My Naam Is

2y ago
115 Views
14 Downloads
4.54 MB
86 Pages
Last View : 4d ago
Last Download : 1y ago
Upload by : Brenna Zink
Transcription

My naam is.Graad 2Graad 2 Wiskunde COVID-19 BoekieOpgestel deur My Klaskamer (www.myklaskamer.co.za)

Tel aan en terug in veelvoude tot 150.; Tel terug in 1’e vanaf 150.137 136 135Tel aan in 2’e vanaf 90.90 92 94sTel aan in 5’e vanaf 35.35 40 45mTel terug in 5’e vanaf 100.100 95 902Tel terug in 10’e vanaf 130.130 120 110dGraad 2 Wiskunde COVID-19 BoekieOpgestel deur My Klaskamer (www.myklaskamer.co.za)

Luister na die getalnaam en getalsimbool.Skryf die getalnaam vir die getalsimbool.3346107119124138142Skryf die getalsimbool vir die getalnaam.eenhonderd en agt .sewe en vyftig .eenhonderd agt en twintig .eenhonderd drie en vyftig .Graad 2 Wiskunde COVID-19 BoekieOpgestel deur My Klaskamer (www.myklaskamer.co.za)

Getalkombinasies.05312647829346110578Graad 2 Wiskunde COVID-19 Boekie121724386510917382645101110617548239Opgestel deur My Klaskamer (www.myklaskamer.co.za)

Beskryf, vergelyk en orden heelgetalle tot 50.Gebruik jou getallekaart.a 1 meer as vyf en twintig .b Vergelyk deur simbole 33 . 39c agtien plus vyf .f vyftig minus nege .g 30 is 10 meer as .h 40 . 50m nege verdubbel .k 5 minder as 45 .l sestien - wee .n halveer 50 .o 53 . 3r 5 meer as sewe en dertig . 4 meer as is 49 .' 5 minder as 41 .2 5 . (meer/minder) as 30 is 25Graad 2 Wiskunde COVID-19 BoekieOpgestel deur My Klaskamer (www.myklaskamer.co.za)

Orden die heelgetalle van kleinste tot grootste.3447403644stygende ordeOrden die heelgetalle van grootste tot kleinste.4825413652dalende ordeOmkring die grootste getal in die blok.26 21 32 38 23 30Omkring die kleinste getal in die blok.49 40 69 60 64 46Graad 2 Wiskunde COVID-19 BoekieOpgestel deur My Klaskamer (www.myklaskamer.co.za)

Afronding.Rond die getalle af tot die naaste 10.20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3023 .25 .21 .29 .27 .24 .30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4032 .38 .Graad 2 Wiskunde COVID-19 Boekie36 .33 .35 .34 .Opgestel deur My Klaskamer (www.myklaskamer.co.za)

Plekwaarde en GetalwaardeOmkring die korrekte plekwaardevan die onderstreepte syfer. TE37 54 47 65 91T E T E T E T E T EGetalwaarde verwysna die waarde van‘n syfer.Omkring die korrekte getalwaardevan die onderstreepte syfer.4220503716220220550770660Graad 2 Wiskunde COVID-19 BoekieOpgestel deur My Klaskamer (www.myklaskamer.co.za)

Ontbind die 2-syfergetalle inveelvoude van tiene en ene/eenhede.T E34 . . 10 850 . 52. 60 8. 40 326 . .71 . . 0 40Ontbind getalname in veelvoude van tiene & ene.dertien 13 10 3drie en dertigvier en vyftigtwee en veertigGraad 2 Wiskunde COVID-19 BoekieOpgestel deur My Klaskamer (www.myklaskamer.co.za)

Optel & aftrek.31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 5131 6 33 - 2 36 - 5 47 - 6 50 - 5 31 4 42 9 51 - 5 47 3 41 5 37 - 4 48 - 2 38 - 4 44 - 2 36 - 2 40 - 3 55 - 10 39 1 47 3 36 5 50 - 10 37 6 32 3 42 - 8 33 - 3 45 - 5 33 6 44 5 39 - 4 46 - 5 43 2 40 - 6 49 - 7 1bdjkahidjmnparewatGraad 2 Wiskunde COVID-19 BoekieOpgestel deur My Klaskamer (www.myklaskamer.co.za)

