Hướng Dẫn Lựa Chọn Dây & Cáp H Th Ạ Ế A/ Lựa Chọn Dây & Cáp

15d ago
5 Views
0 Downloads
576.34 KB
9 Pages
Last View : 1d ago
Last Download : n/a
Upload by : Eli Jorgenson
Transcription

HƯỚNG DẪN LỰA CHỌNDÂY & CÁP HẠ THẾDÂY & CÁP HẠ THẾA/ LỰA CHỌN DÂY & CÁP :Khi chọn cáp, khách hàng cần xem xét những yếu tố sau:- Dòng điện định mức- Độ sụt áp- Dòng điện ngắn mạch- Cách lắp đặt- Nhiệt độ môi trường hoặc nhiệt độ đấtDòng điện định mức :Dòng điện chạy trong ruột cáp thì sẽ sinh nhiệt làm cho cáp nóng lên. Khi nhiệt độ cáp vượt quá mức cho phép thì phải chọn cáp có tiết diện ruột dẫn lớn hơn.Các bảng về dòng điện định mức và độ sụt áp sau đây dựa trên :- Nhiệt độ làm việc cho phép tối đa của ruột dẫn.- Nhiệt độ không khí- Nhiệt độ đất- Nhiệt trở suất của đất.- Độ sâu lắp đặt (khi chôn cáp trong đất)- Điều kiện lắp đặtĐộ sụt áp :Một yếu tố quan trọng khác phải xem xét khi chọn cỡ cáp là độ sụt áp do tổn hao trên cáp.Độ sụt áp phụ thuộc vào:- Dòng điện tải- Hệ số công suất- Chiều dài cáp- Điện trở cáp- Điện kháng cápIEE 522-8 quy định độ sụt áp không được vượt quá 2.,5% điện áp danh địnhVới mạch 1 pha 220V độ sụt áp cho phép 5.5VVới mạch 3 pha 380V độ sụt áp cho phép 9.5V.Khi sụt áp lớn hơn mức cho phép thì khách hàng phải chọn cáp có tiết diện ruột dẫn lớn hơn.I/ CÁP ĐIỆN LỰCI.1/ Cáp cách điện PVCI.1.1/ Cáp trên không :Thông số lắp đặt :- Nhiệt độ không khí 300CNhiệt độ ruột dẫn tối đa khi cáp tải dòng điện định mức 700CDòng điện định mức và độ sụt áp của cáp ruột đồng CVV , cách điện PVC, vỏ PVC không giáp bảo vệ, lắp trên khôngBảng 1:

HƯỚNG DẪN LỰA CHỌNDÂY & CÁP HẠ THẾI.1.2/ Cáp chôn trực tiếp trong đất :Thông số lắp đặt :Nhiệt trở suất của đất :1,2 0Cm/WNhiệt độ đất:150CĐộ sâu chôn cáp:0,5mNhiệt độ làm việc tối đa của ruột dẫn là 700CHệ số hiệu chỉnhDòng điện định mức của cáp chôn trực tiếp trong đất phụ thuộc vào nhiệt độ đất và nhiệt trở suất của đất., hệ số ghép nhóm, hệ số điều chỉnh theo độ sâu đặt cáp Dòng điện định mức và độ sụt áp của cáp CVV/DTA , CVV/WA ruột đồng , cách điện PVC, vỏ PVC có giáp bảo vệ,chôn trong đấtBảng 21 lõi (Single core)2 cáp đặt cách khoảng2 lõi3 và 4 lõiTwo coreThree and four core3 cáp tiếp xúc nhau theo hình 3 láTrefoil touchingTiết diện ruộtdẫnTwo cables spacedNominal areaof 005006308001000Dòng điện định mứcĐộ sụt ápDòng điện định mứcĐộ sụt ápDòng điện định mứcĐộ sụt ápDòng điện định mứcĐộ sụt ápCurrent ratingsApproximate volt drop peramp per 0,260,230,220,200,190,180,18Current ratingsApproximate volt drop peramp per ,270,230,200,190,180,160,160,15Current ratingsApproximate volt drop per ampper 290,240,210,19-Current ratingsApproximate volt drop peramp per 58190225277332377422478561616693-I.1.3/ Cáp đi trong ống đơn tuyến chôn trong đất: Thông số lắp đặtNhiệt trở suất của đất: 1,20Cm/WNhiệt độ đất : 150CĐộ sâu chôn cáp : 0,5m .Nhiệt độ làm việc tối đa của ruột dẫn là 700CDòng điện định mức và độ sụt áp của cáp CVV/DTA , CVV/WA ruột đồng , cách điện PVC, vỏ PVC, có giáp bảo vệ, đi trong ống đơn tuyến chôn trong 580-

