TÜV Rheinland Group TÜV Rheinland-KTI Kft.

10m ago
1 Views
1 Downloads
4.00 MB
68 Pages
Last View : 8m ago
Last Download : 5m ago
Upload by : Tia Newell
Transcription

TÜV Rheinland GroupTÜV Rheinland-KTI Kft.H-1119 BudapestJegyzőkönyv-szám / Prüfprotokoll-Nr / Test Report No.Fékszerkezet / Radbremse / BrakeTengely / Achse / Axle:::Gyártó / Hersteller / ngária Kft.Vizsgálati jegyzőkönyv-szám / Prüfprotokoll-Nr. / Test report No.:Alap szám / Basis-Nummer / Base part:ID4-B11898AKiterjesztés / Nachtrag / Extension (Suffix):00Vizsgálati jegyzőkönyv vontatott járművek fékeinek alternatív I-es és III-as típusú vizsgálatáról(2015/68/EU rendelet VII melléklet 1. függeléke)Prüfbericht für die alternativen Verfahren für Typ-I und Typ-III-Tests für geschleppt Fahrzeugbremsen(Anhang VII Anlage 1 der EU-Regelung Nr. 2015/68)Test report for the alternative procedures for Type-I and Type-III tests for towed vehicle brakes(Annex VII Appendix 1 of EU-Regulation no. 2015/68/EU)TÜV Rheinland-KTI LtdH-1119, BudapestThán Károly u. 3-5Telefon: 36 1 2055881Telefax: 36 1 2031167Page 1 of 13B11898A-00 ID2-N4008-4 AGS 2 7000.docx

TÜV Rheinland GroupTÜV Rheinland-KTI Kft.H-1119 BudapestJegyzőkönyv-szám / Prüfprotokoll-Nr / Test Report No.Fékszerkezet / Radbremse / BrakeTengely / Achse / Axle:::Gyártó / Hersteller / ngária Kft.1.Általános adatok / Allgemeines / General1.1.Tengely gyártó (neve és címe)AchsHersteller (Name und Anschrift)Axle manufacturer (name and address): BPW - Hungária Kft.H-9700 SzombathelyKörmendi út 98.1.1.1.A tengelygyártó márkajelzéseFabrikmarke des AchsherstellersMake of axle manufacturer:1.2.A fék gyártója (neve és címe)Bremshersteller (Name und Anschrift)Brake manufacturer (name and address):lásd 1.1. / wie / as1.2.1.A fék azonosítójaBremsidentifizierungsnummerBrake identifier:ID2-N4008-41.2.2.Önműködő fékutánállító berendezésAutomatischer BremsnachstellerAutomatic brake adjustment device:integrált / nem integráltintegriert / nicht integriertintegrated / non-integrated1.3.A gyártó adatközlő dokumentumaBeschreibungsbogen des HerstellersManufacturer's Information Document:lásd. 6 pontsiehe Punkt 6see item 62.Mérési eredmények / Prüfbericht / Test Record2.1A mérés kódjaPrüfungscodeTest code:BR052/1.172.2.Vizsgálati minta / Prüfstück / Test specimen2.2.1Tengely / Achse / Axle2.2.1.1Tengely azonosítójaAchsidentifizierungsnummerAxle indentifier:ID1-461F702.2.1.2Vizsgált tengely azonosításaIdentifizierung der geprüften AchseIdentification of tested axle:C0-58 00 4032172.2.1.3Vizsgálati tengelyterhelés (Fe-azonosító)Prüfungsachslast (Fe-Identifizierungsnummer)Test axle load (Fe identifier):ID3-6867 daNTÜV Rheinland-KTI LtdH-1119, BudapestThán Károly u. 3-5Telefon: 36 1 2055881Telefax: 36 1 2031167Page 2 of 13B11898A-00 ID2-N4008-4 AGS 2 7000.docx

TÜV Rheinland GroupTÜV Rheinland-KTI Kft.H-1119 BudapestJegyzőkönyv-szám / Prüfprotokoll-Nr / Test Report No.Fékszerkezet / Radbremse / BrakeTengely / Achse / Axle:::Gyártó / Hersteller / Manufacturer:ID1-461F70BPW-Hungária Kft.B11898A-00ID2-N4008-42.2.2Fék / Bremse / Brake2.2.2.1Fék azonosítójaBrems-IdentifizierernummerBrake identifier:ID2-N4008-42.2.2.2Vizsgált fék azonosításaIdentifizierung der geprüften BremseIdentification of tested brake:---2.2.2.3Fék legnagyobb lökete (mm)Maximaler Weg der Bremse (mm)Maximum stroke capability of the brake (mm):---2.2.2.4Fékkulcs tengely effektív hosszaWirksame Länge der NockenwelleEffective length of the cam shaft:703 mm2.2.2.5Anyag variációVII melléklet 1. függelék 3,8 (m) pontja szerintWerkstoffänderung gem. 3.8. (m) des Anhang 3Anlage 1Material variation as per paragraph 3.8 (m) ofAppendix 1 of annex VII:nem alkalmazhatónicht zutreffendnot applicable2.2.2.6Fékdob / féktárcsaBremstrommel / BremsscheibeBrake drum / disc:C-03.106.00.03.0 (14B7B)2.2.2.6.1A vizsgált féktárcsa/fékdob tömege (kg)Gewicht der geprüften Scheibe / Trommel (kg)Actual test mass of disc / drum (kg):19,752.2.2.6.7AlapanyagGrundwerkstoff: / Base material:SzürkeöntvényGrauguss / Grey Cast Iron2.2.2.7Fékpofa vagy fékbetétBremsbelag / Brake lining or pad2.2.2.7.1GyártóHersteller / Manufacturer:Federal-Mogul FrictionProducts GmbH (Beral)2.2.2.7.2GyártmányMarke / Make:Beral2.2.2.7.3TípusTyp / Type:1517 (0103234)TÜV Rheinland-KTI LtdH-1119, BudapestThán Károly u. 3-5Telefon: 36 1 2055881Telefax: 36 1 2031167(teljes hossz / Gesamtlänge /total length : 745 mm)Őntvény azonosítóCast-IdentifikationsnummerCast identification numberPage 3 of 13B11898A-00 ID2-N4008-4 AGS 2 7000.docx

