CASTROL-OLJA FÖR KOMMERSIELLA FORDON - ILS Nordic

4m ago
22 Views
1 Downloads
2.22 MB
12 Pages
Last View : 16d ago
Last Download : 1m ago
Upload by : Randy Pettway
Transcription

CASTROL-OLJA FÖRKOMMERSIELLA FORDONPRODUKTKATALOG MOTOROLJA1

OL VECTON MED SYSTEM PRO TECHNOLOGY 03Castrol CRB TURBOMAX MED DURASHIELD BOOSTERS04HITTA RÄTT OLJA FÖR DIN MOTOR05CASTROL MOTOROLJA, DET PERFEKTA SORTIMENTET FÖR BILPARKER06CASTROL VECTON PRODUKTSORTIMENT08CASTROL CRB PRODUKTSORTIMENT112

FÖRLÄNGER OLJEBYTESINTERVALLEN.BIDRAR TILL ATT VINSTEN ÖKAR.I moderna lastbilar används ny teknik för att ökavridmomentet med upp till 30 %, men det ger också högremotortemperaturer och högre tryck. Detta kan leda till ökadoxidation och förtjockning av olja, ökad ansamling av avlagringaroch snabb utarmning av oljans syrareglerande komponenter.Allt detta bryter ner oljan och minskar oljans livslängd.Castrol har utvecklat VECTON med ny System Pro Technology , med extraprestandareserv som motverkar oljans nedbrytning genom att regleraoxidationen, minska avlagringarna, neutralisera skadliga syror,anpassa sig till högre temperaturer och behålla viskositeten.Detta innebär en ökad oljelivslängd och att du kan kännadig trygg med de längre oljebytesintervallerna.Castrol VECTON-serien – upp till 45 % extra prestandaFörbättring av prestanda per kategori med Castrol VECTONFörbättringmed VECTON72%37%41%54%58%BranschkravBibehållandeav viskositetVärmeskyddOxidationKontroll seringav syraKorrosion*Baserat på tester genomförda på 81 % av hela Castrol VECTON-seriens volym baserat på 12 månaders försäljning fram till mars 2017.3

FÖR BÄTTRE MOTORLIVSLÄNGD OCHDRIFTSFÖRHÅLLANDENÄven vid körning med största försiktighet, utsätts motorn för skadligt slitage från förstadagen den används. Små sotpartiklar dras till varandra för att forma större partiklar.Sotpartiklar 10–40 nmSotagglomerat300–1 000 nmÄven om de är 1 000gånger mindre än ettknappnålshuvud är destora nog att orsakaabrasiv nötning ochskada motorn.Knappnålshuvud1 000 000 nmCASTROL CRBTURBOMAX MEDDURASHIELD TMBOOSTERSFörhindrar agglomereringav sot:DuraShield Boosters bildar ettskyddande lager runt de mindresotpartiklarna, vilket hindrar demfrån att bilda större nötandepartiklar. Detta förebyggerundanträngning av olja på rörligadelar och ger minskad kontaktmellan metallytor.Castrol CRB Turbomax medspeciellt utvecklade DuraShield Boosters skyddar mot slitageför bättre motorlivslängd ochdriftsförhållanden på tvåspeciella sätt:Bildar skyddande lager:Castrol CRB Turbomax medDuraShield Boosters gerockså ett skyddande lager pårörliga metallytor som motverkarnedbrytning även under svåraförhållanden.Castrol CRB Turbomax 10W-40 E4/E7med upp till 40 % bättre slitageskydd*40 ärdenOlja med DuraShieldTMBoosters*Genomsnittliga slitageparametrar i branschstandardtester jämfört med branschtestkriterier.4

HITTA RÄTT OLJA FÖR DIN MOTORGAMMALT PRODUKTNAMNVecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9Vecton Fuel Saver 5W-30 E7Vecton Long Drain 10W-30 E6/E9Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9Vecton Long Drain 10W-40 E7Vecton 15W-40 CJ-4 / Vecton 15W-40 CJ4/E9NYTT PRODUKTNAMNVECTON Fuel Saver 5W-30 E6/E9VECTON Fuel Saver 5W-30 E7VECTON Long Drain 10W-30 E6/E9VECTON Long Drain 10W-40 E6/E9VECTON Long Drain 10W-40 E7VECTON 15W-40 CK-4/E9Vecton 10W-40Vecton 15W-40Tection 15W-40Tection Medium Duty 15W-40Tection Monograde 10WTection Monograde 30CRB Turbomax 10W-40 E4/E7CRB Multi 15W-40 CI-4/E7CRB Multi 15W-40 CI-4/E7CRB Multi 15W-40 CI-4/E7CRB Monograde 10W CFCRB Monograde 30 CF5

