UDLEJNINGSPRISLISTE 2017 - Megasound

1y ago
24 Views
1 Downloads
1.20 MB
20 Pages
Last View : 2m ago
Last Download : 1y ago
Upload by : Joao Adcock
Transcription

UDLEJNINGSPRISLISTE2017Forchhammersvej 11 - 1920 Frederiksberg CTlf.: 45 3325 8909www.megasound.dkrental@megasound.dkDirekte Tlf.: 45 8833 9070

UDLEJNINGSBETINGELSERGenerelt:Det lejede udstyr må ikke videreudlejes eller udtages af Danmark, uden udlejers skriftlige tilladelse. Alle effekter er Megasounds ejendom og kanderfor ikke sælges, pantsættes eller lignende. Lejer er selv forpligtet til at kontrollere at der ikke er mangler i henhold til kontrakten og det lejedeudstyr, før det tages ud af butikken.Lejen beregnes på grundlag af de til enhver tid af Megasound fastsatte priser. Den tid, udstyret er udlejet, kaldes for lejeperioden, hvorved forståsden tid, udstyret har været borte fra Megasounds butik/lager og rådighed efter lejeaftalen. Den korteste lejeperiode er 1 dag. Den dag udstyretforlader Megasounds butik/lager, regnes som første lejedag. Ved tilbagelevering regnes tilbageleveringsdagen også som en lejedag, hvis det lejedeudstyr afleveres efter klokken 14.00 på hverdage og klokken 11.30 på lørdage, såfremt andet ikke er aftalt med Megasound.Fornyelse og/eller forlængelse af lejeperiode sker ved indgåelse af en ny skriftlig kontrakt.Såfremt en aftalt lejeperiode ikke overholdes af lejer, er Megasound berettiget til uden varsel at afhente det lejede udstyr. Det samme gælder,i så fald lejer på anden vis misligholder kontrakten. Lejer er forpligtet til at betale alle omkostninger i forbindelse med enhver misligholdelse.Forsikringsforhold og ansvar:Lejer er i lejeperioden ansvarlig for enhver skade og/eller bortkomst, også selvom skaden er hændelig. Eventuelle skader skal omgående meddelesMegasound og tyveri og hærværk tillige til politiet. Er det udenfor åbningstid skal der lægges besked om hændelsen på vores telefonsvarer.Lejer er forpligtet til at have en dækkende forsikring af det lejede udstyr og skal på forlangende kunne forevise denne.Megasound tager forbehold overfor force majeure således, at Megasound ikke kan gøres erstatningsansvarlig for manglende/forsinkede leveringereller på anden vis overholdelse af udlejningsaftalen, hvis dette hidrører udefra kommende omstændigheder, som det på forhånd er klart, atMegasound ikke kan afværge, f.eks. naturkatastrofer, strejker, optøjer, sygdom eller andres kontraktretslige misligholdelse m.v. Megasound erderfor ikke ansvarlig overfor lejer på nogen måde, og har intet ansvar i tilfælde af f.eks. ildebrand eller lignende, hvis det lejede udstyr er årsagtil dette. Dette gælder tillige også evt. tab for lejer i sådanne tilfælde. Lejer forpligter sig til at betale samtlige omkostninger inkl. advokater,retsgebyrer og lignende, 100 procent både for udlejer og lejer, ved tilfælde af retslige tvister, defekt eller manglende udstyr.Megasound er ikke ansvarlig for drifts- eller avancetab eller andet indirekte tab, herunder misligholdelse af kontraktlige aftaler. Megasoundhæfter ikke for skader på ting eller personer, som skyldes fejlbetjening, mangelfuld eller forkert installation eller andre forhold, som ligger udenfor Megasounds kontrol.Lejer overtager ansvar og risiko for det lejede fra det øjeblik transport fra Megasounds butik/lager påbegyndes og indtil det lejede erafleveret. Ved enhver skade forårsaget af lejer, betaler denne alle reparationsomkostninger. Lejer sørger selv for afhentning og tilbagelevering af det lejede udstyr, hvis ikke andet er aftalt. Læsning og aflæsning samt transport er alene lejers ansvar.Anvendelse af det lejede udstyr:Det lejede må kun benyttes af fagfolk til professionelt brug og benyttes i henhold til enhver tids gældende lovgivning. Der må ikke foretagesændringer eller reparationer af det lejede udstyr uden skriftlig tilladelse fra Megasound. Transport skal ske på forsvarlig vis i et dertil egnetkøretøj. Hvis lejer skal bruge 380 volt, skal lejer altid sikre sig, at det er forbundet korrekt i stikket. Dette kan gøres med en spændingsmåler.Afbestilling:Ved afbestilling af anlæg senere end 4 døgn før aftalte lejestartdato skal der betales 50% af den samlede lejepris. Hvis det sker senere end2 døgn før den aftalte lejedato, betales der 100% af den samlede lejepris. Dette gælder ligeledes for ikke afhentede anlæg.Tilbagelevering:Det lejede udstyr skal afleveres i samme stand, som det er modtaget. Udstyret skal være rengjort og korrekt pakket, ligesom kabler skal væreoprullede. Megasound forbeholder sig ret til at rengøre det lejede udstyr for lejers regning, såfremt det tilbageleverede udstyr ikke lever op tilnormal standard. Megasound har ret til at opkræve et gebyr på kr. 10,- pr. kabel, hvis lejer ikke har sørget for at samtlige kabler er korrekt oprullet,samt et gebyr hvis det lejede udstyr ikke er blevet rengjort før aflevering, herunder fjernelse af tape, limrester, stearin, øl og lignende. Hvis lejerafleverer det lejede udstyr for sent vil der blive opkrævet et ekstra lejegebyr, svarende til den pålydende dagslejepris på lejekontrakten, samtet beløb for de eventuelle ekstra omkostninger for Megasounds tab ved ekstra indleje af andet udstyr.Legitimation/for at kunne leje:- Gyldigt kørekort eller pas.- Sygesikring med korrekt adresse.- Megasound skal kunne finde lejer på oplysningen eller på internettet.- Lejer må ikke være registreret i RKI- Lejer skal være fyldt 18 år- Lejebeløbet skal betales ved afhentning.- Der skal betales depositum - typisk kr. 500 - 2.500,- alt efter udstyr. Kan betales via DK-nota, kontant eller bankoverførsel.- Der pålægges et grundgebyr på kr. 50,- incl. moms pr. lejekontrakt.- Ved bestilling af anlæg skal Megasound have oplyst navn, adresse og tlf.nr. samt tilsvarende oplysninger om personen der skal afhente. Afhenteren anden forskelligt fra lejekontrakt gælder der samme betingelser. Dvs. så er det denne person, der hæfter for det lejede udstyr pålejekontrakten.Vi har 0.14:00.Normalt skal alt lejet udstyr afleveres retur mellem 10:00 14:00 på hverdage og mellem 10:00 - 11:30 om lørdagen,medmindre der står et andet afleveringstidpunkt på den pågældende lejekontrakt.

