Hướng Dẫn Lựa Chọn Dây & Cáp H Th Ạ Ế A/ Lựa Chọn Dây & Cáp

3m ago
22 Views
1 Downloads
576.34 KB
9 Pages
Last View : 21d ago
Last Download : 1m ago
Upload by : Eli Jorgenson
Transcription

HƯỚNG DẪN LỰA CHỌNDÂY & CÁP HẠ THẾDÂY & CÁP HẠ THẾA/ LỰA CHỌN DÂY & CÁP :Khi chọn cáp, khách hàng cần xem xét những yếu tố sau:- Dòng điện định mức- Độ sụt áp- Dòng điện ngắn mạch- Cách lắp đặt- Nhiệt độ môi trường hoặc nhiệt độ đấtDòng điện định mức :Dòng điện chạy trong ruột cáp thì sẽ sinh nhiệt làm cho cáp nóng lên. Khi nhiệt độ cáp vượt quá mức cho phép thì phải chọn cáp có tiết diện ruột dẫn lớn hơn.Các bảng về dòng điện định mức và độ sụt áp sau đây dựa trên :- Nhiệt độ làm việc cho phép tối đa của ruột dẫn.- Nhiệt độ không khí- Nhiệt độ đất- Nhiệt trở suất của đất.- Độ sâu lắp đặt (khi chôn cáp trong đất)- Điều kiện lắp đặtĐộ sụt áp :Một yếu tố quan trọng khác phải xem xét khi chọn cỡ cáp là độ sụt áp do tổn hao trên cáp.Độ sụt áp phụ thuộc vào:- Dòng điện tải- Hệ số công suất- Chiều dài cáp- Điện trở cáp- Điện kháng cápIEE 522-8 quy định độ sụt áp không được vượt quá 2.,5% điện áp danh địnhVới mạch 1 pha 220V độ sụt áp cho phép 5.5VVới mạch 3 pha 380V độ sụt áp cho phép 9.5V.Khi sụt áp lớn hơn mức cho phép thì khách hàng phải chọn cáp có tiết diện ruột dẫn lớn hơn.I/ CÁP ĐIỆN LỰCI.1/ Cáp cách điện PVCI.1.1/ Cáp trên không :Thông số lắp đặt :- Nhiệt độ không khí 300CNhiệt độ ruột dẫn tối đa khi cáp tải dòng điện định mức 700CDòng điện định mức và độ sụt áp của cáp ruột đồng CVV , cách điện PVC, vỏ PVC không giáp bảo vệ, lắp trên khôngBảng 1:

HƯỚNG DẪN LỰA CHỌNDÂY & CÁP HẠ THẾI.1.2/ Cáp chôn trực tiếp trong đất :Thông số lắp đặt :Nhiệt trở suất của đất :1,2 0Cm/WNhiệt độ đất:150CĐộ sâu chôn cáp:0,5mNhiệt độ làm việc tối đa của ruột dẫn là 700CHệ số hiệu chỉnhDòng điện định mức của cáp chôn trực tiếp trong đất phụ thuộc vào nhiệt độ đất và nhiệt trở suất của đất., hệ số ghép nhóm, hệ số điều chỉnh theo độ sâu đặt cáp Dòng điện định mức và độ sụt áp của cáp CVV/DTA , CVV/WA ruột đồng , cách điện PVC, vỏ PVC có giáp bảo vệ,chôn trong đấtBảng 21 lõi (Single core)2 cáp đặt cách khoảng2 lõi3 và 4 lõiTwo coreThree and four core3 cáp tiếp xúc nhau theo hình 3 láTrefoil touchingTiết diện ruộtdẫnTwo cables spacedNominal areaof 005006308001000Dòng điện định mứcĐộ sụt ápDòng điện định mứcĐộ sụt ápDòng điện định mứcĐộ sụt ápDòng điện định mứcĐộ sụt ápCurrent ratingsApproximate volt drop peramp per 0,260,230,220,200,190,180,18Current ratingsApproximate volt drop peramp per ,270,230,200,190,180,160,160,15Current ratingsApproximate volt drop per ampper 290,240,210,19-Current ratingsApproximate volt drop peramp per 58190225277332377422478561616693-I.1.3/ Cáp đi trong ống đơn tuyến chôn trong đất: Thông số lắp đặtNhiệt trở suất của đất: 1,20Cm/WNhiệt độ đất : 150CĐộ sâu chôn cáp : 0,5m .Nhiệt độ làm việc tối đa của ruột dẫn là 700CDòng điện định mức và độ sụt áp của cáp CVV/DTA , CVV/WA ruột đồng , cách điện PVC, vỏ PVC, có giáp bảo vệ, đi trong ống đơn tuyến chôn trong 580-