TÜV Rheinland GroupTÜV Rheinland-KTI Kft.H-1119 BudapestJegyzőkönyv-szám / Prüfprotokoll-Nr / Test Report No.Fékszerkezet / Radbremse / BrakeTengely / Achse / Axle:::Gyártó / Hersteller / ngária Kft.2.2.2.7.4A dob-/tárcsa- fékbetét fékpofára / alaplemezretörténő rögzítésének módjaMethode zur Befestigung desBremsbelags/Bremsklotzesauf der Bremsbacke/BremsankerplatteMethod of attachment of the lining / padon the brake shoe / back plate:Ragasztottgeklebtbonded2.2.2.7.5Az alaplemez vastagsága, a fékpofák tömegevagy egyéb leíró információkDicke der Bremsankerplatte, Gewicht derBremsbacken oder andere Informationen zurBeschreibungThickness of back plate, weight of shoes, otherdescribing Information:Lásd adatközlő lapsiehe Beschreibungsbogensee informationdocument2.2.2.7.6A fékpofa / alaplemez alapanyagaGrundwerkstoff der Bremsbacke/der BremsankerplatteBase material of brake shoe / back plate:AcélStahl / steel2.2.3.Önműködő fékutánállító berendezésAutomatischer BremsnachstellerAutomatic brake adjustment device(integrált önműködő fékutánállító berendezés esetében nem alkalmazható)(entfällt bei eingebauten selbsttätigen Nachstelleinrichtungen)(not applicable in the case of integrated automatic brake adjustment device)2.2.3.1.A gyártó (neve és címe)Hersteller (Name und Anschrift)Manufacturer (name and address):BPW Bergische Achsen KGD-51674 Wiehl2.2.3.2GyártmányMarke / Make:BPW2.2.3.3.TípusTyp / Type:AGS (05.174.45.01.3)2.2.3.4.VáltozatVersion / Version:2TÜV Rheinland-KTI LtdH-1119, BudapestThán Károly u. 3-5Telefon: 36 1 2055881Telefax: 36 1 2031167Page 4 of 13B11898A-00 ID2-N4008-4 AGS 2 7000.docx

TÜV Rheinland GroupTÜV Rheinland-KTI Kft.H-1119 BudapestJegyzőkönyv-szám / Prüfprotokoll-Nr / Test Report No.Fékszerkezet / Radbremse / BrakeTengely / Achse / Axle:::Gyártó / Hersteller / ngária Kft.2.2.4.Kerekek / Räder / Wheel(s)2.2.4.1.A referencia gumiabroncs gördülési sugara (Re):a vizsgálati tengelyterhelésnél (Fe)Rollradius des Bezugsreifens (Re) bei Prüfungsachslast (Fe)Reference tyre rolling radius (Re) at test axle load (Fe)475 mm2.2.4.2.Vizsgálat közben felszerelt kerék adataiAngaben zum montierten Rad während der PrüfungData of the fitted wheel during testing---(Méretek lásd 1A és az 1B adatközlő vontatott jármű tengelye és a fék tekintetében alternatív eljárások Type I és Type IIIteszt)(Abmessungen siehe 1A und 1B in der Informationsdokument Abgeschleppt Fahrzeugachse und Bremse in Bezug auf diealternative Verfahren für Typ I und Typ III-Tests)(dimensions see Figures 1A and 1B in information document of towed vehicle axle and brake with respect to thealternative procedures for Type I and Type III tests ):Gumiabrocs méret / Reifengröße / Tyre sizeKerék méret / Radgröße / Rim sizeTyre size---Rim size---Xe mm (mm)---De (mm)---2.2.5.Fékkarhossz (le)Bremshebellänge (le) / Lever length (le)2.2.6Fékhenger / Bremszylinder / Brake actuator2.2.6.1.Ee (mm)---Ge (mm)---:135 mmGyártóHersteller / Manufacturer:BPW BergischeAchsen2.2.6.2GyártmányMarke / Make:BPW2.2.6.3TípusTyp / Type:05.444.15 (type 24)(Tha 1509*p-423):TÜV Nord BC 0069.1Membrán fékkamra / Membranzylinder / diaphragm cyl.2.2.6.4.(Vizsgálati) (Test) Identification numberTÜV Rheinland-KTI LtdH-1119, BudapestThán Károly u. 3-5Telefon: 36 1 2055881Telefax: 36 1 2031167Page 5 of 13B11898A-00 ID2-N4008-4 AGS 2 7000.docx