OVERSIGTLive-gear mixerpulte / effektmaskiner / løsdeleTrådløse mikrofoner / systemerLive-gear systemerDiskoteks mixerpulte og ophængForstærkereHøjttalere - enkelteKomplette højttaler-systemerScenemonitor / in-ear trådløst / tale & konferenceanlægLydudstyr / DJ-gear / løsdeleStorskærme Fladskærme/ProjektorVideo / laserdisc / DVD / video-recorderPC/MacGoPro CamBaggearWalkie TalkieScene & teaterlysLysstyringer / dimmerracksIntelligent lys / systemerDiasprojektor/effektlysDiskoteks lyseffekter OldschoolDiskoteks lyseffekterDiskoteks lyseffekterSpejlkugler / belysning til spejlkuglerUV-lysRøg/tåge/sæbeboble maskinerStroboskober / controllerScenepodierStativer / broStærkstrømGeneratorService, transport, opsætning, DJ, lydmand og lign.Vores kabel/stikforbindelserPraktiske 71717181920

LIVE-GEAR1. dagMixereMackie 1404 Pro / SoundCraft Spirit E6Mackie DL1608 incl IPAD (digital mixer)Allen & Heath Wizard 16:2DXAllen & Heath GL-4000 32/8/2Yamaha TF-1 digital mixer med DanteYamaha TF-5 digital mixer med DanteEffekterPresonus ACP-8 - 8ch.gate/compressorAlesis 3630 compressor/limiterKlark Dynamics 8 ch. gate/compressorTC M2000 digital effektprocessorTC M3000 digital effektprocessorTC 2290 digital effektprocessorTC M-One digital effektprocessorKlark DN-360 2 x 30 bånds equalizer16080200128160160100802-par til 56-par i 5 til 50 meterYamaha TIO1608 verse250375300500600800Lejeprisweekend 375280300300188150fra16020200240ring300AKG C-418 trommeclips / kond.AKG C-419 blæserclips / kond.AKG C-451 kondensatorAKG C-535 / kond.AKG C-568 kølle / kond.AKG D-112DPA 4099 med Microdot og XLRDPA Clips til hhv trommer, Guitar, Cello mmElvis / 50’er look - StagelineRØDE NT-3 / kondensatorSennheiser MD-421 mk.IIShure Elvis 55 DeluxeShure SM-57 / SM-58Shure Beta52 / Beta57 / 57515075150753753811375901506090Sennheiser EM550 G2 dobbelt modtagerSennheiser Ant.amp/booster sæt 10dBSennheiser SKM565 håndmic kondensatorSennheiser SKP500 G2 plug-on senderSennheiser SK500 G2 beltpackSennheiser ME-2 clipsmic - sortSennheiser HSP-2 Headset - sortShure PGX-SM58 håndmik og modtagersætShure ULXD Modtager 19“Shure ULXD Beta58 håndholdtShure ULXD BeltpackDPA Headset / DPA Earmic med 3296154012018481442360180Mikrofonstativer - stort, lille eller solistLinedriver 1 chLinedriver 4 ch.Side 4200300240400480640incl.moms

