Huraian Pindaan Dokumen Iso Upm

1y ago
8 Views
1 Downloads
1.21 MB
51 Pages
Last View : 2m ago
Last Download : 10m ago
Upload by : Mariam Herr
Transcription

HURAIAN PINDAAN DOKUMEN ISO UPMBAHAGIAN A: Huraian Pindaan Dokumen ISO(Diisi oleh Pemohon/Pemilik Proses dan sila abaikan ruangan No. CPD kerana akan dilengkapkan oleh TPKD PP)No. CPDOPR(PPPA)04/2017PemilikProsesPPPAHuraian Pindaan Dokumen *AsalNama Dokumen: ARAHAN KERJA KAJIAN FISIBILITIKod Dokumen: UPM/OPR/PPPA/AK01No. Isu: 02, No. Semakan: 00 , Tarikh Kuatkuasa: 03/01/2011Nama Dokumen: ARAHAN KERJA PENYEDIAAN REKA BENTUKAWALANKod Dokumen: UPM/OPR/PPPA/AK03No. Isu: 02, No. Semakan: 00 , Tarikh Kuatkuasa: 03/01/2011Nama Dokumen: ARAHAN KERJA PENYEDIAAN REKA BENTUKTERPERINCIKod Dokumen: UPM/OPR/PPPA/AK04No. Isu: 02, No. Semakan: 00 , Tarikh Kuatkuasa: 03/01/2011Nama Dokumen: ARAHAN KERJA PENYEDIAAN DOKUMENTAWARANKod Dokumen: UPM/OPR/PPPA/AK05No. Isu: 02, No. Semakan: 00 , Tarikh Kuatkuasa: 03/01/2011Nama Dokumen: ARAHAN KERJA PENGENDALIAN LAWATANTAPAKKod Dokumen: UPM/OPR/PPPA/AK06No. Isu: 02, No. Semakan: 00 , Tarikh Kuatkuasa: 03/01/2011Nama Dokumen: METODOLOGI PENILAIAN TENDER KERJAKod Dokumen: UPM/OPR/PPPA/AK07No. Isu: 02, No. Semakan: 00 , Tarikh Kuatkuasa: 03/01/2011Nama Dokumen: METODOLOGI PENILAIAN SEBUT HARGA KERJAKod Dokumen: UPM/OPR/PPPA/AK08No. Isu: 02, No. Semakan: 00 , Tarikh Kuatkuasa: 03/01/2011PindaanTambahan (T) /Pemotongan (P)-GUGUR-GUGUR-GUGUR-GUGUR-GUGUR-GUGUR-GUGUR1/51

No. CPDOPR(PPPA)04/2017PemilikProsesPPPAHuraian Pindaan Dokumen *PindaanTambahan (T) /Pemotongan (P)Nama Dokumen: ARAHAN KERJA PEMBAYARAN PENDAHULUANKod Dokumen: UPM/OPR/PPPA/AK09No. Isu: 02, No. Semakan: 00 , Tarikh Kuatkuasa: 03/01/2011-GUGURNama Dokumen: ARAHAN KERJA PEMBAYARAN INTERIMKod Dokumen: UPM/OPR/PPPA/AK10No. Isu: 02, No. Semakan: 00 , Tarikh Kuatkuasa: 03/01/2011-GUGURNama Dokumen: ARAHAN KERJA PEMBAYARAN PERUNDINGKod Dokumen: UPM/OPR/PPPA/AK11No. Isu: 02, No. Semakan: 00 , Tarikh Kuatkuasa: 03/01/2011-GUGURNama Dokumen: ARAHAN KERJA PEMBAYARAN PERAKUANMUKTAMADKod Dokumen: UPM/OPR/PPPA/AK12No. Isu: 02, No. Semakan: 00 , Tarikh Kuatkuasa: 03/01/2011-GUGURNama Dokumen: ARAHAN KERJA MESYUARAT KOORDINASIPROJEKKod Dokumen: UPM/OPR/PPPA/AK16No. Isu: 02, No. Semakan: 00 , Tarikh Kuatkuasa: 03/01/2011-GUGURNama Dokumen: ARAHAN KERJA MESYUARAT JAWATANKUASAPENILAIAN PERUNDINGKod Dokumen: UPM/OPR/PPPA/AK23No. Isu: 02, No. Semakan: 01 , Tarikh Kuatkuasa: 08/08/2011-GUGURNama Dokumen: ARAHAN KERJA MESYUARAT JAWATANKUASATEKNIKAL & SPESIFIKASIKod Dokumen: UPM/OPR/PPPA/AK25No. Isu: 02, No. Semakan: 01 , Tarikh Kuatkuasa: 08/08/2011-GUGURNama Dokumen: ARAHAN KERJA MESYUARAT JAWATANKUASAPENILAIAN TENDER DAN SEBUT HARGAKod Dokumen: UPM/OPR/PPPA/AK26No. Isu: 02, No. Semakan: 01 , Tarikh Kuatkuasa: 08/08/2011-GUGURAsal2/51

No. PAHuraian Pindaan Dokumen *AsalNama Dokumen: ARAHAN KERJA MESYUARAT JAWATANKUASAARAHAN PERUBAHAN KERJAKod Dokumen: UPM/OPR/PPPA/AK27No. Isu: 02, No. Semakan: 01 , Tarikh Kuatkuasa: 08/08/2011PPPA-PindaanTambahan (T) /Pemotongan (P)-GUGURNama Dokumen: METODOLOGI PENILAIAN TENDER KERJA DANSEBUT HARGA KERJAKod Dokumen: UPM/OPR/PPPA/AK28No. Isu: 01, No. Semakan: 00, Tarikh Kuatkuasa: 26/05/2017DOKUMENBARU3/51