CASTROL MOTOROLJA, DET PERFEKTASORTIMENTET FÖR CTONVECTONCRBCRB MultiCRB MonogradeochFuel SaverFuel SaverLong DrainLong DrainLong Drain15W-40Turbomax15W-4010W CFgodkännanden5W-30 E6/E95W-30 E710W-30 E6/E910W-40 E6/E910W-40 E7CK-4/E910W-40 E4/E7CI-4/E730 CFE4, E7ACEAE6, E7, E9APICJ-4MB228.31 /228.51MANM 3271-1 /M 3477 /M 3677E6, E7, E9E6, E7, E9E4, E7E9E4, E7E7CJ-4CJ-4CFCJ-4 / SLCI-4CI-4 / SL228.5228.51228.51228.5228.31228.5228.3M 3277M 3271-1 /M 3477M 3271-1 /M 3477M 3277M 3277UppfyllerMAN M3275-1CNG / VDS-4CNG / VDS-4VDS-3VDS-4.5VDS-3VDS-3RLD-3RLD-2RLD-2CES 20081CES 20077/20078CES 20077/20078Oljekategori3Oljekategori2VolvoCNG / VDS-4VDS-3ScaniaLDF-4LDF-3Renault V1RLD-3RLD-2LDF-3RLD-3RLD-3RLD-2CumminsCES 20081CES 20077CES 20081CES 2DH-2DH-2DeutzDQC IV-10LADQC III-10DQC IV-10LADQC IV-10LADQC III-10MACKEO-M Plus/EO-NPremium Plus/EO-O PremiumPlusEO-NEO-O PremiumPlusEO-O PremiumPlusEO-NAnnatFör Ivecolastbilar somkräver ACEAE6, E7, E9.UppfyllerDAF PX EuroVI-kravenDDCPowerguard93K218.UppfyllerDAF PX EuroVI-kravenFör Ivecolastbilar somkräver ACEAE6, E7, E9.Uppfyller DAFEuro 1DQC III-10DQC III-10EO-OPremiumPlusEO-NEO-M Powerguard93K215CF

ANPASSA FÖRFRAMGÅNGNya Castrol VECTON med System Pro TechnologyTMökar oljans livslängd och ger upp till 45 % extra prestanda*.*Jämfört med API- och ACEA-branschkrav och baserat på tester genomförda på 81 % av helaCastrol VECTON-seriens volym, baserat på 12 månaders försäljning fram till mars 2017.www.castrol.com/vecton

