Mas 00519 Corporate Bm Final-PDF Free Download

MAS 00519 CORPORATE BM FINAL
06 Nov 2019 | 94 views | 0 downloads | 30 Pages | 607.66 KB

Share Pdf : Mas 00519 Corporate Bm Final

Download and Preview : Mas 00519 Corporate Bm Final


Report CopyRight/DMCA Form For : Mas 00519 Corporate Bm FinalTranscription

MAS 00519 RevOp BM FINAL FA 3 1 04 9 22 AM Page 203. Ulasan Operasi, Anugerah Kewangan Asian Corporate Finance Deal of the Year . Asian Corporate Finance The Airfinance Journal, Liabiliti yang dipindahkan kepada PMB termasuk saham Penyusunan semula ini juga membolehkan penghapusan aset. keutamaan boleh tukar boleh tebus RCPS di mana PMB dan perniagaan bukan asas yang terdiri daripada . terikat secara kontrak untuk menanggung kos penebusan RCPS i Cadangan jualan sebanyak 70 MAS Catering Sdn Bhd . dan justeru itu mengubah kandungan RCPS daripada ekuiti MCSB untuk pertimbangan wang tunai berjumlah RM175. kepada hutang juta kepada Gubahan Saujana Sdn Bhd GSSB lima. puluh satu peratus 51 daripada GSSB dimiliki oleh. Malaysia Airlines menjalankan operasi perkhidmatan Fahim Capital dan 49 oleh LSG Asia Malaysia Airlines. penerbangan domestik bagi pihak PMB melalui satu perjanjian mengekalkan pegangan 30 saham dalam MCSB . yang memindahkan kesan kewangan terhadap pendapatan ii Cadangan jualan hartanah Malaysia Airlines di Lapangan. dan kos operasi penerbangan domestik kepada PMB Malaysia Terbang Subang kepada Asset Global Network Sdn Bhd . Airlines akan terus memiliki dan menjalankan perniagaan syarikat bertujuan khas yang dimiliki sepenuhnya oleh. antarabangsa serta kargo Kementerian Kewangan , iii Jualan bernilai RM1 011 bilion hartanah Malaysia Airlines. Penyusunan semula ini menghasilkan penerbitan 483 2 juta di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur kepada. saham baru pada purata wajaran harga pasaran lima hari Ini Asset Global Network Sdn Bhd . merupakan RM3 85 setiap saham kepada PMB dengan, mengambil kira penanggungannya terhadap liabiliti bersih. RM1 857 bilion yang merupakan perbezaan nilai tanggapan. angkatan pesawat dan liabiliti pemindahan Selepas. pemindahan ini PMB memegang sebanyak 69 34 saham, Malaysia Airlines .
203, MAS 00519 RevOp BM FINAL FA 3 1 04 9 22 AM Page 204. Satu Rancangan Perniagaan Baru ii Penyelenggaraan kewangan yang berkesan dengan. Untuk Malaysia Airlines mencapai dan mengekalkan keuntungan . iii Penerapan budaya yang amat mengutamakan pelanggan. Berikutan kejayaan menyempurnakan WAU Malaysia Airlines dengan memenuhi kepuasan hati pelanggan melalui. telah mengumumkan Pelan Perniagaannya pada bulan Mac perkhidmatan yang diyakini dan layanan mesra . 2003 Pelan ini adalah berasaskan Wawasan untuk menjadi iv Jaminan Keselamatan dalam semua operasinya . sebuah Syarikat Penerbangan yang secara uniknya terkenal v Penggunaan teknologi sebagai daya penggerak utama. dengan Layanan Peribadi Mesra dan Cekap dan Misi Untuk perniagaan yang strategik dan. menyediakan Perkhidmatan Pengangkutan dan Perjalanan vi Tumpuan terhadap kakitangan melalui peningkatan modal. Udara yang Merupakan Antara yang Terbaik dari segi sumber manusia dalam Syarikat Penerbangan . Keselamatan Keselesaan dan Ketepatan Masa , WAU mewakili pendekatan yang benar benar strategik iaitu. dengan membentuk hubungan simbiotik di antara Malaysia. Airlines dan PMB Ini membolehkan Malaysia Airlines untuk. memberi tumpuan sepenuhnya terhadap operasi , Pelan Perniagaan ini merangkumi enam tunggak utama iaitu . i Penyerlahan kehadiran dan pertumbuhan Malaysia Airlines. melalui perkembangan yang agresif dan strategik ke. kawasan yang mempunyai potensi keuntungan dan, pasaran yang lebih mantap bagi membina mengukuh dan. membangunkan kelebihan daya saing , 204 LAPORAN TAHUNAN 2002 2003.
MAS 00519 RevOp BM FINAL FA 3 1 04 9 22 AM Page 205. Ulasan Operasi, Pengurusan Hasil Modul yang kedua iaitu Sistem Pengurusan Kumpulan. disasarkan untuk pelaksanaan dalam suku tahun pertama. Usaha untuk membentuk pengurusan hasil yang lebih 2003 04 Modul ini akan membantu Analisis Inventori dalam. berkemampuan telah bermula sejak beberapa tahun lalu Satu menilai permintaan tempahan secara berkumpulan dan dalam. kejayaan besar telah dicapai pada tahun 2002 di mana memantau kadar realisasi tempahan berkumpulan melalui jenis. perubahan proses telah dilaksanakan dan sistem pengurusan kumpulan agensi pelancongan dan pasaran . hasil diguna pakai iaitu satu sistem sokongan keputusan yang. begitu penting untuk fungsi pengurusan hasil telah berjaya Modul yang terakhir iaitu AirMax Lokasi Asal Destinasi akan. dibentuk untuk menambah pemaksimuman hasil membolehkan Malaysia Airlines menguruskan inventori tempat. duduk dengan menggunakan ramalan dan pengoptimuman. Pada tahun 2001 AirMax satu sistem pengurusan hasil yang Lokasi