Cefnogwyr O Blith Cynfyfyrwyr 2019/2020 - Aberystwyth University

6m ago
15 Views
1 Downloads
813.06 KB
6 Pages
Last View : 15d ago
Last Download : 4m ago
Upload by : Sutton Moon
Transcription

Cefnogwyr o blith Cynfyfyrwyr 2019/2020 Rhestr o Roddwyr 1 Awst 2019 – 31 Gorffennaf 2020 Diolch i holl gymwynaswyr Prifysgol Aberystwyth am eich cefnogaeth hael yn ystod 2019-2020. Yn ogystal â’r rhoddwyr a restrwyd rydym hefyd yn ddiolchgar i’r rhai sydd wedi rhoi’n ddienw. Gwnaethpwyd pob ymdrech i gofnodi’r rhoddion yn unol â dymuniadau ein rhoddwyr. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau am y Rhestr o Roddwyr eleni, rhowch wybod i ni. Gallwch gysylltu â ni ar alumni@aber.ac.uk neu 01970 621568. Cylch Cyfrannu’r Is-Ganghellor † Mrs Sue Balsom (1972) & Dr Denis Balsom (1970) Mr Lance Batchelor (1985), Cymrawd Prifysgol Aberystwyth Mrs Iolanda Bermingham (1956) Dr Meurig Beynon, Dr Margaret Davies & Mrs Chris Beynon (1974) Mr Richard Bourton (1969) Mr Martin Carter (1979) Dr John Chapman (1964) Dr Anthony Collyer (1964) Yr Athro Richard Daugherty OBE Mr David Davies (1966) & Mrs Olga Davies Mr Kevin Deeming (1964) Dr John Dent (1971) Dr Roger Donbavand (1975) Dr John & Ms Delyth Dutton (1976) Mr Robert Dyke (1969) Mr Peredur Evans (1977) & Ms Delyth Hopkins-Evans (1977) Mr Rodric Evans (1961) Dr Michael France (1971) & Mrs Elizabeth France CBE (1971), Cymrawd Prifysgol Aberystwyth Mr Laurence Gentry (1974) Mr David Harries (1973) Mrs Suzanne Hudson (1966)* Dr Stan Hughes CM (1941)* Mr David James (1962)* & Dr Eleanor James (1957)* Ms Christine Jeffery (1988) Mr Brian Jones MBE Dr Rhidian Lawrence (1962) er cof am Elgan Wyn Lawrence † Rhoddwyr sy’n rhoi rhoddion blynyddol neilltuol o 1,000 neu fwy o fewn blwyddyn academaidd. I ddarganfod mwy am Gylch Rhoi’r Is-Ganghellor, cysylltwch â alumni@aber.ac.uk. Mr Steve Lawrence (1978) Mr David Leonard (1963) Mr Gwyn Lewis (1960) Mr Ian MacEachern OBE (1973) Dr James Maddock Dr Tony Morgan (1976) Mr William Parker (1981) Mr Jon Parry (1974) Ms Kay Powell (1969) Mr Patrick Pyrah (1947)* Mr Matthew Riley (1996) Mr Jeff Saunders (1964) Mrs Gwenda Sippings (1978) Mr Matthew Spratt (1996) Mr Emlyn Stephenson (1975) Y Barnwr John Thomas (1972) Yr Athro Elizabeth Treasure Mr Peter Veasey (1964) Mr Bob Weese (1970) and Mrs Menna Weese (1970)* Mr Colin Williams (1967) er cof am Mrs Margaret Williams (1968) Mr David Williams (1964) Mr Meurig Williams (1972)* Dr William Williams (1964) Mrs Pam Wood (1969) Mr Huw Wynne-Griffith (1966), Cymrawd Prifysgol Aberystwyth Caiff y rhoddwyr eu rhestru yn ôl eu degawd graddio (gradd gyntaf pan fo’n berthnasol) 1940-1949 Mrs Mair Edwards (1949) Dr Lewis Griffiths (1947) Yr Athro John Heywood Thomas (1947) Mr John Jenkins OBE (1946) Mrs Joan Preston (1949) 1950-1959 Mr Alan Aberg (1955) Mr Dai Adams (1955) Dr Bryon Britton (1952) Mr Cynog Dafis (1959), Cymrawd Prifysgol Aberystwyth & Mrs Llinos Dafis (1963) Mrs Angela Davies (1958) Mrs Noreen Harris (1959) Mrs Megan Hayes (1951) Dr David Hilling MBE (1957)* Mrs Elizabeth Hutton (1958) Mrs Margaret James (1952) Mrs Janet James (1959) Mrs Anna Johnes (1950) Mrs Pamela Jones (1951) Mr Trevor Lewis (1953) Mr Tom Morgan (1955) Mrs Gwyneth Morris (1955) Dr Stuart Owen-Jones (1959) Mrs Eirwen Richards (1957) Yr Athro John Rodda (1956) Dr Roy Shephard-Thorn (1955) Mr Alan Stuart (1955) Mrs Ceinwen Thomas (1959) Mr Delwyn Tibbott (1955) Mr David Tomley (1956) Mr Peter Watkin (1959) Mrs Brenda Young (1953) 1960-1969 Miss Gwen Aaron (1965) Dr Geoffrey Abbott (1968) Cynghorydd Ellen ap Gwynn (1969) Mrs Jo Attrill (1968) Yr Athro Hugo Baetens Beardsmore (1964) Mr Richard Baker (1967) Dr Bob Meddins(1967) Mr Dai Pugh (1964) Mr Barrie Dennett (1967) Mr Richard Davies (1967) Mr Bob Gardner (1967) Y Barnwr Rhanbarth Stuart Batcup (1966) Y Parchedig Richard & Mrs Susan Bellinger (1969) Yr Athro Michael Bennett OBE (1965), Cymrawd Prifysgol Aberystwyth Mr David Bracegirdle (1969) Mrs Elizabeth Brent (1966) Mr Richard Bull (1968) & Mrs Barbara Bull (1970) Mr Tony Burley (1961) Mr David Collins (1966)