MOTOROLJACASTROL VECTON FUEL SAVER 5W-30 E6/E9Castrol VECTON Fuel Saver 5W-30 E6/E9 med System Pro TechnologyTM är en avancerad helsyntetisk olja för dieselmotorer i tung drift som uppfyller utsläppskraven Euro I till Euro VI. Den är lämplig för motorer med eller utanpartikelfilter, för de flesta EGR-motorer och motorer med SCR NOx-reduktionssystem. Den rekommenderas för motorermed partikelfilter och är utformad för användning i kombination med dieselbränsle med låg svavelhalt. Ger upp till 45 % extra prestanda* som motarbetar oljenedbrytning och anpassar sig till högre temperaturer ochtryck, för ökad oljelivslängd.Bränslebesparingar: den gav upp till 1 % i bränslebesparingar i en Euro V-motor enligt testet European TransientCycle vid jämförelse med en modern 15W-40-motorolja på toppnivå.Utmärkt prestanda vid låga temperaturer.Bibehåller effektivitet i avgasefterbehandlingssystem, vilket säkerställer fortsatt överensstämmelsemed utsläppslagstiftning.Certifierad som koldioxidneutral enligt den gällande internationella PAS2060-standarden.Art.Nr. 159CACArt.Nr. 159CAAArt.Nr. 159CABArt.Nr. 217B1BFörpackning: 5LFörpackning: 20LFörpackning: 208 LFörpackning: BulkACEA E6, E7, E9; API CJ-4; MB-godkännande 228.31/ 228.51; MAN M3271-1 / M3477 / M3677; Volvo VDS-4 / CNG; Scania LDF-4;ACEA E6, E7, E9; API CJ-4; JASO DH-2; CAT ECF-3; Cummins CES 20081 Deutz DQC IV-10LA; Mack EO-M Plus, EO-N Premium Plus, EO-O Premium Plus; MAN M3271-1 M 3477 M 3677; MB-godkännande 228.31/ 228.51; MTU Oil Category 3.1 RVI RLD-3; Volvo CNG VDS 4; Scania LDF-4 För Iveco-lastbilar som kräver ACEAE6, E7, E9; uppfyller DAF PX Euro VI-kravenCASTROL VECTON FUEL SAVER 5W-30 E7Castrol VECTON Fuel Saver 5W-30 E7 med System Pro Technology är en avancerad helsyntetisk olja för dieselmotoreri tung drift som uppfyller utsläppskraven Euro I till Euro V1. Den är lämplig för motorer utan partikelfilter, för vissaEGR-motorer och för motorer med SCR NOx-reduktionssystem. Ger upp till 45 % extra prestanda* som motarbetar oljenedbrytning och anpassar sig till högre temperaturer ochtryck, för ökad oljelivslängd.Bränslebesparingar: den gav upp till 1 % i bränslebesparingar i en Euro V-motor enligt testet European TransientCycle vid jämförelse med en modern 15W-40-motorolja på toppnivå.Utmärkt prestanda vid låga temperaturer.Certifierad som koldioxidneutral enligt den gällande internationella PAS2060-standarden.Art.Nr. 154C34Art.Nr. 154C32Art.Nr. 217B1DFörpackning: 20LFörpackning: 208 LFörpackning: BulkSka inte användas i Euro IV/V/VI-fordon som kräver Low SAPS-smörjmedel. För dessa tillämpningar rekommenderar vi Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E91ACEA E4, E7; MB-godkännande 228.5; MAN M3277; Volvo VDS-3; Scania LDF-3; RVI RLD-2; Cummins CES 20077; MTU Oil Category 3; Deutz DQC III-10; Mack EO-NCASTROL VECTON LONG DRAIN 10W-30 E6/E9Castrol VECTON Long Drain 10W-30 E6/E9 med System Pro TechnologyTM är en avancerad halvsyntetisk olja fördieselmotorer i tung drift som uppfyller utsläppskraven Euro I till Euro VI. Den är lämplig för motorer med eller utanpartikelfilter, för de flesta EGR-motorer och motorer med SCR NOx-reduktionssystem. Den rekommenderas för motorermed partikelfilter och är utformad för användning i kombination med dieselbränsle med låg svavelhalt. Ger upp till 45 % extra prestanda* som motarbetar oljenedbrytning och anpassar sig till högre temperaturer ochtryck, för ökad oljelivslängd.Testad för förlängda bytesintervall upp till 120 000 km**Bibehåller effektivitet i avgasefterbehandlingssystem, vilket säkerställer fortsatt överensstämmelse medutsläppslagstiftning.Certifierad som koldioxidneutral enligt den gällande internationella PAS2060-standarden.Art.Nr. 15B382Art.Nr. 15B384Art.Nr. 15B381Förpackning: 20LFörpackning: 208 LFörpackning: IBCACEA E6, E7, E9; API CJ-4; MB-godkännande 228.51; MAN M 3477 / M 3271-1; Volvo VDS-4 / CNG; RVI RLD-3; Deutz DQC IV-10LA; MTU Oil Category 3.1;Mack EO-O Premium Plus; JASO DH-2; Cat ECF-3; Cummins CES 20081; DDC Power Guard 93K218; uppfyller DAF PX Euro VI kraven*Jämfört med API- och ACEA-branschkrav, baserat på tester genomförda på 81 % av Castrol VECTON-seriens volym, baserat på 12 månaders försäljning fram till mars 2017.**Godkänd av MAN för upp till 120 000 km och Mercedes Benz, Volvo och Renault för upp till 100 000 km i enlighet med deras specifikationer. Faktiskt oljebyte beror på motortyp, körförhållanden, servicehistorik, OBD ochbränslekvalitet. Se alltid tillverkarens instruktionsbok.8