TÜV Rheinland GroupTÜV Rheinland-KTI Kft.H-1119 BudapestJegyzőkönyv-szám / Prüfprotokoll-Nr / Test Report No.Fékszerkezet / Radbremse / BrakeTengely / Achse / Axle:::Gyártó / Hersteller / -Hungária Kft.Vizsgálati eredményekAufzeichnung der Prüfergebnisse / Record of test results(korrigálva a 0,01xPe, vagy 0,02xPe gördülési ellenállás figyelembevételével)(unter Berücksichtigung des Rollwiderstandes 0,01xPe bzw 0,02xPe, korrigiert)(corrected to take account of rolling resistance of, 0,01xFe and 0,02xFe respectively)2.3.1.Az alábbi kategóriába tartozó járművek eseténFür Fahrzeuge der Klassen / In the case of vehicles of categories- R1, R2, S1- ‘R3a / R4a / S2a’ ***- ‘R3b / R4b / S2b’ahol a tengelyenként műszakilag megengedett tömegek összege nem haladja meg a 10.000 kg ***wobei die Summe der technisch zulässigen Massen je Achse nicht übersteigt 10.000 kg ***where the sum of the technically permissible masses per axle does not exceed 10.000 kg****** Amennyiben ezen járművek az I típusú vizsgálat tárgyát képezik (lásd a 2.3.2. pontot is)Wenn diese Fahrzeuge der Prüfung nach Typ I unterzogen wurden (siehe auch Absatz 2.3.2.)Where these vehicles have been subject to Type I test (compare to point 2.3.2.)2.3.1.1.R 0,01 gördülési ellenállási együttható figyelembevételévelBetrachtet Rollwiderstandsbeiwert R 0,01Considered rolling resistance coefficient R 0,01(vagyis azokra a 2.3.1. pont alatti vontatott járművekre is, amelyek legnagyobb tervezési sebessége meghaladja a 40 km / h)(gilt auch für gezogene Fahrzeuge beschrieben in Punkt 2.3.1. mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeitvon mehr als 40 km / h)(covering also towed vehicles specified in point 2.3.1. with a maximum design speed exceeding 40 km / h)Lendtömeg / Schwungmassenprüfstand / inertial mass test benchFékvizsgálat típusa / Bremsprüfung Typ / test type2015/68 EU rendelet VII. Melléklet 1. függelékeVerordnung 2015/68 EU Anhang VII, Anlage 1, AbsatzAppendix 1 to Annex VII of Regulation (EU) 2015/68, pointVizsgálati sebesség / Prüfgeschwindigkeit / test speedkm/hFékhenger működtető nyomás( pe) kPaDruck im Bremszylinder / Brake actuator pressureFékezési időtartam / Bremsdauer / Braking timeminKifejtett fékerő(Te) NErmittelte Bremskraft / Brake force developedFékhatásosság(Te / Fe) Abbremsung / Brake efficiencyFékhenger lökete(Se) mmHub des Bremszylinders / Actuator strokeFék bemeneti nyomatéka(Ce) NmDrehmoment am Bremshebel / Brake input torqueBemeneti féknyomaték küszöbértéke(C0‘e) NmSchwelle drehmoment am BremshebelBrake input threshold torqueTÜV Rheinland-KTI LtdH-1119, BudapestThán Károly u. 3-5Telefon: 36 1 2055881Telefax: 36 1 2031167I 792,7 kgm²0I3.5.1.4.3.5.2.2. /3.5.2.4.3.5.2.340 - 04040 - 055187543-2,55-433904967399080,630,070,584033 - 40641065--104930--30Page 6 of 13B11898A-00 ID2-N4008-4 AGS 2 7000.docx

TÜV Rheinland GroupTÜV Rheinland-KTI Kft.H-1119 BudapestJegyzőkönyv-szám / Prüfprotokoll-Nr / Test Report No.Fékszerkezet / Radbremse / BrakeTengely / Achse / Axle:::Gyártó / Hersteller / 70BPW-Hungária Kft.R 0,02 gördülési ellenállási együttható figyelembevételévelBetrachtet Rollwiderstandsbeiwert R 0,02Considered rolling resistance coefficient R 0,02(vagyis a 2.3.1. pont alatti vontatott járművekre, amelyek legnagyobb tervezési sebessége nem haladja meg a 40 km / h)(für Boden Gezogene Fahrzeuge in Punkt 2.3.1. mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 40 km / h)(covering towed vehicles specified in point 2.3.1. with a maximum design speed not exceeding 40 km / h)Lendtömeg / Schwungmassenprüfstand / inertial mass test benchFékvizsgálat típusa / Bremsprüfung Typ / test type2015/68 EU rendelet VII. Melléklet 1. függelékeVerordnung 2015/68 EU Anhang VII, Anlage 1, AbsatzAppendix 1 to Annex VII of Regulation (EU) 2015/68, pointVizsgálati sebesség / Prüfgeschwindigkeit / test speedkm/hFékhenger működtető nyomás( pe) kPaDruck im Bremszylinder / Brake actuator pressureFékezési időtartam / Bremsdauer / Braking timeminKifejtett fékerő(Te) NErmittelte Bremskraft / Brake force developedFékhatásosság(Te / Fe) Abbremsung / Brake efficiencyFékhenger lökete(Se) mmHub des Bremszylinders / Actuator strokeFék bemeneti nyomatéka(Ce) NmDrehmoment am Bremshebel / Brake input torqueBemeneti féknyomaték küszöbértéke(C0‘e) NmSchwelle drehmoment am BremshebelBrake input threshold torqueTÜV Rheinland-KTI LtdH-1119, BudapestThán Károly u. 3-5Telefon: 36 1 2055881Telefax: 36 1 2031167I 792,7 kgm²0I3.5.1.4.3.5.2.2. /3.5.2.4.3.5.2.340 - 04040 - 055176543-2,55-440774896396560,640,070,584037 - 41661065--104930--30Page 7 of 13B11898A-00 ID2-N4008-4 AGS 2 7000.docx