Mr Vivian Dando (1965) Mr Gethin Davies OBE (1960) Dr Brian Davies (1961) & Dr Susan Davies (1962) Yr Athro Donald Davies (1962), Cymrawd Prifysgol Aberystwyth Dr Gwynfor Davies (1962) Yr Athro Emeritws John Davies (1962) Mrs Pauline Davies (1962) Mr Cyril Davies (1962) Mr Barrie Davies (1964) Mrs Gaenor Davies (1966) Mr Jonathan Davies (1966) Ms Jean Davies (1968) Dr Roger Davis (1965) Mr Bill Dean (1964) Mrs Judith Diment MBE (1967), Cymrawd Prifysgol Aberystwyth Mr Roy Dudley-Southern MBE (1968) Mr Rodney Duerden (1967) Dr John Evans (1963) Dr Claude Evans (1964) Mr Cass Farrar (1966) Mrs Hilary & Mr Michael Fenby (1960) Mrs Judith Fisher (1969)* Mrs Heather Fluck (1966) Mr Antony Ford CMG (1967) Dr John Frampton (1965) Mr Leon Gibson (1965) Mr Stuart Gifford (1969) Miss Ethelwynne Griffiths (1965) Mrs Manon Hahn (1964) Mrs Kath Hardy (1966) Yr Athro Roger Harris (1965) Mr Richard Hartnup (1969) Mr Jeffrey Hawtin (1963) Yr Athro David Hicks (1961) Mr Kevin Hogarth (1968) Dr Jen Horgan (1964) Mrs Carys Howell (1965) Mr John Howells (1969) Mr Roger & Mrs Hilary Howes (1969) Miss Sue Hubbard (1965) Mr Clive & Mrs Judith Hughes (1961) Mr Gareth Hughes (1969) Mr Peter Hughes (1969) er cof am John William Hughes Mr John Humphries (1964) Mr Geraint James (1961) Mr Huw James (1966) Ms Andrea Jarman (1964) Mr Emyr Jenkins (1961) Cymrawd Prifysgol Aberystwyth & Mrs Myra Jenkins (1961) Mrs Lilian John (1965) Mrs Maureen & Mr Peter Jones (1961) Mr Peter & Mrs Caryl Jones (1961) Mr John Jones (1962) Mr Merfyn Jones (1962) & Mrs Barbara Jones (1963) Mr Colin Jones (1966) Mr Lynton Jones (1967) Mr Robert Jones (1969) Mr George Laidler (1965) Mrs Mair Lewis (1960) Dr John Lewis (1961) & Mrs Carol Lewis (1964) Mr John Lewis (1963) Mrs Janet Lewis (1964) Mr Harvey Linehan (1967) Miss Katharine Lowry (1967) Mrs Clare Marchant (1963) Mr John Maunder (1968) Dr Bob Meddins (1967) & Ms Brenda Meddins (1971) Ms Josephine Moore (1968) Mrs Jean Morgan (1964), er cof am Yr Athro Vernon Morgan (1963), Cymrawd Prifysgol Aberystwyth Ms Mary Morgan (1967) Mr David Morgan Jones (1960) Dr Brian Morris (1964) Mr Bob Nicholls CBE (1961) Mr Richard Orton (1969) Miss Julie Pearson (1969) Dr Roger Perry (1968) & Mrs Vivienne Perry (1968) Dr Roger Perry (1968) Mr Nigel Phelps (1963) Dr Malcolm Phillips (1966) Dr Neville Pinfield (1960) & Mrs Heulwen Pinfield (1961) Mrs Elizabeth Pinfold (1968) Mr Geoff Poole (1961) Dr Keith Pritchard (1967) Syr David Prosser (1965), Cymrawd Prifysgol Aberystwyth* Mrs Elizabeth Pryce-Jones (1961) Mr Peter