No. CPDOPR(PPPA)06/2017PemilikProsesPPPAHuraian Pindaan Dokumen *AsalTambahan (T) /Pemotongan (P)PindaanNama Dokumen: Garis Panduan PerancanganKod Dokumen: OPR/PPPA/GP01No. Isu: 02, No. Semakan: 02, Tarikh Kuatkuasa: 30/04/2013Nama Dokumen: Garis Panduan PerancanganKod Dokumen: OPR/PPPA/GP01No. Isu: 02, No. Semakan: 03, Tarikh Kuatkuasa: 26/05/20171.01.0TUJUANTujuan garis panduan ini adalah untuk menerangkan prosesdi peringkat perancangan. Ia meliputi :P&TTUJUANTujuan garis panduan ini adalah untuk menerangkan proses diperingkat perancangan untuk perolehan Kerja di UPM.P&Ta) Permohonan Kerja;b) Kajian Fisibiliti; danc) Kelulusan.2.0PIHAK BERKUASA MELULUS2.0Pihak Berkuasa Melulus di peringkat perancangan adalah:a)b)c)d)e)f)g)3.0Ia meliputi Permohonan Khidmat Pembangunan, KajianFisibiliti, Pelantikan Perunding (jika perlu), Kelulusan JKTP,JKPATAU, JPU dan JPP.Jawatankuasa Perancangan Pembangunan Kampus (JPPK)Jawatankuasa Petugas Pembangunan (JKPP)Jawatankuasa Penilaian Perunding (JPP)Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JPU)Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)Unit Perancang Ekonomi (EPU), Jabatan Perdana MenteriKementerian Kewangan Malaysia (KKM)DOKUMEN RUJUKANSKOP3.0P&TPIHAK BERKUASA MELULUSPihak Berkuasa Melulus di peringkat perancangan adalah:a) Jawatankuasa Tindakan Pembangunan (e-PKP)b) Jawatankuasa Pengurusan Aset Tak Alih(JKPATAU)c) Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JPU)d) Jawatankuasa Pemilihan Perunding (JPP)Universiti4/51

No. CPDOPR(PPPA)06/2017PemilikProsesPPPAHuraian Pindaan Dokumen *Asal4.0TERMINALOGI DAN arah PembangunanPermohonan Khidmat PembangunanSeksyen PerancanganPembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)JuruteknikKetua BahagianKetua Seksyen PerancanganPengurus ProjekPasukan ProjekJawatankuasa Perancangan dan PembangunanKampusJawatankuasa Petugas PembangunanJawatankuasa Pengurusan UniversitiKementerian Pengajian TinggiPihak Berkuasa MelulusUnit Perancang EkonomiPihak BerkuasaProject Management SystemJawatankuasa Pengurusan Nilai UniversitiValue Assessment (Kajian Nilai)Pindaan4.0Tambahan (T) /Pemotongan (P)DOKUMEN RUJUKANNombor DokumenPK 3.1SOK/PYG/BRO1OPR/PPPA/BR02OPR/PPPA/BR03Tajuk DokumenManual Perolehan Perkhidmatan PerundingBorang Permohonan Khidmat PembangunanBorang LantikanBorang Fisibiliti5/51

No. CPDOPR(PPPA)06/2017PemilikProsesPPPAHuraian Pindaan Dokumen *Asal5.0CARTA ALIRPindaan5.0Tambahan (T) /Pemotongan (P)TERMINALOGI DAN KPPsPPT(P/O)SKUBSOA:::::::Jawatankuasa Pengurusan Aset Tak Alih UniversitiJawatankuasa Tindakan PembangunanJawatankuasa Tindakan PembangunanJawatankuasa Pengurusan UniversitiKetua ZonPreliminary Detail Abstract (Anggaran KosAwalan)Pengarah PembangunanPengurus ProjekPermohonan Khidmat PembangunanPasukan ProjekPembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)Seksyen Kontrak Ukur BahanSchedule of Accommodation (Jadual KeperluanRuang)6/51

PemilikProsesNo. CPDOPR(PPPA)06/2017PPPAHuraian Pindaan Dokumen *Asal6.0PROSES TERPERINCIBil.Tindakan6.1Mula6.2Terima Permohonana)b)PROSES TERPERINCI PERANCANGAN6.0TanggungjawabTerima Borang Permohonan KhidmatPembangunan (SOK/PYG/BR01) dariKaunter Khidmat Pembangunan.Rekod permohonan dalam LogPenerimaan dan Pengagihan BorangPermohonan Khidmat Pembangunan(SOK/PYG/BL01).Bil.Tindakan1.0Terima Permohonana) Terima Borang Permohonan KhidmatPembangunan (SOK/PYG/BR01) secaraonline.Buka Fail Individu Projekd)Simpan salinan Borang lPemohonan Projek.TanggungjawabPT(P/O)PT(P/O)PT(P/O)b) Rekod permohonan dalam LogPenerimaan dan Pengagihan BorangPermohonan Khidmat ahan (T) /Pemotongan (P)PindaanPT(P/O)Serahkan Fail Individu Projek kepadaKBPP untuk semakan dan agihan.2.0PT(P/O)Serahkan Borang Permohonan KhidmatPembangunan (SOK/PYG/BR01) kepadaKZ untuk semakan, agihan dan siasatanawal.Lantikan Pasukan ProjekPT(P/O)Lantik Pengurus dan Pasukan Projek denganmengisi Borang Lantikan (OPR/PPPA/BR02)KBSiasatan Awal66.3Semak elahdiperolehidaripada JPULantik Pengurus dan Pasukan ProjekKBa)Lantik Pengurus dan Pasukan Projekdengan mengisi Borang LantikanPasukan Projek (OPR/PPPA/BR02)KBb)Serah Fail Individu Projek kepadaPengurus Projek.PPc)Daftar dan masukkanprojek dalam e-ProMSmaklumatPPa)Laksanakan siasatan awal untukmengenalpastiklasifikasikerja,anggaran kosdan pengesahanpermohonan daripada PTJ di tapak.b)LengkapkanBorangSiasatan(SOK/PYG/BR02) atau Borang KajianFisibiliti (OPR/PPPA/BR03).c)Serahkan borang siasatan yanglengkapuntukulasanKetuaZon/Pegawaiuntuk menentukanklasifikasi kerja.KZPsP7/51

