ALIBRE CAM

2y ago
21 Views
2 Downloads
685.17 KB
6 Pages
Last View : 5d ago
Last Download : 3m ago
Upload by : Dahlia Ryals
Transcription

1/11/2010ZSPACECADALIBRE CAMМощен, напълно интегриран и достъпен CAM Alibre Inc.

Alibre CAM : Мощен, напълно интегриран и достъпен CAMАко сте професионален производител, Вие знаете стойността на мощния и лек CAM софтуер. Проблемът сповечето самостоятелни CAM софтуерни продукти е, че те правят само едно – генерират пътища наинструментите. Някои пакети добавят базови моделиращи възможности, или такива за ограниченоредактиране на моделите. Но никои от тях не могамогат да предложат пълните CAD/CAM възможности на AlibreCAM, напълно интегриран с Alibre Design. Плюс директно зареждане на 3D модели от SolidWorks, IGES , SAT иSTEP. Съвсем просто – няма попо-добра комбинация от интегрирани CAD и CAM на пазара на толковапривлекателна цена!2.5 До 4 осови стратегии за механична обработкаAlibre CAM Expert предлага пълния обхват от стратегии замеханична обработка в един лек, подреден работен поток.Изграден върху технология, която се използва в хилядимашинни цехове по света, Alibre CAM дава резултат, който работи,при това работи добре! Програми за управлуправление на машини с CNC за механичнаобработка с 2,5 до 4 едновременно управлявани оси за повече от 14040 типамашини гарантират, че каквито и да са изискванията на Вашето производство,резултатът ще бъде оптимален и ефективен.Интегриран работния потокАко Вие нямате изисквания за моделиране и всичковсичко, от което се нуждаете, е да генерирате пътища наинструменти, Alibre CAM предлага лек за работа интерфейсинтерфейс, който представя необходимите стъпки напроцеса, подредени в тяхната последователност. Интерфейсът е проепроектиранктиран да Ви води през целия път насъздаване на пътищата и верификацията на процеса на рязане - от дефиниране на заготовката иинструментите до създаване на пътищата на инструментите и симулиране на процеса на отнемане на металвърху виртуален модел – предиди физическото изпълнение върху Вашата машина. Вие работите „отлявонадясно”, дефинирайки параметритепараметрите, от които имате нужда по пътя.Отляво надясно и отгоре надолуПърво дефинирате типа на машината и заготовката, след това инструментите и когато това е направенозапочвате да създавате машинните операции (MOPs). Ако вие конструирате Вашите детайли или се налагада внасяте изменения в тях, Alibre Design и Alibre CAM стават дори по-мощнипозаедно: всичкиинструментални пътища са напълно асоциативни – това означава,ачава, че когато променяте детайла,детайла Вашитепътища на инструмента ще се променят автоматично, за да се нагодят към актуалната геометрия! Не енеобходимо да правите всички стъпки от началотоначалото, защото сте преместили местоположението на единотвор или сте променилинили дълбочината или формата на джоб. Просто, ефективно и изгодно.Стандартни и потребителски режещи инструментиAlibre CAM осигурява библиотека от режещи инструменти, достъпна запромени и редактиране от потребителя за удовлетворяване на неговитеизискванияния към механичната обработка. По всяко време можете даизберете един от 15-тете предварително дефинирани типа инструменти и даго промените така, че да можете да го използвате многократно след това.Избирате между предварително дефинирани инструменти като Ball Mill,Flat Mill, Face Mill, Tap, Bore, или Center Drill. Създавате библиотеки отрежещи инструменти за лесна многократна употреба за отделна машинаили за всички машини в цеха!Симулация и верификацияификация на пътя на инструментаПреди даа заредите инструменталните пътища къмВашата CNC машина, Вие можете да използватебърза функция, за да проверите тяхната точност.2SpaceCAD 2010www.cdi-bg.com