Quinn (1966) Mrs Joan Read (1962) & Mr John Read (1960) Ei Anrhydedd y Barnwr Wyn Rees (1969) Mrs Judith Rees (1969) Mrs Hâf Ricketts (1962) Ms Bel Roberts (1962) Yr Athro Gwyn Rowley (1961) Mr Neil Rumbol (1967) Mr Guy Rundle (1963) Mr Alan Russell (1969) er cof am Yr Athro Angela Russell (1968) Mrs Christine Skermer (1966) er cof am Mrs Suzanne Margaret Hudson Miss Ceris Smith (1962) Dr Vaughan Southgate OBE (1965) Mrs Rhiannon Steeds (1963) Mrs Derrin Stupmanis (1964) Yr Athro Bob Sullivan (1965) Mr Tony Sweet (1965) & Mrs Wendy Sweet (1966) Mrs Sue Symons (1966) Mrs Susan Tempest (1966) Dr Paul Tench (1964) Dr Graham Thomas (1961) Mrs Barbara Thomas (1962) Mr Mike Tompsett (1969) Dr Ted Townsend (1963) Mr Peter Walton (1964) Dr Doug Watts (1968) Mr Bernard Wehrle (1962) Dr Monty White (1967) Ms Jean Williams (1963) Mrs Mavis Williams (1963) Mr Brenig Williams (1964) Mr David Williams (1969) Mr Geoffrey Wolstencroft (1968) Mr Ray Woolmore (1961) Yr Athro Jack Yarwood (1961) 1970-1979 Ms Ruth Abbott (1975) Mr Ian Adams (1977) Mrs Elizabeth Allen (1970) Mrs Sarah Arrowsmith (1977) Mr Mark Ash (1976) er cof am Alison Mary Jessop Mr Paul Baines (1973) Ms Joanna Baldwin (1972) Mr David Ball (1970) Mrs Dorcas Batstone OBE (1971) Mr Michael Beckensall (1971) Mr Alan Biggs (1978) Mr Gary Bowden (1978) Dr Graham Brindley (1971) Ms Sheila Brown (1976) Mr Paul Browning (1973) Mr Mike Buckingham (1979) Mr Christopher Bushnell (1971) Mr Paul Carter (1978) Mrs Alison & Dr Mark Chamberlain (1970) Mrs Anne & Ian Chambers (1978) Dr Nigel Copp (1978) Mr Brian Cordingley (1973) Mr James Crame (1971) Mr Mark Crowley (1979) Mr James Crowshaw (1975) Mr Bernard Culverhouse (1971) Mrs Mari Dafis (1972) & Dr Richard Dafis (1971) Parch Gwilym Dafydd (1977) Mr Mike Daly (1976) Mrs Hilary Davies (1970) Mr Graham Davies (1971) Mr David Davies (1972) Mr Gareth Davies (1974) Mr Philip Davies (1975) Mrs Rachel Davies (1977) Mr Hywel Davies (1978)* Mr Thomas Davies (1979) & Ms Denise Davies (1981) Cdr Rob Dean (1973) Mrs Fiona Deans (1978) Mr Peter Doyle (1975) Mr John Draisey (1976) Mr John Dransfield (1970) Mr Steven Duley (1977) Ms Heather Eastes (1974) Mr Alan Edmunds (1975) Yr Athro Mary Edwards (1976) Mr Graham Edwards (1977) Mrs Julia Ellis (1970) Mr Rolant Ellis (1975) Mrs Jill Evans (1970) & Mr Peter Hughes (1969) Mr Martin Evans (1974) Mr Alfred Evans (1975) Yr Athro David Evans (1978) Mr Derek Evans (1978) Mrs Denise Fellows Easteal (1978) Mrs Noreen Fisher (1971) Mrs Paula Fleetwood (1970) Mr Andrew Fletcher (1973)