Bảng 31 lõi (Single core)2 cáp : ống tiếp xúc nhau2 lõi3 và 4 lõi3 cáp: ống xếp theo hình ba lá tiếp xúc nhauTwo coreThree and four coreThree cables: ducts trefoil touchingTwo cables : ducts touchingTiết diện ruộtdẫnNominal areaof conductorDòng điện định mứcĐộ sụt ápDòng điện định mứcĐộ sụt ápDòng điện định mứcĐộ sụt ápDòng điện định mứcĐộ sụt ápCurrent ratingsApproximate volt drop peramp per 0,400,370,340,320,300,280,27Current ratingsApproximate volt drop per amp per metreCurrent ratingsCurrent e volt drop peramp per 290,240,210,19-Approximate volt dropper amp per 8341375414463509545585632662703HƯỚNG DẪN LỰA CHỌNDÂY & CÁP HẠ THẾI.2 Cáp điện lực cách điện XLPEI.2.1/ Cáp trên không:Dòng điện định mức và độ sụt áp của cáp CXVruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, không giáp bảo vệ, lắp trên khôngBảng 4A222938486483107129153190228260292331382428490-

Nhiệt độ không khí 300c (Ambient temperature 300C)Nhiệt độ ruột dẫn tối đa 900c ( Maximum Conductor temperature 900C)I.2.2/ Cáp chôn trong đất :Dòng điện định mức và độ sụt áp của cáp CXV/DTA , CXV/WA ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC có giáp bảo vệ, chôn trong đất

Bảng 5Cáp 1 lõi , giáp sợi nhôm(Single core cable, Aluminium wire armoured )Cáp nhiều lõi, giáp sợi thép( Multicore cable, Steel wire armoured )2 cáp đặt tiếp xúc trong lưới điện xoay chiều 1 pha3 cáp tiếp xúc nhau theo hình 3 lá , 3 phaCáp 2 lõi , lưới điện xoay chiều 1 phaTwo cables touching,single-phase (ac)Three cables trefoil touching, 3-phaseTwo core cable ,single-phase (ac)Tiết diện ruộtdẫnCáp 3 hay 4 lõiThree or four core CableNom. area ofcond.Dòng điện 08001000Độ sụt ápCurrent 011171254Approximate volt drop per ampper 0.210.200.190.180.17Dòng điện địnhmứcCurrent 9311038Độ sụt ápApproximate volt drop per ampper 10.190.180.170.160.15Dòng điện địnhmứcCurrent ratingsA140180215255315380430480540630700-Độ sụt ápApproximate volt drop per amp 0.21-Dòng điện địnhmứcCurrent ratingsA115150180215265315360405460530590-Độ sụt ápApproximate volt drop per amp 0.19-Thông số lắp đặt cơ sởNhiệt trở suất của đất : 1,2 0Cm/WNhiệt độ đất : 150CĐộ sâu chôn cáp : 0,5mNhiệt độ làm việc tối đa của ruột dẫn là 900CHƯỚNG DẪN LỰA CHỌNDÂY & CÁP HẠ THẾI.2.3/ Cáp đi trong ống đơn tuyến chôn trong đấtDòng điện định mức và độ sụt áp của cáp ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC có giáp bảo vệ, đi trong ống chôn trong đấtBảng 6Cáp 1 lõi , giáp sợi nhôm(Single core cable, Aluminium wire armoured )3 cáp : ống đặt tiếp xúc theo hình 3 lá2 cáp : ống đặt tiếp xúcCáp nhiều lõi, giáp sợi thép( Multicore cable, Steel wire armoured )Cáp 3 hay 4 lõiCáp 2 lõiThree cables : ducts touching, trefoilTwo cables: ducts touchingTwo core cableThree or four core CableTiết diện ruột dẫnNom. area ofcond.Dòng điện 08001000Độ sụt ápDòng điện địnhĐộ sụt ápDòng điện địnhĐộ sụt ápmứcmứcApproximate volt drop per amp perApproximate volt drop per amp perApproximate volt drop per amp perCurrent ratingsmetreCurrent ratingsmetreCurrent 50.249190.268110.22-Dòng điện địnhmứcCurrent ratingsA94125150175215260300335380440495-Độ sụt ápApproximate volt drop per amp 0.19-

