Designed For Grades 5 8 - Challenger

4d ago
6 Views
0 Downloads
1.73 MB
15 Pages
Last View : 1d ago
Last Download : n/a
Upload by : Nixon Dill
Transcription

ment), astronauts’ muscles become smallerand weaker because their muscles don’t have to work hard to lift their bodies or the equipment that the astronauts use. In space, where there is nogravity for their muscles to pull against, their muscles become weaker. Imagine if all you had to lift was something as heavy as the MARS can of beans.Astronauts work out almost two hours every day while they are in space andeven then, they still lose muscle mass. Kids and adults on Earth also lose muscle mass if we don’t exercise enough! There are many challenges astronautsface as they live and work in space. Daily life in space is different than life onEarth, but in both environments humans have the same basic needs.10 minutesExplain:Station 2—Bouncing BallSummarize that the Mars ball bounced higher and for longer than the Earthball. This simulates Earth’s greater force of gravity pulling on the ball morethan Mars’s smaller force of gravity. Mars’s smaller force of gravity offersopportunities for fun!Materials

Human Bodies on MarsStation 3—Measuring UpMaterialsNote: It will be challenging for students to make the connection on their own,so you may just have to explain this one to them.Explain:Blood and water are constantly circulating throughout the body. You don’tfeel it, but on Earth gravity is pulling your blood down. When there is lessgravity, like on Mars, fluids, like blood and water in your body, float. Theyaren’t getting pushed down anymore so they will move higher up in yourbody. This is why when astronauts first get to space the top half of their bodywill look bigger and their face will look puffy, while their legs and ankles willbe smaller. This is what happened to you ankles in this station. The blood leftyour ankles and they got smaller.Their body will go back to normal when they return to Earth.Station 4– BonesExplain that in space (a microgravity environment), astronauts’ bones become weak. Their muscles don’t have to work as hard, and the muscles don’thave to pull as hard on the bones to support the astronauts’ bodies, just likewe learned in the CAN Station. The “space bone” hadn’t gotten enough exercise, and it lost minerals and became weak. Astronauts must exercise almosttwo hours each day and get a diet rich in calcium to help keep their bonesfrom getting too weak until they return to Earth.5 minutes5 minutesEvaluate:Elaborate:It is important to emphasize that being in space does not put holes in yourbones. This activity uses models of bones (cups) to demonstrate the effects ofmineral loss in bones as a result of being in space. The “bone” (cup) withmore holes models a bone that is less healthy than the “bone” (cup) withfewer holes.Now that we know about how Mars affects humans, other living items, how itcompares to Earth, how to launch and land a rover, and how to search forwater—we are ready to complete our KWL Chart. What have we learned?Turn and talk to your neighbor, and let them know one thing you havelearned during our study of Mars.MaterialsKWL Chart from the First LessonFill in the “L” section of the chart by calling on students to share what theyhave learned.Have we answered the questions we had at the beginning of our study? Let’slook at our questions, one by one, and find out. Complete the KWL Chart withyou students.Encourage students to continue independent research on any questions thathave been left unanswered.MaterialsKWL Chart from the First Lesson

Human Bodies on MarsExtensions and Enrichment Students can research more about humans in space. Create a poster or Power Point presentationto share with younger grades or community members during a science night or fair. Students can create their own habitat for Mars that would include ways for astronauts to keeptheir bodies healthy. Students can create a Healthy Human plan to combat the effects of Mars.Additional Resources:Parts of this lesson are adapted from The Lunar and Planetary Institute Health i

Prep: Print copies of Lab Observation Sheet, Do Nows, Job Descriptions, and Job Applications. Prepare all stations: Sponge Spine: ut a sponge into three pieces, 1-2 in. squares and use a hole-puncher to put a circular hole in the middle.

Related Documents:

Bruksanvisning för bilstereo . Bruksanvisning for bilstereo . Instrukcja obsługi samochodowego odtwarzacza stereo . Operating Instructions for Car Stereo . 610-104 . SV . Bruksanvisning i original

10 tips och tricks för att lyckas med ert sap-projekt 20 SAPSANYTT 2/2015 De flesta projektledare känner säkert till Cobb’s paradox. Martin Cobb verkade som CIO för sekretariatet för Treasury Board of Canada 1995 då han ställde frågan

service i Norge och Finland drivs inom ramen för ett enskilt företag (NRK. 1 och Yleisradio), fin ns det i Sverige tre: Ett för tv (Sveriges Television , SVT ), ett för radio (Sveriges Radio , SR ) och ett för utbildnings program (Sveriges Utbildningsradio, UR, vilket till följd av sin begränsade storlek inte återfinns bland de 25 största

Hotell För hotell anges de tre klasserna A/B, C och D. Det betyder att den "normala" standarden C är acceptabel men att motiven för en högre standard är starka. Ljudklass C motsvarar de tidigare normkraven för hotell, ljudklass A/B motsvarar kraven för moderna hotell med hög standard och ljudklass D kan användas vid

och krav. Maskinerna skriver ut upp till fyra tum breda etiketter med direkt termoteknik och termotransferteknik och är lämpliga för en lång rad användningsområden på vertikala marknader. TD-seriens professionella etikettskrivare för . skrivbordet. Brothers nya avancerade 4-tums etikettskrivare för skrivbordet är effektiva och enkla att