Asal dan Destinasi O D Modul ini lebih kompleks. telah dibangunkan oleh Sabre Inc Amerika Syarikat telah kerana ia memerlukan proses perubahan dan pengubahsuaian. dipilih oleh Malaysia Airlines Modul pertama yang dipanggil yang besar terhadap sistem tempahan KOMMAS Kerja kerja. AirMax peringkat segmen telah dilaksanakan dan hari ini pelaksanaan ini dijangka akan mengambil masa selama 2. inventori tempat duduk untuk semua penerbangan kecuali tahun yang akan bermula pada suku tahun keempat 2003 04 . Perkhidmatan Penerbangan Lokasi Pendalaman diuruskan. dengan menggunakan sistem ini Dengan pelaksanaan modul. ini Malaysia Airlines berupaya memperoleh ramalan yang lebih. cekap terhadap permintaan pembatalan tempahan , penumpang yang tidak muncul dan mencapai pengoptimuman. hasil yang lebih baik Hasilnya pengurangan tempahan yang. tidak dipenuhi bertambah baik dan potensi hasil yang. maksimum untuk setiap penerbangan , 205, MAS 00519 RevOp BM FINAL FA 3 1 04 9 22 AM Page 206. Mengembangkan Sayap, Pembangunan Angkatan Pesawat. Penyusunan semula laluan, Sepanjang Tahun Kewangan 2002 03 Malaysia Airlines menerima.
rangkaian Malaysia Airlines sebuah pesawat B747 400 pada bulan April 2002 dua buah pesawat. B777 200 pada bulan April dan Jun 2002 dan menyewa dua pesawat. berterusan dengan A330 200 pada bulan Februari 2003 Kedua dua A330 200 yang telah. diterima baru baru ini dirancang untuk kegunaan bagi pengembangan. tumpuan lebih diberikan penerbangan di Asia , terhadap peningkatan Malaysia Airlines telah menjual sebuah pesawat B747 400C sebuah. pesawat B747 300C dan sebuah pesawat B737 700 BBJ dalam tahun. kekerapan dan kapasiti tersebut Di bawah program penyeleraian aset meluas WAU Malaysia. Airlines telah menjual dan menyewa semula semua pesawatnya kepada. Penerbangan Malaysia Berhad PMB dan Aircraft Business Malaysia. ke Asia dan rantau lain Sdn Bhd pada 6 November 2002 kecuali sebuah pesawat B747 400. Combi yang akan dikembalikan kepada Boeing pada lewat tahun ini . Pada 31 Mac 2003 angkatan pesawat Malaysia Airlines berjumlah. 100 buah pesawat yang mana 48 daripadanya adalah pesawat. penumpang berukuran lebar merangkumi 17 buah pesawat B747 400 . empat buah B747 200 F sebuah pesawat B747 400C 15 buah. pesawat B777 200 sembilan buah pesawat A330 300 dan dua buah. pesawat A330 200 serta 52 buah pesawat berukuran kecil yang. merangkumi 37 buah pesawat B737 400 10 buah pesawat F50 dan. lima buah pesawat DHC 6 , Divisyen kargo Malaysia Airlines MASkargo mengendalikan empat. buah pesawat fret B747 200 yang mana dua daripadanya adalah. di bawah perjanjian penjualan dan penyewaan semula dengan PMB . 206 LAPORAN TAHUNAN 2002 2003, MAS 00519 RevOp BM FINAL FA 3 1 04 9 22 AM Page 207. Ulasan Operasi, Anugerah Top Five Airlines of the Year 2003 . Airline of the Year Skytrax UK, Pembangunan Hak Trafik India.
Bagi mencapai strategi pertumbuhan rangkaian ke negara negara di Malaysia Airlines juga telah menerima hak trafik tambahan ke India. Asia Malaysia Airlines dengan kerjasama Kementerian Pengangkutan pada bulan Januari 2003 selepas melancarkan perkhidmatan ke. telah berjaya memperoleh hak trafik tambahan dalam Tahun Bombay Bangalore dan Hyderabad pada bulan Mei 2001 . Kewangan 2002 2003 , Hak trafik yang dikaji semula termasuk satu kekerapan tambahan ke. Bangalore dan dua lagi penerbangan setiap satu ke Hyderabad dan. China Bombay Selanjutnya semua perkhidmatan tujuh kali seminggu. menggunakan pesawat A330 200 ke Madras boleh dinaikkan taraf. Malaysia dan Republik Rakyat China menandatangani Memorandum kepada pesawat B747 400 mulai bulan Disember 2003 dan. Persefahaman MoU baru pada 17 Disember 2002 yang mengkaji perkhidmatan tiga kali seminggu boleh diperkenalkan ke Calcutta . semula kelayakan hak trafik yang disediakan di bawah perjanjian 1989 Untuk tahun kewangan yang baru Malaysia Airlines akan bekerjasama. MoU yang baru ini memberikan kepelbagaian syarikat syarikat rapat dengan Kementerian Pengangkutan bagi mendapatkan hak trafik. penerbangan di Malaysia yang terpilih laluan kepada 10 lokasi baru di tambahan yang diperlukan untuk menembusi pertumbuhan pasaran. China yang mana lima daripada lokasi tersebut boleh beroperasi dengan baru di Australia Indochina dan Filipina . serta merta Sementara itu baki lokasi tersebut boleh dimulakan pada. tahun 2005 Walau bagaimanapun minimum lima daripada 10 lokasi. tambahan ini perlu dipilih daripada wilayah tengah dan barat China Korea Selatan. Selanjutnya syarikat syarikat penerbangan dari kedua dua negara Pada 29 November 2002 Malaysia dan Korea Selatan telah. dibenarkan mengendalikan maksimum 108 unit penerbangan menandatangani MoU yang mana penerbangan dikhususkan untuk. seminggu untuk semua laluan berkuatkuasa serta merta tidak lagi kedua dua negara