TÜV Rheinland GroupTÜV Rheinland-KTI Kft.H-1119 BudapestJegyzőkönyv-szám / Prüfprotokoll-Nr / Test Report No.Fékszerkezet / Radbremse / BrakeTengely / Achse / Axle:::Gyártó / Hersteller / 70BPW-Hungária Kft.R 0,02 gördülési ellenállási együttható figyelembevételévelBetrachtet Rollwiderstandsbeiwert R 0,02Considered rolling resistance coefficient R 0,02(vagyis a 2.3.1. pont alatti vontatott járművekre, amelyek legnagyobb tervezési sebessége nem haladja meg a 30 km / h)(für Boden Gezogene Fahrzeuge in Punkt 2.3.1. mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 30 km / h)(covering towed vehicles specified in point 2.3.1. with a maximum design speed not exceeding 30 km / h)Lendtömeg / Schwungmassenprüfstand / inertial mass test benchFékvizsgálat típusa / Bremsprüfung Typ / test type2015/68 EU rendelet VII. Melléklet 1. függelékeVerordnung 2015/68 EU Anhang VII, Anlage 1, AbsatzAppendix 1 to Annex VII of Regulation (EU) 2015/68, pointVizsgálati sebesség / Prüfgeschwindigkeit / test speedkm/hFékhenger működtető nyomás( pe) kPaDruck im Bremszylinder / Brake actuator pressureFékezési időtartam / Bremsdauer / Braking timeminKifejtett fékerő(Te) NErmittelte Bremskraft / Brake force developedFékhatásosság(Te / Fe) Abbremsung / Brake efficiencyFékhenger lökete(Se) mmHub des Bremszylinders / Actuator strokeFék bemeneti nyomatéka(Ce) NmDrehmoment am Bremshebel / Brake input torqueBemeneti féknyomaték küszöbértéke(C0‘e) NmSchwelle drehmoment am BremshebelBrake input threshold torqueTÜV Rheinland-KTI LtdH-1119, BudapestThán Károly u. 3-5Telefon: 36 1 2055881Telefax: 36 1 2031167I 792,7 kgm²0I3.5.1.4.3.5.2.2. /3.5.2.4.3.5.2.330 - 03030 - 042172411-3,9-353994858328720,520,070,483437 - 4060801--78030--30Page 8 of 13B11898A-00 ID2-N4008-4 AGS 2 7000.docx

TÜV Rheinland GroupTÜV Rheinland-KTI Kft.H-1119 BudapestJegyzőkönyv-szám / Prüfprotokoll-Nr / Test Report No.Fékszerkezet / Radbremse / BrakeTengely / Achse / Axle:::Gyártó / Hersteller / BPW-Hungária Kft.Az alábbi kategóriába tartozó járművek eseténFür Fahrzeuge der Klassen / In the case of vehicles of categories- ‘R3a/R4a/S2a’ ***- ‘R3b/R4b/S2b’ahol a tengelyenként műszakilag megengedett tömegek összege nem haladja meg a 10.000 kg ***wobei die Summe der technisch zulässigen Massen je Achse nicht übersteigt 10.000 kg ***where the sum of the technically permissible masses per axle does not exceed 10.000 kg ***- R3b/R4b/S2b’ahol a tengelyenként műszakilag megengedett tömegek összege meghaladja a 10.000 kgwobei die Summe der technisch zulässigen Massen je Achse mehr als 10.000 kgwhere the sum of the technically permissible masses per axle exceeds 10.000 kg*** Amennyiben ezen járművek a III típusú vizsgálat tárgyát képezik (lásd a 2.3.1. pontot is)Wenn diese Fahrzeuge der Prüfung nach Typ III unterzogen wurden (siehe auch Absatz 2.3.1.)Where these vehicles have been subject to Type III test (compare to point 2.3.1.)Lendtömeg / Schwungmassenprüfstand / inertial mass test benchFékvizsgálat típusa / Bremsprüfung Typ / test typeI 792,7 kgm²0III2015/68 EU rendelet VII. Melléklet 1. függelékeVerordnung 2015/68 EU Anhang VII, Anlage 1, Absatz3.5.1.4. 3.5.3.1. 3.5.3.2.Appendix 1 to Annex VII of Regulation (EU) 2015/68, pointKezdeti vizsgálati sebességkm/h606060Anfangs Prüfgeschwindigkeit / initial test speedBefejező vizsgálati sebességkm/h0300Ende Prüfgeschwindigkeit / final test speedFékhenger működtető nyomás(pe) kPa550291545Druck im Bremszylinder / Brake actuator pressureFékezések száma--20Anzahl der Bremsungen / number of brake applicationsA fékezési ciklusok időtartamasec60Dauer eines Bremsezyklus / Duration of each braking cyclesKifejtett fékerő(Te) N42838 22892 32392Ermittelte Bremskraft / Brake force developedFékhatásosság(Te /Fe)0,620,330,47Abbremsung / Brake efficencyFékhenger lökete(Se) mm4139 - 4553Hub des Bremszylinders / Actuator strokeFék bemeneti nyomatéka(Ce) Nm 1063--1053Drehmoment am Bremshebel / Brake input torqueBemeneti féknyomaték küszöbértéke(C0‘e)Schwelle drehmoment am Bremshebel30-30NmBrake input threshold torqueTÜV Rheinland-KTI LtdH-1119, BudapestThán Károly u. 3-5Telefon: 36 1 2055881Telefax: 36 1 2031167Page 9 of 13B11898A-00 ID2-N4008-4 AGS 2 7000.docx