Herhaalde optelling wat lei na vermenigvuldiging.Skryf ‘n optelsom en ‘n vermenigvuldiging som. som: .x som: . som: .x som: . som: .x som: .Graad 2 Wiskunde COVID-19 BoekieOpgestel deur My Klaskamer (www.myklaskamer.co.za)

8Herhaalde aftrekking wat lei tot deling.Verdeel die aantal lekkers gelykop in die sakkies.Skryf ‘n aftrek som en ‘n deel som.- som: .12 som: .- som: .25 som: .- som: . som: .Graad 2 Wiskunde COVID-19 BoekieOpgestel deur My Klaskamer (www.myklaskamer.co.za)

Vermenigvuldig getalle 1 tot 10 met 3 en 4.Kitsreken in veelvoude van 31 x 3 . 4 x 3 . 2 x 3 . 6 x 3 .5 x 3 . 3 x 3 . 7 x 3 . 5 x 3 .Kitsreken in veelvoude van 47 x 4 . 2 x 4 . 8 x 4 . 4 x 4 .5 x 4 . 9 x 4 . 6 x 4 . 3 x 4 .3-wiel fietswieleGraad 2 Wiskunde COVID-19 BoekieVoltooi die tabel124368Opgestel deur My Klaskamer (www.myklaskamer.co.za)

Verdubbeling.Verdubbel die heelgetalle.3 . 9 . 2 . 7 .6 . 8 . 5 . 4 .Verdubbel 2-syfer getalle in stappe.Verdubbel 16 (10 6)Breek getal in T E (10 10) (6 6)Verdubbel T E *Ekstra stap 20 12 32Tel T E bymekaarVerdubbel 15 . . .Verdubbel 13 . . .Verdubbel 22 . . .Verdubbel 24 . . .Graad 2 Wiskunde COVID-19 BoekieOpgestel deur My Klaskamer (www.myklaskamer.co.za)

Optel tot 100.Bereken die antwoord deur die 2de getal teontbind in tiene en ene en aan te tel.35 47 35 (40 7) Ontbind 2de getal in (T E). 35 40 75 Tel Tiene by. 75 7 82Tel Ene by.Gebruik nou die metode en bereken dieantwoord van die plus somme.24 32 44 31 . . . . . .47 32 47 21 . . . . . .Graad 2 Wiskunde COVID-19 BoekieOpgestel deur My Klaskamer (www.myklaskamer.co.za)

Aftrek vanaf 100.Bereken die antwoord deur die 2de getal teontbind in tiene en ene en af te trek.56 - 38 56 - (30 8) Ontbind 2de getal in (T E). 56 - 30 26 Trek Tiene af. 26 - 8 18Trek Ene af.Opvoeder Nota: Die metode benodig nie lening nie!Gebruik nou die metode en bereken dieantwoord van die minus somme.38 - 25 45 - 34 . . . . . .67 - 43 79 - 33 . . . . . .Graad 2 Wiskunde COVID-19 BoekieOpgestel deur My Klaskamer (www.myklaskamer.co.za)

Suid-Afrikaanse munte en banknote.Kenmerke van munte: Pas Kolom A by Kolom BKolom AKolom BA Strelitzia10c .B Varkoor20c .C Springbok50c .D KoedoeR1 .D ProteaR2 .E Swart Wilde BeesR5 .Beskryf die volgende note t.o.v. kleur en dier.NootKleurDierR10R20R50R100R200rooi, blou, oranje, groen, bruinleeu, luiperd, olifant, buffel, renosterGraad 2 Wiskunde COVID-19 BoekieOpgestel deur My Klaskamer (www.myklaskamer.co.za)

Bewerkings met geld.ONTHOU:R1 100c en R2 200cR1,00 100c100 - 10 . 100 - 20 . 100 - 60 .R1 - 10c . R1 - 20c . R1 - 60c .100 - 50 . 100 - 70 . 100 - 90 .R1 - 50c . R1 - 70c . R1 - 90c .R2,00 200c200 - 10 . 200 - 50 . 200 - 60 .R2 - 10c . R2 - 50c . R2 - 60c .200 - 30 . 200 - 40 . 200 - 30 .R2 - 30c . R2 - 40c . R2 - 30c .Graad 2 Wiskunde COVID-19 BoekieOpgestel deur My Klaskamer (www.myklaskamer.co.za)