LIVE-PAKKERPA-220Komplet PA-system indeholdende:PA-320Komplet PA-system indeholdende:Monitorsincl.momsLejeprisweekend incl.moms97612201464183019602450294036751. dag1 stk. Yamaha TF1 digital mixer med effekter30 meter multikabel med stageboks2 linedriver8 stk. mikrofoner / stativerhouseboks med diverse kabler.1 stk. Yamaha TF5 digital mixer med effekter50 meter stagebox TIO 32 ind 16 ud6 linedriver16 stk. mikrofoner / stativerhouseboks med diverse kabler.Se systemer på side 8DJ-MIXERPULTEMix-11 stk. Allen & Heath Xone 922 stk. Technics SL-1200 mk.2 m. pick-up72090010801350Mix-21 stk. Pioneer DJM-750 mk.22 stk. Technics SL-1210 mk.2 m. pick-up68085010201275Mix-31 stk. Pioneer DJM-8002 stk. Technics SL-1210 mk.2 m. pick-up72090010801350Mix-41 stk. Pioneer DJM-3502 stk. Pioneer CDJ-350440550660825Mix-71 stk. Pioneer DJM-750 mk.22 stk. Pioneer CDJ-2000 nxs68085010201275Mix-81 stk. Pioneer DJM-8002 stk. Pioneer CDJ-2000 nxs72090010801350Mix-91 stk. Pioneer DJM-900 nxs2 stk. Pioneer CDJ-2000 nxs72090010801350Mix-9s21 stk. Pioneer DJM-900 nxs22 stk. Pioneer CDJ-2000 NDE OPHÆNGX1 ALU-kryds med gummiremme64Løs ophængsramme til ALU-kryds40X2 Keyboardstand40Scenepodie 100x50 cm med 100cm ben160Scenepodie 200x50 cm med 100cm ben180DJ-bord Extreme 260x80 på hjul400Monitorbeslag til DJ-bordpr. stk 20UPS forsyning til DJ-bord100Vindafskærmning til DJ-bord100FreeFloat til løse app.20Side 5

FORSTÆRKEREA1 QSC/Bose 2x400W / 2x650WA2 QSC 2x750W / 2x1000WA3 Forstærkersyst. Yorkville TX4 fullrangeA6 Systemrack f.Yorkville TX4 m. 18“ basL-Acoustic LA4x - 4 in/4outL-Acoustic LA8 - 2 in/4outpr. dagincl.momsLejeprisweekend powered(aktive)Bose Compact7 Batteri SpeakIndbygget batteri og lille mixerBose L1Compact FullrangeAktiv med lille mixer samt preamp for guitar. indbygget stativBose F1 812 linearray FullrangeAktiv. Skalerbar mini-line array højttaler. Best med sub.Bose F1 812 SubwooferAktiv. 2 x 10“ bas. Passer til F1 812top. Har indbygget stativElectro Voice SbA760 SubwooferAktiv. 1 x 15“ bas. med M20 stativbeslag til mellemrørYamaha DSR112 FullrangeAktiv. Fungerer fint som front PA eller monitor. 12“ hornYamaha DSR118 SubwooferAktiv. 1 x 18“ bas. med M20 stativbeslag til mellemrørHøjttalereBose 802 mkIII FullrangeVejrbestandig. Stor spredning. Super vocal klang.L-Acoustic Kara LinearrayVejrbestandig. Stor spredning.L-Acoustic SB18 SubwooferVejrbestandig. 1x18“ med M20 beslag i top.L-Acoustic SB28 SubwooferVejrbestandig. 2x18“ .L-Acoustic X8 FullrangeVejrbestandig. Stor spredning. Front PA eller monitorL-Acoustic X12 FullrangeVejrbestandig. Stor spredning. Front PA eller monitorMartin Audio F12 FullrangeFungerer fint som front PA eller monitor. 12“ hornMartin Audio S218 Subwoofer2 x 18“ bas.Yorkville TX4 Fullrange1x15“ 1x2“ horn. od slaglængde. uden filter.100 VoltBose 402 - 100V 100 Watt FullrangeVejrbestandig. Stor spredning.Side 6