TÜV Rheinland GroupTÜV Rheinland-KTI Kft.H-1119 BudapestJegyzőkönyv-szám / Prüfprotokoll-Nr / Test Report No.Fékszerkezet / Radbremse / BrakeTengely / Achse / Axle:::Gyártó / Hersteller / ngária Kft.Kiegészítés az ENSZ EGB R13/11 előírás 11 melléklet 2, 3 függeléke szerintZusatz nach UNECE R13/11 Normen gemäß Anlage 2, 3 des Anhangs 11Addition accrding to UN ECE R 13/11 Annex 11 Appendix 2, 32.3.3.Ezt a rovatot csak akkor kell kitölteni, ha a féken elvégezték az EN ECE R13/11 előírás19. melléklete 4. szakaszában meghatározott vizsgálatot a hideg fékhatásosságijellemzőknek a fékezési tényező (BF) révén történő igazolása céljából.Dieser Absatz ist nur dann auszufüllen, wenn die Bremse dem Prüfverfahren definiert in §4des Anhang 19 dieser Regelung unterzogen wurde, um den Bremskennwert zuverifizieren.This item is to be completed only when the brake has been subject to the test proceduredefined in paragraph 4. of Annex 19 to this Regulation to verify the cold performancecharacteristics of the brake by means of the brake factor (BF).2.3.3.1.Fékezési tényezőBremsenfaktor / brake factor2.3.3.2.A megadott féknyomatékküszöbVom Hersteller angegebenes Anlegemoment/ Declared threshold torque2.3.4Az önműködő fékutánállító berendezés hatékonysága (ha van)Verhalten des automatischen Bremsnachstellers (soweit zutreffend )Performance of the automatic brake adjustment device (if applicable)2.3.4.1.Szabadonfutás a 2015/68 EU rendelet VII. melléklet 1.függeléke 3.6.3. szakasza szerintFreilauf entsprechend § 3.6.3. des Anhang VII, Anlage 1Free running according to para. 3.6.3. of Annex VII, App. 1: Igen / NemJa / NeinYes / no3.Alkalmazási tartomány / Verwendungsbereich /Application rangeAz alkalmazási tartomány azokat a tengely/fékvariánsokat határozza meg, amelyekre e vizsgálatijegyzőkönyv vonatkozik, azáltal, hogy megmutatja, melyváltozókra vonatkoznak az egyes vizsgálati kódok.Der Verwendungsbereich führt die Achs- / Bremsvariantenaus, welche durch dieses Prüfprotokoll abgedeckt sind.Hierzu werden die Variablen den Test-Codes zugeordnet.The application range specifies the axle/brake variants thatare covered in this test report, by showing which variablesare covered by the individual test codes.:TÜV Rheinland-KTI LtdH-1119, BudapestThán Károly u. 3-5Telefon: 36 1 2055881Telefax: 36 1 2031167(BF) -:9,23(C0,dec) Nm : 30Lásd adatközlő lapSieheBeschreibungsbogen,see informationdocumentPage 10 of 13B11898A-00 ID2-N4008-4 AGS 2 7000.docx

TÜV Rheinland GroupTÜV Rheinland-KTI Kft.H-1119 BudapestJegyzőkönyv-szám / Prüfprotokoll-Nr / Test Report No.Fékszerkezet / Radbremse / BrakeTengely / Achse / Axle:::Gyártó / Hersteller / Hungária Kft.Teszt dokumentáció / Prüfunterlagen / test documentationAdatközlő lap:BeschreibungsbogenInformation documentTÜV Rheinland-KTI LtdH-1119, BudapestThán Károly u. 3-5Telefon: 36 1 2055881Telefax: 36 1 2031167BPW-N4008-4.00-461F70dated 07.08.2017Page 12 of 13B11898A-00 ID2-N4008-4 AGS 2 7000.docx

TÜV Rheinland GroupTÜV Rheinland-KTI Kft.H-1119 BudapestJegyzőkönyv-szám / Prüfprotokoll-Nr / Test Report No.Fékszerkezet / Radbremse / BrakeTengely / Achse / Axle:::Gyártó / Hersteller / ngária Kft.Appendix 0List of modificationsCorrection of:n/aModification of:n/aAddition of:n/aDeletion of:n/aTÜV Rheinland-KTI LtdH-1119, BudapestThán Károly u. 3-5Telefon: 36 1 2055881Telefax: 36 1 2031167Page 13 of 13B11898A-00 ID2-N4008-4 AGS 2 7000.docx