dibenarkan mengendali penerbangan sehingga. hanya 82 5 unit seperti sebelum ini kekerapan maksimum 22 kali seminggu tidak lagi hanya tujuh kali. seminggu seperti yang telah dipersetujui sebelum ini Mereka juga. MoU ini juga membenarkan perkhidmatan pengangkutan kargo oleh boleh menggunakan sebarang jenis pesawat untuk kedua dua. syarikat penerbangan yang telah ditentukan oleh Malaysia dan China perkhidmatan penumpang dan pengangkutan kargo . untuk beroperasi ke beberapa lokasi di Malaysia dan ke mana mana. tujuh lokasi di China tanpa had kekerapan atau kapasiti bagi kecuali Melalui perjanjian ini penyertaan negara dunia ketiga melalui. perkhidmatan pengangkutan kargo ke Beijing dan Shanghai yang pada perjanjian kod dibenarkan dan pengembangan perkhidmatan udara. peringkat awal ianya dihadkan masing masing kepada tujuh kali seterusnya termasuk pertukaran hak kebebasan hak kelima akan. seminggu dan 14 kali seminggu dibincangkan dalam masa terdekat . 207, MAS 00519 RevOp BM FINAL FA 3 1 04 9 22 AM Page 208. Pembangunan Rangkaian Penerbangan Perkhidmatan tambahan telah diadakan ke Perth pada 12 November . 2002 Ini menjadikan jumlah penerbangan kepada sembilan kali. Penyusunan semula laluan rangkaian Malaysia Airlines diteruskan seminggu dan tambahan perkhidmatan tanpa henti dua kali seminggu. dalam Tahun Kewangan 2002 2003 dengan lebih tumpuan diberikan pesawat B747 400 ke Auckland mulai 27 Oktober 2002 . terhadap peningkatan kekerapan dan kapasiti ke Asia dan rantau yang. lain Dengan ekonomi global yang semakin pulih dan peningkatan Sejajar dengan strategi pertumbuhan di Asia perkhidmatan sembilan. semula dalam perjalanan udara perkhidmatan tiga kali seminggu kali seminggu ke Tokyo telah ditambahkan menjadi 14 kali dengan. pesawat B777 200 ke Newark melalui Dubai yang telah digantung pesawat B777 200 dengan dua daripada penerbangan tersebut. sejak 11 September 2001 telah disambung semula berkuatkuasa pada beroperasi melalui Kota Kinabalu mulai 18 April 2002 Ini berikutan. 30 Mei 2002 Perkhidmatan dua kali seminggu pesawat B747 400 ke pembukaan landasan kedua di Narita dan peralihan laluan semua. Buenos Aires yang beroperasi melalui Johannesburg dan Cape Town perkhidmatan tujuh kali seminggu B747 400 ke Los Angeles melalui. juga telah disambung semula pada 1 Mei 2002 selaras dengan Taipei dan tidak lagi tiga kali seminggu melalui Tokyo Berikutan itu . pengurangan penerbangan pergi balik dua kali seminggu pesawat bagi musim sejuk di utara dua perkhidmatan Tokyo Kuala Lumpur. B777 200 Kuala Lumpur Johannesburg Cape Town kepada telah diubah haluan melalui Pulau Pinang . sekali seminggu menggunakan pesawat B747 400 , Dengan operasi tujuh kali seminggu pesawat B747 400 Kuala Lumpur . Begitu juga penerbangan ke Vienna yang telah ditarik balik sejak 1 Jun Taipei Los Angeles pergi balik penerbangan dua kali seminggu A300 . 2001 telah disambungkan semula operasinya pada 1 Julai 2002 dan 200 ke Taipei telah ditarik balik manakala dua daripada empat kali. beroperasi tiga kali seminggu dengan pesawat B777 200 melalui Rom seminggu pesawat A330 200 Kuala Lumpur Kota Kinabalu Taipei pergi . Hasilnya penerbangan tiga kali seminggu pesawat B777 200 ke Zurich balik telah diturun taraf kepada pesawat B737 400 . melalui Rom ditamatkan Perubahan lain bagi penerbangan laluan. Eropah adalah ke Frankfurt iaitu menambah penerbangan B777 200 Walau bagaimanapun jumlah perkhidmatan seminggu ke Taipei melalui. lima kali seminggu Dengan penambahan ini ia menjadi suatu Kota Kinabalu telah ditambahkan menjadi lima kali seminggu dengan. penerbangan harian mulai 1 Julai 2002 tambahan satu kali seminggu pesawat B737 400 pada musim sejuk . Rangkaian Australia dan New Zealand juga telah diubah suai bagi Lain lain perubahan jadual untuk Asia termasuk perkhidmatan lima kali. memenuhi permintaan trafik Berikutan itu penerbangan empat kali seminggu pesawat A330 200 ke Seoul perkhidmatan harian pesawat. seminggu Kuala Lumpur Melbourne Adelaide pergi balik dan B777 200 ke Shanghai perkhidmatan harian A330 200 ke Guangzhou. penerbangan tiga kali seminggu pesawat B747 400 Kuala Lumpur dan lima kali seminggu ke Beijing mulai 1 Julai 2002 dan 27 Januari 2003 . Melbourne pergi balik telah dikaji semula untuk beroperasi tujuh kali. seminggu dengan menggunakan pesawat B777 200 dan tiga kali Di Timur Tengah perkhidmatan dua kali seminggu pesawat B777 200. seminggu dengan B777 200 pergi balik masing masing ke Melbourne Kuala Lumpur Dubai Istanbul pergi balik dan perkhidmatan dua kali. dan Adelaide mulai 31 Mac 2002 Sementara itu perkhidmatan seminggu B777 200 Kuala Lumpur Kaherah Beirut pergi balik yang mana. empat kali seminggu A330 200 ke Brisbane dan tiga kali seminggu kedua duanya telah digantung dari 1 Januari 2002 kini telah disambung. pesawat B747 400 ke Auckland telah digabungkan menjadi semula pada 31 Mac 2002 dan 3 April 2002 Perkhidmatan ini telah. penerbangan lima kali seminggu dengan B747 400 Kuala Lumpur ditukar untuk beroperasi dua kali seminggu B777 200 Kuala Lumpur . Brisbane Auckland pergi balik mulai 1 Julai 2002 Kaherah Istanbul pergi balik dan dua kali seminggu Kuala Lumpur Dubai . Beirut pergi balik berkuatkuasa 27 Oktober 2002 , 208 LAPORAN TAHUNAN 2002 2003. MAS 00519 RevOp BM FINAL FA 3 1 04 9 22 AM Page 209. Ulasan Operasi, Di benua India perkhidmatan ke Dhaka telah ditambahkan daripada Bagi mencapai tujuan ini Malaysia Airlines telah mewujudkan dan.