BreukeGelyke deling wat tot heel breuke lei.Deel 1 pizza gelykop tussen 2 maats.Elkeen kry . deel van .Deel 1 pizza gelykop tussen 3 maats.Elkeen kry . deel van .Graad 2 Wiskunde COVID-19 BoekieOpgestel deur My Klaskamer (www.myklaskamer.co.za)

Deel 1 pizza gelykop tussen 4 maats.Elkeen kry . deel van .een halwe een derde een kwartAAGraad 2 Wiskunde COVID-19 BoekieCCCFFFFOpgestel deur My Klaskamer (www.myklaskamer.co.za)

Tyd: Lees analoog tyd in ure en halfure.Graad 2 Wiskunde COVID-19 BoekieOpgestel deur My Klaskamer (www.myklaskamer.co.za)

Tel die prentjies deur groepering.Omkring groepies van. en tel in hhhhhhhhhhhh.groepe van . .groepe van . . .aaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa sssssssssssssssssssssssss.groepe van . .groepe van . . .Graad 2 Wiskunde COVID-19 BoekieOpgestel deur My Klaskamer (www.myklaskamer.co.za)

Gebruik jou getallekaart om aan en terugte tel in veelvoude van ‘n getal.Tel terug in 1’e vanaf 145.145 146 147mTel terug in 2’e vanaf 150.150 148 146cTel aan in 2’e vanaf 110.110 112 114rTel terug in 2’e vanaf 100.100 98 96HTel terug in 3’e vanaf 42.42 39 36HGraad 2 Wiskunde COVID-19 BoekieOpgestel deur My Klaskamer (www.myklaskamer.co.za)

Tel aan in 4’e vanaf 4.4 8 12M7Tel aan in 5’e vanaf 0.0 5 10Tel aan in 5’e vanaf 85.85 90 9565Tel aan in 10’e vanaf 0.010 20Tel terug in 10’e vanaf 200.200 190 1804Graad 2 Wiskunde COVID-19 BoekieOpgestel deur My Klaskamer (www.myklaskamer.co.za)

Herken, lees & skryf getalsimbole tot 150.Skryf die getalnaam.1234511131517196789101214161820Tel in veelvoude van 10’e en skryf die getalnaam.1020304050Graad 2 Wiskunde COVID-19 Boekie60708090100Opgestel deur My Klaskamer (www.myklaskamer.co.za)

Optel-en aftrekfeite tot 5.102340125253 3 4 52 5Graad 2 Wiskunde COVID-19 Boekie4231041 2 3 2 3 21033 2 3 3 4 4Opgestel deur My Klaskamer (www.myklaskamer.co.za)

Optel-en aftrekfeite tot 10.52134615423694 3 4 Graad 2 Wiskunde COVID-19 Boekie23 8 6 773547262934810 4 57 105 9Opgestel deur My Klaskamer (www.myklaskamer.co.za)

Getalkombinasies van 1 1.1Somme van 1 111 93 4 611 193461121111115 11 11 11 11 11 111164119113Voltooi die getalkombinasies van 1 1.113115Graad 2 Wiskunde COVID-19 Boekie119116114Opgestel deur My Klaskamer (www.myklaskamer.co.za)

Vergelyk heelgetalle tot 50.meerminder35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 505 2 meer as 34 . t6 minder as 40 .f2 minder as 35 . T3 meer as 42 .g5 minder as 46 . y6 minder as 46 .z4 meer as 35 . P4 meer as 41 .v5 meer as 44 . n3 minder as 39 .a10 meer as 32 . x10 minder as 45 .Vul in: meer of mindert42 is . as 24 )52 is . as 25?35 is . as 32 r34 is . as 43h 40 is . as 50 x45 is . as 465 44 is . as 46 744 is . as 45Graad 2 Wiskunde COVID-19 BoekieOpgestel deur My Klaskamer (www.myklaskamer.co.za)