No. CPDOPR(PPPA)06/2017PemilikProsesHuraian Pindaan Dokumen *Asal3.0PPPA6.5Siasatan/Kajian Fisibilitia)Kendalikan MesyuaratPerancangan ProjekKoordinasiKajian FisibilitiLaksana Kajian dengan merujuk kepada Arahan PPb)PPPelantikan Perundinga)Terima Petikan Minit Kelulusan JPUatau Surat Kelulusan Skop.6.8Penyata kehendak pemohonii) Kepatuhan kepada peraturan danperundangan :Peraturandanaktauniversiti; danPihak berkuasa.iii) Kesesuaian tapak :Lokasi;Keadaan fizikal tanah;Ruang kerja; danLaluan dan akses.PPPPb)Jalankan kajian fisibiliti di tapakcadangan projek dengan membuatsiasatan ke atas perkara-perkaraberikut:i)Perlu Perunding?a)Jika ya, ikut langkah 6.7Jika tidak, proses tamat.PsPPPPasPb)Tambahan (T) /Pemotongan (P)PindaanLantik Perunding dengan merujukManual Perolehan PerkhidmatanPerundingTamativ) Rasional permohonanv) Persekitarantapakcadanganlandskap :Lokasi;Keadaan muka bumi; danPencemaran.vi) Utiliti sedia ada atau baruvii) Keselamatan :OSHA; danJabatan Bomba.b)Adakanmesyuaratprojek (Jika perlu)PsPPerancangan8/51

No. CPDOPR(PPPA)06/2017PemilikProsesHuraian Pindaan Dokumen *AsalTambahan (T) /Pemotongan (P)PindaanTujuan:i) Menyediakan Brif Projek mengikutkeperluan dan kehendak PTJ.ii) Menentukan skop kerja yangterlibat.iii) Menyediakan anggaran awal kosprojek.PPPAKemukakan Laporan Kajian Fisibilitimengikut format JKTP untuk KelulusanJawatankuasa Tindakan Pembangunan entangkan Laporan Kajian Fisibilitimengikut format JKTP untukmendapatkan kelulusan teknikal,kerja, skop, ruang/lokasi, rekabentukawalan dan pelaksana projek.b)Sekiranya tiada peruntukan, mohonperuntukankeMesyuaratJawatankuasa Pengurusan Universiti(JPU). Sekiranya projek diluluskan,sediakan Anggaran Kos Awalan(PDA).c)Tempoh sah laku kelulusan JKTPadalah selama tempoh tahunkewangan (Bulan Disember setiaptahun).Mesyuarat Koordinasi (Jika perlu)PgPPgP/SKUBPsPAdakan mesyuarat untuk menyediakan:a)b)c)d)Reka Bentuk AwalanAnggaran Kos Awalan (PDA)Jadual Pelaksanaan ProjekJadual Keperluan Ruang (SOA)9/51

No. CPDOPR(PPPA)06/2017PemilikProsesPPPAHuraian Pindaan Dokumen *AsalTambahan (T) /Pemotongan (P)Pindaan6.0Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan AsetTak Alih Universiti (JKPATAU)PgPSekiranya projek melibatkan guna tanah,sediakan kertas kerja mengikut formatJKPATAU untuk mendapat kelulusan. Gunatanah yang dimaksudkan ialah tanah yangmasih belum digunakan untuk sebarangpembangunan.7.0Perlantikan PerundingPgPProjek-projek yang boleh menggunakanperkhidmatan Perunding adalah sepertiberikut :a)b)c)Projek yang rumit yang memerlukankepakaran khusus.Projek yang memerlukan kelulusanagensi luar.Ketiadaan kepakaran teknikalRujuk Perolehan Perkhidmatan Perunding(PK 3.1)MohonKelulusanJawatankuasaPengurusan Universiti untuk kebenaranlantikan perunding.a) Lantik Perundingi)ii)iii)iv)Lantikan terus berserta kos silingTender terbukaTender terbuka (Tanpa PraKelayakan)Tender Terbuka melalui prakelayakan10/51

No. CPDOPR(PPPA)06/2017PemilikProsesPPPAHuraian Pindaan Dokumen *AsalPindaanTambahan (T) /Pemotongan (P)Lantikan terus berserta kos siling.1.Sediakankertaskerjauntukkelulusan Terma Rujukan (TOR ) danPerincian Kos yang mengandungi:i) Tujuanii) Latar belakang projekiii) Cadangan pelantikan perundingiv) Terma rujukanv) Anggaran perincian kos dan FiPerundingvi) Kaedah pelantikan perundingvii) Kriteria Asas pemilihan Perundingviii) ukkelulusan terma rujukan (TOR) danPerincian Kos.Hantaruntukpertimbangankelulusan TOR dan perincian kos.(JKSHU/ Lembaga perolehan Tender)Pengeluaran Surat perlawaan knikaldankewangan(CTK).Membuat penilaian teknikal dan kos.HadirmesyuaratJPPuntukmembentangkan penilaian teknikaldan kos.Pengeluaran Surat Setuju terima.3.4.5.6.7.8.Nota: Untuk Tender Terbuka, TenderTerbuka terbuka ( Tanpa Pra Kelayakan danTender Terbuka melalui pra kelayakan rujukPerolehan Perkhidmatan Perunding (PK 3.1)11/51