TÜV Rheinland GroupTÜV Rheinland-KTI Kft.H-1119 BudapestJegyzőkönyv-szám / Prüfprotokoll-Nr / Test Report No.Fékszerkezet / Radbremse / BrakeTengely / Achse / Axle:::Gyártó / Hersteller / ngária Kft.Vizsgálati jegyzőkönyv-szám / Prüfprotokoll-Nr. / Test report No.:Alap szám / Basis-Nummer / Base part:ID4-B11898AKiterjesztés / Nachtrag / Extension (Suffix):01Vizsgálati jegyzőkönyv vontatott járművek fékeinek alternatív I-es és III-as típusú vizsgálatáról(2015/68/EU rendelet VII melléklet 1. függeléke)Prüfbericht für die alternativen Verfahren für Typ-I und Typ-III-Tests für geschleppt Fahrzeugbremsen(Anhang VII Anlage 1 der EU-Regelung Nr. 2015/68)Test report for the alternative procedures for Type-I and Type-III tests for towed vehicle brakes(Annex VII Appendix 1 of EU-Regulation no. 2015/68/EU)TÜV Rheinland-KTI LtdH-1119, BudapestThán Károly u. 3-5Telefon: 36 1 2055881Telefax: 36 1 2031167Page 1 of 13B11898A-01 ID2-N4008-4 GSK 7000.docx

TÜV Rheinland GroupTÜV Rheinland-KTI Kft.H-1119 BudapestJegyzőkönyv-szám / Prüfprotokoll-Nr / Test Report No.Fékszerkezet / Radbremse / BrakeTengely / Achse / Axle:::Gyártó / Hersteller / ngária Kft.1.Általános adatok / Allgemeines / General1.1.Tengely gyártó (neve és címe)AchsHersteller (Name und Anschrift)Axle manufacturer (name and address): BPW - Hungária Kft.H-9700 SzombathelyKörmendi út 98.1.1.1.A tengelygyártó márkajelzéseFabrikmarke des AchsherstellersMake of axle manufacturer:1.2.A fék gyártója (neve és címe)Bremshersteller (Name und Anschrift)Brake manufacturer (name and address):lásd 1.1. / wie / as1.2.1.A fék azonosítójaBremsidentifizierungsnummerBrake identifier:ID2-N4008-41.2.2.Önműködő fékutánállító berendezésAutomatischer BremsnachstellerAutomatic brake adjustment device:integrált / nem integráltintegriert / nicht integriertintegrated / non-integrated1.3.A gyártó adatközlő dokumentumaBeschreibungsbogen des HerstellersManufacturer's Information Document:lásd. 6 pontsiehe Punkt 6see item 62.Mérési eredmények / Prüfbericht / Test Record2.1A mérés kódjaPrüfungscodeTest code:BR052/2.172.2.Vizsgálati minta / Prüfstück / Test specimen2.2.1Tengely / Achse / Axle2.2.1.1Tengely azonosítójaAchsidentifizierungsnummerAxle indentifier:ID1-461F702.2.1.2Vizsgált tengely azonosításaIdentifizierung der geprüften AchseIdentification of tested axle:C0-58 00 4032172.2.1.3Vizsgálati tengelyterhelés (Fe-azonosító)Prüfungsachslast (Fe-Identifizierungsnummer)Test axle load (Fe identifier):ID3-6867 daNTÜV Rheinland-KTI LtdH-1119, BudapestThán Károly u. 3-5Telefon: 36 1 2055881Telefax: 36 1 2031167Page 2 of 13B11898A-01 ID2-N4008-4 GSK 7000.docx

TÜV Rheinland GroupTÜV Rheinland-KTI Kft.H-1119 BudapestJegyzőkönyv-szám / Prüfprotokoll-Nr / Test Report No.Fékszerkezet / Radbremse / BrakeTengely / Achse / Axle:::Gyártó / Hersteller / Manufacturer:ID1-461F70BPW-Hungária Kft.B11898A-01ID2-N4008-42.2.2Fék / Bremse / Brake2.2.2.1Fék azonosítójaBrems-IdentifizierernummerBrake identifier:ID2-N4008-42.2.2.2Vizsgált fék azonosításaIdentifizierung der geprüften BremseIdentification of tested brake:---2.2.2.3Fék legnagyobb lökete (mm)Maximaler Weg der Bremse (mm)Maximum stroke capability of the brake (mm):---2.2.2.4Fékkulcs tengely effektív hosszaWirksame Länge der NockenwelleEffective length of the cam shaft:703 mm2.2.2.5Anyag variációVII melléklet 1. függelék 3,8 (m) pontja szerintWerkstoffänderung gem. 3.8. (m) des Anhang 3Anlage 1Material variation as per paragraph 3.8 (m) ofAppendix 1 of annex VII:nem alkalmazhatónicht zutreffendnot applicable2.2.2.6Fékdob / féktárcsaBremstrommel / BremsscheibeBrake drum / disc:C-03.106.00.03.0 (14B7B)2.2.2.6.1A vizsgált féktárcsa/fékdob tömege (kg)Gewicht der geprüften Scheibe / Trommel (kg)Actual test mass of disc / drum (kg):19,752.2.2.6.7AlapanyagGrundwerkstoff: / Base material:SzürkeöntvényGrauguss / Grey Cast Iron2.2.2.7Fékpofa vagy fékbetétBremsbelag / Brake lining or pad2.2.2.7.1GyártóHersteller / Manufacturer:Federal-Mogul FrictionProducts GmbH (Beral)2.2.2.7.2GyártmányMarke / Make:Beral2.2.2.7.3TípusTyp / Type:1517 (0103234)TÜV Rheinland-KTI LtdH-1119, BudapestThán Károly u. 3-5Telefon: 36 1 2055881Telefax: 36 1 2031167(teljes hossz / Gesamtlänge /total length : 745 mm)Őntvény azonosítóCast-IdentifikationsnummerCast identification numberPage 3 of 13B11898A-01 ID2-N4008-4 GSK 7000.docx