Mr Richard Francis (1970) Mrs Janice Frith (1972) Mr James Fry (1976) Dr Richard Garrard (1971) Mr Duncan Gaskell (1973) Mrs Stella Gemmell (1973) Mr Peter Gilbert (1974) Mr Robert Girdler (1973) Mr David Girdler (1974) Mr Terry Glaysher (1975) Dr Helen Glenny (1974) Mrs Marian Glyn Thomas (1973) Ms Olive Goodliffe (1971) Mr Steve Goody (1973) Mr David Gravell (1970) Mr Ian Griffiths (1973) Mr John Griffiths (1973) Mr Gwynfor Griffiths (1974) Ms Shan Griffiths (1976) Miss Wendy Griffiths (1978) Dr Richard Hall (1974) Mr Andrew Hancock (1977) Mr Robert Hanratty (1977) Miss Sylvia Hart (1973) Mrs Jane Haward (1971) & Dr Nigel Haward (1972) Mrs Elizabeth Heath (1972) Mr Brendan Hewett (1979) Mrs Janet Hindle (1975) Mrs Janice & Dr Timothy Hine (1974) Ms Belinda Hinsley (1976) Dr John Holland (1979) Mr Richard Hough (1976) Mr Bob Hough (1977) Mrs Gaynor Houghton-Jones (1970) Miss Patsy Howes (1979) Mr Barrie Hughes (1973) Mr Brian Hughes (1975) Dr David Humphreys (1974) Mr Calvin Hussey (1977) Miss Janet Hyam (1978) Mr Dafydd & Dr Rhiannon Ifans (1962) Ms Sue Ireland (1977) Mr Christopher Jackson (1975) Mr Andrew James (1973) Mrs Stephanie Jefferies (1971) Ms Mair Jenkins (1976) Dr David Jenkins (1978) Mr Anthony Johnson (1974) Mr Simon Johnson (1979) Miss Diana Jones (1974) Mr Roger Jones (1974) Mr David Jones (1976) Mrs Jane Kendrick (1978) Mr Ivan Kent (1972) Mr Geoffrey Lambert (1979) Mr Peter Lane (1979) Mr Paul Lang (1970) Mr Edwin Law (1975) er cof am Elizabeth Law Mrs Jackie Lawrence (1978) Mrs Elizabeth Lazell (1972) Mr Jonathan Lea (1978) Mr Robin Leach (1976) Mr Anthony Lee (1977) er cof am Mr Gary Atherton (1977) Mr Chris Leek (1979) Mr Rod & Mrs Hilary Lees (1978) Mr Malcolm Leigh (1976) Mr Eric Lewis (1972) Mr Robert Lewis (1976) Mr David Lewis (1978) Mr Dion Lindsay (1977) Ms Helen Livesey-Jones (1974) Mr Ian Llewellyn (1976) Dr Peter Lockyer (1970) Mrs Anne Logan (1978), Mr Brian Logan (1978) & Miss Clare Logan (2011) er cof am Mr & Mrs Cecil Phillips o Rhydaman & William J. Philpin (Ffrangeg & Saesneg, 1923) Mr Cliff Lomas (1971) Mr Fred Mason (1973) Mr John McGreal (1973) Mr Edward McKoy (1977) Mr Harold McLean (1972) Ms Patricia McNally (1977) Mrs Marianne Millin (1974) er cof am Mr Geoffrey Millin (1973) Mrs Christine Moore (1970) Mr Stuart Moore (1970) Ms Lisa Morgan (1972) Mr Barry Muller (1970) Ms Hilary Munday (1978) Mr Richard Myers (1977) Mr Glynn Neville (1971) Yr Athro Bill Ollier (1973) Mr Sean O’Neill (1977) Ms Ann Owen (1970) Ms Penelope Palmer (1974) Mrs Lorna Paterson (1974) Ms Ann Peach (1975) Mr William Pemberton (1972) Ms Heather Pickford (1977) Ms Angela Pountney (1973) er cof am Mr Barrie Allen (1971) Mr Nigel Powell (1975) Mrs Kay Preston-Wilkes (1979) Mrs Eunice Price (1973) Dr Martin Price (1973) Mrs Pam Price (1976) Mr Ronald Rees (1974) Ms Christine Reeves (1973) Ms Shirley Renwick (1970) Mr Tim Richards (1972) Ms Bronwen Roberts (1970) Mr John Roberts (1976) Mr Peter Roberts (1976) Mr David Roberts (1978) Mr Craig Roscoe (1976) Ms Helga Schweigert (1970) Mr Kevin Shannon (1973) Mrs Eira Shaw (1979) & Dr Martin Shaw (1976) Yr Athro Michael Sheehan (1976) Mr David Sillifant (1972) Mr Peterjon Skelt (1977) Mr Robert Smethurst (1970) Mr John Smith (1972) Mrs Aldyth Smith (1974) Mr Christopher Spokes (1972) Mr Stephen Spoors (1978) Ms Elizabeth St Hill Davies (1979) Ms Deirdre Stainer (1976) Mr Jeffrey Stanley (1977) Mr John Stephenson (1977) Mr Anthony Taylor (1972) Mr Robert Taylor (1978) Mr Alun Thomas (1974) Mr Keith Thomas (1978) Ms Anne Till (1976) Mr Phil Tinsley (1976) Mrs Susan Tomlinson (1974) Mrs Daphne Tomsett (1973) Mr Kevin Tribbensee (1972) Dr Richard Tuxworth (1972) Mr Bob Vant (1975) Mr Andrew Wade (1979) Mr John Wakeham (1974) Ms Lesley Walker (1972) Mr Rob Ward (1974) Mr Philip Warren (1978) Mr David Watkins (1977) Ms Shelagh Watton (1977) Mr Steve Way (1975) Dr Joan Webber (1975) Mr Michael Weldon (1978) Mr Stephen West (1976) Ms Dilys Whitehead (1977) Mrs Linda Whitlock (1978) Mr Robin Whittaker (1975) Mr David Whyman (1974) Dr Wynford Williams (1971) Dr Rowland Williams (1975) Mr David Williams (1978) Mr Robert Young (1976) 1980-1989 Mr Charles Abel (1986) Mr Christopher Allen (1981) Dr Judith Allen (1981) Mr Abdulkarim Almutawa (1983) Dr Mohammad Alwash (1985) Ms Margaret Anthony (1981) Mr Rob Ashton (1988) Mr Peter Aston (1984) Dr Caroline Baker-Waller (1986) Mr Ron Baldwin (1980) Mr James Banton (1984) Mr Mark Bauer (1987) Dr Mark Bentley (1982) Dr Lynn Besenyei (1980) Mr Richard Body MBE (1988) Mr Mark Brace (1980) Ms Freda Brawn (1986) Mr Jon Brighton (1983) & Mrs Jane Brighton (1984) Ms Josephine Bryant (1988) Mr Charlie Buckland (1989) Mrs Sheila Bullough (1981) Ms Enza Burgio (1988) Mrs Janice Butler (1985) Mrs Sarah Cara (1982) Mrs Anne Cardwell (1988) Mrs Sarah Carrington (1989) Ms Jillian Chadwick (1981) Miss Julia Chambers (1988) Ms Judith Cole (1987) Mr Roger Cross (1980) Mr Gareth Dart (1985) Ms Helen Davies (1982) Ms Ruth Davies (1984) Ms Heini Davies (1987)

