Våra Smörjmedel Och - SkandMek

5m ago
12 Views
1 Downloads
1.45 MB
40 Pages
Last View : 21d ago
Last Download : 3m ago
Upload by : Ciara Libby
Transcription

Våra smörjmedel ochspecialprodukterUtöver försklassiga smörjmedel från Q8Oils erbjudervi även ett utbud tjänster som underlättar för digsom använder våra produkter.1

Vårt sortimentför direktmarknaden

InnehållsförteckningMOTOROLJORHYDRAULOLJORQ8 Rubens 00 21Q8 Formula F1 5Q8 Holbein Bio Long Life 14Q8 Rubens LT 21Q8 Formula Excel 5Q8 Holbein Bio Plus 14Q8 Ruysdael WR 2 21Q8 Formula Special G Long Life 5Q8 Holbein Bio LT 22 14Q8 Ruysdael WR 0 21Q8 Formula VX Long Life 5Q8 Hindemith 32-68 14Q8 Giotto 21Q8 Formula M Long Life 5Q8 Hindemith LT 15Q8 Kugg- & Kedjespray 21Q8 Formula Ultra 6Q8 Halley 15Q8 Chain Lube 21Q8 Formula Elite 6Q8 Handel 15Q8 Formula Elite C2 6Q8 Heller 15SPECIALPRODUKTERQ8 Formula R Long Life 6Q8 Hummel 15Q8 LHM 2215Pentosin CHF 11S 2215Q8 Brake Fluid 22AdBlue 22Q8 Alkylate 2T 22Q8 Alkylate 4T 22Q8 Formula Techno FE Plus 6Q8 Formula Advanced 6Q8 Formula MX 6Q8 T 910 Q8 T 905 67Q8 T 860 S 7Q8 T 860 7Q8 T 800 Q8 T 760 78Q8 T 750 8Q8 T 520 8Q8 T 5000 Q8 T 1000 89Q8 Holst Q8 Haydn CIRKULATIONS-, KEDJE-,KUGGVÄXEL- OCH GEJDOLJORQ8 El Greco 16Q8 Propylenglykol 22Q8 Goya NT 16Q8 Propylenglykol 22Q8 Wagner 16Q8 Glykol 23Q8 Bizet AW 16Q8 Glykol Long Life Plus 23Q8 Bizet Bio 68 16Q8 Glykol Gul 23Q8 BandLube Bio 16Q8 Glykol Super 23Q8 Sterntube Oil 460 16Q8 Degreasing Fluid Super 23Q8 Avfettning 23Q8 Naturavfettning 23Q8 Batterivatten 23Q8 L.A.W. 23Q8 Lacknafta 23OKQ8 Spolarvätska 23HUR VÄLJER JAGRÄTT MOTOROLJA? 24Q8 Mahler T 9KOMPRESSOR-, TURBINOCH LUFTVERKTYGSOLJORQ8 SBK Racing 9Q8 Schumann 17Q8 Schubert 17Q8 Chopin S 17Q8 SBK Q8 Straight 50 99Q8 Mozart DP 9Q8 Chopin Geo 17Q8 Outboard 4T 9Q8 Van Gogh EP 17TVÅTAKTSOLJORQ8 RS Extreme 10FORM-, PROCESS- OCHVÄRMEÖVERFÖRINGSOLJORQ8 Sprint 10Q8 da Vinci AMP 5Q8 Outboard (2T) 10(tidigare Q8 da Vinci AM) Q8 Marin Bio 10Q8 da Vinci P 6TRANSMISSIONSOCH VÄXELLÅDSOLJORFORDONETSINSTRUKTIONSBOK 2418(tidigare Q8 da Vinci C) 18Q8 Porta 18Q8 Puccini (Utgående) 18Q8 Trans XGS 11Q8 T 65 11METALLBEARBETNINGSOLJORQ8 T 65 LS 11Q8 Beethoven VNF-2 18Q8 T 55 12Q8 Bach XAB 18Q8 T 45 LS 12Q8 Bach XNF 18Q8 Synthetic GL-4 12Q8 T 35 12HÄRDOLJORQ8 SuperGear V 12Q8 Bellini FNT 19Q8 SuperGear S 12Q8 Bellini FS 19Q8 T 2300 CVT 13Q8 T 2200 13Q8 T 25 13Q8 Auto 15 13Q8 Auto 15 ED 13Q8 Auto 16 13Q8 Auto JK 13Q8 Trans TO-4 13SMÖRJFETT.Q8 Renoir WR 462 20Q8 Rembrandt EP 2 HQ 20Q8 Rembrandt EP 1 20Q8 Rembrandt Moly S 2 20Q8 Rubens WB 20Q8 Rubens HT 2 21OLJEGUIDEN &OLJEÖVERSÄTTAREN 24DENNA REKOMMENDATIONSTABELL 24ORDLISTA 27LÅTER VÅRA SMÖRJMEDELSNAMN BEKANTA? 36PETROLIA – SVERIGESSTÖRSTA OLJEKÄLLA 38OKQ8 – TRYGGT,SUNT OCH HÅLLBART 393