HT-SYSTEMERLounge 12 stk. Bose L1 CompactLounge 24 stk. Bose 802 på 4 stk stativHouse 1pr. dag400incl.moms500Lejeprisweekend incl.moms600750Anslået dækning i personer - ca. 30 fest/60 CafeLounge/100 4010401300156019502 stk. L-Acoustic X12 på stativ8801100132016501 stk. L-Acoustic LA4x og kablerAnslået dækning i personer - ca. 200 festOvenstående system med ekstra bas: 1 stk LA SB18Ovenstående system 1 stk LA SB18 og 2 stk LA X8 068254240530063607950666083251 stk. Amp-rack 1 og kablerAnslået dækning i personer - ca. 60 fest/120 CafeLounge/160 taleOvenstående system med ekstra bas: 1 stk EV SbA7604 stk. Bose 8022 stk. Martin Audio S2181 stk. Amp-rack 3 og kablerAnslået dækning i personer - ca. 120 fest/150 CafeLounge/160 taleFest 1Fest 22 stk. MA F12/Bose 802 på stativ1 stk. Amp-rack 1 og kablerAnslået dækning i personer - ca. 80 festOvenstående system med ekstra bas: 1 stk EV SbA7602 stk. Yamaha DSR1121 stk. Yamaha DSR118 HT-mellemrørAnslået dækning i personer - ca. 120 festOvenstående system med ekstra bas: 1 stk Yam DSR118Fest 32 stk. L-Acoustic X8 på stativ1 stk. L-Acoustic SB181 stk. L-Acoustic LA4x og kablerAnslået dækning i personer - ca. 120 festFest 42 stk. Yorkville TX42 stk. Martin Audio S2181 stk. Amp-rack 6 og kablerAnslået dækning i personer - ca. 180 festFest 52 stk. L-Acoustic X12 på mellemrør2 stk. L-Acoustic SB181 stk. L-Acoustic LA4x og kablerAnslået dækning i personer - ca. 200 festLive 12 stk. Bose F1 812 top2 stk. Bose F1 812 SubAnslået dækning i personer - ca. 150 festLive 2Koncert 16 stk. L-Acoustic Kara på M-Bumb4 stk. L-Acoustic SB182 stk. L-Acoustic LA8 og kablerAnslået dækning i personer - ca. 1000 festOvenstående system med ekstra bas: 2 stk LA SB28Koncert 212 stk. L-Acoustic Kara på M-Bumb8 stk. L-Acoustic SB189990 124883 stk. L-Acoustic LA8 og kablerAnslået dækning i personer - ca. 2500 festKoncert 318 stk. L-Acoustic Kara på M-Bumb4 stk. L-Acoustic SB184 stk. L-Acoustic SB285 stk. L-Acoustic LA8 og kablerAnslået dækning i personer - ca. 5000 fest990012375 14850 18563

SCENEMONITORpr. dagincl.momsLejeprisWeekend incl.momsMon 1Yamaha DSR112 med indb.amp. (pr.stk)240300360450Mon 22 stk. Martin Audio F12 (max 2 sends)1 stk. Amp-rack400500600750Mon 32 stk. L Acoustic X8 (max 2 sends)1 stk. L Acoustic LA4x68085010201275Mon 42 stk. L Acoustic X8 (max 4 sends)4 stk. L Acoustic X121 stk. L Acoustic LA4x1800225027003375In-EarTrådløsSennheiser In-Ear sendersystem5006257509388040100501206015075(max. 8 sends)4 kanals stereo / 8 kanals mono system med8x30 bånds EQ og combiner med antennesplit.Sennheiser In-Ear modtagerEar-plug til In-Ear modtagerDer kan benyttes flere modtagere på samme kanal - max 8 stereo/16 mono chTALE & KONFERENCEANLÆGStyklisteAKG C-535 / kondensatorShure Beta-58Sennheiser ME-36 mikrofon - sortSennheiser MZH3015 15cm halsSennheiser MZH3042 40cm halsSennheiser MZTX31 bordstativSennheiser MZFS80 gulvstativ 09015075901881131501131882603253904881 stk AKG 535 mikrofon på stativ6521 stk Mackie 1404 mixer2 stk Bose 802 højttaler på stativ med amp8159781223Se også det trådløse udvalg på side 4Tale 11 stk Shure Beta-58 mikrofon på stativ1 stk Bose L1 CompactAnbefales optil ca. 100 personer.Tale 2Anbefales optil ca. 140 personer.Vi tilpasser gerne anlægget så det passer til Jeres arrangement.MegafonSplittereMegafon med fløjtelyd inkl. batterierPalmer Mergebox 4in:2ud XLRKlark PA-Delay 2in:4udLinesplitter balanceret 2in:8ud XLRMicsplitter balanceret 1in:2ud XLRSamson S-Way 2/3/4 vejs delefilterSamson 4-kanals hovedtelefonssplitter/mixSide 20608016018830015075100200