Bảng 31 lõi (Single core)2 cáp : ống tiếp xúc nhau2 lõi3 và 4 lõi3 cáp: ống xếp theo hình ba lá tiếp xúc nhauTwo coreThree and four coreThree cables: ducts trefoil touchingTwo cables : ducts touchingTiết diện ruộtdẫnNominal areaof conductorDòng điện định mứcĐộ sụt ápDòng điện định mứcĐộ sụt ápDòng điện định mứcĐộ sụt ápDòng điện định mứcĐộ sụt ápCurrent ratingsApproximate volt drop peramp per 0,400,370,340,320,300,280,27Current ratingsApproximate volt drop per amp per metreCurrent ratingsCurrent e volt drop peramp per 290,240,210,19-Approximate volt dropper amp per 8341375414463509545585632662703HƯỚNG DẪN LỰA CHỌNDÂY & CÁP HẠ THẾI.2 Cáp điện lực cách điện XLPEI.2.1/ Cáp trên không:Dòng điện định mức và độ sụt áp của cáp CXVruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, không giáp bảo vệ, lắp trên khôngBảng 4A222938486483107129153190228260292331382428490-

Nhiệt độ không khí 300c (Ambient temperature 300C)Nhiệt độ ruột dẫn tối đa 900c ( Maximum Conductor temperature 900C)I.2.2/ Cáp chôn trong đất :Dòng điện định mức và độ sụt áp của cáp CXV/DTA , CXV/WA ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC có giáp bảo vệ, chôn trong đất

Bảng 5Cáp 1 lõi , giáp sợi nhôm(Single core cable, Aluminium wire armoured )Cáp nhiều lõi, giáp sợi thép( Multicore cable, Steel wire armoured )2 cáp đặt tiếp xúc trong lưới điện xoay chiều 1 pha3 cáp tiếp xúc nhau theo hình 3 lá , 3 phaCáp 2 lõi , lưới điện xoay chiều 1 phaTwo cables touching,single-phase (ac)Three cables trefoil touching, 3-phaseTwo core cable ,single-phase (ac)Tiết diện ruộtdẫnCáp 3 hay 4 lõiThree or four core CableNom. area ofcond.Dòng điện 08001000Độ sụt ápCurrent 011171254Approximate volt drop per ampper 0.210.200.190.180.17Dòng điện địnhmứcCurrent 9311038Độ sụt ápApproximate volt drop per ampper 10.190.180.170.160.15Dòng điện địnhmứcCurrent ratingsA140180215255315380430480540630700-Độ sụt ápApproximate volt drop per amp 0.21-Dòng điện địnhmứcCurrent ratingsA115150180215265315360405460530590-Độ sụt ápApproximate volt drop per amp 0.19-Thông số lắp đặt cơ sởNhiệt trở suất của đất : 1,2 0Cm/WNhiệt độ đất : 150CĐộ sâu chôn cáp : 0,5mNhiệt độ làm việc tối đa của ruột dẫn là 900CHƯỚNG DẪN LỰA CHỌNDÂY & CÁP HẠ THẾI.2.3/ Cáp đi trong ống đơn tuyến chôn trong đấtDòng điện định mức và độ sụt áp của cáp ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC có giáp bảo vệ, đi trong ống chôn trong đấtBảng 6Cáp 1 lõi , giáp sợi nhôm(Single core cable, Aluminium wire armoured )3 cáp : ống đặt tiếp xúc theo hình 3 lá2 cáp : ống đặt tiếp xúcCáp nhiều lõi, giáp sợi thép( Multicore cable, Steel wire armoured )Cáp 3 hay 4 lõiCáp 2 lõiThree cables : ducts touching, trefoilTwo cables: ducts touchingTwo core cableThree or four core CableTiết diện ruột dẫnNom. area ofcond.Dòng điện 08001000Độ sụt ápDòng điện địnhĐộ sụt ápDòng điện địnhĐộ sụt ápmứcmứcApproximate volt drop per amp perApproximate volt drop per amp perApproximate volt drop per amp perCurrent ratingsmetreCurrent ratingsmetreCurrent 50.249190.268110.22-Dòng điện địnhmứcCurrent ratingsA94125150175215260300335380440495-Độ sụt ápApproximate volt drop per amp 0.19-