Ett av världens störstaoljebolag produktutvecklar i SverigeAlltid med personlig serviceoch med dig som kund i centrum.Kraven på smörjmedel blir allt hårdare och snävare. Dentekniska utvecklingen ställer ständigt nya krav på oljansegenskaper under extrema förhållanden. Ökad konkurrens och krympande ekonomiska marginaler inom olikaanvändargrupper ställer krav på smörjmedel med bådelång livslängd, minskad energiåtgång och förlängdabytesintervaller.Till grund för våra produkters höga kvalitet har vi dessutom något som andra tillverkare saknar. Resurserna frånQ8, ett av världens största oljebolag, samt tillgången tillvärldens bästa basolja för tillverkning av smörjmedel.Med denna olja som bas, hämtad från källor i Kuwait,tillverkar vi idag över 170 olika smörjmedel, utveckladeför olika ändamål.Skärpta miljönormer ställer krav på olika smörjmedelseffektivitet och innehåll. Ju bättre smörjande egenskaperen olja har desto lägre energiförbrukning och smörjoljeåtgång. Ju mer miljöanpassade additiv en olja innehållerdesto mindre påverkar den miljön.Högst troligt finner du bland alla dessa ett smörjmedelsom motsvarar dina specifika krav. Om inte så tar vi framdet åt dig. I samklang med miljökraven.Vår ambition att leva upp till de olika krav och för väntningar som vid varje givet tillfälle ställs på våraprodukter ska därför närmast ses som en självklarhet.Istället har vi en uttalad målsättning att ligga stegetföre. Vi vill att varje enskild olja eller smörjmedel inte barauppfyller, utan helst också ständigt överträffar, desamlade kvalitetskraven från såväl tekniker, ekonomersom myndigheter. För att klara detta krävs kunskap,erfarenhet och inte minst resurser.På vårt forskningslaboratorium är dessa förutsättningarväl tillgodosedda. Här finns både stor kunskap och långerfarenhet av att löpande utveckla nya smörjmedel tillindustri- och verkstadsföretag, till motorsport, persontrafik och tung trafik.Många gånger sker denna produktutveckling i direktsamarbete med våra kunder. Resultatet av arbetet viddenna anläggning har starkt bidragit till att vi idag är enav de ledande leverantörerna av smörjolja och specialprodukter.Vår smörjoljefabrik vid Loudden i Stockholm, tillsammansmed OKQ8s ingenjörer, vidareutvecklar och anpassarsedan dessa produkter ytterligare efter svenska krav ochför hållanden.4

MotoroljorI takt med en allt intensivare motorutveckling för person- och lastbilar ställs också nya krav påmotoroljan. Våra motoroljor är utvecklade för att klara av de allra senaste kraven som ställs avfordonsindustrin. Utvecklingsarbetet sker i många fall tillsammans med motorutvecklarna ochvi testar regelbundet vår kvalitet, både genom oberoende motortester och genom att smörja tävlingsfordon som utsätter oljorna för extrema belastningar. Genom att välja en motorolja från Q8Oilssäkerställer du att du får en produkt som uppfyller mycket höga kvalitetskrav.För personbilar rekommenderar vi att du alltid ska försöka välja en motorolja som är baserad påsyntetisk basolja, eftersom det är oljor med betydligt bättre egenskaper. Idag finns det också motoroljor som är speciellt anpassade för förlängda bytesintervall och olika efterbehandlingssystem bådeför person- och lastbilar. Därför är det viktigt att du väljer rätt motorolja till just ditt fordon.Är du osäker på vilken motorolja du ska välja så kan du få hjälp av Oljeguiden påwww.okq8.se. I den finns oljerekommendationer till närmare 10 000 fordon.Q8 Formula F1Q8 Formula ExcelQ8 Formula VX Long LifeSAE 10W-50SAE 5W-40SAE 5W-30Syntetisk motorolja för tävlingsändamål. Speciellt utvecklad förmotorer med mycket hög trimningsgrad. Klarar av att hålla oljetrycket ochsmörjförmågan uppe trots högaeffekter, yttryck och glidhastighetersom ger hög värmeutveckling ochutsätter motor och olja för mycket högapåfrestningar.Syntetisk superolja för bensin- ochdieselmotorer. Ger lättare start vintertidsamt bidrar till bättre bränsleekonomi.Testad och godkänd av ledandebiltillverkare. Avsedd för året-runt-brukfrån ca -40 C och uppåt. Fullt blandbarmed andra motoroljor. Lämplig sompåfyllningsolja till alla bilar.Syntetisk Long Life motorolja utveckladför bland annat bensin- och dieselmotorer från Volkswagenkoncernen(Audi, Skoda, Seat, Volkswagen) medförlängda och flexibla oljebytesintervall(WIV). Formulerad med den absolutsenaste additivteknologin. Godkänd förEuro 5- och 6-motorer med partikelfilter. Passar även BMW, Mercedes ochPorsche samt är bakåtkompatibel medtidigare VW-specifikationerenligt nedan.API SM, ACEA A3/B4API SN/CF, ACEA A3/B3/B4, Mercedes 229.3,Renault RN 0700/0710, VW 502.00/505.00,GM-LL-B-025, PSA B71 2300, Porsche A40Q8 Formula Special GLong LifeSAE 5W-30Syntetisk motorolja för förlängdabytesintervall och med bränslebesparande egenskaper och högtmotorskydd. Speciellt utvecklad förGM och Opels Euro 5 motorer somkräver GM Dexos II.Low SAPS olja skyddar katalysatoreroch fordon utrustade med partikelfilter.Mycket kompetent olja som uppfyllerföljande specifikationer.API SN/CF, ACEA C3, GM Dexos II,502.00/505.01, MB 229.51/229.52, BMWLonglife-04, GM-LL-A-025 & GM-LL-B-025VW 504.00/507.00, ÖverlapparVW 501.01/502.00/ 503.00/503.01/505.00/505.01/ 506.00 och de flestadieselmotorer som kräver VW 506.01, ACEAC3, BMW Longlife-04, MB 229.51, Porsche C30Q8 Formula M Long LifeSAE 5W-40Syntetisk Low SAPS motorolja förmotorer med normala och förlängdaoljebytesintervall.Speciellt anpassad för ChevroletCaptiva och Epica samt Opel Antaras2.0 liters dieselmotorer med partikelfilter.Passar även de senaste partikelfilterutrustade fordonen från MercedesBenz och BMW samt ett flertal fordondär någon av nedanstående kvalitetsnivåer anges.ACEA C3, MB 229.51, BMW Longlife-04, VW502.00/ 505.01, Porsche A405