No. CPDOPR(PPPA)07/2017PemilikProsesPPPAHuraian Pindaan Dokumen *AsalPindaanNama Dokumen: Garis Panduan Reka Bentuk dan DokumentasiKod Dokumen: OPR/PPPA/GP02No. Isu: 02, No. Semakan: 02, Tarikh Kuatkuasa: 05/02/2016Nama Dokumen: Garis Panduan Reka Bentuk dan DokumentasiKod Dokumen: OPR/PPPA/GP02No. Isu: 02, No. Semakan: 03, Tarikh Kuatkuasa: 26/05/20171.01.0TUJUANGaris panduan ini bertujuan untuk menerangkan proses diperingkat reka bentuk dan dokumentasi, meliputi:a)b)2.0TUJUANGaris panduan ini bertujuan untuk menerangkan proses diperingkat reka bentuk terperinci.2.0Pihak Berkuasa Melulus di peringkat ini adalah:3.0P&TP&TReka Bentuk Awalan dan TerperinciDokumentasiPIHAK BERKUASA MELULUSa)b)Tambahan (T) /Pemotongan (P)PIHAK BERKUASA MELULUSJawatankuasa Teknikal Dan Spesifikasi (JTekS)P&TJawatankuasa Teknikal Dan Spesifikasi (JTekS)Jawatankuasa Kelulusan Kerja (JKKK)DOKUMEN RUJUKANNombor PPA/AK05UPM/OPR/PPPA/AK25UPM/SOK/PYG/GP01Tajuk DokumenArahan Kerja Penyediaan Reka BentukAwalanArahan Kerja Penyediaan Reka BentukTerperinciArahan Kerja Penyediaan DokumenTawaranArahan Kerja Mesyuarat JawatankuasaTeknikal & SpesifikasiTerma Rujukan Mesyuarat JawatankuasaKelulusan Kerja (JKKK)3.0TERMINALOGI DAN SINGKATANJTekSPgPPsPSKUB::::Jawatankuasa Teknikal dan SpesifikasiPengurus ProjekPasukan ProjekSeksyen Kontrak Dan Ukur BahanP&T12/51

No. CPDOPR(PPPA)07/2017PemilikProsesPPPAHuraian Pindaan Dokumen *Asal4.0TERMINALOGI DAN SINGKATANPengarahJTekSJKKKSKUBPP5.0:::::Pengarah PembangunanJawatankuasa Teknikal dan SpesifikasiJawatankuasa Kelulusan KerjaSeksyen Kontrak Dan Ukur BahanPengurus ProjekTambahan (T) /Pemotongan (P)Pindaan4.0Bil1.0PROSES TERPERINCI REKABENTUK DAN DOKUMENTASITindakanMesyuarat KoordinasiTujuan Mesyuarat adalah :iv)Mengenalpasti dan memberi khidmatnasihat berdasarkan keperluan dankehendak PTJ.v)Menentukan skop kerja yang terlibat.vi)Menyediakan anggaran kos sebenarprojek.CARTA ALIRTanggungjawabPgP/ PsPNota: Garis panduan ini digunapakai untukprojek yang dilaksanakan oleh UPM atauPihak Perunding2.0Penyediaan lukisan reka bentuk terperincia)b)c)Membuat pengukuran semula di tapakmengikut ukuran sebenar.Keperluan Asas Reka Bentuk hendaklahmerangkumi:i.Perancangan Pelan Induk Kampus;ii. Keperluan dan kehendak PTJ;iii. Ciri-ciri estatik;iv. Anggaran kos yang diluluskan;v. Keperluan penyelenggaraan;vi. Mengambilkirapembangunanmasa depan;vii. Keperluan fungsi;viii. Keperluan pematuhan akta danperundangan;ix. Pematuhan piawai.PsPSediakan rekabentuk berdasarkanbidang seperti berikut;PsPi)PsPArkitekKonsep/Tema13/51

No. CPDOPR(PPPA)07/2017PemilikProsesPPPAHuraian Pindaan Dokumen *Asal6.0PROSES TERPERINCIBil.Tindakan6.1Mula6.2Mesyuarat Koordinasia)6.36.4PindaanKendali Mesyuarat Koordinasi RekaBentuk untuk:i) Memenuhi peruntukan kewanganyang telah diluluskan.ii) Mendapatkan verifikasi dari pihakPTJReka Bentuka) Sedia reka bentuk dengan merujukkepada Arahan Kerja Penyediaan RekaBentuk (UPM/OPR/PPPA/AK03).Mesyuarat JtekS/JKKKa) Terima surat panggilan MesyuaratJtekS/JKKK.Nilai Estatik/ImejFungsiSpesifikasi AsasJadual Keluasan RuangJadual Kemasan BahanLain-lain yang berkaitanTanggungjawabii)Sivil Dan StrukturPengukuran di Tapak ktur BangunanSistem SaliranSistem PembetunganBekalan Air UtamaSistem Jalan RayaSpesifikasi khas (jika perlu)Lain-lain yang berkaitaniii)ElektrikKeperluan BebanSenarai Peralatan BebanElektrikPepasangan dan PerkakasanSistem Perangkap KilatAlat Pandang DengarSpesifikasi khas (jika perlu)Sistem Audio VideoSistem PendawaianLain-lain yang berkaitaniv)MekanikalSenarai Peralatan MekanikalSistem Bekalan Air Dalaman(Sejuk dan panas) SistemRawatan KumbahanSistemPencegahanKebakaranSistem Mesin AngkatSistem Paip GasPPPPPPPPPPb)6.56.6Hadir ke Mesyuarat JtekS/JKKK untukmembentangkan Senarai Kuantiti,Lukisan dan Spesifikasi (jika perlu).Lulus ?a) Jika ya, ikut langkah 6.6.PPb)PPJika tidak, ikut langkah 6.2Penyediaan Dokumen tawarana) Buat pindaan Senarai Kuantiti, Lukisandan Spesifikasi seperti yang disyorkanoleh JtekS/JKKKPPTambahan (T) /Pemotongan (P)14/51