tiga kali seminggu kepada empat kali seminggu dengan pesawat mengukuhkan hubungan dua hala dengan beberapa rakan kongsi. A330 200 mulai 18 Disember 2003 Perkhidmatan dua kali seminggu syarikat penerbangan yang lain Kemajuan besar telah dapat dilihat. pesawat A330 200 Kuala Lumpur Male pergi balik telah diubah laluan pada bulan Mei 2002 dengan penyambungan semula aturan. menjadi Kuala Lumpur Male Colombo Kuala Lumpur berikutan komersil dengan Swiss International Airlines Uzbekistan Airways dan. bermulanya perkhidmatan ke Colombo mulai 1 Ogos 2002 Middle East Airlines Selanjutnya urusan perkhidmatan bersama. sedia ada dengan Air Mauritius dan Sri Lankan Airlines telah. Dalam rangkaian serantau perkhidmatan ke Saigon dan Phnom Penh ditukarkan menjadi urusan ruang penumpang dan kargo sementara. telah ditambah daripada lima kali seminggu menjadi perkhidmatan tahap prorata yang lebih baik telah dipersetujui dengan Royal Dutch. harian menggunakan pesawat B737 400 dan penerbangan kelima ke Airline pada tahun lepas . Hanoi telah ditambahkan dalam tahun tersebut Bilangan penumpang. yang berkurangan ke Jakarta telah menyebabkan kekerapannya Dalam tahun kewangan 2002 2003 beberapa mesyuarat telah diadakan. juga dikurangkan daripada 28 kali kepada 21 kali seminggu mulai dengan Royal Air Maroc dan Gulf Air pada bulan Mei 2002 untuk. 27 Oktober 2002 mencari potensi kerjasama dan peluang pasaran baru untuk masa depan . Di dalam negara pula penutupan Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz Usaha usaha berterusan dijalankan untuk memperluaskan aturan. Shah untuk operasi jet dan pemindahan pesawat B737 400 ke KLIA komersil sedia ada dan memperkemaskan prosedur Jualan dan. telah mengakibatkan kekerapan ke Langkawi Pulau Pinang Johor Pemasaran Tempahan Penetapan Harga Pengendalian Trafik dan. Bahru dan Kota Bharu berubah Walau bagaimanapun kapasiti Perakaunan bagi memastikan sokongan yang baik daripada rakan. tambahan dan kekerapan telah ditambahkan untuk perkhidmatan di kongsi syarikat penerbangan yang lain untuk operasi Malaysia Airlines . Semenanjung Malaysia dan di Sabah serta Sarawak Begitu juga. penerbangan dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu Kuching Labuan Sejajar dengan misi Syarikat untuk muncul sebagai Syarikat. Miri dan Sibu di Malaysia Timur pada jadual musim panas Penerbangan yang terkemuka di rantau Asia aturan perkongsian. kod dan lain lain inisiatif kerjasama serantau akan kekal menjadi. Pada 31 Mac 2003 rangkaian laluan Malaysia Airlines meliputi sebahagian daripada strategi untuk mempertingkatkan rangkaian. sejumlah 109 destinasi yang mana 32 daripadanya adalah domestik laluannya dan menjadikan KLIA sebagai pusat penerbangan serantau. dan 77 adalah antarabangsa termasuk penerbangan perkongsian kod di Asia Dalam hal ini Malaysia Airlines akan menilai peluang peluang. yang dikendalikan oleh rakan kongsinya untuk bekerjasama dengan Garuda All Nippon Airways dan lain lain. syarikat penerbangan di Eropah China dan Oceania pada tahun. Aturan Komersil kewangan yang baru , Setelah beberapa tahun Malaysia Airlines telah menjalin aturan Pada penghujung tahun kewangan 2002 2003 Malaysia Airlines. komersil dengan pelbagai syarikat penerbangan sebagai sebahagian mempunyai 30 perjanjian komersil dengan 26 rakan kongsi syarikat. daripada strateginya menjadikan KLIA sebagai pusat penerbangan penerbangan yang merangkumi empat perkhidmatan bersama . Syarikat penerbangan asing digalakkan untuk mengendalikan operasi 20 perkongsian kod satu perkhidmatan pakatan dan lima urusan. ke Kuala Lumpur untuk mempromosikan pergerakan trafik dua hala ke ruang kargo . Malaysia dan juga untuk meningkatkan penerbangan sambungan dan. bilangan destinasi yang boleh didapati dari negara asal mereka . 209, MAS 00519 RevOp BM FINAL FA 3 1 04 9 22 AM Page 210. Mendekati Penumpang, Prestasi Penumpang, Hasil daripada peningkatan. permintaan keseluruhan Industri penerbangan terutamanya pengendali di Asia telah. menunjukkan pemulihan yang besar pada tahun 2002 dengan. trafik penumpang Malaysia mengatasi permintaan yang lemah akibat kegawatan ekonomi. global pada tahun 2001 dan peristiwa 11 September di. Airlines meningkat Amerika Syarikat , sebanyak 8 5 Hasil daripada permintaan yang meningkat keseluruhan sistem. trafik penumpang Malaysia Airlines telah meningkat sebanyak. 8 5 kepada 37 652 9 juta pendapatan penumpang kilometer. pada 2002 03 berbanding pertumbuhan kapasiti sebanyak. 3 2 kepada 54 265 6 juta tempat duduk tersedia kilometer . Namun pertumbuhan tersebut telah terganggu pada, penghujung tahun akibat pengeboman di Bali pada Oktober.