Q8 Formula Techno FE PlusSAE 5W-30Syntetisk bränslebesparande motoroljaför bensin- och dieselmotorer. Specielltutvecklad för den senaste generationens Ford motorer vilka kräver FordWSS M2C913-D. Oljan rekommenderasäven till de motorer där WSS-M2C912-Aeller 913-A/-B/-C föreskrivs och kanersätta Q8 Formula Techno FE.Utvecklad med hänseende till bränslebesparing men även för att förhindraskumning och korrosion. Passar även deFordbilar där kamremmen ligger ioljebad.ACEA A5/B5, Ford WSS-M2C913-D/-912-A/ -913-A/ -B/ -CQ8 Formula AdvancedSAE 10W-40Syntetiskt baserad motorolja förbensin- och dieselmotorer. Avsedd föråret-runt-bruk från ca -30 C och uppåt.API SL/CF, ACEA A3/B3, MB 229.1,VW 505.00/501.01Q8 Formula MXSAE 10W-40Motorolja baserad på mineralolja avhögsta kvalitet. Avsedd för bådebensin- och dieselmotorer.API SH/CD, ACEA A2/B2Q8 T 910Q8 Formula UltraQ8 Formula Elite C2SAE 0W-30SAE 5W-30Syntetisk motorolja med bränslebesparande egenskaper för motorer medförlängda oljebytesintervall.Syntetisk motorolja utvecklad för bl.a.Citroën, Peugeot och Toyotas dieselmotorer med och utan dieselpartikelfilter. Anpassad för motorer där en oljamed bränslebesparande egenskaperrekommenderas.Specialformulerad för Volvos 5-, 6- och8-cylindriga motorer.ACEA A5/B5, API SJ/CFQ8 Formula EliteSAE 5W-30Q8 Formula R Long LifeSyntetisk motorolja utvecklad förpersonbilar med bensin och dieselmotorer där förlängda bytesintervaller ochbränslebesparning efterfrågas. Främstanpassad för Volvo.SAE 5W-30API SL/CF6ACEA A1/B1, ACEA A5/B5, ACEA C2,PSA B71 2290Syntetisk Low SAPS motorolja för blandannat Renaults senaste Euro 5 motorerutrustade med dieselpartikelfilter.Klarar bytesintervall upp till 3000 mil.Passar även motorer där någon avnedanstående kvalitetsnivåer anges.RN 0720, ACEA C4, ACEA A5/B5SAE 5W-30Syntetisk motorolja av mycket högkvalitet. Utvecklad för moderna Euro Voch Euro VI dieselmotorer för att gemycket goda lågtemperaturegenskapersamt bränslebesparing. Är av typenmotorolja med låga halter av sulfataska,fosfor och svavel (low SAPS - olja) ochpassar motorer utrustade med partikelfilter (DPF) eller efterbehandlingssystem(t.ex. SCR). Klarar mycket hårdadriftsförhållanden och förlängdabytesintervall enligt fordonstillverkarnasrekommendationer.API CJ-4/SN, ACEA E9/E7/E6, Volvo VDS-4,MB 228.31/228.51, Renault VI RXD/RLD-2/RLD-3/RGD, MAN M3477/M3677,MTU Typ 3.1, Deutz DQC IV-10 LA,Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081,JASO DH-2

Q8 T 905Q8 T 860Q8 T 800SAE 10W-40SAE 10W-40SAE 10W-40Syntetisk dieselmotorolja med låghalt av sulfataska, fosfor och svavel(low SAPS-olja). Speciellt utvecklad förEuro V och VI dieselmotorer meddieselpartikelfilter eller katalytisktefterbehandlingssystem (t.ex. SCR).Avsedd för mycket hårda driftsförhållanden och förlängda bytesintervaller.Syntetiskt baserad motorolja förEuro IV och Euro V kraven. Godkändför bytesintervall upp till 9 000 mil iScanias lastbilar och upp till 10 000 mili Volvos lastbilar. Q8 T 860 är utveckladför motorer med låga emissionsvärdenoch ger ett mycket högt slitageskydd.OBS! Ej lämplig för bensinmotorer.API CI-4, ACEA E9/E7/E6, MB 228.51,MAN M3477, Volvo VDS- 3, Scania Low Ash,MTU Typ 3/3.1, Renault VI RLD-2/RXD,Deutz DQC IV-10 LA, Volvo CNG,Renault VI RGD, MAN 3271-1, MB 226.9API CI-4, ACEA E4/ E7, Scania LDF-II,Volvo VDS-3, MAN 3277, MB 228.5,Renault RXD/ RLD-2, MTU Typ 3,Cummins 20077/20078, JASO DH-1,Deutz DQC III-10Syntetiskt baserad motorolja av UHPDtyp för bensin- och dieselmotorer ilastbilar, bussar och entreprenadmaskiner.Speciellt utvecklad för Euro III och EuroIV motorer med låga emissionsvärden.Anpassad för användning vid svåradriftförhållanden och förlängdabytesintervall. Godkänd för upp till10 000 mil i Volvos lastbilar och bussar ifjärrtrafik utrustade med Euro Euro IIIeller Euro IV motor. Möter de högstaeuropeiska och amerikanska kvalitetsnivåerna.Q8 T 860 SSAE 10W-40API CI-4/SL, ACEA E7, Volvo VDS-3,MB 228.3/229.1, MAN 3275,Caterpillar ECF-1/ECF-2, MTU Type 2Q8 T 860 S rekommenderas speciellt förScania och deras senaste motorer sommöter Euro V och Euro VI kraven. Passaräven andra fordon med eller utanturbo. Har mycket goda egenskapersom motverkar cylinderpolering ochkamaxelslitage.OBS! Ej lämplig för bensinmotorer.API CF, ACEA E4/E7, Scania LDF-III,Volvo VDS-3, MAN 3277, MB 228.5,Renault RXD/RLD-27