No. CPDOPR(PPPA)07/2017PemilikProsesHuraian Pindaan Dokumen *Asalb) MenyediakanlengkapPPPAdokumentawaranc) Hantar Senarai Kuantiti, Lukisan danSpesifikasi kepada SKUBSistem Hawa DinginSpesifikasi khas (jika perlu)Lain-lain yang berkaitanSKUBv)ICT dan TelekomunikasiSistem TelefonSistem InternetSistem CCTVCard AccessSpesifikasi khas (jika perlu)Lain-lain yang berkaitaniDECd)Sediakan lukisan terperinci mengikutkeperluan dan skop PTJPsPe)Buat pengiraan dan analisis beban rekabentuk berdasarkan penggunaan ruang,jenis bangunan dan senarai peralatanyang digunakanPgPf)Mesyuarat koordinasi perlu diadakansekiranya terdapat pindaan ataupenambahan/pengurangan keperluanPTJg)Dapatkan pengesahan daripada PTJ(Jika berkaitan)h)Pastikan kos projek tidak melebihi silingperuntukkan yang diluluskan.SKUBd) Sedia Dokumen Tawaran merujukkepada Arahan Kerja PenyediaanDokumenTawaran(UPM/OPR/PPPA/AK05)SKUBe) Sedia Dokumen Pendaftaran Y) dan SemakanStatus Pembelian.SKUBf) Kemukakan Dokumen Tawaran danDokumen Pendaftaran kepada SKUB.SKUB6.7Tambahan (T) /Pemotongan (P)PindaanTamatPgP/PsPPgP/PsP3.0Penyediaan Spesifikasi, Senarai Kuantitidan Data Teknikala)b)c)PgP/PsPPgP/PsP/SKUBBuat spesifikasi berdasarkan lukisanrekabentuk terperinciDapatkan spesifikasi khas keperluanperalatan (jika berkaitan)Sediakan senarai kuantiti mengikutlukisan rekabentuk15/51

No. CPDOPR(PPPA)07/2017PemilikProsesHuraian Pindaan Dokumen *AsalTambahan (T) /Pemotongan (P)Pindaand)PPPA4.0Penyediaan Anggaran Kos Projeka)5.0Sediakan data teknikal mengikut bidangkepakaran (jika berkaitan)PgP/PsP/SKUBSediakan anggaran kos berdasarkanlukisan terperinci dan senarai kuantitimengikut harga semasaHasil (Output) Reka Bentuka)Sediakan lukisan yang terdiri daripada;i) Pelan Kunciii) Pelan Lokasiiii) Pelan Lantaiiv) Pandangan Hadapan/Sisi/Belakangv) Pelan Terperincivi) Pelan Keratan Rentasvii) Pelan susunatur Sistem Elektrik,Mekanikal,ICTdanTelekomunikasiviii) Pelan Skematikix) Pelan Utiliti Sedia Adax) Lain-lain pelan berkaitanb)Sediakan Laporan Ringkasan Projek keJawatankuasa Teknikal dan Spesifikasi(JTekS).PgP/PsP16/51

No. CPDOPR(PPPA)08/2017PemilikProsesPPPAHuraian Pindaan Dokumen *AsalTambahan (T) /Pemotongan (P)PindaanNama Dokumen: Garis Panduan PerolehanKod Dokumen: OPR/PPPA/GP03No. Isu: 02, No. Semakan: 01, Tarikh Kuatkuasa: 30/04/2013Nama Dokumen: Garis Panduan PerolehanKod Dokumen: OPR/PPPA/GP03No. Isu: 02, No. Semakan: 02, Tarikh Kuatkuasa: 26/05/20171.01.0TUJUANTUJUANGaris panduan ini bertujuan untuk menerangkan proses diperingkat Perolehan, meliputi:-Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan proses diperingkat Perolehan yang meliputi :PIHAK BERKUASA MELULUS2.0PIHAK BERKUASA MELULUSJawatankuasa Pembukaan Tender / Sebut Harga (JKPTS),BendahariJawatankuasa Penilaian Tender dan Sebut Harga(JPTSH), PPPAJawatankuasa Sebut Harga Universiti (JKSH)Lembaga Perolehan ‘A’ Universiti (LP ‘A’)Lembaga Perolehan ‘B’ Universiti (LP ‘B’)3.0DOKUMEN RUJUKANP&Ta) Penyediaan Dokumen Tawaran;b) Pembidaan;c) Penilaian; dand) Pengesyoran dan Pelantikan kontraktor.Pembidaan;Penilaian; danPelantikan kontraktor2.0P&Ta) Jawatankuasa Penilaian Tender dan Sebut Harga (JPTSH),PPPAb) Jawatankuasa Sebut Harga Universiti (JKSHU)c) Lembaga Perolehan Universiti (LPU)3.0DOKUMEN RUJUKANP&TNombor DokumenTajuk DokumenUPM/OPR/PPPA/AK06Arahan Kerja Pengendalian Lawatan TapakUPM/OPR/PPPA/AK07Metodologi Penilaian Tender Kerja(Konvensional)Metodologi Penilaian Sebut Harga KerjaArahan Kerja Mesyuarat JawatankuasaPenilaian Tender dan Sebut HargaUPM/OPR/PPPA/AK08UPM/OPR/PPPA/AK27Nombor DokumenTajuk DokumenPK 4.0Pentadbiran Kontrak Dalam PerolehanKerajaanJKRBuku Panduan Pentadbiran Kontrak KerjaRaya (Edisi Ketiga)UPM/OPR/PPPA/AK28Metodologi PenilaianSebutharga KerjaTenderatau17/51