DIVERSE LYDUDSTYRLejeprisweekend incl.momspr. 0675675675750750105012001275450675675DJ-MixerAllen & Heath Xone 23Allen & Heath Xone 92 mk 1 eller mk 2Allen & Heath Xone 464Pioneer DJM-250 mixer 2-kanalsPioneer DJM-350 mixer 2-kanalsPioneer DJM-750 mk.2 mixer 4-kanalsPioneer DJM-800 mixer 4-kanalsPioneer DJM-900nxs mixer 4-kanalsPioneer DJM-900nxs2 mixer 4-kanalsPioneer DJM-909 Scratch mixerPioneer DJM-S9 digital Serato mixerPioneer DJM-1000 Pro mixerPioneer DJM-2000 Pro mixerRane TTM-57 Serato Scratch mixerRane TTM-62 Serato Scratch mixerRane MP2015 serato Scratch mixerStanton SMX-501 Scratch mixerVestax PMC07 Pro Scratch mixerVestax PMC08 Pro Scratch 680240360360EffekterControllerAkai ACP40 mk.2 Midi ControlAkai MKP261 Midi KeyboardAllen & Heath Xone 1D MidiAllen & Heath Xone 3D Midi/MixerNative (Traktor) Audio-8 lydkort - 8ch.Novation Dicer sæt (Midi)Pioneer DDJ-SP1 Midi ControllerPioneer DDJ-SR Midi ControllerPioneer EFX-500 effektmaskinePioneer EFX-1000 effektmaskinePioneer RMX-1000 Midi effektRane Serato SL1 box med PSURane Serato SL3 box med PSURane Serato SL4 box med 450188300450300450563Standard CD-afspiller med pitchPioneer CMX-5000 db. CD-afspillerPioneer CDJ-350 CD/MP3/USBPioneer CDJ-2000 nxsPioneer CDJ-2000 nxs2Pioneer XDJ-700 Midi/USB 210300360240150300263375450300Alesis LX-20 prof. ADATMarantz Pro CD-recorder (CD kopi)Pioneer prof. DAT D-9601200160160250200200300240240375300300PLX-1000 med pickupTechnics SL-1200/1210 mk.2 med pickupTechnics SL-1210 mk.5 modificeret mk.2Vestax PDX-2000 med pickupRolls RIAA-forstærker med 7537537575Sennheiser / AKG / Pioneer hovedtelefon6075100125DJ-CDDiv. Afsp.Pladespiller PioneerHovedtlf.

STORSKÆRMEPlasmaProjektorLærredPlasma 42“ 16:9 MonitorLED 50“ 16:9 Full-HD/Digital TVBordfodGulvstativ på hjulpr. dagincl.moms 0150060450C465 Data/video 4500 ANSI XGA m.normal 1200Optik for C465 projektor - Widelens500Optik for C465 projektor - Telelens500Panasonic EW730ZL 7000 Lumens2000Flyvebeslag for projektor - 6393880" (172x129cm) til front / 3-fod135" (250x186cm) til front f.stativ/ophæng150" (300x225cm) til front for ophængning150" (300x225cm) til bagproj. f.ophængn.200" (400x300cm) til front-proj. med ben1204002003005001125187575563OBS! Større skærme, projektorer, videovægge med mere kan leveres - Indhent tilbud.Se også skydeafstanden på side 19.AV-UDSTYRLøsdeleVHS Hi-Fi videoDVD/HD RecorderLaserdisc afspillerDVD-afspiller standardPioneer DVJ-1000 pro DVD-afspillerPioneer SVM-1000 pro AV-mixerPioneer VSW1 videoswitch 2-ch.VGA splitter 1:4HDMI splitter 1:4VGA til HDMI converterVGA til Composite converterUSB Hub 4ch. incl PSUCat5 Switch 4ch. incl PSUDigital TV-modtager MPEG4Digital TV-antenne med 15 m. 3754503753757575150150PC/MacPC med OfficepakkenMacbook med Serato/TraktorLogitech Presenter USB kitLaptopstativ - sort3003008024375375100304504501203656356315045NTI XL2 sæt - komplet sæt incl ydmålerGo Pro CamGo Pro Hero5 med taske og laderstandard holder og 32 GB RamcardGo Pro Hero Action med taske og laderstandard holder og 32 GB RamcardGo Pro Hero holdere div forskellige stkSide 10

BAGGEARpr. dagincl.momsLejeprisweekend incl.momsBasAmpeg 4x10 Baskabinet uden AmpAmpeg SVT-3 Pro ll JCM800 Guitar forstærkerMarshall 1960 Guitar Kabinet 4x12“Vox 30 2x12“ tarstand 1 Gulvstand for 1 bas/guitarGuitarstand 5 Rackstand for 5 292161519382423TrommersætYamaha Live Custom set kompletKomplet trommesæt som der indeholder.Storstromme, Gulvtam, 2 tam, Lilletromme, Hi-Hat2 Bækken, 1 Crash, trommestol, pedal, tæppe og stativer.Yamaha Live Custom set (Almost)Komplet trommesæt som der indeholder alt som ovenstående.Undtagen Lilletromme, 2 Bækken, 1 Crash. Stativer er med.LøsdeleYamaha Live Custom BD 22“x16“BD Tom Clamp clamp for 2 tomBD Pedal i taskeYamaha Live Custom HighHat 14“HH HighHat stativ med pedalYamaha Live Custom SN 14“x5.5“SN Lilletromme stativYamaha Live Custom FTom 16“x15“Yamaha Live Custom Tom 12“x8“Yamaha Live Custom Tom 10“x7“Paiste 14“ CrashPaiste 16“ CrashZildjian 20“ RideTrommestolDæmper Gel - pack (4pcs)Trommestikker sætTrommetæppe 3x2.5 rdKeyboard Spider stand K&M 2 arme180225270338Nodestativ - sortMakeup Spejl 65x65cm - sort ramme20602575309038113DP2400 med bælteclip og taske 100Lader 1-kanals20Lader 6-kanals100med højttaler40til Monofon32Headset 7560375WALKIE rolaSide 11