Mrs Gaynor Dickens (1984) Ms Wendy Dixon (1986) Mr Simon Dunsterville (1989) Mrs Elizabeth & Mr Roger Dutton (1988) Mr Daniel Edwards (1987) Yr Athro Jane Entwistle (1989) Ms Claire Evans (1986) Dr Julie Finch (1983) Yr Athro Callum Firth (1981) Mr John Foulkes (1988) Ms Alison Gallagher (1987) Mr David Gallico (1989) Mr Roger Gay (1983) Mr Geoff Gill (1985) Mrs Barbara Green (1981) Dr Peter Hall (1984) Ms Ann Harley (1984) Mr John Hayes (1987) Mrs Carole Hayward (1984) Mr Philip Heathcote (1981) Mr Peter Hedges (1981) Mr Richard Highfield (1984) Mrs Elizabeth & Dr Stuart Hitch (1982) Mr Jonathan Howells (1983) Mr Graham Hunt (1981) Ms Sheila Hurley (1982) Dr Deryl Imhof (1982) Mrs Pamela Ireland (1988) Ms Susan James (1986) Mrs Debbie Jay (1981) Mr Christopher Jay (1987) Mr Ian Jennings (1986) Ms Menna Jones (1982) Mr Euryn Jones (1983) Mr Bleddyn Jones (1989) Ms Elen Jones (1989) Ms Janet Kaneen (1987) Ms Jane Kew (1981) Mr Tony Key (1980) Mr Andrew Kinsey (1989) Mr Simon Leach (1985) Mr Paul Lewis (1983) Mrs Helen Lewis (1985) Dilys Lloyd (1981) Yr Athro Andrew Lovett (1980) Mr Andrew Macdonald (1986) Mr Jeffrey Machin (1985) Y Parchedig Nigel Marns (1985) Mr Niall McElderry (1988) Ms Una McGregor (1981) Mr Ivor Mitchelmore (1980) Ms Caroline Montgomery (1988) Mr Nick & Mrs Louise Morcumb (1989) Mrs Julie Mortimer (1986) Dr Lyndon Murphy (1984) Mr Bruce Nainby (1981) Mr Martin Neville (1980) Mrs Julie New (1987) Mr Paul Newman (1983) Mr Mike Nicholson (1980) Ms Veronica Nolan (1984) Dr Valerie Norrington-Davies (1987) & Dr John Norrington-Davies* Mrs Alison Odell (1980) & Mr Roger Odell (1979) Ms Michele O’Leary (1982) Mr Nigel Padbury (1984) Dr Anthony Patterson (1982) Mrs Louise Perkins (1981) Ms Tessa Polniaszek (1984) Mr Jim Poole (1988) Mr Aled Price (1985) Mr David Rees (1982) Mr Iwan Rees (1987) Ms Victoria Richards (1980) Mr Andrew Richman (1988) Mrs Bronwen Robb (1985) Mr Aled Roberts (1983) Mrs Tanya Roberts (1985) Dr Emyr Roberts (1989), Cymrawd Prifysgol Aberystwyth Mrs Glynis Rogers (1980) Mr David & Mrs Linda Rose (1988) Mr Pete Russell (1984) Mr Dave Salisbury (1987) Mrs Sarah Saunders (1984) Mrs Janet Shaw (1989) Mrs Shirley Sheridan (1985) Mrs Elizabeth Short (1984) Mrs Cheryl Slater (1980) Mr Kenneth Smith (1980) Mr Paul Smith (1980) Ms Alison Smith (1981) Mr Duncan Soanes (1984) Dr Alison Stacey (1982) Mr Martin Stallworthy (1984) Ms Louise Storry (1983) Ms Fiona Strachan (1981) Mr James Stratton (1983) Mr Kevin Thomas (1983) Ms Angharad Thomas (1986) Mr Andrew Thomson (1988) Mr Mark Thorne (1985) Mr Abdul Varachhia (1989) Dr Non Vaughan-O’Hagan (1984) Ms Lisa Wallace (1989) Mr Julian Ward (1980) Mrs Rachel Watson (1988) Mr Stephen Whittle (1981) Yr Athro Ioan Williams (1980) Mr Peter Williams (1985) Ms Marie Williams (1986) Mr David Williams (1989) Ms Susanne Wood (1983) Mr Malcolm Wood (1986) Ms Susan Youle (1984) 1990-1999 Ms Rachel Atherton (1991) Mr Michael Bailey (1992) Mr Ben Bates (1994) Mr James Bellamy (1997) Mr Simon Best (1996) & Ms Nina Cunningham (1998) Ms Lesley-Ann Birley (1991) Mrs Lucille Bluefield (1996) Mr Aled Brown (1993) Ms Cheryl Brown (1997) Mr Guiseppe Calabro (1995) Mrs Maria Carnegie (1994) Mrs Clare Catto (1999) Mrs Christine Coley (1992) Mr Thomas Cotterell (1999) Mrs Delyth Crimes (1995) Mr Joe Daggett (1990) Mr Lee Dale (1997) Mr Colin Davies (1996) Mr Paul Davies (1997) Mr Jonathan Downes (1994) Mr Thomas Duncan (1992) Mr Phillip Dunderdale (1991) Mr Anthony Dunford (1993) Mr Stuart Emonson (1999) Miss Karen Evans (1992) Mrs Victoria Evans (1999) Mr Andy Fellows (1996) Mr Vincent Flanagan (1998) Mr Stuart Ford (1999) Mr David Fraser (1990) Mrs Sarah Fuller (1993) Mrs Fiona Fyfe (1998) Mr Paul Garside (1995) Mrs Claire Gilmore (1996) Dr Isobel Gowers (1999) Miss Vicky Gregory (1998) Ms Claire Gulliver (1994) Miss Zoe Harryman (1998) Miss Fiona Heald (1990) Mr Mark Heslop (1996) Mr Nicholas Horley (1998) Mr Mark Hudson (1996) Mr Dafydd Huws (1998) Ms Joanne Ince (1990) Dr Brian Jack (1999) Mr Steve James (1995) Ms Melisa Jermin (1990) Mr Paul Jones (1990) Miss Lorraine Jones (1992) Miss Margaret Jones (1996) Ms Samantha Jones (1996) Parch John Jones (1998) & Mrs Einir Jones (1975) Mrs Joanne Keen (1995) Ms Esther Kinnersley (1993) Mr Mathew Kirk (1991) Mrs Rachael Larkin (1997) Ms Sarah Lawrence (1996) Dr Nigel Leung (1991) Mr Martin Lewis (1998) Mrs Caroline Llewellyn (1992) Ms Enfys Llwyd (1993) Mr James Lowes (1995) Mr Brian Luff (1992) Mr Leigh Manley (1998) Mr Steven Marshall (1998) & Ms Jennifer Marshall (2000) Mrs Rhiannon Martin (1994) Mr Philip Masih (1994) Mr David Matthews (1991) Mr Ken McMaster (1994) Mr Andrew Millar (1994) Mr Tim Milner (1998) Dr Peter Miskell (1995) Ms Siobhan Mitchell (1991) Dr Catherine Moore (1999) Mrs Charlotte Napier (1997) Miss Tracy Newberry (1999) Mr Darren Pearce (1999) Ms Jane Peate (1990) Dr Lisa Peters (1999) Ms Anne Philip (1994) Mrs Helen Phillips (1990)