Thông số lắp đặt cơ sở :Nhiệt trở suất của đất : 1,2 0Cm/WNhiệt độ đất : 150CNhiệt độ không khí : 250CĐộ sâu chôn cáp : 0,5mNhiệt độ làm việc tối đa của ruột dẫn là 900CII.1/ Cách điện PVC:Dòng điện định mức và độ sụt áp của cáp điện kế cách điện PVC, vỏ PVC- ký hiệu DKCVVII.2/ CÁCH ĐIỆN XLPE :Dòng điện định mức và độ sụt áp của cáp điện kế cách điện XLPE, vỏ PVC hoặc HDPE –ký hiệu DKCXV, DKCXEHƯỚNG DẪN LỰA CHỌNDÂY & CÁP HẠ THẾIII/ CÁP ĐIỀU KHIỂN :III.1/ Cách điện PVC:Dòng điện định mức và độ sụt áp của cáp điều khiển, cách điện PVC, vỏ PVC-ký hiệu DVVBảng 7Cỡ cápConductor sizemm21,52,5461016Dòng điện định mứcĐộ sụt ápCurrent ratingsApproximate volt drop per amp per metreAmVCáp trên không ( nhiệt độ không khí là 300C, nhiệt độ ruột dẫn tối đa là 700C)In air ( ambient temperature 300C, maximum conductor temperature 700C)18252515339,5426,4583,8772,4III.2/ CÁCH ĐIỆN XLPEDòng điện định mức và độ sụt áp của cáp điều khiển, cách điện XLPE, vỏ PVC-ký hiệu DXVBảng 8Cỡ cápConductor sizemm21,52,5461016Dòng điện định mứcĐộ sụt ápCurrent ratingsApproximate volt drop per amp per metreAmVCáp trên không ( nhiệt độ không khí là 300C, nhiệt độ ruột dẫn tối đa là 900C)In air ( ambient temperature 300C, maximum conductor temperature 900C)222731174210546,8744,1992,6IV/ CÁP MULTIPLEX :Dòng điện định mức của cáp Multiplex, bọc PVC hoặc XLPEBảng 9Cỡ cáp 50185

HƯỚNG DẪN LỰA CHỌNDÂY & CÁP HẠ THẾV/ DÂY ĐIỆN LỰCDòng điện định mức và độ sụt áp của dây điện lực, cách điện PVC hoặc XLPEBảng 10Dây điện lực bọc XLPE Nonsheathed, XLPE insulated CableDây điện lực bọcPVC Nonsheathed, PVC insulated CableCỡ cáp ConductorsizeCVAVCXAXDòng điện định mứcĐộ sụt ápDòng điện định mứcĐộ sụt ápDòng điện định mứcĐộ sụt ápDòng điện định mứcĐộ sụt ápCurrent ratingsApproximate volt dropper amp per ,290,250,210,190,170,160,150,15Current ratingsApproximate volt drop per ampper urrent ratingsApproximate volt drop peramp per 30,280,240,210,1950,1800,170-Current ratingsApproximate volt drop peramp per 92-Nhiệt độ không khí là 300CNhiệt độ ruột dẫn là 700CVI/ DÂY ĐIỆN BỌC NHỰA PVC :Dòng điện định mức của dây điện bọc nhựa PVCBảng 11Số lõiNum. of core22222222222Dây đôi mềm, ruột đồngFlexible Copper conductor – PVC insulated wireTiết diệnDây đôi mềm dẹt, mềm Dây đôi mềm tròn, mềm ovan, mềm ovalNom. area ofxoắn VCmd , VCmxdẹtconductorVCmt , VCmo , 72,518203,5244,0275,5326,036Tiết diệnNom. area ofconductormm211,131,52,02,534567Dây đơn cứng, ruột đồng hoặc nhômSolid Copper or Aluminium conductor – PVC insulated wireĐường kính sợiVC Ruột đồngVADiameter of wireCopper conductorRuột nhômAluminium ,2542322,6048362,7851393,05743