Gebruik simbole om die getalle te vergelyk.35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 502625 30 330-320x23237 2 Tiene2 Ene 46 - 82432 50 - 740 3 5020 23840 5 5Orden getalle in dalende orde.4443355346Orden getalle in stygende orde.2552244255c Watter getal kom na 69? .h Watter getal kom voor 55? .Q Watter getal kom tussen 49 en 51? .Graad 2 Wiskunde COVID-19 BoekieOpgestel deur My Klaskamer (www.myklaskamer.co.za)

Verdubbel 2-syfer getalle deur dit te ontbindin veelvoude van tiene en ene.Verdubbel 2323 20 3 40 6 46Verdubbel 14Verdubbel 2314 . 23 . . Verdubbel 25.Verdubbel 3125 . 31 . . Verdubbel 33.Verdubbel 4433 . 44 . .Graad 2 Wiskunde COVID-19 Boekie .Opgestel deur My Klaskamer (www.myklaskamer.co.za)

Ewe en onewe getalle.‘n Ewe getal kan gelykop verdeel word tussentwee sodat altwee kante ewe veel is.Skryf die ewe getalle vanaf 2 -20Halveer die ewe getalle.18 . 14 . 50 . 12 . 8 .20 . 16 . 10 . 24 . 100 .Kom ons verdeel onewe getalle.Hoeveel kry elkeen en hoeveel bly oor?7 albasters9 albastersElkeen kry . albasters Elkeen kry . albastersen . bly oor.en . bly oor.Graad 2 Wiskunde COVID-19 BoekieOpgestel deur My Klaskamer (www.myklaskamer.co.za)

Herhaalde optelling lei na vermenigvuldiging. . . . x 5 . . . . . . x 5 .Tel in 5’e tot 50.5555555555Voltooi die 5x tafel.3 x 5 .2 x 5 .4 x 5 .Graad 2 Wiskunde COVID-19 Boekie7 x 5 .5 x 5 .6 x 5 .9 x 5 .8 x 5 .10 x 5 .Opgestel deur My Klaskamer (www.myklaskamer.co.za)

Herhaalde aftrekking wat lei na deling.As ek 12 albasters het, hoeveel gelyke groepies van 3 kanek maak? Teken ‘n prent en wys jou som op die getallelyn.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 1512 - 4 - 4 - 4 . Onthou, as ons minus spring ons terug. Begin by 12.h 12 gedeel deur 3 4 of 12 3 4 hAs ek 15 albasters het, hoeveel gelyke groepies van 5 kanek maak? Teken ‘n prent en wys jou som op die getallelyn.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 1515 - 5 - 5 - 5 . Onthou, as ons minus spring ons terug. Begin by 15.h 15 gedeel deur 5 . of 15 5 . hGraad 2 Wiskunde COVID-19 BoekieOpgestel deur My Klaskamer (www.myklaskamer.co.za)

Honderde, Tiene & Ene10 Ene1 Tien1 Honderd10 Tiene10Ene 1TienTiTi10 Tiene 1 HonderdGraad 2 Wiskunde COVID-19 BoekieOpgestel deur My Klaskamer (www.myklaskamer.co.za)

Ontbinding van 2-syfergetalle inveelvoude van tiene en ene.3430 449 . .28 20 . . 73. . 2535 . 5. . 66Omkring die plekwaarde en die getalwaardevan die onderstreepte syfer.34TE46TE28TE53TE84TE440660220550440Graad 2 Wiskunde COVID-19 BoekieOpgestel deur My Klaskamer (www.myklaskamer.co.za)

Geld: Suid-Afrikaanse munte en noteKom ons teken. Hoeveel 10c in R1?Graad 2 Wiskunde COVID-19 Boekie Hoeveel 20c in R1? Hoeveel 50c in R1? Hoeveel 50c in R2?Opgestel deur My Klaskamer (www.myklaskamer.co.za)

Optel & aftrek.50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 7051 4 53 - 2 69 - 9 68 - 2 50 - 6 51 4 62 3 50 - 5 57 6 61 5 52 3 68 - 8 58 - 2 65 - 8 66 - 7 50 - 1 51 - 4 59 6 67 6 61 5 60 - 6 67 5 58 8 62 - 3 54 - 3 65 - 6 53 8 63 5 69 - 4 56 - 8 64 6 50 - 4 59 - 3 1bdjkahidjmnparewatGraad 2 Wiskunde COVID-19 BoekieOpgestel deur My Klaskamer (www.myklaskamer.co.za)

