Building Data Infrastructures For Science And Decision-making

1y ago
32 Views
2 Downloads
1,012.83 KB
17 Pages
Last View : 23d ago
Last Download : 6m ago
Upload by : Elise Ammons
Transcription

National BiodiversityInformation System (NBIS)Building data infrastructures forscience and decision-makingBrenda Daly – 23 June 2015

Presentation Outline1. Background Lice to data infrastructures!2. SANBI data infrastructures SANBI’s data infrastructures historyRecent core investment in SANBI infrastructure3. SANBI 2-year data infrastructure horizon What is the plan?Challenges we face4. Data mobilised What has been achieved?Application of data

1. Background

Lice to data infrastructures! Vince SmithCirca 5,000 spp.Mammals & birds12,000 associations15,000 potential hosts

Data infrastructure (circa 1998)- Taxonomic names- Authorities (name concepts)- Citations- Collection data- Morphological characters- Textual descriptions- Diagnostic keys- Illustrations- PhotographsPalma, R.L., andR.L.C. Pilgrim.2002. A revisionof the genusNaubates(Insecta:Phthiraptera:Philopteridae). J.R. Soc. N.Z. 32:760.142 pieces of “raw”data in 4 of 54 pages,in 1 of 9110 taxonomicpapers on lice Vince Smith

2. SANBI datainfrastructures

SANBI science data infrastructure building blocks1. BRAHMS (plant collections data) Integrated herbarium data (speed, complexity, data quality, training, support)Living Collection and Seed Bank dataProblem Plants data, Flowering Plant data (Aromatic), Medicinal Plant dataGazetteer data and Relevé dataAcocks and Protea AtlasSouth African Plant Invader Atlas (SAPIA) and CREWReplace POSA2. SPECIFY (animal collections data) Skead Gazetteer3. BGIS (landscape, seascape and mapping) Improve interactive maps4. SANBI Virtual Library (literature) Integrated search & discovery of SANBI resourcesBetter integration with internal resources

Science data infrastructure cont 6. SEIS (multimedia) Integrate all available images (specimen and plant species images)Support the scanning and indexing process for the remaining un-digitisedspecimens7. Species Identification Tool (id of threatened species) Update and integrate (Lucid software)8. SANBI-wide GIS (central secure repository) Collate essential GIS data within SANBILinked to BGIS9. EIA Tool (bird and bat) New developmentsBetter integration with external resources10. iSpot (citizen science) Integrated data11. DNA Bank (tissue and plant material) Integrated data

Science data infrastructure cont The main purpose is to providebiodiversity data and informationmanagement support for: ResearchDecision-makingPolicy adviceMonitoring

3. Our near-terminfrastructure horizons

What is the plan?July 201520162017Web redesign and developmentInformation Arch.Taxonomic and Ecosystem backboneImage Management SystemData Portal (IPT and GBIF)Data Policy (DSA)Apps StudyMobile AppsCollections Digitisation (BRAHMS and Specify)CrowdsourcingVirtual Library (BHL)Citizen ScienceAttribution, citation and versioningBiodiversity Informatics Partners (EoL, iBOL, WFO)Data PartnersOther SANBI support systems2018

4. Data mobilised

SANBI and Data Partners by numbers13,908,000species occurrence records50datasets27data partners

Application of dataSource: Bello, J.C. 2008. Roles and importance of GBIF participant nodes. II Course on GBIF Node Management, Arusha Tanzania.

cologicalInformationAnalysisModelMapsSpecies ProfileNames & StatusTaxonomicExpertData ValidationAssessmentProfileAssessmentModelRed ListData PartnersBiodiversityPlanning Module

Thank you

science and decision-making . Presentation Outline 1. Background Lice to data infrastructures! 2. SANBI data infrastructures SANBI's data infrastructures history Recent core investment in SANBI infrastructure 3. SANBI 2-year data infrastructure horizon . Better integration with internal resources.

Related Documents:

Bruksanvisning för bilstereo . Bruksanvisning for bilstereo . Instrukcja obsługi samochodowego odtwarzacza stereo . Operating Instructions for Car Stereo . 610-104 . SV . Bruksanvisning i original

10 tips och tricks för att lyckas med ert sap-projekt 20 SAPSANYTT 2/2015 De flesta projektledare känner säkert till Cobb’s paradox. Martin Cobb verkade som CIO för sekretariatet för Treasury Board of Canada 1995 då han ställde frågan

service i Norge och Finland drivs inom ramen för ett enskilt företag (NRK. 1 och Yleisradio), fin ns det i Sverige tre: Ett för tv (Sveriges Television , SVT ), ett för radio (Sveriges Radio , SR ) och ett för utbildnings program (Sveriges Utbildningsradio, UR, vilket till följd av sin begränsade storlek inte återfinns bland de 25 största

Hotell För hotell anges de tre klasserna A/B, C och D. Det betyder att den "normala" standarden C är acceptabel men att motiven för en högre standard är starka. Ljudklass C motsvarar de tidigare normkraven för hotell, ljudklass A/B motsvarar kraven för moderna hotell med hög standard och ljudklass D kan användas vid

LÄS NOGGRANT FÖLJANDE VILLKOR FÖR APPLE DEVELOPER PROGRAM LICENCE . Apple Developer Program License Agreement Syfte Du vill använda Apple-mjukvara (enligt definitionen nedan) för att utveckla en eller flera Applikationer (enligt definitionen nedan) för Apple-märkta produkter. . Applikationer som utvecklas för iOS-produkter, Apple .

och krav. Maskinerna skriver ut upp till fyra tum breda etiketter med direkt termoteknik och termotransferteknik och är lämpliga för en lång rad användningsområden på vertikala marknader. TD-seriens professionella etikettskrivare för . skrivbordet. Brothers nya avancerade 4-tums etikettskrivare för skrivbordet är effektiva och enkla att

Den kanadensiska språkvetaren Jim Cummins har visat i sin forskning från år 1979 att det kan ta 1 till 3 år för att lära sig ett vardagsspråk och mellan 5 till 7 år för att behärska ett akademiskt språk.4 Han införde två begrepp för att beskriva elevernas språkliga kompetens: BI

Choir Director: Ms. Cristy Doria Organist: Dr. Devon Howard Choir Accompanists: Madison Tifft & Monte Wilkins After the benediction, please be seated as the graduates leave the sanctuary. The classes of 2018 & 2019 are hosting an invitation-only dinner in the Fellowship Hall in honor of the graduates and their families. Special Thanks to