TEATER & SCENELYSpr. dagFresnel 500/650 Watt med barndoorsProfil1000 Watt med barndoors2000 Watt med barndoors801001201000 Watt med iris, focusFølgespot Canto MSD250 med iris, focusincl.momsLejeprisweekend 02503003753003754505633240405048606075afstand: 10 - 20 meterClay Paky HMI1200 iris, focus, farverafstand: 20 - 50 meterStativ - push-up max 160 cmStativ - wind-up max 180 cmSpotsPinspot med G-krogSP100 100 Watt med G-krog 20 gr.Par 30 / 75 Watt - gulvlampePar 64 / 500 Watt - gulvlampePar 64 / 1000 Watt med G-krogPar 64 / 500 Watt - 4 stk på T-BarPar 64 / 1000 Watt - 4 stk på T-BarPulsar Flood 100 rgb LED - 6090903003001503811375113113375375188StyringManual 1 ch. - 10A outputManual 6 ch. - 6ch. DMXManual 12 ch. - 12ch. DMXZero 88 Elara - 12/24ch. analog/DMXZero 88 Jester - 24/48ch. digitalChamsys MagicWing uden PCChamsys Magic PCChamsys Magic PC USB DongleDMX splitter 1:5 med 3 og 5-pol. 1380100120150200250300375Dimmer 1 x 10A dimmerpackInput: 5-pol XLR DMX-512 med linkConnector. Output: DK 230V12 x 30A dimmerrackInput: 5-pol XLR DMX-512 med linkOutput: 6 stk Harting 6-pol (4ch hver)Strøminput: 1 stk CEE 63 Amp.Belastninger på styringer og dimmerpacksDimmer 12ch. - max. 3 stk Par 64/1000 watt pr kanal og kan benyttes med 100% styrke ved konstantbelysning. Undgå at dæmpe for pinspots og lad være med at tilslutte scannere lyseffekter og lignende udstyrtil dimmerpacks og DX4 styring.OBS!! nødvendige kabler medfølger i prisen - dog ikke stærkstrømskabler og stativer - se priser på side 17.Side 12

INTELLIGENT LYSpr. dagClay Paky Mini Scan HPEincl.moms 1313187515002813200250300375Strobo/shutter/6 roterende gobo/36 farver/prismeDMX512 7ch. Pære HTI300. Vægt13 kgClay Paky Golden Scan HPEStrobo, shutter, 4 static og 4 roterende gobo,113 farvekombinationer, iris, focus, 1 static og4 roterende prismer DMX512 12ch.Pære: HMI-1200. Vægt: 42 kg.StyringZero 88 Jester - 24/48ch. digitalChamsys MagicWing uden PCChamsys Magic PCDMX splitter 1:5 med 3 og 5-pol. XLRSystemtilbud2 stk. Clay Paky Mini Scan HPE4 stk. Clay Paky Mini Scan HPE6 stk. Clay Paky Mini Scan HPE2 stk. Clay Paky Golden Scan HPE4 stk. Clay Paky Golden Scan HPEOBS!! der er ikke styring, stativer, bro med i ovenstående Tilbud.DIASScannerPromotion ScanScanner der bruges til diskoteker, messer, butikker osv.Der er strobo, 5 gobo, 9 farverog yderligere 4 dias,indb.controller, ugetimer, zoom, focus, roterende gobo/diasog meget andet. Pære: MSD-200. Vægt: 13 kg.Medbring dine egne dias - så monterer vi dem gratis.SPECIAL EFFEKTLYSAudience blinder 4 - 2 ch. á 1300 watt80100120150Smokewave 5060750Effekt der har en virkning af bølger eller røg. med farvehjulSolar 250Klassisk effekt. Forskellige effekthjulSkybeam 800 (tunnel)Hvid, Pære: 800 watt.Skybeam 1000 (fast)Hvid, Pære: 1000 watt.Flying Eyes - Hvid / 500 watt.Side 13