Q8 T 520SAE 10W, 30, 40, 10W-30,15W-40, 20W-50Universalolja av mycket hög kvalitet föråkerier, entreprenörer, skogsbolag m.m.Passar både diesel- och bensinmotorer med eller utan turbo. Ävenlämplig som hydraulolja samt i vissatransmissioner och konvertrar.Motoroljan är av mycket hög kvalitetoch passar både diesel och bensin motorer med eller utan turbo.Används med fördel på äldre fordoneller personbilar som körs hårt där manvill bibehålla ett högt olje tryck. Oljanshöga viskositet gör att den inte alltid ärlämplig vintertid.(10W-30) – API CH-4/CG-4/SJ/CF,ACEA A2/B2/E2(15W-40) – API CG-4/SJ/CF,ACEA A2/B2/E2(20W-50) – API CF-4/SJ/CF,ACEA A2/B2/E2Q8 T 5000SAE 10W-40Kombinerad motor-, transmissionsoch hydraulolja. Lämplig för vissaPowershift- och CVT-transmissioner(ej personbilar). Avsedd för bådediesel- och bensinmotorer samt tilltransmissioner där axlarna är hopbyggda med bromsarna, s.k. ”våtabromsar”. Lämplig som enhetsolja förentreprenad- och jordbruksindustrin.Q8 T 760Q8 T 750SAE 10W-30, 15W-40SAE 15W-40Q8 T 760 är en modern motorolja medlägre halter av sulfataska, fosfor ochsvavel (mid SAPS-olja) specielltanpassad för lastbilar med de senastemotorerna som möter EPA 2007 ochEuro V kraven.Motorolja av SHPD-typ för bensin- ochdieselmotorer i lastbilar, bussar ochentreprenadmaskiner. Godkänd förförlängda bytesintervall upp till10 000 mil för Volvos lastbilar ochbussar i fjärrtrafik utrustade medEuro III-motorer. Utvecklad även förEuro IV-motorer. Speciellt anpassad förmycket svåra driftsförhållanden.Användbar året runt. Möter de högstaeuropeiska och amerikanska kvalitetsnivåerna. Utvecklad för dieselmotorermed låga emissionsvärden.Q8 T 760 passar dieselmotorerutrustade med partikelfilter (DPF) ellerefterbehandlingssystem såsom SCR.Används där motortillverkare rekommenderar en högkvalitativ dieselmotorolja för förlängda bytesintervaller ienlighet med någon av nedanståendekvalitetsnivåer.API CJ-4, API SN/CF, ACEA E9, Volvo VDS-4,MB 228.31, Renault RLD-3, MAN 3275,MAN 3575, MTU Type 2.1, Cat ECF-3/ ECF-2,Cummins CES 200818API CI-4/SL, ACEA E7, VOLVO VDS-3, MANM3275, MB 228.3, MTU Typ 2; Mack EO-MPlus, Cummins CES 20071/20072/20076/20077/20078, Caterpillar ECF-1/ECF-2,Renault RLD/RLD-2API CF-4/SF, API GL-4, Allison C-4,Caterpillar TO-2, ZF TE-ML 06B/07B,John Deere JDM J27/J20C, New Holland NH410B, Ford New Holland ESN-M2C41-B/121D/134-D/159-B/159-C, Massey FergusonCSM M1127/M1139/M1141/M1144/M1145,Case MS 1118/1207/1209, CNH MAT 3525