MOTOROLJACASTROL VECTON LONG DRAIN 10W-40 E6/E9Castrol VECTON Long Drain 10W-40 E6/E9 med System Pro Technology är en avancerad helsyntetisk olja för dieselmotorer i tung drift som uppfyller utsläppskraven Euro I till Euro VI. Den är lämplig för motorer med eller utan partikelfilter,för de flesta EGR-motorer och motorer med SCR NOx-reduktionssystem. Den rekommenderas för motorer med partikelfilteroch är utformad för användning i kombination med dieselbränsle med låg svavelhalt. Ger upp till 45 % extra prestanda* som motarbetar oljenedbrytning och anpassar sig till högre temperatureroch tryck, för ökad oljelivslängd.Testad för förlängda bytesintervall upp till 120 000 km**Bibehåller effektivitet i avgasefterbehandlingssystem, vilket säkerställer fortsatt överensstämmelsemed utsläppslagstiftning.Certifierad som koldioxidneutral enligt den gällande internationella PAS2060-standarden.Art.Nr. 15B34CArt.Nr. 15B346Art.Nr. 15B34AArt.Nr. 217AFDFörpackning: 5LFörpackning: 20LFörpackning: 208 LFörpackning: BulkACEA E6, E7, E9; API CJ-4; MB-godkännande 228.51; MAN M 3477 / M 3271-1; Volvo VDS-4 / CNG; RVI RLD-3; MTU Oil Category 3.1; Deutz DQC IV-10LA; MackEO-O Premium Plus; Cat ECF-3; Cummins CES 20081; JASO DH-2; För Iveco-lastbilar som kräver ACEA E6, E7, E9; uppfyller DAF PX Euro VI-kravenCASTROL VECTON LONG DRAIN 10W-40 E7Castrol VECTON Long Drain 10W-40 E7 med System Pro TechnologyTM är en avancerad helsyntetisk olja för dieselmotoreri tung drift för användning i fyrtakts dieselmotorer1 i kombination med en rad olika bränslekvaliteter. Den är kompatibelmed dieselmotorer med avgasåterföringssystem (EGR). Ger upp till 45 % extra prestanda* som motarbetar oljenedbrytning och anpassar sig till högre temperaturer ochtryck, för ökad oljelivslängd.Testad för förlängda bytesintervall upp till 120 000 km**Certifierad som koldioxidneutral enligt den gällande internationella PAS2060-standarden.Art.Nr. 15B351Art.Nr. 15B355Art.Nr. 217AFFFörpackning: 20LFörpackning: 208 LFörpackning: BulkSka inte användas i Euro IV/V/VI-fordon som kräver Low SAPS-smörjmedel. För dessa tillämpningar rekommenderar vi Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E91ACEA E4, E7; API CF; MB-godkännande 228.5; MAN M 3277; RVI RLD-2; Volvo VDS-3; Scania LDF-3; MTU Oil Category 3; Deutz DQC III -10; Mack EO-N; uppfyllerDAF-kravenCASTROL VECTON 15W-40 CK-4/E9Castrol VECTON 15W-40 CK-4 / E9 är en avancerad olja för dieselmotor i tyngre fordon, speciellt konstruerad med syntetteknik för att leverera längre användbart oljeliv. Den är lämplig för användning i högt presterande 4-takts dieselmotorermed dieselbränslen av upp till 500 ppm svavel och är kompatibel med dieselmotorer utrustade med EGR-system (exhaustgas recirculation). Den är även kompatibel med de senaste avgaserna efter behandling, såsom DPF, DOC och / eller SCRnär diesel svavel är begränsad till max 15ppm. Ger upp till 45 % extra prestanda* som motarbetar oljenedbrytning och anpassar sig till högre temperaturer ochtryck, för ökad oljelivslängd.Certifierad som koldioxidneutral enligt den gällande internationella PAS2060-standarden.Art.Nr. 15C305Art.Nr. 15C373Art.Nr. 15C302Art.Nr. 217D6AFörpackning: 5LFörpackning: 20LFörpackning: 208 LFörpackning: BulkACEA E9; API CK-4; JASO DH-2; CAT ECF-3; Cummins CES 20086; DDC DFS 93K222; Deutz DQC III-10LA; Mack EOS-4.5; MB-godkännande 228.31;MTU Oil Category 2.1; RVI RLD-4; Volvo VDS-4.5*Jämfört med API- och ACEA-branschkrav, baserat på tester genomförda på 81 % av Castrol VECTON-seriens volym, baserat på 12 månaders försäljning fram till mars 2017.**Godkänd av MAN för upp till 120 000 km och Mercedes Benz, Volvo och Renault för upp till 100 000 km i enlighet med deras specifikationer. Faktiskt oljebyte beror på motortyp, körförhållanden, servicehistorik, OBD ochbränslekvalitet. Se alltid tillverkarens instruktionsbok.9