Den kanadensiska språkvetaren Jim Cummins har visat i sin forskning från år 1979 att det kan ta 1 till 3 år för att lära sig ett vardagsspråk och mellan 5 till 7 år för att behärska ett akademiskt språk.4 Han införde två begrepp för att beskriva elevernas språkliga kompetens: BI

**Godkänd av MAN för upp till 120 000 km och Mercedes Benz, Volvo och Renault för upp till 100 000 km i enlighet med deras specifikationer. Faktiskt oljebyte beror på motortyp, körförhållanden, servicehistorik, OBD och bränslekvalitet. Se alltid tillverkarens instruktionsbok. Art.Nr. 159CAC Art.Nr. 159CAA Art.Nr. 159CAB Art.Nr. 217B1B

produktionen sker på ett reproducerbart sätt. Alla geler som produceras testas därför för att kontrollera att de upprätthåller den kvalité som krävs för produktion av läkemedel. De biologiska läkemedlen kan sorteras på olika egenskaper och för geler som separerar med

Third and fourth graders had access to 129 programs, while youth at both ends of the age spectrum had far fewer programs serving these critical transition periods. GRADES Preschool, K Grades 1-2 Grades 3-4 Grades 5-6 Grades 7-8 Grades 9-10 Grades 11-12 Transition to College 46 119 129 119 80 66 57 15 NUMBER OF PROGRAMS SERVED

Grades 6-8 Boys Athletics, Grades 7-8 Girls Athletics, Grades 7-8 Art, Levels 1-2 HS Art I Band, Levels 1-3 Mariachi, Levels 1-3 Choir, Levels 1-3 Theatre Arts, Levels 1-3 Spanish 1, Grades 7-8 Spanish 1 for Native Speakers, Grades 7-8 Spanish II, Grade 8 Leadership Grade 6 Intro to Comp. Sci., Grade 6 AVID, Grades 7-8 Multimedia Grades 7-8 .

Grade (9-1) _ 58 (Total for question 1 is 4 marks) 2. Write ̇8̇ as a fraction in its simplest form. . 90. 15 blank Find the fraction, in its

Use the Missing and Current Term buttons at the top to filter assignments. Grades The Grades tool shows all of the grades earned by the student for all tasks (such as Quarter or Semester grades) and standards. Posted grades are displayed in bold, with In-Progress grades indicated as "In-progress." Where the grey arrow displays for a

4. Larchmont Charter School – Grades K – 12 5. Millikan Affiliated Charter – Grades 6-8 6. New Los Angeles Charter – Grades 6-8 7. New West Charter — Grades 6-12 8. Magnolia Science Academy — Grades 6-11 9. Paul Revere Middle School Charter – Grades 6-8 10.

# We are grateful to Per Johansson, Erik Mellander, Harald Niklasson and seminar participants at IFAU and IUI for helpful comments. Financial support from the Institute of Labour Market Pol-icy Evaluation (IFAU) and Marianne and Marcus Wallenbergs Stiftelse is gratefully acknowl-edged. Corresponding author. IUI, Box 5501, SE-114 85 .

Hållbar konsumtion och produktion för en cirkulär ekonomi 17 ENERGI/BIOENERGI 19 GIFTFRI MILJÖ 21 Miljömålsrådets nya åtgärder 2019 23 Myndighetsnätverk och gemensamma arbetsinsatser - för ökad samverkan kunskap och ett effektivare åtgärdsarbete med förorenade sediment 23 GRÖN INFRASTRUKTUR OCH LANDSKAP 25

2000 Deponiskatt 2009 Certifiering av kompost inom Europa . methods supporting these treatment methods. Table 1. Policy instruments that are presented in the report . 2008 Green book: Management of bio waste (EU) 2010 Strategy for the use of biogas

Forskargruppen som genomför uppdraget kommer från SLU och Folkhälsokansliet, Västra Götalandsregionen. Styrgrupp Ann Dolling, forskare SLU Umeå . hund och katt var dog or canine samt cat or feline , samt pet för samtliga smådjur. För . stress. Kvalitativa variabler som lugn och minskad ångest bekräftar de fysiologiska effekterna.

The standard, as well as the partnership, is called AUTOSAR, which stands for Automotive Open System Architecture. The partnership was founded in 2002, initially by BMW, Bosch, Continental, DamienChrysler, and Volkswagen, with Siemens joining the partnership shortly thereafter. [6]

Quick Start Guide / Guide de démarrage rapide JBL GO 2 är vattentät enligt IPX7. VIKTIGT!För att säkerställa att JBL GO 2 är vattentät, ber vi dig ta bort alla kabelanslutningar och tätt försluta locket. Om JBL GO 2 utsätts för vätska utan att f

Bruksanvisning – säkerhet vid operationer checklista, mars 2009 Originaltitel: Implementation manual WHO surgical safety checklist 1st edition – safe surgery saves lives 2008 (TR/08/217) 10 Så här använder du checklistan: i korthet En specifik pers