Q8 T 1000Q8 SBK RacingSAE 10W-30SAE 10W-50Kombinerad motor-, transmissions- ochhydraulolja av STOU-typ. Avsedd fördiesel- och bensinmotorer. Specielltanpassad för transmissioner med våtabromsar. Universalolja för lantbrukareoch entreprenörer.Syntetisk motorolja för 4-takts motorcyklar. Speciellt utvecklad för motorermed mycket hög trimningsgrad därhöga effekter och höga varvtal medförmycket hög värmeutveckling ochdärmed utsätter oljan för mycket högapåfrestningar. Anpassad även förmotorcyklar med katalysator. Passardär samma olja används i motor,koppling och växellåda.API CF/SF, GL-4, New Holland NH024C/324B/410B, MF M1127/M1135/M1139/M1141/M1144, GIMA CMS M 1145 Case MS1118/1207/1209, Caterpillar TO-2, Allison C-4,ZF TE-ML 06B/06C/07BAPI SM, ACEA A3, JASO MA2Q8 Mahler TQ8 SBKGasmotorolja SAE 15W-40SAE 10W-40Motorolja för natur- och biogasmotoreri bussar och lastbilar. Lämplig även fördieselmotorer.Syntetiskt baserad motorolja av högstakvalitet för 4-takts motorcyklar. Utvecklad för alla slags motorcyklar ochkörförhållanden. Speciellt anpassad förbästa funktion i motorcyklar därsamma olja används i motor, kopplingoch växellåda.API CF-4, Volvo CNG, MAN 3271-1,Renault VI RGDAPI SL, ACEA A3, JASO MA2Q8 Straight 50SAE 50Mineraloljebaserad motorolja för4-taktsmotorer. Speciellt utvecklad förmotorcyklar som kräver rak/singlegradeolja.Q8 Straight 50 är baserad på mineralolja av hög kvalitet med tillsatser avsenaste teknologi. Passar alla typer av4-takts motorcykelmotorer som kräverhögre viskositet samt entusiastbilar.API SG/CD, JASO MAQ8 Mozart DPMarinmotorolja SAE 30Motorolja för marinmotorer och stationära industrimotorer. Rekommenderasdå dieselbränslen med svavelhalt upp till1,5% används. Lämplig även förfartygskompressorer, backslag m.m.API CD, MIL-L-2104C, MWM-B test,TBN 15Q8 Outboard 4TMotorolja för högpresterande 4-taktsutombordsmotorer som används isöt- eller saltvatten. Utvecklad för attklara de senaste kraven från motortillverkare vad gäller hög smörjandeförmåga, renhet och korrosionsskyddför utombordsmotorer som användssärskilt i saltvatten.Möter de senaste NMMA kraven.API SL9

TvåtaktsoljorQ8 RS ExtremeQ8 SprintQ8 Outboard sk 2-taktsolja för luft- ochvattenkylda 2-takts bensinmotorer imotorcyklar. Även lämplig för snöskotrar, mopeder m.m. Ger låga utsläppav rök och emissioner. Specielltutvecklad för motorer med mycket högteffektuttag t.ex. i tävlingsmotorcyklaroch tävlingsskotrar. Tillåter låginblandningshalt (ca 2%) enligtmotortillverkarnas rekommendationer.Även anpassad för motorer medseparat oljetank.OBS! Ej lämplig för utombordsmotorer.Syntetiskt baserad 2-taktsolja förluft- och vattenkylda 2-takts bensinmotorer i motorcyklar, snöskotrar, motorsågar, mopeder m.m. Speciellt utveckladför att ge mindre rök och emissioner.Även anpassad för motorer medseparat oljetank.OBS! Ej lämplig för utombordsmotorer.2-taktsolja för alla typer av 2-taktsbensinmotorer i båtar, motorcyklar,mopeder m.m. Även anpassad förmotorer med separat oljetank. Tillåterlåg inblandningsmängd enligt motortillverkarnas anvisningar.JASO FC, ISO EGD, API TC JASO FC, API TC NMMA TC-W3Q8 Marin BioTvåtaktsoljaSyntetisk 2-taktsolja med hög biologisknedbrytbarhet för alla typer av tvåtaktsbensinmotorer. Speciellt utvecklad föranvändning i utombordsmotorer och föratt minska dessa motorers miljöpåverkan.Lämplig även i motorsågar, snöskotrar,mopeder och motorcyklar.NMMA TC-W3, API TC10

Transmissionsoch växellådsoljorVäxellåds- och bakaxeloljor är speciellt anpassade för att tåla den belastning som oljan utsätts föri olika typer av transmissioner. Vi har ett brett sortiment som tillåter dig att välja mellan flera olikaalternativ och prisklasser både för personbilar och tunga fordon.Dessutom har vi oljor för de flesta moderna automatiska växellådor.Att smörja växellådor och bakaxlar är ett krävande jobb för oljan och därför tillverkar vi endastprodukter som vi vet har egenskaper utöver det vanliga. Är du osäker på vilken växellådseller transmissionsolja du ska välja så kan du få hjälp av Oljeguiden på www.okq8.se.I den finns oljerekommendationer till närmare 10 000 fordon.Q8 Trans XGSQ8 T 65Q8 T 65 LSSAE 75W-90, 75W-140SAE 75W-90SAE 75W-90Syntetisk transmissionsolja för hypoidoch kuggväxlar i bakaxlar och manuellaväxellådor som kräver en olja enligtAPI GL-4/GL-5. Godkänd för förlängdabytesintervall hos ledande lastbilstillverkare. Speciellt utvecklad för förlängdabytesintervaller i Scanias axlar ochmanuella växellådor.Syntetisk transmissionsolja för hypoidoch kuggväxlar samt manuellaväxellådor där en olja enligt API GL-5rekommenderas. Ger bränslebesparingoch överlägsen smörjning speciellt vidlåga temperaturer. Passar bland annattill Volvos bakaxlar till modellår 2013 pålastvagnar (40 000 mil). Tål ävenmycket höga temperaturer och hårdbelastning varför den rekommenderasvid mycket svåra driftsförhållanden.Syntetisk transmissionsolja för hypoidoch kuggväxlar samt manuellaväxellådor utrustade med differentialbroms där en olja med limited slip-tillsats (LS) rekommenderas. Specielltutvecklad för brandbilar, rallybilar,ambulanser m.m. där påfrestningarnaär extremt höga.API GL-4/GL-5, Volvo 97312 (75W-90),Scania STO 1:0, MB 235.8, ZF TE-ML02B/05B/12B/16F, MAN 3343 Typ S (MAN3343 SL), MAN 341 Typ E3, MAN 342 Typ M3(75W-90), ZF TE-ML 17B/19C/21B (75W-90)API GL-5, ZF TE-ML 05D/12D/16F,Ford ESW-M2C119-A, Ford ESP-M2C154-AAPI GL-5, Volvo 97312 (- 2013,Eaton/Fuller Bulletin 2052/2053, ZF TE-ML05A/07A/12A/17B11