Mr Stephen Phillips (1992) Mrs Carys Phillips (1993) Dr Dylan Phillips (1993) Mr John Preece (1998) Mr Brian Pugh (1992) Llysgennad Greg Quinn (1992) Mr Julian Rawcliffe (1994) Mr Jim Richards (1995) Ms Alison Richards (1997) Ms Lizzie Roper (1990) Ms Hester Russell (1996) Mr Andrew Ryman (1997) Mr David Rymill (1993) Dr Boyd Schlenther (1993) Miss Virginia Scholes (1995) Ms Sarah Screen (1996) Y Parchedig Anthony Searle (1998) Dr Helen Sears (1990) Ms Beverley Shann (1998) Mrs Samrawit Sissaye Raya (1997) Mr Paul Smith (1996) Mr David Smith (1998) Mr Mark Smith (1999) Mr Andrew Soskin (1996) Mr Andrew Stevenson (1998) Mrs Sarah Sykes (1996) Mr Colin Teago (1997) Mr Adrian Thomas (1998) Mr Simon Thomson (1999) Miss Suzanne Toft (1998) Mrs Hayley Tomlinson (1992) Mr Paul Tomlinson (1999) Mrs Ann Topping (1996) Dr Althea Tyndale (1999) Mr Daniel Walker (1998) Mr David Walters (1997) Mrs Pamela Ward (1998) Ms Catherine Wheatley (1995) Mr David Wightwick (1995) Dr Lizzie Wilberforce (1999) Mr Frederick Wildgust (1991) Miss Gwyneth Williams (1992) Mr Matthew Williams (1996) Mrs Claire Wilson (1999) Mr Matthew Winterbourne (1993) Mrs Rachel Wood (1990) Miss Jacqueline Wood (1997) Mr Paul Woodham (1995) Ms Louise Woollard (1990) Mr Jason Wyatt (1998) 2000-2009 Mr Stuart Allen (2000) Miss Fiona Argyle (2000) Miss Hannah Arndt (2007) Mr Philip Ashton (2004) Mrs Louisa Backway (2003) Miss Catherine Baker (2008) & Dr Mario Bisi (2006) Mrs Tamsin & Mr Dyfan Barr (2001) Miss Rosemary Barron (2007) Mr Sam & Ms Georgina Bennett (2005) Mr Mark Bennett (2007) Dr Peter Bishop (2002) Mr Jeremy Blackburn (2001) Ms Ceri Blunden (2006) Mr Joseph Brankin (2000) Mr Sam Bridgett (2006) Mr Clive Bridgman (2003) Ms Claire Bryden (2009) Miss Rachel Buck (2002) Mr James Cleverley (2008) Mr Michael Coghlan (2007) Mr Laurence Copleston (2008) & Miss Joanne Hayers (2008) Mr Mark Davies (2006) Mrs Dorothy Doman (2006) Ms Natasha Duffy-Jones (2000) Miss Karen Edmondson (2005) Ms Haf Elgar (2000) Mr Richard Ellis (2000) Mrs Helen Elmore (2009) Mr Damer Elson (2008) Miss Annette Faux (2000) Miss Edith Glennie (2009) Ms Sally Grainger (2002) Miss Vanessa Hall (2002) Mr Gareth Hammond (2008) Mrs Louise Harding (2001) Mr Michael Hatcher (2000) Miss Rachael Hedge (2007) Mr Jonathan Holloway (2003) Mr Mark Horne (2002) Mr John Huggett (2001) Miss Mandy Hughes (2004) Mr Stuart Hutchinson (2004) Mr Gareth Johns (2008) Mr Paul Jones (2000) Mr Tecwyn Jones (2005) Mr Thomas Jones (2005) Miss Helen Jones (2007) Mr Paul Kemp (2002) Mr Andrew Kirkup (2002) Dr Adriana Kiss-Davies (2005) Mrs Pippa Knight (2008) Miss Clare Larke (2004) Ms Katherine Laws (2005) Mr Miguel Ledo Comesana (2008) Mrs Victoria Linney (2002) Mr Rufus Matthews (2001) Mr David McKay (2001) Miss Caroline Melia (2008) Mrs Pauline Montgomery (2003) Mr Gary Moore (2008) Parch Dr Adrian Morgan (2006) Mrs Priscilla Morley (2003) Mrs Anna Needham (2008) Mr James Nicholas (2007) Miss Louise Northey (2000) Miss Alexandra Northover (2006) Miss Rebecca Peacock (2005) Mr Jonathan Pearse (2005) Mrs Leah Phillips (2002) Mrs Sian Phillips (2003) Mr Jonathan Pickering (2000) Mr Matthew Pilsbury (2003) Mr David Pontefract (2003) Ms Piera Priolo (2001) Miss Emma Raistrick (2001) Mrs Jenny Rees (2004) Miss Kady Reeves (2007) Mr Stephen Rice (2001) Miss Angela Rimmer (2004) Mrs Pamela Robinson (2006) Mrs Rosemary Rogers (2004) Dr Angharad Saunders (2002) Dr Gabriel Schenk (2008) Miss Catherine Shaw (2000) Mr George Shaw (2006) Mr John Sherringham (2004) Mr Peter Sisson (2003) Mrs Anna Smith (2002) Mr Paul Smith (2003) Mr Sean Spratley (2002) Ms Verity Steele (2002) Miss Lesley Sutherland (2004) Mr Craig Thomas (2005) Mr Ian Thompson (2001) Mr Ben Thompson (2002) Mrs Dewiena Thompson (2002) Mr Gregory Thornley (2003) Mrs Jane Trenaman (2006) Miss Kate Turnbull (2005) Miss Natalie Waller (2006) Mr Nathan Warner (2008) Mr William Watkins (2002) Mr Max Westwood (2007) Miss Anneka Williams (2006) Mrs Suzie Williams (2006) Mr Benedict Wilson (2009) 2010-2019 Mr Gabriel Aldam (2011) Mr Kyle Arrowsmith (2013) Miss Hannah Austin (2012) Dr John Barnes (2016) Miss Ksana-Rose Bartlett (2012) Mr Jack Barton (2013) Mr Samuel Bennett (2011) Mr Gareth Bevan (2014) Mr Matthew Bostock (2014) Mr Michael Buchanan (2012) Mr Liam Carey (2012) Mr James Connolly (2015) Mr Stewart Coombes (2012) Mr Owain Dafydd (2010) Mr Owen Davies (2010) Miss Eleanor Davies (2012) Mr Connor Downes (2018) Miss Alexandra Foster (2012) Miss Victoria Franks (2011) Mrs Fiona Futcher (2011) Mr Ziang Gao (2012) Mr Alexander Greenwood-Forkin (2013) Mr Martin Gwatkin (2015) Mrs Noelyne Hammond (2012) Ms Samantha Harwood (2013) Mrs Dawn Hazlehurst (2012) Mr Iwan Hughes (2011) Mr Alexander Hull (2012) Ms Keira Hustings (2012) Mr Thomas Isherwood (2010) Miss Rebecca Jones (2012) Mr Arran Jones (2013) Ms Ceri Jones (2018) Miss Elena Jung (2011) er cof am Yr Athro David Barnes (1992) Mrs Kirsty Kelham (2013) Ms Holly Kemp (2012) Mr Lars Kretschmer (2011) Mrs Janet Lewis (2012)