2002 dan kemungkinan berlakunya perang di Iraq , Dari segi jumlah keseluruhan penumpang yang dibawa . Malaysia Airlines telah mencatatkan peningkatan sebanyak. 16 3 juta penumpang dalam Tahun Kewangan 2002 03 atau. pertumbuhan 3 8 sepanjang tahun lepas , Jumlah keseluruhan penumpang domestik mencatatkan sedikit. peningkatan iaitu sebanyak 0 4 kepada 8 68 juta walaupun. tertekan dengan saingan dan kenaikan tambang domestik. pada tahun lepas , 210 LAPORAN TAHUNAN 2002 2003, MAS 00519 RevOp BM FINAL FA 3 1 04 9 22 AM Page 211. Ulasan Operasi, Top Five Airlines, Anugerah World sof the. BestYear, Cabin, 2003, Staff 2002 2003 , Airline Class.
World of theSurvey, Year Skytrax , Skytrax UK, UK. Pengangkutan penumpang antarabangsa telah mencatatkan Jualan Pengedaran Pemasaran. prestasi yang baik dengan peningkatan sebanyak 7 9 kepada. 7 65 juta walaupun daripada asas yang rendah pada tahun lepas Antara inisiatif promosi yang telah diambil dalam pasaran. tempatan dalam tahun tersebut termasuklah , Selain Australia New Zealand dan Afrika Selatan yang telah. mencatatkan sedikit penurunan dalam pengangkutan Sebagai sebahagian daripada komitmen Syarikat. penumpang akibat pengurangan dalam kapasiti kebanyakan Penerbangan negara untuk mempromosikan pelancongan. rantau antarabangsa mencatatkan pertumbuhan yang baik domestik dalam Malaysia tambang khas promosi yang. dengan peningkatan sebanyak 28 untuk wilayah Timur dan dipanggil SUPERSAVER telah diperkenalkan Diskaun. Amerika Utara dan 16 untuk Asia dan Afrika Kejayaan besar 50 untuk tambang kelas Ekonomi yang ditawarkan bagi. bagi laluan Amerika Utara dan Timur Tengah yang melebihi semua laluan domestik dalam Malaysia telah dikuatkuasakan. 40 adalah kerana penyambungan semula perkhidmatan yang mulai 15 Ogos 2002 Maklum balas yang diterima amat. dihentikan untuk sementara pada tahun lepas menggalakkan dan sejumlah 230 000 tiket telah dijual. di bawah skim tersebut, Akibat daripada peningkatan penumpang keseluruhan faktor. penempatan Malaysia Airlines telah meningkat sebanyak 3 4 Bersempena dengan Tahun Melawat Sarawak Pas Kenali. peratus kepada 69 4 dengan perkhidmatan India Australia Sarawak berharga mulai RM299 yang menawarkan empat. New Zealand China dan Wilayahnya mencatatkan kenaikan sektor di Sarawak telah diperkenalkan berkuatkuasa mulai. yang menggalakkan dalam faktor tempat duduk mereka 28 Mac 2003. 211, MAS 00519 RevOp BM FINAL FA 3 1 04 9 22 AM Page 212. 1 2 3 4, 5 6 7 8, Berikutan tragedi pengeboman di Bali pada bulan Oktober Di bawah kepimpinan Malaysia Airlines Program.
2002 pakej dan tambang promosi telah diperkenalkan Pembangunan Pasaran MDP di Semenanjung Malaysia . untuk menggalakkan permintaan perjalanan ke destinasi yang mana sebahagian daripadanya telah digantung sejak. tersebut Ini berjaya mencapai matlamat yang diharapkan 12 November 2001 berikutan peristiwa 11 September . dan sedikit sebanyak telah membantu mengembalikan kini telah disambung semula sepenuhnya mulai 15 September . keyakinan penumpang 2002 bertujuan menstabilkan pasaran dan membuka peluang. peningkatan di luar Semenanjung Malaysia Program ini. Penyertaan dalam Pesta Melancong Antarabangsa termasuklah menyusun semula struktur tambang agar. Persatuan Pelancong Pelancong Malaysia MATTA pada lebih fleksibel berasaskan pasaran dan menumpu. bulan Oktober 2002 dan bulan Mac 2003 dengan kepada pelanggan . menawarkan pakej penerbangan dan tambang promosi, khas untuk merangsang permintaan perjalanan sewaktu Pada dasarnya MDP adalah program yang dirangka oleh ahlinya. permintaan berkurangan serta dalam sektor yang lemah yang terdiri daripada syarikat syarikat penerbangan dan MATTA. Kedua dua pameran pelancongan ini merealisasikan untuk menstabilkan pasaran syarikat syarikat penerbangan. jumlah keseluruhan jualan sebanyak 1 582 pakej Golden dan agensi agensi pelancongan yang terlibat Ia bertujuan. Holidays dan menghasilkan sejumlah 40 000 tempahan untuk memastikan pulangan pelaburan yang berpatutan bagi. penumpang Sejumlah 1 543 orang pelajar juga telah syarikat syarikat penerbangan dan agensi agensi pelancongan . mendaftar di bawah kempen keahlian Grads yang di samping memberikan pelanggan harga tiket dan perjalanan. diadakan semasa pameran tersebut yang berdaya saing Ia merupakan program sukarela untuk ahli . Syarikat penerbangan yang terlibat akan menetapkan amalan. pasaran bagi laluan yang dikenal pasti dan ianya harus dipatuhi. oleh semua syarikat penerbangan dan agensi lain yang turut. terlibat ketika mereka membuat jualan tiket penumpang untuk. syarikat penerbangan mereka , 212 LAPORAN TAHUNAN 2002 2003. MAS 00519 RevOp BM FINAL FA 3 1 04 9 22 AM Page 213. of Operations, 9 10 11, Review Operasi, Ulasan, Going Beyond Expectations. 