CASTROL CRB TURBOMAX 10W-40 E4/E7UPP TILL 40 % BÄTTRESLITAGESKYDD**Genomsnittliga slitageparametrar i branschstandardtester jämfört med branschtestkriterier.

MOTOROLJACASTROL CRB TURBOMAX 10W-40 E4/E7Castrol CRB Turbomax 10W-40 E4/E7 med DuraShieldTM Boosters är en avancerad helsyntetisk olja för dieselmotoreri tung drift som uppfyller utsläppskraven Euro I till Euro V. Den är lämplig för motorer utan partikelfilter, för vissaEGR-motorer och motorer med SCR NOx-reduktionssystem. Ger upp till 40 % bättre slitageskydd*** för bättre motorlivslängd och driftsförhållanden.Skyddar mot agglomerering av sot under svåra driftsförhållanden, skyddar ytor från slitage.Ger ett skyddande lager på rörliga metallytor som motverkar nedbrytning även under svåra förhållanden.Art.Nr. 15BA25Art.Nr. 15BA27Förpackning: 20LFörpackning: 208 LACEA E4, E7; API CI-4; MB-godkännande 228.5; MAN M 3277; RVI RLD-2; Volvo VDS 3; MTU Oil Category 3;Mack EO-N; Deutz DQC III-10; Cummins CES 20077/20078; JASO DH-1; DDC Power Guard 93K215CASTROL CRB MULTI 15W-40 CI-4/E7Castrol CRB Multi 15W-40 CI-4/E7 är en universalolja för dieselmotorer i tung drift. Den är lämplig för användningi fyrtakts dieselmotorer i kombination med en rad olika bränslekvaliteter. Den är också kompatibel med dieselmotorer med avgasåterföringssystem (EGR). Ger skydd för flertalet applikationer för att främja bättre motorlivslängd och driftsförhållanden.Innehåller rengöringsmedel som tränger undan partiklar som annars kan ansamlas på motorns ytor och minskaravlagringar.Innehåller antioxidanter som stör de kemiska reaktionerna som kan leda till förtjockning av olja.Art.Nr. 15BA21Art.Nr. 15BA1AArt.Nr. 15BA1DArt.Nr. 217EC2Förpackning: 5LFörpackning: 20LFörpackning: 208 LFörpackning: BulkACEA E7; API CI-4/SL; MB-godkännande 228.3; Volvo VDS 3; RVI RLD-2; MTU Oil Category 2; Deutz DQC III-10; Mack EO-M Plus/EO-N; CAT ECF-2; Cummins CES20077/20078; DDC Power Guard 93K215; Uppfyller kraven för MAN M3275-1API CH-4CASTROL CRB MONOGRADE 10W CF, 30 CFCastrol CRB Monograde är en dieselmotorolja avsedd för dieselmotorer i tung drift, hydrauliska system ochtransmissioner med specifikationer som kräver monograde dieselmotorolja. Ger skydd för flertalet applikationer för att främja bättre motorlivslängd och driftsförhållanden.Innehåller rengöringsmedel som tränger undan partiklar som annars kan ansamlas på motorns ytor ochminskar avlagringar.Innehåller antioxidanter som stör de kemiska reaktionerna som kan leda till förtjockning av olja.10W CF Art.Nr. 15BB3530 CF Art.Nr. 15B9F730 CF Art.Nr. 15B9F810W CF Förpackning: 208 L30 CF Förpackning: 20L30 CF Förpackning: 208 LAPI CF***40 % bättre nötningsskydd baserat på genomsnittliga slitageparametrar i branschstandardtester jämfört med branschtestkriterier för Castrol Turbomax E4/E7.11