Thông số lắp đặt cơ sở :Nhiệt trở suất của đất : 1,2 0Cm/WNhiệt độ đất : 150CNhiệt độ không khí : 250CĐộ sâu chôn cáp : 0,5mNhiệt độ làm việc tối đa của ruột dẫn là 900CII.1/ Cách điện PVC:Dòng điện định mức và độ sụt áp của cáp điện kế cách điện PVC, vỏ PVC- ký hiệu DKCVVII.2/ CÁCH ĐIỆN XLPE :Dòng điện định mức và độ sụt áp của cáp điện kế cách điện XLPE, vỏ PVC hoặc HDPE –ký hiệu DKCXV, DKCXEHƯỚNG DẪN LỰA CHỌNDÂY & CÁP HẠ THẾIII/ CÁP ĐIỀU KHIỂN :III.1/ Cách điện PVC:Dòng điện định mức và độ sụt áp của cáp điều khiển, cách điện PVC, vỏ PVC-ký hiệu DVVBảng 7Cỡ cápConductor sizemm21,52,5461016Dòng điện định mứcĐộ sụt ápCurrent ratingsApproximate volt drop per amp per metreAmVCáp trên không ( nhiệt độ không khí là 300C, nhiệt độ ruột dẫn tối đa là 700C)In air ( ambient temperature 300C, maximum conductor temperature 700C)18252515339,5426,4583,8772,4III.2/ CÁCH ĐIỆN XLPEDòng điện định mức và độ sụt áp của cáp điều khiển, cách điện XLPE, vỏ PVC-ký hiệu DXVBảng 8Cỡ cápConductor sizemm21,52,5461016Dòng điện định mứcĐộ sụt ápCurrent ratingsApproximate volt drop per amp per metreAmVCáp trên không ( nhiệt độ không khí là 300C, nhiệt độ ruột dẫn tối đa là 900C)In air ( ambient temperature 300C, maximum conductor temperature 900C)222731174210546,8744,1992,6IV/ CÁP MULTIPLEX :Dòng điện định mức của cáp Multiplex, bọc PVC hoặc XLPEBảng 9Cỡ cáp 50185

HƯỚNG DẪN LỰA CHỌNDÂY & CÁP HẠ THẾV/ DÂY ĐIỆN LỰCDòng điện định mức và độ sụt áp của dây điện lực, cách điện PVC hoặc XLPEBảng 10Dây điện lực bọc XLPE Nonsheathed, XLPE insulated CableDây điện lực bọcPVC Nonsheathed, PVC insulated CableCỡ cáp ConductorsizeCVAVCXAXDòng điện định mứcĐộ sụt ápDòng điện định mứcĐộ sụt ápDòng điện định mứcĐộ sụt ápDòng điện định mứcĐộ sụt ápCurrent ratingsApproximate volt dropper amp per ,290,250,210,190,170,160,150,15Current ratingsApproximate volt drop per ampper urrent ratingsApproximate volt drop peramp per 30,280,240,210,1950,1800,170-Current ratingsApproximate volt drop peramp per 92-Nhiệt độ không khí là 300CNhiệt độ ruột dẫn là 700CVI/ DÂY ĐIỆN BỌC NHỰA PVC :Dòng điện định mức của dây điện bọc nhựa PVCBảng 11Số lõiNum. of core22222222222Dây đôi mềm, ruột đồngFlexible Copper conductor – PVC insulated wireTiết diệnDây đôi mềm dẹt, mềm Dây đôi mềm tròn, mềm ovan, mềm ovalNom. area ofxoắn VCmd , VCmxdẹtconductorVCmt , VCmo , 72,518203,5244,0275,5326,036Tiết diệnNom. area ofconductormm211,131,52,02,534567Dây đơn cứng, ruột đồng hoặc nhômSolid Copper or Aluminium conductor – PVC insulated wireĐường kính sợiVC Ruột đồngVADiameter of wireCopper conductorRuột nhômAluminium ,2542322,6048362,7851393,05743