12 13 14 2002 60 sec TVC, Sebagai sebahagian daripada strategi yang ditumpukan Seni persembahan dan teater bertaraf dunia juga menjadi. kepada penghasilan trafik di bahagian hadapan dengan keutamaan dengan penajaan Sydney Festival di Australia dan. penekanan khusus ke atas Akaun Korporat sebuah unit persembahan serantau FAME CATS OLIVER dan Witches of. Jualan Korporat Global telah ditubuhkan di Ibu Pejabat Unit ini Eastwick Hasil daripada penajaan kita di Australia ahli Enrich . bertanggungjawab untuk menyelia dan menggerakkan strategi dan industri pelancongan amat mengalu alukan kehadiran. Pembangunan Akaun Korporat dengan mensasari akaun pasaran Malaysia Airlines Promosi secara bersama dengan. tempatan serantau dan korporat global Lembaga Penggalakkan Pelancongan Malaysia MTPB termasuk. misi jualan dan pelancongan ke pasaran utama di Australia . Syarikat melancarkan kempen komunikasi global baru pada China Jepun Timur Tengah dan Eropah serta penyertaan dalam. 30 Julai 2002 dengan tema Sentiasa Melebihi Jangkaan pameran antarabangsa seperti World Travel Mart WTM . yang menggambarkan semangat Syarikat Penerbangan yang London and International Tourisma Bourse ITB Berlin . telah dipulihkan serta aspirasi dan kedudukan barunya dalam. industri penerbangan antarabangsa Kempen ini bermula di Malaysia Airlines juga menaja promosi produk keluaran. Malaysia pada 21 Ogos 2002 dengan beberapa siri iklan di Malaysia di luar negara dengan kerjasama MATRADE dan. media cetak dan televisyen diikuti dengan liputan ke seluruh FAMA Malaysia Airlines menaja mesyuarat persidangan dan. dunia meliputi pasaran utama di Asia Pasifik Eropah dan pameran di Malaysia dan di luar negara melalui komunikasi. Amerika Syarikat pada awal September 2002 yang berkesan promosi dan perangkaian dengan penganjur. persidangan persatuan badan badan kerajaan dan organisasi. Untuk mempromosikan Malaysia Airlines sebagai Syarikat swasta Aktiviti pemasaran di pameran perdagangan yang. Penerbangan bertaraf dunia dan meletakkan syarikat sebagai dianjurkan oleh Jabatan Mesyuarat Insentif Konvensyen dan. Syarikat Penerbangan pilihan Malaysia Airlines telah menaja Pameran serta kerjasama dengan MTPB mempromosikan. beberapa acara antarabangsa yang bertaraf tinggi di pasaran produk dan perkhidmatan Malaysia Airlines MTPB juga telah. utama yang terpilih Dalam bidang sukan Malaysia Airlines menyumbang kepada peningkatan kesedaran terhadap. telah menaja beberapa acara seperti Kejohanan Golf Terbuka Malaysia sebagai destinasi MICE yang menarik . Hong Kong Le Tour de Langkawi Lawatan Asian X Games. dan English Cricket Board Tour , 213, MAS 00519 RevOp BM FINAL FA 3 1 04 9 22 AM Page 214.
Pergerakan insentif kumpulan telah merangsang 41 350 Pengambilan anak kapal yang boleh bertutur bahasa. penumpang yang kebanyakannya berasal dari negara negara Mandarin untuk meningkatkan mutu perkhidmatan di. Timur Jauh dan Asia Tenggara Tambahan 14 000 penumpang kalangan penumpang yang berbahasa ibunda tersebut . juga turut menyertai 75 persidangan dan pameran Inisiatif Keperluan bagi anak kapal yang boleh bertutur bahasa. promosi bersama Pelancongan Malaysia termasuk Global Meet Jepun Korea Sepanyol Afrika Selatan Jerman dan. Kuala Lumpur AsiaPacific Incentives and Meetings Expo Perancis juga telah dikenal pasti sebagai suatu keutamaan. AIME Melbourne Worldwide Exhibition for Incentive Travel bagi meningkatkan perkhidmatan dalam penerbangan . Meetings and Events IMEX Frankfurt European Incentive. Business Travel and Meetings EIBTM Geneva Incentive Sebuah Golden Lounge yang baru di Perth telah dibuka. Travel and Conventions Meetings Asia ITCMA Bangkok pada awal September 2002 Lain lain peningkatan. terhadap Golden Lounge termasuklah menu yang telah. Dari segi pembangunan produk peningkatan yang berikut dikaji semula dengan memperbanyakkan pusingan menu. telah dibuat dan peningkatan mutu makanan kemudahan akses. kepada Internet melalui Wireless LAN di Golden Lounge . Perkhidmatan Makanan dan Minuman telah dinaik taraf International KLIA perkhidmatan refleksologi dan urut. dengan pengenalan sajian Mi Makanan Ringan Lewat serta penambahan rangkaian saluran ASTRO . Malam Senarai Minuman Tambahan dan Makanan Jepun, bagi penerbangan Kuala Lumpur Jepun Laluan Premier KLIA untuk penumpang Kelas. Perniagaan yang tiba di KLIA diperkenalkan pada, Penambahan hiburan dalam penerbangan contohnya bulan November 2002 . program video dan audio yang ditukar setiap bulan . pengenalan cerita pendek dalam mod Video On Demand . meningkatkan pilihan dalam Audio On Demand dengan. fungsi seperti peti muzik dan Panduan Hiburan bulanan . 214 LAPORAN TAHUNAN 2002 2003, MAS 00519 RevOp BM FINAL FA 3 1 04 9 22 AM Page 215. Ulasan Operasi, Anugerah Top Three Airline Lounge Worldwide 2002 . World Best Airline Lounge Skytrax UK, Menyedari bahawa aspek Sokongan Pemasaran merupakan yang terbesar adalah Pesta Perdagangan Antarabangsa.