Gelyke deling wat tot heel breuke lei.Verdeel ‘n appel in 2 gelyke dele.Onthou, altwee dele moet ewe groot wees.Nou het jy twee gelyke dele.Adeeltjievan 2 deleA AEen gelyke deel van die appel word een halwe genoem.AA1 halwe 1 halwe 1 hele 1Kleur 1 deeltjie van 2 dele in.Ons noem dit een halwe.Kleur 1 deeltjie van 3 dele in.Ons noem dit een derde.Kleur 1 deeltjie van 4 dele in.Ons noem dit een kwart.Graad 2 Wiskunde COVID-19 BoekieACFOpgestel deur My Klaskamer (www.myklaskamer.co.za)

Optelling en aftrekking in stappe.36 35 25 51 .

Tel aan en terug in veelvoude tot 150. ; Tel terug in 1’e vanaf 150. 137 136 135 s Tel aan in 2’e vanaf 90. 90 92 94 m Tel aan in 5’e vanaf 35. 35 40 45 2 Tel terug in 5’e vanaf 100. 100 95 90 d

Related Documents:

Sat Naam – every breath Svadhaya. Contemplate self every breath Jap man sat naam, sada sat naam. saas giraas breath by breath Simran. Some common aspects: To ensure that the Shakti power of Kundalini Yoga would not be in the service of the ego it is important that the practice includ

Guide Sarab Rog Ka Aukhad Naam Sarab Rog Ka Aukhad Naam Mission Kothi No. 519, Sector 10-D, Chandigarh-160011 Phone: (0172) 2741957 . CONTENTS Sr. No. Contents Page 1. Basic Thoughts 1 2. Fundamental causes of Ailments and their Remedies Over-eating and unsuitable Diet Intoxicants .File Size: 347KBPage Count: 81

6. Selecteer 'Netwerk locatie toevoegen' en klik op de 'OK' knop van de afstandsbediening.Het volgend scherm verschijnt: Laat het protocol ongewijzigd staan op "Windows network" (SMB).Bij Server naam vul je de naam in van je PC. De meest eenvoudige manier om je PC naam te achterhalen is door op de "Windows" toets plus Pause/Break toets samen in te drukken.

Kolom 2: Beskrywing van die hoofstuk [Gee die hoofstuk van daardie spesifieke jaar ‘n kreatiewe naam] Kolom 3: Teken ‘n prent wat die inhoud van die hoofstuk beskryf Probeer so 10 hoofstukke neerskryf. Gee julle storie ‘n naam. Besluit hoe julle die storie aan die res van die groep gaan verduidelik – betrek die hele gesin.

AVES DE VIEJA COCHA Laguna Natural de Bellavista Nanay - Punchana - Maynas Javier Arturo Ayapi Da Silva; Surecht Alberto Ruíz Ramos Asociación Civil Naturaleza Amazonica - NAAM - Ornitología. Fotos de Javier A. Ayapi Da Silva, Surecht Ruíz Ramos - Investigador de Fauna - Ornitología - NAAM - Iquitos - Perú

Vocabulaire: Francofan 6de leerjaar Naam: _ à naar (plaats), in (stad) au printemps in de lente à côté de naast Au revoir. Tot ziens. À demain. Tot morgen. aujourd’hui vandaag à droite naar rechts aussi ook à gauche naar links une auto een auto à neuf heures om 9 uur un (auto)bus een bus

Vragenlijst Proefaudits Keurmerk Opvang Self-assessment Keurmerk Opvang 1. 2. Blok 1: Algemene gegevens Self-assessment Keurmerk Opvang Ingevuld door (naam en functie): Volledige naam DOC Adres: Postbus: Plaats: Postcode: E-mailadres: Telefoonnummer: *1. Vul aub de basisgegevens voor uw dierenopvangcentrum (DOC) in.

De Maaslandse Harmonie Maasland 8,33 2 Topklasse Naam vereniging Plaats Punten Plaatscijfer De Phoenix Wateringen 9,17 1 St. Ceacilia Schipluiden 8,33 4 Pius X Poeldijk 8,67 3 Honsels Harmonie Honselersdijk 8,83 2 Dagprijzen Klasse Naam vereniging Basis Rotterdam aan Zee Mid