HƯỚNG DẪN LỰA CHỌNDÂY & CÁP HẠ THẾVII/ DÂY ĐỒNG TRẦN XOẮN C, DÂY NHÔM TRẦN XOẮN A,AAC VÀ DÂY NHÔM LÕI THÉP As,ACSR Dòng điện định mức của dây đồng trần xoắn C,dây nhôm trần xoắn A , AACBảng 12Tiết diệnNom. area of 5240300325400500630800Dây đồng trần xoắn CBare stranded copper conductorDòng điện định mứcCurrent 5005706407608809431050125414971662Dây nhôm trần xoắn A ,AACBare stranded aluminium conductorDòng điện định mức ở vùng ôn đớiTemperate Current 59068071081598011701330 Dòng điện định mức của dây nhôm lõi thép - Tiêu chuẩn BS 215Bảng 13Ký hiệu rLionBearBatangGoatSheepAntelopeBisonMặt cắt danh định nhôm Nominal aluminiumareamm2/mm210,62 /1,7720,94 /3,4926,24 /4,3731,61/5,2736,66 /6,1142,41 /7,0752,88 /8,8163,18 /10,5363,48 /37,0374,82 /12,4773,37 /42,8079,20 /13,2083,88 /13,9895,40 /15,90105,0 /17,50105,0 /13,50105,8 /20,44131,3 /18,80132,1 /20,09130,3 /7,24131,1 /30,59158,0 /36,88158,7 /8,80183,4 /42,77184,3 /10,24210,6 /11,69212,0 /49,49238,5 /55,65264,0 /61,60323,0 /15,52324,3 /75,67374,1 /87,29373,1 /48,37381,8 /49,49Nhôm 3518/4,7830/3,7130/3,9954/2,9754/3,00Thép 717/3,997/2,977/3,00Dòng điện định mức 1510542592588595

DeerZebraElkCamelMoose429,3 /100,20428,9 /55,59477,0 /111,30475,2 /61,60528,7 ,187/4,507/3,357/3,53OCT 839- 89Γ Dòng điện định mức của dây nhôm lõi thép - Tiêu chuẩnBảng 14Mã hiệu dây dẫnCode 20AC-150AC-185AC-240AC-300AC-400 Dòng điện định mức của dây nhôm lõi thép - Tiêu chuẩn ASTM 232Dòng điện định mứcCurrent 5679677763

HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN DÂY & CÁP HẠ THẾ DÂY & CÁP HẠ THẾ A/ LỰA CHỌN DÂY & CÁP : Khi chọn cáp, khách hàng cần xem xét những yếu tố sau: - Dòng điện định mức - Độ sụt áp - Dòng điện ngắn mạch - Cách lắp đặt - Nhiệt độ môi trường hoặc nhiệt độ đất

Related Documents:

Am I my Brother’s Keeper? Sibling Spillover E ects: The Case of Developmental Disabilities and Externalizing Behavior Jason Fletcher, Nicole Hair, and Barbara Wolfe July 27, 2012 Abstract Using a sample of sibling pairs from the PSID-CDS, we examine the e ects of sibling health status on early educational outcomes. We nd that sibling developmental dis- ability and externalizing behavior are .

time test takers of the American Board of Radiology radiation biology (left), physics (center), and clinical (right) qualifying examinations from 2005-2016 [2017 unavailable]. Reported average pass rates from 2018 are plotted as outliers (for radiation biology and physics) and labeled. Two-sided P-values (with distribution of normality confirmed by the Shapiro test) demonstrate that the .

Otago: Rebecca Aburn, Anne Sutherland, Gill Adank, Jan Johnstone, Andrea Dawn Southland: Mandy Pagan, Carolyn Fordyce, Janine Graham Hawkes Bay: Wendy Mildon As over 30 members of the New Zealand Wound Care Society were in attendance at the AGM a quorum was achieved. Apologies:

3 / 37 [MS-ASP] - v20190313 ASP.NET State Server Protocol Copyright 2019 Microsoft Corporation Release: March 13, 2019 Date Revision History

The family of EMC Test Sites for the automotive industry and their suppliers of electric and electronic assemblies includes semi-anechoic chambers (SAC) for 1 m, 3 m, 5 m and 10 m test distance. For 20 years, the automotive industry has considered the semi-anechoic chamber as “state-of-the-art” for vehicle testing and the same has held true for component testing for the last decade. The .