hasil pendapatan yang penting untuk Syarikat Jabatan MATTA yang diadakan pada bulan Oktober 2002 dan. Sokongan Pemasaran telah menjalankan inisiatif untuk bulan Mac 2003 Golden Holidays juga kekal di hadapan. menentukan semula kedudukan untuk semua aspek produk dalam mempromosikan industri pelancongan domestik. seperti Enrich Golden Holidays dan Golden Boutique bertujuan dengan kerjasama pelbagai badan pelancongan negeri. untuk meningkatkan kesedaran terhadap jenama setiap produk seperti kerajaan negeri Johor dan Sarawak dalam. melancarkan pakej pakej promosi Program Showcase, Keahlian Enrich telah berkembang dengan berterusan Malaysia yang disambung untuk tempoh April Jun 2002. mendaftarkan sejumlah 455 104 orang ahli pada 31 Mac bagi menarik pelancong ke Malaysia dengan tawaran. 2003 pertumbuhan sebanyak 68 Pelbagai peningkatan harga pakej hotel tiga malam percuma telah mencatatkan. produk terus diperkenalkan untuk memaksimumkan 6 820 jualan penumpang semasa tempoh tersebut . keistimewaan keahlian termasuk memperkenalkan kad. Platinum pada bulan Ogos 2002 Rancangan sedang Membeli belah dalam penerbangan telah diperkenalkan. diusahakan untuk pelancaran semula Enrich secara holistik semula dengan konsep baru yang merangsang pelanggan. bagi memenuhi pelbagai segmen kehidupan daripada bayi untuk berbelanja di udara dan ditambah dengan wajah. kepada warga tua Ia juga akan melibatkan penggabungan dan penampilan baru Panduan Membeli belah Dalam. dan penentuan semula kedudukan Grads iaitu kad Penerbangan Temptations yang dilancarkan pada. istimewa untuk pelajar Keahlian Grads pada penghujung Januari 2003 Konsep ini bertujuan untuk merangsang. bulan Mac 2003 berjumlah 22 704 penumpang agar membeli pelbagai barangan yang. dipromosi dalam penerbangan menonjolkan imej Malaysia. Golden Holidays sedang dipromosikan sebagai jenama Airlines yang inovatif dan ceria jauh berbeza daripada. terkemuka dalam penerbangan pelancongan Sisipan pendekatan konservatif terdahulu Rekod jualan dalam. daripada tema kempen pengiklanan sekarang iaitu penerbangan sejak bulan Januari 2003 menunjukkan. Sentiasa Melebihi Jangkaan beberapa destinasi baru peningkatan yang besar berbanding tempoh yang sama. yang cenderong ke arah pensegmenan berdasarkan sebelum ini dengan purata RM1 2 juta jualan sebulan . pengalaman perjalanan sedang diperkenalkan secara. beransur ansur dengan menggabungkan elemen membeli . belah kebudayaan tempat peranginan dengan spa dan. pengembaraan Golden Holidays terlibat secara aktif dalam. lapan pameran konsumer domestik sepanjang tahun dan. 215, MAS 00519 RevOp BM FINAL FA 3 1 04 9 22 AM Page 216. Menggerakkan Kargo Menggerakkan Dunia, Divisyen Kargo. MASkargo telah, mencatatkan keuntungan Tahun dalam kajian merupakan satu tahun yang cemerlang. bagi Divisyen Kargo kerana telah menunjukkan peningkatan. sebanyak RM81 juta yang tinggi dari segi perkhidmatan dan prestasi pendapatan. berbanding dengan tahun kewangan 2001 2002 , satu perubahan yang Masalah pengendalian kargo telah dikenal pasti dan diperbaiki .
mendadak daripada penghantaran kargo telah bergerak tepat pada masa dan. dengan selamat kerana kakitangan kini lebih terlatih untuk. kerugian sebanyak membiasakan diri mereka dengan proses operasi automatik. sepenuhnya , RM243 juta pada tahun Langkah langkah yang telah dilaksanakan sepanjang 12 bulan. kewangan 2001 02 lalu termasuklah meningkatkan prosedur pengendalian kargo . memperkenalkan standard prestasi yang boleh diukur . meminimumkan jumlah kesilapan dan mengurangkan tahap. kecurian sehingga kepada tahap yang paling rendah Pihak. pengurusan juga menumpukan perhatian bagi meningkatkan. nilai sumber manusia dengan latihan dan menaikkan taraf. kemahiran kakitangan supaya mereka dapat memikul, tanggungjawab yang lebih besar . Pelancaran perkhidmatan pesawat fret yang baru kewujudan. usahasama dengan lain lain syarikat penerbangan dan. pelaksanaan perkhidmatan bertaraf dunia yang menumpu. kepada integriti penjadualan perkhidmatan yang boleh diyakini. dan hubungan peribadi yang rapat dengan rakan kongsi. perniagaan telah memainkan peranan yang besar dalam. proses pemulihan MASkargo , 216 LAPORAN TAHUNAN 2002 2003.