No. CPDOPR(PPPA)08/2017PemilikProsesPPPAHuraian Pindaan Dokumen *Asal4.0TERMINALOGI DAN SINGKATANTambahan (T) /Pemotongan (P)Pindaan4.0TERMINALOGI DAN HUSkJPTSHPPT/SHSPPB5.0: Pengarah Pembangunan: Lembaga Perolehan: Jawatankuasa Penilaian Tender dan Sebut Harga,PPPA: Seksyen Kontrak dan Ukur Bahan: Ketua Seksyen Kontrak dan Ukur Bahan: Ketua Bahagian Pentadbiran dan Kewangan: Jawatankuasa Pembukaan Tender / Sebut Harga,Bendahari: Pengurus Projek: Jawatankuasa Sebut Harga Universiti: Sekretariat Jawatankuasa Penilaian Tender danSebut Harga: Pegawai Penilai Tender/Sebut Harga(Juruukur Bahan): Seksyen Perolehan, Pejabat BendahariCARTA rahPgPPJUBPKKPsPSKUBSST::::::::5.0Bahagian Pembangunan Kontraktor dan UsahawanConstruction Industry Development BoardJawatankuasa Sebut Harga UniversitiJawatankuasa Penilaian Tender dan Sebut Harga,PPPAJuruukur BahanKetua Seksyen Kontrak dan Ukur BahanLembaga Pembangunan Industri PembinaanMalaysiaLembaga Perolehan UniversitiPengarah PembangunanPengurus ProjekPenolong Juruukur BahanPusat Khidmat KontraktorPasukan ProjekSeksyen Kontrak dan Ukur BahanSurat Setuju TerimaPROSES PEROLEHANP&TBil.1.TindakanTanggungjawabPENYEDIAAN DOKUMEN TAWARAN1.1 Definisi Dokumen Tawarana)Dokumen Tawaran ialah satunaskah tawaran yang dikeluarkanoleh UPM apabilauniversitiberhasrat untuk melaksanakansesuatu projek.b)Dokumen Tawaran ngambaran dengan jelas mengenaiprojek serta menyemak perkara –18/51

No. CPDOPR(PPPA)08/2017PemilikProsesPPPAHuraian Pindaan Dokumen *Asal6.0Bil.6.16.2PROSES TERPERINCITindakanMULAperkara yang terkandung dalamtawaran yang hendak disertaiserta menghargakan tawaran.Tanggungjawabc)Pihak kontraktor yang berminatuntukmenyertai projektersebut perlumengisidanmelengkapkan dokumen tawarandan memulangkan dalam tempohmasa yang ditetapkan.d)DokumenTawaranakandisediakan sama ada :i) Dokumen Tender iaitu bagiPerolehanKerjayangmelebihi RM 500, 000; atauii) Dokumen Sebut Harga iaitubagi Perolehan Kerja dibawahRM 500, 000e)Sebelum Dokumen nterlebih dahulu sebelum sesuatutawaran diiklankan. DokumenMeja Tawaran adalah dokumenyangsamasepertimanaDokumen Tawaran dan akandipamerkan di Meja KhasDokumen Meja Tawaran bermuladari iklan tawaran dikeluarkansehingga tarikh tutup tawaran.PEMBIDAANa) Dokumen Pendaftarani) LengkapkanPPa)Borang Pendaftaran Tender /SebutHarga(SOK/KEW/BR003/BUY);b)Borang Permohonan Pembelian(R.O) i Tender/Sebut Harga(SOK/KEW/DF014/BUY)ii) Serah Dokumen Pendaftaranlengkap kepada SKUByangPPiii) Sahkan Senarai Semak PendaftaranPerolehan Kerja Tender/ Sebutharga.SKUBb) Daftar Tawarani)Tambahan (T) /Pemotongan (P)PindaanSerah Salinan Dokumen Tawaran danDokumen Pendaftaran kepada SeksyenPerolehan, Pejabat Bendahari (SPPB)ii) Terima salinan Borang kluman iklan dan sampul dariSeksyen Perolehan, Pejabat Bendahari.SKUB1.2 Dokumen Meja Tawarana)SKUBb)Sedia dua (2) naskah DokumenMeja Tawaran (asal dan salinan)yang disahkan oleh JuruukurBahan.Cappada helaian hadapan,JUBJUB19/51

No. CPDOPR(PPPA)08/2017PemilikProsesHuraian Pindaan Dokumen *Asaliii) Kemukakan Dokumen Tender/ SebutHarga yang lengkap dengan sampulkepada untuk pelawaan tender/sebutharga.PPPAiv) Serahkan salinan Borang PendaftaranTender/SebutHarga(SOK/KEW/BR003/BUY), dan maklumaniklan kepada Pengurus Projek.d) Lawatan Tapaki) Terima salinan Borang nmakluman iklan.SKUBc)PPd)PP1.3PPii) Simpan Dokumen Tender/Sebut Hargake Bilik Pegawai Penilaian Tender/Sebut Harga Pejabat Perunding untukSimpan dokumen berkenaan diBilik Dokumen SKUB selepastarikh tutup tawaran.JUBCetak 10 salinan (minima)dokumen berdasarkan DokumenMeja Tawaran yang telahdisahkan oleh Jurukur Bahan .JUBb)Kandungan dokumen antaranyaseperti berikut :JUBSKUBSKUBJUBa)i)ii)iii)iv)PENILAIANa) PenerimaanDokumenTender/Dokumen Sebut Hargai) Terima dokumen tender/sebut hargadan BorangPembukaan Tender(OPR/BEN/DF005/BUY)daripadaSPPB.Letak Dokumen Meja Tawaran(salinan) di Meja Khas DokumenMeja Tawaran bermula dari iklantawaran dikeluarkan sehinggatarikh tutup tawaran.Dokumen TenderPPii) Hadir dalam JKPTS untuk membuka,menyemakdanmengesahkandokumen tender/sebut harga6.3borang tender, ringkasan tender,senarai kuantitidan lukisantender pada Dokumen MejaTawaran(asal dan salinan)dengan“DOKUMENMEJATENDER” berdakwat merah.SKUBii) Urus lawatan tapak dengan merujukArahan Kerja Pengendalian LawatanTapak (UPM/OPR/PPPA/AK06)e) Jawatankuasa Pembukaan Tender /Sebut Harga (JKPTS)i) Terima makluman untuk hadir keJKPTS.Tambahan (T) /Pemotongan (P)Pindaanv)Senarai semakan tenderArahan kepada petenderBorang TenderSyarat-syarat kontrak danAddendasyarat – syarat KontrakAppendix kepada syarat– syarat kontrakAddenda kepada syarat –syarat kontrakPeruntukan Khas kepadasyarat-syarat kontrakBayaran PendahuluanPembayaran Terus20/51