KONTAKTA OSSKontakta oss på det sätt som passar dig bäst föratt boka ett möte för att få veta mer om vårahögpresterande produkter och effektiva tjänsteroch närmare diskutera dina behov eller ost: kundservice@autolubes.se Telefon: 08-39 10 05Besöksadress: Kanalvägen 3A, 194 61 Upplands VäsbyBesök oss online på www.castrol.com12

**Godkänd av MAN för upp till 120 000 km och Mercedes Benz, Volvo och Renault för upp till 100 000 km i enlighet med deras specifikationer. Faktiskt oljebyte beror på motortyp, körförhållanden, servicehistorik, OBD och bränslekvalitet. Se alltid tillverkarens instruktionsbok. Art.Nr. 159CAC Art.Nr. 159CAA Art.Nr. 159CAB Art.Nr. 217B1B

Related Documents:

Carat Systementw.- und Marketing GmbH & Co. KG Motorenöl GTE SAE 5W-40 50200/50500 CARTEC CARTEC SAE 5W-40 50200/50500 Castrol Edge A3/B4 SAE 5W-40 50200/50500 Castrol Edge A3/B4 SAE 5W-30 50200/50500 Castrol Edge A3/B4 SAE 0W-40 50200/50500 Castrol Edge A3/B4 SA

mercial from BP Castrol, claiming that Castrol Edge motor oil is superior to ExxonMobil’s Mobil 1 motor oil. The National Advertising Division saw it too, and after a thorough review, is urging Castrol to drop it, sayi

oil comparison chart diesel engine oils ocoma castrol shell bp caltex valvoline mobil fuchs masterlube 900 tection global es vanellus delo 400 le delvac mx esp titan ultra mc 15w40 cj-4/sm 15w40 cj-4 multi-fleet 15w40 cj-4/sm 15w40 cj-4/sm 15w40 cj-4/sm eco 15w40 masterlube 550 rx super rimula super vanellus c7 global delo 400 multigrade diesel extra 15w40 delvac mx titan ultralube

PRESLIA 100 N.A MOBIL DTE HEAVY GulfSea Turbine Oil 100 TURBO T 100 RENOLIN ETERNA 100 MARINE GREASES CASTROL LUBMARINE CHEVRON MOBIL GULF OIL MARINE SHELL LUKOIL Extreme-pressure water resistant, high temperature Calcium Sulfonate complex grease specially formulated for wire ropes and open gears. SPHEEROL EPL0 CERAN AD .

Shell Turbo T 32 Toegestaan Shell Turbo T 32 Ja Ja Shell Turbo T 46 Toegestaan Shell Turbo T 46 Ja Ja . BP Turbo Oil 2380 Toegestaan BP Turbo Oil 2380 Ja Ja Castrol Perfecto T32 Toegestaan Castrol Perfecto T32 Ja Ja Tribol GR 1350-2.5 PD Toegestaan Tribol GR 1350-2.5 PD Ja Ja

tÜrbİn yaĞi 460 mobil dte oil hh morline 460 bp energol thb 460 regal marİne 500 caria hlp 22 shell morlina 22 castrol aws 22 caria hlp 32 mobil hydraulic oil 32 bp energol hlp-d 32 castrol aw

Conoco Polyurea 2 Chevron SRI Citgo Polyurea 2 Lubriplate EM Petro-Canada EMB Shell Dolium BRB Tim ken Construction and Off-Highway Grease Castrol Moly 860-2ES Castrol Contractor Grease 2 Conoco Superlube M EP D.A. Stuart Molyplex EP 2 Exxon Centaur Moly Exxon Ron

MIL PRF 7808 Type I British Petroleum Turbo Oil 2389 Mobile Avrex S Turbo 256 MIL PRF 23699 Type II Aeroshell 500 Aeroshell 560 British Petroleum or Exxon Turbo Oil 2380 Castrol 5000 Mobil Jet Engine Oil II Mobil Jet Engine Oil 291 Other Approved Oils Castrol 4000 Mobil RM184A Turbo Oil 05

Renault RN 0700/0710, VW 502.00/505.00, GM-LL-B-025, PSA B71 2300, Porsche A40 Q8 Formula Special G Long Life SAE 5W-30 Syntetisk motorolja för förlängda bytesintervall och med bränslebe- sparande egenskaper och högt motorskydd. Speciellt utvecklad för GM och Opels Euro 5 motorer som kräver GM Dexos II. Low SAPS olja skyddar katalysatorer

MANUAL Ibiza 6P0012720BC Inglés 6P0012720BC (05.16) (GT9) Ibiza Inglés (05.16) SEAT recommends SEAT GENUINE OIL SEAT recommends Castrol EDGE Professional. SEAT S.A. is permanently concerned about continuous development of its types and models. For this reason we ask you to under-stand, that at any given time, changes regarding shape, equipment and technique may take place on the car .