Related Books

DPDK Cryptodev

DPDK Cryptodev

00:01:02:03:04:05:06:07:08:09:0a:0b:0c:0d:0e:0f --auth_op GENERATE --auth_algo SHA1_HMAC --auth_key 10:11:12:13:14:15:16:17:18:19:1a:1b:1c:1d:1e:1f:20:21:22:23 10 Same application can be used on both SW PMD and QAT PMD, simply address the device in the EAL commandline option. Scheduler PMD Distributing crypto ops to multiple crypto PMDs (slaves) Supports multiple distribution modes: Round ...

PERILAKU MASYARAKAT URBAN DALAM DRAMA

PERILAKU MASYARAKAT URBAN DALAM DRAMA

oleh para tokohnya. Drama juga dapat digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan masyarakat, baik dalam bentuk pertunjukan maupun teks. Drama merupakan salah satu hasil pengarang dalam berkarya menggunakan imajinasinya. Namun, meskipun menggunakan unsur imajinatif dalam proses kreatifnya isi yang terkandung dalam drama bukan hanya sekedar khayali, tetapi dapat berlandaskan kehidupan ...

THOUGHTS ON DANIEL AND THE REVELATION BY URIAH SMITH

THOUGHTS ON DANIEL AND THE REVELATION BY URIAH SMITH

THOUGHTS ON DANIEL AND THE REVELATION BY URIAH SMITH p. 9, Para. 1, [DR]. Preface: p. 9, Para. 2, [DR]. 1. With Enoch, the seventh from Adam, and for three hun-dred and eight years contemporary with Adam, the voice of prophecy began to be heard through human lips. For so the apostle Jude declares: "And Enoch also, the seventh from Adam, prophesied of these, saying, Behold, the Lord cometh with ...

Guidelines For Handling Image Metadata - Amazon S3

Guidelines For Handling Image Metadata Amazon S3

GUIDELINES FOR HANDLING IMAGE METADATA . Version 2.0 November 2010 . www.metadataworkinggroup.org

Chapter 5: Data Link Layer - EPFL IC

Chapter 5 Data Link Layer EPFL IC

Chapter 5: Data Link Layer Silvia Giordano ICA, EPFL The data-link layeris responsible for transferring a datagram across an individual link.A link isthe communication channels that connect two adjacent hosts or routers. Examples of link-layer protocols include Ethernet, token ring, FDDI, and PPP. 2 5: DataLinkLayer 5-2 The Data Link Layer Our goals: runderstand principles behind data link ...

Nimweegse Vrouwen - van Loden Lady tot Mariken Een ...

Nimweegse Vrouwen van Loden Lady tot Mariken Een

Het verhaal van Mariken van Nieumeghen is een mirakelspel dat is geschreven rond het jaar 1500. De schrijver is onbekend. Het verhaal gaat over het meisje uit de buurt van Nijmegen, genaamd Mariken. Zij wordt verleid door de duivel, Moenen. Beiden reizen van Nijmegen naar Antwerpen, en zorgen in de Belgische stad voor dood en verderf. Na zeven jaar keren ze terug in Nijmegen, waar Mariken haar ...

Compact Wheel Loaders - Generate-es

Compact Wheel Loaders Generate es

Compact Wheel Loaders ... Do more with one machine with the skid steer loader style coupler. This coupler allows the use of Cat Skid Steer and Multi Terrain Loader hydromechanical Work Tools on the Cat Compact Wheel Loader for greater machine versatility. Expand your business with the new 904H. 904H Features Loader Linkage Z-bar loader linkage is built for strength, visibility and versatility ...

ARTICULATED LOADERS - VOLCKE

ARTICULATED LOADERS VOLCKE

is known today as the skid steer loader. Since that time, Mustang has combined old-school experience with innovative processes to offer one of the broadest lines of compact equipment available today. MUSTANG. THE ORIGINAL WORKHORSE. 106 206 306 406 506 WORKHORSES FLEXIBLE From the farm to the jobsite and everywhere in between, the Articulated Loaders from Mustang provide the ? exibility ...

Compact Wheel Loader - maquinario.net

Compact Wheel Loader maquinario net

with both Universal Skid Steer Loader Coupler or Horizontal Pin Couplers. pg. 5 Built for tough work The 904B Compact Wheel Loader is built to the same high standards as the larger Caterpillar wheel loaders. This machine delivers Cat reliability, durability and efficient operation, even in the toughest working conditions. 3 Work Tools and Choice of Couplers A broad range of Caterpillar Work ...