Level 1 Pass Level 1 Merit Level 2 Pass Level 2 Merit Level 2 Distinction Learning Aim A: Investigate Media Products A.1P1 Identify media products, their purpose and audience, using limited examples from one or more sectors. A.1M1 Outline media products, their purpose and audience, using basic examples from one or more sectors. A.2P1

Similarly, Cold War paranoia about the infiltration of Chinese leftists in the United States prompted the . federal government to initiate the so-called Chinese Confession Program. The initiative was designed to draw undocumented Chinese immigrants out of the

BUSINESS SKILLS AND BUSINESS ENGLISH Barry Tomalin IH London Collins . THE PLAN To communicate successfully internationally you need: CONCISE (product, package, positive – the threeP’s) FRAMEWORKS (to free you to focus on content) STOCK PHRASES (to help

the risk management system, the corresponding Guidelines are set out separately. 1.10. While internal models are mentioned in connection with the responsibilities of the risk management function, on the whole, the Guidelines on the system of governance do not address specific internal model related issues. 1.11.

pratique à l‘hydraulique Objectifs du e-learning n Se rappeler les bases de l’hydraulique n Savoir déterminer le NPSH disponible et comprendre l’enjeu du NPSH requis n Savoir déterminer la puissance du moteur de la pompe pour connaitre l’impact énergétique du groupe électropompe.

2 Crossing borders and queering citizenship undefended border’, originated from the negotiations that were to . zenship, while theorised as locally democratising, progressive spaces : In . Introduction borders.

iv CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA ) CS0-002 Cert Guide APPENDIX A Answers to the “Do I Know This Already?” Quizzes and Review Questions 585 APPENDIX B CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA ) CS0-002 Cert Guide Exam Updates 651 Glossary of Key Terms 653 Index689 Online Elements:

addiction problem among the drug addicts. In Malaysia, a Cure and Care Service Center (CCSC) is established around the nation in hope to provide facility for the drug addicts to cure their addiction. With regards to that, the study sets out to investigate the categories of people that are

design using DIALux planning software. Basic lighting design work will be carried out with the help of step-by-step tutorial utilising typical project examples. This course will also provide a short 1 hour module on DIALux EVO to give you a brief insight into what can be achieved with the new software. Contents EN 12464-1 planning .

Elementary Differential Equations with Boundary Value Problems is written for students in science, en-gineering,and mathematics whohave completed calculus throughpartialdifferentiation. Ifyoursyllabus includes Chapter 10 (Linear Systems of Differential Equations), your students should have some prepa-ration inlinear algebra.

truck can operate at a gross weight of 80,000 pounds, you have used all the tolerance allowed by law when your truck weighs 80,000 pounds. This tolerance is included in all weight enforcement areas, including low limit bridges and roads, tax classes, overweight permits, and safety enforcement where weight is a determining factor in compliance.

About Electrochemistry Electrochemistry has been the official journal of The Electrochemical Society of Japan (ECSJ) since 1999. Electrochemistry succeeds the journal Denki Kagaku (Japanese word for ‘Electrochemistry’) which was first published in 1933 with the aim of contributing to science and industry through electrochemistry.

Measurement Facility supports engineering development and EMI/EMC measurements and provides EMI/EMC evaluation and certification testing of crew, flight, and ground support equipment including, but not limited to, Communication, Instrumentation, Biomedical, Guidance

What is Environmental Health? 8th Grade Lesson Plan Maryland Core Learning Goals: Goal 6: Environmental Science, Expectation 6.3 6.3 The student will analyze the relationships between humans and the earth’s resources. Core Objectives: In a 30 to 50-minute lesson, instructor will introduce 8th grade students to Environmental Health and familiarize them with how environmental conditions are

Boussinesq equations with viscosity or thermal diffusivity in a suitable range also possess a classical solution on [0,T]. This result extends the work of Constantin on the Euler and the Navier–Stokes equations [13]. We defer the precise statement and the proof to section 4.