Alibre CAM : Мощен, напълно интегриран и достъпен CAMНатиснете “Play” за да видите анимацията на машинните пътища върху трасетата за рязане, вижтесимулация на механичната обработка с отнемането на материала от заготовката, проверете за колизии сприспособленията или извършете анализ на размерите за да видите как операциите за механичнаобработка ще променят детайла съпоставено с CAD данните – къде е необходимо да се направят корекцииза избягване на подрязване или недорязване.Прецизен контролAlibre CAM ви дава инструменти за прецизен контрол над машиннитепътища – почтичти всеки машинен параметър може да бъде редактиран заточен контрол. От скоростта на подаване до движенията за подход итолеранси за финишна обработка, всичко е напълно �тирайки Ви прецизност и ефективен изходен код. Диалозите са богатина графика за да предоставят недвусмислена помощна информация заестеството на всяка евентуална промяна в параметрите на обработката.Оптимизирани стратегииAlibre CAM има няколко инструментаинструмента, които Ви позволяват да променятеВашите стратегии за механична обработка в съответствие с очакванитеусловия в реалния производствен процес, отчитайки пълното време замеханична обработка на Вашите детайли. Вие можете да зареждатеалтернативни методи за механичнаеханична обработка или да използвате различникомбинации от режещи инструменти за да минимизирате общото машинновреме, наред с оценка на натоварването и ефективността на Вашиямашинен парк.Пост процесориAlibre CAM се доставя с над 150 пост процесора за найнай-използваните CNCмашини от целия свят. Ако Вашата машина не е включена в този списък,създайте сами постпроцесор или се обърнете към нас - ние сме на Вашеразположение, за да настроимоим и тестваме необходимия Ви пост процесор.Всички стандартно доставяни пост процесори могат да се настройватнапълно към спецификата на потребителя .Конфигурации и цениAlibre CAM се доставя в 4 различни конфигурации – базов 3 осов CAM,интегриран в Alibre CAD Expert (CAD/CAM работно място за EUR 999), илисамостоятелен CAM,, работещ асоциативно с Alibre CAD в три различниверсии за 3 или 4 осовии механични обработи (ц(цените са без ДДС, заработно място, безсрочна лицензия за Windows XP/Vista/Vindows7): 3Alibre CAM Standard – EURUR 1 000Alibre CAM Professional – EUR 2 000Alibre CAM Expert – EUR 4 000SpaceCAD 2010www.cdi-bg.com

Alibre CAM : Мощен, напълно интегриран и достъпен CAMAlibre CAM - продуктовиродуктови конфигурации и ionalExpertEUR 1000EUR 2000EUR 4000Обучение и лесна работаСъдържа Alibre CAD ExpertНапълно интегриран с Alibre CADЛек, интуитивен интерфейсАвтоматично обновяване на траекториите при промяна нагеометриятаВградени уроци за самообучение2 1/2 осово фрезованеФрезоване по профилиФрезоване с корекция спрямо профилаФрезоване на отвориФрезоване на резбиГравиранеПовърхнинно фрезованеФрезоване на „джобове”Вторично фрезованеРазширено фрезоване на „джобове”Разширено фрезоване по профилиПробиванеПробиване (вкл. стандартно,, дълбоко, с чупене настружка, зенковане)Сортиране на отвориПотребителски цикли на пробиванеАвтоматично сортиране на отвориНарязване на резба (с � разстъргване3 осово фрезованеГрубо фрезоване хоризонталноЧисто фрезоване паралелноЧисто фрезоване хоризонталноГрубо фрезоване вертикалноВторично грубо фрезоване хоризонталноВторично грубо фрезоване вертикално3-осово фрезоване на „джобове”Окончателно фрезоване по контур, вкл. с плоскиинструментиВторично грубо фрезоване на „джобове”Фрезоване на плоски зониФрезоване на наклони паралелноФрезоване на наклони хоризонталноФрезоване по криваФрезоване по спиралаФрезоване радиалноФрезоване между 2 криви4SpaceCAD 2010www.cdi-bg.com

Alibre CAM : Мощен, напълно интегриран и достъпен CAMПроверка на налични ISO (G-кодове)кодове) програмиВторично чисто фрезоване хоризонтално4 осово фрезованеОбработки с 4-осовоосово позициониране4-осово фрезоване4-осово гравиране4-осовоосово грубо фрезоване паралелно5 осово фрезоване5-осово тандартни Фрезови инструменти (Челно-цилиндрични, Срадиус, Сферични)Стандартни Пробивни инструментиКонусни, Резбофрезови и Челни ФрезиЦентрови Свредла, Райбери, Метчици, РазстъргващиЩангиФрези тип „Лястовича опашка” и профилни фрезиСимулацияАнимация на траекториятаСимулация на държач на инструментаСимулация на отнемане на материалРазширена симулация на отнемане на материалОтчитане колизии на държача на инструментаСравнение Детайл/ЗаготовкаПост процесориГенератор на потребителски постпроцесориДефиниране на потребителски цикли на рязанеКод за Кръгова интерполацияКод за задаване на циклиКод за Винтова линияКод за Спирала5-осов кодРедактиране на инструментални пътища и CAD импортГрафична редакция на траекториятаРазмножаване на траектория по матрицаТолеранс заа кръгови сегменти от траекториятаДиректно четене на SolidWorks модели5SpaceCAD 2010www.cdi-bg.com