Good Road safety project won Black Elephant Kyoorius Advertising & Digital Awards - 2014 Paharpur Plant awarded 14th Annual Greentech Environment Award in Silver Category in Petrochemical Sector - 2013 Patalganga Plant won Certificate of Merit from the National Safety Council Maharashtra Chapter for Zero Accident Frequency Rate - 2013

Ocean Marine Ltd. 38 LDC Europe LTd. (Korea, Japan, China) 39 Viking Life-Saving Equipment Norge AS 41 Palfinger Marine Safety AS 42 Norsafe AS 43 Castrol (BP) 46 LukeOil Marine Lubrcants DMCC 47 Shell Marine Products AS 48 Drew Marine Netherlands BV 49 Wilhelmsen Ships Service AS (WSS) 50 M

Balance Sheet 56 8. Statement of Profit and Loss 57 9. Cash Flow Statement 58 10. Notes to Financial Statements 60 . TATA Motors, aimed towards TATA Motors workshop Service Advisors. Picture shows the winner of the SkillFest competition (third . Cost of Materials consumed 1,937.50 1,788.47 1,824.27 1,694.49 1,384.67 1,123.78 1,313.09

Rotella T 15W40 Mobil Delvac Elite 15W40 Schaeffer Supreme 7000 15W40 Chevron Ursa Plus EC 15W40 Royal Purple CJ-4 15W40 Castrol Hypuron 15W-40 Certified Labs Spectra Xtreme 15W40 CJ-4 Performance Benefit ASTM D 3945: Shear Stability Index Measures

SAE15W40 Chevron Delo PN PrimaTech PN Castrol PN Shell Rotella PN Quart 235101-QT –––– –––– 50012-QT Gallon 235101-G PTMO-15W40-G 03511 - Tection Extra 50012-G 5 Gallon 235101-5G PTMO-15W40-5G 05005 - Tection Extra 50012-5G 55 Gallon 235101-55G PTMO-

Rotella T 15W40 Mobil Delvac Elite 15W40 Schaeffer Supreme 7000 15W40 Chevron Ursa Plus EC 15W40 Royal Purple CJ-4 15W40 Castrol Hypuron 15W-40 Certified Labs Spectra Xtreme 15W40 CJ-4 Performance Benefit ASTM D 3945: Shear Stability Index Measures

July 2013 Inbound Logistics 125 Amazon.com American Pop Corn Company Beall’s Inc. Belk Bergstrom Inc. Big Lots Inc. Bimbo Bakeries USA Bissell Homecare Bunzl Distribution Cardinal Health Cargill Canon America Case New Holland Castle Brands Inc Castrol Mexico S.A de

Mobil DTE BB -7 to 90 AA 2 to 90 HH 2 to 90 Castrol Alpha ZN 220 -9 to 120 320 -9 to 120 460 -9 to 120 Shell Vitrea 220 -24 to 120 320 -18 to 120 460 -15 to 120 Esso Teresso 220 -18 to 120 320 -12 to 120 460 -9 to 120 Kluberoil GEM 1 220 -18 to 100 320 0 to 100 460 0 to 100 Synthetic

lg g3: offIcIAl TEAsER cAsTRol EDgE TITANIum sTRoNg blAckouT joHN lEWIs 150TH ANNIVERsARY – 2014 ADVERT DAVID bEckHAm RETuRNs To HIs pRImARY scHool WITH sAINsbuRY’s AcTIVE kIDs Watch now Watch now Watch now Watch now Watch now YouTube Ads Leaderboard Creative Evaluation Study, Millward Brown, 2013 YouTube Ads Leaderboard Creative

The SRD is the ultimate axial pile capacity that is experienced during the dynamic conditions of pile driving. Predictions of the SRD are usually calculated by modifying the calculation for the ultimate static axial pile capacity in compression. API RP 2A and ISO 19002 refer to several methods proposed in the literature.