No. CPDOPR(PPPA)08/2017PemilikProsesHuraian Pindaan Dokumen *Asalmembuat tujuan proses PenilaianTender/Sebutharga.PPPAb) Penilaian Tender / Sebut Hargai) Buat penilaian Tender/Sebut Hargadengan merujuk kepada MetodologiPenilaian Tender Kerja (Konvensional)(UPM/OPR/PPPA/AK07)atauMetodologi Penilaian Sebut HargaKerja (UPM/OPR/PPPA/AK08)c) Sedia Laporani) SediakanLaporanPenilaianTender/Sebut Harga dengan merujukkepada Format Laporan PenilaianTender/SebutHarga(OPR/PPPA/DF04)ii) kretariat JPTSH untuk dibawa dandibentangkan dalam MesyuaratJPTSH.6.4kepada Sub kontraktorPenggunaan bahan/barangan buatantempatanHad dan prosuder ke ataspenggunaan bahan danbarangan yang diimportSpesifikasiPengukuran dan faktormenghargakan dokumentender (Preambles to alltrades)Ringkasan tenderSenarai kuantitiSenarai dan Jadual Jadual- Jadual Kadar Harga- Format Borang JaminanBank untuk cagaranprestasi- Format Borang JaminanBank untuk bayaranpendahuluanSurat Akuan PembidaSenarai LukisanLukisan - LukisanSKUBSKUBSKUBPELANTIKANa) Mesyuarat Jawatankuasa PenilaianTender dan Sebut Harga (JPTSH)i) TerimasuratpanggilanMesyuarat JPTSH.ii)iii)iv)1.4 Dokumen Sebut HargaSKUBHadir ke Mesyuarat JPTSH untukmembentangkanLaporanPenilaian Tender/Sebut Harga.SKUBLaksana pindaan kepada LaporanPenilaian Tender/Sebut Harga,jika perluSKUBHantarLaporanPenilaianTender/Sebut Harga kepadaTambahan (T) /Pemotongan (P)Pindaana)Cetak 10 salinan (minima)dokumen berdasarkan DokumenMeja Tawaran yang telahdisahkan oleh Jurukur Bahan .b)Kandungan dokumen antaranyaseperti berikut :i)ii)SKUBiii)JUBJUBPerkara AmSyarat-syarat SebutHargaBorang Tawaran Sebut21/51

No. CPDOPR(PPPA)08/2017PemilikProsesHuraian Pindaan Dokumen *AsalSekretariat JPTSHPPPAiv)v)Kemukakan Laporan PenilaianTender/Sebut harga kepadaSekretariat Mesyuarat LP /Mesyuarat JKSHUSkJPTSHv)vi)vii)viii)ix)b) Mesyuarat LP/ Mesyuarat JKSHUi)ii)Terima surat panggilanMesyuarat LP/ Mesyuarat JKSHUii)iii)2PengarahEdarkan petikan minit keputusan Pengarah/KBPPMesyuarat LP/ Mesyuarat JKSHUkepada KSKUB.d) Pelantikan kontraktori)Terima petikan minit keputusanMesyuarat LP/ Mesyuarat JKSHUii)PengarahHadirkeMesyuaratLP/ ranPenilaian Tender/ Sebut Harga,jika perlu.c) Keputusan Mesyuarat LP/ MesyuaratJKSHUi)Terima petikan minit keputusanMesyuarat LP/ Mesyuarat JKSHUTambahan (T) /Pemotongan (P)PindaanKSKUBSedia Surat Tawaran Kontraktor(suratsetujuterima,suratperwakilan kuasa dan suratpemberitahu perwakilan kuasa).SKUBSerah Surat Tawaran Kontraktorkepada kontraktor dan salinanSurat Tawaran Kontraktor kepadaPengurus Projek.SKUBHargaRingkasan SebutHarga/Senarai KuantitiBorang MaklumatPenyebut HargaSenarai SemakanDokumenSurat Akuan PembidaSenarai LukisanLukisan-lukisanPEMBIDAAN2.1 Pendaftaran Dokumena) Lengkapkani) BorangPendaftaranTender / Sebut Harga(SOK/KEW/BR003/BUY);ii) iii) Daftar format SemakanStatus Pembelian MelaluiTender/SebutHarga(SOK/KEW/DF014/BUY).b) Serah Dokumen Pendaftaranyang lengkap kepada SKUB.c) Sahkan Dokumen PendaftaranPerolehan Kerja Tender/ SebutHarga oleh Jurukur Bahan.PgP/PsPPgP/PsPSKUB2.2 Daftar Tawarana) SerahSalinanDokumenPendaftaran Perolehan KerjaTender/ Sebut Harga kepadaSeksyenPerolehandanPengurusanAset, PejabatBursar.SKUB22/51