Alibre CAM : Мощен, напълно интегриран и достъпен CAMAlibre CАМ - списък стандартни пост cramaticAcu-riteAdeptAhhaAllenBradleyAnilam 6000MAnilam nattiCincyCncjr-InchCncjr-MetricCortini ptigerGemini-dGeneralGerberGlnumeriHaasHaas withcut iHPGLHurcoSpaceCAD ATCPrecixHPGLProLightProTrakRoland EGX-300Roland MDX3,15,20RolandMDX-40Roland MDX500,650Roland cYeagerwww.cdi-bg.com

ProLight ProTrak Roland EGX-300 Roland MDX-3,15,20 RolandMDX-40 Roland MDX-500,650 Roland MDX-650ATC Roland Saic Selca Servo ServoATC Sherline Sharnoa-Tiger4 SherlineMach3 Sherline-EMC-Inch Sherline-EMC-MM ShopBot ShopBotGCode Siemens SiemensISO Simple SuperCAM Taig TechnoIsel TechnoI

Related Documents:

41 Crane Cam 51 Beauty City View 49 Helicopter Cam 37 EFP on Tripod Lift Cam Lift Cam 36 35 47 EFP on Tripod 50 48 40 42 Hard Cam EFP on Tripod 43 EFP on Tripod EFP on Tripod 44 39 45 EFP on Tripod 2 EFP on Tripod 1 4 3 38 EFP on Tripod 41 49 Helicopter Cam 46 Scooter Cam 51 Beauty City View 37 3 KM MASS START M 36 35. 66 50 48 EFP on Tripod 40

Cam follower – standard 16 10.92 Large hydraulic cam follower – 32mm 16 14.95 Cam pulley – standard 2 21.50 RACELINE adjustable vernier pulley kit – pair 1 140.00 Cam pulley bolt 2 1.19 Cam belt 1 25.36 Cam belt tensioner pulley 1 25.2

cam/cran b (figure 2 ls ignition controller harnesses, pn 19355863 ignition (30a fused) h g f e coils 1-3-5-7 coils 2-4-6-8 k cam/crank crank cam/crank cam note: cam plugs directly into sensor, not oem pigtail. 24x crank 1x cam (rear) - included black crank sensor connecto

Integrated CAD/CAE/CAM SystemsIntegrated CAD/CAE/CAM Systems Professional CAD/CAE/CAM ToolsProfessional CAD/CAE/CAM Tools - Unigraphics NX (Electronic Data Systems Corp - EDS)-CATIA (Dassault Systems-IBM)- Pro/ENGINEER (PTC) - I-DEAS (EDS) Other CAD and Graphics Packages - AutoCAD Mechanical Desktop / Inventor

stud. When mounting the Cam Follower, it is easy to fix its location by tightening a set screw to the stepped por-tion. Thus, this type is suitable when a large number of Cam Followers are used in a machine such as a pallet changer. Cam Follower G Taking over the basic performance of Standard Type Cam Follower, this cam follower realizes a .

separation of industrial cam-follower systems. Typical industrial cam-follower systems include a force closed cam joint and a follower train containing both substantial mass and stiffness. Providing the cam and follower remain in contact, this is a one degree-of-freedom (DOF) system. It becomes a two-DOF system once the cam and follower

Installation uide 3 Brivo Onair Cam Installation uide Subscriptions Before You Begin All dealers must have a Brivo Onair Cam Reseller Account and access to Partner Portal. Adding a Brivo Onair Cam subscription to an account This document provides a description of how you can activate, edit, or deactivate a Brivo Onair Cam subscription for

Analysis and Simulation of Cam Follower Mechanism Using Polynomial Cam Profile . The modelling and simulation of a cam follower mechanism is performed on SolidWorks and results are presented for various cam speeds. . motion, gives