Q8 T 55Q8 Synthetic GL-4Q8 SuperGear VSAE 80W-90, 80W-140SAE 75W-80SAE 75W-80Transmissionsolja för hypoid- ochkuggväxlar samt manuella växellådordär en olja enligt API GL-5 rekommenderas. Q8 T 55 80W-90 är i första handavsedd för bakaxlar i personbilar samtoff-road fordon såsom skogsmaskiner,entreprenadmaskiner m.m. Q8 T 5580W-140 avsedd för axlar i lastbilar,bussar och andra tunga fordon ilandsvägstrafik.Syntetisk växellådsolja för manuellaväxellådor. Rekommenderas för bl.a.framhjulsdrivna bilar där växellåda ochframhjulsdifferential använder sammaolja. Problemlösare i växellådor somupplevs trögväxlade. Speciellt förväxellådorna M56(Volvo 850/S70/V70) och M90(Volvo 940/960/S90/V90).Syntetisk växellådsolja för manuellaväxellådor. Används främst till Volvolastvagnar. Rekommenderas specielltför växellådor som vid kyla ofta blirtrögväxlade, samt för växellådor somutvecklar onormalt hög värme. Klararhöga belastningar.API GL-5, MB 235, MAN 342, ZF TE-ML05A/07A/08/12A/16B/16D/17B,Volvo 97310Q8 T 45 LSSAE 80W, 90Transmissionsolja för hypoid- ochkuggväxlar utrustade med differentialbroms där en olja med limited slip-tillsats (LS) rekommenderas. Q8 T 45LS 90 är avsedd för landsvägsfordonoch Q8 T 45 LS 80W för off-roadfordon såsom skogs- och entreprenadmaskiner.API GL-5, ZF TE-ML 05C/12C/16E,Volvo 97311, MIL-L-2105B,Ford ESW-M2C119-A12API GL-4, Volvo 97308/97309API GL-4, Volvo 97307, MAN 341 ZE VR(tidigare MAN 341 SL), Eaton S Seriestransmissions, Voith Retarder Oil Class CQ8 T 35Q8 SuperGear SSAE 80WSAE 75W-80Växellådsolja för manuella växellådor.Rekommenderas för bl.a. framhjulsdrivna bilar där växellåda och framhjulsdifferential använder samma olja.Syntetisk växellådsolja för manuellaväxellådor. Används främst till Volvolastvagnar. Rekommenderas specielltför växellådor som vid kyla ofta blirtrögväxlade, samt för växellådor somutvecklar onormalt hög värme.API GL-4, MB 235.1, ZF TE-ML 02A/17A,JD JDM J11BAPI GL-1/GL-4, Möter Volvo 97305,John Deere JDM J11C

