control & Subsea Processing applications Castrol Brayco Micronic range -Synthetic hydrocarbon media for Subsea Production Control & Subsea Processing applications Castrol Bio range -Castrol Biobar environmentally acceptable hydraulic fluids

mercial from BP Castrol, claiming that Castrol Edge motor oil is superior to ExxonMobil’s Mobil 1 motor oil. The National Advertising Division saw it too, and after a thorough review, is urging Castrol to drop it, sayi

Castrol India Limited Annual Report 2021 - Overview 4 Sandeep Sangwan Managing Director Deepesh Baxi Chief Financial Officer & Wholetime Director Mayank Pandey Wholetime Director Sandeep Sangwan is the Managing Director of Castrol India Limited since January 2020. He joined bp Plc in April 2012 and has held various national and international .

1 Our Thesis Key Sectoral Theme f Market Share - Castrol Dominates the Private Players: The OMCs dominate the overall lubricant market with 45% market share, while Castrol dominates the private players with 12% market share. Castrol is the leading private player followed by Gulf Oil, Shell, Valvoline, Veedol and Total.

Castrol 2T Self Mixis a specially developed engine lubricant for air cooled two-stroke engines operating under varied conditions such as lawnmowers, lawn edgers, chainsaws and stationary engines such as generators and pumps. Castrol 2T Self Mixhas been formulated using a mixed additive system to provide a balanced ash deposit formation.

as advanced engineering mathematics and applied numerical methods. The greatest beneÞt to the reader will probably be derived through study of the programs relat-' 2003 by CRC Press LLC. ing mainly to physics and engineering applications. Furthermore, we believe that several of the MATLAB functions are useful as general utilities. Typical examples include routines for spline interpolation .