No. CPDOPR(PPPA)08/2017PemilikProsesPPPAHuraian Pindaan Dokumen *Asal6.5Tambahan (T) /Pemotongan (P)PindaanTamatb) Terima dari Seksyen Perolehandan Pengurusan Aset, PejabatBursari) BR003/BUY),ii) maklumat iklan; daniii) sampul dokumen tawaran.SKUBc)SerahkansalinanBorangPendaftaran Tender/ SebutHarga (SOK/KEW/BR003/BUY)dan maklumat iklan kepadaPengurus Projek.SKUBd)Masukkan Dokumen TawaranTender/ Sebut Harga ke dalamsampul dan lengkapkan butiranmaklumat tawaran di sampul.e)Kemukakan Dokumen Tender/Sebut Harga kepada SeksyenPerolehan dan PengurusanAset, Pejabat Bursar untukpelawaan tender/sebut harga.SKUBSKUB2.3 Lawatan Tapaka) SediakanLogPendaftaranLawatan Tapak dan BorangLawatanTapak(OPR/PPPA/BR05) dalam 2salinan serta serahkan kepadaPengurus Projek.SKUBPgP/ PsPb) Terima dan semak DokumenAsalberikutdaripadakontraktor;23/51

No. CPDOPR(PPPA)08/2017PemilikProsesHuraian Pindaan Dokumen *AsalTambahan (T) /Pemotongan (P)Pindaani)PPPAii)iii)SijilPerolehanKerjaKerajaan LPIPM/ CIDBSijil Perakuan PendaftaranLPIPM/ CIDBSijil Kontraktor Kerja TarafBumiputeraBPKU(dahulunyadikenalisebagai PKK)Nota :a.b.c.c)Kontraktoryangtidakmembawa sijil asal semasapendaftaran lawatan tapakadalah TIDAK DIBENARKANuntuk menghadiri taklimatlawatan tapak serta membelidokumen tawaran tender/sebutharga.Semua pendaftaran lawatantapak perlu dihadiri sendirioleh pemilik syarikat dantidak dibenarkan untukmewakilkan kuasa kepadaindividu lain.Bagi tawaran tender, hanyawakilyangdiberikuasasahaja dibenarkan untukmenghadiri lawatan tapakBuat semakan butir-butir sijilseperti berikut:i) Nama s

Huraian Pindaan Dokumen * Tambahan (T) / Asal Pindaan Pemotongan (P) OPR (PPPA) 04/2017 PPPA Nama Dokumen: ARAHAN KERJA MESYUARAT JAWATANKUASA ARAHAN PERUBAHAN KERJA Kod Dokumen: UPM/OPR/PPPA/AK27 No. Isu: 02, No. Semakan: 01 , Tarikh Kuatkuasa: 08/08/2011-GUGUR OPR (PPPA) 05/2017 PPPA - Nama Dokumen: METODOLOGI PENILAIAN TENDER KERJA DAN

Related Documents:

2. Hanya pindaan pada ejaan Nama, Alamat, Nama Bank dan Nombor Akaun Bank yang dibenarkan. Pindaan hendaklah dibuat pada Surat Tawaran Pembiayaan serta mengisi Borang Pindaan Maklumat (boleh diperolehi di dalam laman web PTPTN – www.ptptn.gov.my ). Setiap pindaan mestilah disertakan dengan salinan dokumen sokongan. 3.

pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Rp 200 Juta Jasa Konsultansi Rp 100 Juta 1. dokumen program/penganggaran 2. surat penetapan PPK 3. dokumen perencanaan pengadaan 4. RUP/SIRUP 5. dokumen persiapan pengadaan 6. dokumen pemilihan Penyedia 7. dokumen Kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya 8. dokumen serah terima hasil .

ISO 10381-1:2002 da ISO 10381-2:2002 da ISO 10381-3:2001 da ISO 10381-4:2003 da ISO 10381-5:2001 da ISO 10381-6:1993 da ISO 10381-7:2005 ne ISO 10381-8:2006 ne ISO/DIS 18512:2006 ne ISO 5667-13 da ISO 5667-15 da Priprema uzoraka za laboratorijske analize u skladu s normama: HRN ISO 11464:2004 ne ISO 14507:2003 ne ISO/DIS 16720:2005 ne

ISO 10771-1 ISO 16860 ISO 16889 ISO 18413 ISO 23181 ISO 2941 ISO 2942 ISO 2943 ISO 3724 ISO 3968 ISO 4405 ISO 4406 ISO 4407 ISO 16232-7 DIN 51777 PASSION TO PERFORM PASSION TO PERFORM www.mp ltri.com HEADQUARTERS MP Filtri S.p.A. Via 1 Maggio, 3 20060 Pessano con Bornago (MI) Italy 39 02 957

CONTOH MELENGKAPKAN DOKUMEN PERJANJIAN 5 - 20 . 2 . Nama Bank dan Nombor Akaun Bank yang dibenarkan. Pindaan hendaklah dibuat pada Surat Tawaran Pinjaman serta mengisi Borang Pindaan Maklumat (boleh diperolehi di dalam laman web . TARIKH SURAT TAWARAN 06/04/2016 NOMBOR AKAUN BANK 04020009211738

menandatangani kedua-dua surat tersebut hendaklah juga melampirkan Surat Perwakilan Kuasa menandatangani bagi pihak syarikat. 3. Pembetulan dan Pindaan Kesilapan 3.1 Dokumen Sebutharga hendaklah diisi secara bertaip atau tulisan tangan yang jelas. Setiap pembetulan atau pindaan yang dibuat terutamanya dalam Jadual Harga dan Borang

ISO 18400-107, ISO 18400-202, ISO 18400-203 and ISO 18400-206, cancels and replaces the first editions of ISO 10381-1:2002, ISO 10381-4:2003, ISO 10381-5:2005, ISO 10381-6:2009 and ISO 10381-8:2006, which have been structurally and technically revised. The new ISO 18400 series is based on a modular structure and cannot be compared to the ISO 10381

ANATOMI LUTUT Lutut adalah salah satu sendi terbesar dan paling kompleks dalam tubuh. Sendi ini juga yang paling rentan karena menanggung beban berat dan beban tekanan sekaligus memberikan gerakan yang fleksibel. Ketika berjalan, lutut menopang 1,5 kali berat badan kita, naik tangga sekitar 3–4 kali berat badan kita dan jongkok sekitar 8 kali. Lutut bergabung dengan tulang femur di atasnya .