Q8 T 2300 CVTQ8 Auto 15Syntetisk transmissionsolja (UTTO) förtraktorer och entreprenadmaskinermed våta bromsar och CVT transmissioner. Minimerar missljud från bromsaroch transmission samt har mycket godaslitageminskande och skumdämpandeegenskaper. Lämplig som hydraulolja.ATFAPI GL4, ZF TE ML06B/ 06D/06E/06F/06H/06L/06M/06R/06S, John Deere JDM J20C,CNH MAT 3525, CNH MAT 3540 (CVT),Valtra G208 (XT60), Same DeutzFahr(ZF 06D), AGCO CVT ML 200Q8 T 2200Transmissionsolja för traktorer ochentreprenadmaskiner där axlarna ärhopbyggda med våta bromsar.Minimerar missljud från bromsar ochtransmission samt har mycket godaslitageminskande egenskaper. Lämpligäven som hydraulolja.API GL-4, Caterpillar TO-2, Allison C-4, Volvo97302-10/ 97303:017/ WB 101, John DeereJ20C, Case MS 1207/1209, MF M1135/M1141/M1143/M1145, ZF TE-ML 03E/05F/06K /17E, New Holland NH 410B,Ford WSN-M2C48-C2, Ford ESNM2C134-DQ8 T 25Universalolja av ATF-typ för automatiska växellådor. Speciellt utvecklad förelektroniskt styrda automatlådor.Anpassad för att användas i momentomvandlare, manuella växellådor,hydraulsystem, konvertrar och servostyrningar där en olja med vidståendespecifikationer krävs. Q8 Auto 15 kananvändas för påfyllning i alla automatiska växellådor.GM Dexron IIIG, Ford Mercon, Allison C-4,ZF TE-ML 02F/03D/04D/11B/14A/17C,Chrysler ATF 3, Volvo 97341:010Mercedes 236.1/236.5/236.10/236.11/236.12Q8 Auto JKQ8 Auto 15 EDATFSyntetiskt baserad ATF-olja utveckladför moderna automatiska växellådormed elektronisk styrning och för längda bytesintervall. Även lämpligi momentomvandlare, båtmotordrev,manuella växellådor samt hydraulsystem där en olja av ATF-typ rekommenderas.GM Dexron III, Allison C-4; ZF TE-ML14B/16L, Voith DIWA (G 1363) för120.000 km, Volvo 97341SAE 80W-90Växellådsolja för manuella växellådordär en olja enligt API GL-1 eller GL-3rekommenderas. Används främst tillVolvo lastvagnar samt vissa äldrepersonbilar.API GL-1/GL-3, Volvo 97300/97305,John Deere JDM J11C, Eaton Bulletin 2053,Eaton/Fuller Bulletin 2052, Fuller Form121Q8 Auto 16ATFATFSyntetisk ATF-olja anpassad förautomatiska växellådor i de flestamoderna europeiska, japanska ochkoreanska bilar. Speciellt utvecklad förautomatiska växellådor som bl.a. finns iVolvo och Saab.GM Dexron IIIH, Ford Mercon, Aisin WarnerJWS 3309, Saab 3309, Volvo P/N 1161540-8,PSA JWS 3309, Toyota T-I/T-II/TIII/ T-IV,Chrysler ATF 4, Nissan Matic C/D/J14,Mitsubishi SPII/ SP-III, Jaso M315 Typ 1A,Honda ATF Z-I, VW P/N G055025Q8 Trans TO-4SAE 10W, 30, 50Olja för automatiska växellådor ochkonvertrar där en olja av Ford ATF typ Feller G rekommenderas.Förstahandsrekommendation förmanuella växellådor i Volvo personbilar.Transmissionsolja speciellt utvecklad förCaterpillars manuella växellådor/axlar/power shift växellådor/hydrostatiskaväxellådor momentomvandlare somkräver en olja enligt TO-4. Lämplig ävenför hydraulsystem.Ford ESP-M2C 33F/G, John Deere JD21A,Volvo 97301/97330Caterpillar TO-4, Allison C-4,Komatsu Micro-Clutch, ZF TE-ML 03C13

HydrauloljorVi har ett flertal olika hydrauloljor att välja mellan. Det första att ta ställning till är om du behöver en hydraulolja för utomhus- eller inomhusbruk. Vi erbjuder biologiskt nedbrytbara oljor, oljor med extrema lågtemperaturegenskaper samt oljor som håller rätt viskositet oavsett om det är kallt eller varmt.Vi har lång erfarenhet av att utveckla och tillverka hydraulolja och många av våra produkter är specielltanpassade för vårt nordiska klimat. Behöver du bara en enkel hydraulolja för maskinsmörjning så har visjälvklart det också. Du behöver aldrig vara orolig för att byta produkt oavsett vilken hydraulolja du haranvänt tidigare. Alla våra hydrauloljorär nämligen fullt blandbara med varandra.Är du osäker på vilken hydraulolja du ska välja så kan du få hjälp av Oljeguiden på www.okq8.se.I den finns oljerekommendationer till närmare 10 000 fordon.Q8 Holbein Bio Long LifeHydraulolja med högbiologisk nedbrytbarhetSyntetisk hydraulolja baserad påmättade estrar. Avsedd för året-runtbruk i mobila och stationära hydraulsystem.Rekommenderas särskilt för användning i känsliga områden där högbiologisk nedbrytbarhet är ett krav.Innehåller asklösa (zinkfria) slitagehämmande tillsatser. Speciellt utvecklad försystem med hög driftstemperatur ochdär en hydraulolja med mycket godoxidationsstabilitet krävs. Fullt blandbar med Q8 Holbein Bio Plus ochQ8 Holbein Bio LT 22.DIN 51524 del 2/3 kategori HLP/HVLP, SS 1554 34 AV46 Miljöanpassad, ISO 15380 HEES,Täcker SHS 32/SHS 46/SH 68Q8 Holbein Bio PlusHydraulolja med högbiologisk nedbrytbarhetSyntetisk hydraulolja baserad påförnybara omättade estrar. Avsedd föråret-runt-bruk i mobila och stationärahydraulsystem. Rekommenderas särskiltför användning i känsliga områden därhög biologisk nedbrytbarhet är ett krav.Innehåller asklösa (zinkfria) slitagehämmande tillsatser. Fullt blandbar med Q8Holbein Bio LT 22 och Q8 Holbein BioLong Life. Upptagen på SPs lista.Innehåller inga petroleumprodukter.DIN 51524 del 3 kategori HVLP, SS 15 54 34BV46 Miljöanpassad, ISO 15380 HEES,Denison HF-2 och Bosch Rexroth (HEES type)Täcker SHS 32/SHS 46/SH 68Q8 Holbein Bio LT 22Q8 Hindemith 32-68Hydraulolja med högbiologisk nedbrytbarhetHydraulolja ISO VG 46Syntetisk hydraulolja baserad påomättade estrar. Främst avsedd förvinterbruk i mobila och stationärahydraulsystem. Rekommenderas särskiltför användning i känsliga områden därhög biologisk nedbrytbarhet är ett krav.Innehåller asklösa (zinkfria) slitagehämmande tillsatser. Fullt blandbar medQ8 Holbein Bio Plus och Q8 Holbein BioLong Life.DIN 51524 del 3 kategori HVLP, ISO 15380HEES, ISO 11158 kategori HV14Hydraulolja främst avsedd för fordonshydraulik. Rekommenderas särskilt förapplikationer med extremt bretttemperaturanvändningsområde.Innehåller asklösa (zinkfria) slitagehämmande tillsatser.SS 15 54 34 AV46, Överträffar ISO 11158kategori HV, Öveträffar DIN 51524 del 2/3kategori HVLP, Täcker SHS 32/SHS 46/SH 68