LYS-EFFEKTERMoon 250Oldschoolpr. dagincl.momsLejeprisweekend 1001201507 gobo, 7 farver, Pære: 250 watt. Musikstyring medindbygget mikrofon. Stor spredning af lyset.Velegnet til haller, større lokaler og lavloftede rum.Moon 250 mk.2Som Moon 250 men med aktive gobo er.Flower Scan7 gobo, 6 farver, Pære: 250 watt. Musikstyring medindbygget mikrofon. Stor spredning af lyset.Velegnet til haller og større lokaler.Rave Scan7 gobo, 7 farver, Pære: 250 watt. Musikstyring medindbygget mikrofon. Stor vifte af lyset. Velegnet tilhaller, større lokaler og lavloftede rum.MagicstarEffekt-projektor, Pære: 250 watt. G-krog medfølger.Laver et „sort hul“ i form af en aktiv twister. Skal ses.Astroraggi80Hvid. Pære: 400 watt. Meget stor spredning af lyset.Typisk centereffekt. Velegnet til haller og større lokaler.Mushroom80Multicolour. Pære: 2x300 watt. G-krog medfølger.Musikstyring med indbygget mikrofon. Stor spredningaf lyset. Velegnet til haller og større lokaler.Derby80Multicolour. Pære: 2x300 watt. G-krog medfølger.Musikstyring med indbygget mikrofon. Stor spredning aflyset. Velegnet til haller og større lokaler.DB Derby80Multicolour. Pære: 2x300 watt. G-krog medfølger.Musikstyring med indbygget mikrofon. Stor spredning aflyset. Velegnet til haller og større lokaler.Little Star80Multicolour. Pære: 500 watt. G-krog medfølger.Musikstyring med indbygget mikrofon. Meget storspredning af lyset. Velegnet til haller og lavloftede rum.Side 14

LYS-EFFEKTERLasereLaser 10 Priklaser Rød/Grønpr. dag80incl.moms100Lejeprisweekend incl.moms120150200240300250300375Prik Laser på 10 mW, Røg og Grøn.Musikstyret med indbygget mikrofon.Indbyggede programmer/effekter.Laser 40 DMX Grøn FatBeam160Laser på 40 mW, Grøn. Musikstyret med indbygget mikrofon.Indbyggede programmer/effekter.Laser 80 DMX/musikstyret Grøn/Rød200Laser på 80 mW, Grøn/rød. Musikstyret med indbygget mikrofon.Indbyggede programmer/effekter.Laser 200 - 4-kanals 00125150188100125150188100125150188Laser med 4 hoveder med hhv Rød, Grøn og BlåMusikstyret med indbygget mikrofon.Indbyggede programmer/effekter.Laser 1000 - 3D Laser RGB DMXLaser med RGB, SD kortlæser m.m. for LOGO og 3DMusikstyret med indbygget mikrofon.Indbyggede programmer/effekter.LEDLED Moon 10 DMX/MusikLEDLED Derby Y 10 DMX/MusikLEDLED Moving Head 4x10 DMX/MusikLEDLED Moving Head 40 DMX/MusikLEDLED Moving Head 100 DMX/MusikFlerfarvetMulticolour. Pære: 10 watt LED.Musikstyring med indbygget mikrofon.Stor spredning af lyset. G-krog medfølger.FlerfarvetMulticolour. Pære: 10 watt LED.Musikstyring med indbygget mikrofon.Stor spredning af lyset. G-krog medfølger.FlerfarvetMulticolour. Pære: 4x10 watt LED.Musikstyring med indbygget mikrofon.RGB LED dioder. G-krog medfølger.FlerfarvetMulticolour. Pære: 40 watt LED.Musikstyring med indbygget mikrofon.RGB LED dioder med effekter. G-krog medfølger.Flerfarvet/Multicolour. Pære: 100 watt LED.Musikstyring med indbygget mikrofon.RGB LED dioder med effekter. G-krog medfølger.Side 15

DIVERSE LYSEFFEKTERpr. VRøgmaskinerincl.momsLejeprisweekend incl.moms8" (20cm) kugle med motor12" (30cm) kugle med motor16" (40cm) kugle med motor20" (50cm) kugle med motor30" (75cm) kugle uden motor40" (100cm) kugle uden motorCylinder Ø20 30cm. med motorBlack 12" (30cm) kugle med motorBlack 16" (40cm) kugle med motorBlack 20" (50cm) kugle med 5113150188Spejlkuglemotor til 50cmSpejlkuglemotor DMX til 100cm24200302503630045375Pinspot 30W med farveskål / G-krogSpot 100 Watt hvid / G-krogLEDspot 10W hvid / G-krogLEDspot RGB 10W DMX / G-krogMartin CX4 Spot Gobo/Color/ G-krogPulsar Flood 100 rgb LED - 10/25gr.Clay Paky HMI1200 iris, focus, 150450381133875150188563UV-rør - Længde 120 cm - 36 WUV-kanon med G-krog - 400 W601007512590150113188Mini - 700 W med 1 Liter Pro væskeMaxi - 2000 W med 2 Liter tung væskeTurbo - 3000 W med 2 Liter tung 13Vi giver 20% rabat på køb af ekstra røgvæske, som der tilkøbes ved leje af røgmaskiner.Haze - 1000 W med 1 Liter Pro væske200Haze Pro - 2000 W m. 2 Liter tung væske 280Minirøg ICE Lowfogger m. 1 Liter Pro væske. 200Køle-element (ICE)4Alm. røgmaskine med forkammer for is/køleelementer.Der sikrer at røgen bliver ved gulvet. 900 watt.SpecialEffectsSæbeboblemaskine u.væskeVæsken f.eks. fra Fætter BR er god. Pas på - trægulve bliver glatte.Tågemaskine (Cracker)Velegnet til steder hvor man ønsker en jævn røg i lokalet Leveres med væske. .Snemaskine med 1 Liter væske160Leveres med 1 liter færdigblandet væske. DMX styring og remote medfølger.Pas på - trægulve bliver glatte.Ventilator - DMX/standalone AF3XStrobo&ControllerStandard - 500 watt med G-krogStandard DMX - 500 watt med G-krogController - 1-kanals analogController - 6-kanals DMXSide 16