HƯỚNG DẪN LỰA CHỌNDÂY & CÁP HẠ THẾVII/ DÂY ĐỒNG TRẦN XOẮN C, DÂY NHÔM TRẦN XOẮN A,AAC VÀ DÂY NHÔM LÕI THÉP As,ACSR Dòng điện định mức của dây đồng trần xoắn C,dây nhôm trần xoắn A , AACBảng 12Tiết diệnNom. area of 5240300325400500630800Dây đồng trần xoắn CBare stranded copper conductorDòng điện định mứcCurrent 5005706407608809431050125414971662Dây nhôm trần xoắn A ,AACBare stranded aluminium conductorDòng điện định mức ở vùng ôn đớiTemperate Current 59068071081598011701330 Dòng điện định mức của dây nhôm lõi thép - Tiêu chuẩn BS 215Bảng 13Ký hiệu rLionBearBatangGoatSheepAntelopeBisonMặt cắt danh định nhôm Nominal aluminiumareamm2/mm210,62 /1,7720,94 /3,4926,24 /4,3731,61/5,2736,66 /6,1142,41 /7,0752,88 /8,8163,18 /10,5363,48 /37,0374,82 /12,4773,37 /42,8079,20 /13,2083,88 /13,9895,40 /15,90105,0 /17,50105,0 /13,50105,8 /20,44131,3 /18,80132,1 /20,09130,3 /7,24131,1 /30,59158,0 /36,88158,7 /8,80183,4 /42,77184,3 /10,24210,6 /11,69212,0 /49,49238,5 /55,65264,0 /61,60323,0 /15,52324,3 /75,67374,1 /87,29373,1 /48,37381,8 /49,49Nhôm 3518/4,7830/3,7130/3,9954/2,9754/3,00Thép 717/3,997/2,977/3,00Dòng điện định mức 1510542592588595

DeerZebraElkCamelMoose429,3 /100,20428,9 /55,59477,0 /111,30475,2 /61,60528,7 ,187/4,507/3,357/3,53OCT 839- 89Γ Dòng điện định mức của dây nhôm lõi thép - Tiêu chuẩnBảng 14Mã hiệu dây dẫnCode 20AC-150AC-185AC-240AC-300AC-400 Dòng điện định mức của dây nhôm lõi thép - Tiêu chuẩn ASTM 232Dòng điện định mứcCurrent 5679677763

HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN DÂY & CÁP HẠ THẾ DÂY & CÁP HẠ THẾ A/ LỰA CHỌN DÂY & CÁP : Khi chọn cáp, khách hàng cần xem xét những yếu tố sau: - Dòng điện định mức - Độ sụt áp - Dòng điện ngắn mạch - Cách lắp đặt - Nhiệt độ môi trường hoặc nhiệt độ đất

Related Documents:

Grade 2 ELA Standards, Clarifications and Glossary 2 GRADE 2 READING STRAND: K-12 Standards for Reading define what students should understand and be able to do by the end of each grade. Students should demonstrate their proficiency of these standards both orally and through writing. For students to be college and

Tourism is not limited only to activities in the accommodation and hospitality sector, transportation sector and entertainment sector with visitor attractions, such as, theme parks, amusement parks, sports facilities, museums etc., but tourism and its management are closely connected to all major functions, processes and procedures that are practiced in various areas related to tourism as a .

sebuah standar akuntansi untuk lembaga keuangan syariah yang disebut accounting, auditing, and governance standard for Islamic institution. 3. Perkembangan Akuntansi di Indonesia (IAI) Ketika Indonesia merdeka, hanya ada satu orang akuntan pribumi, yaitu Prof. Dr. Abutari, sedangkan Prof. Soemardjo lulus pendidikan akuntan di

Welcome to the Southern Trust's Annual Volunteer Report for 2015//2016. This report provides an up-date on the progress made by the Trust against the action plan under the six key themes of the draft HSC Regional Plan for Volunteering in Health and Social Care 2015-2018: Provide leadership to ensure recognition and value for volunteering in health and social care Enable volunteering in health .

2.1 ASTM Standards: 3 C 670 Practice for Preparing Precision and Bias Statements for Test Methods for Construction Materials E4Practices for Force Verification of Testing Machines E74Practice of Calibration of Force-Measuring Instru-ments for Verifying the Force Indication of Testing Ma-chines 3. Summary of Test Method 3.1 A metal insert is either cast into fresh concrete or installed into .

banking world, there is a lot of action these days: like customer-centric initiatives, increase in fee-based income, product bundling and personalized product offerings, increased cross/up selling .

algebra, and differential equations to a rigorous real analysis course is a bigger step to-day than it was just a few years ago. To make this step today’s students need more help than their predecessors did, and must be coached and encouraged more. Therefore, while strivingthroughoutto maintain a high level of rigor, I have tried to writeas clearly and in- formallyas possible. In this .