Q8 Hindemith LTQ8 HandelQ8 HolstHydraulolja ISO VG 32Hydraulolja ISO VG 32, 46, 68Hydraulolja främst avsedd för fordonshydraulik. Rekommenderas särskilt förapplikationer med extremt bretttemperaturanvändningsområde.Har extremt goda lågtemperaturegenskaper. Innehåller asklösa (zinkfria)slitagehämmande tillsatser.Hydraulolja för mobila och stationärahydraulsystem. Högt viskositetsindexoch goda lågtemperaturegenskapermöjliggör användning inom ett mycketbrett temperaturintervall. Innehållerzinkhaltiga slitagehämmande tillsatser.HydrauloljaISO VG 22, 32, 46, 68, 100, 150SS 15 54 34 AV32, Överträffar ISO 11158kategori HV, Överträffar DIN 51524 del 2/3kategori HVLP, Volvo STD 98607 (BLV),Försvarsstandard FSD 8401, Täcker SH 15/SHS 32/SHS 46/SH 68Q8 HalleyHydraulolja ISO VG 32, 46DIN 51524 del 3 kategori HVLP, ISO 11158kategori HV, SS 15 54 34 AVQ8 HellerHydraulolja ISO VG 22, 32, 46Året-runt-olja för mobila och stationärahydraulsystem. Innehåller zinkhaltigaslitagehämmande tillsatser.Zinkfri hydraulolja avsedd främst förfordonshydraulik eller där zinkfria oljorefterfrågas. Goda egenskaper vid lågatemperaturer och ett högt viskositetsindex gör den lämplig att använda åretrunt. De nogrannt utvalda tillsatsernager ett mycket bra slitageskydd.DIN 51524 del 3 kategori HVLP, ISO 11158kategori HVISO 11158

Renault RN 0700/0710, VW 502.00/505.00, GM-LL-B-025, PSA B71 2300, Porsche A40 Q8 Formula Special G Long Life SAE 5W-30 Syntetisk motorolja för förlängda bytesintervall och med bränslebe- sparande egenskaper och högt motorskydd. Speciellt utvecklad för GM och Opels Euro 5 motorer som kräver GM Dexos II. Low SAPS olja skyddar katalysatorer

Related Documents:

Dina pengar. Dina pengar är mer än mynt och sedlar som du har i . plånboken. Dina pengar är också alla dina inkomster . och utgifter. Inkomster är pengar du får och utgifter är pengar du betalar. Några inkomster och utgifter är samma varje månad. De kallas fasta inkomster och utgifter. Inkomster och utgifter som inte återkommer varje

Tekniska hjälpmedel såsom SolidWorks, ANSYS och MATLAB användes för att modellera och analysera de konceptuella lösningarna. Slutlösningen valdes från ett flertal olika koncept, varpå detta vidareutvecklades och optimerades. Betydande material och gastätningslösningar identifierades och utvärderades för att hitta den bästa .

Myndigheter och statliga bolag har genom sin omfattande och breda verksamhet stor möjlighet att påverka och driva på utveckling som bidrar till att nå miljömålen, de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030. Programmet Staten går före nyttjar potentialen i att staten är drivande och går före med att använda nya eller förbätt-

et här är en handbok om pengar. Språket i texterna är på enkel svenska. Handboken har elva kapitel med information . om bland annat att spara och låna pengar, att betala räkningar och vilka skydd som finns i samhället. Skydd som till exempel föräldrapenning, sjukpenning och pension. Nytt är texter om autogiro, mobilt bank-id och Swish.

på vem som genomför dessa tester. Mitt mål med ingenjörsarbetet har varit att få standardiserade FAT- och SAT- mallar. Företagets mål är att få dessa standarddokument och att få alla att börja använda samma mallar. Avhandlingen består av en undersökning av vad som ska testas med FAT och SAT, och också hur testningen görs.

Hållbar konsumtion och produktion för en cirkulär ekonomi 17 ENERGI/BIOENERGI 19 GIFTFRI MILJÖ 21 Miljömålsrådets nya åtgärder 2019 23 Myndighetsnätverk och gemensamma arbetsinsatser - för ökad samverkan kunskap och ett effektivare åtgärdsarbete med förorenade sediment 23 GRÖN INFRASTRUKTUR OCH LANDSKAP 25

Forskargruppen som genomför uppdraget kommer från SLU och Folkhälsokansliet, Västra Götalandsregionen. Styrgrupp Ann Dolling, forskare SLU Umeå . hund och katt var dog or canine samt cat or feline , samt pet för samtliga smådjur. För . stress. Kvalitativa variabler som lugn och minskad ångest bekräftar de fysiologiska effekterna.

2. Kia Stinger facelift – små justeringar och fler assistanssystem. Jan-Erik Berggren, 23 september 2020. Kia Stinger uppdateras och får bland annat en ny, större, pekskärm i instrumentbrädan. Kia passar också på att uppdatera assistanssystemen och fila lite på lyktor och material. Lanseringen av Stinger var en milstolpe för Kia.