STATIVER/BROpr. dagincl.momsLejeprisweekend incl.momsLyd

2 stk. Technics SL-1210 mk.2 m. pick-up 1 stk. Pioneer DJM-800 720 900 1080 1350 2 stk. Technics SL-1210 mk.2 m. pick-up 1 stk. Pioneer DJM-350 440 550 660 825 2 stk. Pioneer CDJ-350 1 stk. Pioneer DJM-750 mk.2 680 850 1020 1275 2 stk. Pioneer CDJ-2000 nxs 1 stk. Pioneer DJM-800 720 900 1080 1350 2 stk. Pioneer CDJ-2000 nxs

Related Documents:

Nov 26, 2017 · Chemtrails, HAARP and The Full Spectrum Dominance of Planet Earth – Hosted By Bye Bye Blue Sky and Conspiracy Culture Bookstore Archives November 2017 October 2017 September 2017 August 2017 July 2017 June 2017 May 2017 April 2017 March 2017 February 2017 January 2017 December 2

8. Brand Finance US 500 March 2017 Brand Finance US 500 March 2017 9. Rank 2017: 1 2016: 2 BV 2017: 109.5bn BV 2016: 88.2bn Brand Rating: AAA Rank 2017: 2 2016: 1 BV 2017: 107.1bn BV 2017: BV 2016: 145.9bn Brand Rating: AAA Rank 2017: 3 2016: 3 BV 2017: 106.4bn BV 2017: BV 2016: 69.6bn Brand Rating: AAA-Rank 2017: 4 2016: 6

8. Brand Finance Global 500 February 2017 Brand Finance Global 500 February 2017 9. Rank 2017: 1 2016: 2 BV 2017: 109,470m BV 2017: BV 2016: 88,173m Brand Rating: AAA Rank 2017: 2 2016: 1 BV 2017: 107,141m BV 2016: 145,918m Brand Rating: AAA Rank 2017: 3 2016: 3 BV 2017: 106,369m BV 2016: 69,642m Brand Rating: AAA-

March 30, 2017 3:30 PM (PST) April 11, 2017 3:30 PM (PST) April 24, 2017 3:30 PM (PST) May 1, 2017 – May 5, 2017 May 8, 2017 – July 14, 2017 July 17, 2017 3.2 Proposer Conference A Proposer conference is tentatively scheduled to be held at 10:00 AM (PST), March 13, 2017

April 17 - May 4, 2017 Capstone andMilestone (P3), NAPLEX Review (P2/P3) April 26, 2017 Annual Awards Ceremony* April 28, 2017 End of Spring Semester May 6, 2017 Graduation, Class of 2016 Summer Term 2017 May 8, 2017 Start of CPPE-I (P2) May 8, 2017 First day of classes: Summer Term (P3) May 29, 2017 Memorial Day May 29, 2017 Start of CPPE-II (P2)

Central Goods and Services Tax (CGST) Rules, 2017 Part – A (Rules) Notified vide Notification No. 3/2017-Central Tax (Dated 19th June 2017) and further as amended by Notification No. 7/2017-Central Tax (Dated 27th June 2017), Notification No. 10/2017-Central Tax (Dated 28th June 2017), Notification No. 15/2017-Central

Clipping premsa actualitzat a 21/07/2017 data tipus mitjà periodista enllaç 20/07/2017 Digital 20 Minutos Europa Press https://goo.gl/hyXr9a 21/07/2017 Diari 20 Minutos redacció pdf 21/07/2017 Diari ABC redacció pdf 21/07/2017 Diari ARA Sílvia Marimon pdf 21/07/2017 Diari Catalonia Today redacció pdf 21/07/2017 Diari Diari d

Vincent is a Scrum Master, Agile Instructor, and currently serves as an Agile Delivery Lead at a top US bank. Throughout his career he has served as a Scrum Master and Agile Coach within start-ups, large corporations, and non-profit organizations. In his spare time he enjoys watching old movies with family. Mark Ginise AGILE ENGINEER AND COACH Mark Ginise leads Agility training for the federal .