Bribery is a criminal offence for both individuals and commercial organisations. The sanctions for these offences include up to 10 years imprisonment for the individuals responsible. In addition, if the University is found to have been complicit in or consented to acts of corruption undertaken in its name, the penalties include personal liability for senior managers and an unlimited fine and .

Depression in teens The most common age group to experience depression are teens as they are going through a lot of changes in their lives. A little bit of moodiness or being uncommunicative is to be expected in teens. But sometimes they become stuck and overwhelmed by despair. Some of the symptoms of depression in teens include:

Company may hold its own shares 73. Rights and obligations of shares that company holds in itself suspended 74. Reissue of shares that company holds in itself 75. Enforceability of contract to repurchase shares Sub-Part E – Redemption of shares 76. Meaning of “redeemable” 77. Application of Act to redemption of shares 78. Redemption at .

Carefree of Colorado Installation Manual Compass 070035-001r1 3 INSTALLATION REQUIRED PRE-INSTALLATION PREPARATION 1. Park the vehicle on a flat surface and level the unit. 2. Check where the awning arms will be installed. The arms fit snug to the side of the vehicle and must not cover or interfere with exhaust vents, lights etc. 3.

clarifications for the Descent: Journeys in the Dark board game. Material that is new to this version of the FAQ is highlighted in red. Errata and FAQs for The Well of Darkness Expansion are on page 9 of this document. FAQs for The Altar of Despair Expansion are on page 10 of this document, all rules for Leap are there as well.

J. Guo, P. Huang, Y. Zhang and N. Zhou, (2014), “Foreign ownership and real earnings management: Evidence from Japan”, Invited presentation at the plenary session of the 2nd Journal of International Accounting Research conference, Hong Kong Polytechnic University (funded by host)

93298 Physician Supervision Diagnostic Indicator 09 93352 Global Period ZZZ G0394 Removed from the MPFSDB effective December 31, 2008; see BR 6351.1 and 6351.1.1 Noncovered Services Due to the National Coverage Determination for Thermal Intradiscal Procedures (TIPs), effective September 29, 2008, CPT codes 22526, 22527, 0062T and 0063T .

ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS: SYSTEMS OF EQUATIONS 5 25.4 Vector Fields A vector field on Rm is a mapping F: Rm Rm that assigns a vector in Rm to any point in Rm. If A is an m mmatrix, we can define a vector field on Rm by F(x) Ax. Many other vector fields are possible, such as F(x) x2

ICAO Annex 14, Vol II, Heliports. ICAO Heliport Manual Doc 9261-AN/903. US FAA Advisory Circular AC 150/5390-2C, Heliport Design, (covers both operational and design criteria, particularly for hospital based HLSs in Chapter 4, Hospital Heliports). Australian Civil Aviation Safety Authority (CASA) Civil Aviation Advisory

the Ultimate Food and Drink Maker. Unlike any product you’ve owned, the Master Prep Professional is high-powered and versatile allowing you to transform fresh ingredients into extraordinary meals and beverages. This recipe book gives you some great ideas for ways to use both the pitcher and bowl for all of your food and drink needs.

Chemicals and detergents contained in those herbal shampoos and conditioners destroy the properties of the herbs rendering them practically useless but with your eBook you will learn how to make your own fresh and potent Herbal shampoo. Treat and control dandruff with a homemade Herbal conditioner for dandruff.

principles of macroeconomics senior contributing authors steven a. greenlaw, university of mary washington timothy taylor, macalester college

2010 NDIA GROUND VEHICLE SYSTEMS ENGINEERING AND TECHNOLOGY SYMPOSIUM . V. EHICLE . E. LECTRONICS & A. RCHITECTURE (VEA) M. INI-S. YMPOSIUM. A. UGUST . 17-19 D. EARBORN, M. ICHIGAN. Systems Approach to Ground Vehicle Electromagnetic Compatibility . Randolph Beltz – Sr. Principle Systems Engineer, BAE Systems . Dr. Bandon Hombs – Sr. Signal .