TÜV Rheinland GroupTÜV Rheinland-KTI Kft.H-1119 BudapestJegyzőkönyv-szám / Prüfprotokoll-Nr / Test Report No.Fékszerkezet / Radbremse / BrakeTengely / Achse / Axle:::Gyártó / Hersteller / ngária Kft.2.2.2.7.4A dob-/tárcsa- fékbetét fékpofára / alaplemezretörténő rögzítésének módjaMethode zur Befestigung desBremsbelags/Bremsklotzesauf der Bremsbacke/BremsankerplatteMethod of attachment of the lining / padon the brake shoe / back plate:Ragasztottgeklebtbonded2.2.2.7.5Az alaplemez vastagsága, a fékpofák tömegevagy egyéb leíró információkDicke der Bremsankerplatte, Gewicht derBremsbacken oder andere Informationen zurBeschreibungThickness of back plate, weight of shoes, otherdescribing Information:Lásd adatközlő lapsiehe Beschreibungsbogensee informationdocument2.2.2.7.6A fékpofa / alaplemez alapanyagaGrundwerkstoff der Bremsbacke/der BremsankerplatteBase material of brake shoe / back plate:AcélStahl / steel2.2.3.Önműködő fékutánállító berendezésAutomatischer BremsnachstellerAutomatic brake adjustment devicenem alkalmazhatónicht zutreffendnot applicable(integrált önműködő fékutánállító berendezés esetében nem alkalmazható)(entfällt bei eingebauten selbsttätigen Nachstelleinrichtungen)(not applicable in the case of integrated automatic brake adjustment device)2.2.3.1.A gyártó (neve és címe)Hersteller (Name und Anschrift)Manufacturer (name and address):---2.2.3.2GyártmányMarke / Make:---2.2.3.3.TípusTyp / Type:---2.2.3.4.VáltozatVersion / Version:---TÜV Rheinland-KTI LtdH-1119, BudapestThán Károly u. 3-5Telefon: 36 1 2055881Telefax: 36 1 2031167Page 4 of 13B11898A-01 ID2-N4008-4 GSK 7000.docx

TÜV Rheinland GroupTÜV Rheinland-KTI Kft.H-1119 BudapestJegyzőkönyv-szám / Prüfprotokoll-Nr / Test Report No.Fékszerkezet / Radbremse / BrakeTengely / Achse / Axle:::Gyártó / Hersteller / ngária Kft.2.2.4.Kerekek / Räder / Wheel(s)2.2.4.1.A referencia gumiabroncs gördülési sugara (Re):a vizsgálati tengelyterhelésnél (Fe)Rollradius des Bezugsreifens (Re) bei Prüfungsachslast (Fe)Reference tyre rolling radius (Re) at test axle load (Fe)475 mm2.2.4.2.Vizsgálat közben felszerelt kerék adataiAngaben zum montierten Rad während der PrüfungData of the fitted wheel during testing---(Méretek lásd 1A és az 1B adatközlő vontatott jármű tengelye és a fék tekintetében alternatív eljárások Type I és Type IIIteszt)(Abmessungen siehe 1A und 1B in der Informationsdokument Abgeschleppt Fahrzeugachse und Bremse in Bezug auf diealternative Verfahren für Typ I und Typ III-Tests)(dimensions see Figures 1A and 1B in information document of towed vehicle axle and brake with respect to thealternative procedures for Type I and Type III tests ):Gumiabrocs méret / Reifengröße / Tyre sizeKerék méret / Radgröße / Rim sizeTyre size---Rim size---Xe mm (mm)---De (mm)---2.2.5.Fékkarhossz (le)Bremshebellänge (le) / Lever length (le)2.2.6Fékhenger / Bremszylinder / Brake actuator2.2.6.1.Ee (mm)---Ge (mm)---:135 mmGyártóHersteller / Manufacturer:BPW BergischeAchsen2.2.6.2GyártmányMarke / Make:BPW2.2.6.3TípusTyp / Type:05.444.15 (type 24)(Tha 1509*p-423):TÜV Nord BC 0069.1Membrán fékkamra / Membranzylinder / diaphragm cyl.2.2.6.4.(Vizsgálati) (Test) Identification numberTÜV Rheinland-KTI LtdH-1119, BudapestThán Károly u. 3-5Telefon: 36 1 2055881Telefax: 36 1 2031167Page 5 of 13B11898A-01 ID2-N4008-4 GSK 7000.docx