Mr Lloyd Lewis (2014) Dr Donnah Lewis (2015) Mr Zbynek Mac Tire (2012) Mr Rory Martin-Courtright (2015) Mrs Hilary Mason (2012) Ms Orla McAllister (2013) Ms Carol McArthur (2010) Mr Bob McIntyre (2010) Mrs Sue Murdoch (2011) Miss Angharad Nicol (2019) Mrs Rebecca North (2015) Mr Guy Ostler (2010) Mr Ravi Parmar (2010) Mr Richard Pearce (2013) Mr Jonathan Perry (2010) Mrs Amanda Reid (2011) Mr Lukas Reiss (2013) Mr Todd Ricketts (2010) Miss Megan Roberts (2012) Ms Kate Robinson (2011) Mr Stephen Rooney (2010) Mr Matthew Sargeant (2010) Mr James Scotney (2012) Dr Alassane Seck (2017) Mrs Paula Sivanandan (2013) Mr Shaun Tan (2012) Mrs Catherine Taylor (2016) Dr Paul Thompson (2014) Miss Charlotte Tomkins (2012) Mr Matthew Vernon (2013) Mr Tom Watts (2012) Mrs Linda Welsh (2010) Mr Peter Williams (2012) Mr Gareth Williams (2013) Mr Stephen Williams (2014) Mrs Elaine Winstanley (2010) *yn dynodi bod y rhoddwr bellach yn ymadawedig Ymddiriedolaethau a Sefydliadau Sefydliadau sydd wedi cyfrannu rhoddion at achosion penodol eleni Aelwyd Aberystwyth Bwydydd Castell Howell Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol Cymdeithas Cyn-fyfyrwyr (Aberystwyth) Cymdeithas Cyn-fyfyrwyr (Caerdydd) Cymdeithas Cyn-fyfyrwyr (Gogledd Cymru) Cyngor Celfyddydau Cymru Elusen Gwendoline a Margaret Davies Sefydliad Foyle Sefydliad Garfield Weston Sefydliad Wolfson Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) / CroesoCymru (Cyrchfannau Denu Twristiaeth) Ymddiriedolaeth Elusennol Addysgol Joy Welch Ymddiriedolaeth Elusennol Aurelius Ymddiriedolaeth Elusennol Maldwyn Williams Rwy’n teimlo dyled foesol tuag at y genhedlaeth nesaf o ‘Aberystwythwyr’, o leiaf i roi yn ôl ran o’r hyn a enillais. Ond yn fwy na hynny: mae rhoi i Aber yn caniatáu i mi feddwl bod rhan fach ohonof yn dal yno yn Aberystwyth. Nid oes un diflastod diwrnod gwaith mor gwbl ddiffaith, dimun taenlen mor styfnig o anystywallt, nac un cyfarfod mor affwysol o anniddorol na allaf ei ysgafnhau trwy gofio bod cyfran fach o’r hyn rwy’n ei ennill amdano yn mynd nôl gatre i Aber! Matthew (Astudiaethau Busnes, 1996) Ffrindiau’r Brifysgol Rhoddwyr sy’n cynnwys staff, cyn-aelodau o staff, rhieni myfyrwyr, a ffrindiau’r Brifysgol Aberystwyth Ms Louise Jagger (2014)** Mr John James, Cymrawd Prifysgol Aberystwyth Mr Dylan Jones (2005)** Mr Charles Lloyd Harvey Yr Arglwydd David Lloyd-Jones, Cymrawd Prifysgol Aberystwyth Yr Athro Richard Macve Mr Sion Meredith Dr Rhodri Llwyd Morgan (1992)** Mr John Newton Mr Gary Reed Mrs Manon Rogers Dr Michael Savvas Syr Paul Silk KCB, Cymrawd Prifysgol Aberystwyth Mr Gregory Slay Mrs Barbara Smith Ms Clare Taylor** Mrs Pat Thomas Mr John Turnbull Yr Athro Mark Whitehead (1997)** Mrs Chris Wilkins **alumni 102150-1120 Yr Athro Emeritws William Adams Mrs Julie Archer (2006)** Mrs Anne Bartlett Ms Anne Donegan Mr Stephen Forster Mr Simon French Mr John Glasby Ms Hayley Goddard & Mr Christopher Nicholas (2007)** Ms Elizabeth Grove er cof am Mrs Glenys Grove (1950) Yr Athro Des Hayes (1952)** Mr Nathan Hazlehurst (2014)** Mr Dafydd Iwan, Cymrawd Prifysgol