TÜV Rheinland GroupTÜV Rheinland-KTI Kft.H-1119 BudapestJegyzőkönyv-szám / Prüfprotokoll-Nr / Test Report No.Fékszerkezet / Radbremse / BrakeTengely / Achse / Axle:::Gyártó / Hersteller / -Hungária Kft.Vizsgálati eredményekAufzeichnung der Prüfergebnisse / Record of test results(korrigálva a 0,01xPe, vagy 0,02xPe gördülési ellenállás figyelembevételével)(unter Berücksichtigung des Rollwiderstandes 0,01xPe bzw 0,02xPe, korrigiert)(corrected to take account of rolling resistance of, 0,01xFe and 0,02xFe respectively)2.3.1.Az alábbi kategóriába tartozó járművek eseténFür Fahrzeuge der Klassen / In the case of vehicles of categories- R1, R2, S1- ‘R3a / R4a / S2a’ ***- ‘R3b / R4b / S2b’ahol a tengelyenként műszakilag megengedett tömegek összege nem haladja meg a 10.000 kg ***wobei die Summe der technisch zulässigen Massen je Achse nicht übersteigt 10.000 kg ***where the sum of the technically permissible masses per axle does not exceed 10.000 kg****** Amennyiben ezen járművek az I típusú vizsgálat tárgyát képezik (lásd a 2.3.2. pontot is)Wenn diese Fahrzeuge der Prüfung nach Typ I unterzogen wurden (siehe auch Absatz 2.3.2.)Where these vehicles have been subject to Type I test (compare to point 2.3.2.)2.3.1.1.R 0,01 gördülési ellenállási együttható figyelembevételévelBetrachtet Rollwiderstandsbeiwert R 0,01Considered rolling resistance coefficient R 0,01(vagyis azokra a 2.3.1. pont alatti vontatott járművekre is, amelyek legnagyobb tervezési seb

TÜV Rheinland-KTI Kft. H-1119 Budapest Jegyzőkönyv-szám / Prüfprotokoll-Nr / Test Report No. : B11898A-00 Fékszerkezet / Radbremse / Brake : ID2-N4008-4 Tengely / Achse / Axle : ID1-461F70 Gyártó / Hersteller / Manufacturer: BPW-Hungária Kft. TÜV Rheinland-KTI Ltd Telefon: 36 1 2055881 Page 1 of 13

Related Documents:

EN 61000-6-3:2007 A1:2011 50321975 001 TÜV Rheinland EN 62479:2010 50321976 001 TÜV Rheinland EN 50581:2012 168140756a 001 TÜV Rheinland Firmado por y en nombre de: Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. Lugar y fecha de emisión: 16F-17F, Block A, Building 3, Changwu Mid Road 1

catalogue formation 2020. 2 cataloue ormation 2020 www.tuv.com 3 03 06 19 22 32 33 34 prÉsentation de tÜv rheinland formations certifiantes reconnues À l’Échelle internationale formations accrÉditÉes irca formations tÜv rheinland maroc planning des formations conditions gÉnÉral

Permanent Change of Station (PCS) & Expiration Term of Service Central Process Facility (CPF) schedules all out processing appointments for PCS and ETS Service Members. CPF point of contact information is: Kaiserslauter

Oberliga - Frauen - Rheinland-Pfalz/Saar Saison 2015/16 Nr. Verein Sp g u v Punkte Tore Diff 1 DJK Marpingen-SC Alsweiler 4 3 0 1 6:2 121:101 20 2 TSV Kandel 4 3 0 1 6:2 119:102 17 3 SV 64 Zweibrücken 4 3 0 1 6:2 107:92 15 4 SG Ottersheim/Bellh./Zeisk. 4 2 1 1 5:3 113:99 14 5 HSV Püttlingen 3 2 0 1 4:2 83:83 0 6 SG TSG/DJK Bretzenh

on the icroet aet odle, reer to Woodward prodct spec 05 * MicroNet Kitted safety system TÜV Rheinland RE 68E 001 * Protech Gii, tPs and MsM safety system TÜV Rheinland RE 68E 00110 REDUNDANT SPEED SIGNALS MicroNet SAFETY MODULE TS MICRONET SAFETY SYSTEM TRIP VALVES GAS CONTROL VALVE C

U8 Whitecaps Jan Levius Monday (5:00 Group A / 6:00 Group B) Field 11A Thursday (5:00 Group A / 6:00 Group B) Field 10A U8 Sounders Greg George Tuesday (5:00 Group A / 6:00 Group B) Field 10A Wednesday (5:00 Group A / 6:00 Group B) Field 9B U8 Red Stars Ty Hesser Monday (5:00 Group A / 6:00 Group B) Field 10B Thursday (5:00 Group A / 6:00 Group .

2 CHANNEL Group 11 Group 12 Group 13 Group 14 Group 15 Group 16 Group 17 Group 18 Group 19 Group 20 1 472.225 470.300 470.500 478.200 486.200 494.200 470.125 470.575 470.525 470.350 2 472.975 472.225 471.400 478.775 486.775 494.775 472.000 472.100 471.575 471.125 3 476.700 477.100 471.925 480.100 488.100 496.100

Stuart Russell and Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach(3rd Edition) (Pearson, 2009). For . Russell’s warnings, see John Bohannon, “Fears of an AI Pioneer,” Science349, 2015. Artificial Intelligence and Deterrence: Science, Theory and Practice . STO-MP-SAS-141 14 - 3 . To this end, AI is a field of science that attempts to provide machines with problem-solving .