Dr Brian Davies (1961) & Dr Susan Davies (1962) Yr Athro Donald Davies (1962), Cymrawd Prifysgol Aberystwyth Dr Gwynfor Davies (1962) Yr Athro Emeritws John Davies (1962) Mrs Pauline Davies (1962) Mr Cyril Davies (1962) Mr Barrie Davies (1964) Mrs Gaenor Davies (1966) Mr Jonathan Davies (1966) Ms Jean Davies (1968) Dr Roger Davis (1965) Mr Bill .

Related Documents:

2019 Alfa Romeo Giulia 2019 BMW X7 2019 Alfa Romeo Stelvio 2019 BMW Z4 2019 Audi A3 2019 Buick Cascada 2019 Audi A4 2019 Buick Enclave 2019 Audi A5 2019 Buick Encore 2019 Audi A6 2019 Buick Envision 2019 Audi A7 2019 Buick LaCrosse 2019 Audi A8 2019 Buick Regal 2019 Audi Allroad

HONOUR BOARD VOLUNTEERS 2019 - CURRENT David Staniforth Boorowa 2019 Bruce Gruber Boorowa 2019 Lindsay Cosgrove Boorowa 2019 Dennis Osborne Boorowa 2019 John Cook Boorowa 2019 Sue Cook Boorowa 2019 Mick Hughes Boorowa 2019 Daryl Heath Boorowa 2019 Lesley Heath Boorowa 2019 Russell Good Boorowa 2019 John Peterson Boorowa 2019 Heather Bottomley Boorowa 2019 James Armstrong Boorowa 2019

The aim of IMTS is to record all goods which add to or subtract from the stock of material resources of a country by entering (imports) or leaving (exports) its economic territory. . KH 2015 - 2019 2015 - 2019 2015 - 2019 2015 - 2019 2010 - 2019 2010 - 2019 2010 - 2019 2010 - 2019 2000 - 2019 2000 - 2019 2000 - 2019 2000 - 2019 .

Department of Economics Date Activity 24/06/2019 to 29/06/2019 (one week) 01/07/2019 06/07/2019 18/07/2019 27/08/2019 10/09/2019 09/10/2019 to 29/10/2019 15/02/2020 February 2020 January 2020 29/02/2019 Bridge Course Subject orientation for FYBA (Economics) Project orientation for TYBA (Economics

3 3432/2019-co/sr sr-14114/2019 03/06/2019 woh aur koi nahi meri maa thi sound recording samartha sutrale 4 2362/2019-co/a a-129634/2019 03/06/2019 indian business story . pani paste label artistic lajawab chatani 29 5948/2019-co/a a-129642/2019 03/06/2019 rk masala royal king masala label artistic mohammad mohsin pro. m/s royal

2020 Taxi and Limousine Honor Roll Safe Driver Honorees Name TLC License Repeat Honoree Howard Kugelman 330799 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 Emilio Duran 343068 2019 Satnam Singh 421594 2019 Mahbubur Khan 425728 2019, 2018 Patrick Francois 427831 2019 Jonas Dastine 433556 2019 Mohinder Singh 434258 2019 Sardul Singh 435005 2019, 2018, 2017, 2016 Samy Baddar 439725 2019 Mohammad Akbar .

Graduate Programs Proposed Academic Calendar 2019 - 2020 Fall 2019 Fall 2019 Registration Opens June 17, 2019 Start of Fall Semester August 26, 2019 Labor Day – Campus closed September 2, 2019 Last day of Term 1 October 18, 2019 First Day Term 2 October 21, 2019 Thanksgiving Break – Campus closed November 28 - November 29, 2019

American Revolution Activity Book This Activity Book contains activity pages that accompany the lessons from the Unit 6 Teacher Guide. The activity pages are organized and numbered according to the lesson number and the order in which they are used within the lesson. For example, if there are two activity pages for Lesson 4, the first will be numbered 4.1 and the second 4.2. The Activity Book .